Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2017 o 15:33 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2017 15:33 - 15:35 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Jurinovej za to, že viackrát upozornila na to, že sme do zákona o sociálnych službách včlenili cieľovú skupinu, a to zdravé deti do troch rokov. Chceme im poskytovať sociálnu službu. A sociálna služba je riešenie nepriaznivej situácie, riešenie krízovej sociálnej situácie, prevencia sociálneho vylúčenia alebo pomoc človeku viesť samostatný život, ak naozaj sa nachádza alebo má nejaké sťažené schopnosti, zhoršené zdravie. Kde, prosím vás pekne, tu vidíte priestor pre..., poskytnúť sociálnu službu pre dieťa do troch rokov veku. Ja, tento zákon bol už pri prijímaní v roku 2008 politicky tu v parlamente pozmenený mnohými pozmeňovacími návrhmi. Naozaj je veľmi ťažko aplikovateľný potom v praxi. Bolo tam veľa tých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí ho kritizovali. A tak som očakávala, že aj teraz pri, keď chcete ošetriť nástroj zosúladenia rodiny a práce, že prídete s novým zákonom, nám to bolo aj pri stretnutí so štátnym tajomníkom povedané, že naozaj aj on nie je spokojný s tým, že práve takáto cieľová skupina ide do zákona o sociálnych službách.
Ale ja sa pýtam, že prečo ste nepripravili teda samostatný zákon. Viem si predstaviť, že by sa volal zákon o podpore rodín, a tam práve by patrila, patrilo zosúladenie pracovných a rodičovských povinností. Prosím vás, zákon o sociálnych službách je už tak zhumpľovaný, že týmto ďalším nástrojom je pomaly nevykonávateľný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2016 18:07 - 18:08 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Už 27 rokov od Nežnej revolúcie bývalí príslušníci Štátnej bezpečnosti majú dôchodky trojnásobne vyššie ako ich obete. Bol tu spomínaný Anton Srholec. Osobne poznám pána Ladislava Záborského, akademického maliara, ktorý mi veľmi často hovoril, čo sa dialo vo väzniciach, ako boli prenasledovaní, mučení. A musím spomenúť aj sestru Zdenku Schellingovú z Krivej, ako ju, som čítala o tom, ako ju potápali do vody, kým sa nezačala dusiť, naťahovali ju po strop a pri tom ju bili.
Prečo je možné sa s týmto všetkým, prečo to bolo možné vysporiadať sa a nastoliť aspoň takú elementárnu spravodlivosť v Poľsku, v Maďarsku, v susedných krajinách? Prečo to nie je možné u nás na Slovensku? Aká sme to teda, aká sme to vlastne krajina? Stále plná ľudí z minulého režimu? Aký to dávame príklad mladým ľuďom? Veď v prvom čítaní sa posúva návrh zákona, aby sa o ňom diskutovalo v tom ďalšom. A tak vás prosím, pánov poslancov a panie poslankyne, tak hlasujme už aspoň teda, keď je už tretíkrát v tomto pléne, hlasujme za tento návrh a posuňme ho do druhého čítania. Však ak hovoríme o slušnom Slovensku, tak hlasujme aj za spravodlivé Slovensko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2016 15:28 - 15:28 hod.

Anna Verešová
Neviem, prečo máte akúsi obsesiu sústavne hovoriť o Rómoch, keď si osobne, aj tu boli predstavené, ochrana ľudských práv úplne všetkých. Ja som robila aj s matkami bielymi, ak to môžem takto povedať, so ženami bielymi, sčasti aj rómskymi a mala som inú skúsenosť, akú máte vy. Nikto ich tu, ich tu nepreferuje, nikto ich tu neobhajuje takým spôsobom, že by ich vyvyšoval nad iných. Máte obsesiu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2016 15:22 - 15:27 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani verejná ochrankyňa ľudských práv, vážení kolegovia, kolegyne. Na našom predposlednom zasadnutí výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ku mimoriadnej správe verejnej ochrankyne práv nebolo prijaté uznesenie ani len v bode A, ktorý hovoril, že mimoriadnu správu berieme na vedomie. Členovia vládnej koalície to odôvodnili tým, že chcú vedieť aj iné fakty a ďalšie informácie a postoj z ministerstva vnútra. Bez tohto naozaj nechceli správu ani len zobrať na vedomie. Nuž, dostali sme, dostali sme následne stanovisko z ministerstva vnútra a ani na ďalšom zasadnutí výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny neboli títo členovia, ktorí vlastne vyžiadali svojho vlastného ministra, aby urobil takúto prácu, aby vydal stanovisko, ani sa neunúvali prísť.
Stanovisko ministerstva vnútra končí formálnou klauzulou, že vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2016 až 2020 deklarovala, že bude posudzovať, presadzovať, pardon, inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov.
Chcem sa, chcela som sa teda spýtať členov výboru, ale zase ani tu nesedia v pléne, že či im teda celé toto stanovisko pána ministra stačilo. Pýtam sa ich, či sa dozvedeli viac faktov a či už teraz vedia zaujať kompetentné stanovisko, či by dnes túto mimoriadnu správu už aspoň zobrali na vedomie. Aj takáto je práca na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny. Každá žiadosť či informácia, že niečo niekde v štátnych inštitúciách treba opraviť, členovia vládnej koalície berú ako osobné útoky.
Mňa osobne zaujala v stanovisku ministerstva vnútra informácia, že už v roku 2013 navštívil útvary policajných zborov Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania a vzniesol námietku, ktorá sa týkala využívania určených priestorov. Áno, samotnú existenciu priestorov nenamietal, ale odporučil prijať opatrenia, čím bolo potvrdené, že tieto priestory sú naozaj malé a vybavenie nedostatočné. Preto tento výbor odporučil, že tu v týchto priestoroch nesmú byť zadržiavané osoby na dlhší čas ako niekoľko hodín. Koľko je pre niekoho niekoľko hodín? Koľko je pre vás niekoľko hodín? Nakoľko je pre vás niekoľko hodín? Niektorí pracovníci si môžu napríklad myslieť, že Róm, ktorý má ktovie čo za sebou, alebo drogovo závislý muž či žena, ktorí sú, v úvodzovkách, skazení, si zaslúžia pobudnúť v týchto kobkách aj viac hodín. Až toľko, že sa tam pomočia. Dobre ste počuli. Pretože v týchto kobkách nie je zvonček, ktorým by si dovolali pomoc.
Ak vám to stále nevadí a ak stále vidíte len za tým skazených ľudí, v úvodzovkách, alebo Rómov, tak vás prosím, vážení poslanci a poslankyne, aby ste si prestavili, že do týchto kobiek dajú vášho manžela a vašu manželku a vášho syna a vašu dcéru. Pretože všetko je zneužiteľné.
A tak vás chcem upriamiť na hodnotu ľudskej dôstojnosti. Dignitas, ľudská dôstojnosť. Vieme, čo to znamená? Ľudská dôstojnosť je hodnota pre seba samú, nie pre krásu, šikovnosť či múdrosť, schopnosti, ale preto, že si človek, že som človek. Takto chápaná hodnota človeka je základom ľudských práv. A tak chcem poďakovať pani ombudsmanke, že chráni práva všetkých, aj skazených ľudí, aj Rómov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2016 11:38 - 11:45 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a vážení kolegovia, tak ako bolo povedané, pre ženu, ktorá chce mať deti, ale súčasne nechce stratiť kontakt so zamestnaním, sa javí ako ideálne riešenie porodiť viac detí v kratšom čase. Keď teda žena porodí druhé, eventuálne ďalšie dieťa skôr, ako staršie dieťa dovŕši tri roky, resp. šesť rokov v špecifických prípadoch, zostáva jej podľa súčasnej právnej úpravy nárok len na jeden rodičovský príspevok.
Preto navrhujeme, aby sa rodičovský príspevok v týchto prípadoch zvyšoval rovnako, ako sa už v súčasnosti zvyšuje u súčasne narodených detí, teda dvojičiek, trojičiek a podobne. Z našej strany ide o jeden z celého komplexu návrhov zákonov rodinnej politiky. Rodinnej politiky. Rodinná politika je podpora tých občanov, ktorí sú schopní, zdraví postarať sa o seba, ale v období starostlivosti o deti sú naozaj zrazu ohrození chudobou, je to možné. Mať deti je rozhodnutie, ktoré zahŕňa viditeľné priame a nepriame náklady, a nárast týchto nákladov sa považuje za jeden z faktorov pôrodnosti. Priame náklady si vieme všetci predstaviť, je to jedlo, doprava, oblečenie, vzdelanie, zariadenie domácnosti. Náklady na prvé dieťa sú často väčšie ako na ďalšie deti.
Nepriame náklady zahŕňajú čas, ktorý zväčša matky venujú starostlivosti o deti. Tento faktor - a to by som rada opakovala aj na tejto pôde - je v našej spoločnosti a zo strany štátu nedocenený. Ženy naozaj šetria náklady. Ženy, ktoré vychovávajú deti, šetria náklady, ktoré by na výchovu musel vynakladať štát. Rodinná politika teda má ochrániť rodiny pred rozkladom a chudobou. Štát funkčné rodiny potrebuje. Štát potrebuje funkčné rodiny. Každý štát potrebuje mladých ľudí, ktorí sa odvážia mať deti. Už do volieb hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sme šli s volebným programom rodinnej politiky. Takmer všetky vyspelé krajiny čelia problému klesajúcej pôrodnosti. Budem to neustále opakovať, Slovensko má jednu z najnižších pôrodností v Európskej únii a naša vláda nemá vo vládnom programe koncept rodinnej politiky. Slovensko má dokonca najnižšiu pôrodnosť aj medzi štátmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá združuje 34 ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta. Pôrodnosť u nás dlhodobo klesá a v súčasnosti je okolo 1,34 dieťaťa na ženu.
Aj keď pôrodnosť a formovanie rodiny sú záležitosťou súkromnej sféry každého človeka, mnohé krajiny už začali vyvíjať politiky, ktoré by uľahčili mladým ľuďom založenie rodiny. Krivka pôrodnosti sa začala zvyšovať v tých krajinách, v ktorých prijímajú konkrétne opatrenia, napríklad Francúzsko. Tam sa zvyšuje pôrodnosť preto, že prijali množstvo nástrojov. Jedná sa o služby, zvýšené miesta v škôlke, nástroje na zosúladenie rodiny a práce, ale aj zvyšovanie finančných príspevkov a nové finančné príspevky. Takto to začali robiť aj v susedných krajinách, v Poľsku a v Maďarsku. Napríklad je veľmi zaujímavé, že v Maďarsku zvyšujú príspevky veľmi významne práve pri druhom a veľmi významne pri treťom dieťati. Napríklad rodinné prídavky sú na prvé dieťa okolo 40 eur, ale na tretie dieťa sú už 209 eur. Daňové úľavy pre rodiny sú, pri prvom dieťati daňová úľava vo výške 33 eur, ale pri treťom dieťati 322 eur. Samozrejme, že sú tam aj ďalšie a ďalšie nástroje, zosúladenie rodiny a práce, rozvoj jaslí a podobne.
Chcem pripomenúť, aby sa niekto... (zvonenie telefónu a ruch v sále), aby sa niekto nebál, že, že chceme zvýhodňovať nejako rodiny, ktoré sú možno nie príliš zodpovedné práve, práve pri prijímaní detí alebo pri rozhodnutiach, koľko detí budú mať. Všetky tieto finančné výhody v Maďarsku aj v iných krajinách viažu na zamestnanie rodičov. Naozaj ide o podporu funkčných rodín.
Kedy konečne začneme teda prijímať aj v Slovenskej republike takéto opatrenia? Mala by to robiť vláda, takéto návrhy v prospech rodiny by mala prinášať vláda, bohužiaľ, ako som povedala, programové vyhlásenie neobsahuje koncept rodinnej politiky, a preto tieto návrhy prinášame my z opozície. Nie sú to populistické návrhy a nie sú, lebo sú to, nie sú to vymyslené návrhy totiž. Sú to podnety od žien, ktoré, a rodín, ktoré zažívajú takúto situáciu. V tomto prípade, pri tomto návrhu sú to podnety od žien, ktoré presne toto zažívajú alebo zažili. Z rôznych dôvodov majú dieťa už po, ďalšie dieťa už po dvoch rokoch dosiahnutia veku toho prvého dieťaťa, pretože chcú mať aj možno nižší vekový rozdiel medzi súrodencami, ale mnohé mi hovoria aj o tom, že práve preto, aby nastúpili do práce, aby sa postarali o tieto deti súčasne, naraz v jednom období, a môžu potom nastúpiť do práce. Preto ich treba podporiť, nie znevýhodňovať a diskriminovať.
Áno, návrh nášho zákona, návrh predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Vieme však, že projekt Hodnota za peniaze odkrýva obrovské možnosti obrovských úspor, ak sa bude konečne nakladať s verejnými financiami hospodárne, efektívne, účelne a účinne. Nehovoriac o tom, že pán minister financií tiež všetkým nám tvrdí, že Slovensko je v dobrej ekonomickej kondícii. Teda kedy, ak nie teraz, pozerať na rodiny, pozerať na matky, pozerať na deti.
Chcem vám povedať, že ženy, s ktorými som o tomto našom návrhu rozprávala, a verím, že aj, aj vôbec rodiny na Slovensku sa budú pozerať aj pri hlasovaní, ako budeme hlasovať a ako na nich myslíme.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2016 10:44 - 10:46 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo. Ja sa na to dívam z pohľadu dieťaťa. Pracovala som s deťmi aj s ich matkami dlhé roky, skoro dvadsať rokov a stretávala som sa s deťmi, ktoré boli sexuálne zneužité. A tak ja vždy budem stáť na strane dieťaťa a nie na strane dospelého. Nech je to otec biologický či otčim, kde, ako vieme z výskumov, najviac zneužívaní je v rodinách, a potom, samozrejme, v inštitúciách, kde sa s deťmi prichádza do styku, tak v školstve, ale aj v detských domovoch a rôznych zariadeniach, kde máme deťom pomáhať.
Takže čokoľvek, čokoľvek pomôže tomu, aby sme si vedeli ochrániť naše deti, tak budem vždy hlasovať za. Samozrejme, že, že my nedokážeme zabrániť každej situácii, ale urobme všetko možné, nachystajme akékoľvek opatrenia, prijmime rôzne nástroje na to, aby sme vážne v našej krajine konečne dokázali ochrániť deti pred týmto ohavným činom. My sme práve ukončili poslanecký prieskum kvôli kauze, ktorá je nazývaná Čistý deň, kauza Čistý deň, a je potrebné naozaj prijať množstvo opatrení, aby tu neboli prípady typu utýranej Lucky a rôzne ďalšie. Uvedomme si, prosím vás, že sexuálne zneužitie je strašný čin.
A prosím vás pekne, odpis trestov pre mňa nie je žiadny problém, aby si odo mňa niekto vypýtal ako dospelého človeka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2016 10:09 - 10:14 hod.

Anna Verešová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2016 16:02 - 16:04 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
... za slovo. Nuž zle sa to počúva. Kolega Matovič nastavuje zrkadlo a do toho zrkadla sa zle díva. A správanie alebo keď ste sa pozreli do toho zrkadla, keď ho počúvate, tak ste sa rozhodli to zrkadlo rozbiť. A toto nie je správanie normálneho dospelého človeka, to je pubertálne správanie, to je presne to, keď rodičovi povie niekto, jeho syn či dcéra, niečo, čo sa mu nepáči, tak dostane facku alebo ho vyhodí rodič z domu von.
Ste strašne už zacyklení, poslanci vládnej koalície, v nejakej bubline, kde nie ste schopní byť už partnermi, ako tu vyzval predo mnou rečník a, myslím si, že aj Matovič vo svojej rozprave, vy už neviete byť partnermi, aby ste dokázali počúvať niekoho, kto vám hovorí niečo iné.
Musím ešte podotknúť, že som tu počula, ono sa to dostalo aj do verejnosti, vraj celý tento rokovák, novela rokovacieho poriadku vznikla aj preto, lebo tu hrozila kedysi bitka. No tak ja som tu sedela veľmi blízko pri tom roztiahnutom plagáte, bilborde, či čo to bolo, ale ja som nič také nevidela ani nepočula. Nezavádzajte verejnosť, keď neviete, čo máte, ako máte obhájiť svoje správanie.
A tak teda tiež ďakujem kolegovi Matovičovi, že nám všetkým ešte ukazuje, čo to je sloboda, čo to je sloboda človeka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2016 10:00 - 10:02 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegovi Krajčímu za jeho príspevok a za jeho snahu robiť pre, urobiť niečo pre ľudí v núdzi a oceňujem ministerstvo a pani ministerku za to, že, že naozaj sa snaží urobiť všetko pre ochranu zdravia nášho národa. To je, to je priorita, tomu chápem, toho, tomu rozumiem.
Len chcem vás naozaj poprosiť, pani ministerka, aj poslancov, aby sme si práve možno aj v tomto adventnom čase uvedomili, ako je potrebné pomôcť rodinám v núdzi, nesťažovať zbytočne a nepridávať bremená charitatívnym organizáciám, ktoré sú overené. Oni sú overené, majú za sebou desaťročia práce. Netreba pridávať bremená ďalšie byrokratické na to, aby mohli robiť nejaký úkon pre rodiny v núdzi. Zvlášť sa prihováram aj kvôli jednorodičovským rodinám, ktoré majú naozaj malý finančný príjem, málo prostriedkov a každá trvanlivá potravina, ktorú dostanú, im pomôže. Pripomínam opäť, že práve v tomto adventnom čase, predvianočnom čase tieto rodiny dostávajú rôzne dary v podobe trvanlivých potravín, takže vyzývam pani ministerku, vyzývam poslancov, pomôžme tomu aj legislatívne, aby táto charita sa mohla ďalej realizovať v prospech rodín v núdzi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2016 9:59 - 10:00 hod.

Anna Verešová
Ďakujem pekne. Áno, je to tak, veď práve vláda hovorí, že vytvorí v určitých regiónoch vraj viac ako desaťtisíce pracovných miest. O to viac je potreba bytov a nájomných bytov pre týchto ľudí, ktorí môžu migrovať za touto prácu. Ale ako som už poukázala, na toto sa v rozpočte, s týmto sa vôbec nepočíta.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis