Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2019 o 16:21 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2019 13:48 - 13:49 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1704).
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 17:41 - 17:43 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Je pravda, že nikde v tých právnych predpisoch nie je napísané prečo, prečo je to tých 12 týždňov alebo že do 12 týždňov je možné vykonať to prerušenie tehotenstva. Neviem teraz konkrétne to znenie zákona, keď je možné stanoviť smrť, ale tá smrť je stanovená tak, ako ja hovorím, keď prestane cirkulácia mozgom. A preto som aj povedal a to bolo, na základe toho bol aj ten, ten termín alebo tá, to obdobie, dokedy sa to môže prerušiť, stanovené tou paralelou, že keď tu končí život, ak sme sa zhodli na tom a právne sme to takto definovali, že tu končí, tak paralela s tým je potom, že kde začína. To je na to odôvodnenie.
Ja teda nie som zástancom potratov, ale nie som ani zástancom prikazovania ženám alebo, alebo partnerom, že sa musia rozhodnúť takto alebo takto. Ja osobne som zástancom toho, že každý má žiť v tom, v čo verí, a tak sa správať. A pokiaľ si myslí, že teda nechce to aplikovať len u seba, ale chce to, chce to, chce to rozširovať, aby sa tak chovali aj druhí, tak by mal pracovať na tom, aby, ja neviem, pracoval na zlepšení podmienok, informovanosti a tak ďalej. Ale ja si myslím, že, že sloboda v živote je veľmi dôležitá a sloboda jednotlivca takisto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 17:37 - 17:39 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som odpovedal na otázku, ktorá tu v rozprave bola položená, že prečo je to 84 dní alebo 12 týždňov. Ja som tu nechcel riešiť celý ten problém, pretože ten problém je, samozrejme, ďaleko širší. A nechcem ani hovoriť, čo je začiatok, čo je koniec. Ja som len povedal a chcel povedať to. Bola tu položená otázka, ja som tú otázku chcel vysvetliť z odborno-právneho hľadiska.
A ak by to bola pravda, pani poslankyňa Grausová, že je to plánovaná vražda, no potom treba dať na prokuratúru podanie, že každý, kto urobil interrupciu, spravil plánovanú vraždu. No právne vám to neprejde, lebo momentálne právny stav je takýto. A ja som chcel tento odborno-právny stav zdôvodniť, prečo to bolo dané právne, že tých 84 dní alebo 12 týždňov nebolo len tak nejako, že niekto si dal prst, roztočil ruletu a zastalo mu to na čísle 84 alebo 12. To je všetko, čo som chcel povedať. A pokiaľ budú nejaké iné odborno-právne dané veci, tak, samozrejme, potom sa to bude musieť posudzovať ináč. Ja som chcel len toľko povedať, že má to paralelu s tým, kedy právne je alebo medicínsky a právne je možné považovať život za ukončený, a že oni dali, že bola postavená paralela k tomu, kedy teda asi začína život a na základe toho boli spravené aj tieto právne normy. Takže nič viac som nechcel povedať.
A o tej plánovanej vražde, no, samozrejme, my sa tu o tom môžme baviť, ale ak by to tak bolo a boli by právne predpisy na to dané, tak, áno, môžete podať na prokuratúru a niekoho by alebo tých ostatných by za to súdili, ktorí to vykonávajú. Ale ten stav momentálne dneska je taký a ja som povedal prečo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2019 17:29 - 17:32 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja som pôvodne neplánoval vystúpiť v rozprave, ale jeden z predkladateľov jedného z týchto zákonov alebo teda konkrétne pán poslanec Krajniak sa vo svojom vystúpení pýtal, že prečo je stanovený termín, dokedy je možno vykonať interrupciu, 12 týždňov. Konkrétne sa pýtal, prečo je to do 84. dňa a prečo nie do nejakého iného dňa.
No má to, má to racionálny základ a je to postavené na odborných základoch, a preto by som to rád ujasnil. Tento termín 12. týždňa nie je náhodný a to odôvodnenie má paralelu s inou životnou situáciou. Keď jedinec zomrie, tak je potrebné konštatovať smrť. Pokiaľ ten jedinec zomrie a niekto, kto je teda oprávnený konštatovať smrť, zistí, že nedýcha, že nemá akciu srdca, tak, samozrejme, tá smrť je, je veľmi jednoduché stanoviť smrť. Ovšem máme tu aj situácie, keď jedinec, napríklad po nejakom ťažkom úraze alebo po nejakom ochorení, javí ešte určité známky života, lebo tak sa to javí, že by sa dalo povedať, že sú to ešte známky života, čiže napríklad mu pracuje srdce, čiže má nejakú cirkuláciu, niekedy možno aj dýcha, väčšinou už je na nejakom podpornom dýchaní alebo na umelej ventilácii a tam bolo potrebné zistiť, že či tento jedinec ešte, ešte žije. Takže nakoniec na základe odborných posúdení sa stanovilo aj právne, kedy možno u takéhoto jedinca konštatovať smrť. A bola zhoda, že smrť môže sa konštatovať u takéhoto jedinca vtedy, keď už nie je prítomná cirkulácia. Čiže keď cez mozog netečie krv. V takom prípade možno tohto jedinca prehlásiť za mŕtveho a napríklad možno mu odobrať orgány na transplantáciu.
No a paralela s týmto, kedy je možné stanoviť, že jedinec už nežije, tak bola stanovená paralela, odkedy je možné považovať, že jedinec už je živý tvor, a tá paralela je v tom, že už má prietok krvi cez mozog. A práve tento prietok krvi cez mozog začína po 12. týždni života. Takže preto bolo na základe odborných stanovísk aj právne stanovené, že do 12. týždňa tehotenstva, keď sa vykoná interrupcia, tak ešte nešlo o živého jednotlivca. Čiže asi toľko na položenú otázku, ktorá tu zaznela v rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2019 16:02 - 16:03 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1652). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 15:48 - 15:49 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Marek, ja by som sa pristavil pri jednej veci, ktorú si ty povedal, že ako lekár si dal zaočkovať svoje deti. Ale že pokiaľ by si bol alergik alebo keď je jeden rodič alergik a druhý rodič alergik, tak by sa tie deti nemali očkovať alebo že by si nedal svoje deti zaočkovať.
Ty si lekár a možno si to myslel trošku ináč, ako si povedal a ako to vyznelo. Pretože je alergik, alergik, na čo alergický, aký, aká forma alergie, aký stupeň alergie. Veď predsa pokiaľ by u rodičov bola nejaká závažná forma alergie, tak ten pediater berie anamnézu, má to zapísané v tej karte a sám bude zvažovať, dokonca asi, ak to bude nejaká závažná forma alergie, tak asi aj povie tomu rodičovi, u vášho decka by som to neriskoval. Ale len tak povedať, že jeden rodič alergiu, druhý rodič alergiu, bez toho, aby sme povedali; lebo teraz čo, tí bežní ľudia, ktorí to teraz počujú alebo ktorí nemajú, nemajú medicínske vzdelanie, tak zoberú, že má alergiu, ja neviem, na nejaký prací prášok a to už stačí na to, aby ho niekto nezaočkoval? To boli trošku, si myslím, že nebezpečné slová alebo možno by si mal ich doplniť alebo, alebo dovysvetliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 15:30 - 15:31 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem doktorovi Zelníkovi za toto upozornenie a je to skutočne pravda. Ja som starým otcom, mám tri vnúčatá a pozorujem, že tieto deti, že všetky tri vnúčatá chodia do predškolských zariadení a zisťujem; alebo neni to tým, že by som si nepamätal, ale skutočne tie dnešné deti idú z jednej choroby do druhej. Je to práve touto migráciou, cestovaním, dovolenky, lietadlá a tak ďalej a skutočne ten prenos tých ochorení je veľký a, samozrejme, aj to riziko prinesenia toho ochorenia do toho predškolského zariadenia je práve z tohto dôvodu veľmi, veľmi zvýšený.
Takže ďakujem pekne za toto upozornenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 15:26 - 15:29 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja budem krátky, pretože argumenty, ktoré som tu aj ja chcel trošku širšie prebrať, vo veľkej miere alebo teda vo väčšej miere zazneli. Chcem poďakovať doktorovi Balážovi aj doktorovi Zelníkovi za podporné stanoviská a chcem poďakovať aj pani Zimenovej za to, čo predniesla, pretože ja som sa chcel presne tomuto venovať.
Ale chcem zdôrazniť, veľmi krátko, už len zdôrazním. Kvitujem, že bude zákaz vstupu neočkovaných detí do škôlok, pretože je to motivácia pre rodičov, aby tie svoje deti dali zaočkovať. A za druhé, je to ochrana detí, ktoré tam v tej škôlke budú a napr. nemôžu byť zaočkované z nejakého iného dôvodu, aby sa znižovalo riziko, že ochorejú. Ale doteraz v platnej legislatíve bolo, bola aj sankcia, že rodičia, ktorí nedali zaočkovať deti, tak mali nejakú finančnú pokutu. Toto sa teraz vypúšťa. A teraz tí ľudia, ktorí sú proti očkovaniu, tak tí svoje deti nedajú zaočkovať, nedajú povedzme deti do tých verejných škôlok, ale posunie sa nám to, že v tom, ako to už bolo spomenuté, v tom predškolskom zariadení, keď už bude povinná dochádzka od päť rokov, tak tieto deti tam znova prídu a to ohrozenie tam bude, no a nehovoriac potom, samozrejme, aj od šesť rokov v školách.
Takže tým, že sa vypúšťa táto sankcia, tak proste niektorí tí rodičia, ktorí tu tak tvrdošijne, tvrdošijne berú a nechcú dať očkovať, alebo aj takí, ktorí by možno začali zvažovať, tak od tohoto upustia. No a keďže sú tu práve tie úvahy, čo aj povedala pani Zimenová, že keď bude dostatočná kapacita škôlok a chceme tú predškolskú, predškolskú prípravu posúvať od troch rokov, tak, samozrejme, potom, keď to už bude povinné od troch rokov a nebudú musieť, nebudú musieť rodičia očkovať, nebudú mať sankciu a bude to povinné, tak potom tieto neočkované deti už od troch rokov začnú, začnú do týchto škôlok chodiť a bude tam to ohrozenie aj iných detí. Nehovoriac o tom, že vieme, že tá, to dieťa takú tú plnohodnotnú alebo kvalitnejšiu imunitu získava až okolo toho piateho roku života, takže potom je aj toto samotné dieťa viac ohrozené ako tie druhé. Ale to by som chcel teda ešte raz povedať, že tým, že táto sankcia odpadá, tak tá motivácia rodičov dať očkovať deti bude ešte menšia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 11:56 - 11:57 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ja som chcel ešte k tomu povedať, že môže sa, samozrejme, stať, že človek alebo dieťa je zaočkované a môže dostať to ochorenie, pretože aj tie vírusy sa menia a môžu byť virulentnejšie. Ale dneska je dokázané, že keď je človek očkovaný a dostane to ochorenie, tak ten priebeh je ďaleko, ďaleko ľahší a nebývajú pri tom následky. Takže chcem povedať, že aj keď je to dieťa očkované a náhodou nejakým spôsobom teda dôjde k vzniku toho ochorenia, tak ten priebeh býva ďaleko ľahší a nebýva ťažký, nebodaj aj smrteľné bývali a to už dneska nie je. Takže to chcem upozorniť, že to očkovanie má význam aj v takomto prípade.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 16:21 - 16:23 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Na ten prvý argument ja by som povedal, že im krivdíte tým predstaviteľom samospráv, pretože im, ani tak im vôbec nejde o to, že chcete zvýšiť príjem obyvateľov alebo občanov a pracujúcich, práve naopak, to oceňujú, ale hovoria, že to potom treba nejako, nejakým iným spôsobom kompenzovať alebo nahradiť. A k tomu už môžem povedať len toľko, sociálne služby, školstvo, zdravotníctvo, stále sa žiada viac a viac, viac financií do toho. Teraz keď prejde zákon, že od 5 rokov všetky deti budú musieť chodiť do škôlok, no tie mladšie bude problém. Bude treba dobudovať nové, nové škôlky, treba budovať nové, nové zariadenia sociálnej starostlivosti. To všetko niečo stojí. Tá populácia začína byť prestarnutá, musíme sa o nich starať. Sú to všetko zvýšené nároky a to sa nedá s tými financiami, ktoré boli predtým, alebo aj ktoré tam momentálne prídu, to sa nebude dať zabezpečiť. No je to, je to skutočne tak.
Takisto je to s cestami. Ja neviem, teda či je to úplne korektná informácia, ktorú teraz poviem, lebo som si to nepreveroval teraz, ale patria, pod samosprávne kraje patria cesty II., III. triedy. Tie cesty sú na cudzích pozemkoch vyvlastnených ešte za bývalého režimu a ľudia sa dodneska dožadujú a sú súdne, súdne, súdne procesy, teda spory súdne, kde dokonca súdy už priznávajú odmeny. Z čoho to majú tie, tie samosprávne kraje vyplácať? Ja mám informáciu, že tam je až okolo 5 mld. v tomto. No skutočne mám takú informáciu, že by, že by to malo byť až takto. Z čoho to oni majú vyplácať? Príde súdny príkaz, že vyhral niekto spor, treba im zaplatiť. A to sú také veci, ktoré niekedy možno z pohľadu odtiaľto celkom nevyzerajú a ja viem, že každý si možno prihrieva nejakú svoju polievočku.
Ale v žiadnom prípade im nejde o to, že ľudia budú mať zvýšené, zvýšené príjmy, ale o to, že musia zabezpečiť pre týchto ľudí tú verejnú správu a bude to veľký problém pri znížení financií.
Skryt prepis