Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.12.2016 o 19:00 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 6.12.2016 19:00 - 19:02 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ja veľmi rýchlo zareagujem. S pánom kolegom Ivanom sme mali vonku veľmi búrlivú diskusiu a nakoniec sme došli na to, že vlastne hovoríme to isté obidvaja. Áno, keď sme si pozreli ešte zákon. Čiže vlastne de facto navrhujeme to isté, ale možno vy ste to nechceli tak navrhovať a žiaľ, je to tak. Čiže v tomto sme si asi zajedno.
Pani poslankyňa Kaščáková ešte na vás v súvislosti s tou Bratislavou iba chcem vysvetliť, lebo to niekde ako možno nezarezonovalo. Bratislava, Košice sú rozdielne v tom, že Bratislava má mestské časti, ktoré sú zároveň stavebným úradom. Košice nemajú stavebný úrad na mestských častiach, ale sú len na Košiciach ako meste, čiže v tom je rozdiel. Čiže správu poplatku v Bratislave majú vyberať mestské, majú mať mestské časti, pochopiteľne, lebo vydáva stavebné povolenie a teda vypočíta ona ten poplatok. To, ako to bolo v zákone nastavené, že magistrát mal vypočítavať poplatok, hoci stavebné povolenie on nevydával a nemal ho, čiže nemal ani dokumentáciu, z ktorého by bolo zrejmé, ako má vypočítať ten poplatok. Čiže to je len rozdiel.
A Košiciam sa dáva možnosť, že teda ak raz dôjdu do štádia, že budú mestské časti vydávať stavebné povolenia, aby išli v režime, ako pôjde Bratislava. Ja si myslím, že Bratislava je špecifická. V Bratislave sa dohodli aj na prerozdelení toho poplatku, čo si myslím, že je veľmi korektné, správu poplatku nechajme na mestských častiach a myslím si, že tu to bude fungovať, aspoň dúfam. Keď nie, tak, ako ste povedali, o rok sa vrátime k tomu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2016 18:12 - 18:14 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Sloboda, rozdiel medzi tými číslovaniami, že toto sa celé poposúva, ale tam bolo, tam je chybne uvedené v texte zákona. To by bol už problém, ktorý sa nedá odstrániť, resp. dá sa v treťom čítaní možno ešte poopraviť.
Pán kolega Ivan, športové účely nemôžu oslobodiť, tam obec nemôže si sama svojvoľne oslobodiť, že teraz športovú halu vyjmem z tohto, ak, lebo športová hala sa radí medzi tzv. ostatné stavby, ktoré sú, pre ktoré sadzbu ustanovujem, viete. Čiže vy by ste mohli len ustanoviť sadzbu pre ostatné stavby, ale nemôžte povedať vo VZN-ku, že oslobodzujem individuálnym aktom alebo takýmto aktom športové haly, ktoré by ste nemali explicitne v zákone možnosť oslobodiť. Čiže a bolo by to ostatné.
Športové stavby. No viete, zimné štadióny, futbalové štadióny, kiežby sme mali tých investorov toľko, že idú v každom meste stavať zimné štadióny alebo futbalové štadióny, aby ma zaťažovali touto výstavbou. Máme ich, na jednej ruke ich zrátame, koľko ich vzniklo. Čiže tuná hovoríme o tom, že vítame takúto výstavbu a chceme, aby takáto výstavba išla.
Nemôžem sa stotožniť s tou výtkou, ktorú ste adresovali, že si môže obec rozhodnúť, kto kde ustanoví sadzbu alebo neustanoví. Veď je to presne to isté, čo dávate vy 0 až 35. Aký je rozdiel medzi 0 až 35 a tým, že nemusím ustanoviť pre všetky stavby nejakú sadzbu? Je to presne to isté, len povedané inak. Ja neviem, ja tomu nerozumiem. Ak na rodinné domy dám nula, na priemyselnú výstavbu 35, na ďalšie ostatné stavby 35 a ďalšie zase nula, tak je to isté, ako keď si rozhodnem, že nemusím ustanoviť na všetky. To znamená, si vyberie jednu, dve, tri z tých, ktoré je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2016 17:45 - 18:04 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, trošku sme vyšli z tempa, takže dúfam, že sa veľmi rýchlo vrátime do tých myšlienok, ktoré sme mali. Myslím si, že celkom sme boli dobre nastavení.
Na začiatku sa ospravedlňujem, pán kolega Ivan, mali ste pravdu. Vy ste boli na tom webe skôr, ale nejak som si to ja nevšimol. Korektnosť mi káže vám to teda takto aj povedať. Ale musím zase povedať aj bé, že ten váš pozmeňovací návrh nie je v poriadku. Nie sú to totožné tie pozmeňujúce návrhy práve preto, že vy ste robili pozmeňujúci návrh akoby vo vzťahu k zákonu pôvodnému, ale máte robiť pozmeňujúci návrh k nášmu zákonu, k nášmu návrhu zákona. Čiže vy ste nezobrali do úvahy, že sa vsúva tam jeden, jedno písmeno. To znamená, vy vypúšťate céčko, my vypúšťame déčko. Vy by ste vypustili úplne niečo iné ako rodinné domy, keby to bolo v tomto znení prijaté. Takže v tomto minimálne máme rozdiel a v tomto je tento náš návrh lepší, hoc rieši akoby to isté.
Ale vrátim sa k samotnému návrhu zákona. Ja na začiatok chcem povedať, že mnohí si pletú už len názov tohto zákona a je to dosť dôležité. Ak ho nazývame zákon o poplatku na rozvoj a zákon o poplatku za rozvoj. Za a na sú úplne iné terminus technikus. Na rozvoj znamená, ako keby sme chceli budovať niečo nové a preto vyberáme peniaze od developerov a ideme stavať niečo nové, aby sa nám rozvíjali naše mestá a obce. A za rozvoj znamená, že práve naopak, nám vzniká niečo, čo nás zaťažuje a čo potrebujeme v súvislosti s tým riešiť, vyberať nejaký poplatok a stavať infraštruktúru a tak ďalej. To, čo je v tom zákone povedané.
Nechcem sa určite opakovať v, to, čo tu už odznelo, či už od navrhovateľa od kolegu poslanca Gála, ale aj od mnohých z vás, ktorí ste predo mnou vystúpili. Ja chcem len oceniť, že bola korektná debata a myslím si, že to nebolo pri jednom sedení, minimálne s pôvodnými predkladateľmi návrhu, avšak musím povedať, že sme komunikovali so ZMOS-om, komunikovali sme s Úniou miest a obidva, obidvaja podporili to, čo chceme navrhovať. Ja si myslím, že tie návrhy, ktoré tu padnú v pléne alebo padli, či už to predkladal pán kolega Choma, alebo teda to, čo máme pripravené my, tento zákon zásadným spôsobom vylepšuje a práve reaguje aj na to, že ten zákon vzniká v prostredí, kedy právne vzťahy sú rozbehnuté a je veľmi ťažké vsúvať takýto zákon do právneho poriadku Slovenskej republiky. Avšak som o tom presvedčený, že dá sa to urobiť a tieto pozmeňujúce návrhy k tomu práve pomáhajú.
Ja chcem na začiatku povedať a teda aj upozorniť verejnosť alebo teda zopakovať to, že prijatím tohto zákona, uvedením do života nevzniká poplatok zo zákona a teda nezaťažuje každého jedného, ktorý zajtra požiada o stavebné povolenie a teraz sa musí báť o to, že jednoducho bude platiť akýsi poplatok. Je to na rozhodnutí obecných zastupiteľstiev, mestských zastupiteľstiev, ktoré tak, ako tu iks-krát odznelo - a budem si stáť za tým preto, lebo ja som tiež primátor jedného mesta - veľmi dôkladne zvažujú, či prijmú takýto, takéto VZN-ko, alebo ho neprijmú. A dnes môžem s určitosťou povedať, že bude veľmi málo miest a obcí, ktoré vôbec príjmu toto VZN-ko, avšak tých veľmi málo miest a obcí jednoducho na takýto zákon aj čakali, čakajú a vítajú ho práve preto, že tá akási nekontrolovaná výstavba začína zaťažovať obce a mestá a obce a mestá nedokážu reagovať svojimi rozpočtami, nedokážu zabezpečovať infraštruktúru na takej úrovni, ako by mala byť.
Žiaľ, táto debata, aj ktorá tu doteraz prebehla, sa točila len okolo ciest. Avšak "infraštruktúra" neznamenajú len cesty a chodníky. Infraštruktúra sú aj školy, škôlky, športoviská, proste to, kde má normálny človek žiť, deti vyrastať a tak ďalej. A práve toto má zabezpečovať takýto poplatok. Obce a mestá dnes napríklad nemajú z čoho budovať nové školy, nové škôlky. Práve preto sú tu výzvy zamerané na budovanie tejto infraštruktúry. Obce a mestá nemajú z čoho budovať nové športové haly. My sme malé dvadsaťtisícové mestečko a máme jednu športovú halu a cítime, že nám je málo. Ja si neviem predstaviť, koľko by v takej Bratislave malo byť športových hál tak, aby sme sa dostali na úroveň normálnej Európy, kde dokáže každé dieťa športovať, ktoré chce športovať a nie je obmedzené tým, že nemá kde športovať. Čiže toto má byť presne aj o tom, žem lebo stále sa tu opakujú križovatky, cesty, ale toto má byť z môjho pohľadu hlavne o tej infraštruktúre ostatnej.
Čo sa týka nášho pozmeňujúceho návrhu, veľmi dôkladne sme si ho prešli a veľmi sme zvažovali, ktoré ustanovenia do toho dávame a nevzniklo to za päť minút. A priznám sa, jednu jedinú vec sme, hoci úmysel bol, sme nedokázali presne definovať a dostať do tohto zákona a preto budeme očakávať, ako sa s tým obce a mestá vysporiadajú, a to sú práve tie nešťastné vyvolané investície, o ktorých sa tu vedie debata, o ktorých vedú aj developeri debatu. A teraz po prijatí už tohto zákona budú musieť aj starostovia, zastupiteľstvá, primátori veľmi zvažovať, čo budú písať do tých stavebných povolení, čo budú žiadať od developerov, aby budovali, keď budú vyberať takýto poplatok za rozvoj. Lebo ja to iks-krát opakujem a som opakoval, že nemôže byť svojvôľou starostu alebo primátora, čo napíše do záväzného stanoviska obce alebo do stavebného povolenia, pokiaľ mu niečo nevyplýva priamo zo zákona, že to tam môže dať.
Čiže nie celkom sa stotožňujem s tým, že čokoľvek si tam obce a mestá dávajú. Možno si to dávajú, avšak nekonajú v súlade so zákonom. A budem veľmi pozorovať a počúvať, čo po prijatí tohto zákona budú vyžadovať ďalej od tých developerov. A tak, ako som aj s kolegyňou Kaščákovou v našej debate spomenul, a potom bude možno na mieste si sadnúť a povedať, čo sú to vlastne tie vyvolané investície, pokiaľ obce a mestá budú veľmi, budú ďalej nekorektne pristupovať k tomuto. Avšak tu už hovorím o tom, že nemôžme to zvrhnúť akoby len na tie cesty a cestný zákon, ale aj na ostatné veci.
Ak dovolíte, predložil by som teda náš pozmeňujúci návrh a to pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala, Edity Pfundtner k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 271.
Bod 1. V článku 1 v bode 1 poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie: "Poznámka pod čiarou k odkazu 3a) znie: 3a) § 2 ods. 2 a 9 až 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov."
Odôvodnenie: úprava vyplynula zo stanoviska Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky k návrhu zákona.
Bod 2 pozmeňovacieho návrhu. Článok I sa dopĺňa o nové novelizačné body 4 až 10, ktoré znejú :
„4. V § 3 ods. 2 doterajšie písmeno d) sa vypúšťa. Doterajšie písmeno e) sa primerane preznačí.“
Toto je to, čo som hovoril , čiže odôvodnenie: v súvislosti so zmenou navrhovanou v § 7 novým odsekom 5 z predmetu oslobodenia navrhujeme vypustiť doterajšie oslobodenie od poplatku za rozvoj stavbu rodinného domu s výmerou podlahovej plochy do 150 m2 . Predmetné oslobodenie rodinných domov je diskriminačné a nedôvodné, najmä vo vzťahu k stavebníkom bytov a zároveň sa týmto naďalej podporuje neželaný stav suburbanizácie v niektorých obciach, ktorá má nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zakladá rozsiahle a neprimerane vysoké požiadavky na rozvoj územia (napríklad potreba nových škôl, škôlok, ihrísk, parkov a podobne, ktoré nie je možné realizovať ako tzv. vynútené alebo vyvolané investície).
5. V § 3 ods. 2 písmeno c) sa dopĺňa bodmi 9 a 10, ktoré znejú: „9. slúžiaca na športové účely,
10. významnej investície podľa osobitného predpisu odkaz 8a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie: "8a) zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Odôvodnenie: navrhuje sa rozšírenie taxatívneho vymedzenia stavieb nepodliehajúcich poplatku za rozvoj. Predmetom poplatku za rozvoj nemajú byť stavby slúžiace na športové účely, športové pozemné stavby, medzi ktoré patria najmä športové haly, zimné štadióny, futbalové štadióny, tribúny, telocvične a podobne, nakoľko vo väčšine prípadov tieto stavby obce nedokážu financovať zo svojich zdrojov a ich spoplatnenie by mohlo sťažiť alebo znemožniť rozvoj v oblasti športu.
Zároveň doplnením bodu 10 sa reaguje na možné ohrozenie významných investícii stavieb, ktoré sú v osobitnom režime podliehajúcom zákonu č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.
6. V § 7 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie: „(5) Obec nemusí ustanoviť sadzbu poplatku za rozvoj pre všetky stavby uvedené v odseku 2 písm. a) až e).“
Odôvodnenie: týmto bodom sa navrhuje posilnenie rozvojovej a taktiež regulačnej funkcie poplatku, aby sa obec mala možnosť rozhodnúť, ktoré stavby bude zaťažovať poplatkom (napr. tie, ktoré jej prinášajú možný problém s budovaním infraštruktúry) a ktoré nie. Obce vo všeobecne záväzných nariadeniach budú mať zákonnú možnosť neuplatniť sadzbu pri určitých stavbách, napríklad na rodinné domy, aj vzhľadom na priority obce, charakter a osobitosti územia a podobne.
7. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: „(3) V prípade, ak vznikne stavebníkovi poplatková povinnosť podľa tohto zákona v súvislosti s vydaným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením3b), ktorým sa rozširuje rozsah stavebného povolenia, ktoré nepodliehalo poplatkovej povinnosti podľa tohto zákona, základom poplatku za rozvoj je kladný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v metroch štvorcových, vyplývajúcich z vydaného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením3b) a stavebného povolenia.“
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Odôvodnenie: doplnením nového ods. 3 v § 8 sa reaguje na situáciu, ktorá môže nastať a určite aj nastane, a to v prípade vydania rozhodnutia na tzv. zmenu stavby pred dokončením, ktoré bude vydané po prijatí všeobecne záväzného nariadenia, avšak ak pôvodné stavebné povolenie nepodliehalo poplatkovej povinnosti, napríklad bolo vydané pred účinnosťou tohto zákona alebo obec nemala vôbec všeobecne záväzné nariadenie. V takom prípade bude stavebník platiť poplatok za rozvoj len pri zväčšení stavby oproti pôvodnému stavebnému povoleniu, a to z kladného rozdielu výmery medzi rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred dokončením a stavebným povolením. V prípade, ak zmena stavby bude spočívať v zmenšení výmery oproti pôvodnej výmere, takéto rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením nebude podliehať poplatkovej povinnosti podľa tohto zákona.
8. V § 11 odsek 1 znie: „(1) Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce, v Bratislave a Košiciach prerozdelenie výnosu z poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti určí štatút mesta.“
Odôvodnenie: v súvislosti s novou úpravou § 12 ods.1, podľa ktorého správu poplatku v Bratislave, príp. Košiciach budú vykonávať mestské časti, ktoré na základe toho aj poplatok vyberú, sa nanovo definuje, že mestské časti percentuálnu časť vybratého poplatku určenú v štatúte odvedú do rozpočtu mesta.
9. V § 11 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie: „(3) Výnos z poplatku za rozvoj použije obec v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti1a), v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala. Obec môže všeobecne záväzným nariadením2), určiť, že výnos z poplatku alebo jeho presne určená percentuálna časť bude použitá v inom katastrálnom území alebo v inej jej jednotlivej časti1), obce.“
Odôvodnenie: precizuje sa doterajšie znenie zákona, nakoľko neexistovala úprava, kde má obec použiť vybratý poplatok za rozvoj. Navrhuje sa, aby obec použila poplatok zásadne v tom území, v ktorom ho zaviedla a vybrala, vzhľadom aj na zaťaženie tohto územia výstavbou, ako aj budovaním potrebnej infraštruktúry v danom území. Zároveň sa však dáva možnosť obci odchýlenia sa z uvedenej zásady, a to napríklad pri výstavbe priemyselného závodu budovaného väčšinou mimo obce a často v inom katastri, ktorá výstavba však zaťažuje obec nie priamo v mieste výstavby, ale v inej časti obce v súvislosti s potrebou budovania bytov, škôlky a podobne. Z toho dôvodu sa ponecháva na rozhodnutí obce všeobecne záväzným nariadením, kde poplatok použije.
10. V § 12 odsek 1 znie: „(1) Správu poplatku za rozvoj vykonáva obec, v Bratislave mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila, pričom na účely tohto zákona má mestská časť postavenie obce. Správu poplatku za rozvoj vykonávajú v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta, pričom v takom prípade bude mať na účely tohto zákona mestská časť postavenie obce.“
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťajú slová, citujem: „§ 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.“
Odôvodnenie: upravuje sa správa poplatku v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, a to podľa dohody mestských časti a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj z toho dôvodu, že do účinnosti zákona to štatút hlavného mesta nevyriešil. Pre Košice sa ponecháva možnosť upraviť si to štatútom pre jednotlivé mestské časti. Zároveň sa upresňuje, že mestské časti majú pre účely tohto zákona, ak vykonávajú správu poplatku, postavenie obce.
Bod 3. K čl. II. V čl. II sa slová „1. januára 2017“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2016“.
Odôvodnenie: jedná sa o posunutie účinnosti návrhu zákona, ktorá súvisí s potrebou zabezpečenia minimálnej legisvakačnej lehoty pre všetky povinné osoby, rovnako aj pre obce a mestá.
Na záver by som rád povedal, že myslím si, že tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré tu boli predložené, či už od kolegov z poslaneckého klubu SMER alebo tento náš, zásadným spôsobom vylepšujú tento zákon a myslím si, že obce a mestá sa už nebudú báť zavádzať takýto poplatok a tie všeobecne záväzné nariadenia aj vzhľadom na pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán kolega Choma, budú prijímať ešte počas roka 2017, hoci podľa pôvodného návrhu zákona tak nemohli urobiť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2016 16:47 - 16:48 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som len pána kolegu Chomu doplnil, ale vo vzťahu aj k, lebo som videl, pán Viskupič, že krúti hlavou, že je to tak zamotané, ale áno, ono to, ono to je, je to komplikovane napísané, ale ono by to bolo komplikovane napísané aj pred ix mesiacmi, keď sa ten zákon schvaľoval, a to z jedného jednoduchého dôvodu. Nezačíname od bodu nula, ale vstúpime do, vstupujeme do rozbehnutých právnych vzťahov, ktoré jednoducho treba vyriešiť týmto zákonom, aby nenastala krivda do budúcna a to súvisí aj s tými zrušenými rozhodnutiami o vyrubení poplatku, vydanými novými rozhodnutiami a to súvisí aj s tými prechodnými ustanoveniami.
Áno, prišli na to, alebo prišlo sa na to, že jednoducho je potrebné reagovať na tieto rozbehnuté právne vzťahy a nejdeme niekde, akobyže nemáme žiadne rozhodnutie, stavebné povolenie, územné rozhodnutie, nemáme žiadne na stole.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2016 16:16 - 16:18 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Ivan, vy ste začali tým, že chceli ste zrušiť tento zákon, lebo je zlý a nie každá výstavba je záťažou. Áno, plne s vami súhlasím, že nie každá výstavba je záťažou, avšak to neznamená, že tento zákon je preto zlý a stále akoby z tej vašej komunikácie mi vyplýva, že vy nedôverujete obciam alebo starostom, primátorom, poslancom, že sú svojprávni v tom, aby rozhodli, kde tento alebo komu takýto poplatok zavedú, či v ktorej, v ktorej obci bude zavedený takýto poplatok. Práve na tom je postavený princíp toho zákona, avšak to sa budem, sa toho dotknem v rozprave.
K tým pozmeňujúcim návrhom, nebudem sa ku všetkým vyjadrovať. Rodinné domy, ste si všimli, že my sme to zavesili minulý týždeň. Áno, máme ich tam aj my, čiže považujem za zbytočné ich takto predkladať, keďže sme to už mali upravené. Ale je to vaše právo.
Vyvolané investície alebo vyvolané úpravy, ktoré ste vy dali do pozmeňováku, si myslím, že nie sú dostatočne upravené a práve ešte skomplikujú viac. Lebo to neni len o cestnom zákone a keď aj sa odvolávate na cestný zákon, tak jednoducho musí byť bližšie špecifikované, lebo nie každá úprava alebo nie každá stavba, čo súvisí so stavbou budovy, je zároveň aj vyvolanou úpravou v zmysle cestného zákona. Preto ak ste mali úmysel vylepšiť, tak určite malo byť pomenované alebo definované aj, čo znamená vyvolaná úprava alebo vyvolaná investícia. A čo s ostatnými investíciami, ktoré sú vyvolanými investíciami? Ale bližšie v rozprave, potom v mojej rozprave.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2016 11:39 - 11:39 hod.

Peter Antal
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som pozval dnes na rokovanie výboru na 12. hodinu členov výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.11.2016 11:24 - 11:24 hod.

Peter Antal
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja rovnako, pri prvom hlasovaní nešlo mi zariadenie, hlasoval som za a chcem vás, vážení kolegovia, pozvať dnes na 12.00 hod. na Dni vidieka, ktoré sa uskutočnia na západnej terase vo výstavných priestoroch. Čiže dnes o 12.00 hod., o pol hodinu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2016 10:43 - 10:44 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Nemyslím si, že by mali vznikať nejaké problémy. Áno, vzťahuje sa to aj na takéto mobilné zariadenia, kde dochádza k prečerpávaniu pohonných hmôt priamo do strojov, ale avšak, a to v tom prípade, ak jeho umiestnenie, tohto zariadenia, môže ohroziť kvalitu podzemných alebo povrchových vôd a to musí potom zvážiť v podstate každý ten prevádzkovateľ. Je to na ňom, aby si sám povedal, či jeho zariadenie je také, ako má, dokáže vlastne ovplyvniť teda tieto - či už povrchové, alebo spodné - vody. A v prípade pochybností určite nebude žiadny problém, aby na ten orgán štátnej vodnej správy išiel a teda opýtal sa, či potrebuje nejaké, určiť nejaké podmienky jeho prevádzkovania. Ak ministerstvo vydá k tomu nejaké metodické usmernenie, myslím si, že to nebude na škodu, takže ale predpokladám, že orgány štátnej vodnej správy budú nejakým spôsobom usmernené v tejto veci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2016 10:36 - 10:40 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, ja sa dovolím vrátiť len k jednému ustanoveniu, ktoré sme preberali na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sme, ktorý sa v podstate dostal aj do návrhu tohto zákona, a to je v § 28 ods. 2, kde sa dopĺňalo ustanovenie o mobilných zariadeniach, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu vôd, mobilné zariadenia.
Keďže sme mali širokú diskusiu na výbore a zhodli sme sa na tom, že takto koncipovaný paragraf, alebo teda znenie paragrafu nie je celkom šťastné pre aplikačnú prax, avšak nevedeli sme ho v rámci výboru celkom dobre vyriešiť, tak dovolím si predložiť k tomu pozmeňujúci návrh, a teda pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2014 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
K čl. I bodu 11. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie: 12. V § 28 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: "c) zariadenia, najmä premiestniteľné zariadenia, mobilné zariadenia, zariadenia na zhodnotenie odpadu, čerpacie stanice pohonných hmôt, ak nie sú stavbami, kompostárne, ak tieto zariadenia môžu ovplyvniť množstvo alebo kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,".
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako d) až g). Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Doplnením zariadení je potrebné reagovať na stav, kedy sa začínajú vyskytovať mobilné zariadenia na spracovanie odpadu, kompostárne, prípadne čerpacie stanice pohonných hmôt, ak nie sú stavbami. V doterajšom znení vodného zákona totiž chýba možnosť vyjadrovať sa orgánom štátnej vodnej správy k takýmto zariadeniam, ktoré sú prevádzkované samostatne, nie sú súčasťou prevádzky, ktorá si vyžaduje aj stavebné povolenie, kde sa pravdaže orgán štátnej vodnej správy vyjadruje. Orgány štátnej vodnej správy môžu vo vyjadrení k týmto zariadeniam, ktoré nie sú stavbami, ale ktoré budú na konkrétnom mieste po určitú dobu, určiť podmienky na prevádzkovanie vo vzťahu k danému miestu. Napríklad ak sa zariadenie nachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja, v chránenej vodohospodárskej oblasti, v blízkosti odkrytej hladiny podzemných vôd a môže ovplyvniť kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd, v podstate vždy sa bude musieť v každom individuálnom prípade riešiť a musí teda zvážiť prevádzkovateľ takéhoto zariadenia, či toto zariadenie, ktoré chce niekde umiestniť na dočasnú dobu, či môže nejakým spôsobom ovplyvniť kvalitu vôd. Ak to tak bude, je povinný orgán štátnej vodnej správy požiadať o stanovisko a ktoré určí v podstate podmienky takéhoto prevádzkovania.
To je v podstate k tomu, čo sme mali rozsiahlu diskusiu aj na výbore, a snažil som sa to takýmto spôsobom nejakým ozrejmiť a vyjasniť, aby v budúcnosti skutočne nevznikali problémy v aplikačnej praxi, aby každý jeden prevádzkovateľ takéhoto zariadenia v každom jednom prípade nemusel utekať na orgán štátnej vodnej správy a riešil akési podmienky na jeho prevádzkovanie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2016 10:06 - 10:06 hod.

Peter Antal
Ja sa chcem poďakovať kolegom, že teda uvítali tento môj pozmeňujúci návrh, verím, že vyrieši všetky problémy aplikačnej praxe a nebudeme sa musieť k nemu vracať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis