Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.12.2017 o 16:04 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 21.12.2017 16:04 - 16:10 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené poslankyne, vážení poslanci, bavíme sa tu o tom, že či ponechať, alebo vypustiť odpočítateľné odvodové položky zo zákona. Dneska aj na zdravotníckom výbore sme počuli, že vypustenie týchto odpočítateľných položiek znamená krok proti pacientom, že tým vezmeme 100 mil. zdravotníctvu. Počuli sme, že je to nesystémový prvok a že teda ako taký, keďže je nesystémový, tak ho treba odstrániť. A k tomu môžem toľko len povedať, že, áno, ja osobne teda som za to, aby nesystémové veci sa odstraňovali a aby sme zavádzali len systémy a dobré systémy.
Ale k tomu musím povedať toľko, že som za, nech každý milión aj každých 100 miliónov, ktoré môžu do zdravotníctva prísť, tak nech prídu. Bolo to konštatované, sám minister zdravotníctva tento rok priznal, že v prepočítaní na počet obyvateľov, aké má, koľko má Slovensko, by v rozpočte pre zdravotníctvo malo byť na Slovensku o 500 mil. eur viac, ako skutočne na Slovensku je. A pritom počúvame, niektorí hovoria, že v zdravotníctve je dosť peňazí. Áno, viem, že systém nie je celkom efektívny, verím, že už dneska nejaké veľké rozkrádačky sa nebudú diať, a dúfam, že ani budúci rok a že systém treba napravovať. Ale ak nechceme, aby sa tie nožnice medzi Slovenskom a Českom roztvárali, tak my tam tie peniaze potrebujeme dať. Ale nemôžme na jednej strane tvrdiť, že preto zrušíme odvodovú odpočítateľnú položku, aby sme tam tých 100 mil. mohli dať, ale na druhej strane v podstate v rovnakom období znížime platbu za poistenca štátu zo 4 na 3,71. Čiže ubereme niekoľko, niekoľko 100 mil., aby sme tam potom dali jeden 100 milión.
Je to pomenované dobre, keď povieme, že odpočítateľná odvodová položka sa ruší preto, lebo bude zavedený 13. a 14. plat, ktoré budú oslobodené od odvodov. Takže tento, toto zrušenie tejto odvodovej odpočítateľnej položky je urobené preto, pretože prídeme na odvodoch za 13. a 14. platy. Ale znova chcem povedať, to, čo prídeme o tie, počítam nejakých 200, 300 mil., tým, že sme znížili platbu za poistenca štátu na 3,71, tak tieto milióny nám budú chýbať. Vieme dobre, že minimálne nejaká miliarda je skrytého dlhu v slovenskom zdravotníctve. Keď si porovnáme slovenské nemocnice, ako vyzerajú, ako sú vybavené, aj ako celý systém beží, tak je to skutočne pravda. A túto miliardu, ak tam nedáme, tak české zdravotníctvo, a už nehovorím o európskom vôbec, nebudeme dobiehať. Tie nožnice alebo ten rozdiel sa nielenže nebude udržovať, ale sa bude zväčšovať. Tie nožnice sa budú roztvárať.
Európska komisia povedala približne pred mesiacom, že Slovensko dáva alebo na Slovensku sa dáva na zdravotníctvo 6,6 % HDP proti 9,9 % priemeru Európskej únie. A v nominále proti priemeru Európskej únie je to na Slovensku nejakých tisícpäťsto-, asi, -štyridsať eur, kdežto priemer Európskej únie je 2 900 eur. Čiže takmer polovica.
Ak chceme mať modernú európsku medicínu, tak s týmto musíme robiť a niečo, s tým musíme niečo urobiť a nemôžme sa tváriť, že nominálne je tam, síce dostaneme, dostaneme rovnaké peniaze ako minulý rok, ale nebodaj o 129 mil. viac, a preto budeme spokojní a môžme znížiť percento. To nie je dobrý systém. Vieme, že naše, že náš zdravotný systém je, aj poisťovací, je solidárny, ale tá solidárnosť je taká mnohonásobná. Keďže za pracujúcich, aj pracujúci si odvádza 14 %, aj zamestnávateľ zaňho odvádza a za ekonomicky neaktívnych štát odvádza percento, s ktorým si vždycky minister financií robí to, čo chce, aby mu to v tom rozpočte vyšlo a stámilióny lietajú hore-dole.
Ak chceme v tom zdravotníctve skutočne niečo urobiť, tak to 4 %, to je úplne minimum. Zdravotníci sa väčšinou zhodujú na tom, že optimálne - optimálne? - také minimálne by malo byť 5 %, a preto určite táto odpočítateľná odvodová položka, tých 100 mil., zdravotníctvu môže pomôcť, nemusí. Samozrejme, na toto zdravotníctvo nezájde, ak by tam aj nebola, pretože budúci rok, a ja som si takmer 100-percentne istý, že budúci rok niekedy v septembri, v októbri budeme tu znovu sa baviť o tom, že budeme navyšovať percento za poistencov štátov a bude to cez 5 % na nejaké posledné dva, tri, možno štyri mesiace, aby sme do systému naliali nejakých 200 až 300 mil.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2017 10:49 - 10:50 hod.

Alan Suchánek
Ďakujem za slovo.
Vierka, ďakujem za prednesenie histórie a významu neziskoviek a za to, že si popísala problémy, s ktorými sa enočky boria. A je ozaj dôležité, aby neziskovka, pokiaľ tam napríklad len úradník spraví takú chybu, ako si popísala, nemusela zo zákona zaniknúť. A o tom svedčí teda aj množstvo prípadov, o ktorých si teraz práve hovorila, kde došlo v podstate ku zrušeniu enočiek a zániku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2017 10:35 - 10:36 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu, ale cez to všetko si myslím, že je škoda, že ten počet členov správnej rady nebol zdupľovaný, pretože on tam je vyriešený. Len mnoho ľudí sa tvári, že, ako som už povedal, že nadpolovičná väčšina je aj pomer štyri ku dvom, aj tri ku dvom. Je to zásadný rozdiel. Ono už dnes je to tam napísané, ale keby to tam bolo zdupľované, explicitne napísané, že má nepárny počet členov, a tam dokonca bolo aj riešené, ak v prípade, že teda má párny počet členov, ako sa bude postupovať a ako sa to vyrieši. Myslím, že je to veľká škoda, že to z toho vypadlo.
No a to k tomu, k tomu majetku je to tak v podstate, ako som hovoril ja, jako si hovoril ty. Ale ja verím, že niekde za nejaký krátky čas bude možnosť zmeniť to, napraviť a doplniť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2017 10:33 - 10:34 hod.

Alan Suchánek
Marek, ďakujem za doplnenie toho stavu, ktorý teda v piešťanskej nemocnici bol. A je to presne tak, keby toto bolo explicitne napísané a keby sa dodržoval zákon aj ten, ktorý dneska je, tak k tomuto celému nemuselo, nemuselo dôjsť. Je to presne tak.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.12.2017 10:27 - 10:32 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tento návrh v podstate tu už bol predložený niekedy na jar, myslím, že to bolo v máji, v prvom čítaní. Potom bol stiahnutý, následne teda bol znova predložený. Do tohto pôvodného návrhu zasiahlo ministerstvo a potom teda aj poslanci Národnej rady, respektíve výbory. A proti tomu pôvodnému návrhu mi chýbajú v tomto, v tejto novele dve také zásadné veci, a to možnosť predať prioritný majetok, teda nehmotný prioritný majetok. Toto na návrh vlády a ministerstva zdravotníctva a teda aj ústavnoprávneho výboru bolo z tohto zákona vyňaté. Toto bude robiť problémy niektorým nemocniciam, pretože majú vo svojom prioritnom majetku nehnuteľný majetok, ktorý dneska v podstate nemôžu prevádzkovať. Redukovali sa činnosti nemocníc, napríklad detské jasle alebo nejaké budovy, ktoré sú dneska v takom stave, že sa nedajú prenajať, teda predať, zo zákona im to nedovoľuje predať a prenajať sa nebudú dať preto, že sú v takom žalostnom stave, že na päť rokov, pri možnosti prenajať na päť rokov nikto do nich nezainvestuje. Tie enočky za toto platia dane, musia to, musia sa o to starať a robí im to zbytočné náklady a úžitok v podstate z toho nemajú žiadny, len mínus.
Ďalšia vec, ktorá mi v tomto zákone chýba, je tá, že v pôvodnom návrhu bolo explicitne napísané, že správna rada takejto enočky má nepárny počet členov. Bola to dosť dôležitá vec, hoci v zmysle zákona to aj tak nakoniec nič nemení, pretože súčasné znenie zákona č. 8/2010 a aj zákona č. 578/2004 v § 100b ods. 2 hovorí, že ministerstvo zdravotníctva vymenúva nadpolovičnú väčšinu členov správnej rady vrátane predsedu správnej rady, ak vklad štátu bol viac ako 50 percent. To znamená, ak štát alebo teda ministerstvo zdravotníctva vymenúva nadpolovičnú väčšinu, to znamená, keď má správna rada päť členov, tak ministerstvo zdravotníctva má vymenovať troch a zostávajúcich dvoch menuje ten minoritný alebo menšinový zakladateľ. Ak je tam sedem členov, tak je to štyri a tri.
Ovšem tento výklad si niektorí nevedia jednoznačne dať do súvislostí a presne toto sa stalo napríklad v našej enočke, kde ministerstvo, keď nevedelo presadiť svoje zámery, tak spravilo to, že vymenovalo šiesteho, respektíve zmenilo štatút, vymenovalo šiesteho člena správnej rady, štvrtého za ministerstvo, mali kvalifikovanú väčšinu a mohli robiť čokoľvek. To, že tu bol porušený zákon, konštatoval súd, konštatovala Generálna prokuratúra, nakoniec sa s tým musela; sa s tým teda stotožnilo aj ministerstvo vnútra. Cez to všetko do dneska trvá taký stav, že v štatúte našej nemocnici je stále párny počet členov, teda šesť členov správnej rady, z toho štyria za ministerstvo.
Keby tam bolo bývalo explicitne napísané, že musí byť v správnej rade nepárny počet členov, tak napríklad na registratúrnom úrade by úradníčka nemohla konateľa, ktorý bol zvolený takouto správnou radou, ani zapísať, pretože by to bolo v rozpore s týmto slovom "nepárny počet členov". Ona na námietku tvrdila, že však aj tri ku dvom a štyri ku dvom je nadpolovičná väčšina a nič sa na tom nemení. No je to základný rozdiel, či je pomer tri ku dvom alebo štyri ku dvom, pretože to už je kvalifikovaná väčšina a to už potom mení celý systém. Tam už potom nejde o žiadnu demokraciu ani o snahu korektne jednať. Takže toto sú také moje, moje pripomienky.
Chcel by som ešte povedať, že teda napriek tomu, že tieto dve zásadné veci mi tam chýbajú, tak sú tam aj dobré veci, ktoré v porovnaní so súčasným znením zlepšujú postavenie enočiek a zlepšujú ich možnosti na činnosť, či už je to tým, ako povedal predkladateľ, že môžu, môžu predať hnuteľný prioritný majetok a prenajať nehnuteľný majetok. Je to krok vpred a aspoň čiastočne to činnosť týchto enočiek zlepší. Takže doporučujem aj napriek týmto mojim výhradám schváliť navrhovaný, navrhovanú novelu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.12.2017 10:23 - 10:26 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Zelníka a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, tlač 712 a.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorý súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali, súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Zelníka a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, tlač 712a, vyjadrených v ich uzneseniach k uvedeným bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 16 pozmeňovacích návrhov. Gestorský výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 10, 12, 14 až 16 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, v bodoch 11 a 13 aby sa hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 88 z 13. decembra 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2017 13:35 - 13:35 hod.

Alan Suchánek
Janko, ďakujem za doplnenie, pretože tomuto som sa nevenoval, ale je to ozaj veľká pravda. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2017 13:30 - 13:33 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážení prítomní, na začiatok by som chcel povedať, že návrh, ktorý podávajú poslanci strany SMER, je pôvodne návrhom hnutia OĽANO. A boli to naši poslanci, ktorí upozorňovali, že Slovenská republika je dlhodobým lídrom v počte zamestnancov pravidelne pracujúcich v noci, ako už moja predrečníčka hovorila podrobne, a 16,7 % slovenských zamestnancov, teda šestina pracujúcich pravidelne pracuje v noci. Priemer krajín Európskej únie je pritom len 6,1 percenta. Preto aj v minulosti sme pripravili túto sériu legislatívnych návrhov, ktoré riešili tento problém.
Ja osobne robievam nočnú prácu pravidelne, nie jednorazovo, ako to urobil pán premiér, a viem teda, čo je to práca v noci. Táto práca vplýva na zdravie zamestnanca, títo ľudia mávajú poruchy spánku, majú zdravotné problémy, bývajú unavení, pretože tá nočná práca, resp. ten nočný spánok, ktorý nemajú, ten sa nedá dohnať. A preto potom býva aj nižšia kvalita rodinného aj spoločenského života, vplýva to celkovo na toho človeka, na jeho rodinu. A potvrdzujú to samozrejme aj čísla. Občania Slovenska sa ocitli na poslednom mieste krajín v Európskej únii v dožití v dobrom zdraví. Podobné je to, teda platí to aj pre ženy, aj pre mužov.
Poslanci za naše hnutie budú hlasovať za tento návrh zákona, ktorý rieši príplatky za prácu v noci, počas víkendov aj sviatkov. Čo ale by som tu chcel ešte povedať, je to, že tým, že to koalícia rieši cez poslanecký návrh, tak vidíme veľký problém, že obchádza pripomienkové konanie. A to je veľmi dôležitá vec, pretože nie sú, nie sú akceptované pripomienky zamestnávateľov, ktorí by sa k tomu samozrejme mali tiež vyjadriť. A nejde tak ani o tých veľkých zamestnávateľov, ale skôr o tých drobných živnostníkov a drobných zamestnávateľov, ktorých môže takýto zákon položiť na lopatky, a samozrejme potom môžu prísť aj zamestnanci o svoje miesta, hlavne v tých regiónoch, kde nie je dostatok pracovných miest. Takže toto by som chcel upozorniť ako najdôležitejšiu vec, že vyhli ste sa pripomienkovému konaniu a zamestnávatelia sa k tomuto nemohli vyjadrovať a ich eventuálne pripomienky tým pádom nemôžu byť do toho zapracované. Cez to všecko ale hovorím, že tento návrh podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2017 15:02 - 15:12 hod.

Alan Suchánek
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2017 9:13 - 9:14 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu. Ja teda v tom vystúpení som chcel práve povedať toto, že je to určitá zmena paradigmy v prístupe k tomuto celému problému. A minulý rok som bol na jednom takom pracovnom stretnutí, kde Holanďania predstavovali systém svojho poistenia a pripoistenia, a tam sa ukazovalo, že tie pripoisťovacie alebo tie lepšie balíčky, ktoré, ktoré poskytujú ďaleko viacej služieb, vôbec nevychádzajú tak draho. Medzi základným a prvým stupňom, ktorý už výrazne zvyšoval možnosti v tom zdravotnom poistení, bol rozdiel 4 eurá. Myslím si, že to ozaj nie je veľký rozdiel. Keď si predstavíme, že dnes sú niektoré štatistiky, ktoré hovoria, že až 25 % v zdravotníctve sa dopláca z vlastných zdrojov alebo zo súkromných, tak si myslím, že možno politicky je to problémové, ale prakticky by to bolo pre ľudí ďaleko lepšie. Ďakujem.
Skryt prepis