Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.10.2019 o 13:03 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.10.2019 13:03 - 13:05 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1613). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ďalej vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:44 - 12:46 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja na tom konci, čo si povedal, že Bory majú asi teraz pretlak lekárov. No ja si pamätám, keď začínalo Medissimo, tak tiež mali pretlak a záujem pracovať tam mnohí lekári, dokonca špičkoví primári. A po veľmi krátkej dobe odtiaľ odišli, lebo najprv im sľúbili veľké platy, ale keďže potom bolo vidno, že tí ľudia si nechcú alebo nie sú schopní toľko priplácať, tak zrazu potom tí primári síce mali veľké platy, ale už nemali zazmluvnenie na jedna nula, ale len na povedzme na 3 dni, alebo na 2 dni a platom tým pádom klesol a kvalitní aj lekári im odišli.
Takže, samozrejme, nedá sa to dneska povedať, že tie Bory budú fungovať dobre, možno áno, možno nie. Ale aj Medissimo si myslelo, že bude fungovať dobre a že bude zarábať veľké peniaze, nakoniec to skončilo.
K tým čakacím lehotám a k tým zazmluvňovaniam. No, dneska máme slobodný výber lekára a v podstate aj nemocnice. Pokiaľ ja budem chcieť, aby ma operovali v tej najšpičkovejšej a poisťovňa mi ponúkne inú nemocnicu, tak nemusím si vybrať, potom poisťovňa povie, však ja som mu ponúkla, takže nemusíme to platiť do zahraničia. Čiže poisťovňa sa z tohoto veľmi ľahko vyzuje. Potom bude otázka, že či to, či tie ostatné budú ozaj aj kvalitné. Ja tam vidím potom, nehovorím, možno sa to ukáže a možno to bude, možno to bude riešenie. Môže s tým byť, samozrejme, potom aj iný problém.
Ja tam vidím iné práve v tej cenotvorbe. Pokiaľ cenotvorba bude taká, že tej nemocnici sa vyplatí robiť tie výkony veľmi náročné, ktoré budú aj veľmi dobre ohodnotené, tak nebude robiť tie menšie výkony a tie menšie výkony môžu ísť do tých menších nemocníc. A tie špecializované a tie veľké nemocnice budú robiť práve tie náročné, ale musia sa im vyplatiť, lebo ináč ich robiť nebudú. Samozrejme, môže tam byť ešte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:01 - 12:01 hod.

Alan Suchánek
Ďakujem za reakciu. A je to presne to, uľahčuje to nemocničnú, teda ústavnú starostlivosť, a zároveň to poskytuje možnosti v kúpeľoch, ako sa realizovať, ako podporiť kúpeľnú liečbu, ale hlavne je tam postarané o pacienta a tam sa ukáže, že ten pacient je na prvom mieste.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2019 11:46 - 12:00 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Po predrečníkoch aj po faktických poznámkach, v ktorých už mnoho zaznelo, nebudem hodnotiť komplexne stratifikáciu.
Chcem len povedať, že hovorí sa o tom, že v slovenskom zdravotníctve je skrytý dlh 1,5 mil. eur, pardon, 1,5 mld. eur, ale ja som zachytil úplne iné informácie. A hovorili to analytici, ktorí tvrdia, že ten skrytý dlh je od 3 do 9 mld. Profesor Dragula v jednom rozhovore hovoril, že on sa to pokúsil, ešte keď bol predsedom lekárskej komory, nejako nataxovať, že jemu to vychádza okolo 5-5,5 mld. No, tí konzervatívni analytici tvrdia, že je to niekde okolo tých troch miliárd, tí druhí hovoria až k tým deviatim. No, myslím si, že niekde v tom strede by to mohla byť ozaj pravda.
To znamená, že tento skrytý dlh sa ukazuje, alebo teda je skrytý práve v tých budovách, zariadeniach, vybaveniach od postelí, sociálnych zariadení, proste, proste kompletne. A na tomto všetkom naše slovenské zdravotníctvo práve trpí.
Teraz prichádza ministerstvo so stratifikáciou. Ministerstvo zdravotníctva má byť regulátorom a konečne sa ako regulátor správa. Aj keď to nie je komplexná reforma celého zdravotníctva, pretože po tom, čo sa tu dialo za posledných desať rokov, to vôbec nie je také jednoduché. Práve preto máme takýto obrovský skrytý dlh a takéto obrovské problémy. Pretože nám tu nefungoval, ani len záchranný systém tu celkom dobre nefungoval, pretože to, to bola taká, by som povedal, len paraklinická doprava. Posadili alebo naložili pacienta a odviezli ho do najbližšej nemocnice, kde mu dokonca nevedeli ani pomôcť. A keby ho boli viezli do tej nemocnice, kde mu vedeli pomôcť, tak ho ešte poškodili, pretože, keď ho doviezli do nemocnice, kde mu nevedeli pomôcť, tak sa to zdržalo minimálne o nejakú hodinu, ak nie o dve alebo ešte aj o viac. Pretože keď už bol v zdravotníckom zariadení a bolo ho treba z tohto zariadenia previesť do ďalšieho, tak to už bol sekundárny prevoz. Ten nemal prioritu. Keďže prevážali sanitky kadejaké hlúposti, ktoré vôbec neboli indikované na prevoz, tak tento pacient trpel.
Takže chcem povedať, že skutočne ministerstvo má byť regulátor a toto je skutočne regulovanie nemocničnej starostlivosti.
Hovorí sa o neefektivite v našom zdravotníctve, ako povedal doktor Baláž. Je to citlivá téma a že nie je, nie je kvantifikovaná, nie je analyzovaná dobre. Ale minister zdravotníctva vždycky tvrdí, že je to neefektívne, a preto tam nedá, nedá peňazí, toľko peňazí, koľko, koľko sa žiada. (Reakcia navrhovateľky.) Minister financií, pardon, minister financií vždy tvrdil, že nemôže dať toľko peňazí, lebo je to neefektívne. Takže minister financií, neviem na základe čoho má na to jednotku, ktorá mu to analyzuje, takže asi to tvrdil. Ak tvrdíme, že to naše zdravotníctvo je neefektívne, tak práve táto stratifikácia zavádza efektivitu.
Ak hovoríme, že slovenské zdravotníctvo má problémy s kvalitou, a môžme sa porovnávať, či už je to dĺžkou dožitia a či je to kvalitou dožitia po určitom veku, a teda dožitia v zdravom veku alebo aj v iných parametroch. Dokonca v mnohých parametroch, ako sú, ako sú parametre kvality, ani nevieme, ako fungujeme. Takže v tomto určite táto stratifikácia zavádza kvalitu. Tým, že zavádza špecializáciu, a čo chcem vyzdvihnúť, nielen tie počty výkonov a druhy výkonov, ktoré budú môcť robiť len tí, ktorí ich robia častejšie, a to je ešte podľa mňa dôležitejšie, lebo tie počty operácií sme vedeli aj dneska spočítať veľmi jednoducho, ale zavádza indikátory kvality a tie doteraz neboli.
Vieme, že pri nozokomiálnych infekciách sme najlepší na svete v štatistike, ktorú, ktorú vykazujeme, ale pravda je niekde úplne inde. My vykazujeme v štatistike niekde jedno, dve percentá a špičkové, kvalitné zdravotníctva vykazujú niekoľkonásobne väčšie počty. Takže jednoznačne určite kvalitu.
Tým, že dôjde k zníženiu lôžok pre akútnu starostlivosť, tak na jedno lôžko dostane ten poskytovateľ väčší finančný obnos. To je veľmi dôležité, pretože na jedného pacienta, ktorý to bude potrebovať, bude možné mu poskytnúť ďaleko kvalitnejšiu, lepšiu starostlivosť a bude môcť dostať viac, ako dostáva dnes.
Hovoríme, že máme dlhšiu priemernú zdravotnú starostlivosť, to znamená, že ju treba skrátiť. Je, je tam, samozrejme, ministerstvo pripravilo následnú zdravotnú starostlivosť, ale ja chcem povedať jeden príklad, ktorý sme zažili v Českej republike. Po kardiologických operáciách, po kardiochirurgických operáciách, napríklad aj keď vymenia chlopňu alebo urobia bypass, na štvrtý, najneskôr piaty deň, pokiaľ pacient nemá nejakú komplikáciu, odchádza do kúpeľov. Ani nie na chronické lôžko v nemocnici, ale do kúpeľov. Tie kúpele si tak vybavili, sa vybavili personálne, že si získali lekára z týchto, z tak..., napríklad z takejto kliniky kardiochirurgickej, dajú ho ešte na dvadsaťštyri hodín na JISK-u, tam si ho kvalitný lekár odsleduje, a keď vidí, že tento pacient nemá žiadne komplikácie, tak ide na normálnu, bežnú izbu v kúpeľnej liečebni a ďalších tridsať dní je potom rehabilitovaný. Tento pacient odchádza po tridsiatich dňoch už zrehabilitovaný, nemusí čakať na žiadnu ďalšiu kúpeľnú liečbu po troch, šiestich alebo koľkých mesiacoch, ale odchádza zrehabilitovaný a v podstate ten jeho stav je vyriešený. Tam dokonca nemajú problém ošetriť chirurgickú ranu.
Takisto sa to napríklad deje pri operáciách TEP-iek, teda napríklad bedrového alebo kolenného kĺbu. Od piateho dňa dostáva komplexnú rehabilitačnú liečbu. Nemusí čakať ako u nás pacient, kým mu ten kĺb a hlavne teda tie, tie mäkké tkanivá, svaly, šľachy a tak ďalej stuhnú, ale jeho rozcvičujú hneď v niekoľkých fázach denne a on po tridsiatich dňoch odchádza tak zrehabilitovaný, ako to je len možné.
A títo ľudia, ktorí napríklad majú, majú termín operácie na výmenu tohto bedrového kĺbu, tak tam už dokonca je taký problém, že oni by dokázali ešte aj viacej, viacej odoperovať a už rok dopredu títo pacienti si, si zabezpečujú rehabilitáciu, takže podľa, lebo tá nie je až tak dostupná, tak radšej si potom podľa toho, kedy asi vie si objednať tú rehabilitáciu, dojedná aj tú operáciu. Lebo už vie toľko, že keď to chce dobre zrehabilitovať, radšej trošku neskôr sa dá zoperovať, ale chce hneď byť rehabilitovaný.
O tomto je tá efektivita a týmto by sme my mohli začať dobiehať toto, čo máme na Slovensku zabehnuté.
Okrem toho tým, že znížime počet akútnych lôžok, tak získame určité počty personálu, či to budú lekári, či zdravotné sestry. Pretože na tých chronických lôžkach nebude potrebné toľko lekárov ani zdravotných sestier, a tým pádom ten dnešný nedostatok relatívne budeme môcť, aj keď dočasne, nahradiť.
To, čo sa hovorí, že či tí lekári budú ochotní cestovať za prácou, keď bude ochotný cestovať za prácou a bude špecialista a bude sa, bude sa chcieť ďalej realizovať vo svojej práci, určite pocestuje, možno sa aj presťahuje. A keď nebude chcieť, tak môže prejsť do ambulantnej sféry, v ktorej sú tiež problémy. Takže určitým spôsobom a dočasne toto bude riešiť aj nedostatok - riešiť? - aspoň trošku zlepší nedostatok personálu.
To, čo bolo tu povedané, že keď napríklad vzniknú tie, tie oddelenia jednodňovej chirurgie napríklad, že tí operatéri tam prídu. No ono sa to deje už dneska, skutočne. Tieto niektoré pracoviská si zazmluvnia na niektorý deň nejakých operatérov a začína to fungovať už dnes. Myslím, že tá, tá mobilita za prácou dneska funguje. Dokonca to niekedy funguje tak, že lekár vo väčšej nemocnici, keďže je po nočnej službe a ráno musí odísť domov, tak niekedy si práve na ten deň, keď má po službe, zazmluvní u takéhoto súkromného poskytovateľa a chodí tam operovať. To proste niekedy takto aj sa rieši nedostatok personálu.
Nebudem sa už teraz venovať stratifikácii a rozoberať ju, len týchto pár poznámok som chcel povedať.
Čo chcem ale povedať, je, že stratifikácia má veľkú podporu u odborníkov, u analytikov, ekonómov a dokonca aj na zdravotníckom výbore sme sa možno na 90 % alebo minimálne 85 % vedeli zhodnúť, že je dobrá, že je potrebná a že dá sa povedať, že aj dobre urobená.
A teraz nastáva ten problém. Ja si uvedomujem, aj všetci si uvedomujeme, že ten čas pred voľbami je nešťastný a ktovie, či prejde, skôr to tak vyzerá, že neprejde, Ale, a tu by som chcel poprosiť politikov, všetkých politikov, od predsedov strán až po predsedu parlamentu a aj predsedov strán a aj ostatných politikov, ak máte výhrady, tak ich povedzte, nech sa o nich rozprávame a nech ich buď vyvrátime, alebo ak je to skutočné, tak to vylepšíme. Ale, prosím, nestrašme ľudí, pretože pokiaľ sa spraví anketa a opýtame sa ľudí, že či sa dajú radšej operovať v najbližšej nemocnici, kde to pomaly nerobia alebo robia veľmi zriedkavo, alebo radšej pôjde niekde ďalej, do vzdialenejšej nemocnice, ale dostane dobrú nemocnicu, tak všetci vám povedia, že áno. Ľudia, ktorí sa starajú o svoje zdravie, tak si to dopredu zisťujú.
Ak niekto dostane infarkt srdcového svalu alebo cievnu mozgovú príhodu, tak už dnes vďaka ministerstvu ho vezú tam, kde mu vedia pomôcť. A tých stredísk nie je veľa. Dneska sa vie, že s cievnou mozgovou príhodou by mal byť pacient v takomto centre ideálne do troch hodín, samozrejme, čím skôr príde, tým následky budú menšie.
Ak vieme týchto pacientov s tými najvážnejšími situáciami viezť do takýchto centier, tak potom pacient so zápalom žlčníka alebo so zápalom červovitého prívesku, teda s apendixom, ozaj môžme zaviesť, pretože tam ani dve, ani štyri hodiny nerozhodujú o živote, pokiaľ to nie je, samozrejme, zastaralé.
A preto chcem poprosiť politikov, aby nestrašili ľudí, pretože pokiaľ zasejeme do hláv ľudí, že je to zatváranie nemocníc, tak už im potom ťažko vysvetlíme niekedy, o dva, o tri, o štyri, o päť mesiacov, že je to v ich prospech. Tak aspoň, prosím, toto nerobme. Pretože ak to aj teraz neprejde, tak je dôležité, že sa o tom začína debatovať, ale nech sa o tom debatuje k veci a kvalitne s tým, že chceme niečo riešiť, ale nestrašme ľudí, lebo ak ľudí veľmi vystrašíme, tak ich poškodíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 11:42 - 11:44 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Marek, ja sa chcem venovať len teda tej jednej veci, a to sú tie čakacie lehoty. Už to tu bolo trošku spomenuté a myslím si, že bola by katastrofa, ak by čakacie lehoty mal riešiť len trh. Pretože tých ochorení je strašne veľa, sú rôzne štádiá ochorení a k tejto veci by sa mali jednoznačne vyjadriť odborníci. Musia byť stanovené diagnostické a liečebné štandardy a tam to môže byť definované. Ale nemôže pacient, ktorému povedia, že máte onkologické ochorenie a bude to v nejakom štádiu, keď to treba len pozorovať a on už bude sa dožadovať, že chce byť riešený niekde v zahraničí, pretože on má nejaké ochorenie a jemu nejaký zákon garantuje, že do štrnásť dní, alebo ako bolo v tom jeho, vašom návrhu, ktorý tu teda neodznel, lebo bol presunutý na ďalšiu schôdzu, že do 24 hodín musí byť zapísaný do čakačky a do štrnásť dní musí byť odoperovaný. To proste takéto niečo nemôže existovať.
Toto musia stanoviť odborníci a, samozrejme, potom, keď odborníci povedia, že toto sú štandardy vo svete, toto sú štandardy v Európe a my ich takto budeme robiť, potom, samozrejme, ministerstvo, poisťovňa a tak ďalej musia na to vytvoriť podmienky. Ale nemôžme to dať do zákona jednoznačne, lebo ten zákon by potom musel byť neuveriteľne hrubý, to by bola, ten zákon by mal mnoho tisíc strán a to proste tí ľudia nedokážu ani pochopiť.
My musíme nastaviť podmienky pre lekárov, pre poisťovne, pre nemocnice, ktoré budú slúžiť pre pacienta, aby to bolo naplnené, aby pacient nebol poškodený, ale nemôžeme ho traumatizovať nejakými takými vecami, že on bude nešťastný, že mňa neriešia, a pritom ani ho netreba riešiť, len to treba niekedy len sledovať.
Takže toto je veľmi nebezpečné, dať takúto, takúto víziu pacientom a potom im lekári budú ťažko vysvetľovať, že takto to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 11:54 - 11:55 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. To, že fajčenie škodí zdraviu a že pasívne tak isto, o tom dneska nie je absolútna pochybnosť, je to dokázané. A ja chcem upozorniť na to, čo zaznelo v tej rozprave, ale nakoniec aj teraz v tej faktickej. Že toto nie je dobrá cesta alebo toto nie je správna cesta. Ja už som starší a zažil som aj také obdobie, keď sa fajčilo v lietadle. No keby sme sa riadili týmto, že toto nie je cesta, tak dodneska sa fajčí v tých lietadlách.
Bol som v Nemecku na stáži v jednej nemocnici, tam sa nesmie nikde fajčiť. Dokonca ešte aj ten priestor, ktorý, ktorý zriadili pre fajčiarov, tak je asi 50 metrov od nemocnice. Zriadili im tam taký prístrešok a tam chodia fajčiť. Na letiskách sa nesmie fajčiť, spravili im také, také priestranstvá, kde môžu fajčiť. Ja som sa na takéto jedno bol pozrieť, no to bolo niečo strašné. To tam išlo zadusiť, jemu nebolo ani treba fajčiť, takéto to tam bolo nafajčené. Tým fajčiarom to určite škodí viacej, lebo ešte aj fajčia, aj aktívne, aj pasívne, ale to už je potom ich problém, pretože oni idú s týmto rizikom.
Ale keď niekto nechce ani pasívne fajčiť a niekto ho núti, prečo by sme mali niekoho prosiť, prosím vás pekne, tu sú deti, tu nefajčíte, choďte niekde ďalej. No ak si to on neuvedomuje, tak potom je potrebný ten zákaz. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 17:46 - 17:48 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Štefan, súhlasím s tým, čo si hovoril, a skutočne nič takéto plošné, či už je to plošné zavádzanie, alebo plošné rušenie nie je dobré. Takisto ako, ako zavádzanie vlakov zadarmo a obedov zadarmo úplne plošne, to absolútne nemá nič so sociálnym štátom a už vôbec nie so štátom, ktorý má problém pomôcť tým, ktorí to ozaj veľmi potrebujú. A preto by si to, preto si tento štát zasluhuje aj potrebuje veľkú reformu tak ako sociálnych, sociálneho systému, tak aj celého zdravotníctva, pretože, pretože pokiaľ sa to robí plošne, dostávajú to aj tí, ktorí to absolútne nepotrebujú, a zase tí, ktorí by to ozaj potrebovali, tak dostanú len veľ..., veľmi malú časť z toho. A súvisí to napríklad aj s cenami energie aj so všetkým.
Toto celé by bolo treba, treba zmeniť a práve zaviesť adresné sociálne pomoci, či už to budú dávky, alebo nejaké, nejaké príspevky, ale vyložene adresne, tí, pre tých, ktorí to potrebujú. Pretože pokiaľ niekto zarába, zarába veľmi slušne alebo, alebo až, až abnormálne veľké peniaze, a pritom všetky tieto sociálne veci potom využíva a používa ako, ako aj tí, ktorí sú v sociálnej núdzi, tak nie je, nie je to správne. A toto, tomuto sa už potom ale nehovorí sociálny štát, sociálny štát sa má postarať skutočne o tých, ktorí to potrebujú najviac.
Ak je ten štát taký dobrý a ekonomicky taký silný, že to môže dať všetkým, nech to dá všetkým, ale hlavne sa musí postarať o tých najslabších.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 17:36 - 17:37 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som, Zuzka, k tomu chcel dodať jednu takú vec, že má to nejaké ratio, môže to pomôcť tým, ozaj tým mladým rodinám, ale vidím tam, vidím tam jednu takú chybu aj vôbec v tej logike, pretože ozaj bude to mať dopad na, na ekonomiku aj tých, hlavne teda tých poisťovní a vidím tam práve tú jednu skupinu, je tam definované len, že dôchodcov. Ale my máme aj určitú skupinu pracujúcich dôchodcov. To sú ľudia, ktorí poberajú aj dôchodok a ešte aj plat. Pokiaľ títo ľudia berú aj dôchodok, aj plat, si myslím, že nemajú problém si zaplatiť tú svoju spoluúčasť za lieky, pretože tí sú ozaj ďaleko menej ohrození ako tie mladé rodiny alebo tí dôchodcovia, ktorí už nepracujú. Možno aj nepracujú preto, že majú väčšie zdravotné problémy, potrebujú viacej tých liekov a tak ďalej, a že tam ekonomicky môžu mať väčšie problémy, ale tí pracujúci dôchodcovia, tam nevidím dôvod, aby si nemohli priplatiť za tieto lieky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2019 17:29 - 17:30 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1714). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v pracovnom poriadku, v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2019 13:48 - 13:49 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1704).
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis