Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.5.2016 o 16:43 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 24.5.2016 16:43 - 16:45 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní. V súlade s § 80 ods. 1 zák. o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 84. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zák. o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavný výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 16:31 - 16:32 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja chcem tak isto podporiť návrh a slová pána poslanca Mihála. My sme to v zdravotníctve úžasne cítili. Keď sa zaviedla táto pracovná zdravotná služba, tak zrazu mnohé zdravotné sestričky odišli od pacientov, odišli z nemocníc, pretože ich zamestnali tieto nové firmy a proste išli tam hlavne kvôli tomu, že mali veľmi dobrú prácu, lebo si sedeli v ordinácii, nemuseli sa starať o nejakého pacienta, tam zmerali nejaký tlak a to bolo všetko, ale hlavne dostali vyššie platy ako v nemocniciach. Pretože peniaze, ktoré berú tieto zdravotné služby, sú ďaleko lepšie honorované, a teda aj platené ako samotné služby v zdravotníckych zariadeniach. Aj keď určitým spôsobom by sa dalo povedať, že je to zdravotnícke zariadenie, ale je to úplne bezúčelné. Potom zaveďme, keďže v podstate temer každý patrí do tejto pracovnej zdravotnej služby alebo pod ňu, tak zrušme obvodných lekárov. Dokonca mnoho obvodných lekárov prešlo pracovať do týchto zdravotných služieb. Nemáme dosť zdravotných sestier, nemáme dosť obvodných lekárov, ale zaviedli sme toto. Má to suplovať niečo, čo je o ničom.
A presne tak, jedno jablko urobí každému tomuto zamestnancovi lepšie ako jedna takáto zbytočná návšteva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2016 16:40 - 16:42 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som chcel zareagovať na pani podpredsedníčku v tej časti, kde spomínala postihnutých a hendikepovaných ľudí.
Ja robím súdneho znalca a v poslednej dobe som robil niekoľko znaleckých posudkov na mladých ľudí, ktorí po autohavárii ostali na vozíčku. Dvaja z nich, mladí muži po maturite, po takejto autohavárii ostali na vozíku. Tá liečba trvala nejaký jeden, dva roky a oni potom chceli ďalej študovať. Na Slovensku nevedeli si nájsť školu, ktorá by im poskytla podmienky na to, aby mohli si spraviť vysokú školu. Jeden z nich, resp. obaja išli do Čiech, tam už to bolo neporovnateľne lepšie a už sa tam dalo ako-tak žiť. Jeden z nich, ale veľmi šikovný chlapec, začal pátrať, kde by sa to dalo realizovať a kde by sa mohol realizovať lepšie, a odišiel do Dánska. Nakoniec poradil potom, ja som im poradil, aj tomu druhému. Dneska sú v Dánsku, majú perfektné podmienky, samozrejme, v rámci možností. Dokonca sa dokázali ako študenti zamestnať, pretože tam zamestnávatelia to majú zvýhodnené. A on hovorí, že tu by nemohol existovať. Jediné, čo mu chýba, je rodina a má za ňou ďaleko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2016 11:55 - 11:56 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja chcem podporiť návrh pána Grendela. A len takú drobnosť by som k tomu jeho vystúpeniu doplnil, že nielen dať iskierku nádeje na spravodlivosť pánovi Kováčovi, ale nezobrať tú iskierku nádeje aj všetkým ostatným občanom, ktorí v budúcnosti by mohli zažiť takúto neprávosť a stratili by pritom právo na spravodlivosť. A preto apelujem na každého, na svedomie každého poslanca v tomto, v tomto parlamente, aby hlasoval za tento návrh, pretože nechcel by som, aby to bolo tak, ako povedal pán Dostál, že bolo potrebné tie návrhy podávať stále znova a znova.
Ja si myslím, že to treba spraviť raz, a to teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 17:27 - 17:28 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem oceniť pani ministerku Žitňanskú, lebo tu skutočne dlho sedela, počúvala, čo sa tu hovorí, aké sú výstupy z pléna, robila si poznámky a skutočne aspoň ja ako neprávnik teda by som to tak vedel hodnotiť, že stavia sa k tomu čelom a že má záujem riešiť problémy.
Dve veci mi tam nesedia, ak môžem pripomenúť. A to je jedna vec, a to vám verím, že nie je tam všetko to, čo by ste chceli vy, a že tam všetko ani nemôže byť. Je tam ale potom rozpor s tým, čo tvrdil váš predseda pán Bugár, že ste dokázali presadiť 90 % z toho, čo ste chceli. To tam nesedí toto dohromady.
A potom ešte takú poslednú vec k tej prokuratúre. Možno tomu rozumiete, ale asi tomu nie že možno, rozumiete tomu viac ako ja, určite, a vidíte do toho viac, ale keď niekto neskúsi, tak je škoda dopredu sa vzdávať proste, treba skúsiť. Nebude tých 90, nebude. Ale treba skúsiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 16:23 - 16:24 hod.

Alan Suchánek
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Burian, ja by som len takú jednu drobnosť chcel povedať. Apelujete a obraciate sa na bývalých ministrov vlády pani Radičovej. Ja chcem upozorniť na to, že za posledných desať rokov bol SMER osem rokov vo vláde. Je rozdiel zodpovedať sa z niečoho, za čo som zodpovedný osem rokov a necelé dva roky. Za tie necelé dva roky sa nedá spraviť takmer nič. Takže to si treba uvedomiť jednoznačne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.4.2016 12:30 - 12:31 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Neviem, či sa obraciam správne, a nemám skúsenosti a predpokladám, že to tu už možno niekedy zaznelo. O čo mi ide? Keď... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Musíte najprv povedať procedurálny.

Suchánek, Alan, poslanec NR SR
Ten môj procedurálny návrh je taký, že keď poslanec má reagovať na faktické poznámky, je rozdiel, či sa prihlásia traja s faktickou poznámkou, alebo dvanásti, a on má stále ten istý čas na reakciu. Čiže napríklad aj v tomto prípade absolútne nestihol a nemohol zodpovedať na všetky faktické otázky. Či by... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 12:14 - 12:16 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Budaj urobil veľmi pekný a podrobný rozbor aj politickej situácie, aj programového vyhlásenia vlády. SMER hodnotil vládu pani Radičovej ako zlepenec. Túto vládu nenazývam zlepencom, ale vládou kontinuity. Nechcem teraz hodnotiť dopredu, čo to pre nás bude znamenať.
Chcem len povedať, že tuto zase zaznelo od predsedníckeho stolu, že demokracia je rešpektovanie väčšiny. No, to určite nie. To v tej demokracii treba rešpektovať tú menšinu. Na to som veľmi zvedavý.
Chcem vyzdvihnúť v tom prejave pána poslanca Budaja takú pozitívnu výzvu ku konaniu do budúcnosti, aby sa tu v tejto našej spoločnosti niečo zmenilo. A k tomu chcem povedať toľko, že dve strany v dnešnej vládnej koalícii pred voľbami veľmi apelovali na to, aby sa skončilo s politickými nomináciami a aby sa začalo konečne s odbornými nomináciami. Na to som veľmi zvedavý, pretože to bude veľmi, veľmi dôležité.
A ja sa pýtam, že prečo sa tak deje až vtedy, keď sa niektorý rezort alebo oblasť dostane do krízy? Prečo sa to nezačne robiť hneď a stále, aby sme sa do tej krízy nedostali?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 15:57 - 15:59 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Chcem podporiť doktora Krajčího. Ten prejav bol dobrý a to jeho vystúpenie bolo veľmi dobré.Ja by som sa chcel venovať tomu, čo spomínal, tomu rušeniu tých regionálnych nemocníc. My sme to preberali aj na výbore. Bol tam aj pán minister. Mali sme stretnutie s Asociáciou nemocníc Slovenska, mali sme stretnutie so Slovenskou lekárskou komorou. Ten problém v zdravotníctve je veľmi široký a v celej tej škále je obrovské množstvo problémov. A práve na tie regionálne nemocnice chcem upozorniť. Keď sa spýtate riaditeľa veľkej nemocnice, fakultnej, tak on určite povie, že on so svojou nemocnicou je schopný zvládnuť prílev pacientov z tých menších regionálnych nemocníc. No bodaj by taký nebol, pretože pokiaľ sa zruší nejaká menšia regionálna nemocnica, jemu navýšia v podstate výkony. Tým bude mať väčší prísun peňazí. Ale my tie veľké fakultné nemocnice nemáme postavené tak, aby dokázali zvládnuť aj ten väčší prísun pacientov. Väčšinou sú tam dosť dlhé čakacie doby na operácie, tie sa hodne predĺžia. Ale aj pri tých pohotovostiach ja poviem príklad na trnavskej nemocnici. Tam sa na tom chirurgickom urgentnom príjme čaká niekoľko hodín, dokonca niekoľko hodín čakáte na to, kým sa dostanete dovnútra a kým vás pošlú na röntgen a vrátite sa s röntgenovým snímkom a znova čakáte veľmi dlho. Asi to už celkom nestihnem dokončiť. Proste tento problém je ďaleko, ďaleko širší. A to chcem povedať, veľmi ľahko sa zruší, ale či to potom bude fungovať, už potom môže byť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.4.2016 18:36 - 18:38 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja som chcel k tomu povedať, že od roku 2018 sme mali mať vyrovnaný rozpočet. Podľa toho, čo vláda deklaruje, tak budeme mať vládu kontinuity, ale budeme mať aj kontinuitu v deficite, a to je jeden obrovský problém. Chcel som ešte zareagovať aj na to, že pán Jurzyca založil to INEKO. To INEKO si získalo obrovský kredit a nie, proste je dôvod, prečo ten kredit získalo.
A ešte takú poslednú poznámku k tej úmrtnosti, ktorú pán Jurzyca spomínal. Tam je práve základný problém, keď si to nezačneme analyzovať v tých jednotlivých nemocniciach, tak to nikdy nezistíme a nebudeme mať ani čo tomu Eurostatu poslať a nebudeme môcť nikdy ani zistiť, čo kde ako máme spraviť. Takže práve treba tie peniaze nasmerovať tak, aby sme získavali informácie a na základe nich potom dokázali niečo realizovať.
Ďakujem.
Skryt prepis