Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2017 o 9:47 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2017 9:47 - 9:48 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo.
Pán Galko, vy ste kardinálny prípad vojnového štváča, ktorý z našej vlasti spolu s inými robí prvosledový terč. Toto provokatívne ničím neodôvodnené cvičenie je zamerané výslovne len a len proti Ruskej federácii. Vy osobne napínate svaly, ktoré nemáte.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2017 9:09 - 9:15 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Vážený predseda Národnej rady pán Andrej Danko, keď si myslíte, že islam nie je pedofilné náboženstvo, tak si zoberte za ženu šesťročné dievča, ako to Korán umožňuje. Keď si myslíte, že podrezávanie hrdiel kresťanom nie je satanizmus, tak kľudne konvertujte na islam. Ak sa vás moje výroky o satansko-pedofilnom diele diabla dotkli, tak sa vám hlboko a hlboko, prehlboko ospravedlňujem, ale myslieť si to aj tak budem, pretože po dôkladnom preštudovaní Koránu sú jasné ich normy.
Stovky veršov priamo podnecujú na nenávisť k nemoslimom. Je to 340 veršov. Stoosemdesiat veršov priamo podnecuje násilie a brutalitu. Toto nie je urážka islamu, to sú holé fakty.
Ukážka: "Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete! Vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vás vyhnal! Avšak zavádzanie od viery je horšie ako zabitie. Ak vás napadnú, zabite ich! Takáto je odmena neveriacich. Pre tých z vás, ktorí od nášho náboženstva odpadnú a ako neveriaci zomrú, bude s nimi konanie na tomto i onom svete. Tie ohne obyvateľmi sa stanú a nesmrteľní v ňom budú. Nech teda bojujú na ceste Božej tí, ktorí si kupujú život pozemský, život budúci a ktorí bojujú na strane Božej a budú zabití, či zvíťazia, tým dáme nesmiernu odmenu." To je výzva na džihád.
Čo sa týka neveriacich: "Neberte si medzi nimi priateľov, pokiaľ sa nevysťahujú na cestu Božiu. Ak sa obrátia chrbtom, potom ich chyťte a zabite, kdekoľvek ich nájdete. A neberte si z nich ani priateľov, ani pomocníkov." Myslím, že to platí pre pána poslanca Dostála. "Ak sa nebudú držať ďalej od vás a nevzdajú sa vám na milosť a nezložia svoje ruky, vtedy ich chyťte a zabite, kdekoľvek ich nájdete. A nad týmto vám dávame právomoc zreteľnú. Nie ste to vy, kto ich zabili, ale Boh ich zabil. A nevrhal si tých, keď si vrhal, ale bol to Boh, kto vrhal, aby vyskúšal veriacich skúškou dobrou od neho prichádzajúcej. Veď Boh počujúci je vševediaci. Ak uplynú posvätné mesiace, potom zabíjajte modloslužobníkov, kdekoľvek ich nájdete, zajímajte, obliehajte ich a chystajte proti nim všemožné nástrahy. My sa veru previnilým pomstíme. Keď sa stretnete s neveriacimi, udrite ich do šijí, až im spôsobíte úplnú porážku. Pevne ich spútajte a potom ju, ich buď omilostite alebo ich prepustite za výkupné, pokiaľ vojna neodloží svoje bremeno (takzvané výpaľníctvo)! Však bude nami na rypáku označený; chopte sa ho a v reťaziach ho zakovajte, potom v ohni pekelnom ho páľte! Potom reťazou 70 lakťov dlhou ho zviažte. Pre neveriacich sme reťaze, okovy a plameň šľahajúci pripravili. A odmenou tých, ktorí viedli vojnu proti Bohu a jeho poslovi a šírili na Zemi pohoršenie, bude, veru tak, že budú zabití alebo ukrižovaní, či budú im useknuté ich pravé ruky a ľavé nohy alebo budú zo zeme vyhnaní. A týmto dostane sa hanby na tomto svete, zakiaľ na onom svete ich očakáva trest nesmierny."
Toto je tým, čo hovoria, že, o právach žien v moslimských krajinách. "Muži zaujímajú postavenie nad ženami preto, že Boh dal prednosť jedným z vás pred druhými a pretože muži dávajú z majetku svojho ženám. A cnostné ženy sú pokorne oddané a strážia, skryté, sa skryté kvôli tomu, čo Boh nariadil strážiť. A tie ich neposlušnosti sa obávate, varujte, vykážte im miesta na spanie a bite ich." To je takzvané týranie blízkej a zverenej osoby. "Ak však budú poslušné, nevyhľadávajte proti nim dôvodu. A Boh je veru vznešený, veľký."
Preto paragraf v našom trestnom práve č. 423, 350/2005, to je Trestný zákon, hanobenia rasy, národa a presvedčenia sa dá hravo aplikovať na každého, kto propaguje toto náboženstvo v našich pomeroch. V našej kultúre a právnom systéme sa nedajú aplikovať islamské zvyky a tie časti Koránu, ktoré sa týkajú mnohoženstva, to je takzvaná bigamia.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2016 16:23 - 16:23 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Európska únia je v súčasnosti chorý projekt a Slovenská republika musí prostredníctvom nás poslancov odstrániť nesúlad v ústave medzi čl. 1 a medzi čl. 7, to jest odstránením čl. 7 ods. 2, ktorý z nás robí obyčajnú kolóniu, nesvojprávnu krajinu. Musíme sa stať naozajstným zvrchovaným štátom a nie nasledovať tento chorý projekt zvaný EÚ až do jeho trpkého konca, kam ju vedú neomarxistickí sionisti z Babylonskej veže zvanej Brusel. Pre každý normálny systém platí, čím je zložitejší, tým viacej je zraniteľnejší. Hrozí mu deštrukcia a chaos. Myslím si, že teraz je to už naozaj za hranou. Tento nešťastný čl. 7 ods. 2 spôsobuje a zastrešuje okrem ekonomickej kolonizácie Slovenska aj presadzovanie rôznych inakostí, niektorým poslancom veľmi blízkym, ako napríklad genderizmus, agendy LGBT, multi-kulti, o ktorých nebola reč pred vstupom do EÚ. Vôbec nebola. Aké ďalšie úchylky prídu na rad?
V Holandsku už ministerstvo spravodlivosti hovorí, že bude mať, dieťa môže mať štyroch rodičov. Čiže dvoch gayov, dve lesby a jedno dieťa. Nemecká ministerka tureckého pôvodu hovorí, že treba sa zmieriť so sobášmi neplnoletých. Čo ešte nás čaká? Transmužovia, transženy, transforméry nejaké? Aké nové iné agendy?
Ďakujem za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2016 16:47 - 16:48 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, chcem vám niečo pripomenúť. Vďaka našim kresťanským tradíciám tu žijete normálny život a môžte svojím spôsobom otravovať ovzdušie v tejto republike. Poslanecký sľub ste skladal na polmesiac, či na ústavu s naším svätým dvojkrížom, ktorý je presvätý pre každého normálneho Slováka?
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2016 16:19 - 16:29 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolím si predstaviť vám pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Stanislava Mizíka, Stanislava Drobného a Milana Mazureka. Tento pozmeňujúci návrh sa týka, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, tlač 273.
Čl. I bod 1 návrhu sa mení a znie: "V § 11 sa číslovka "20 000" nahrádza číslovkou "250 000".
Čl. I bod 2 návrhu sa mení a znie: V § 12 po d) sa číslovka "20 000" nahrádza číslovkou "250 000".
Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na ranogotickom štíte dvojitý strieborný dvojkríž vztýčený na vyvýšenom vŕšku trojvŕšia. Priložením ruky na tento náš kresťanský symbol každý poslanec v tejto sále skladal sľub. Tí, ktorí si to nepamätajú, tam je zväčšenina nášho znaku. Dole horí adventná svieca prvá. Vzhľadom na kresťanský charakter nášho štátu odmietame, aby sa na Slovensku transformovali rôzne sekty na oficiálne registrované náboženské spoločnosti. Slovenské dejiny sú kresťanské dejiny, slovenská identita je aj kresťanskou identitou. Preto žiadame zvýšiť minimálnu hranicu plnoletých členov novoregistrovanej náboženskej spoločnosti na 250-tisíc. Považujeme to za efektívny prostriedok, ako zabrániť možnému prieniku nekresťanských náboženských organizácií a siekt v blízkej budúcnosti do slovenskej spoločnosti a tiež v neposlednom rade do politiky.
Tento pozmeňujúci návrh má dve časové dimenzie. Po prvé, jasný odkaz pre súčasnosť na základe poznania blízkej minulosti. Po druhé, jasné pravidlá v ochrane budúcnosti. Aby bolo jasné, o čom budem hovoriť, v súčasnosti nekresťanská cirkev, ktorá by sa chcela etablovať, je samozrejme islam, aby to bolo všetkým jasné. Islam nie je kompatibilný s našimi cyrilometodejskými tradíciami, s našou ústavou, pretože v praxi a po skúsenostiach v európskych krajinách je zrejmé, že deformuje systémy, v ktorých pôsobí a ktoré nie sú z jeho vlastného, kultúrneho a geografického prostredia.
Čo to je jasný odkaz pre súčasnosť? Vysvetlím vám to. Súčasnosť a nazeranie na ňu vyplýva zo skúseností, zvlášť keď sú zosumarizované, t. j. štatisticky. Uvediem fakty z viacerých výskumov amerických agentúr a iných. Údaje pochádzajú z výskumu pôrodnosti, úmrtnosti, imigračných modelov, demografických odhadov. Podotýkam, že priame výskumy skončili v roku 2010, ale aj to sú šokujúce čísla, a potom poviem to číslo ešte šokujúcejšie. Počet moslimov sa zvýšil z 5,9 percenta na 10,2 percenta. Vo Francúzsku je vyše 4 miliónov moslimov, v roku 2010 bolo teda, vo Veľkej Británii vyše 3 miliónov, v Nemecku 2,5 miliónov, riadne registrovaných. V Maďarsku bolo v roku 1990 oficiálne 17-tisíc moslimov, v 2010. bolo 25-tisíc. Na Ukrajine v 1990 bolo 103-tisíc oficiálnych moslimov, v 2010. ich bolo 393-tisíc. V Španielsku v 1990 ich bolo 271-tisíc, v 2010. roku 1 mil. 21-tisíc. Na Slovensku v 1990. roku bolo ich tisíc, v 2010. roku 4-tisíc. Odhady v súčasnosti, to sú neoficiálne, ale blížia sa veľmi k pravde, je ich okolo 20-tisíc.
Teraz celkové číslo, v súčasnosti to sú predbežné odhady, v Európe sa pohybuje okolo 50 mil. registrovaných moslimov a 10 až 15 miliónov neregistrovaných, to znamená, načierno.
Aby som zobral aj z iného súdka, tak zoberiem iný svetadiel, pásmo Gazy. V roku 1994 bolo v pásme Gazy730-tisíc moslimov. V roku 2009 - to sú všetko presné čísla - je ich jeden a pol.
Čo z týchto čísiel vyplýva? Vyplýva, že sa počet znásobuje po, povedzme po desiatke rokov. Niekde raz, ako v Pásme Gazy a niekde viacej, ako v Španielsku napríklad. Tieto čísla sú šokujúce zvlášť preto, lebo moslimské komunity sú komunity v pravom slova zmysle. To znamená, združujú sa a zgrupujú v ucelených celkoch, ktoré sa častokrát za posledné mnohé roky zmenili na love gov zóny, kde funguje šaría, paralelné školstvo, náboženská polícia a tak ďalej.
Príklady územných celkov v Anglicku. Prepáčte za zlú angličtinu. V Begberne na Darwine pôvodní Angličania tvoria 7,8 % populácie. V roku 1991 ich bolo 42,3 percenta. Podobne je to v Bedforde, Sante, Hanforde a tak ďalej. Priamo v meste Londýn ubudlo 600-tisíc pôvodných Angličanov a pribudlo 1,2 mil. etnických menšín, z toho väčšina vyznáva práve moslimskú vieru.
Vo Francúzsku je to obdobné, keď nie ešte horšie. Poznáme prípad Marseille, imám. Vyhlasujú v mešitách podobné výroky ako imám Mohamed Khattabi v meste Montpellier. "Naše deti budú raz vládcami Francúzska, Belgicka, Nemecka a Veľkej Británie." Podotýkam, to nie je jediný imám, ktorý toto tvrdí. V určitých samosprávnych celkoch a územiach už sú, už sú tými pánmi. Je len otázka času, kedy sa ich pozornosť obráti na nás.
Nechceme predsa dopadnúť tak ako Nemci, keď nemecká ministerka Aydan Özoguzová, pôvodnom Turkyňa, vyhlási verejne: "Svadby detí musíme uznávať." Ona je ministerka pre integráciu a imigráciu. Pôsobí ako ministerka za stranu SPD.
A teraz príde ďalšia zaujímavosť. Nemecké ministerstvo vnútra prvýkrát zverejnilo presné údaje o detských sobášoch v krajine. Uverejnilo to na základe žiadosti Strany zelených v Nemecku a si predstavte, uverejnili to. Ku dňu 31. júla 2016 je v nemeckom centrálnom registri až 1 475 zosobášených maloletých, z toho je 361 dokonca mladších ako 14 rokov. To sú len tí, čo sa priznali, keď prišli do Nemecka ako imigranti. Šéf parlamentnej frakcie SPD Thomas Oppermann je proti takýmto praktikám. Len je to zaujímavé, že členka jeho strany tvrdí absolútny opak. Vidím paralelu medzi schizofréniou. Nebudem menovať nemenovanú politickú stranu, tuná sedia nízko oproti mne. Keď šéf hovorí dačo iné a niektorí jeho vítači hovoria dačo iné.
Takže keď sa ma teraz niekto opýta, že prečo je tam hranica 250-tisíc, poviem mu: práve pre to, čo som povedal.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2016 10:59 - 11:00 hod.

Stanislav Mizík
Ďakujem za slovo. Chcel by som sa opýtať, prečo si majú slovenskí študenti požičiavať za úroky, keď pre moslimských študentov sa peniaze našli. Pán Plavčan, obráťte sa na ministra Lajčáka, on vie ako na to, on vám poradí, skade peniaze zobrať.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2016 16:07 - 16:08 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Galko, vy hovoríte o vyhadzovaní peňazí. Vy hovoríte o nejakom krvavom hospodárení. Pán Galko, vy dokonca máte čo hovoriť aj o rezorte obrany. Však vy ste oslabili obranyschopnosť štátu predajom okolo 100-tisíc samopalov vzor 58 po 11 eur za kus. A tieto naše samopaly, staré dobré päťdesiatosmičky majú niektoré parametre lepšie dokonca ako AK-čka. Ináč, minule som našiel na internete video výcviku bojovníkov ISIL-u, asi 150 ich bolo. A, čuduj sa svete, nemali v rukách AK-čka, ale mali všetci päťdesiatosmičky. Že by to bolo z toho predaja?
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2016 16:09 - 16:10 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, vôbec nechápem, prečo sa rozčuľujete nad takzvanou nálepkou "zahraničný agent". Veď predsa každý člen a aktivista neziskoviek, keď poberá peniaze zo zahraničia, je úplne samozrejme zahraničný agent. Čo je na tom divné? Keď poberá peniaze od Sorosa, tak je agentom Sorosa a presadzuje jeho vízie a jeho agendu. Čo je na tom divné? Prečo by si nemohli dať všetci členovia týchto neziskoviek vaše tričko s nápisom "pozor, zahraničný agent", a to napríklad z Konzervatívneho inštitútu Nadácie otvorenej spoločnosti MESA 10, CEPY, CA CEN, SPFA, Aliancia Fair-play, Skvoj a mnoho a mnoho ďalších. Či sa hanbíte, že beriete peniaze od medzinárodného špekulanta a brutálneho filantropa, čo zruinuje nejaký finančný trh a potom z týchto peňazí financuje rozklad tradičných európskych hodnôt a jeho prsty siahajú do mnohých revolúcií a vojen?
Na záver by som vám dal jednu radu. Svetoobčan Dostál, mali by ste si tento nápad strýčkov patentovať a šup, šup, bude z vás boháč, keď si 30-tisíc slniečkárov kúpi toto tričko.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2016 15:32 - 15:33 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Trošku by som rozšíril vašu reč, pán Krajniak, a priblížil bližšie tých liberálnych mantrošov, čo šíria tie svoje liberálne mantry a jeden zhora na mňa pozerá, ale teraz si zoberiem na paškál druhého. Volá sa Peter Weisenbacher, aj vy ste ho spomenul. Bol predseda Amnesty International Slovensko, člen Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie. Tento tzv. ľudskoprávny aktivista mal aj také vyjadrenie: "Slováci sú malý úbohý národ, nezaslúžia si nič lepšie, ako majú." A k tomu bola aj taká fotomontáž od úchyliek z Pussy Riot, kde zdieľal odrezané hlavy Benedikta XVI. a Kyrila I., no aby hlbšie vliezol do análu Spojeným štátom, tak tam dal ešte aj Putina. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2016 10:55 - 10:56 hod.

Stanislav Mizík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Dostál, nosíte židovskú hviezdu. Máte rómsku národnosť. Zastávate sa islamu. Absolútna schizofrénia. Drvivá väčšina moslimov sa riadi Koránom. Tam, keď neviete, je priamy návod, ako šíriť túto vieru. To je násilím aj inými spôsobmi. Bojujete za náboženskú slobodu, ktorú islam neuznáva. Vraždí totižto kresťanov a jezídov. A vy ste, a aj vy ste ich nepriateľ. To je ďaur, vy ste neveriaci pes pre nich. A keďže sa vaša strana zastáva homosexuálov, letel by ste z najvyššej budovy v meste.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis