Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.2.2019 o 9:00 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 8.2.2019 9:00 - 9:16 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu, ktoré sa konalo 7. februára 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu 1 z poslancov neodovzdal hlasovací lístok, zo 131 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 129 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Zuzany Šabovej za členku Rady pre štátnu službu hlasovalo za 101 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa hlasovania 21 poslancov.
Na voľbu člena Rady pre štátnu službu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za členku Rady pre štátnu službu zvolená Zuzana Šabová.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2018 18:51 - 18:58 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa konalo 6. decembra 2018, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Pri vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu jeden poslanec neodovzdal hlasovací lístok, zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných a 130 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– František Haník, hlasovalo za 28, proti 72, zdržalo sa 30,
– Miroslav Masarik, za, hlasovalo za 77, proti 36, zdržalo sa hlasovania 17,
– Róbert Pilarčík, hlasovalo 10, hlasovalo proti 80, zdržalo sa 40,
– Dagmar Požgajová, hlasovalo za 4, proti 87, zdržalo sa 39,
– Milan Roman, hlasovalo za 73, proti 44, zdržalo sa 13,
– Jana Ujová, hlasovalo za 73, proti 42, zdržalo sa 15,
– Marcel Vrchota, hlasovalo za 35, proti 64, zdržalo sa hlasovania 31.
Na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolení Miroslav Masarik, Milan Roman, Jana Ujová.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 6. decembra 2018, opakovaná voľba. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 130 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– Branislav Borocký, hlasovalo za 6, proti 83, zdržalo sa 41,
– Peter Juščák, hlasovalo za 24, proti 68, zdržalo sa 38,
– Matej Medvecký, hlasovalo za 88, proti 29, zdržalo sa 13.
Na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe bol za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolený Matej Medvecký.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 6. decembra 2018. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 134 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– Peter Alakša, hlasovalo za 4, proti 84, zdržalo sa 46,
– Marta Danielová, hlasovalo za 98, proti 27, zdržalo sa 9,
– Ján Dianiška, hlasovalo za 0, proti 89, zdržalo sa 45,
– Anikó Dušíková, hlasovalo za 74, proti 42, zdržalo sa 18,
– Pavel Izrael, hlasovalo za 15, proti 82, zdržalo sa 37,
– Dominik Kianička, hlasovalo za 0, proti 92, zdržalo sa 42,
– Peter Kubica, hlasovalo za 83, proti 36, zdržalo sa 15.
Na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolení Marta Danielová, Peter Kubica, Anikó Dušíková.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konajú 6. decembra 2018. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 132 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– Martin Baločko, hlasovalo za 76, proti 40, zdržalo sa 16,
– Martina Gajdošová, hlasovalo za 114, proti 12, zdržalo sa 6,
– Juraj Klimen, hlasovalo za 78, proti 38, zdržalo sa 16,
– Ivan Kochanský, hlasovalo za 77, proti 39, zdržalo sa 16,
– Marcela Malatká, hlasovalo za 108, proti 17, zdržalo sa 7,
– František Mozner, hlasovalo za 76, proti 39, zdržalo sa 17,
– Tibor Sásfai, hlasovalo za 76, proti 41, zdržalo sa 15,
– Ivan Syrový, hlasovalo za 76, proti 39, zdržalo sa 17,
– Dávid Štefanka, hlasovalo za 109, proti 15, zdržalo sa 8.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov zvolení: Martina Gajdošová, Dávid Štefanka, Marcela Malatká, Juraj Kliment, Ivan Kochanský, Martin Baločko, František Mozner, Tibor Sásfai, Ivan Syrový.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2018 14:52 - 14:53 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja len môžem povedať, že rozprava na tento zákon bola veľmi plodná, a môžem povedať, že v poslednej rozprave, kde vystúpil náš poslanec a šéf poslaneckého klubu Tibor Bernaťák, zodpovedal všetky pripomienky každému jednému poslancovi. Pánovi Dostálovi som odkázal, že na kandidátke keď je kandidát a máte nejakých členov, nie na desiatky ako nejaké menšie strany, ale na tisíce, tak to sa môže bežne stať a sa to stáva. A na to sú tie stanovy a tieto orgány v stranách, aby táto kandidátka sa zmenila alebo prípadne sa stiahla z kandidátky, to sa bežne stáva normálne v každých voľbách.
A poslanci, ktorí tu vyskakovali za rečníckym pultom pol metra od zeme, neukazuje sa sila za rečníckym pultom, ale ukazuje sa sila v regiónoch. Ja to poviem otvorene, že v komunálnych voľbách a vo VÚC-kárskych voľbách tí, čo najviac kričali, majú dvoch poslancov vo VÚC-kach, stratili v Banskobystrickom kraji silu, tak isto majú starostov, zrátame to na jednej ruke. A takíto tu najviac vyskakovali.
A to chcem povedať, že hlasovanie bude dnes o 17.00 hodine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2018 13:21 - 13:26 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1244 z 2. novembra 2018 pridelil zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (zaznievanie gongu) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193), doručený 31. októbra 2018 na prerokovanie týmto výborom: Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore.
Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na opätovné prerokovanie Národnou radou (tlač 1193), vyplýva: prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon s týmito pripomienkami, ktoré sú odôvodnené v častiach II a III a uvedené v časti IV rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 31. októbra 2018 č. 4025 - 2018 - Kancelária prezidenta Slovenskej republiky nasledovne:
1. V čl. I trinástom bode § 6 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany.“
2. V čl. I sa vypúšťa pätnásty bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I doterajšom šestnástom bode sa vypúšťajú odseky 6 až 10.
Odsek 11 sa označuje ako odsek 6.
4. V čl. I doterajšom dvadsiatom ôsmom bode § 8a sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6a).
Zrušuje sa označenie odseku 1.
5. V čl. I sa vypúšťa doterajší sedemdesiaty tretí bod a doterajší osemdesiaty štvrtý bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. III sa vypúšťajú jedenásty bod až trinásty bod a dvadsiaty druhý bod až dvadsiaty šiesty bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Výbory Národnej rady prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady takto: Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval zákon a uznesením č. 492 z 20. novembra 2018 odporučil zákon schváliť v pôvodnom znení; Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj na 50. schôdzi výboru dňa 22. novembra 2018 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali dvaja poslanci, proti návrhu hlasovalo päť poslancov a jeden poslanec sa zdržal hlasovania.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov hlasovať:
1. Spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky pod bodmi 1, 2, 3, 4, 5 a 6 uvedených v II. časti tejto spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť;
2. O zákone zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193), s odporúčaním gestorského výboru schváliť v pôvodnom znení.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady o výsledkoch prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 191 dňa 27. novembra 2018. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu o výsledku rokovania a predkladať návrhy na ďalší postup.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.10.2018 17:08 - 17:08 hod.

Stanislav Kmec
O bode 8 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Dostála nemôžme hlasovať, keďže sme schválili body 15 až 17 spoločnej správy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 13:44 - 13:46 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1072), podala Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rade č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady. Národná rada uznesením č. 1317 z 11. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelení, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 440 z 9. októbra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj s uznesením č. 166 z 11. októbra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu k dispozícii. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
- hlasovať spoločne o bodoch 1 až 10 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 172 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 9:32 - 9:34 hod.

Stanislav Kmec
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ja by som chcel poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa zapojili do plodnej diskusie tohoto návrhu zákona. Môžem povedať, že 11 poslancov sa prihlásilo do rozpravy a viac ako 30 reagovalo faktickými poznámkami, a preto navrhujem, aby bol ten priestor, aby sa o tomto bode hlasovalo na budúcu schôdzu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2018 18:03 - 18:06 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1246 z 19. júna 2018 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 427 z 11. septembra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 154 zo 6. septembra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 102 zo 6. septembra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu k dispozícii. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 19 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 161 z 11. septembra 2018.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2018 16:04 - 16:06 hod.

Stanislav Kmec
 

20.6.2018 12:19 - 12:20 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o obecnom zriadení (tlač 1037). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Ďakujem.
Skryt prepis