Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:33 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 16:33 - 16:35 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Kolegyňa Janka, interrupcie považujem v istom zmysle za tragický čin. Za tragický čin. Vieš, kto to povedal? To povedala pani prezidentka Čaputová v auguste v tomto roku. A povedala to správne, pretože my ženy si zasluhujeme, aby sme dostali všetky informácie. To je dokonca aj základné ľudské právo na informácie.
V podstate si vybehla na predkladateľov úplne rovnako, ako keby nič, nič neurobili práve týmto pozmeňujúcim návrhom. Minule ste ich v podstate bičovali za ultrazvukové vyšetrenie a teraz urobili ústupok a naozaj, naozaj to odtiaľ vyhodili, hoci vy, hoci prebehli odborné debaty lekárov aj v televízii, aj v rádiu, a veru, boli aj také, aj onaké. Takže v takých vášňach si vystúpila, ale bolo by najvyšší čas, aby táto debata naozaj už odišla z tej emočnej a vášnivej atmosféry do vecnej a odbornej. A vystúpili lekári, ktorí obhájili Dopplerove vyšetrenie.
Ale chcem ti hlavne povedať, že ty si tak vášnivo vystupovala tu mnohokrát aj za prospech ochrany a lepšej starostlivosti o zvieratá. No a ja by som bola rada, aby sme, tu zaznelo, že aj ľudský plod nie je vec, lebo veľakrát si hlasovala a obhajovala zvieratá. A ja by som bola rada, aby tento parlament urobil niečo konečne v prospech počatých detí, ľudských plodov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 15:16 - 15:17 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aj ja chcem sa pridať k Veronike Remišovej a požiadať plénum o podporu tohto, tohto pozmeňovacieho návrhu. Ide o malú zmenu s veľkou pomocou. Aj takáto malá zmena môže nesmierne uľahčiť život ľuďom, ktorí sú hendikepovaní, a môže sa to stať raz v živote každému z nás. Takže prosím o zahlasovanie za tento návrh zákona, za túto malú zmenu, ktorá spôsobí obrovskú pomoc a obrovské uľahčenie života zdravotne s znevýhodneným ľuďom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.11.2019 11:23 - 11:24 hod.

Anna Verešová
Ďakujem. Prosím opraviť moje hlasovanie pri tlači 1814. Chcela som hlasovať za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 10:12 - 10:14 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán, pán spravodajca, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa predsa musí postarať aj o biologický odpad a taktiež ho to určite aj niečo stojí. Škoda, že ste teda nepodali aj vy návrh taký, kde by teda financovanie nestálo na poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ale teda na obciach. Ja som s vašimi kolegami viacerými o tom hovorila už dlhšie a mohli sme teda, alebo aj vy ste mohli takýto návrh určite podať.
Čo sa týka piety, no je to o tom, že my chceme rozlišovať, že ide o ľudské pozostatky a že nejde o nejaký patologický odpad. A to je práve tá pieta, lebo biologický odpad spaľujeme v spaľovni, ale ľudské pozostatky spopolňujeme v krematóriu alebo ich pochovávame. Tak to je práve to humánne.
A ako som aj povedala vo svojej rozprave, my sme neobjavili nič nové. To ak je to možné v našej susednej krajine, v českej krajine, robiť takto, prečo by sme sa k tomu nepridali aj my na Slovensku.
Myslím si, že rodičia prežívajú naozaj ako veľké ťažkosti pri potratoch, po potratoch ženy zvlášť, a toto je práve ten humánny spôsob, tá civilizovaná spoločnosť, ku ktorej by sme sa aj my k takýmto spoločnostiam pridali, aj Slovensko. Však ľudské, ak hovoríme, že ide o ľudské pozostatky alebo ľudské plody, tak im patrí tá istá pieta naozaj ako zomrelému dieťaťu, ktoré sa narodí.
Škoda, že ste teda aj vy do tohto nezasiahli, ma to mrzí. Predsa len si myslím, že môžeme o tom aj ďalej rozprávať. Hlasovanie je o jedenástej v pondelok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2019 9:47 - 10:06 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, vážení kolegovia, kolegyne, už v prvom čítaní som vystúpila k tomuto návrhu zákona o pohrebníctve práve pri tej časti, ktorá spresňovala a dopĺňala povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom.
Chcem oceniť pani ministerku za to, že tento návrh je skutočne humánnejší a myslí na ženy, na rodičov, ktorí prežívajú veľmi ťažkú situáciu práve pri, najmä asi pri spontánnych potratoch, a predlžuje teda dobu, kedy môžu rodičia požiadať o to, aby im boli tieto pozostatky ich plodu vydané na pochovanie. A taktiež je dôležité, že každý musí lekár informovať o tom, že je to možné. To sú veľmi dobré kroky, naozaj humánnejšie a citlivejšie voči tým, ktorí prežívajú obrovskú bolesť po strate svojho túženého dieťaťa. Za to veľmi ďakujem.
Ja som už v prvom čítaní ale hovorila o tom, že ak teda naozaj aj týmto ukazujeme na to, že tieto potratené ľudské plody sú pozostatkami ľudskými, že možno dozrel ten čas, aby sme na Slovensku pochovávali všetky potratené ľudské plody, nielen tie, o ktoré si rodičia požiadajú. Keďže ide o ľudské pozostatky, nemali by byť spaľované v spaľovni odpadov, ale mali by byť pochovávané, alebo teda spopolnené v krematóriu.
A nehovorím nič nové. Nehovorím, ako keby my sme mali byť prvou krajnou, kde sa tak stane. V susednej Českej republike bola táto povinnosť uzákonená už pred dvoma rokmi. A podobná právna úprava je aj v iných európskych krajinách, napríklad v Škótsku aj Veľkej Británii.
Bolo by to znakom civilizovanej spoločnosti, aby sme všetky potratené ľudské plody a predčasne odňaté ľudské plody naozaj nespaľovali v spaľovni odpadov ako biologický alebo patologický odpad, ale aby sme im, bola im zaistená taká istá pieta a dôstojnosť ako živo narodeným deťom, ktoré zomrú bezprostredne po pôrode.
Spomínala som tu spontánne potraty. Snáď už mne sa vidí, že už asi každý jeden z nás, ako tu sedíme, sa v svojom živote stretol s rodičmi, so ženou, ktorá spontánne potratila. Ten počet spontánnych potratov je, je vysoký. Má trošku, mierne teraz v posledných dvoch rokoch taký charakter, ako keby ustal, ale v podstate v posledných piatich rokoch, do roku 2016, mal stúpajúci charakter. V 2016-om sme, myslím, mali najvyšší počet potratov spontánnych a v podstate sú v takej rovnakej, rovnakom, rovnakom čísle ako umelé potraty, ak teda hovorím o štatistike umelých potratov pre, ktoré boli uskutočnené ženám s trvalým pobytom na Slovensku. Tam sa jedná okolo 6 100 potratov za minulý rok, umelých potratov, a spontánnych za minulý rok okolo 5 900. Tie čísla sa vyrovnávajú.
Ja sama som teda stretla množstvo ľudí, aj v svojej rodine množstvo žien, ktoré zažívajú túto obrovskú stratu, túto bolesť. Pochovanie týchto ich plodov je pre nich takou, takou náplasťou za bolesť, ktorú zažívajú, a potrebujú to, je to isté.
Pri tejto príležitosti chcem aj povedať, že pracujem už dvadsať rokov vo Fóre života. A Fórum života už sedemnásť rokov robí takú osvetovú kampaň, ktorá sa nazýva, že Sviečka za nenarodené deti. A chcem tu pripomenúť práve v týchto dňoch, lebo už budúci týždeň budeme chodiť po cintorínoch a množstvo takých pamätníkov pre nenarodené deti, práve toto občianske združenie Fórum života už realizovalo a môžete ich nájsť na cintorínoch. A v tomto roku, ale aj bývalých, ale v tomto roku je významne zameraná pozornosť Fóra života pri Sviečke pre nenarodené deti práve na ženu. A taktiež Fórum života pripravilo veľa projektov, konkrétnych, práve pre tieto ženy, ktoré sú, ktoré zažili spontánny potrat, ale aj umelý potrat.
Takže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, taktiež by som chcela povedať, že malo by byť jedno, či predkladá pozmeňujúci návrh opozičný poslanec, opozičná poslankyňa alebo poslanec koalície. Ak tento návrh je humánnejší, ak tento návrh pozmeňujúci a doplňujúci je dobre pripravený a naozaj by sme sa mohli ním zase pridať ku krajinám, ktoré takto humánne pristupujú k pochovávaniu alebo k spopolňovaniu v krematóriu aj predčasne odňatých plodov ľudských alebo potratených ľudských plodov.
Môj pozmeňujúci návrh teda v prvom rade navrhuje, alebo navrhujem, aby sme pochovávali všetky tieto ľudské potratené plody, aj tie teda, ktoré si rodičia nevyžiadajú.
V mojom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je ďalej, ďalej chceme hovoriť alebo chceme zmeniť, chceme doplniť, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, použije potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody na vedecké účely alebo výučbové účely, takže ako bude povinný zabezpečiť ich pochovanie následne.
Ďalším návrhom mojím je, ďalším návrhom je definícia, alebo definuje povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vydať rodičom potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu na požiadanie aspoň nejaký úlomok pozostatku, ak bol ľudský plod bez zvyšku použitý na bioptické vyšetrenie.
Ďalším mojím návrhom je predstavenie právneho základu pre povinnosť zabezpečiť pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, ak neexistuje podozrenie z trestného činu.
Ďalšia definícia je, za akých podmienok sa môže uskutočniť preprava potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov na pochovanie.
Taktiež upravujem týmto návrhom povinný rozsah evidencie o pochovávaní potratených ľudských plodov.
Môj návrh obsahuje aj postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri tomto zabezpečení pochovávania, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie. Taktiež vzor žiadostí.
Dopĺňa sa teda nová príloha, ktorá upravuje postup poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu alebo predčasnému odňatiu ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovávanie vo veci zabezpečenia pochovania.
Tento návrh je taký dlhší, a preto som odôvodnenie chcela, aj som musela, povedať už teraz. Budem ho čítať.
Ešte raz vás chcem veľmi pekne poprosiť aj vás, pani ministerka, aj vás, pán spravodajca, aby ste boli ústretoví, aj vás, pani kolegovia a kolegyne, aby ste boli ústretoví, a žiadam vás a prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.
A teraz chcem prečítať môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Verešovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1611).
1. V čl. I bod 2 znie: Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie § 2 ods.1 písm. b), d) a e), k) až ab), ad) až af), ai) až ak), § 3, § 4 ods. 1 písm. f), § 5 ods. 2 písm. a), § 8 ods. 2 písm. c) a d), § 8 ods. 4 písm. g), i) a j), § 11 ods. 2, § 11 ods. 3 písm. d) až g), i) a k), § 32 ods. 1 písm. j) a l) a § 33 ods. 17 písm. c) sa vzťahuje aj na potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod vrátane biologických zvyškov po potrate, ak sa nedajú od ľudského plodu oddeliť (ďalej len „potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod")."
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„§ 42a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z."
V súvislosti s týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom vynímam bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. To pre pána spravodajcu.
2. V čl. I bode 3 sa v § 3 ods. 6 za slová „ľudských pozostatkov," vkladajú slová „potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov,".
3. V čl. I v bode 3 sa v § 3 ods. 7 za slová „použitý na bioptické vyšetrenie" vkladá bodkočiarka a slová „v takom prípade bude rodičovi na žiadosť vydaný úlomok alebo rez tkaniva použitého na bioptické vyšetrenie, ak o to požiada".
4. V čl. I bode 3 § 3 ods. 8 znie:
„(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému odňatiu ľudského plodu, ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie podľa odseku 7 a nepoužil sa na vedecké účely alebo výučbové účely a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, je povinný zabezpečiť jeho pochovanie. Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je upravený v prílohe č. 1b)."
5. V čl. I v bode 15 § 6 ods. 9 znie:
„(9) Preprava potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu na pochovanie musí byť doložená vypísanou žiadosťou podľa § 3 ods. 7 alebo 8."
6. V čl. I sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie: 19. V § 8 ods. 4 písm. e) znie:
"e) viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko matky, ak obstarávateľom pohrebu je rodič podľa § 3 ods. 7, alebo
2. označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, ak obstarávateľom pohrebu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 3 ods. 8,".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I sa za bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie: 22. V § 11 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) viesť evidenciu o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko matky, ak obstarávateľom pohrebu je rodič podľa § 3 ods. 7, alebo
2. označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, ak obstarávateľom pohrebu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 3 ods. 8,".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I sa v 66. bode dopĺňa príloha č. 1b), ktorá vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 1b) k zákonu č. 131/2010 Z. z.
Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zabezpečení pochovania potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie
(1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudských plodov alebo k predčasnému odňatiu ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, zabezpečí ich pochovanie.
(2) Ak sa na potratenom ľudskom plode alebo predčasne odňatom ľudskom plode podľa odseku 1 má vykonať pitva, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť jeho pochovanie po vykonaní pitvy.
(3) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený zabezpečiť pochovanie aj viac potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov súčasne za obdobie, ktoré nepresahuje 6 mesiacov. Za tým účelom je oprávnený uchovávať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody
a) v chladiacom zariadení po dobu nepresahujúcu 14 dní od uloženia,
b) v mraziacom zariadení po dobu nepresahujúcu 30 dní od uloženia alebo
c) v dezinfekčnom roztoku, ktorý umožňuje ich uchovávanie a súčasne následné pochovanie.
(4) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený zabezpečiť pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov ich individuálnym alebo spoločným uložením do hrobu alebo ich individuálnym alebo spoločným spopolnením v krematóriu s následným uložením urny s popolom na pohrebisku. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1b).
(5) Pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov ich uložením do hrobu zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poverenej pohrebnej služby.
(6) Pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov uložením urny s popolom na pohrebisku zabezpečí
a) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, alebo
b) poverená pohrebná služba.
(7) Uloženie urny s popolom na pohrebisku po kremácii môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečiť aj prostredníctvom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, občianskeho združenia, neziskovej organizácie alebo nadácie, ktorá má takúto činnosť zapísanú v predmete činnosti, ktorým poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe dohody udelí plnomocenstvo.
(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený pochovať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody aj s pohrebom.
(9) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poverená pohrebná služba, krematórium a subjekt zabezpečujúci uloženie urny s popolom na pohrebisku podľa ods. 7 sú povinní viesť evidenciu potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov v rozsahu označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, a na základe tejto evidencie poskytnúť informáciu rodičovi o prevoze, odovzdaní, kremácii alebo pochovaní jeho potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ak o túto informáciu rodič požiada."
Teraz prečítam aj vzor žiadosti.
"Žiadosť o pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je obstarávateľom pohrebu:
Názov, sídlo, IČO, pracovisko.
Žiadam o pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, za obdobie od ... do ... v celkovom počte ... ľudských plodov.
Dátum žiadosti, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky).
V prípade, ak pochovanie zabezpečuje pohrebná služba:
Potvrdzujem prevzatie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov na pochovanie.
Subjekt (názov pohrebnej služby), sídlo, IČO, dátum prevzatia, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky).
V prípade, ak majú byť pozostatky spopolnené v krematóriu:
Potvrdzujem prevzatie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov na spopolnenie v krematóriu.
Subjekt (názov krematória), sídlo, IČO, dátum prevzatia, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky)."
V súvislosti s doplnením prílohy č. 1b sa vykoná legislatívnotechnická úprava úvodnej vety.
9. V čl. II bode 1 v § 6 ods. 11 sa slová „spálený v spaľovni odpadov podľa osobitného predpisu" nahrádzajú slovami "pochovaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti".
Slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa) a 6aaa) znejú:" sa nahrádzajú slovami „Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa) znie:".
Text poznámky pod čiarou a odkaz 6aaa sa vypúšťa.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2019 16:19 - 16:21 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, kolegyne, ja vás tak nejak chcem veľmi pekne poprosiť, aj teba, pán kolega Kéry, že v prípade akejkoľvek kauzy alebo ohrozenia zdravia a života detí, detí, my musíme byť na strane detí. My musíme byť na strane detí. A keď nie sme si istí, lebo nie sme si istí nikdy, tak my aspoň buďme ticho. Pretože deti sú najzraniteľnejšou skupinou. Patria medzi najzraniteľnejšie skupiny. Oni nie sú dospelí ako my. My máme oveľa viac možností, schopností, sily fyzickej, psychickej. Takže ja som preto vystúpila, aby sme tu v pléne zauvažovali aspoň tak do seba a vedeli o tom, že podľa zákona o sociálno-právnej ochrane detí a podľa potom všetkých možných ešte ďalších, prosím vás, § 7. Každý, každý, kto vie, že je ohrozený život a zdravie dieťaťa, tak musí konať a musí stáť na strane detí. To je taká, prosím vás, definícia, ale veľmi pravdivá a správna, ktorú by sme si tu mohli všetci, ako je nás tu 150, zapamätať.
A čo sa týka Gorily, Threemy, keď tam všetkým je spájateľ ten Kočner. Aj v Čistom dni dokonca s riaditeľkou a riaditeľom Tománkovcami. Takže my tu máme také prepojenia týchto osôb všetkých. Jedno s druhým sa to nejako týka.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2019 16:07 - 16:16 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani námestníčka, vážené pani kolegyne a vážení páni kolegovia, ako mám hovoriť v tejto situácii ku správe Generálnej prokuratúry? Ako mám hovoriť po mojich predrečníkoch o obsahu tejto správy? Ako mám hovoriť o tých skutočnostiach, ktoré mňa tak opravdivo ako profesionála pracujúceho s deťmi týranými, zneužívanými? Ako mám teraz hovoriť o tomto probléme?
Vzhľadom na dnešnú situáciu, vzhľadom na to, čo sa denne dozvedáme o prokuratúre, o sudcoch, o polícii, poviem vám, že som sa cítila hlúpo vystúpiť tu teraz k tomu, že naozaj som si zobrala a prelúskala tú časť správy k trestným činom páchaných na deťoch. Pretože to ma zaujalo, to ma podnietilo k napísaniu si rozpravy. O tom som chcela kolegyniam a kolegom tu rozprávať. Ale pripadám si úplne hlúpo. Všade je - správy z Gorily a z Threemy. A pridávam sa týmto k mojej predrečníčke kolegyni Veronike Remišovej. Správne hovorí, že je potreba túto správu odložiť, o nej ešte rokovať a doplniť tam niektoré opatrenia, na ktoré sme tu čakali v tomto pléne.
Predsa mi dovoľte hovoriť o tom, čo som si pripravila pred mesiacom ešte, keď sme na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny správu mali. Pracovala som skoro dvadsať rokov so ženami, ktoré boli obete domáceho násilia. A správa pojednáva aj o tomto obrovskom, o tomto, o týchto trestných činoch. Ale ešte viac ma zaujali trestné činy páchané na deťoch, lebo aj s tými sme pracovali. Matky prichádzali s deťmi, ktoré boli sexuálne zneužívané. A dnes sa nás to ale všetko toto týka, úplne nás všetkých, ako sme tu, rodičia, starí rodičia, že naše deti sú, v tejto dobe sociálnych sietí sú nenormálne ohrozené na ich zdravom vývoji a že by sme mali všetci s tým niečo robiť. A tak predsa len skúsim teda o tom hovoriť. Odborne k téme o trestných činoch páchaných na deťoch.
V správe píšete, že v roku 2018 boli štatisticky významné trestné stíhania vedené za trestné činy sexuálneho charakteru na deťoch, ktoré teda boli obeťami, boli deti mladšie ako 15 rokov. A spomenuli ste tu, pani námestníčka, práve kauzu Čistý deň. Ja som tu sedela v noci, keď sme opakovane odvolávali pána ministra Richtera práve za kauzu Čistý deň. A sedeli tu poslankyne a poslanci, ktorí si túto kauzu a pána ministra a všetkých, ktorých v kauze boli zainteresovaní, významne obhajovali. Hovoria mi teraz, nechaj tak, už nespomínaj. Ale vy sama ste ju spomínali a spomínate ju aj v správe, že naozaj bol právoplatne odsúdený muž, ktorý pôsobil ako psychoterapeut alebo psychológ v resocializačnom stredisku Čistý deň.
Kolegyňa Blahová, ale aj kolegyňa Jurinová, ktorá je už teraz župankou, ja a ďalší sme si tu pripadali, ako keby sme spadli z Marsu. Tie útoky na nás boli obrovské, že čo si to vymýšľame. Nechajte to tak, veď tie deti, však viete, aké majú správanie, aké sú, čo si to takých, také deti obhajujete? A hovorili, že máme čakať až na právoplatné odsúdenie. A vtedy som tu kričala, že naša vláda a minister práce, sociálnych vecí a rodiny si nevie nič robiť na ochranu zdravia a života našich detí na Slovensku. Musím to pripomenúť.
Keď už sa neospravedlníte, vážení kolegovia a kolegyne, ktoré ste tak vehementne obhajovali všetkých zainteresovaných v kauze Čistý deň, aj pána ministra Richtera, tak veď aspoň si vstúpte do svedomia, aspoň si povedzte do budúcna, že pánečku, keď buď príde niečo, čo sa týka detí, tak budem veľmi, veľmi, veľmi opatrná. Veľmi, veľmi opatrní. Veľmi. V tých súdoch, v tom, čo poviem, tam treba byť tichšie, ticho. Jednoducho, kde sa jedná o deti, že sú ohrozené na živote a na zdraví, tak som na strane dieťaťa. Veď oni sú najzraniteľnejšími osobami. Nehovorím o inom. Hovorím o tom, čo pred chvíľou hovorila pani námestníčka.
Chcem vám ale, kolegyne a kolegovia, povedať ešte jednu vážnu vec, ktorú, ktorá, o ktorej správa pojednáva. O detskej pornografii. V prípade trestných činov rozširovania detskej pornografie a prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení je v porovnaní s rokom 2017, to hovorí správa, registrovaný výrazný nárast počtu trestných vecí. Nárast, a to až o 62 % bol zaznamenaný v prípade trestných činov rozširovania detskej pornografie a nárast o 54 % v prípade trestných činov prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení. Takže obrovské percentuálne nárasty.
A to ešte v správe spomínate, že si treba uvedomiť, že počet trestných stíhaní vedených za trestné činy súvisiace s detskou pornografiou, ale bez vznesenia obvinenia proti konkrétnej osobe, to je ešte niekoľkonásobne vyššie. To sú všetko vážne informácie zo správy generálneho prokurátora, ktoré ale zapadajú v tej, v obrovských tých, tej, obrovských množstvách správ dnešných dní o prokuratúre.
No a ja tu preto stojím, lebo som si tak vtedy hovorila, že však všetci ministri tu asi zasadli na nejaký krízový štáb. Majú malý krízový štáb, že spolu komunikujú. Veď sa jedná o naše deti. A vy ich v správe k tomu nabádate. Tu ste si spravili tú domácu úlohu, že ste, citujem, v správe sa píše "v súvislosti s masívnym nástupom sociálnych sietí, ktoré trestnú činnosť tohto charakteru značne zjednodušujú, detskú pornografiu, je preto namieste uvažovať o koncepcii preventívnych a osvetových opatrení vo vzťahu k deťom a k mládeži". Veď ono my tu máme, predpokladám, množstvo národných programov a akčných programov a neviem, čo všetko. Ale už by bolo načase robiť niečo konkrétne.
A tak si uvedomujem, že čo vlastne teda zaujímalo tie posledné tri vlády, v ktorých bola vždy strana SMER za tých posledných desať rokov. To vlastne, čo ich zaujímalo, dnes čítame zo správ z Gorily a z Threemy, a určite to nebol záujem o ochranu maloletých detí. Napriek tomu, napriek tomu ešte stále majú zodpovednosť a povinnosť konať, a preto budem v tejto veci interpelovať ministrov naprieč rezortami nielen ministra sociálnych vecí a rodiny, ale školstva, vnútra a zdravotníctva, lebo k tomu nás vyzýva práve aj správa, o ktorej sa teraz vyjadrujeme, o ktorej teraz rokujeme.
Takže toľko som vám, kolegovia a kolegyne, chcela povedať, že aj v záplave toho dnešného marazmu v našej spoločnosti si napriek tomu ešte stále je potreba všímať tých najzraniteľnejších a k tomu vás aj vyzývam a prosím, aby ste sa aj vy angažovali, lebo zodpovední sme všetci, úplne všetci, ako susedia, ako občania, ako ženy, ako matky, nielen ako politici.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 18:13 - 18:15 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kolega Vašečka, Richard, už sú tu projekty, ktoré sú, sú také osvetové, informatívne aj pre mužov, ktorými jasne muži dávajú najavo, že chcú stáť na strane ženy a na strane toho počatého dieťaťa, napríklad Gól za život, kiež by ich bolo ešte viac, vyzývam všetkých mužov, v tomto očakávame naozaj ich pomoc.
Pani Grausová, ja som hlasovala proti tomu, aby bol váš návrh stiahnutý, lebo si myslím, že máte právo takéto návrhy predkladať. A vy, nehlasovalo sa o vašom zákone.
A čo sa týka pána Kotlebu, vyhli ste sa, vyhli ste sa tomu slovu rómske deti, aj rómske deti, toto nebolo ospravedlnenie za nenávistné výroky vašich sympatizantov a členov. Ospravedlnenie je normálne ospravedlnenie. Ospravedlňujem sa za výroky našich sympatizantov a členov za to, že spochybňovali následky nacistického režimu, a ospravedlňujem sa za nenávistné výroky voči Rómom, že sme ich nazývali – alebo niektorí členovia a sympatizanti – ako asociálnymi parazitmi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2019 17:55 - 18:06 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, v mojom príspevku k navrhovaným novelám o umelom prerušení tehotenstva, zákona o umelom prerušení tehotenstva chcem hovoriť o práve na život, ktoré je základným ľudským právom. Chcela som vyzvať k slušnej diskusii k týmto návrhom, pretože tá minulá pred pol rokom, tam sme počuli veľa invektív na ženy. A po tretie, chcem hovoriť o mojej podpore, či podporím návrhy zákonov a chcem aj vyzvať predkladateľa z Ľudovej strany Naše Slovensko.
Právo na život je základným ľudským právom. Dvadsať rokov pred mojím vstupom do politiky som založila a viedla neziskovú organizáciu Áno pre život, ktorej hlavnou činnosťou bola konkrétna pomoc osamelým tehotným ženám v núdzi a tiež matkám s deťmi, ktoré boli obete domáceho násilia. Touto činnosťou sme zachránili množstvo detí a to tak; počatých detí; a to tak, že sme pomáhali ich matkám. A práve preto na základe týchto mojich skúseností som potom ako poslankyňa Národnej rady opakovane dookola, boli ste toho svedkami, predkladala prorodinné a pronatalitné návrhy zákonov, ktoré naozaj vychádzali z praxe.
Vzhľadom teda k môjmu životnému príbehu je môj postoj k umelým potratom verejne známy. Je naozaj najvyšší čas zvýšiť ochranu počatých detí. Súčasný zákon o umelom prerušení tehotenstva bol prijatý pred 62 rokmi. Teda v čase, keď Československá socialistická republika nebola viazaná Listinou ľudských práv a slobôd a v ústave bola zakotvená vedúca úloha komunistickej strany a bola to, bol to čas, kedy v našej krajine bol povolený a vykonávaný trest smrti. Ale čo je najdôležitejšie a hlavné, bola to doba, kedy sa v pôrodníctve nevyužíval ultrazvuk. Odvtedy sa gynekológia a pôrodníctvo pohli míľovými krokmi dopredu. Dnes vieme operovať plod v maternici matky, čím sa rapídne znižujú následky poškodenia dieťaťa. Na základe týchto nových poznatkov je naozaj nepochopiteľné, že dnes, v 21. storočí, nie je ľudskému plodu do 12. týždňa priznaný status ľudskej osoby, človeka. A je to paradoxom práve v dobe, dnešnej dobe asistovanej reprodukcie, umelého oplodnenia, pri ktorom nikto nepochybuje, že päťdňové embryo je ľudským plodom hodným mimoriadnej ochrany.
Právo na život je základné ľudské právo. Preto ochrana počatého dieťaťa, ľudského plodu je témou ľudskoprávnou. Nie je to téma iba pre kresťanov, je to téma pre nás všetkých.
Tá diskusia v Národnej rade spred pol roka bola aj plná útokov na ženy. Ženy počuli, že idú na potraty kvôli svojej postave a že, alebo preto napríklad, že chcú ísť na plánovanú dovolenku. Bolo to ponižujúce už len počúvať. Ak by to aj bolo v niektorých prípadoch pravdou, predpokladám, že ide o promile percenta, a preto nie je férové, keď sa tieto prípady spomínajú.
Potraty sú citlivou témou hlboko sa dotýkajúcou ženy. Rozhodnutie pre umelý potrat sa nerodí za politickým stolom, ale v obývačkách v našich domácnostiach, a to v drvivej väčšine – a to vám garantujem – v mori sĺz. Pracovala som s množstvom žien, ktoré uvažovali riešiť svoje neplánované, neželané, nechcené tehotenstvo umelým potratom a ich dôvody boli vážne. A najvážnejším a najčastejším bol práve tlak otca dieťaťa na ženu. Odmietnutie otcom tohto dieťaťa, nátlak, zavrhnutie, vyhrážanie sa žene, že ju opustí, ak nepôjde na potrat, toto bolo v drvivej väčšine prípadov žien, s ktorými som sa stretla. Mali obrovský pocit strachu, čo bude s nimi, keď zostanú s dieťaťom samé.
A mám ale aj skúsenosť, že svoje rozhodnutia ženy menili v momente, ako pocítili oporu a podporu cudzích ľudí. A mám tiež skúsenosť zo širokého okolia, že ženy aj muži, teda mamy a otcovia, majú pri neplánovanom, zvlášť pri treťom tehotenstve, kedy vidíme, že tam je najvyšší počet potratov, majú strach z chudoby. A aj to je možné odstrániť, a to dobrou prorodinnou politikou.
Na záver chcem povedať, že podporím predložené návrhy na zmenu zákona o umelom prerušení tehotenstva, lebo som vám hovorila o tom, že môj postoj k umelým potratom a ochrane počatých detí je verejne známy 20 rokov. Mám však výhradu k predkladateľovi a to poslancov z Ľudovej strany Naše Slovensko. K vám. Politik hlásiaci sa k ochrane života od počatia by mal byť v integrite, v zhode skutkov a slov, a o to viac politik, ktorý sa hlási ku kresťanstvu. Poznáme to všetci, to biblické, podľa skutkov ich poznáte. Nenávistné správanie, vyjadrovanie voči určitým skupinám ľudí je na míle vzdialené kresťanstvu, ktorým sa poslanci z Ľudovej strany Naše Slovensko často prezentujú. Dodnes som z úst predkladateľov tejto novely z ĽS NS nepočula jasné a úprimné odsúdenie nacistického režimu, ktorý mimoriadne krutým spôsobom pripravil o život milióny nevinných ľudí, mužov, žien, detí a áno, aj tehotných žien, na ktorých boli vykonávané pokusy. Pri tejto príležitosti chcem teda opakovane, lebo som to už urobila, vyzvať poslancov za Ľudovú stranu Naše Slovensko, aby sa verejne ospravedlnili za výroky svojich členov a sympatizantov, ktorými spochybňovali následky nacistického režimu spáchaných na ľuďoch iného etnika, náboženstva či rasy.
A taktiež vás vyzývam, kolegovia poslanci aj pani poslankyňa, ospravedlniť sa za nenávistné výroky voči Rómom, ktorých nazývate sociálnymi parazitmi. Verejnosť by určite chcela vedieť, či aj rómske počaté deti sú podľa tejto novely hodné ochrany. Môžete to urobiť hneď, okamžite, teraz v Národnej rade na tejto pôde.
Stotožňujem sa s výrokom jedného pána a to, musím ho citovať, aby som si nevzala do úst jeho slová, ale s nimi veľmi súhlasím. Kultúra života, páni poslanci, nie je obmedzená iba na určitú skupinu ľudí, kultúra života musí byť pre všetkých. O tej kultúre života hovorím, o ktorej tu bolo často hovorené. Kultúra života nemôže byť obmedzená na určitú skupinu ľudí, v tomto prípade na skupinu počatých detí, ľudských plodov, ale kultúra života je ochrana všetkých, či sú to Rómovia, či sú to Židia, či sú to Maďari, či sú to ženy, či sú to muži.
Na záver chcem povedať, že mi je úprimne ľúto, že vládna koalícia, ktorá má v pléne väčšinu, doteraz nenašla vôľu a nemá vôľu navrhnúť aj čo najmenšie zmeny v zákone o umelom prerušení tehotenstva. Tých zmien je veľa. Sú to malé, môžu to byť malé zmeny, ktoré skutočne môžu pomôcť narodiť sa čo len jednému dieťaťu, a o to nám všetkým ide. Lebo hovoríme, že potrat je tragický čin. V tom sa, v tom sa naprieč politickým spektrom, ale aj tým v občianskom svete zhodujeme. Hovoria tak liberáli, konzervatívci, socialisti, všetci. Potrat je tragickým činom. A tak mi je ľúto, že vládna koalícia na toto nenašla odvahu.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, máme v pléne rôzne návrhy na zmenu interrupčného zákona, môžete si vybrať, ktorý podporíte. Verím, že nájdete odvahu naozaj niektorý z nich podporiť a tak zlepšiť ochranu počatých detí. Je najvyšší čas, žijeme v 21. storočí. Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 18:35 - 18:36 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolega Mihál, nuž moja stará mama by povedala, že no včuľ buď múdry. Je to presne tak, že županka Erika Jurinová, som poslankyňou Žilinského kraja, mi hovorí jedno, môj starosta z obce tiež podobné, ja tu tri roky vystupujem o tom, že rodinám treba viac peňazí v peňaženke a že je potrebné ich daňovo zvýhodniť, pracujúcich rodičov, takže naozaj je to taká akoby ťažká dilema. Ale rada som, že si hovoril aj o tom nejakom teda uvažovaní a výzve k diskusii o novom financovaní samospráv. Však to takto nemôže byť, že ľuďom, čo? Nikdy neznížime dane, lebo samosprávy budú tu vždy, starostovia, župani budú vždy pred parlamentom? Chápem, úplne ich chápem, však som za to aj zodpovedná na župe, ale zároveň toto jednoducho nemôže byť win-win a preto treba uvažovať o inom financovaní. Ja budem hlasovať za rodiny. Oni, jednoducho títo rodičia, títo ľudia si zaslúžia mať viac peňazí v peňaženke.
Skryt prepis