Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.2.2019 o 9:13 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 12.2.2019 9:13 - 9:15 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám pekne, pani predsedajúca. Vážení páni poslanci, poslankyne, dámy a páni, dovoľte mi, aby som predniesla, predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o reklame, ktorý predkladáme ako skupina poslancov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.
Pod vplyvom alkoholu je neustále páchaný najväčší počet priestupkov, trestných činov. Samotní abstinujúci alkoholici, ale aj rodičia detí nás vyzývajú, aby sme; ako poslancov; aby sme učinili niečo v zákone o reklame, aby sme ju obmedzili, aby sme ju sprísnili, pretože práve tieto dve veľmi zraniteľné skupiny – abstinujúci alkoholici a maloleté deti – sú veľmi zraniteľné. Aj vlády členských krajín Európskej únie sa pokúšajú riešiť problémy spojené s touto najrozšírenejšou drogou, rokuje sa aj v Českej republike práve o sprísnení reklamy a množstvo krajín už túto reklamu na alkohol významne obmedzilo.
Návrh zákona má pozitívne sociálne vplyvy najmä v oblasti sociálnej inklúzie a je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, aj s právom Európskej únie.
Toľko na začiatok a tiež sa hlásim prvá do rozpravy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 31.1.2019 14:36 - 14:38 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani ministerka, to, čo sa stalo v Klientskom centre v Žiline, bol cynizmus najhrubšieho zrna. Totižto povolili ste skúšobnú prevádzku, resp. teda váš predchodca, ministerstvo vnútra, povolili ste skúšobnú prevádzku na ľuďoch. To je nehumánne a absolútne neprípustné, aby sa v skúšobnej prevádzke overoval chod napríklad kuchyne, závodnej jedálne, škôlky, novej reštaurácie, teda ani v žiadnom prípade žiadneho klientskeho centra, teda miest, kde sa stretáva väčší počet ľudí. Bolo to nehumánne a cynické aj voči zamestnancom, ale aj voči všetkých tým ľuďom, ktorí denne klientske centrum navštívia, je ich cca 700 denne a zamestnancov skoro 300.
Povedali ste mi, že merania boli vykonané. Pýtam sa vás, či teda vyhovujú všetkým tým normám tieto priestory, či bolo skolaudované na nový účel, pretože bolo jasne stanovené, že skúšobná prevádzka trvá iba jeden rok a to bolo do 31. 10. 2018. Po skončení, bod 4 vášho dokladu, ktorý ste vydali, ministerstvo vnútra, bod 4 znel: "po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky požiada stavebný úrad ministerstva vnútra o vydanie rozhodnutia na trvalé užívanie stavby". Pýtam sa teda, že či bola skúšobná prevádzka ukončená a či boli skolaudované tieto priestory Klientskeho centra v Žiline na nový účel a či je vydané rozhodnutie na trvalé užívanie stavby na tento účel.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 30.1.2019 11:15 - 11:15 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis

89.
Vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľujem si vás aj vašich asistentov a asistentky pozvať zajtra vo štvrtok do kinosály Národnej rady na premietanie dokumentárneho filmu s názvom „Niečo naviac“ o Dorotke, dievčati s Downovým syndrómom; 12. až 13.00 za účasti tvorcov filmu, režisérov, ale aj pani komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a tiež Dorotkinej mamy Viery Vlčkovej. Ste srdečne vítaní aj s vašimi asistentmi. Ešte si nájdete pozvánky aj na svojich stoloch.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.1.2019 16:08 - 16:12 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Nedávno som navštívila Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a debatovali sme práve aj o tomto novom zákone. S pánom ministrom sa určite aj stretnem a určite mu bude aj, bude informovaný o tom, o čom by som chcela s ním ďalej rokovať k tomuto zákonu. Týka sa to takých dvoch bodov. Navrhujem, navrhujem zosúladiť predloženie správy o činnosti s termínom, ktorý je spoločný aj pre pani verejnú ochrankyňu práv, ktorý by bol spoločný so správou pani verejnej ochrankyne práv. A tiež sa chcem vyjadriť aj k spôsobu výberu členov rady, ktorá sa predtým nazývala správna rada.
Stredisko, čo sa týka správy o činnosti, stredisko tak píše návrh zákona, každoročne má do 31. mája predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave dodržiavania ľudských práv, vrátane oblastí nediskriminácie v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok. Zdá sa mi, že by bolo celkom vhodné, aby tento dátum, tento termín odovzdania tejto správy bol rovnaký, teda v prvom kalendárnom štvrťroku do 31. marca, tak ako to má verejná ochrankyňa práv. Zdôvodňujem preto, že by mohla byť k týmto správam zlúčená rozprava tu v pléne. Mohli by sme sa vyjadrovať, poslanci, alebo aj tak porovnávať, alebo resp. dopĺňať si jednu správu s druhou. Takže toto dávam na zváženie pánu ministrovi.
A taký ten druhý, druhá vec, ktorá ma tam nejak zaujala, je, že zavádza sa týmto návrhom zákona nový spôsob výberu členov rady a novými subjektami, ktoré, ktorí menujú po jednom členovi, sú okrem iných aj napríklad komisár pre deti spoločne s komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím. To je podľa mňa veľmi, veľmi dobré.
A ďalej návrh zákona, v dôvodovej správe sa hovorí o tom, že každý z týchto subjektov predloží pred vymenovaním člena rady výboru návrh dvoch kandidátov na člena rady. A z týchto kandidátov na člena rady zvolí príslušný výbor jedného z dvojice navrhnutých kandidátov. Príslušný výbor je práve výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorému predsedám a preto ma zaujíma, že ten ďalší proces, tá ďalšia logistika, že čo ďalej. Čo bude, ak sa, čo bude ďalej, ak sa napríklad výbor neuznesie a nezvolí ani jedného z každej dvojice navrhnutých kandidátov, aký bude postup, nové návrhy, alebo navrhovateľ potom dodá jedného, dvoch? Jednoducho myslím si, že by mal byť, mal byť tento proces detailnejšie opísaný už v návrhu zákona, aby nedochádzalo zbytočne k nejakým individuálnym si vysvetleniam, čo ďalej s týmto robiť.
To je všetko. Ešte som si všimla, samozrejme, aj pripomienky subjektov, ktorí sa vyjadrovali v pripomienkovacom konaní a preto budem veľmi rada s pánom ministrom hovoriť, aby sme tento zákon, tento návrh zákona čo najlepšie vyprecizovali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.1.2019 16:06 - 16:08 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem (rečníčka odzdravila navrhovateľa).
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku predkladám informáciu k uvedenému návrhu zákona pod tlačou, ktorý je pod tlačou 1264.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1330 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor. Odporúčam, aby návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019, resp. gestorský výbor do 25. marca 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa prvá hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 15:09 - 15:10 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Stotožňujem sa s kolegom Marekom Krajčím. Áno, je to zápas veľmi ťažký. Veľmi ťažký. A pocítili to občania nielen Bratislavy, ale aj celého Slovenska. Bolo nás v treťom čítaní 20 poslancov zo 150 všetkých, ktorí hlasovali proti tomuto zákazu o hazardných hrách a máme tu znova možnosť. Je to opätovné prerokovanie, pridali sa k tomu, aby sme hlasovali proti tomuto zákonu dnes o sedemnástej, občania, tisícky občanov, ale aj primátorovia, starostovia, komunálni politici, poslanci. Tiež vlastne prezident, ktorý tento zákon vrátil sem do pléna a práve čítam, že vyzýva nás k tomu aj predseda Konferencie biskupov Slovenska. Takže máme znova šancu a chcem vás opäť z tohto miesta požiadať, aby ste dnes hlasovali proti tomuto zákonu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.1.2019 14:08 - 14:10 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Edovi Hegerovi za to, že opäť predstavil aj naše konkrétne výhrady. Ja som skôr tak emočne hovorila o tom, ale v pravde o tom, aby sme si vstúpili do svedomia a prehodnotili náš postoj a náš postup pri hlasovaní. Všetky tieto výhrady my sme pretlmočili do viac ako desať pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Takže konkrétne sa dá veľmi ľahučko nájsť, čo všetko ešte vyžadujeme a čo ešte všetko vyžadujú občania, aby mali teda ten nieže pocit, ale faktický pocit z toho, že táto vláda myslí na rodiny.
Veď už to som tu viackrát povedala pri prvom a druhom čítaní, že vláda si nedala žiadnu prácu, aké vplyvy sociálne má na rodinu. Veď sociálne vplyvy v dôvodovej správe boli skutočne len prekopírované, Ctrl C a Ctrl V, z roku 2016 a tam práve bolo vidieť aj taký ten laxný prístup k takémuto obrovskému problému, ktoré gamblerstvo prináša našej spoločnosti a našim rodinám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.1.2019 13:44 - 13:53 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, oceňujem prezidenta Slovenskej republiky, ktorý vrátil zákon o hazardných hrách naspäť do parlamentu na opätovné prerokovanie.
Prijatý zákon o hazarde odmietajú občania a potvrdilo sa to. Odmietajú ho občania, ktorí húfne v tisícoch podpisujú petíciu proti tomuto zákonu a teraz pred chvíľou tu pred parlamentom opätovne nás vyzývali poslancov, aby sme tento zákon neschválili. Odmietajú ho aj komunálni poslanci, primátori, starostovia, poslanci a poslankyne, komunálni, ktorí nám všetkým poslali výzvu, určite ste ju všetci čítali, aby sme neprelomili veto prezidenta a pri opätovnom hlasovaní tento zákon neschválili. A ako som už povedala, občanov vypočul aj prezident, ktorý vo svojom odôvodnení poukazuje na nedostatočnú ochranu detí a rodiny. O tom všetkom sme tu hovorili aj v prvom, aj v druhom čítaní, poslanci hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.
Naozaj aj v parlamente, aj vonku bolo dosť slov aj odborných prejavov a rečí, prečo je tento zákon proti rodinám, proti deťom. Prečo je to zákon vlastne za hazard a nie za ozajstnú reguláciu hazardu a ozajstnú zároveň aj ochranu rodiny. Musím to povedať, vláda sa ulakomila na peniaze z rodín, ulakomila sa na peniaze, ktoré pochádzajú z nešťastia rodín. A toto naozaj nie je znakom sociálneho štátu, ale znakom zlyhávajúceho štátu. Musím povedať, že veľmi ma zamrzelo, keď som videla hlasovanie po druhom a treťom čítaní. Ja jednoducho som nemohla pochopiť, ako napríklad poslanci Slovenskej národnej strany ste mohli hlasovať za prijatie zákona o hazardných hrách. Pretože vy ste boli práve tí, ktorí v minulom roku priniesli do tohto pléna návrh na doložku, aby každý jeden zákon, ktorý tu bude predložený, zároveň sa kontroloval, alebo aby sa, aby sa vlastne skúmal jeho vplyv na rodinu.
Tak aká je to integrita slov a skutkov, pán predseda? Akurát ste tu a som rada, že ste tu a že to počujete. A je to tak správne, že ste tu predložili návrh zákona o skúmaní vplyvov na rodinu, takúto novelu, a že každý zákon to bude musieť robiť, budeme to musieť my robiť pri predložení každého zákona od 1. marca. Ale to je falošné, však to nie je žiadna integrita slov a skutkov. A ja vás predsa teraz naozaj chcem tak znova poprosiť, ani nie požiadať, ale poprosiť, aby ste, aby ste využili túto príležitosť a ukázali, že ste to s tou doložkou skúmania vplyvov na rodinu, manželstvo a deti mysleli vážne. Občania vás pozorujú a počúvajú a sledujú teraz práve, čo budete robiť.
A vyzývam aj vás, poslancov strany SMER. Váš premiér v poslednej dobe veľa hovorí o prorodinnej politike, o posilnení prorodinnej politiky, ale hlasovali ste všetci za tento zákon o hazardných hrách, ktorý absolútne nechráni maloleté deti a absolútne nechráni tých, ktorí sú obeťami hazardu. A žiadam aj vás zo strany MOST - HÍD, aby ste načúvali, nie počúvali, ale načúvali občanom.
Bohužiaľ, aj poslanci opozície, ktorí tiež hovoria o ochrane rodiny a detí, hlasovali za a tak chcem poprosiť aj kolegov zo SME RODINA, aby ste tentokrát zahlasovali za tento, za vrátený zákon, aby ste neprelomili veto prezidenta, pretože hovoríte o podpore rodiny. Aj poslancov a kolegov zo strany SaS, ktorí sa zdržali aj v druhom, aj v treťom čítaní. A máme tu aj kolegov zo strany ĽSNS, ktorí sa za zákon ako celok zdržali úplne všetci.
Naozaj tento môj prejav a teraz toto miesto a tento môj čas chcem využiť na to, aby som apelovala na vaše svedomie a vedomie. Odborné bolo povedané všetko. Aktivisti, občania vám odkazujú, všetko bolo napísané, aj prerokované, aj odkázané. Vy viete všetci dobre, my vieme všetci dobre, aké následky má gamblerstvo v rodinách. Každý z vás sa s tým stretol určite u kolegov, priateľov, známych, či rodiny. Má to zničujúci vplyv na deti a znižuje to ich šance na, na úspech v ich budúcom živote. Oni si jednoducho tieto vzorce správania odnášajú do dospelosti a vzniká tak prenos týchto patológií v ďalších generáciách. Také sú a budú účinky tohto zákona na rodinu.
Oceňujem zvlášť, aj dnes som sa stretla aj vonku pred parlamentom, aj tuná so starostami a primátormi, ktorí, predstavte si, sa radšej vzdávajú príjmu do rozpočtu obcí a miest a uprednostňujú zákaz hazardu v ich obciach a mestách, pretože vedia, aké majú obrovské náklady na sanovanie rodín gamblerov. Sú to statoční starostovia a primátori, ktorí sami iniciujú mnohé aktivity proti hazardu. A ako chcem ešte zopakovať opäť, ani vláda sa nemôže ulakomiť na peniaze, ktoré pochádzajú z nešťastia rodín. A tak vás chcem vyzvať, panie poslankyne, páni poslanci, dokonca prosiť aj ako poslankyňa, ako žena, ako mama, ako stará mama, máme jedinečnú šancu posunúť tento zákon opätovne na ďalšie rokovanie. Veď sa môže kedykoľvek vrátiť sem do tohto pléna, ošetriť všetky tieto následky, ktoré bude mať. My nehovoríme, že nie sme za, za, za takýto zákon, ale prosím vás, je potrebné ošetriť maloletých. Je potrebné ošetriť obete hazardu, je potrebné ošetriť rodiny.
Takže zvážte dnes tú možnosť, keď sa bude opätovne hlasovať za tento zákon a nezahlasujte zaň.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2018 9:17 - 9:19 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Kolegyňa, pýtala si sa na začiatku svojho príspevku, že ako ďalej s politikou zamestnanosti na Slovensku. Keď si predstavím, koľkokrát si vystúpila s rôznymi návrhmi ako inkluzívne zamestnávanie či podpora podnikateľov takých tých jednoosobových, hovorili nám to priamo v regióne, že oni potom naozaj aj vytvárali pracovné miesta a čo bolo dôležité v regiónoch, kde bola vysoká miera nezamestnanosti, pretože tam žili, bývali. Priznám sa, že, že až mi je to všetko ľúto alebo až by sme mali zaplakať nad tým, kde sme. Pretože je to tak.
A prepáčte mi za to, že to dookola opakujeme, ale naozaj je to maslo pána ministra Richtera a dokonca aj predtým ešte 4 roky od roku 2006 a 2010, to je už naozaj veľa rokov, 13 rokov s jeden a polročnou prestávkou, čo máte v rukách, strana SMER, ministerstvo práce, lebo teraz hovoríme o zamestnanosti, tak budem hovoriť, že rezort práce.
Tá obrovská armáda dlhodobo nezamestnaných, to je stále naozaj armáda a s nimi sa už naozaj skoro nedá nič robiť, pretože tento problém je nenormálne zanedbaný. Naozaj stratili zručnosti a naozaj stratili návyky. Tie prekvalifikácie a prevzdelávania sú naozaj už teraz s ľuďmi, ktorí sú viac ako 48 mesiacov nezamestnaní a viac ako 24 mesiacov, už dnes je naozaj nenormálne zložitá. Ale nebolo to tak pred ani štyrmi rokmi, ani ôsmimi rokmi. Naozaj sa s týmito ľuďmi dalo niečo robiť.
No a ďalšia vec, že čo ste robili s tými, aby sa vrátili ľudia zo zahraničia. To je ďalšia otázka. Je toto maslo pána ministra Richtera.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2018 15:38 - 15:40 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým vystupujúcim, ďakujem všetkým, ktorí ste poukázali na nespravodlivosť, ktorú ešte stále v našej republike, Slovenskej republike stále máme a je to nespravodlivosť voči všetkým politickým väzňom, ktorí utrpeli obrovskú ujmu na svojich osobných životoch, na svojich rodinách, ktorí sa postavili proti nedemokratickému zriadeniu.
Chcem vás ešte raz vyzvať, páni poslanci a poslankyne, aby sme na tento zákon, na tento návrh zákona nehľadeli ako na opozičný návrh zákona, ale na návrh, o ktorý nás žiadajú, aby sme túto legislatívnu zmenu urobili, o to nás žiadajú občania, ktorí vyzvali na spravodlivé riešenie situácie politických väzňov, a na webe nájdete aj petíciu, kde sa naozaj ľudia podpisujú pod túto výzvu.
Prosím vás o podporu tohto zákona, bolo by to symbolické práve v 30. roku od výročia pádu totality. Urobme niečo pre to, nejde o odškodnenie politických väzňov, to sa naozaj nedá, ale konečne odstráňme tento nemorálny stav v našej Slovenskej republike.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis