Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.9.2019 o 14:53 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

19.9.2019 14:53 - 14:54 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Samozrejme, ten návrh je potom v takomto širokom spektrálnom prejednaní, nie je problém zorganizovať stretnutie aj na pôde Národnej rady. Totiž na ten konvent sme nepozvali len zástupcov politických strán, ktoré sú v Národnej rade, ale pozvali sme aj zástupcov strán, ktoré by sa do Národnej rady teda mohli teoreticky dostať. Takže aj Progresívne Slovensko, myslím, že aj zástupca KDH, a niektorých ďalších takže. Ale určite aj pre poslancov Národnej rady nie je problém to zorganizovať zase po zapracovaní nejakého kola pripomienok, ktoré vzniknú po pondelku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 19.9.2019 14:50 - 14:53 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, dokument Vízia a stratégia rozvoja Slovenska 2030 obsahovo vychádza z vládou schválených národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a zároveň aj z participatívneho procesu definovania východísk Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý sa konal za účasti zástupcov územných samospráv.
Nakoľko boli definované problémy a priority vychádzajúce z týchto procesov vo veľkej miere identické, bolo možné ich spojiť do jediného dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorá bude plniť nielen agendu, nielen úlohu základného implementačného nástroja Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ale aj úlohu národnej stratégie regionálneho rozvoja.
Dokument prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, prerokovala ho Hospodárska a sociálna rada a bol poskytnutý všetkým členom Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj v súvislosti s jej rokovaním, ktoré sa bude konať, ktoré sa teda konalo v pondelok 16. septembra. No a keďže ide vo svojej podstate o reformný dokument, jeho úspešná implementácia bude vyžadovať celospoločenský konsenzus a podporu naprieč širokým politickým spektrom. Tento dokument je stále otvorený a pripravený k diskusii, a preto organizujeme dňa 23. septembra národný konvent, na ktorom spolu s jednotlivými ministrami a zástupcami podnikateľského, akademického aj tretieho sektora dokument predstavíme a prediskutujeme. Pozvánku na tento konvent dostal aj predseda strany SaS, ako aj predsedovia ďalších opozičných strán. Čiže 23. budúci pondelok bude také širšie fórum, kde bude dokument predstavený ako celok, vystúpia jednotliví ministri k jednotlivým častiam dokumentu. Tento dokument bol teda prístupný v rámci pripomienkového, medzirezortného pripomienkového konania. Pokiaľ ho nemáte, tak vám ho pošlem, aby ste ho mali tak, v akej forme je teraz. V ten pondelok bude po prezentáciách nielen zástupcov ministerstiev, ale aj tretieho sektora, akademického sektora, súkromného sektora otvorená diskusia. Všetky pripomienky, ktoré prídu alebo ktoré ešte k tejto vízii a stratégii budú zaslané, sa ešte raz prehodnotia, aby naozaj vznikla stratégia, ktorá nebude viazaná na zmenu alebo politické cykly, pretože pokiaľ má byť platná do roku 2030, tak sa s ňou stretne táto vláda, vláda, ktorá bude od roku 2020 do 2024, od ´24 do ´28, ešte od ´28 do ´30. Čiže stretne sa minimálne so štyrmi vládami, pokiaľ sa neuskutočnia nejaké predčasné voľby.
Aj proces prípravy celého dokumentu išiel zdola, uskutočnili sa stretnutia v regiónoch, uskutočnili sa stretnutia s občanmi, s expertmi, boli to desiatky a desiatky stretnutí, ale stále, aby ten dokument získal čo najširšiu podporu, stále aj po prezentácii v pondelok bude ešte otvorený na doplnenie tých požiadaviek, ktoré budú racionálne a ktoré nám budú doručené. Takže váš pán predseda pozvánku dostal, buď príde on, možno to na niekoho deleguje a určite bude vhodné, keď sa zástupca aj vašej politickej strany v pondelok tohto konventu zúčastní.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 19.9.2019 14:47 - 14:49 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, opäť mi dovoľte sprostredkovať odpoveď pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Vážený pán poslanec, neplatí tvrdenie, že administratívne poplatky je možné na našich veľvyslanectvách uhrádzať výlučne v hotovosti. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí za vykonávanie super legalizácie listín vyberajú správne poplatky nielen v hotovosti do pokladne, ale aj vkladom alebo prevodom na účet zastupiteľského úradu alebo osobným šekom klienta. V rámci možností a podmienok v danej krajine konkrétne veľvyslanectvo určí efektívnu a bezpečnú formu vyberania správnych poplatkov. Zastupiteľské úrady v danom teritóriu pritom musia zvažovať celkovú aktuálnu situáciu, politickú, bezpečnostnú, ekonomickú, sociálnu. Žiaľ, komplikovaná situácia je najmä v afrických krajinách, častokrát tu bankové služby nefungujú spoľahlivo. V takýchto konkrétnych prípadoch preto niektoré naše zastupiteľské úrady požadujú zaplatenie správnych poplatkov v hotovosti. Vo výnimočných prípadoch na základe konzultácie zastupiteľského úradu s príslušným odborom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je však možné, aby bola platba zrealizovaná aj na účet ústredia.
Ubezpečujem vás, že klienti majú možnosť zaplatenia správneho poplatku aj bezhotovostne vzhľadom na celkovú situáciu a špecifiká v danom teritóriu. Súčasne existuje možnosť pre tých našich občanov, ktorí si nezabezpečili super legalizáciu listín v zahraničí na slovenských zastupiteľských úradoch, požiadať v odôvodnených prípadoch o tento krok prostredníctvom konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

19.9.2019 14:40 - 14:40 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, dovoľte, aby som vám sprostredkoval reakciu pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka.
Vážený pán poslanec, Slovenská republika venuje od začiatku svojho pôsobenia ako predsednícka krajina OBSE mimoriadnu pozornosť vyriešeniu konfliktu na Ukrajine a v jej okolí a zníženiu jeho negatívnych dôsledkov na civilné obyvateľstvo. Je to nielen preto, že Ukrajina je náš geografický sused, ale aj preto, že situácia na Ukrajine a jej riešenie má širší dopad na medzinárodné vzťahy.
Prvá moja návšteva vo funkcii úradujúceho predsedu OBSE viedla práve na Ukrajinu, kde som navštívil aj jediný priechod cez líniu dotyku v Luhanskej oblasti, most v Stanici Luhanskej. Na základe tejto návštevy, ale aj na základe konzultácií s partnermi sme navrhli deväť opatrení na posilnenie dôvery. Týkali sa opravy poškodeného mostu v Stanici Luhanskej, humanitárneho odmínovania, vytvárania ochranných zón okolo citlivej civilnej infraštruktúry, otvárania nových priechodov cez líniu dotyku, výmeny zajatcov, obnovenia prepravy osôb cez líniu dotyku, zlepšenia zdravotnej starostlivosti blízko línie dotyku a ochrany podzemných vôd. Rokoval som o nich s ministrami zahraničných vecí Klimkinom a Lavrovom a obaja ich prijali v zásade pozitívne. Dlho sa ich vzhľadom na nedostatok dôvery a politickej vôle na oboch stranách nedarilo realizovať.
Novú etapu úsilia sme začali až po výmene vedenia Ukrajiny. Rokoval som s prezidentom Zelenským, s novovymenovaným predstaviteľom Ukrajiny v trojstrannej kontaktnej skupine a bývalým prezidentom Leonidom Kučmom. Počas neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí OBSE vo Vysokých Tatrách bola otázka situácie na Ukrajine predmetom mojich rokovaní s jednotlivými partnermi vrátane ministra Lavrova. Koncom tohto týždňa navštívim Ukrajinu, kde uskutočním rokovania s novovymenovanými členmi ukrajinskej vlády.
Na Ukrajine sa už mnoho v úsilí o zmierňovanie napätia podarilo realizovať. Predovšetkým ide o zníženie intenzity bojov, humanitárne odmínovanie, čiastočný pokrok v odvode vojsk a výzbroje v priestore Stanice Luhanskej a nedávna výmena 70 zadržiavaných osôb medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú som s generálnym tajomníkom OBSE privítal v spoločnom vyhlásení. Zďaleka však nemôžme byť spokojní s dosiahnutým. Čaká nás ešte veľa práce pre dosiahnutie konečného cieľa, a to zabezpečenie mieru na Ukrajine a obnovenie normálneho stavu.
K samotným rokovaniam o urovnaní konfliktu na východe Ukrajiny. Prebiehajú v dvoch hlavných formátoch. V prvom rade je to tzv. normandský formát, ktorého účastníkmi sú Nemecko, Francúzsko, Ruská federácia a Ukrajina. V ostatnom období po nástupe nového vedenia na Ukrajine sa tento formát oživil. Druhého septembra sa stretli politickí poradcovia vedúcich predstaviteľov uvedených krajín, ktorých úlohou je pripraviť summit. Predpokladá sa, že summit by sa pri dobrej vôli všetkých zúčastnených mohol konať už túto jeseň. Naposledy sa uskutočnil pred dvoma rokmi.
Druhým formátom je tzv. trojstranná kontaktná skupina, ktorej sa zúčastňujú OBSE, Ruská federácia, Ukrajina za prítomnosti osôb ukrajinskou vládou nekontrolovaných častí v doneckej a luhanskej oblasti. Tu zohráva úlohu hlavného koordinátora osobitný predstaviteľ úradujúceho predsedu OBSE pre Ukrajinu na trojstrannú kontaktnú skupinu rakúsky veľvyslanec Martin Sajdik. Slovenské predsedníctvo OBSE úzko spolupracuje s mimoriadnou pozorovacou misiou OBSE na Ukrajine vedenou tureckým veľvyslancom Halitom Cevikom, ktorá nielen monitoruje situáciu, ale má mandát aj na sprostredkovanie a podporu dialógu v konkrétnych praktických záležitostiach. Je to v súčasnosti najväčšia misia OBSE, pracuje v nej 1305 osôb zo 43 účastníckych krajín OBSE vrátane desiatich pozorovateľov zo Slovenska.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 16:55 - 16:59 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Neviem, kto máte koľko fanúšikov na Facebooku a ľudí, ktorí vás sledujú, ale keď ich máte 40-tisíc, tak ja, možno vy ich lustrujete, a teda ja som sa na rozdiel od mnohých z vás s Vadalom v živote nestretol ani netuším, kto to je. Odpisoval mu môj administrátor, lebo keď máte 40-tisíc fanúšikov, predpokladám, že nezvládate odpisovať všetkým a tá komunikácia bola ako každému, kto vyjadril podporu.
A, ale možno, že, a teraz reagujem na pána Matoviča, na rozdiel od vás ja som sa s vrahom nestretával. Na rozdiel od vás, ja som sa s vrahom a závadovou osobou nestretával.
Pán Heger, vravíte, že spochybňujete, že či skončí v base, že či to je dosť, že. Tak ja sa pýtam, že keď sa náhodu v moci dostanete vy, čo s ním bude? Lebo teraz v base je. Bude aj potom? Uvidíme.
Pán Grendel, pani, pán poslanec Grendel, pani štátna tajomníčka odišla, aj keď žiadne oficiálne dôkazy okrem medializovaných vecí doteraz neboli predložené, odišla napriek tomu, že dôkazy oficiálne neboli predložené ani predsedovi vlády, ani nikomu inému.
Pani Zemanová. Určite ste autentickejšia, keď hovoríte o životnom prostredí, táto obhajoba Sulíka vám až tak veľmi nejde, ide, ale len tak veľmi cez zuby, ale to každý z nás chápe.
Pán poslanec Osuský, pozrite si sasanku, pozrite si ju niekoľkokrát, naozaj toto nie je komunikácia, ktorá by nesvedčila o dobrom priateľskom vzťahu, najmä keď sa pýta pán Kočner, pána Sulíka: "Tak čo, ideme na to?" Neviem na čo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 16:17 - 16:37 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie prajem všetkým. Vážený pán predsedajúci, ctený pán predseda vlády, vážení páni ministri, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, pokúsim sa udržať emócie na uzde, ale slovenčina je naozaj ľubozvučná reč a možno aj preto, že sa snaží kombinovať spoluhlásky so samohláskami a je málo slov, kde nájdete tri alebo viac spoluhlások po sebe, napríklad "strč prst skrz krk" a ja by som doplnil ešte jedno slovo, ktorým by som charakterizoval pocity, ktoré zrejme máte mnohí z vás po vystúpení pána Matoviča, možno aj po tom návrhu, po tom pokryteckom návrhu na odvolanie predsedu vlády, a to je slovo "grc".
Naozaj musím skonštatovať, že to, čo bolo uvedené v prvom a druhom návrhu na odvolanie, je naozaj nechutné a nechutné je aj to, ako sa všetci, ktorí sa pod oba návrhy podpísali, snažia zneužiť vraždu dvoch mladých ľudí na politický boj.
Pod návrh sa podpísali poslanci, ktorí ešte zostali verní pánovi Matovičovi, tomu Matovičovi, ktorý, ako sám potvrdil, sa s Kočnerom stretol a rozprávali sa o mieste pre Kočnera na jeho kandidátke. Dovoľte, aby som citoval: "Mal som s ním jedno stretnutie. Písal mi jednu SMS, si pamätám, písal mi, že chce byť 150-ka na našej kandidátke. Nemal som žiadny aktívny kontakt." Toto povedal pán Matovič 5. apríla 2019 pre TASR.
Tak keď to bolo tak, tak sa aj Igor Matovič stretol s človekom, o ktorom musel vedieť, že je závadový, a bavili sa o mieste na kandidátnej listine OĽANO. A podľa toho, čo pán Matovič priznal, nešiel na stretnutie, o ktorom nevedel, čo ho čaká, ale išiel tam preto, aby toto miesto zbiznisoval, pretože miesto 150 na kandidátke OĽANA je vždy to miesto najatraktívnejšie.
A tento človek tu teraz moralizuje. Moralizuje a viete si predstaviť, že by sa stalo, že s vami, opozícia, v jednom poslaneckom klube, v jednej opozícii sedel Kočner, že by ste sa spoločne podpisovali pod návrhy alebo že by ste vedľa neho sedeli na tlačovkách? A napriek tomu, že určite bažíte po tom, aby ste si naplnili svoje politické ambície alebo politické pokyny svojho straníckeho šéfa, vďaka ktorému ste v parlamente, ale verím, že aj toto by bolo na vás veľa.
Kým Matovič chodil ku Kočnerovi, za vlády Petra Pellegriniho Kočner skončil v base. Ešte raz, kým Matovič chodil ku Kočnerovi, za vlády Petra Pellegriniho skončil v base.
A po množstve výrokov, ktoré pán Matovič za celú svoju politickú kariéru mnohokrát zmenil, myslím si, že málokto v tejto republike, ktorý by veril, že to stretnutie bolo iba jedno. A možno ich bolo viac a možno pretrvávali až dovtedy, kým Kočner v base neskončil.
Pod návrhom sú podpísaní aj poslanci SaS-ky, strany, ktorej šéf Richard Sulík v pozícii druhého najvyššieho ústavného činiteľa, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, sedel u Kočnera a riešil okrem iného aj sumy, koľko bude stáť hlas vtedajších poslancov na podporu Dobroslava Trnku, generálneho prokurátora. Z kontextu vyplýva, že podľa Sulíkových informácií niekoľkí poslanci koalície dostali ponuku 300-tisícovej odmeny, ak zahlasujú za Dobroslava Trnku. Riešili aj to, že Sulík by bol ochotný podporiť Miklošovu vládu, keby Iveta Radičová padla.
Dnes už video zo Sasanky, možno z mnohých webov bolo stiahnuté, ale stále sa dá nájsť, ako predseda Národnej rady sedí u Kočnera niekde v obývačke, rozvalený pri stole ako priateľ, pozrite si ho, a debatujú ako najväčší kamoši a tykajú si a Sulík tlačí do seba koláčiky alebo chlebíčky.
A dovoľte mi teda, keďže sa tu o tom už hovorilo, aby som vám pripomenul aj prepis Sulíkových správ SMS s Kočnerom, ktorých pravdivosť niekdajší líder opozície, vtedy predseda Národnej rady Slovenskej republiky, nepoprel, len sa ospravedlnil a tým to je podľa neho vybavené. Tak mi dovoľte, aby som trošku zacitoval a možno reagoval aj na pána Osuského, že komunikácia bola po voľbe generálneho prokurátora. Tak teda čujme.
2. 11. 2010
Kočner: "Zdravím ťa, pane, tak hold sa nám to zajtra ukáže. O koľkej by to malo vypuknúť? Dík za odpoveď."
Sulík: "Je to predposledný bod, tak buď o 17., alebo zajtra."
Kočner: "Zajtra, myslíš pozajtra?"
Sulík: "Jasné, sorry."
"Ďakujem a prajem ti šťastnú ruku," Kočner.
3. 11.
Kočner: "Zmenil sa time?"
Sulík: "Nie, bude do o 11.30, SDKÚ začína nervóznieť."
Kočner: "Asi budeš prvý vedieť výsledok, tak ak ťa môžem poprosiť, rád by som bol druhý. P. S. Koľko je zaregistrovaných poslancov?"
Sulík: "Práve sa hlasuje, je tu 143 poslancov, ale koľkí budú hlasovať, sa ukáže. Dám vedieť."
Kočner: "Som ako na ihlách, dík."
Kočner: "Ku-a, čo počítate makové zrnká?"
Sulík: "70 Trnka, 49 Miššíková, 28 Hrivňák."
Kočner: "Miššíková 48 alebo 49? A boli aj neplatné hlasy?"
4. 11.
Kočner: "Tak pekný, dobrý deň, ideme na to, myslím fotenie lístkov."
Sulík: "Hej."
Kočner: "Nerozumiem týmto zbytočným hlasovaniam, ale to asi preto, lebo nie som politik, chvalabohu."
Sulík: "Ja hlavne nerozumiem SDKÚ. Včera sme mali aj koaličnú radu, aj voľnú diskusiu, ale stále nechápem, čo s tým Janišom chcelo byť."
Kočner: "Ja to, myslím, chápem, možno, keď pôjdeš behať, by sme to mohli spolu rozobrať. Ale myslím si, že už aj tebe je jasné, že to vôbec nie je o Trnkovi."
Opäť Kočner: "Už sa hlasuje?"
Kočner znova: "Hezky si mu naložil, skoro ho j-blo."
Sulík: "To už dávno nie je o Trnkovi."
Teraz sa chcem opýtať pani poslankyne Cigánikovej, pána poslanca Galka, pani poslankyne Zemanovej, pána poslanca Dostála, pána poslanca Osuského, pána poslanca Gröhlinga, pána poslanca Klusa, pani poslankyne Kiššovej alebo pani poslankyne Blahovej, vám nevadí, že váš predseda po takejto komunikácii neodišiel? Toto bola náhodná komunikácia? Toto je niečo, na čo stačí povedať, že, sorry, z postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, z postu predsedu strany?
Tak, haló, buďte trošku féroví. Keby ste vtedy odpálili Sulíka, dnes by ste mohli mať teoretické právo niekoho žiadať o nejaké odstúpenie. Ale dnes ho nemáte.
A možno je to aj otázka na to, keď sa podpisujete pod také nezmyselné nápady, čo vidíte, keď sa pozriete do zrkadla? Nenapadá vás to slovo grc?
Ale vráťme sa do obdobia, keď vládla SDKÚ so SaS-kou a KDH za výdatnej podpory poslancov OĽANO, vyšla kauza Gorila, šéfka Fondu národného majetku pani Bubeníková bola podozrivou č. 1 - odvolala ju koalícia? Nie. A vtedy vám nevadilo, že vaša nominantka v takej pozícii nie je čistá?
A máte dvojaký meter, organizoval niekto, pán Matovič, niekto z Trnavy nejaké protesty pred fondom? Nie, pretože svojho človeka si podržíte, nech sa deje, čo sa deje.
No a keď som spomenul SDKÚ, musím spomenúť aj tzv. samozvaného nového politika, ako sa sám tituluje, asi najväčšieho prevracača kabátov v slovenskej politike, pána Beblavého. Tento naozaj nevýrazný chlapec sa objavil už v roku 2002 ako štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Bol zástupcom Dzurindovho, nech mi to odpustí, sociálneho netvora Kaníka. Áno, toho Kaníka, ktorý dohadoval eurofondy svojej rodine, toho, ktorý z tisícov invalidných dôchodcov urobil žobrákov. A pri tomto mu, dnes nový politik, v roku 2002 a 2006 mu asistoval, teda už pred 17 rokmi, vtedy mu asistoval.
Keď to s jeho SDKÚ - aj vďaka kauze Gorila, ktorá, ktorou bola celá krajina, ktorá bola celá najmä o SDKÚ - išlo dolu vodou, nalepil sa na vychádzajúcu politickú hviezdu Rada Procházku, svoju politiku mal premyslenú, zásadne nebolo treba nič robiť, lebo jeho najbližšia osoba bola šéfkou Transparency Internacional, ktorá za peniaze, bohvie skade, vyhľadávala kauzy a Mirko si len organizoval tlačovky a hral sa na svätého.
Keď mu však ani v SIET-i sa nepodarilo dostať k moci, urobil vzburu, zo strany odišiel a spolu s Mihálom, ktorý mal ambíciu viesť SaS-ku, ale Sulíka sa mu nepodarilo vyšachovať, zdá sa, že ani ostatným sa Sulíka nepodarí vyšachovať, si založil stranu SPOLU, ktorá v prieskumoch, sa v prieskumoch pohybovala na úrovni štatistickej chyby. Beblavý opäť zacítil moc, a keď začala rásť popularita našej dnešnej prezidentky, spojil sa s bývalým ultraľavičiarom, neskôr ultrapravičiarom pánom Štefunkom a s podnikateľom, podľa mňa, ktorého by mali, podľa ktorého by mali mať volebné právo iba bohatí, veľkým odporcom drog, pánom Trubanom. No a s touto partičkou sa momentálne pohybuje na politickom výslní a hovorí, že je nový politik a mnohých ľudí naozaj takto oklame, pretože je rovnako nevýrazný ako lienka v roli vlčieho maku.
A tento pán sa ale pod návrh nepodpísal len preto, lebo dovolenkoval. Kde? V Amerike.
Vážené dámy, vážení páni, takto by som mohol priblížiť profil každého jedného poslanca, ktorý je podpísaný pod absolútne zbytočným návrhom na vyslovenie nedôvery Petrovi Pellegrinimu.
Od pána Galka, ktorý odpočúval nielen novinárov, ale aj sekretárky, kamionistu, ktorý išiel náhodou za jeho limuzínou, a možno aj sám seba.
Pána Dostála, ktorý bol mladý zväzák, neskôr konzervatívec, teraz liberál a sporadicky podával nezmyselné návrhy, s ktorými sa chcel dostávať do médií, až po každého jedného z nich.
Dovoľte mi ale, aby som povedal aj to, čo vláda Petra Pellegriniho urobila, aby som povedal to, že za ten viac ako rok práce sa tu urobilo naozaj veľmi mnoho.
Za náš úrad, ktorý kedysi terajší premiér zakladal, sa nám podarilo z Európskej únie, s Európskou úniou vybojovať na budúce programové obdobie druhú najvyššiu sumu na obyvateľa v kohéznom rozpočte. Máme za sebou antibyrokratické zákony, ušetrili sme doteraz viac ako 6 mil. eur na správnych poplatkoch a viac ako 400-tisíc hodín času stráveného na úradoch. Systematicky pomáhame regiónom zlepšovať život a hoci máme 20 tzv. najmenej rozvinutých okresov, v mnohých z nich už nezamestnanosť klesla o polovicu a približuje sa k 5-percentnému celoslovenskému priemeru.
A to nehovorím o tom, že táto vláda nejde v línii štvorročných volebných období, ale pozerá do budúcnosti a prostredníctvom aj nášho úradu, aj Úradu vlády pripravuje víziu, ako má táto krásna krajina vyzerať aj o 10 či 20 rokov.
Ale keďže naša opozícia vie iba kritizovať a snažiť sa nás kriminalizovať, skúsim ešte stručne zhrnúť, čo vláda pre obyvateľov Slovenska urobila. Pretože vyslovenie nedôvery predsedovi vlády je aj vyslovenie nedôvery celej jeho vláde.
Rezort hospodárstva nás podporuje v boji proti byrokracii, priniesli tri antibyrokratické balíčky pre podnikateľov, pracujú na štvrtom. Výrazne rozhýbali aj podporu elektromobility. Parádne sa s nimi naozaj spolupracuje aj pri ukončovaní ťažby hnedého uhlia na Hornej Nitre. Ministerstvo hospodárstva presadilo komplexnú reformu podpory obnoviteľných zdrojov energie, ktorá dáva vyšší dôraz na trhové princípy a výrazne modernizuje celý systém výroby zelenej energie. Ako vicepremiér zodpovedný za regionálny rozvoj si vysoko vážim nielen ja, ale ja desaťtisíce ľudí, ktorí žijú v menej rozvinutých okresoch, podporu investičnej pomoci, ktoré ministerstvo hospodárstva dáva.
Ministerstvo kultúry sa už venuje konečne celému Slovensku, nielen Bratislave. Podporuje napríklad folkloristov a konečne sa pohlo aj s rekonštrukciou Krásnej Hôrky.
Ministerstvo zdravotníctva, nikto nemôže spochybniť, že systémovo skvalitňuje naše zdravotníctvo a v nemocniciach vidno masívne výdavky nielen na prijímacích oddeleniach, ale aj v novej technike a prístrojoch, ktorú nakupujú s veľkými úsporami. A oceňujem aj ich opatrenia na prilákanie nových lekárov, sestier. Slovensko má strategický plán opatrení na zníženie výskytu nádorových ochorení, ako aj na zlepšenie kvality života pacientov s touto diagnózou. Národný onkologický program, aby sme podchytili onkologické ochorenia čo najskôr a zvýšili úspešnosť liečby a šancu na uzdravenie.
Darí sa aj našej diplomacii a Miroslav Lajčák predsedal Valnému zhromaždeniu OSN a teraz stojí na čele OBSE.
O tom, čo sa všetko podarilo v rezorte vnútra, bude možno hovoriť pani ministerka, ale chcem zdôrazniť, že polícia objasnila nielen vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale aj ďalšie, staršie prípady, vraždu primátora Hurbanova a ďalšie. A darí sa im znižovať aj počet dopravných nehôd, mŕtvych na cestách či modernizovať vybavenie hasičov.
Veľmi dlho by som mohol hovoriť o sociálnych opatreniach. Rast minimálnej mzdy z 327 eur v roku 2012 na 580 v budúcom roku, zastropovanie veku do dôchodku, príspevky deťom v školách a v škôlkach, obedy zadarmo, ženy na materskej, ktoré dostávajú takmer 100 % svojho predchádzajúceho čistého príjmu, kompenzujeme dôchodky starodôchodcov, zaviedli sme príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, pomôžeme matkám samoživiteľkám s vymáhaním výživného, zvýšili sme opatrovateľské príspevky, dávame viac sociálne odkázaným a najmä nezamestnanosť sa pohybuje na úrovni 5 %.
Vážení, toto sú skutočné výsledky sociálnej vlády Petra Pellegriniho, ktoré pociťujú všetci obyvatelia Slovenska.
A darí sa nám aj ekonomicky. Výber daní dosahuje historické maximá, snažíme sa o vyrovnaný rozpočet, znižujeme daňové zaťaženie živnostníkov a malých firiem, podporujeme smart investície v mestách a obciach.
A takisto aj koaliční ministri robia veľa pre Slovensko a jeho obyvateľstvo.
Rezort spravodlivosti elektronizuje Obchodný register, po 15 rokoch bude mať detenčný ústav v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Pomohli sme ľuďom zjednodušením osobných bankrotov dostať sa z dlhovej pasce, do ktorej sa mnohí dostali aj vďaka pôžičkám od spoločností napríklad Andreja Kisku. Podarilo sa tiež navýšiť takmer o štvrtinu platy justičných zamestnancov, máme nový protischránkový zákon a bojujeme proti korupcii na všetkých frontoch.
Rezort dopravy rozbieha a stavia časti diaľnice D3, D1 - juh, D1 - Budimír - Bidovce, obnovila sa výstavba diaľnice pri Ružomberku, prijali dôležité rozhodnutia pri zlyhaní dodávateľa tunela Višňové a pripravili súťaž na desiatky kilometrov nových diaľnic a rezortných ciest.
Aj ministerstvo obrany modernizuje naše ozbrojené sily a konečne budeme mať tú techniku, ako akú člen NATO by sme mať mali. Systémovo pristupuje aj k zvyšovaniu aj platu profesionálnych vojakov.
Školstvu sa podarilo zdvihnúť platy učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Od nového školského roka čaká začínajúcich učiteľov skokové zvýšenie miezd, nástupné platy porastú takmer o 10 %.
A mnoho a mnoho ďalších. Poľnohospodárstvo, zelená nafta, ochrana slovenských potravín, podpora slovenských výrobcov.
Táto vláda má predsedu vlády, ktorý je akceptovaný v celom svete. A chcem sa spýtať, ktorý premiér z Európy počas prvého roka vo funkcii bol prijatý v Bielom dome, v Kremli, stretol sa s prezidentom Číny, so všetkými dôležitými a európskymi lídrami? Premiér Pellegrini upokojil domácu politickú situáciu, ktorú ste vy, páni z opozície, spolu s daňovým podvodníkom z prezidentského paláca sa snažili rozduchávať pod zámienkou občianskych protestov. Premiér Pellegrini garantoval nezávislosť polície a prokuratúry a máme tu aj výsledok. Ľudia zodpovední za vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky sedia v base a vy sa snažíte Kočnera hodiť na nás, ale fakty hovoria jasne: my sme Kočnera zavreli, ale keď ste boli pri vláde vy, Kočner mal daňovú kontrolu na DPH bez zistení akéhokoľvek porušenia zákona.
Tak, prosím, prevezmite zodpovednosť a odíďte do zabudnutia.
A nedá mi, aby som sa ešte nevrátil vo svojom príhovore k tomu, čo tu odznelo, teda najmä v úvodnom príhovore navrhovateľa. Z môjho pohľadu, keď si vezmeme výkladový alebo synonymický slovník, tak pri slovách pokrytec a klamár by nám pravdepodobne v Googli, ktorý tu bol spomínaný, muselo vyskočiť slovo Matovič.
Matovič povedal, že každý z nás platí dane. Tak to snáď z úst pána Matoviča nie je pravda. Uznaný daňový podvodník, ktorý nebol odsúdený len preto, že bol skutok premlčaný, ale sa stal.
O platení či neplatení miezd mladým študentom sa môžu písať historky, snáď dnešná schôdza bola dôležitá preto, že vieme, koľko ich mohlo byť, medzi 25- a 30-tisíc, ktorých zamestnával. Odvolávanie premiéra pre 19 rokov jeho života, tak potom by za svoj život pán Matovič asi už mal sedieť dávno v base.
A keď hovorí pán Matovič, že stál na, že pán predseda vlády stál na strane mafie, tak z toho, čo sa už všetko o Igorovi Matovičovi popísalo, tak kým premiér stál na strane mafie, tak pán Matovič musel byť mafián.
On vie, čo sa hovorí na predsedníctvach strany SMER - sociálna demokracia. Počuli ste, že vie presne, čo sa hovorí na našich predsedníctvach. Tak keď to naozaj vie, tak používa presne také praktiky ako Marian Kočner.
Vážené dámy, vážení páni, naozaj táto schôdza, jej prvý aj druhý návrh sú úplne, úplne zbytočné.
A zopakujem na záver to najdôležitejšie. Kým sa páni z opozície, lídri minimálne dvoch strán, s Matovičom stretávali, pardon, s Kočnerom stretávali, za nás skončil v base.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 14:53 - 14:56 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ctený pán predseda vlády, drahé kolegyne, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som prečítal stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu (tlač 1663).
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila dňa 30. augusta 2019 prvý návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu. Návrh požadoval od predsedu vlády Slovenskej republiky, aby okamžite odvolal štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú na základe neoverených údajov o jej komunikácii s obvineným kontraverzným podnikateľom, a to bez istoty, že k tejto komunikácii došlo a bez znalosti jej obsahu.
Vláda Slovenskej republiky k uvedenému návrhu schválila nesúhlasné stanovisko uznesením vlády č. 430 zo 4. septembra 2019.
Podľa stanoviska z vecného hľadiska v odôvodnení návrhu na vyslovení nedôvery predsedovi vlády absentujú akékoľvek relevantné dôvody.
Dňa 3. septembra 2019 štátna tajomníčka oznámila, že sa vzdáva funkcie na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a ako dôvod uviedla tlak na svoju rodinu. Vláda Slovenskej republiky preto dňa 4. 9. 2019 odvolala na návrh ministra spravodlivosti štátnu tajomníčku z funkcie.
Predseda vlády a všetci jej členovi, uvedomujúc si kontrolnú pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 Ústavy Slovenskej republiky, boli pripravení zúčastniť sa rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a čeliť návrhu opozičných poslancov na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády.
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila dňa 9. septembra 2019 druhý návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu. Podľa druhého návrhu je predseda vlády nepriamo zodpovedný aj za neuskutočnenie rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré malo prerokovať návrh skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery.
Vládu prekvapila mylná predstava navrhovateľov o ústavnom systéme Slovenskej republiky. Pri delení moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu predseda vlády nemôže niesť zodpovednosť za priebeh rokovania a činnosť Národnej rady Slovenskej republiky. Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky riadi a organizuje predseda a podpredsedovia podľa zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Národná rada Slovenskej republiky je podľa § 23 ods. 4 citovaného zákona schopná uznášať sa, ak je na schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov.
Vláda Slovenskej republiky považuje opakovaný návrh na odvolanie predsedu vlády Slovenskej republiky bez akýchkoľvek relevantných dôvodov za účelovo vykonštruovaný. Opätovne je však pripravená, a preto aj sme tu zúčastniť sa rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a čeliť návrhu opozičných poslancov na vyslovenie nedôvery.
Na základe uvedeného vláda Slovenskej republiky nesúhlasí s návrhom poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 15:31 - 15:36 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, ctené dámy poslankyne, páni poslanci, budem reagovať veľmi krátko, lebo je to len prvé čítanie, a naozaj na všetky pripomienky je stále čas a v druhom čítaní môžu byť podané pozmeňujúce návrhy na výbore alebo priamo v pléne, ktoré môžu naozaj ten zákon možno doslova a do písmena vyšperkovať, ale v každom prípade by som svoju reakciu na diskutujúcich rozdelil na dve skupiny.
Prvá skupina sú diskutujúci pán poslanec Dostál a pán poslanec Heger, kde nemôžem uprieť úprimnú snahu tomu zákonu pomôcť a možno odstrániť alebo ešte ho vylepšiť možno podzákonnými normami, vyhláškami alebo priamo v zákone tak, aby sa jeho účel, pretože ten zákon prináša množstvo, množstvo dobrých a podstatných vecí, ešte vylepšil a nevznikali žiadne pochybnosti.
Pán poslanec Heger, súhlasím, taxatívne vymedzenie, čím presnejšie nadefinujeme možnosti postihovania neodôvodnených námietok, tým lepšie to bude, pretože, a to si musíme uvedomiť, že verejné obstarávanie v Slovenskej republike stále prebieha v priemere trikrát dlhšie ako v okolitých krajinách, a robí to obrovské problémy, robí to obrovské problémy pri čerpaní európskych prostriedkov, robí to obrovské problémy pri bežnom verejnom obstarávaní. Majú s tým veľký problém starostovia, primátori. Myslím si, že aj pán predsedajúci vie, akou traumou vie byť verejné obstarávanie pre život mesta alebo obce, a aj preto, že nie je normálne, že verejné obstarávanie trvá tak dlho u nás kvôli rôznym špekulatívnym námietkam, aj preto sa tento zákon takto pripravil a myslím si, že nikto z nás nemôže uprieť dobrú snahu Úradu pre verejné obstarávanie. A my musíme brať Úrad pre verejné obstarávanie ako autoritu s odborníkmi a jednoducho im musíme veriť. Nemôžme v tomto štáte neveriť nikomu.
Pán poslanec Dostál vravel, že keby sa, každý konal tak, ako má, z obstarávateľov, tak by sme tento zákon nepotrebovali. Určite aj keby každý dodržiaval desať Božích prikázaní, tak nemusíme tu mať možno ani parlament. Ale verejné obstarávanie nie je iba o obstarávateľovi. Je to aj o tých, ktorí sa hlásia a ktorí súťažia. A práve tam býva veľký boj o to, ako zákazku získať alebo ako zákazku úspešnému uchádzačovi prekaziť. Myslime na to, je to vždy o dvoch stranách. Môže byť jedna čestná so svätožiarou, keď tá druhá strana taká nebude. A to je jedno, ktorá strana bude. Čiže tento, zákony máme na to aj zákon o verejnom obstarávaní na to, aby dával pozor na obe strany a aby eliminoval akékoľvek možné riziká korupčného alebo iného konania, ktorého výsledkom má byť to, že sa verejné obstarávanie neuskutoční.
Takže ja ďakujem za pripomienky a verím, že medzi prvým a druhým čítaním určite aj na Úrade pre verejné obstarávanie budete mať dvere otvorené. Zdôrazňujem, žiaden zákon sa nedá urobiť tak exaktne, aby sa nedal teoreticky zneužiť, pretože keď zlyhá ľudský faktor, žiaden zákon to nedokáže úplne eliminovať, ale som presvedčený o tom, že Úrad pre verejné obstarávanie má tú, ten najv..., najlepšie úmysly a zámysly a bude ochotný zakceptovať všetky racionálne pripomienky, ktoré verejné obstarávanie urobia transparentným, ale hlavne uskutočniteľným a zrealizovateľným v čo najkratšom čase pri zachovaní všetkých podmienok, ktoré má.
Na druhú poznámku by som mal k pani poslankyni Remišovej, lebo nemá ani toľko slušnosti, aby po svojom politickom prejave ostala a vypočula si moju reakciu. Čiže z môjho pohľadu hanba pani poslankyni Remišovej, lebo toto je neúcta, keď vystúpim k zákonu a nepočkám si ani na reakciu predkladateľa. Ja ten zákon predkladám za Úrad pre verejné obstarávanie.
A už len jednu poznámku k nej, lebo sa nemá hovoriť o tých, ktorí tu nie sú, ale to verejné obstarávanie je aj preto, aby ľudia, ktorí budú v takých stranách, ktorí majú takých lídrov ako ona, mohli, ten zákon mohli kontrolovať a zabrániť všetkým nekalým praktikám, ktoré v živote robia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

10.9.2019 14:33 - 14:39 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, ctené dámy, poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predložila na rokovanie pléna Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh tejto novely bol do legislatívneho procesu predložený na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019, vecne je návrh zákona zameraný na problematiku účasti majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Problémom a problematika vzájomne majetkovo a personálne prepojených uchádzačov tvoriacich rovnakú hospodársku jednotku a ich účasť vo verejnom obstarávaní je významnou témou v rámci verejného obstarávania v celej Európskej únii. Svedčia o tom okrem iného aj rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, z ktorých vyplýva povinnosť pre verejného obstarávateľa zaoberať sa samostatnosťou a nezávislosťou ponúk predložených prepojenými uchádzačmi, pričom princípy verejného obstarávania bránia zadaniu zákazky uchádzačom, ktorí predložili vzájomne ovplyvnené ponuky. Vo všeobecnosti ide o pomerne náročnú problematiku, pričom skutočnosť, že smernica 2014/24 Európskej únie o verejnom obstarávaní túto záležitosť explicitne neupravuje, len umocňuje zložitosť jej riešenia.
Návrh zákona za účelom spopularizovania problematiky zeleného verejného obstarávania a jej efektívnejšej praktickej aplikácie vymedzuje definíciu environmentálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. Okrem uvedenej problematiky je snahou návrhu zákona znížiť administratívnu záťaž verejných obstarávateľov a obstarávateľov, a to jednak systematickým zjednotením úpravy povinnosti zverejňovať súhrnné správy, a taktiež zvýšením hranice pri zverejňovaní súhrnných správ pri zmluvách vyňatých z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní zo súčasných tisíc eur na 5-tisíc eur.
Za účelom účinnejšej kontroly elektronických nástrojov používaných na elektronickú komunikáciu návrh upravuje zoznam elektronických prostriedkov, ktorý má viesť Úrad pre verejné obstarávanie, a taktiež upravuje sankcie pre prípad prevádzkovania elektronického prostriedku, ktorý nespĺňa štandardy stanovené zákonom o verejnom obstarávaní. Okrem uvedenej problematiky je novelizácia zameraná na postihovanie špekulatívnych foriem konania hospodárskych subjektov pri využívaní revíznych nástrojov vo verejnom obstarávaní, za týmto účelom návrh zákona taxatívne vymedzuje zjavne neodôvodnené námietky a odvolania, taktiež zvyšuje podiel prepadnutej kaucie v prípade späťvzatia námietok zo súčasných 30 % na 50 %.
Účinnosť predpokladaného právneho predpisu sa navrhuje stanoviť na 1. januára 2020 a okrem povinnosti, okrem povinnosti používať vo verejnom obstarávaní elektronické prostriedky zapísané v zozname elektronických prostriedkov, kde sa navrhuje účinnosť od 1. marca 2012.
Vážený pán predsedajúci, ctené dámy poslankyne a vážení páni poslanci, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 14:34 - 14:36 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som vám sprostredkoval odpoveď pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka.
GLOBSEC je medzinárodne rešpektovaná konferencia, ktorá je už pevnou súčasťou zahraničnopolitického kalendára nie len v strednej Európe, ale aj v širšej zahraničnopolitickej komunite. Predstavuje efektívny spôsob pozitívnej propagácie Slovenska vo svete, podujatie zvyšuje slovenské zahraničnopolitické renomé a prináša na Slovensko množstvo vysokopostavených hostí, štátnikov, expertov, politológov, novinárov. Čo je najdôležitejšie, ponúka široký priestor pre intenzívny a otvorený dialóg.
Tento rok sa napríklad na troch pódiách uskutočnilo v rámci piatich tematických okruhov vyše 40 panelových diskusií, počas ktorých pred 1 300 hosťami vystúpilo 140 panelistov zo 60 krajín. To sú údaje, ktoré hovoria samé za seba. Podujatie poskytuje priestor nielen pre rezort zahraničných vecí, ale aj pre iné rezorty či politické strany. GLOBSEC taktiež prispieva k tomu, že sa aj medzi našimi obyvateľmi zvyšuje povedomie o zahraničnej politike, ktoré je viac ako potrebné v čase šírenia dezinformácií a poloprávd zavádzajúcich verejnosť. Podobné podujatie navyše v našom regióne neexistuje. Bola by škoda, ak by Bratislava a Slovensko o túto exkluzivitu prišla alebo ju prenechala niekomu inému. Nevidím preto dôvod, aby sme v spolupráci s GLOBSEC-om nepokračovali.
Ďakujem.
Skryt prepis