Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.12.2017 o 13:30 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 8.12.2017 13:30 - 13:33 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážení prítomní, na začiatok by som chcel povedať, že návrh, ktorý podávajú poslanci strany SMER, je pôvodne návrhom hnutia OĽANO. A boli to naši poslanci, ktorí upozorňovali, že Slovenská republika je dlhodobým lídrom v počte zamestnancov pravidelne pracujúcich v noci, ako už moja predrečníčka hovorila podrobne, a 16,7 % slovenských zamestnancov, teda šestina pracujúcich pravidelne pracuje v noci. Priemer krajín Európskej únie je pritom len 6,1 percenta. Preto aj v minulosti sme pripravili túto sériu legislatívnych návrhov, ktoré riešili tento problém.
Ja osobne robievam nočnú prácu pravidelne, nie jednorazovo, ako to urobil pán premiér, a viem teda, čo je to práca v noci. Táto práca vplýva na zdravie zamestnanca, títo ľudia mávajú poruchy spánku, majú zdravotné problémy, bývajú unavení, pretože tá nočná práca, resp. ten nočný spánok, ktorý nemajú, ten sa nedá dohnať. A preto potom býva aj nižšia kvalita rodinného aj spoločenského života, vplýva to celkovo na toho človeka, na jeho rodinu. A potvrdzujú to samozrejme aj čísla. Občania Slovenska sa ocitli na poslednom mieste krajín v Európskej únii v dožití v dobrom zdraví. Podobné je to, teda platí to aj pre ženy, aj pre mužov.
Poslanci za naše hnutie budú hlasovať za tento návrh zákona, ktorý rieši príplatky za prácu v noci, počas víkendov aj sviatkov. Čo ale by som tu chcel ešte povedať, je to, že tým, že to koalícia rieši cez poslanecký návrh, tak vidíme veľký problém, že obchádza pripomienkové konanie. A to je veľmi dôležitá vec, pretože nie sú, nie sú akceptované pripomienky zamestnávateľov, ktorí by sa k tomu samozrejme mali tiež vyjadriť. A nejde tak ani o tých veľkých zamestnávateľov, ale skôr o tých drobných živnostníkov a drobných zamestnávateľov, ktorých môže takýto zákon položiť na lopatky, a samozrejme potom môžu prísť aj zamestnanci o svoje miesta, hlavne v tých regiónoch, kde nie je dostatok pracovných miest. Takže toto by som chcel upozorniť ako najdôležitejšiu vec, že vyhli ste sa pripomienkovému konaniu a zamestnávatelia sa k tomuto nemohli vyjadrovať a ich eventuálne pripomienky tým pádom nemôžu byť do toho zapracované. Cez to všecko ale hovorím, že tento návrh podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2017 15:02 - 15:12 hod.

Alan Suchánek
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2017 9:13 - 9:14 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu. Ja teda v tom vystúpení som chcel práve povedať toto, že je to určitá zmena paradigmy v prístupe k tomuto celému problému. A minulý rok som bol na jednom takom pracovnom stretnutí, kde Holanďania predstavovali systém svojho poistenia a pripoistenia, a tam sa ukazovalo, že tie pripoisťovacie alebo tie lepšie balíčky, ktoré, ktoré poskytujú ďaleko viacej služieb, vôbec nevychádzajú tak draho. Medzi základným a prvým stupňom, ktorý už výrazne zvyšoval možnosti v tom zdravotnom poistení, bol rozdiel 4 eurá. Myslím si, že to ozaj nie je veľký rozdiel. Keď si predstavíme, že dnes sú niektoré štatistiky, ktoré hovoria, že až 25 % v zdravotníctve sa dopláca z vlastných zdrojov alebo zo súkromných, tak si myslím, že možno politicky je to problémové, ale prakticky by to bolo pre ľudí ďaleko lepšie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2017 8:55 - 8:55 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedkyňa. Na predchádzajúcej schôdzi v prvom čítaní k tomuto zákonu som už vystúpil a v podstate som ho aj hodnotil. V krátkosti len zopakujem, že v tomto zákone je riešených viacero problémov, ktoré teda bolo treba riešiť.
Ja veľmi oceňujem zavedenie urgentov prvého a druhého typu, ako aj stanovenie podmienok na triedenie pacientov pre traumacentrá, takzvanú triage pre identifikáciu pacientov s pravdepodobnosťou zlyhania vitálnych funkcií. Teda pôjde o tých pacientov, ktorí budú primárne smerovaní do traumacentier, nebude sa strácať čas, nebudú ohrozovaní na životoch a na zdraví, a je to veľmi dôležitý a skutočný krok k zníženiu odvrátiteľnej úmrtnosti. Len tak na okraj poviem, že teda v západnej Európe to beží už dosť dlho, viacero rokov, a dokonca aj v Čechách to už beží skoro desať rokov.
Oceňujem aj zmenu v systéme ohliadok mŕtvych tiel a stanovenie, kto a za akých podmienok bude tieto obhliadky vykonávať. A hlavne to, že je to stanovené, alebo, respektíve, že to stanoví určité oddelenie obhliadok mŕtvych od poskytovania zdravotnej starostlivosti živým.
Ale teraz by som sa chcel venovať hlavne tomu, čo sa zmenilo od toho, čo sme tu boli v tomto zákone k týmto problémom v prvom čítaní, a teda k doplnkovým ordinačným hodinám. Zavedenie doplnkových ordinačných hodín znamená, že vláda otvorene priznáva, že v ambulantnom sektore je málo zdrojov. Teda, že je tam málo peňazí. Musím tu samozrejme pripomenúť aj to, že tak isto aj v nemocničnom systéme je málo peňazí, hoci sa stále u nás, niektorí ľudia deklarujú, že v zdravotníctve je peňazí dosť, no nie je to dosť, určite tam nie je dosť.
Európska komisia robila hodnotenie, pred asi dvomi týždňami, zdravotníctva v Európskej únii a konštatovala, že v Slovenskej republike sa vynakladá na zdravotníctvo menej ako vo väčšine krajín Európskej únie alebo Únii, a dá sa to, dá sa to vyjadriť, či už percentom HDP, alebo aj nominálne v hodnotení na eurá. V roku 2015 v Slovenskej republike išlo 6,9 % HDP na zdravotnú starostlivosť. Nominálne to bolo 1538 euro na jedného obyvateľa. To konštatovala Európska únia. Priemer Európskej únie je 9,9 %, ale nominálne ten rozdiel je ďaleko výraznejší, je takmer dvojnásobný, nominálne je to takmer 2800 euro na jedného obyvateľa, priemer Európskej únie.
Bolo tam tak isto konštatované, že v Slovenskej republike je potrebný lepší prístup k primárnej starostlivosti, aby pre chorého pacienta nebola prvou zástavkou pohotovosť. Tu treba ešte samozrejme pripomenúť aj to, že návštevnosť u lekára u nás je dvojnásobná proti vyspelým krajinám, a že všeobecní praktickí lekári neplnia svoju úlohu tak, ako by mali a v porovnaní so Západom 80 % tých, ktorí k nim prídu, posielajú na odborné vyšetrenia k špecialistom a len 20 % sú schopní vyriešiť alebo ochotní vyriešiť. V krajinách, kde funguje kvalitné zdravotníctvo, tak je ten pomer úplne obrátený. Preto špecialisti v ambulantnom sektore majú stanovené určité limity, na ktoré ich zazmluvní zdravotná poisťovňa, a väčšina špecialistov tieto svoje limity naplní za desať, dvanásť možno pätnásť dní. Ostatné dni v mesiaci samozrejme potom už buď robia nadlimity, ktoré im zaplatia len čiastočne alebo vôbec. Preto je tendencia už tie zvyšné dni alebo aspoň teda niektoré dni v mesiaci nepracovať alebo pracovať veľmi obmedzene.
Takže zavedenie tohto, týchto doplnkových ordinačných hodín čiastočne bude tento problém riešiť. Má kapacitu, samozrejme bude otázkou tých ďalších mesiacov, ako sa to bude napĺňať a ako na to budú ochotní pristúpiť lekári a nakoniec aj pacienti. Ale tá kapacita je, v podstate až 30 % by sa v tomto systéme mohli zvýšiť ambulantné hodiny u špecialistov a tak isto teda 30 % pacientov by mohlo kapacitne byť viacej u týchto špecialistov vyriešených.
Ja som povedal, že toto čiastočne rieši tento problém, nedostatok vyšetrení u špecialistov. Systémovým riešením by bolo to, keby sme konečne určili, čo spadá do základného zdravotného poistenia, čo všetko teda, na čo všetko má pacient alebo občan nárok v rámci tohto zdravotného poistenia a na čo už z tohto poistenia nárok nemá, pretože všetko sa z tohto nedá zrealizovať a zaplatiť. Aj v programovom vyhlásení vlády je napísané, že treba zaviesť viaczdrojové financovanie zdravotníctva. Toto je jeden z krokov alebo taký podľa mňa veľmi dôležitý krok v tomto naplnení. A pokiaľ toto bude prvý krok k tomu, aby sme zaviedli to systémové riešenie, teda aby sme určili, čo patrí do toho základného zdravotného poistenia pre každého a čo už nie, a aby sme v podstate poisťovniam dali možnosť alebo aj povinnosť to, čo práve poisťovne majú plniť, to znamená, že by mali ponúkať poisťovacie balíčky v rôznych rozsahoch a občania teda by si teda z toho mohli vybrať, tak potom je to dobrý krok. Samozrejme, bude to ešte závisieť aj od toho, či, ako to bude kontrolované, aby to nebolo zneužívané napríklad aj lekármi a aby ľudia, ktorí budú mať, alebo ktorí sú ekonomicky menej zdatní, aby nemuseli za, teda respektíve neboli nútení niektorými lekármi si takéto doplnkové hodiny priplácať, hoci ekonomicky by to mohol byť pre nich veľký problém.
A preto ešte na záver chcem povedať, že teraz, keď budeme schvaľovať štátny rozpočet na rok 2018, apelujem na vás, aby sme nepripustili, že za poistencov štátu bude štát platiť len 3,71 percenta. Pretože v tom zdravotníctve za takých okolností nebude podľa mňa dostatok zdrojov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 23:47 - 23:47 hod.

Alan Suchánek
Ďakujem. V podstate na všetkých troch, ja som nereagoval alebo nevystupoval preto, že to bolo nepríjemné, ale preto, že to bolo nepravdivé. Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.12.2017 23:31 - 23:41 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Minister vnútra Kaliňák tu dnes čelí pokusu o odvolanie a ten pokus o odvolanie je preto, že on ako osoba vo svojej funkcii zlyháva.
Aj minister Kaliňák, aj premiér Fico vo svojich vystúpeniach sa zastávali ministra Kaliňáka a obviňovali mnoho ľudí a nakoniec to častokrát vyzeralo tak, že tu vôbec nejde o odvolávanie ministra Kaliňáka, ale o osočovanie iných ľudí.
Ja som pôvodne ani neplánoval, že vystúpim v rozprave, ale nakoľko sa ma pán premiér dotkol a rozprával aj o mne medzi inými ľuďmi, tak nedá mi a musím vystúpiť, musím k tomu niečo povedať. K tomu asi toľko, že ak všetci tí, ktorých premiér spomínal, sú v tom tak nevinne ako ja alebo ako to, čo pripisoval mne, tak potom to bolo absolútne neoprávnené. Dokonca minister vnútra Robert Kaliňák v jednej relácii v RTVS povedal, že Suchánek sa choval korupčne. Minister vnútra, ktorý má právnické vzdelanie, povedal o mne, že som sa choval korupčne. Takéto konštatovanie môže vysloviť len prokurátor a v podstate konečne takéto konštatovanie môže povedať len súd. Toto povedal minister vnútra.
K tomu ešte by som povedal, že premiér Fico opakovane povedal, že Suchánek chcel kúpiť najdrahšie, najdrahší CT prístroj v Piešťanoch. Tak len na také porovnanie. Verejné obstarávanie, ktoré bolo robené v roku 2012, vysúťažilo 128-špirálový CT prístroj na 1 015 000 eur s DPH, za nejakých 843-tisíc bez DPH. O dva roky neskôr po tom, čo už tam vládli nominanti SMER-u, aj ako na poste štatutára, aj v správnej rade, taký istý prístroj kúpili za 1 595 000. Takmer o 600-tisíc drahšie. Ale podľa premiéra pri porovnaní sumy 1 600 000 a 1 000 000 Suchánek chcel kúpiť najdrahšie. Tomu ozaj nerozumiem a to vie asi vysvetliť len pán premiér alebo možno len on to takto vie pochopiť.
Ja som nikdy nepresadzoval, aby sa kúpilo nejaké, nejaký drahšie CT prístroj. Ja som nebol ani štatutár, ani som nezadával parametre, ani som nerozhodoval. Bol som jeden z piatich členov správnej rady a jeden zo štyroch členov komisie na otváranie obálok. To, že sa v tom zadávaní tých technických parametrov stala chyba, priznávam, aj som to vždycky priznal. Keď sme tie parametre v podstate preberali, tak sme nepočítali s tým, čo sa nakoniec potom stalo a nebolo to tak myslené, žiaľ, nakoniec to tak vypálilo.
K tomu by som ale povedal niečo iné. Osem rokov bol SMER vo vláde, osem rokov nominoval ministrov zdravotníctva. Ani jeden z týchto ministrov zdravotníctva nespravil nič pre to, aby sa mohlo nejako centrálne obstarávať alebo aspoň aby sa nejako centrálne zadávali parametre, pretože malé nemocnice majú jedného, dvoch rádiológov, ktorí tieto všecky veci nemusia, nemusia obsiahnuť, nemusia pochopiť, nemajú špecialistov na verejné obstarávanie, ktorí by boli skutočne v tomto celom procese doma, a vieme, ako to na Slovensku celé vždycky prebiehalo. Bolo verejné obstarávanie, boli podávané námietky, boli potom z toho súdy, ťahalo sa to roky a nakoniec nikto nič nekúpil.
Ale k tomu, prečo mňa premiér obviňuje, že som chcel kúpiť najdrahšie CT, ja som skutočne vtedy žiadal, aby sme kúpili to CT, vysúťažené, napriek tomu, že bolo drahšie ako druhé v poradí, druhé v poradí bolo o 90-tisíc lacnejšie, tretie v poradí bolo o 200-tisíc lacnejšie, práve preto, že ten parameter bol zlý.
Ale my sme v tej dobe mali CT prístroj pokazený a to ten prístroj bol pokazený 6 mesiacov. My sme 6 mesiacov ohrozovali ľudí a pacientov na živote a na zdraví. My sme mali havarijnú situáciu. V havarijnej situácii nemusí ani prebehnúť verejné obstarávanie. Môže sa spraviť len prieskum trhu a dať priame zadanie. Keďže my sme mali za sebou jedno verejné obstarávanie, ktoré dokonca ministerstvo zdravotníctva odsúhlasilo, tak ja som presadzoval alebo som dal návrh, aby sa kúpilo to vysúťažené za tú cenu, pretože, a to teraz chcem zdôrazniť, keď sa presadilo, že sa bude opravovať starý CT prístroj, tak sa musela zakúpiť nová lampa. Trvalo to 4 mesiace, kým ju zohnali, a tá lampa stála 130-tisíc eur. Za tých 6 mesiacov sme na výkonoch stratili 90-tisíc eur. To znamená, že ten rozdiel v tej cene medzi prvým a lacnejším, keby sme hneď brali to najlacnejšie, bol 200-tisíc, my sme tú škodu tak či tak mali za tých 200-tisíc. Ale po 6 mesiacoch po oprave sme mali zase starý prístroj, ktorý sa stále kazil, a dávali sme mesačne 5-tisíc eur za opravy, resp. sme mali paušálnu zmluvu so servisnou firmou, ktorá vôbec bola ochotná nám to za takúto veľkú sumu robiť a opravovať.
My sme nemohli na tomto prístroji vyšetrovať pacientov nad 100 kilo, čo je dneska úplne bežná váha, veľmi veľa ľudí, pomaly by som povedal, že polovica tých pacientov, ktorí mali byť vyšetrení, mala nad 100 kilo. My sme museli týchto pacientov voziť po okolitých nemocniciach. Dokonca sa nám stalo, taká vec, že keď sme vybavili termín na CT prístroj v Trnave a prišla RLP-čka pre takéhoto pacienta, tak keď ho niesli, tak sa zlomili železné nosítka. Bolo treba zavolať ďalšiu sanitku, celé to trvalo, to oneskorenie, dve hodiny.
Toto je obraz nášho zdravotníctva, s ktorým SMER a jeho nominanti nedokázali za osem rokov nič urobiť, a pritom to bolo dosť jednoduché.
Minister Drucker, keď nastúpil, tak ako prvú vec, samozrejme, aj preto, že to bolo, medializovaná vôbec táto kauza a vôbec tieto CT prístroje, tak spravil centrálne verejné obstarávanie. Všetci vieme, ako sa tie ceny znížili, ale to malo byť urobené dávno, dávno predtým. Takáto situácia nikdy nemala nastať. Keby sa bol SMER choval tak voči zdravotníctvu, ako sa mal, tak Suchánek tu nikdy dneska v tomto parlamente nemusel byť.
A teraz ešte k tomu, čo tu po mne vykrikujete, že som musel vrátiť Bielu vranu. Za prvé, keď som kandidoval, tak som kandidatúru prijal preto, aby sa konečne v tom zdravotníctve niečo zmenilo. Ja som nekandidoval ako Biela vrana, na kandidátke aj na všeckých prospektoch som mal napísané, že kandidujem ako lekár, ktorý odhalil kauzu piešťanského CT.
Premiér ma obvinil, že som presadzoval najdrahšie, čo som už vyvrátil. A dokonca technicky nevyhovujúce CT, to sa tiež potvrdilo, že boli rovnaké, 128-špirálové.
A k tomu, pretože mi beží čas a kráti sa, poviem už len toľko. Bielu vranu mi nezobrali, ja som ju vrátil. Vrátil som preto, že niekto vyslovil pochybnosti, či som sa choval celkom transparentne. A keď povedali, že možno mi to ocenenie nepatrí, ja som ho vrátil. A keď tam bolo podozrenie, tak som to vrátil.
A ja si myslím, že keď bolo podozrenie na ministra Kaliňáka, že sa nechová tak, ako by sa mal, tak mal vrátiť a odstúpiť z tohto postu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 21:29 - 21:31 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Erik Tomáš, ja len k tomu, čo ste povedali, že celý klub OĽANO hlasoval za zvýšenie platov. No, celý klub OĽANO nebol ani jednotný, ale hlasovalo sa o skrátenom legislatívnom konaní. (Reakcie z pléna.) A dvaja členovia tohto klubu, ja a pán Budaj, my sme boli proti. A boli sme proti preto, že už asi rok ja osobne vždycky, keď je návrh na skrátenie legislatívneho konania, hlasujem proti, pretože vôbec nevidím dôvod, prečo by sme mali porušovať zákon. A myslím si, že už kľudne by do rokovacieho poriadku mohol prísť návrh na zmenu, že keď prichádza vládny návrh zákona, že mali by byť len dve čítania, pretože tretie je úplne zbytočné a zdržuje. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2017 13:13 - 13:14 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda Hrnčiar, ja som hlasoval tiež proti zmrazovaniu platov. (Reakcia z pléna.) Pardon, proti zrýchlenému konaniu v tomto bode. A z veľmi jednoduchého dôvodu. Už veľmi dlho, vždy, keď vláda predkladá zákony a ide o skrátené legislatívne konanie, tak vždy hlasujem proti. A dokonca už som to tu aj povedal, že mali by sme prísť s návrhom, že pokiaľ vláda predkladá návrh, tak vôbec nie je treba tri čítania, pretože všetko, všetko ide v dvoch čítaniach a vláda v podstate znásilňuje tento parlament, aby porušoval vlastné zákony. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2017 12:00 - 12:01 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ja tiež sa chcem venovať otázke toho zdravotníckeho výboru. Bolo to tam vypäté, všetci vieme, že tento zákon je komplikovaný, je dôležitý, je veľmi rozsiahly a jednoznačne to bolo vidno aj z toho záujmu tých médií a aj tých ďalších organizácií, ktoré sa toho chceli zúčastniť. Ten zdravotný výbor bol, mal začať o pol desiatej, začal nakoniec s trištvrte-hodinovým oneskorením, my sme sa pripravili z predchádzajúceho týždňa na tie pozmeňováky a zrazu sme dostali ešte viacej pozmeňovákov, ako týždeň predtým. To bolo skutočne veľa strán, či to boli už len jednoduché zmeny alebo komplikované, to sa nedá posúdiť, pretože keď dostane niekto toľko strán a neprelúska to a nepozrie si, či sa to mení alebo nemení, tak sa to nedá. A v podstate sa zopakovala situácia spred týždňa, znova to isté. Takže ja nehovorím, že bolo to najšťastnejšie riešenie, ktoré sme my zvolili, ale myslím si, že trošku by ste kritiky alebo hodne kritiky by ste si mali zobrať aj na seba a potom áno, potom si myslím, že sa to môže zase vrátiť do takých tých konštruktívnych kľudných debát a vecných. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2017 10:43 - 10:44 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. K vystúpeniu poslanca Beblavého. K tým odvodovým odpočítateľným položkám, s tým absolútne súhlasím. To je nesociálne, je to nesociálne opatrenie. A k tomu, že dneska máme lekárov, ktorí sú zazmluvnení poisťovňou, všetky ich vyšetrenia, všetky ich doporučenia na sfalzy a iné vyšetrenia, ako aj lieky hradí poisťovňa. Niečo je to s doplatkom, niečo, niečo je plne hradené a okrem toho máme teda aj taký systém, že máme nejakých lekárov, ktorí vôbec nie sú zazmluvnení poisťovňami a tam si potom pacient platí aj vyšetrenie, aj všetky doplnkové vyšetrenia a potom teda ešte aj lieky. No dneska teda zavádzame taký ten tretí systém, kde si pacient zaplatí za vyšetrenie, aj za tie doplnkové a za tie doplnkové vyšetrenia a za lieky už teda platiť nebude. Čiže máme tu taký do tretice systém zavádzaný. Je to ale podľa mňa neštandardné.
Skryt prepis