Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.11.2016 o 9:45 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.11.2016 9:45 - 9:56 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, už pri predstavení programového vyhlásenia vlády som vo svojej rozprave hovorila o tom, že vládny program nepozná pojem rodinná politika.
Prečo teraz spomínam vládny program? Nuž, do rozpočtu sa premietajú priority vlády tak, aby následne rezorty prepojili výdavky do programov s konkrétnymi cieľmi. A keďže vládna koalícia nechce či nevie myslieť prorodinne, ani predstavovaný rozpočet na rodinu nemyslí. Ale predstavitelia vládnej koalície sa iste začnú brániť, že to tak nie je a že o rodine sa pojednáva v časti o sociálnej politike. Dookola budem pripomínať, rodinná politika v žiadnom prípade nie je totožná so sociálnou politikou a bolo by treba čím skôr s týmto sa stotožniť. Keby si vládna koalícia určila už vo vládnom programe ako prioritu napr. riešenie demografickej krízy, tak by sme to dnes museli vidieť v rozpočte. Dnes už nik nespochybňuje, že súčasný stav demografie je najväčším problémom Európy, a teda aj Slovenska. Už aj ekonómovia namiesto rozprávania o HDP a dlhu čoraz viac hovoria o zlej demografii a starnutí obyvateľstva. Preto mali byť opatrenia na zlepšenie demografickej krivky jedným z hlavných bodov vládneho programu a v tomto predkladanom rozpočte by sme mali vidieť prepojenie tejto priority s výdavkami v rezortoch.
Aký by to mal byť vlastne teda nástroj, čo by vlastne bolo podporou rastu demografie na Slovensku? Nuž akákoľvek podpora mladých ľudí, aby sa nebáli založiť si rodinu. Z prieskumov vyplýva, že mladí ľudia si chcú založiť rodinu, ale majú strach. Oni si totiž nedokážu zabezpečiť bývanie. Problémy spojené s bývaním mladých rodín sú obrovské. Je to jeden z ich najnáročnejších problémov. Vo vládnom programe v časti Výstavba a bývanie sa o opatreniach na efektívnu podporu nájomného bývania dočítate iba v jednej vete. Na trhu bytov a obytných domov sa vytvára tlak, aby v bytovom fonde Slovenskej republiky prevládali byty vo vlastníctve. Pre mladé rodiny teda prakticky neexistuje reálna a dostupná ponuka primeraných nájomných bytov či domov. Z koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 vyplýva, že na Slovensku je podiel nájomných bytov veľmi malý a v súčasnosti predstavuje len necelých 6 %. Väčšina nájomných bytov je v súkromnom vlastníctve, verejný sektor disponuje len malým počtom nájomných bytov.
Pár čísiel o nedostatku nájomných bytov.
339 bytov na 1 000 obyvateľov znamená predposledné miesto v Európskej únii a druhé miesto v Európskej únii nám patrí za podiel ľudí vo veku 25 až 34 rokov bývajúcich u rodičov, 53,7 %. Je tu teda obrovský dopyt po výstavbe cenovo dostupných nájomných bytov. Vláda by mala na to pamätať, keď už nie pre demografiu, tak aspoň z dôvodu zvýšenia zamestnanosti. Nikto totiž nespochybní, že mobilita pracovnej sily je jedným z dôležitých nástrojov znižovania nezamestnanosti.
Z dôvodu migrácie za prácou je však potrebná dostupnosť nájomného bývania pre celé rodiny, ale cenovo dostupná tiež. Totiž na Slovensku je z prieskumov zrejmé, že rodiny na bývanie vynakladajú skoro 25 %, alebo minimálne 25 % z celého rozpočtu. Takto je to aj v Nemecku, Poľsku, Španielsku aj v Švédsku, týchto 25 % z rozpočtu rodiny.
Na otázku v prieskume, čo je najväčším problémom, ktorému čelia v každodennom živote rodiny, bola práve vysoká cena bývania, až pre 39 respondentov. A tak by sme očakávali, že vláda vynaloží financie na bývanie jednak za účelom zvýšenia demografickej krivky a jednak za účelom zosúladenia bývania a pracovných príležitostí. Pozrela som sa teda v predloženom rozpočte, pozrela som teda v predloženom rozpočte na rok 2017, aké financie vynaloží vláda v ďalších rokoch na zlepšenie bytovej situácie. Očakávania som mala vysoké, pretože odvšadiaľ počujeme, že krajina je v dobrej ekonomickej situácii, že slovenská ekonomika rastie rýchlo. Na podporu rozvoja bývania prostredníctvom poskytovania dotácií sa v roku 2017 rozpočtujú výdavky zo štátneho rozpočtu v sume 108 mil. eur. Výdavky sú určené na podporu bývania v sume 40 mil. eur, na náhradné nájomné byty vo výške 1,5 mil. eur, na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu vo výške 29 mil. eur a na štátny príspevok k hypotekárnym úverom vo výške 37 mil. eur. To je na rok 2017.
Na ďalšie roky sa na podporu bývania plánuje vynaložiť približne rovnaká suma, stále okolo 110 mil. eur. Je zaujímavé, že sa mierne znižuje štátna prémia v stavebnom sporení a zvyšuje sa podpora cez hypotekárne úvery. Štátny príspevok pre mladých, poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu, sa na rok 2017 určuje vo výške 2 % ročne a štátny príspevok pre mladomanželov, poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu, sa na rok 2017 určuje vo výške 3 % ročne. A keďže som hovorila, že sa zvyšuje podpora cez hypotekárne úvery, uvediem aj čísla. V roku 2017 je to 37 mil. eur, v roku 2018 40 mil. eur a v roku 2019 42 mil. eur. K tomu sa ešte v svojej rozprave vrátim.
Významnú úlohu v podpore rozvoja bývania má Štátny fond rozvoja bývania, ktorého celkové zdroje v roku 2017 predstavujú čiastku 348 mil. eur. Fond je finančná inštitúcia, prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu poskytovaním výhodných dlhodobých úverov. Fond poskytuje štátnu podporu na účely obstarania bytu, obstarania nájomného bytu, a to výstavbou nájomného bytu alebo kúpou nájomného bytu a tiež na obnovu bytovej budovy. Ako som už povedala, celkové zdroje vo fonde v roku 2017 predstavujú čiastku 348 mil. eur. Je to síce o 186 mil. eur viac ako v roku 2016, ale nie je to zvýšenou sumou zo štátneho rozpočtu, ale zvýšenými vlastnými príjmami fondu. Vlastné príjmy fondu sú príjmy zo splácania poskytnutých úverov, z úrokov a zostatku predchádzajúcich rokov. Transfer zo štátneho rozpočtu do fondu zostáva nemenný. A je to 25 mil. eur aj na rok 2018, aj na rok 2019. Napriek tomu, že sa tieto vlastné príjmy vo fonde znižujú. Znamená to, že ďalšie roky bude fond disponovať s oveľa nižšími sumami.
Tak si to zhrňme. Štátny príspevok na hypotekárny úver sa mierne zvyšuje a transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania, kde sa môžu poskytovať výhodné dlhodobé úvery, je rovnaký a spolu s vlastnými príjmami sa významne znižuje. Pritom mnohí odborníci poukazujú na súčasnú neefektívnosť štátneho príspevku na hypotekárny úver. Nerozumiem, iba ak je dôležitejšie sústrediť sa na bonifikáciu hypoték a úvery na bývanie z dôvodu toho, že väčšina týchto dotácií končí v bankách.
Je to teda zrejmé aj z rozpočtu, vláda nemá prioritu riešiť budúcnosť mladých ľudí, mladej generácie. Ak by to bolo, videli by sme v rozpočte navýšenie transferu do Štátneho fondu rozvoja bývania. Keďže je ekonomika v skvelej kondícii, malo to tam byť. V rôznych regiónoch chce vláda vytvoriť pracovné príležitosti. Myslím si, že takto mohla podporiť aj migráciu za prácou práve dostupným nájomným bývaním pre celé rodiny. Možno bolo namieste aj presunúť aspoň časť príspevku na hypotekárny úver do fondu. Navýšenie financií do podpory bývania by uvítala skupina mladých ľudí do 30 rokov, pre ktorú je otázka bývania nesmierne dôležitá. Podľa dostupných údajov ide o milión, skoro 1 200 000 obyvateľov, to je 22 % z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky. Títo ľudia si chcú založiť rodiny, ale potrebujú dostupné bývanie.
Pán minister, z pohľadu na verejné financie má rozhodujúci vplyv štruktúra populácie. Dnes má priemerný Slovák 40 rokov, o polstoročie to bude 50 rokov. Slovensko bude starnúť extrémne rýchlo spolu s Poľskom najrýchlejšie v Európskej únii. V roku 2060 budeme patriť medzi najstaršie krajiny nielen v Európskej únii, ale aj vo svete.
Okolité krajiny, a už to tu bolo spomenuté, Maďarsko i Poľsko to už riešia desiatkami opatrení. Áno, samozrejme, znamená to navýšenie finančných prostriedkov. Starnutie obyvateľstva Slovenska sa stáva teda jednou z najväčších výziev 21. storočia, pretože zasahuje viaceré sféry celého národného hospodárstva. Je to jeden z našich najväčších problémov, ale našej vlády akoby sa to netýkalo.
Dobrý hospodár má myslieť na budúcnosť a, pán minister, teda kritizujem vás, že predkladaný rozpočet je pre mladých ľudí v prospech ich bývania veľmi skúpy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2016 17:12 - 17:14 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne, kolega Mihál, za tento naozaj fundovaný príspevok, z vašej strany vždy ide o odborný príspevok. Ďakujem za to, že ste spomenuli aj tú katastrofálnu situáciu chránených dielní, chránených pracovísk. Na jednej strane naša krajina, Slovensko, vláda sa zaviaže integrovať zdravotne znevýhodnených ľudí do zamestnania, na druhej strane urobí všetky možné kroky, aby zlikvidovala všetky tieto pracoviská, ktoré chcú alebo ktoré poskytujú pracovné miesta práve pre invalidov. A bolo to veľmi sofistikované riešenie v tom čase jednofarebnej vlády SMER-u, si to veľmi dobre pamätáme. Naozaj tieto príspevky pre chránené pracoviská a dielne boli znížené o polovicu, o celú polovicu. A dnes sme počuli pána ministra na odpovedi na moju otázku, že teda kde viaznu dopytovo orientované projekty, teda projekty pre, napríklad pre mimovládne organizácie. Boli zatiaľ vyhlásené dve výzvy. A tak mne stále telefonujú a mailujú ľudia, ktorí doteraz, odvážni ľudia, ktorí doteraz prevádzkujú chránené dielne a chránené pracoviská, že čo majú robiť a že v podstate musia týchto invalidov prepúšťať.
Takže dúfam, že, ako ste povedali, že sa toto raz zmení.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.11.2016 14:58 - 15:00 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem pekne. Pán minister, z bánk a eurofondov sa doteraz vyčerpalo 1,62 % z celkového objemu. To je hotová katastrofa, pretože už prešli celé dva roky z nového programovacieho obdobia. A dokonca aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý mal naplánované kontroly, tak sa musel otočiť a zrušiť tieto kontroly, pretože niet čo kontrolovať. To je skutočne katastrofa, aby po dvoch rokoch čerpania alebo nového programovacieho obdobia sme čerpali 1,62 % z tohto balíka.
Ku vám by som, prosím vás, chcela, či som dobre pochopila. Dopytové projekty, ktoré ste povedali, sú dva a budú čoskoro vyhlásené. To sa chcem spýtať, že či som dobre porozumela. To je, dva teda. To som úplne zhrozená, ak to tak je. Ale že či ste aj s touto situáciou spokojný? Hoci hovoríte o tom, že ste prvý a druhý a neviem čo, ale keď si uvedomíme, že 1,62 % sa doteraz čerpalo, takže aj keď ste prvý alebo druhý v poradí, tak určite je to veľmi málo. Takže či som dobre pochopila, že dve výzvy a či ste s touto situáciou spokojný?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2016 9:41 - 9:43 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Ivan, uvedomila som si aj pri vašom príspevku, ako sme si všetci osvojili ten slogan "vlaky zadarmo". Opakujeme to všetci a pritom to nie je celkom pravda. Pretože vieme dobre, že študenti a aj dôchodci, ktorí prichádzajú na železnici ku pokladni, tak dostávajú často odpovede, že nemôžu už cestovať. A ak sa musia študenti dopraviť do školy, čo sa musia dopraviť do školy, tak si musia kupovať lístky. Takže jednak je to veľmi proti podnikateľskému prostrediu, tento nástroj, ktorý bol prijatý zjavne populisticky, ale jednak je aj veľmi, veľmi nespravodlivý. Pretože ak si vláda určí, že treba podporovať štúdium detí, že treba podporovať takto rodinu, tak by, ak by ich chcela robiť spravodlivo, tak by nastavila tento nástroj tak, aby každý študent, každý študent, to je jedno, odkiaľ je, akým prostriedkom chodí do školy, tak by dostali na túto cestu, na toto štúdium podporu všetci rovnakú. Takže neosvojujme si celkom také tieto ich slogany, ktoré nie sú ani pravdivé, ani spravodlivé. A ešte k tomu vlastne sľub dojazdových autobusov ku vlakom, ani toto nebolo splnené. Takže nehovorme to isté, čo hovoria, keď si chcú, keď chcú odkázať niečo voličom, naša vláda.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

22.11.2016 16:18 - 16:32 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milí priatelia, aj moje deti veľmi intenzívne zbierali podpisy pod petíciu za "Zastavme hazard!", ktorá sa konala v Bratislave, a preto si dovolím svoju rozpravu začať prečítaním argumentov iniciatívy "Zastavme hazard!" k regulácii hazardných hier.
Prevádzkovatelia hazardných hier ako hlavný argument používajú odsek 1 čl. 35 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý garantuje právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. S obľubou však zamlčiavajú fakt, že ten istý článok 35 Ústavy Slovenskej republiky dáva v odseku 2 právomoc Národnej rade Slovenskej republiky prijať zákon, ktorý ustanoví podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností. Takýmito obmedzeniami môže byť aj úplný zákaz prevádzkovania určitých povolaní a činností na území miest a obcí a podmienkami, napr. petícia občanov, lokálne referendum, prípadne narúšanie verejného poriadku v danej obci. Právo obcí regulovať hazardné hry na svojom území je aplikáciou odseku 2 čl. 35 Ústavy Slovenskej republiky.
Pozornosť treba upriamiť aj na vyjadrenie tlačového odboru Ministerstva financií Slovenskej republiky, kde uviedli, že túto oblasť vníma ministerstvo financií ako regulované odvetvie a neštandardný typ biznisu, ktorý ale nesmie žiadnym spôsobom ohrozovať ľudí.
Ďalej sa v argumentoch iniciatívy "Zastavme hazard!" píše o tom, že ružomberskí podnikatelia nepriamo priznali, že hazard škodí rodinám a vo svojej námietke voči VZN uviedli, že "našou motiváciou je ochrana rodín a nie narúšanie verejného poriadku". Podľa nich nie je možné regulovať hazard kvôli ochrane rodiny, lebo to zákon nepripúšťa. Táto interpretácia nie je pravdivá, pretože ochrana rodín, maloletých a iných zraniteľných osôb patrí k verejnému poriadku. Ústava Slovenskej republiky navyše hovorí, že Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru, manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona, zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.
K výške kvóra hovoria argumenty iniciatívy "Zastavme hazard!" toľko, že také mimoriadne vysoké nároky na občanov, aké boli doteraz uvedené v zákone, 30 %, sa nekládli nikdy ani na volených zástupcov.
Ja vítam iniciatívu ministerstva, kedy znížili kvórum alebo navrhujú znížiť a schvaľujú znížiť kvórum na 20 % v mestách Košice a Bratislava. Dokonca sme tu pred chvíľou počuli aj návrh pozmeňovací na zníženie na 15 %. Chcem tu pripomenúť, že v Bratislave bolo priamo na Magistráte ukradnutých 52 350 podpisov, teda skoro čistá polovica, 15 % z potrebných 106-tisíc podpisov, čo je 30 %.
Ak je v našej krajine toto možné, obávam sa, že je potom možné zabezpečiť aj dostatok neplatných podpisov. Obávam sa, že dôsledným kontrolovaním podpisov pod gesciou ministerstva vnútra, o čo požiadal primátor, sa môžu opäť nejaké podpisy stratiť vyhodnotením týchto podpisov ako neplatných. A tak nakoniec možno nepomôže ani zníženie kvóra na 20 % a možno ani na 15 %.
Preto poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti navrhujeme vypustiť podmienku petície zo zákona úplne.
Ešte si dovolím z argumentov iniciatívy "Zastavme hazard!" pripomenúť aj dopady na manželstvá a rodiny, kde sa o hráčskej závislosti vie, no hráč sa odmieta zo svojej závislosti liečiť. Naozaj si uvedomme, že ak minie spoločný majetok manželov, zoberie si na seba takýto člen rodiny viacero úverov a nie je schopný ich splácať, nastupuje exekúcia rodinného majetku, ktorá vo viacerých prípadoch viedla až k bezdomovectvu či odobratiu detí rodičom. Pritom manžel či manželka hráča, hráčky nemá právo ďalšej hre zabrániť a tak ochrániť svoju rodinu pred ďalšími prehrami a ešte väčšími finančnými problémami. Pritom aj pri vôli manžela alebo manželky splácať dlhy a uspokojiť exekútorov končí väčšinou rodinný majetok ako vklad do ďalšej hazardnej hry.
Pracovala som 18 rokov v azylovom dome, kde sme museli prijať a zabezpečiť bezpečné ubytovanie práve takým ženám s deťmi, ktoré z hodiny na hodinu, zo dňa na deň stratili strechu nad hlavou práve preto, že manžel a otec detí prišiel o všetok svoj majetok kvôli hazardu. A preto máme pripravený pozmeňovací a doplňujúci návrh, ktorý si dovolím teraz prečítať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej, Eriky Jurinovej, Miroslava Sopka, Jána Budaja, Gábora Grendela, Igora Matoviča, Jozefa Viskupiča, Martina Fecka, Eduarda Hegera, Richarda Vašečku, Anny Verešovej, Sone Gaborčákovej, Silvie Shahzad, Jána Marosza, Ota Žarnaya, Viery Dubačovej, Alana Suchánka, Mareka Krajčího a Jozefa Lukáča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I navrhuje doterajšie body 19 a 20 spojiť do jedného bodu 19 takto: 19. V § 10 odseky 4 a 5 znejú:
"(4) Daňový úrad
a) vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,
b) vydáva potvrdenia o zložení finančnej zábezpeky pre žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier podľa ich sídla,
c) je odvolacím orgánom pre obce v správnom konaní podľa osobitného predpisu vo veciach individuálnych licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov a vo veciach nimi uložených sankcií prevádzkovateľom hazardných hier podľa tohto zákona,
d) ukladá sankcie podľa tohto zákona.
(5) Obec
a) rozhoduje o udelení individuálnej licencie podľa tohto zákona,
b) vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce,
c) ukladá sankcie podľa tohto zákona,
d) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nie je možné umiestniť herňu v budovách uvedených v § 38 ods. 4 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 38 ods. 4 písm. a) až d), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 38 ods. 4, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie."
Doterajšie body sa primeranie prečíslujú.
Odôvodnenie: Ide o legislatívnotechnickú úpravu bezprostredne súvisiacu s bodom 2 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Za ďalšie. V čl. I bod 21 znie: V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustenie petície ako zákonnej podmienky vydania všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým sa rozhodne o tom, že určité typy hazardných hier nie je možné prevádzkovať na území obce. Takouto právnou úpravou nie je ovplyvnená možnosť obyvateľov obce petíciu zorganizovať. Platila by všeobecná právna úprava podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, len už nebude podmienkou vydania všeobecne záväzného nariadenia. Ponecháva sa pritom podmienka narúšania verejného poriadku, nie však preukázateľného a opakovaného, ktorej splnenie sa bude preukazovať na základe prešetrenia sťažnosti obyvateľov obce na narúšanie verejného poriadku.
3. V čl. I bode 100 sa § 58m dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:
"(20) Všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydávané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, o ktorom obecné zastupiteľstvo nerozhodlo uznesením do 31. decembra 2016, sa vydá podľa predpisov účinných od 1. januára 2017.
(21) Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia vydaného obcou podľa § 10 ods. 5 písm. d), sa toto všeobecne záväzné nariadenie obce nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto licencie."
Odôvodnenie: Dopĺňajú sa prechodné ustanovenia o nový odsek, ktorým sa určuje, že petície odovzdané obci za účelom prijatia všeobecne záväzného nariadenia nebudú odo dňa nadobudnutia účinnosti predkladaného vládneho návrhu zákona potrebné, pretože na prijatie všeobecne záväzného nariadenia sa bude aplikovať nová právna úprava. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pani poslankyňa, prepáčte, prosím vás, že vás prerušujem, ale na 16.30 hod. zvolal pán predseda poslanecké grémiu a dohodli sme sa, že bude prerušené rokovanie.

Verešová, Anna, poslankyňa NR SR
Pol minúty.

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Dobre, nech sa páči, samozrejme.

Verešová, Anna, poslankyňa NR SR
Dobre, ďakujem.
Zároveň sa v novom odseku 21 zabraňuje retroaktivite pôsobenia navrhovanej právnej úpravy vo vzťahu k VZN obce o zákaze vybraných hazardných hier na jej území.
Zároveň žiadam vyňať body 7 a 8 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, uchádzam sa o vašu podporu a dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto pozmeňovacieho a doplňujúceho návrhu.
Verím, že budete hlasovať v prospech občanov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2016 12:09 - 12:12 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za príspevok kolegyni. Naozaj v tejto chvíli v súčasnosti vlastne trestáme rodičov, keď sa snažia pracovať tak s dieťaťom, ktoré je zdravotne postihnuté, znevýhodnené, aby dosiahli tú najlepšiu, najvyššiu možnú buď mobilitu alebo teda schopnosť učiť sa pracovať. Mám v rodine takéto dieťa, pomáhame týmto rodičom, koľko len môžeme a naozaj z neho, z tohto Mareka je nakoniec taký človek, ktorý je schopný fungovať v obci, poznajú ho ľudia a vie sa o seba viacej postarať. A toto by sme mali motivovať, pretože na jednej strane sa nám zdá, ako by nás o niečo viac oberali aj schválením tohto zákona, ako keby o niečo štát prišiel, ale ja som presvedčená, že práve, keď títo zdravotne znevýhodnení dosiahnu taký najlepší stupeň možnosti v živote žiť a pracovať, vzdelávať sa a učiť sa, tak to bude práve pre štát prospešné a predpokladám, že neodoberú štátu toľko peňazí. Nakoniec títo ľudia ako by odobrali, keby nedosiahli tento lepší stupeň života, životných funkcií? Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2016 10:56 - 11:02 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, počúvame potreby mladých ľudí, mladých rodín, ktorí začínajú svoje, svoje, budovať svoje manželstvo, svoje rodiny, prijímajú deti, majú tú odvahu a tie ich potreby súvisia zvlášť s dvoma, sú to také dve hlavné potreby. Jedna je, že potrebujú pomoc pri zaobstaraní si bývania. To znamená, že potrebujú pomoc štátu pri pôžičkách, či už návratných či nenávratných, a tuná náš štát veľmi zlyháva a potom potrebujú pomoc pri starostlivosti o deti, lebo bez akejkoľvek podpory štátu nedokážu dobre, kvalitne a tak, ako naozaj chcú, sa postarať o deti. Pretože starostlivosť o deti je veľmi namáhavá. A my ich aj potrebujeme, pretože potrebujeme, lebo chceme, aby naša krajina ďalej prosperovala, aby bola, mala budúcnosť.
A medzi také veľké potreby mladých rodín teda patrí aj to, že čo po skončení rodičovskej materskej dovolenky? Ako môžu nastúpiť do práce, keď im skončí materská dovolenka a oni nedostanú miesto v škôlke, v materskej škôlke? Čo majú robiť? Nemôžu nastúpiť, ale ak nenastúpia, stratia pracovnú pozíciu, stratia prácu. To si nemôžu dovoliť.
Podporujeme, podporujeme starostlivosť o dieťa do veku troch rokov. Štát podporil túto starostlivosť s príspevkom 280 eur pracujúcim alebo študujúcim rodičom. Je dokonca vyšší tento príspevok ako rodičovský príspevok, takže veľmi motivačný, aby matka nastúpila do práce. Avšak absolútne sa nestaráme o to, ako pomôcť rodičom, keď skončí rodičovský príspevok a dieťa im nie je umiestnené do škôlky. Pritom však (zaznievanie gongu), pritom však z európskeho sociálneho fondu ide z operačného programu Ľudské zdroje na národný projekt na príspevok o starostlivosť o deti do troch rokov veku až 30 mil. eur, ale iba o deti do troch rokov. Vynikajúci nástroj. Dobre. Mnoho žien a matiek ho využíva. Ale barcelonské ciele nastavili aj to, že je potrebné pomáhať aj rodičom, ktorí majú deti od troch rokov do šesť rokov. Do dnešného dňa nechápem, prečo toto nebolo vyrokované. Aký bol úmysel nevyrokovať aj takúto možnosť cez európsky sociálny fond podporovať finančne aj rodičov, ktorí nedostanú materskú škôlku a mohli by si toto dieťa pritom popýtať starostlivosť v súkromnej škôlke? Toto je náš návrh, aby ak rodič nedostane škôlku pre svoje dieťa po trojročnej materskej dovolenke, dostával 280 príspevok na, 280 eur príspevok na starostlivosť. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím kľud v rokovacej sále. Pani poslankyňa, chcem sa opýtať, že či to máte ešte?

Verešová, Anna, poslankyňa NR SR
Už veľmi krátko poviem.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Aha, super.

Verešová, Anna, poslankyňa NR SR
Áno? Tak preruším? (Reakcia z pléna.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Môžte, ak krátko, tak môžte dokončiť.

Verešová, Anna, poslankyňa NR SR
Ešte asi päť minút.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Päť minút? Nech sa páči, dokončite.

Verešová, Anna, poslankyňa NR SR
Ale no, skúsim tri. Chcela som povedať ešte k tomu, že neuveríte, ale akákoľvek politika zosúladenia rodiny a práce naozaj prispieva aj k demografickému rastu. A svedčia o tom mnohé dokumenty a správy európskeho, komisie Európskeho parlamentu.
A preto vás chcem poprosiť, aby ste podporili tento návrh zákona, ktorý pomáha mladým rodičom. Dajme rodičom množstvo nástrojov. Áno, tí, ktorí chcú ísť do zamestnania už do troch rokov veku dieťaťa, pomôžme im. Dajme im príspevok 280 eur. Ale pomáhajme aj tým, ktorí chcú zostať doma tri roky, ale potom potrebujú takisto pomoc, pretože nedostali škôlku, urobme to isté. Mladí rodičia, mladé matky nám hovoria aj o tom, že ony by rady zostali doma aj do päť, do šesť rokov veku dieťaťa. Aj tu by sme mohli naozaj vymyslieť, a my to v hnutí máme, v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, vymyslieť aj tuná nástroj a s rešpektom, s rešpektom voči akémukoľvek rozhodnutiu matky, napríklad, aby matka, ktorá chce zostať do šesť rokov veku dieťaťa doma, možno nemusela dostávať príspevok, tak sa rozhodla, ale napríklad aby nestratila zamestnanie u zamestnávateľa.
Takže dajme, prosím vás, množstvo nástrojov pre rodičov s mladými deťmi. Veľmi vás prosím o túto podporu, vzhliadajú na vás, aby ste im pomohli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2016 19:03 - 19:04 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dvanásť z predkladateľov z navrhovateľov tohto zákona sú v parlamente toľko, koľko aj ja, ôsmy mesiac. A naozaj tak obdivujem ich odvahu, že, a odvahu pána predsedu Národnej rady, že sa pustil do takéhoto zákona. A tak spolu s kolegyňou Erikou Jurinovou, ju podporujem, a hovorím vám, že, alebo prosím vás, žiadam vás, že ak ste mali túto odvahu, tak majte aj pokoru a skutočne počúvajte poslancov, ktorí vám hovoria, že stiahnite zákon a robme na ňom v budúcnosti. Je to štátnicky prístup, kto dokáže uznať chybu. A nebude vás vyhodnocovať iba dnešný deň, ale história. Takže, ak chcete naozaj pracovať pre krajinu ešte ďalšie a ďalšie budúce roky, tak stiahnite tento zákon a môžeme ďalej o ňom rokovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2016 17:20 - 17:22 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Hrnko, prosím vás pekne, zodpovedajte si vo svojom svedomí na otázku, čo ste urobili v prípade sexuálne zneužitej maloletej Natálie, čo robíte pre ľudí, ktorí robia v noci a v nedeľu a čo robíte pre to, aby nám neumierali na Slovensku ľudia. Prosím vás pekne, ja budem vždy takto bojovať za slobodu a za obmedzovanie tejto slobody. Pretože vy lámete dnes demokraciu práve takýmto návrhom zákona o rokovacom poriadku. A viete, prečo to budem vždy robiť? Že budem takto zápasiť za slobodu? Robila som to ako občianka a budem to robiť ako politička. Viete prečo? Dnes sa mi narodila vnučka Sofinka a práve preto (potlesk), ďakujem veľmi pekne, a práve pre tieto deti, aj pre ďalšie iné deti, preto som spomenula aj maloletú Natáliu. Práve pre túto generáciu budem sústavne rozprávať a hájiť a zápasiť za slobodu, aby ony sa tu mali lepšie, pretože týmto vy naozaj pripravujete týmto deťom totalitu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2016 17:05 - 17:17 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Navrhovatelia predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o rokovacom poriadku, hovoria, že jeho cieľom je zabezpečiť ochranu efektívneho fungovania Národnej rady počas jej schôdzí, plynulému chodu schôdzí Národnej rady a zároveň ochrany nerušeného výkonu mandátu poslancov pri súčasnom rešpektovaní výkonu ich práva na slobodu prejavu. Počujete dobre, pri súčasnom rešpektovaní výkonu ich práva na slobodu prejavu.
Právo na slobodu prejavu je právo na vyjadrenie a šírenie vlastných názorov naj-rôz-nej-ším spôsobom. Slovom, písmom, tlačou, obrazom a iným spôsobom. Hovorí o tom článok 19 Deklarácie ľudských práv. "Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu, toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel vinu za svoje presvedčenie, a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami."
Navrhovatelia však v § 32 v novom ods. 4 zakazujú do rokovacej sály vnášať transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia. Takýto zákaz je v 21. storočí úplne smiešny. Čoho sa tak veľmi bojíte? Zákaz nosenia transparentov a plagátov sa dokonca v novele ocitol pred slovom, pred zákazom zbraní a výbušnín, dobre počujete. To máte taký veľký strach pred obrazom? Transparenty, plagáty a letáky sú prvé a až po nich sa bojíte vnášania do parlamentu zbraní a výbušnín. No je to pravda, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť. Obraz sa zapamätá, slová vyšumia. Toho sa bojíte?
Tento strach z videného potvrdzujete aj doplneným ods. 3 v § 32, ktorý zakazuje v rokovacej sále používať mobilné telefóny nielen na telefonovanie, ale aj na vyhotovovanie fotografií. Bojíte sa, že si odfotím túto sálu? Že odfotím tieto prázdne sedadlá po mojej ľavej ruke počas rokovania? Ja som to už nie jeden raz urobila. Áno, odfotila som si túto sálu aj minulý týždeň v piatok, aj predtým v piatok. Totiž za posledné týždne ste si už dvakrát odhlasovali, že sa nebude hlasovať v piatok, aby ste mohli odísť skôr a predĺžili ste si víkend. No a čo počujem po piatku, v sobotu doma z rádia? Že títo poslanci, ktorí odišli už v piatok domov, chcú zastupovať tvrdo pracujúceho človeka. No neporazilo by vás? Obávam sa, že ani z diaľky si neviete predstaviť, ako vyzerá tvrdo pracujúci človek.
Novelou rokovacieho poriadku nám zakazujete slobodu slova. Chcete nám zakázať fotografovať a slobodne hovoriť. Z celej tejto novely na mňa páchne nielen akýsi váš strach, ale akási až paranoja. Keď ako opoziční poslanci konáme svoju poslaneckú prácu a teda kontrolujeme ministrov, počúvam od niektorých poslancov hovoriť, že to je spiknutie, že im krivdíme, že ich urážame. Ale to je detinské a paranoidné a skoro až pubertálne správanie. Ste nejakí útlocitní, bez akéhokoľvek nadhľadu, ktorý politik musí mať. A pre toto chcete opozíciu umlčať? Meniť kvôli tomuto rokovací poriadok je vskutku neprimerané.
Od koaličných poslancov počujem často, že opozícia si môže dovoliť iba kričať, protestovať, ale vy musíte pracovať v prospech občanov. Občania vám povedali, že potrebujú novelu rokovacieho poriadku? To si asi naozaj myslíte, keďže Slovenská národná strana tento zákon predkladá... (Reakcie z pléna.) Povedali vaši voliči? Viete, čo potrebujú občania? Na Slovensku sú naši ľudia rekordérmi v práci v noci a v nedeľu. Ako sovy. Každý piaty Slovák trávi nedeľu a tiež v noci v práci najviac času z celej Európskej únie, každý piaty nezamestnaný je mladý človek do 25 rokov. Ľudia utekajú do zahraničia za prácou, v tomto roku v porovnaní s predchádzajúcim sa zvýšil tento počet o 17,8 percenta. Toto si všímajte! V štatistikách úmrtí, ktorým sa dalo pri dnešných medicínskych poznatkoch predísť, patrí Slovensku štvrté najhoršie umiestnenie spomedzi 28 krajín Európskej únie. Toto si všímajte! Počúvajte malých a stredných podnikateľov a zamestnancov. Počúvajte mladé rodiny a ich strachovanie, či každý mesiac dokážu zaplatiť obrovskú hypotéku za byty, atď., atď. a tak ďalej.
A neodpustím si nepripomenúť prípad, ktorý ma v posledných týždňoch najviac desí. Obraciam sa teraz nielen na navrhovateľov novely rokovacieho poriadku, ale na vás všetkých a zvlášť na poslancov Slovenskej národnej strany. Venujete toľko času novele rokovacieho poriadku. Chcem sa vás spýtať, koľko času ste venovali prípadu sexuálne zneužitej maloletej Natálie, ktorá bola zverená do starostlivosti štátu? Ako ste sa angažovali? Ako ste to vyhodnotili? Že bláznivé poslankyne si vytĺkajú politický kapitál? To vám stačilo? Áno, počula som niektorých poslancov, ktorí mi hovorili: vieš, keby si vedela celú pravdu, že matka tej maloletej, vieš, to je taká, no, taká ľahká žena, vieš, otec je alkoholik, no a vieš, tá Natália, ona sama ponúka sex. Ach, Bože! Však bola pre toto zverená do starostlivosti štátu. Ale nie preto, aby tam našla to isté prostredie, ako poznala predtým.
Zúčastnila som sa poslaneckého prieskumu na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Už teraz je evidentné, že vôbec nejde o individuálne zlyhanie, že je tu zlyhanie systému. Tak to bolo aj v prípade zabitej maloletej Lucky v roku 2009, ale objavenej až na konci roku 2012. Toto si všímajte! Tomu sa venujte! Toto očakávajú občania tohto štátu od vás.
Páni koaliční poslanci, veľmi vás vyzývam, aby ste teraz, keď ste vo vláde a môžete prijímať akékoľvek zákony, ochránili všetky naše deti. Ale videla som aj práve doobeda pri hlasovaní, keď sme chceli, keď ste nepodporili pozmeňujúci návrh poslankyni Jurinovej, aby sa nepremlčali alebo aby bola dlhšia doba na premlčanie takého ohavného činu, ako je sexuálne zneužite maloletých detí. To ste neurobili. Stačí vám, a to si vnímam, že túto ochranu detí má v kompetencii niekto iný. Iný rezort, iní ľudia, iní poslanci, iní úradníci. Práve tento hrozný alibizmus počúvame aj z úst zodpovedných. To som odovzdala na ten rezort, tam nemáme kompetenciu, za to zodpovedajú iní. To je hrozné, ako by sme hovorili o diaľniciach, a nie o deťoch.
Áno, aj za toto nesiete zodpovednosť, hoci to neradi počúvate. Či sa vám to páči alebo nie, ale už nesiete zodpovednosť všetci za zlyhávanie systému, nielen poslanci strany SMER, ktorí až v sobotu po desiatich rokoch vládnutia chcú vzhliadať na tvrdo pracujúceho človeka. A nesiete zodpovednosť aj za atmosféru v spoločnosti. Ja som to už povedala v tejto rokovacej sále viackrát. Na Slovensku sa vám podarilo rozšíriť taký mýtus, že spoločnosť nepolarizujú tí, ktorí zlo robia, ale nenávisť šíria vraj tí, ktorí na to poukazujú. Snažíte sa obrátiť pozornosť na Matoviča, ktorý už, zdá sa, môže aj za to, že sa točí Zem. To vám stačí takto jednoducho rozmýšľať? V našej krajine sú diskreditovaní a prenasledovaní tí, ktorí na to poukazujú. Štátne orgány sú zneužívané na diskreditáciu politických protivníkov. Ako si toto, páni poslanci a poslankyne, viete vysporiadať vo svojom svedomí?
Hrdí začneme byť na Slovensku až vtedy, páni navrhovatelia novely rokovacieho poriadku, keď sa budeme vedieť vysporiadať s korupciou a s vykrádaním verejných zdrojov. Tá hustá atmosféra v spoločnosti iba kopíruje atmosféru v parlamente a, naopak, zmena je možná nie s novelou rokovacieho poriadku, ale vtedy, keď odvoláte ministra vnútra Kaliňáka, na ktorého padá nie tieň, ale priamo už je to zatmenie Slnka. Na ktorého padá podozrenie z krytia človeka, ktorý je podozrivý z obrovských daňových podvodov. Kvôli tomuto nemusíte meniť rokovací poriadok.
Práve kvôli takejto atmosfére je veľmi ťažké vecne diskutovať, pracovať, rokovať. Verejnosť sa ma pýta, čo chceme v našom hnutí robiť pre rodiny, pre podnikateľov, pre zamestnancov, pre ozdravenie verejných služieb. Nuž, my v hnutí vieme, čo chceme robiť pre ľudí, aj máme víziu, aj vieme, kde zlyháva systém. Ale pokým sa v našej krajine nevysporiadame s vykrádaním verejných zdrojov, pokým nebude platiť spravodlivosť pre všetkých, nielen pre vyvolených, dovtedy budeme kričať. Darmo nás budete diskreditovať a nazývať cirkusantmi a diletantmi a šašmi, ani to neviem vyskloňovať, budeme poukazovať na zlo a zlodejiny. A túto slobodu nám nezoberiete, pretože sme na tie stoličky nie prilepení.
A stále budeme kričať, keď tu budete chcieť takto obmedzovať slobodu. Žiadna tyrania by totiž nevznikla, keby ľudia včas kričali. Obranou pred tyraniou, neslobodou je vždy obrana ešte len javiacou sa tyraniou, povedal Chesterton. A to robíme, pretože ľudia nám hovoria, že sa boja na úradoch, v zamestnaniach čokoľvek povedať. Sú vystrašení, ustrašení. A tak musíme kričať za nich my. Chvalabohu, ľudia na Slovensku nie sú ovce a veľmi dobre vedia, čo sa deje. Darmo z nás robíte polobláznov a šašov. Ľudia vám prestávajú veriť.
Páni navrhovatelia, prosím vás, stiahnite túto novelu rokovacieho poriadku. Áno, priznáte tým síce určitú chybu, ale to je veľkosť človeka a o to viac politika.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis