Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.3.2017 o 10:50 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2017 10:50 - 10:57 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Dostál, áno, máte pravdu a tak ako som uviedol hneď na začiatku, že som, sme pripravení o tom diskutovať, hlavne čo sa týka tých malých obcí a tam, kde sa, kde je len rodinná zástavba alebo prevažujúca rodinná zástavba, tam tá povinnosť sa prijať takéto VZN-ko, a teda určiť tie miesta na prístup, na voľný pohyb psa s najväčšou pravdepodobnosťou nebude, alebo teda vieme to upraviť v druhom čítaní. Tam to má logiku.
Tento zákon skutočne, by som povedal, robí problém mestám. Robí problém mestám, skôr tým obciam nie, ale mestám určite áno. Ja som si prešiel veľmi veľa VZN-iek a nechcem ich tu menovať, lebo všetky boli zlé. Podľa prokuratúry, tak by som povedal, že podľa názoru prokuratúry, ak by som mal prijať, že je to pravda a prokuratúra je tu na to, aby teda kontrolovala dodržiavanie zákonnosti, tak sú zlé tie VZN-ká a dobré VZN-ko podľa názoru prokuratúry je také, že musia byť vymenované de facto všetky ulice, čiže nedá sa určiť len tak, že len intravilán obce, ale vymenované všetky ulice a na nich vyznačené na stĺpoch verejného osvetlenia. Preto skutočne navrhujeme, navrhujeme takúto úpravu.
Pán poslanec Grendel, no ak sa k tomu zodpovedne aj tá Petržalka postaví, normálne k takémuto zákonu, tak povie áno, na tej hrádzi, kde prirodzene dnes chodia venčiť a kde nie sú konflikty ani psičkárov ani ľudí, ktorí sa tam chodia prechádzať alebo teda, tak tam určia, že to bude jednoducho, tam dajú označenie tabuľkami, tu je voľný pohyb psa jednoducho dovolený. A má to byť aj v záujme obce, že jednoducho bude k tomu pristupovať zodpovedne a určí dostatok takýchto miest, hlavne tam, kde sú dnes prirodzené tieto výbehy, ale zároveň vy ste spomenuli Petržalku a ja zhodou okolností mám mail od pani z Petržalky, nebudem ju menovať.
"S veľkou radosťou som prijala oznámenie pán poslanca Petra Antala a ďalších poslancov, že budú v parlamente iniciovať tzv. vôdzkový zákon. Veľmi prosím ostatných pánov poslancov, pripojte sa a podporte tento zákon, ktorý už nevyhnutne potrebujeme my, vzorní psičkári, ktorí platíme nemalé dane za našich spoločníkov, konkrétne v Petržalke 67 euro ročne. Chodíme s nimi zásadne na vôdzkach a podaktorí aj s náhubkami. Nech už venčenie nie je stres a večná hádka s inými chovateľmi psov, zväčša s majiteľmi bojových plemien. My máme dvojročnú fenku, maďarského krátkosrstého stavača, psov chováme...", atď., atď. a popisuje konfliktné situácie, ktoré nastávajú práve v Petržalke.
Snažím sa, snažíme sa upravovať práve tie vzťahy, ktoré dnes z môjho pohľadu nefungujú, nie vždy fungujú.
Ako sa budú označovať miesta? Úplne jednoducho, tabuľkou. Ale je jednoduchšie označiť tabuľkou miesto, kde je voľný pohyb psa povolený, ako označiť tabuľkou, nálepkou alebo čímkoľvek iným tam, kde je voľný pohyb psa zakázaný. To je logické, lebo toho je asi viacej, logicky.
Ja som takisto psičkár. Čiže to neni o tom, že teraz ja idem psičkárom ubližovať a niečo podobné. Ja mám tiež psa a jednoducho vidím, vnímam to, vnímam to ako problém.
Komu uľahčí život, pani poslankyňa Kiššová? No ja mám taký pocit, že tu sa tvárime, ako keby každý mal psa a je to automatické, je to prirodzené, že všetci majú psa. No nie. Tých psov je na počet obyvateľov možno 20 %, keď to ja z mojej štatistiky mesta, čo sme priemerné mesto vo všetkom, také, by som povedal, také ukážkovo priemerné v nezamestnanosti, vo všetkom, atď., čiže zhruba do 20 % je na počet obyvateľov. Na počet obyvateľov. To neznamená, že aj 20 % obyvateľov ich má, lebo niektorí majú dva, tri psy. Komu uľahčíme život? V prvom rade tým, ktorí psy nemajú, a to je možno 80 %, ale aj z tých psičkárov, ktorí tie psy majú, veľa alebo neviem, či to je väčšina, takú štatistiku nemám, nevediem, veľa privíta takúto úpravu práve tam, kde sa cítia ohrození tými psami, ktoré, váš nie, ani pána premiéra Fica asi. Takže vy to beriete, že to je zlé, ale to sú, to sú tie, tí normálnejší, hej, tak to nazvem, normálni. Ale takí, čo nie sú, tak jednoducho, ktorý si nevie psa ustrážiť a proste a musí behať voľne, nerešpektujúc to, že rovnaké práva má ten druhý psičkár, týmto ľuďom pomôže táto právna úprava. Áno, možno bude niekoľko psičkárov nespokojných, ale vždy to bude o tom, že mesto môže uspokojiť aj tých kvázi, čo by mohli byť s takouto úpravou nespokojní. A každý normálny primátor sa k tomu postaví tak, že vyčlením dostatok priestorov na to, aby tí psíčkari mohli sa stretávať či už spoločne alebo aj sami.
Pani kolegyňa Zemanová, tým, že to dávame do zákona, neznamená, že to bude kontrolovať štátna polícia. Tam zákon hovorí, kto kontroluje dodržiavanie tohto zákona a naďalej to bude v kompetencii mestskej polície. (Reakcia z pléna.) Ja vravím o mestských políciách a preto som povedal, že aj tie obce môžme odtiaľ vyňať, ktorých sa možno takáto úprava nedotkne. Ten priestor alebo verejné priestranstvo, práve preto je to takto nadefinované, že tých pojmov verejné priestranstvo je v daňovom, v zákone o miestnych daniach, proste aby bol iným spôsobom vyčlenený, vyčlenený tento priestor.
Keď si otvoríte tie VZN-ká, každá obec si to upravuje, takýto pojem verejné priestranstvo po svojom, lebo proste hľadá tú najideálnejšiu formu. Ja možno, možno toto neni tá úplne najideálnejšia forma tejto definície, ale každé mesto hľadá nejakú ideálnu formu toho verejného priestranstva tak, aby neublížil niekomu, aby nezasiahol do vlastníckych práv a tak ďalej.
Uvítam, keď niekto príde s lepšou alternatívou. Možno desať pojmov alebo desať vysvetlení tohto pojmu sme mali na stole a zhodli sme sa, že toto by možno mohla byť tá najsprávnejšia, ale očakávam návrhy aj v tejto, v tejto oblasti.
Ďakujem pekne a poprosím vás, pokiaľ to je možné, o vašu podporu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.3.2017 10:25 - 10:30 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám vám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
Dôvodom navrhovanej alebo predloženia tohto poslaneckého návrhu je problematická aplikácia doteraz platného a účinného § 5 v súvislosti s kompetenciou obcí upravovať vo všeobecne záväznom nariadení voľný pohyb psov, resp. zákazu voľného pohybu psov. Súčasná právna úprava hovorí o tom, že obec môže všeobecne záväzným nariadením určiť miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný, avšak zároveň musí tieto miesta aj na mieste samom označiť. Práve tento problém alebo prístup obcí, ktoré, ktoré automaticky svojimi VZN-kami zakazujú voľný pohyb psov na, v intraviláne miest, čo je logické a vyčleňujú miesta, kde je voľný pohyb psov povolený, avšak je nelogické, aby na celom území mesta zároveň na všetkých, ja neviem, rohoch, stĺpoch verejného osvetlenia označovali, že teda tu je zákaz voľného pohybu psov. Práve v súvislosti s týmto veľmi veľa VZN-iek miest, lebo väčšinou sa to týka miest, napadla prokuratúra svojím protestom preto, lebo je to, lebo takáto právna úprava je v rozpore s doteraz platným zákonom.
Práve tento návrh rieši to, jednak zavádza pojem, alebo teda upresňuje pojem alebo zjednocuje pojem v tomto zákone, predtým "verejné priestranstvo", teraz to bude priestor prístupný verejnosti a priestorom prístupným verejnosti je miesto v zastavanom území obce, ktoré je prístupné každému bez toho, aby musel prekonávať prekážky zabraňujúce vstupu. Čiže z tohto je zrejmé, že tento, alebo zákaz voľného pohybu psov sa bude týkať práve tohto zastaveného územia, čiže akoby v extraviláne ten pohyb, voľný pohyb bude naďalej dovolený.
Avšak zavádza sa nová povinnosť pre obce a mestá, a to je, že budú musieť, nieže môcť, ale musieť vyčleniť priestor, ktorý bude práve pre, určený pre voľný pohyb psa. Je jedno, či to bude priestor ohradený alebo neohradený, je to už na zvážení miest, či, akým spôsobom ku tomu pristúpia.
Ja som, som pripravený alebo sme pripravení diskutovať o tom, ako vylepšiť tento návrh aj v prospech psíčkarov, avšak s tou základnou filozofiou, že nemôže sa stávať alebo nemôže byť, že voľný pohyb psa bude automaticky dovolený. A práve preto, že vznikajú, a to, to aj sami psíčkari hovoria, že nie je to dobré práve preto, že tí, čo vlastnia tie väčšie, agresívnejšie psy a neviem čo, jednoducho no majú ich voľne pustené a napádajú tie menšie psy. Prirodzene aj ľudia, ktorí nemajú psy, majú, môžu mať s voľným pohybom psa problém alebo teda majú.
Čiže filozofiou je zákaz voľného pohybu, ale zároveň povinnosť vytvárania priestorov na voľný pohyb psa. Môžme sa baviť o tom, že napríklad alebo teda som pripravený o tom diskutovať, či v obciach, ktoré majú len KBV - komplexnú bytovú výstavbu - alebo prevažujúca je len zástavba rodinných domov, či vôbec tam povinnosť vyčleňovať takýto priestor je dobrá alebo nie. Skôr si myslím, že tam, tam to nebude potrebné a v druhom čítaní je možné to upraviť.
Toľko v skratke. Rád zodpoviem na otázky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2017 10:36 - 10:37 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2017 10:21 - 10:28 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ak dovolíte, ja by som sa vyjadril, ale ešte poviem, áno, v tom pozmeňováku je to dané, že od 1. 1. 2018. Čiže neviem, či má význam ten druhý pozmeňujúci návrh, lebo je to o tom istom de facto. Ten termín je schválený v spoločnej správe.
Ak dovolíte, ja by som sa skôr vyjadril ešte k tým VKM-kám, ktoré tu rezonujú od toho nášho výboru, lebo nie všetky informácie, ktoré boli zverejnené, boli celkom korektné. Ale pre tých, ktorým tie odpady alebo tá terminológia nehovorí až tak veľa a hlavne čo to je ten tetrapak, ja dovolím si len v krátkosti povedať, čo znamená tetrapaky a čo to znamená aj pre životné prostredie.
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú širokou skupinou kompozitných materiálov, ktorých zloženie je nasledujúce: 75 % až 85 % papier alebo lepenka, 20 až 25 % plasty, hliníková fólia. Vo všeobecnosti tzv. kombinované materiály sú obalové materiály vyrobené z rôznych materiálov, ktoré nie je možné manuálne od seba oddeliť, pričom žiadny z nich neobsahuje 95-percentný váhový podiel z celkovej váhy kompozitu. Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, nápojové kartóny, patria k najpoužívanejším obalom na balenie tekutých a sypkých materiálov. Tieto obaly chránia potraviny pred poškodením, svetlom, kyslíkom a tak ďalej. Sú zložené najmä z celulózových vlákien, ktoré sú vyrobené z drevenej hmoty.
Ono to je, z tejto definície je zrejmé, že čo to znamená podľa môjho názoru pre životné prostredie a čo to znamená, ak k týmto VKM-kám nezačneme pristupovať rovnako, ako pristupujeme ku sklu, papieru, plastom a kovom. Jednoducho dnes sa na obciach a mestách tieto VKM-ky vo väčšine miest a obcí už zbierajú, čiže separujú sa. Poznáte to každý z tých separačných nádob, väčšinou to býva, buď to býva úplne oddelene, čo je ten najideálnejší prípad, alebo sa jednoducho separujú s plastmi a kovmi. Vyhláška to umožňuje, aby to bolo dokopy, potom na dotrieďovacom zariadení by sa to malo jednoducho roztriediť podľa toho druhu.
Dnes výrobcovia, lebo tu bolo povedané, že zrazu teraz budú výrobcovia musieť platiť za tieto VKM-ky. Za každý obal sú dnes výrobcovia povinní platiť. To znamená, to je jedno, do čoho to zabalia, sú dnes povinní platiť. VKM-ky platia dnes na úrovni papiera, to znamená za sumu, ako sa platí za papier, a táto skutočnosť sa podľa môjho názoru nemá prečo zmeniť, lebo to hovorí nie tento zákon, ale hovoria to iné predpisy, aká cena sa má platiť. Dnes výrobcovia platia. Zoberte si, že za každý jeden liter mlieka, ktorý sa uvedie na trh, a nielen mlieka, ale všetkých tých tetrapakov, tak ten výrobca je povinný zaplatiť určitú hodnotu.
Viete, ako sa dneska nakladá s VKM-kami? Tým, že nie sú v zákone, tak aj sa separujú, aj sa neseparujú. A keď sa aj vyseparujú, tak dnes je stav taký, že na skladoch je obrovské množstvo týchto VKM-iek a ktoré, ak sa nezačne k tomu vážne pristupovať, tak skončia na skládke. Načo tí ľudia separujú dobrovoľne s tým, že chcú chrániť životné prostredie, že si uvedomujú, že je to obrovská záťaž na životné prostredie, ak ten materiál nemá skončiť niekde na zhodnotení nejakým spôsobom?
Áno, toto je jeden z tých materiálov, z ktorých OZV-čky nemajú žiadny výnos, si ja myslím. Preto dnes je na sklade obrovské množstvo VKM-iek, lebo ony nemajú kam tie tetrapaky umiestniť tak, aby im niekto za to zaplatil možno euro, možno dva, možno sto. Tak ako to je pri papieri, ktorý je najlepšie zhodnotiteľný. Jednoducho VKM-ky tam nepatria.
Ale potom ako prídeme k tomu, že výrobca zaplatí, to je jedno, či euro, alebo sto, alebo päťsto, zaplatí za ten obalový materiál, za zhodnotenie toho obalového materiálu, a on skončí na skládke? Toto predsa neni účel zákona o odpadoch. Účel zákona o odpadoch bolo stanoviť zodpovednosť výrobcov za to, čo vyrábajú, čo uvádzajú na trh, aby jednoducho za to zaplatili, že to neskončí, ten ich obalový materiál, na skládke. Toto je princíp a toto je podstata toho problému, z ktorého sa akože urobil taký mediálny, trošku na jeden, deň problém. Ale z môjho pohľadu to problém nie je úplne žiadny. Jednoducho jediná povinnosť, ktorá zavedením týchto VKM-iek do zákona bude, bude povinnosť plniť určité limity, ktoré stanoví ministerstvo na zber týchto VKM-iek. To znamená, že dneska limit neni žiadny, čiže ak sa vyseparuje jedna tona alebo nula, je to úplne jedno, lebo jednoducho neni to v zákone, neni potrebné plniť žiadny limit a vykazuje sa to akoby v papieri a z toho papiera pravdaže sa nedá odčleniť, že čo z toho je VKM. Čiže my de facto ani nevieme, koľko sa tých kompozitných materiálov dnes dokáže vyseparovať. Ja som presvedčený, že hoci nám to neprikazuje európska legislatíva, ale je to správny krok na to, aby sme aj dokázali naplniť to, na čo sme sa ako Slovenská republika zaviazali, a to znamená, separovať 50 % komunálneho odpadu do roku 2020. Veď je to za chvíľu. Je to za dva a pol roka. Tí najlepší dnes separujú niekde na úrovni možno 25 %, možno 30 %. Tí najhorší separujú nič alebo 5 %, alebo 10 %. Ako ďaleko to je od tých 50 %, na ktoré sme sa zaviazali? A tetrapak, aj tak ako som povedal, je najpoužívanejším, pomaly, obalovým materiálom, ktorý sa uvádza na trh.
Ja som presvedčený, že je to dobrý návrh. Neublíži nikomu, akurát OZV-čka bude musieť nejakým spôsobom s tým nakladať a vykázať, čo urobila s tým tetrapakom, ktorý dnes je povinná zobrať, avšak ktorý dnes je väčšinou na skladoch tých, ktorí ich triedia.
Ďakujem pekne a chcem vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona tak, ako je predložený aj s tými pozmeňujúcimi návrhmi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2017 10:11 - 10:13 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Len v krátkosti. Tie príklady, ktoré ste, pán kolega, uviedli, benzín a cigarety, sú nie celkom šťastné. Z jedného dôvodu. Bez benzínu to auto nepôjde, bez cigariet ten fajčiar neuspokojí svoje potreby, čo je logické, že toto musíme platiť, kto chce jazdiť alebo kto chce fajčiť. Rozdiel medzi plastovými taškami je, že to nemusíme. Jednoducho to je naša pohodlnosť, to je naša, že nejdeme z domu, voľakedy sme chodili s tými sieťkami alebo dnes sú košíky, čokoľvek iné. Jednoducho si povieme, no nechce sa mi vracať domov, tak to nejdem a kúpim si za 5, 8 neviem koľko centov, ako kto predáva.
Môj názor poviem aj k tomu spoplatneniu. Aj ja som sa zahrával s tou myšlienkou, že vyššia suma odradí a niečo podobné. Ale zároveň treba si povedať, komu tá vyššia suma padne? Ak by tá vyššia suma išla do akéhosi fondu nejakého, ale takto keď dáte, že 25 centov sa má platiť, tak kto si ich rozdelí? Obchod si nechá tie peniaze alebo si ich nechá výrobca? Naháňame niekomu zisk cez takýto poplatok, hoci som presvedčený aj ja, že by menej ľudí kupovalo tie plastové tašky.
Čiže ja si osobne myslím, že dôjdeme raz k tomu, že tie plastové tašky jednoducho zakážeme preto, lebo bez nich vieme existovať, vieme bez nich žiť a musíme sa vrátiť do obdobia, kedy skutočne neboli tie tašky, ak si chceme chrániť životné prostredie. Toto je prvý pokus urobiť to, že jednoducho obmedzíme a čas ukáže podľa štatistík, či sa niečo stalo, alebo nie.
Skryt prepis
 

23.3.2017 9:49 - 9:52 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, ospravedlňujem sa, nejak sa to rýchlo zbehlo.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 413 z 1. februára 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 a odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 344), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku).
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 82 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 61 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 32 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 73 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 a odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 a odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 73 z 21. marca 2017. V citovanom uznesení výboru výbor ma poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 17:37 - 17:39 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Pán kolega Mihál, ja si vážim vašu odbornosť práve v tejto oblasti a to, čo hovoríte, má, alebo teda čo viackrát tu prezentujete, má ratio.
Musím však reagovať na dve veci z toho celého, že ten príklad, ktorý ste povedali, nebol veľmi šťastný. A to z jednoduchého dôvodu. Tí plavčíci nemôžu tam byť na tom kúpalisku 60 alebo 80 dní v kuse. To sami uznáte a to je základná pripomienka. Čiže jednoducho to nevychádza, keby hneď tam bolo 120 dní, ten plavčík tam nemôže sedieť 60 dní. Druhá vec je, čiže tých 40 dní kvôli, kvôli týmto plavčíkom bude určite stačiť. Nám išlo o to, aby tí ľudia mohli odrobiť, v podstate naším pozmeňovákom, aby mohli odrobiť viac hodín. Hej? To, to uznáte, že teda pri tej minimálnej mzde 2,50 bude môcť za ten deň odrobiť viac hodín, ako, ako, ako mohol.
Čo sa týka tej, tej sezónnej práce, ja osobne si myslím, že pokiaľ ten človek má možnosť pracovať na sezónnu prácu, jemu jednoducho nebude stačiť, že sa zmení 120, na 120 dní, a to z jedného dôvodu, že je presne obmedzený tou hodinovou mzdou, ktorú, či už pri 148, alebo 200 eurách, aj tak nemôže odrobiť neviem aké, aké, aké veľké hodiny a jednoducho on musí, mal by, musí, mal by sám odísť z toho úradu práce na tú dobu, po ktorú má práve ten, možnosť zarobiť nie tých 148 alebo 200 euro, pokiaľ to prejde, ale práve viac, keď má tú, jednoducho tú možnosť.
Viete, doteraz, ja sa bojím, že všetci alebo väčšina, aby som neubližoval, to zneužívala tým, že všetko ostatné, že tí ľudia tam aj tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 16:19 - 16:21 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
A presne na toto ja chcem reagovať, lebo tým ste, pán kolega, začali, že dane sa platiť majú, a toto má byť zákon, ktorý má k tomu primäť. Nie, ten zákon dneska my máme a som rád, že pán kolega Mihál presne takto vystúpil, že tomu, aby sa zdaňovali takéto príjmy nič v tejto republike nebráni. (Reakcia z pléna.) Len jednoducho... Aká výnimka? Nie. Toto sú, pán kolega Mihál presne pomenoval, sú to príležitostné príjmy, ktoré majú byť zdanené, ktoré majú byť zodvodnené, a na to zákon máme. Na to nepotrebujeme vytvárať takéto zákony, ako tu bol schválený.
A keď, keď sa odvolávate aj na tú Slovenskú alianciu alebo na ochranárske, jedno ma mrzelo, že v tej relácii, kde sme boli, že som nemohol reagovať a položiť pani..., neviem meno, pardon, ospravedlňujem sa, otázku, či ten návrh čítala. Lebo každého jedného keď som sa spýtal, o čom bol ten návrh, ktorý prešiel nakoniec parlamentom, tak povedal, že nevie, ale dobre to bolo myslené. Aj tu som povedal v rozprave, že ten prvý návrh bol ešte lepší ako ten, čo nakoniec bol schválený, a každého, čo som sa spýtal aj z tých ochranárov, či si prečítal, lebo veď viete, ako to prišlo sem do parlamentu, ten pozmeňovák, že to bolo, ja neviem koľko, tri dni predtým alebo ja neviem koľko, a tuto to nečítali kolegovia, ktorí za to hlasovali, a priznali sa, že ani nevedia, za čo hlasovali, tak ako tá pani, ktorá, ktorá ho nemala a ešte nemala mať ani skadiaľ, obhajovala ten pozmeňovák, ktorý tu bol predložený. Úmysel obhajovali, nie ten zákon, ktorý bol schválený, a to je veľký rozdiel.
A ešte raz vravím, že dane sa platiť majú aj z týchto predajov. To je celé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 16:04 - 16:06 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážená pani kolegyňa, nechcem dlho, preto len v rámci faktickej. Okrem názvu toho, že antimnožiteľské, z toho antimnožiteľský zákon, z toho nebolo absolútne nič dobré. Nemalo to nič, ten návrh, ktorý prešiel týmto parlamentom, s protimnožiteľským zákonom. Ani z jedného percenta, ani z jedného percenta nepostihoval tých chovateľov, ktorých reálne chceme, všetci tu chceme, ja som to povedal, postihovať, a postihoval z 99 % tých slušných. Ja by som očakával alebo také, že áno, poviete tu áno, ten návrh bol zle pripravený, žiaľ, a to, čo ste argumentovali, že pán prezident ale nemal pravdu argumentačne, že živnosť, neživnosť a tak ďalej. Áno, bolo to veľmi zle pripravené a jednoducho robilo to podnikateľov z ľudí, ktorí nie sú podnikatelia, dokonca v rozpore so živnostenským zákonom. Možno tam stačilo jednu vetu doplniť, ak spĺňa ďalšie podmienky ustanovené živnostenským zákonom, vtedy sa to bude považovať za živnosť.
Avšak skutočne ja som veľmi rád, že pán prezident a jeho legislatíva k tomu pristúpili veľmi odborne, čisto odborne a veľmi odborne a poukázali presne na tie problémy, ktoré som tu ja v pléne v rozprave poukazoval, a upozorňoval na to, čo je presne zle. Presne toto aj tá legislatíva vytkla tomuto zákonu a vzhľadom na to, že to bol taký krátky zákon alebo to znenie, tak tam ani nebolo o čom ďalej polemizovať, lebo presne tá definícia toho regulovaného chovu bola veľmi zle urobená, a z toho sa potom odvíjali všetky tie negatíva tohto návrhu. Hoci som za to, aby sa tu prijal konečne skutočne jeden efektívny protimnožiteľský zákon, avšak taký, ktorý skutočne postihne tých, ktorých má postihovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2017 14:58 - 15:00 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem. Viete, mrzí ma jedna vec, ako keby ja som teraz bol proti tomu, aby tu bolo zdaňované takéto podnikanie, predaj vo veľkom psov a niečo podobné. Nie, opačne. Keď to bude dobre nastavené, dobre ten zákon napísaný, bez problémov za to budem hlasovať, bez problémov to podporím.
Jediný problém je v definícii pojmu regulovaný chov psov, nikde ďalej v tom neni až taký problém, lebo týmto deformujeme pojem podnikanie, ktorý tu bol zavedený živnostenským zákonom, kde je napísané, že je to sústavná činnosť vykonávaná samostatne vo vlastnom mene atď., pokiaľ si to ešte pamätám nejako zo školy. Deformujeme pojem podnikanie.
My robíme z príležitostného niečoho tú sústavnú činnosť a o nič nejde, len skutočne o to písmeno d), ktoré tam dopĺňate, že keby bolo dobre naformulované, tak celé toto má zmysel. A ešte raz opakujem, že nemám problém, nech z každého jedného psa sa odvedie, ktorý sa tým živí, ktorý proste to robí preto, aby to mal podnikateľskú činnosť, aby boli odvádzané odvody, platené dane.
A o to viac ma to mrzí, že ja riešim tento problém a dúfam, že som ho aj v meste Žiar nad Hronom vyriešil, že máme osadu, ktorá bola plná takýchto psov, dnes je skutočne problém nájsť, lebo jednoducho sú tam zavedené pravidlá. Venujeme sa tomu, riešime to sústavne dennodenne, nielen keď nás to napadne.
O to viac ma to mrzí, že pomaly tie výčitky smerujú ku mne, že vravím o tom, že niečo tu je zle v tomto zákone nastavené.
Ďakujem.
Skryt prepis