Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2019 o 16:49 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 16:49 - 16:50 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keď som pripravovala koncepciu rodinnej politiky, tak, samozrejme, všetky tie čísla, analýzy, grafy ukazovali, ako veľmi klesne rodina príjmovo, keď poberá iba rodičovský príspevok. To je jedna vec. Samozrejme, že sme navrhovali, aby tento príspevok rodičovský bol zvýšený, pretože ľudia sa naozaj prepadajú až do chudoby za to, že majú deti. A dokonca urobiť niečo z toho, že takto diskriminovať zase niektoré deti a niektorých rodičov, jeden bude mať zvýšený, druhý nebude mať zvýšený, jeden bude mať taký, za to, že sa skončila pracovná doba, to je jednoducho naozaj chaos, v tomto má kolegyňa Soňa naozaj pravdu.
Takže, prosím vás pekne, keď treba zvýšiť ten rodičovský príspevok, aby kvôli výchove, starostlivosti a prijímaní detí rodičia neklesli pomaly do chudoby alebo neboli ohrození chudobou, tak to aspoň robme plošne a nediskriminujme deti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:08 - 15:09 hod.

Anna Verešová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:00 - 15:01 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Chcem podporiť návrh kolegu Mihála, aby naozaj táto rozprava bola prerušená, aby naozaj nám išlo o vec, aby nám išlo o týchto ľudí, o tieto ženy, ktoré sú na balkóne a o všetkých tých, ktorých sa to dotýka, lebo sa to dotýka ľudí. Prosím vás pekne, sme schopní nehovoriť k tejto téme politicky, sme schopní hovoriť konštruktívne? Prosím vás pekne, tým ľuďom je úplne jedno, čo je koalícia, čo je opozícia, oni nám nehovoria o tom, aby sme napravili ako politici, alebo ako poslanecké a či politické strany tento zákon. Oni hovoria o tom, aby bol zákon spravodlivý, nediskriminačný a aby sme všetko urobili pre to, aby oni pocítili z neho to dobro, ktoré má pre nich vyplynúť. Tak prosím vás pekne, prestaňte-me politikárčiť a vyzývam, prosím pánov predkladateľov, aby vypočuli túto výzvu kolegu Mihála a aby sme o tom dlhšie rokovali, dlhšie rozprávali ešte aj na iných fórach. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:48 - 14:50 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Soňa, za príspevok. Neviem si predstaviť, že ako žena by si išla proti ženám. Určite, ako tu spolu sedíme, tak vždy sme bojovali za rodiny a určite za ženy. To, to je bez, to je nepriestrelné jednoducho. Ale čo chcem povedať, je, že prosím vás pekne, to je na čo dobré rozprávať o tom, kto čo kedy spôsobil, vracať sa dvanásť, pätnásť, pomaly dvadsať rokov dozadu? Ste zodpovední, prišli ste s poslaneckým návrhom, prišla strana s poslaneckým návrhom. Máte s tým veľký problém, lebo, samozrejme, neprešlo to žiadnym pripomienkovacím konaním, kde by ste odhalili rôzne chyby, ale samozrejme, zároveň by ste museli mať aj veľkú odvahu sa postaviť voči všetkým diskusiám a diskutujúcim. Raz tu máme primátorov, teraz tu máme ženy. Nuž tieto vaše návrhy poslanecké sú naozaj šité horúcou ihlou a sú diskriminačné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 16:42 - 16:43 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ja som nemala počas celého tohto trojročného obdobia, že my sa tu naprieč vieme spojiť v otázke dôstojnosti človeka. Naozaj naprieč politickým spektrom treba viacej hovoriť o dôstojnosti človeka, ktorú má človek bez toho, že či je pekný, múdry, krásny, vysoký a podobne. Len preto, že je človek, máme túto dôstojnosť. Ja budem určite prosiť aj výbor zdravotnícky, pána predsedu, aby sme o tom ešte rokovali, lebo by sme sa skutočne posunuli zase niekde ďalej ku krajinám, ktoré niečo takéto už realizujú. Takže budem ďalej v tom pokračovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 16:29 - 16:41 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, vážení páni kolegovia, váš navrhovaný zákon, novela zákona o pohrebníctve mňa osobne zaujala v dvoch bodoch, o ktorých by som chcela hovoriť a zároveň aj túto svoju rozpravu rozdeliť na také dve časti.
V tej prvej sa chcem dotknúť toho, že návrhom zákona sa spresňujú a dopĺňajú povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom. Návrh ustanovuje postup vydávania potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov pre individuálne pochovávanie rodičmi, to je tá prvá časť. A v tej druhej časti sa chcem, chcem hovoriť takisto o zmene zákona, kde, kde sa presne vymedzuje, za akých podmienok je možné ľudské pozostatky vystavovať.
Pani ministerka, ja musím oceniť, že zo vznesených 31 zásadných pripomienok ste akceptovali alebo čiastočne akceptovali 24. Ono sa to moc nevidí, som tu, som tu nejakých vyše troch rokov a veru poviem, že málokedy sú takto akceptované, zvlášť pripomienky verejnosti, hej, že, takže to je skvelé. Naozaj za mnohé z nich ďakujem, že boli akceptované a hneď aj premietnuté do tejto novely.
V tej prvej časti, kde by som chcela hovoriť o pochovávaní ľudských plodov, zvlášť ma... tu mi to nejako padá, nechám si to tu (rečníčka si položila hárok papiera na rečnícky pult). Zvlášť ma zaujala teda požiadavka verejnosti o tom, aby boli pochované všetky ľudské plody aj tie, ktoré si rodičia nevyžiadajú. Je dobré, že teda tí rodičia, ktorí si vyžiadajú pozostatky svojich detí, teda plodov, ako to nazývate v novele, ľudských plodov, tak teším sa, že sa toto deje a že, že budú mať tú možnosť, ale veľmi by som vás teda nejak tak prosila, žiadala, aby sme ešte rozprávali, sme v prvom čítaní, aby sme ešte stále hovorili aj o tom, že či nie je toto plénum naklonené k tomu a teda vy na ministerstve zdravotníctva, aby bola akceptovaná požiadavka... (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci!

Verešová, Anna, poslankyňa NR SR
... ktorá bola vznesená ako zásadná požiadavka, a to, aby všetky ľudské plody, aj tie, ktoré si rodičia nevyžiadajú, boli spopolnené v krematóriu. Znamená to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by zabezpečil toto spopolnenie v krematóriu. Totižto naozaj veľká časť potratených detí, žiaľ, končí v spaľovni odpadov. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, keby ste chvíľku počkali.
Páni poslanci, keď chcete debatovať, nech sa páči, smerom von. Rušíte vystupujúcu pani poslankyňu.
Nech sa páči.

Verešová, Anna, poslankyňa NR SR
Ak uznáme, že potratené ľudské plody – spontánne či umelo – sú pozostatkami ľudskými, tak je naozaj čas, aby v roku 2020 sme aj na Slovensku sa pridali ku krajinám, kde sú tieto pozostatky ľudského plodu pochovávané, teda spaľované v krematóriu a nie v spaľovni odpadov. Toto je dôležité pre nás.
Táto požiadavka nebola akceptovaná, hoci v tom odôvodnení požiadavky bolo jasne ešte zdôvodnené aj to, že podobná prax už bola uzákonená v Českej republike. Tento zákon v Českej republike nadobudol účinnosť 1. septembra 2017, pred dvoma rokmi. Českí legislatívci sa ešte dokonca aj oni sami inšpirovali s praxou v iných európskych krajinách, to znamená, že Slovensko nebude prvé, že bude mať postoj k pozostatkám ľudského plodu, postoj zachovania dôstojnosti človeka. A dôvodom, si dovolím prečítať, dôvodom, pre ktorý Česká republika pristúpila k takejto zmene, je, že týmto ľudským pozostatkom musí byť zaistená rovnaká pieta a dôstojnosť ako živonarodeným deťom zomrelým bezprostredne po pôrode. Takže toto bol dôvod, že Česká republika pristúpila k takejto novele.
Takže prvá časť a moja prvá otázka, pani ministerka, či sme schopní spolu diskutovať do druhého čítania a či je teda ministerstvo naklonené k tomu, aby sme, aby sme, áno, dali povinnosť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby všetky tieto potratené plody boli pochovávané, spopolnené v krematóriu.
Ešte by som tu povedala jednu vec dôležitú, že podľa Národného centra zdravotníckych informácií nám v rokoch 2011 – 2016 stúpali spontánne potraty. Prosím vás pekne, uvedomme si práve toto, že nehovorím iba o umelých potratoch, hovorím o spontánnych potratoch úplne rovnako. Rodičia, dobre, tí, ktorí si želajú, to aj urobia, ale ak táto spoločnosť je civilizovaná a uzná, a to uznávame v tej novele, viackrát hovoríme o tom, že je to mŕtve ľudské telo, tak mali by sme pozostatky ľudského plodu pochovávať, spopolňovať v krematóriu.
Tá druhá časť sa dotýka otázky vystavovania ľudského tela alebo jeho častí. Bola to taká moja parketa v roku 2017, kedy na Slovensku prebehla taká vášnivá diskusia k výstave Body the Exhibition v dvetisícsedemnástom. A ja som vtedy vášho predchodcu pána Druckera viackrát interpelovala s otázkou, že čo chce robiť legislatívne v tejto otázke, lebo my sme sa aj tu v pléne, keď sme rokovali, sme hovorili o tom, že podľa dohovoru o ľudských právach a biomedicíne ľudské telo a jeho časti nesmú byť predmetom finančného prospechu. Na tom sme sa všetci zhodli. Nehovoriac ešte o tom, že táto diskusia bola veľmi vášnivá aj preto, že táto téma poukazovala ešte aj na oveľa vážnejší problém, a to boli odkazy na nelegálny obchod s orgánmi mŕtvych tiel za účelom transplantácie, ktorý môže mať naozaj tie najstrašnejšie podoby. Takže v roku 2017, je to presne dva roky, v septembri som podala aj návrh novely s mojimi kolegami z vtedajšieho poslaneckého klubu a tam sme sa výslovne aj odvolávali na tento dohovor a na čl. 21 tohto dohovoru.
Ja tu chcem pri tom ale povedať, že túto interpeláciu som okrem ministra zdravotníctva Druckera poslala aj ministrovi Lajčákovi, pretože som sa ho pýtala, že ako je možné, že dohovor z roku 1997 nemáme implementovaný alebo nemáme zharmonizovaný s našou legislatívou. A on mi odpovedal, že uznesením vlády Slovenskej republiky z apríla 1997 bolo ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky uložené zosúladiť vnútroštátny právny poriadok Slovenskej republiky v oblasti zdravotnej starostlivosti s ustanoveniami dohovoru. Takže to som len chcela upozorniť na to, že o akej dobe hovoríme.
Preto sa vás aj chcem spýtať, že či táto novela, tento ods. 12 § 3, kde hovoríte o tom, čo je zakázané pri vystavovaní, či zohľadňuje aj práve zákaz finančného prospechu, či naozaj je v tom zákaze aj tento, tá harmonizácia s dohovorom a s týmto článkom 21. Vy v odstavci 12 § 3 píšete, teda je úplne nový vložený, ľudské pozostatky sa môžu vystavovať len v súlade s § 4, tam sa to jedná o regionálne úrady verejného zdravotníctva, inak vystavovať a upravovať ľudské pozostatky je zakázané okrem
a) historických zbierok v múzeách a múzejných zariadeniach,
b) archeologických nálezov, krýpt, kostníc,
c) náboženských relikvií a
d) iných miest s ľudskými pozostatkami sprístupnenými verejnosti podľa osobitného predpisu.
Ja som si aj ten osobitný predpis pozrela. Vrátim sa k tomu § 4 ods. 1 písm. c) a ten teraz hovorí, že vystaviť konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred ich pochovaním v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala, a to bol ten zákaz, to je súčasný zákaz. Takže... (reakcia ministerky), vôbec nie, dobre, však môžete to potom povedať aj plénu, budem vám za to vďačná. Nebola som si istá, či ten zákaz skutočne platí na výstavy typu Body Human, komerčné, aj keď to tu nemáme takto napísané.
Pani ministerka mi hovorila, že je to tak, že hoci tu nikde nie je napísané teda za finančného prospechu, že je to tak. Ja som vám za to vďačná. Povedzte to, prosím, aj plénu. Ja som vám za to vďačná a uvedomujem si, že ten boj s interpeláciami a sem-tam som si čekla ministra zdravotníctva, potom už aj vás a chodila som tu za vami teda, že či ten zákon o pohrebníctve bude novelizovaný v prospech toho, aby sme nemali, aby sa tu nerealizovali takéto výstavy, kde – a opäť sa vrátim – ľudská dôstojnosť bola asi, nieže v prachu zeme, ale ešte hlbšie. Takže vidím, že, páni poslanci, taká naša tvorivá práca, angažovanosť v nejakej téme trvá síce možno aj dva-tri roky, ale povzbudzujem vás, že je to možné a som za to vďačná. Dobre.
Takže prosím ešte raz, pani ministerka, aspoň teda k tej prvej otázke, že či sme ochotní rokovať do druhého čítania aj na pripomienku o tom, aby všetky ľudské plody boli poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj bez požiadania rodičov spopolňované v krematóriu alebo pochovávané.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

10.9.2019 17:20 - 17:35 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Chcem sa poďakovať všetkým poslancom, 145, ktorí hlasovali za uznesenie o ochrane slobody náboženstva... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, to nie je procedurálny návrh.

Verešová, Anna, poslankyňa NR SR
A chcem povedať, že to bolo niečo skvelé aj v ľudskoprávnom výbore. Ďakujem im za tú konštruktívnu komunikáciu. Je to skvelé, vyslali sme signál, že chceme chrániť náboženskú slobodu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.6.2019 18:31 - 18:32 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ešte raz by som vás rada požiadala o podporu. Zároveň chcem ešte povedať aj k vám, pani kolegyňa, že vlastne z vašej strany sa zdržali členovia výborov. Bolo mi to čudné, priznám sa, práve v takejto ľudskoprávnej téme o náboženskej slobode, pretože naozaj často hovoríte a hrdíte sa tým, že ste kresťania. Chcem povedať, že nie je možné, nie je možné obhajovať jedných a zároveň nemyslieť na druhých. To si neviem ani len predstaviť. Prepáčte, je to posledné slovo, veď ja ešte sa s vami rada porozprávam, len som to nestihla vo faktickej. Nechcem tým zneužiť toto posledné slovo. Môžeme ešte komunikovať.
Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a prosím o podporu tohto uznesenia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:26 - 18:28 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ako som spomínala od samotného začiatku, toto uznesenie prešlo mnohými rokovaniami. A v podstate sa na ňom podpísalo množstvo ľudí, odborníkov a taktiež poslancov Národnej rady. Komunikovali sme naozaj s množstvom ľudí a akceptovali sme ich pripomienky.
Pani poslankyňa, mnohým sa nepáčilo zase to, že je v názve tohto uznesenia, sú zdôraznení, prenasledovanie kresťanov. Vedeli sme si to mnohí obhájiť práve pre ten rastúci trend, ktorý je nespochybniteľný, nespochybniteľný.
Čo sa týka práve výtky voči prenasledovaniu Židov počas slovenského štátu, chcem povedať, taktiež to bolo, to boli podnety od členov výboru. Takže uvedomte si, že keď chcete naozaj prijať uznesenie o náboženskej slobode, je potrebné rokovať a naozaj vypočuť každého. Hovorili ste, že boli prenasledovaní Židia len na základe etnika, rasovo, ale naozaj odborníci hovoria aj o tom, že je odôvodnené toto prenasledovanie nielen ekonomicky a rasovo, ale aj náboženskými tézami.
A ešte by som rada povedala, že v prípade kresťanov a jezídov a ďalších menšín na Blízkom východe, ako aj Rohingov, čo sú umiernení moslimovia v Mjanmarsku, sa, konštatujú organizácie, že išlo o genocídu a v dôvodovej správe spomíname aj členov duchovného hnutia Falun Gong, ktorí sú od 90. rokov obeťami prenasledovania. Takže naozaj sme vypočuli všetkých, každého a uznesenie je práve... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:17 - 18:19 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým. Ďakujem kolegovi Klusovi, že tam videl takú tú prierezovosť, nezabudnúc úplne na nikoho, pretože náboženská sloboda sa fakt, naozaj, naozaj týka všetkých. A ako som už povedala, že práve ochrana náboženskej slobody je prevenciou genocíd, genocíd. A tiež som tam spomenula, že vlastne cez podporu náboženskej slobody sa môžeme dostať aj k úplne iným ekonomickým cieľom. Takže je to veľmi dôležité.
Čo sa týka toho výboru, pán kolega Soboňa, áno, ja som povedala, že jednohlasne. Ono to bolo na tom prvom zasadnutí výboru jednohlasne a následne pri spoločnej správe sa jeden zdržal, ale v podstate je to naozaj vysoká, vysoký počet členov zahlasovali za.
Chcela by som povedať, pani kolegyňa Grausová, že toto uznesenie vyjadruje solidaritu a, týmto ľuďom, a zároveň odporúča, nabáda, aby naša vláda sa pridala ešte aj ku viacej aktivitám, možno až ku konkrétnym aktivitám, ale to naozaj vyžaduje medzirezortnú spoluprácu a medzirezortné úsilie a komunikáciu. My v tomto uznesení nejdeme po príčinách. To je na iných, oveľa kompetentnejších ľuďoch, aby odhaľovali tieto príčiny a aby o nich hovorili a aby sa aj riešili. Týmto uznesením chceme vyjadriť ako Národná rada Slovenskej republiky solidaritu so všetkými prenasledovanými, so všetkými prenasledovanými. Myslíme aj na kresťanov, aj na umiernených moslimov, aj na všetkých tých, ktorí sú pre svoju vieru prenasledovaní.
Skryt prepis