Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.2.2019 o 15:11 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2019 15:11 - 15:12 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1275).
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 12:34 - 12:34 hod.

Alan Suchánek
Ďakujem za slovo. Mirko, povedal si, že tento človek nespĺňa ústavné kritériá. Ja si spomínam na vystúpenie doc. Fica, kde apeloval, a teraz citujem: "Poďme sprísniť kritériá na sudcov Ústavného súdu." A sám pritom nesplnil ani základné kritériá.
A súhlasím s tebou, že sa dá vybrať 18 kvalitných kandidátov, z ktorých sa dá vybrať 9 veľmi kvalitných tak, aby Ústavný súd ozaj mohol byť kvalitný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2019 16:34 - 16:35 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Čítal som názov jedného článku dneska v novinách, že bude to skúška poslancov, či vedia napočítať do 15.
A ja by som chcel povedať, že pán docent Fico si nesplnil základnú domácu úlohu predtým, keď sa pripravoval na prihlá..., na prihlásenie za, ako za kandidáta na ústavného sudcu. Nepripravil sa ani on, dokonca ani jeho veľký tím, ktorý má k dispozícii, mu podľa všetkého, nepripravil doklady dostatočne. A teraz sme počuli pred chvíľočkou, že 10-krát musel dokladať. No čo to znamená 10-krát dokladať? Tak alebo som pripravený a spĺňam a môžem sa prihlásiť, alebo sa nemôžem.
No a prečo sa to teda takto deje? No pretože, on je presvedčený, že na neho neplatí žiadne pravidlo, žiadny zákon, že on môže všetko. A preto sa pýtam, môže alebo bude takýto človek potom na Ústavnom súde dodržovať nejaké pravidlá alebo zákony, ak teraz jednoznačne ukazuje, že pre neho žiadne pravidlá ani zákony neplatia?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 18:49 - 18:50 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Pán poslanec Blanár, ja si myslím, že vôbec nemusíte mať obavy o tom, že by sa to mohlo pani poslankyni Zimenovej vrátiť. Pokiaľ by pani poslankyňa Zimenová nejakú prácu robila, tak určite by nepotrebovala opisovať, a ak by mohla mať nejaký problém, tak len preto, aby sa zmestila do nejakého rozsahu, ktorý je doporučený, pretože jej znalosti sú hlboké a nepotrebuje nič kopírovať.
A ešte k tomu, čo ste povedali, že môžme tu spustiť lavínu. Máte dojem, že lavína hanby pri tomto titule JUDr. nebola spustená? Akú ešte lavínu väčšiu môžme spustiť?
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 6.12.2018 14:21 - 14:22 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ja som túto otázku položil aj práve preto, že sú veľké rozdiely práve medzi týmito cenami. A chcel som teda vedieť, keďže tá poisťovňa, ja neviem, príklad poviem, lyžiarovi, ktorý sa zranil v Rakúsku, a potom príde faktúra na nejakých 30-tisíc eur, čo je úplne bežné, poisťovňa to musí zaplatiť. Ale zas naopak, keď u nás nemocnica vyúčtuje alebo Všeobecná zdravotná poisťovňa zaplatí nemocnici tak ako u nás, takže je to samozrejme prípad od prípadu, podľa toho v ktorej nemocnice alebo na akej klinike bol operovaný, ale môže to byť niekde okolo tisíc až možno dvetisíc euro a je tam veľká diskrepancia. Tak som chcel vedieť, že či teda tá poisťovňa naša, slovenská, prihliada na to, ako v tej inej krajine za daný zákrok by bolo hradené. Aby teda tie naše poisťovne a zas respektíve aj tie nemocnice neboli ukracované.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 16:14 - 16:15 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Elenka, ďakujem za reakciu. A musím potvrdiť, že skutočne tieto zdroje budú chýbať. Ukazuje sa, ako to povedala Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovni, že vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni môže chýbať okolo 120 mil. eur. Ukazuje sa, že budú problémy s platmi, ako hovorí Asociácia nemocníc Slovenska. Nemocnice majú podpísanú zmluvu len na prvé tri mesiace budúceho roku. Takisto tam hrozí deficit okolo 60 mil. Takže tieto peniaze, ktoré do toho zdravotníctva neprídu a mali prísť, budú ozaj chýbať. A bojím sa, že na úkor našich občanov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 16:05 - 16:13 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážení prítomní, chcem sa krátko venovať rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019, a to špeciálne so zameraním na rozpočet pre zdravotníctvo. Školstvo a zdravotníctvo malo byť prioritou tejto vlády. To, že či je prioritou, sa veľmi jednoducho dá zistiť, keď sa človek pozrie na štátny rozpočet. Ešte pred prerokovaním štátneho rozpočtu na rok 2019 tu v parlamente bolo potrebné predradiť pred, pred štátny rozpočet zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, pretože bolo potrebné zmeniť platbu za poistenca štátu, ktorá bola v tom zákone stanovená na 4 %, aby sa dalo so štátnym rozpočtom pracovať pre ministerstvo financií jednoduchšie. Do roku 2004 podľa zákona č. 273/94 Z. z. Sociálna poisťovňa platila odvody vo výške, ktorú jej určoval zákon o štátnom rozpočte na príslušný rok. Od roku 2004 Zajacovou reformou bol zavedený pevný vzorec na výpočet výšky odvodu štátu a ako vymeriavací základ sa za poistencov štátu, a teda za deti, študentov, nezamestnaných, rodičov starajúcich sa o deti a dôchodcov, použila priemerná mzda z dvoch rokov predtým a z tejto sa uplatnila sadzba 4 %. To sa potom vynásobilo počtom štátnych poistencov a z toho vyšla suma, ktorú platil štát za svojich poistencov. Tento zákon sa ovšem dodržiaval len dva roky, v roku 2005-2006, a v ďalších rokov sa už týmto percentom veľmi kreatívne pracovalo. Keď bolo treba hasiť požiar v zdravotníctve, tak sa pridalo niečo na zdravotníctvo cez toto percento, keď zase bolo treba hasiť štátny rozpočet, tak sa uberalo.
Útvar Hodnoty za peniaze, a teda aj ministerstvo financií zdôvodnilo zmenu, že sa tam, že sa nebude, že štát už nebude platiť za týchto svojich poistencov 4 % s tým, že tento starý systém bol veľmi volatilný a že prechodnými ustanoveniami sa veľmi často menilo, v podstate každý rok podľa potreby toto percento. V tom má ministerstvo financií pravdu, že stále sa to menilo, ale aspoň bolo stále s čím porovnávať.
Keď sa toto zruší, tak tá volatilita pre ministerstvo financií a štátny rozpočet bude ešte voľnejšia. A štát si tým úplne uvoľňuje ruky, pretože to percento bolo určitým pevným bodom a každý rok sa vždycky dalo porovnávať a bola tu určitá istota, že štát bude platiť za svojich poistencov sumu, ktorá mala nejakú logiku.
Poisťovne v dnešnom systéme nefungujú, alebo teda fungujú v podstate ako daňové úrady a zdravotné odvody sú v podstate daňou. Poisťovne dnes nemôžu ponúkať a súťažiť v ponuke poisťovacích produktov, kým sa nezadefinuje rozsah zdravotnej starostlivosti, kým sa nezadefinujú diagnostické a terapeutické štandardy a kým sa nepovie, čo do tohoto patrí. Toto percento za poistencov štátu malo byť úplne zrušené a štát mal, mal deklarovať, koľko na, na konkrétny rok do štátneho rozpočtu dá peňazí za, na zdravotníctvo.
Na základe toho, že na zdravotníckom výbore tento návrh neprešiel, nebol odsúhlasený a vďaka členom zdravotníckeho výboru a hlavne jeho predsedovi došlo k zmene, ale len na prechodný čas, na jeden rok a v roku 2019 dá štát navyše o 55 mil. viacej, 50 mil. rezervu, 50 mil., 5 mil. ďalších a týchto 55 mil. znamenalo, že pán poslanec Podmanický mohol prísť s pozmeňovákom, že v roku 2019 bude sadzba poistenca štátu len 3,2 %, bude teda 3,2 %. Je to teda rekordne nízko, ale je tam aspoň nejaké percento. Ovšem už od roku 2020 to nemá pla..., to nebude platiť.
Ako som na začiatku povedal, zdravotníctvo a vzdelávanie malo byť prioritami. Keď porovnáme zdravotníctvo, kvalitu zdravotníctva v Českej republike a v Slovenskej republike, tak vo všetkých parametroch české zdravotníctvo vychádza ďaleko lepšie. České zdravotníctvo dáva na počet obyvateľov, ako má Slovensko, o viac ako 1 mld. euro, euro viac na zdravotnú starostlivosť. My keď by sme chceli začať znižovať rozdiely medzi zdravotníctvom Českej republiky a Slovenskej republiky, tak musíme dať určite viacej na zdravotníctvo, ako dáva Česká republika, ale my dávame menej. Čiže tento rozdiel sa nielenže nebude znižovať, ale on sa bude prehlbovať. Ten rozdiel sa bude zväčšovať.
A takú paralelu. Ak by sme v štátnom rozpočte na zdravotníctvo na rok 2019 boli dali za poistencov štátu len toľko, koľko sa dávalo v priemere medzi rokmi 2009 až 2018, tak zdravotníctvo prišlo o 396 mil. eur. To znamená, že slovenskému zdravotníctvu bolo ubratých okolo 400 mil. Keď sa pozrieme na rezort obrany, tak zistíme, že majú okolo 500 mil. eur viac.
A teraz krátke porovnanie. V Českej republike majú 14 bojových lietadiel. Majú Gripeny, ktoré sú výrazne lacnejšie ako bojové lietadlá F16, ktoré si objednáva česká..., Slovenská republika. A teraz sa spýtam, čo je pre slovenského občana a slovenského pacienta dôležitejšie. Aby sme mali v porovnaní s Českou republikou hoci výkonnejšie, ale výrazne drahšie lietadlá, alebo je pre nášho občana a pacienta ďaleko dôležitejšie, aby sme začali znižovať rozdiel medzi slovenským a českým zdravotníctvom? A práve preto tento zákon alebo tento štátny rozpočet nemôžme, nemôžme absolútne podporiť, pretože uberá zdravotníctvu a uberá našim občanom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 12:16 - 12:17 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Soňka, veľmi dobrý príspevok so znalosťou problematiky. Vidieť, že v tom pracuješ roky. Môj názor je totožný s tvojím prednesením, že by sa nemala miešať problematika hmotnej núdze a obedov pre všetkých zadarmo. Pretože tie obedy budú pre všetky deti, aj pre tie deti, ktoré to absolútne nepotrebujú. A dotovanie z prostriedkov hmotnej núdze plošne je chybné. Malo by byť určite adresné, teda len pre tých, ktorí sú na to odkázaní, a nemrhať týmito prostriedkami. Pre mňa je to také komunistické a populistické. Všetkým rovnako, všetkým zadarmo na úkor tých, ktorí to skutočne potrebujú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 19:24 - 19:25 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Elenka, veľmi dobré vystúpenie.
K tej Českej republike, keď sme sa tam boli pozrieť v nemocnici Motole, tak riaditeľ tej najväčšej českej nemocnice povedal, že keby odišli české zdravotné sestry aj slovenské zdravotné sestry a slovenskí lekári, tak Motole môžu zavrieť. To o mnohom hovorí.
K tomu, čo ty hovoríš, áno, je tam, je tam, keď porovnávame zdravotnú sestru a záchranára, v mnohom máš pravdu. Tam ovšem, samozrejme, ja si myslím, že sa musí zohľadňovať ešte aj to, že tá robota alebo tá práca na tom urgentnom príjme sa nedá, nedá jednoznačne porovnávať s prácou, napríklad keď aj na tom urgentnom príjme bude záchranár, s prácou zdravotnej sestry, ktorá bude robiť, povedzme na doliečováku. Tam určite, na tom urgente, bude tam ďaleko väčšie vyťaženie aj, aj nasadenie, tak určite, že aj podľa typu práce a záťaže, treba to, treba to hodnotiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 19:17 - 19:19 hod.

Alan Suchánek