Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.2.2017 o 16:33 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2017 16:33 - 16:34 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja som veľmi, naozaj, ako by som to povedala, šťastná, že moji kolegovia sú takto angažovaní v kauze týkajúcich sa detí, a my sme už spoločne si hovorili o detskom domove PETO. Je úplne jedno, o aký detský domov ide. Je fakt, že podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately, tam nemajú byť deti do šesť rokov. Basta! Už som vám to hovorila.
A to, že sa dobre starajú v detskom domove PETO, o deti, tak, prepáčte, to je ich povinnosť a nie nejaká nadštandardná služba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2017 16:25 - 16:26 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegom. A naozaj chcem ešte vás tak vyzvať, máte v tlači mimoriadnu správu, máte to v programe, my nemôžeme už ukazovať grafy a ja to predsa ukážem.
Prosím vás pekne, na str. 25, 26, 27 nájdete takéto grafy (rečníčka zobrala do rúk listy s grafmi, ukazujúc ich plénu), v ktorých je podiel detí od nula do jedného roku v roku 2015, a tam uvidíte, aký vysoký podiel bol pri zverených detí v neziskovej organizácii PETO, lebo trošku sa tu, trošku sa tu práve táto kauza detského domova PETO vlastne tak nejak dostala do úzadia práve pre tú obrovskú kauzu Čistý deň, takže chcela by som, aby sa na kauzu dcéry pani Tomanovej takisto nezabudlo. Napríklad je tu napísané v správe, že za obdobie od 1. 1. do 30. 9. 2016 sa podiel detí do jedného roka umiestnených u profesionálnych rodičov detského domova PETO mierne znížil, avšak v porovnaní s ostatnými detskými domovmi, zostal napriek tomu neštandardne vysoký. Je to veľmi zaujímavé, hovorí sa tomu klientelizmus.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

9.2.2017 16:09 - 16:22 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia a kolegyne, nečudujem sa všetkým tým emóciám, ktoré, ktorým sme boli svedkami. Doobeda. Rozprava o deťoch, na ktorých sa pácha neprávosť, musí vyvolávať emócie. Aj keď sme boli často upozorňovaní, že emócie nabok. Nuž pri deťoch to nie je dosť možné a práve si dokonca myslím, že sú namieste. Však sa k tomu nemôžeme správať, ako keby sme hovorili teraz o diaľniciach.
Prekvapujú ma, prekvapuje ma to, že taký pragmatizmus silný, nuž sú tu závažné podozrenia z ohrozenia detí a pani ombudsmanka prišla sem, aby nám povedala, že vidí veľké pochybenie zo strany tých, ktorí majú tieto deti chrániť. Ak sa niečo také, ako je sexuálne zneužitie maloletej v chránenom prostredí, stane, muselo sa niečo zanedbať. A buď to v danej inštitúcii bagatelizujú, alebo nevedia, ako sa to robí. A že im pri tom drží ochrannú ruku ministerstvo a ústredie, to je naozaj už iná šálka kávy. Emócie už len vyvolalo napríklad názov mimoriadnej správy. Predstavte si, že na výbore, keď som trikrát zopakovala názov mimoriadnej správy, celý názov, tak som bola upozornená, že stačí, keď poviem len mimoriadna správa. Nuž zopakujem vám znova, ako sa celá mimoriadna správa nazýva: "mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately". Ani rozprávať o tom nemôžeme?
Pamätám si odpoveď pani ombudsmanky hneď po prepuknutí kauzy maloletej Natálie, teda v septembri, hneď vtedy novinárom povedala... Či v auguste to bolo? Vtedy novinárom odpovedala, pre mňa to nie je prekvapením, že niečo takéto vyplávalo na verejnosť. Je tu opakované zlyhávanie v oblasti ochrany práv detí. Štátne inštitúcie sú totiž podľa nej nastavené dosť formalisticky a dieťa ako keby bolo len prostriedkom na získavanie pracovných miest alebo zdrojov od štátu. V mimoriadnej správe je vlastne potvrdené to, čo sme aj my zistili počas poslaneckého prieskumu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny malo minimálne od októbra 2014 vedomosť o závažných skutočnostiach týkajúcich sa porušovania práv detí v resocializačnom zariadení Čistý deň odôvodňujúcich začatie konania podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Správne konanie sa však začalo až v roku 2016, v septembri 2016! Aj to až po medializácii. Potvrdilo sa to, že iba medializácia postaví na nohy tých, ktorí majú konať. Správne konanie začalo v septembri 2016. Po odporúčaní akreditačnej komisie zriadenej ministerstvom, aby bola licencia, teda akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odobratá Čistému dňu. Počas tohto obdobia sme vykonávali poslanecký prieskum, počas ktorého sme boli sústavne napádané, že vytĺkame politický kapitál, že sa hráme na vyšetrovateľov, že súdime bez dostatočných informácií od všetkých zúčastnených. Nakoniec naša záverečná správa bola schválená na zasadnutí výboru a zaslaná ministrovi. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny však 3 dni pred Vianocami oznámil, že správne konanie prerušuje, pretože nemá dostatok informácií a argumentov. Prepáčte, ale to je vrchol arogantnosti. Takéto naťahovanie správneho konania vyvoláva pochybnosti. Minister nevie, čo má robiť v prípade maloletých detí? Alebo nechce, či nemôže konať? Od začiatku prepuknutia kauzy bolo pre nás zrejmé, že ministerstvo hrá hru v prospech inštitúcií, jednak resocializačného zariadenia, ale aj ústredia a samotného ministerstva. Minister kašľal na odporúčanie svojej vlastnej odbornej komisie. Jej členovia, odborníci, predsa už v septembri a opakovane v novembri odporučili odobrať resocializačnému zariadeniu akreditáciu. Čo urobil odvtedy minister, ktorý nám stále hovoril od prepuknutia kauzy, že koná? Ale ako koná a v prospech koho koná? Prebiehajúce a potom prerušené správne konanie bolo tak akurát skvelou zámienkou neodpovedať nám na poslaneckom prieskume na žiadnu otázku, pretože na ministerstve sa koná. Napríklad ani po vykonaní poslaneckého prieskumu doteraz nevieme, či ten, ktorý mal sex na rozlúčku s Natáliou, bol klientom, kuchárom či ergoterapeutom, nedokážeme to zistiť. Pritom je to také jednoduché pre ministerstvo. Treba pozrieť pracovné zmluvy, pozrieť Sociálnu poisťovňu a vyplatenie mzdy na účet. Tu je jasné zlyhanie kontroly. Minister nekoná, ba dokonca si stále necháva čas. Ak samotný minister nekoná v prospech maloletých detí už pri prvotnej informácii pri podozrení o ohrození zdravia alebo života, ako mu to prikazuje zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, tak je to trestuhodné. To, že táto vláda nechce vyšetriť kauzu Gorila, kauzu Bašternák a všetky tie ostatné kauzy, to je pre Slovensko katastrofou, ale stále ide, v úvodzovkách, len o peniaze. Ale tu hovoríme o deťoch a to je trestuhodné.
Výstup z nášho poslaneckého prieskumu poukazuje na závažné systémové nedostatky a na nedostatky v kontrole, a to najmä s ohľadom na nezávislosť kontroly a nekompetentnosť kontroly. A to sa týka aj detského domova PETO, v ktorom, predstavte si, kontrola z ústredia nenašla žiadne pochybenie. A pritom na strane 26, ak ju máte, mimoriadnu správu pani ombudsmanky, vidíte jasne, koľko detí, koľko počet, koľko, aký bol počet detí na jedného profesionálneho rodiča v iných detských domovoch a aký bol počet detí v detskom domove PETO. Prečo je tam viac detí? Alebo odbornosť?
Chcem podotknúť, že, a upozorňujú ma na to mnohí riaditelia zariadení, kde sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí, že oni majú skúsenosť úplne odlišnú, ako je to v prípade detského domova PETO a v prípade resocializačného zariadenia Čistý deň. Ich skúsenosť s kontrolami je diametrálne odlišná. Kontrola sa vykonáva veľmi často a veľmi podrobne. A tak je to dobre. Problém je, že sa nevykonáva všade.
V detskom domove PETO je to o to hroznejšie a o to alarmujúcejšie, že tam už rozprávame o bábätkách, a tieto už naozaj nemajú žiaden hlas ani silu, ani moc, je to strašné aj pri maloletých, ale predsa 14-ročné dievča, 14-ročný chlapec predsa len možno nájdu, možno ten hlas majú a možno to niekde povedia. Ale v prípade detských domovov hovoríme o bábätkách! Kto ich má chrániť?! Stratégie ani dokumenty a ani komisie zriadené v každom okrese v roku 2013 po smrti maloletej Lucky, o ktorej tento dokonalý systém nevedel 3 roky, neochránia každé jedno dieťa na Slovensku, sú to dobré, ale stále iba pomôcky, nástroje, prostriedky.
Problém je v ľuďoch, ktorí riadia štát, ktorí riadia najvyššie inštitúcie. Ak sú tam dosadení ako politickí nominanti, potom sa nečudujme, že zlyháva kontrolný mechanizmus a že sa nahliada na rôzne inštitúcie rôznym okom. Tí, čo majú dostatočné politické krytie, a tí, čo nemajú dostatočné politické krytie. Tento systém nedokáže ochrániť deti, ktoré sú mu zverené. Na pohrebe utýranej maloletej Lucky v roku 2013, tí, ktorí neviete, 3 roky sme o nej nevedeli, že je zomretá, že je po smrti. Arcibiskup Bezák, ktorý ju pochovával, povedal, že tento pohreb je znakom ľudskej, nie ekonomickej krízy a to prvé, čo potrebujeme, zdôraznil, je ľudská spoločnosť.
To, čo som dnes počula od niektorých poslancov vládnej koalície, je veľmi ďaleko od ľudskosti. Už pol roka tu nevid..., od niektorých, aby som bola objektívna, poslancov vládnej koalície nevidím žiadnu empatiu voči tejto maloletej, alebo voči dievčine Natálie v tejto kauze.
A chcem povedať aj a chcem sa obrátiť aj k rodičom na balkóne. Vážení rodičia, buďte šťastní, že sa to netýka vášho dieťaťa! A že vy ste spokojní so službami, ktoré ste dostali, ale nezabúdajte na to jedno dieťa, na to jedno jediné dieťa, ktorému nebolo dobre, ktorému bolo ublížené. A aj keby sa to týkalo iba jedného dieťaťa, jedného chlapca a jedného dievčaťa, vtedy musíme zabudnúť na svoje deti a urobiť všetko pre pomoc tomu jednému, parafrázujúc to biblické a zanecháme tých 99, ktorí sa majú dobre a sú ochránení, a pôjdeme hľadať tú jednu, tú jednu jedinú, pretože sa môže stať, že tá jedna jediná bude práve moja, vaša. Veľmi vás prosím, nedajte sa manipulovať a otočte, skúste otočiť pohľad týmto smerom.
Ďakujem pani ombudsmanke, že našla ešte odvahu prísť s mimoriadnou správou. Ďakujem všetkým tým, ktorí dokážu ísť aj proti múru, aj proti mocným, keď sa to jedná o deti.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2017 9:50 - 9:51 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny mi dovoľte predložiť spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetnej mimoriadnej správy (tlač 366a).
Mimoriadnu správu verejného ochrancu práv prerokovali dva výbory, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Oba výbory zobrali mimoriadnu správu na vedomie a odporúčali Národnej rade zobrať ju na vedomie. Na základe výsledkov rokovania určených výborov gestorský výbor odporúča Národnej rade zobrať na vedomie mimoriadnu správu verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a detí postupom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 8.2.2017 17:49 - 17:51 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, dovoľte mi prečítať zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv, ktoré sa konalo 8. februára 2017.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 140 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 140 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 140 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 4 neplatných a 136 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za Antona Čulena hlasovalo 15 poslancov, proti hlasovalo 93, zdržalo sa hlasovania 28;
- za Máriu Patakyovú hlasovalo 75 poslancov, 38 proti, 23 sa zdržalo hlasovania;
- za Janku Šípošovú hlasovalo 41 poslancov, proti 67, zdržalo sa hlasovania 28.
Na voľbu verejného ochrancu práv je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za verejného ochrancu práv zvolená Mária Patakyová.
Overovatelia poverili svojho člena Annu Verešovú, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 14:31 - 14:33 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým za faktické. Pán poslanec Kresák, je úplne skvelé, že ste teraz vystúpili a že ste hovorili za vašu kandidátku, že ste ju obhajovali. To je, takto to, myslím, že malo byť, že aj vy ste mohli pred všetkými vystúpiť, pretože nemohli byť všetci na vypočutí na zasadnutí výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ja som vo svojej rozprave hovorila, že, a hovorila som to aj na vypočutí, že oceňujem odbornosť, oceňujem aj dobrú vôľu, aj aktivity všetkých kandidátov, aj pána Čulena, aj pani profesorky Patakyovej. Je to môj pohľad, kedy som vytiahla alebo pripomenula som túto kauzu "Čistý deň", pretože s ňou už žijem naozaj viac ako pol roka. Je to naozaj moja srdcová záležitosť, pretože sú porušované práva detí. Takže chcela som tým nám všetkým ukázať také memento, že buďme pozorní, buďme pozorní na to, keď sa niekde pácha neprávosť na druhom, aby sme naozaj mohli potom povedať, že ja som sa angažoval, ja som sa angažovala.
A teraz mi, ja som chcela niečo prečítať na margo pána poslanca Mazureka, ktorý je členom výboru pre ľudské práva, tak vlastne budem citovať Imricha Gazdu, ktorý je cirkevný analytik a ktorý sa zaujíma o dianie v cirkvi, že kresťania katolíci, ktorí si nahovárajú, že heslá za Boha a za národ majú čosi spoločné s kresťanstvom a nevidia problém v podpore Kotlebovej strany, by si mali dôkladne prečítať Encykliku Pia XI. "Mit brennender Sorge", ktorou tento pápež reagoval na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2017 14:18 - 14:23 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, v pondelok v tomto týždni sme na zasadnutí výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny si mali možnosť vypočuť všetkých troch kandidátov na post verejného ochrancu práv. My máme svoju kandidátku, verejné vypočutie mi iba potvrdilo, že táto naša kandidátka Janka Šípošová je správna voľba, že je to správna nominácia a že je to najlepšia kandidátka.
Oceňujem odbornosť aj dobrú vôľu a aktivity ostatných dvoch kandidátov. Ale vadí mi angažovanie jedného v strane, ktorá šíri nenávisť voči určitej skupine ľudí a u druhej kandidátky mi je veľmi ľúto, že v určitej dobe sa nedostatočne zaujímala o človeka, ktorý upozornil na korupciu pri prijímaní na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Nestačí povedať iba, že nemáme informácie. Nech je to memento pre nás všetkých. O celý prípad Zuzany Melicherčíkovej sa zaujímali média a celé leto v 2010 to bola téma, ktorá zaujímala širokú verejnosť a preto upozorňujem na memento pre nás všetkých.
Je to taká paralela na súčasnosť a na súčasnú kauzu, ktorá je živá, kauza Čistý deň. Možno tiež niekoho z nás sto päťdesiatich poslancov oslovia s kandidatúrou na ombudsmana. A teraz ten niekto povie, že nemal dostatok informácií o kauze Čistý deň, o tom maloletom dievčati. Nuž tak to nebude, vážení. Ak o tom nič neviete, to znamená, že vy ste sa nezaujímali, že to vedľa vás šlo, ale vy ste neprejavili žiaden záujem.
Ale poďme ku našej kandidátke Janke Šípošovej. Ja som ju spoznala už veľmi dávno, možno aj viac ako desať rokov v čase, keď zakladala poradne v občianskom združení Pomoc obetiam násilia. Aj v našej organizácii sme vtedy začínali pomáhať obetiam domáceho násilia, je to veľmi špecifická téma a vyžaduje to aj špeciálnych odborníkov a vyžaduje to aj špecifický prístup. A práve preto sme spoločne sa radili, získavali sme od nej skúsenosti, pretože ich mala oveľa viac ako my.
Janka Šípošová, kto je to? Psychologička, poradkyňa, občianska aktivistka, zakladateľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia, ambasádorka obetí kriminálnych a násilných činov či nešťastných udalostí a dcéra politického väzňa, obhajkyňa obetí komunistického režimu. Nikdy nezohla chrbát, aby sa mala lepšie, aby mala lepšiu kariéru, aby jej to prinieslo nejaký osobný prospech. Janke Šípošovej prekáža formalizmus a to je dôležité pre ombudsmana. Prekáža jej aj zvyk stále sa odvolávať na nejaké dokumenty. Čítala som, že pre ňu je motívom ľudských práv ochrana ľudskej dôstojnosti a to ma presvedčilo. Ak niekto hovorí o ľudskej dôstojnosti, vie, čo sú to základné ľudské práva. Ľudská dôstojnosť dignitas vidieť hodnotu každého človeka, hodnotu človeka pre neho samého, nie pre inteligenciu, krásu, šikovnosť, bielu tvár, ale pre človeka samého. Takto je chápaná ľudská dôstojnosť, ktorá je základom ľudských práv. Ako poznám Janku Šípošovú, verím, že nie teoreticky, ale ako praktička, ako žena, ako človek s celou silou a oduševnením bude hájiť dôstojnosť každého človeka. Bude hájiť dôstojnosť každého človeka.
Takže prosím aj poslancov vládnej koalície, ktorí budú isto hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, akom poslanec má, aby vypočuli túto rozpravu a zamysleli sa nad tým, koho budú v tajných voľbách voliť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2017 15:22 - 15:23 hod.

Anna Verešová
Iba som tiež chcela zdôrazniť, že návrhom zákona nehovoríme o zrušení gastrolístkov, hovoríme o možnosti výberu, možnosti dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, či teda strava formou gastrolístkov alebo formou hotovosti finančných prostriedkov na účet. Takže možnosť výberu. Nechajme na ľudí, aby sa rozhodli, pretože oni najlepšie vedia, čo chcú, čo potrebujú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2017 15:09 - 15:10 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
V posledných dňoch často opakujem, že vládna garnitúra si myslí, že ľudia sú ovce. A presne je to aj v prípade týchto gastrolístkov. Nuž, Slováci a Slovenky majú rozum a naozaj sa vedia rozhodnúť, čo a ako a kedy budú jesť. Pretože hlad ich donúti jesť a musia ísť do reštaurácie. Takže prosím vás pekne, nechajme na ľuďoch, ako sa rozhodnú, oni sa určite každý deň najedia. Dajme im peniaze, dajme im lístky, dajme im možnosť vy-brať, ale nepodporujme iba biznis. Veď aj nie nadarmo Protimonopolný úrad odporučil vláde, vašej vláde, aby zrušila gastrolístky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2017 14:34 - 14:35 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ja osobne predpokladám, že ho celá vládna koalícia, tento návrh zákona podporí, pretože ak by proti tomu niečo poslanci vládnej koalície mali, tak by tu teraz sedeli a by sa prihlasovali do rozpravy a hovorili by argumenty proti navrhovateľovi, prečo to tak nesmie byť. Toto očakávala som ako pred rokom, ako nová poslankyňa, že tu má byť tá diskusia a že toto je ten dôstojný priebeh parlamentnej schôdze, že rokujeme a diskutujeme a hovoríme o zákone, ktorý sa predkladá. Tu sa však absolútne nediskutuje a to len z dôvodu toho, že na druhej strane nikto nemá k tomu čo povedať, iba sa zahlasuje proti tak, ako majú nakázané. Tak takto som si to skutočne nepredstavovala.
Skryt prepis