Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2016 o 10:41 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 10:41 - 10:47 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
... sa pridať ku kolegovi Budajovi a chcem poďakovať pánu predsedovi Správnej rady Ústavu pamäti národa. Ja som si túto správu mala teda možnosť už teraz cez vás vypočuť už druhýkrát, včera na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ďakujem naozaj za túto bohatú činnosť. Viem, že by ste chceli robiť ešte oveľa viac. Naozaj ďakujem, lebo cez vašu činnosť si naša spoločnosť stále pripomína obdobie neslobody a je dôležité pripomenúť, že je to obdobie režimu komunistického aj fašistického. Lebo teraz naozaj hovoríme, mnohé aktivity sa vyvíjajú z toho fašizmu. Ale je dôležité povedať, že stop fašizmu aj komunizmu, teda stop totalitám. A za toto vám ďakujem a naozaj vám prajem, aby ste mali dosť prostriedkov a naozaj aj budovu, teda sídlo, kde by ste mohli túto prácu vykonávať.
A ešte tak ľudsky chcem povedať, že aj chcem vyzdvihnúť takú jednu z tých činností, a to bol úžasný, výnimočný dokumentárny film Stopy v snehu, ktorý ste aj povedali, a chcem vám tak poďakovať za všetkých ľudí, s ktorými sme sa o tomto filme veľmi bavili a podrobne ho preberali. Takže, ďakujem vám, pán riaditeľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2016 16:10 - 16:11 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Pán poslanec Číž, tu je hrubé porušenie zákona, aby deti do troch rokov, následne teda aj deti do šesť rokov, ale hlavne deti do troch rokov boli v detskom domove a tam je, tam bolo v tom čase šesť bábätok do troch rokov, to je hrubé porušenie zákona. To je jedno, či je to zariadenie, ktoré zriadila dcéra pani Tomanovej, alebo ktokoľvek iný. To je úplne jedno! Profesionálny rodič neodchádza o 16. hod. po odpracovaní šichty z detského domova, hoci je jeho zamestnancom. Profesionálny rodič má dieťa doma a je plne mu k dispozícii 24 hodín denne. To je hrubé porušenie zákona.
A my nemôžeme byť, vy ste boli naozaj politický, nemôžeme sa teraz rozprávať o tom, kto zriadil tento detský domov. To je úplne jedno! Je to porušenie zákona. Deti nesmú byť v detskom domove do troch rokov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2016 15:43 - 15:44 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Zaujalo ma v príspevku pani predsedníčky výboru pre ľudské práva spojenie dom ľudských práv, dom pre všetky skupiny, pre všetkých občanov. Ja som si všimla, a už som to aj na výbore hovorila, že v správe bola uvedená informácia aj o uskutočnenom referende o rodine v roku 2015, ale skôr teda tak negatívne alebo v negatívnom obraze.
Mám za to, že toto nebol nestranne objektívny pohľad. Zdá sa, že ste sa, pani ombudsmanka, dostatočne neoboznámili s požiadavkami všetkých skupín občanov, myslím tým teraz rodičov detí, ktorí vnímali v rokoch pred referendom ohrozenie svojho práva, a to ochrany pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a do ich výchovy a vzdelávania detí. Áno, o tom sme sa rozprávali aj na výbore, že v tom čase si viaceré skupiny občanov paralelne hájili svoje práva, o tom sme hovorili. Očakávala som teda, že o tejto situácii budete v správe informovať objektívne s postojom obhajoby všetkých skupín občanov, teda aj rodičov, ktorí mali a oni dokonca teraz stále majú obavy pred neoprávneným zasahovaním do jej výchovy a vzdelávania ich detí. Toto malo v správe zaznieť.
Inak oceňujem naozaj v správe aj veľký priestor pre zdravotne znevýhodnených.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2016 15:14 - 15:15 hod.

Anna Verešová
Ďakujem za slovo. 29. mája v 2015. roku bola v tlači titulka: "Matka Roberta Remiáša už 19 rokov zaspáva s pocitom, že jej upálili syna." A chcem veriť, že 29. mája v roku 2016 nájdeme v tlači titulku: "Matka Roberta Remiáša po 20. rokoch zaspáva s pocitom, že vinníci zodpovední za smrť jej syna budú potrestaní."
V to sa úfam a verím. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 9:48 - 9:49 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vidím, že máme úplne rovnaké zmýšľanie aj s pani poslankyňou Kačšákovou, aj s Jurinovou. Presne to som chcela pripomenúť. A ja si myslím, že všetkým nám tu treba pripomenúť rokovací poriadok, že skrátené legislatívne konanie je možné za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. Ja teda ako nová ten rokovací poriadok naozaj čítam a teraz vnímam, že naozaj vláda tu pripomína alebo dokladuje, že implementácia programového obdobia 2014 až ´20 je v druhom kvartáli roku 2016 ešte len na začiatku. Ale veď vládli ste vy. Takže naozaj ste takto ohrozili krajinu a zdôvodňujete tu, že existuje finančná hrozba v podobe nevyčerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Však je to vláda kontinuity a pokračujete vo vládnutí. Veľmi sa čudujem, že sa vám toto mohlo stať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 19:27 - 19:28 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Pán minister, za takéto vystúpenia sú opoziční poslanci kritizovaní, že šíria nenávisť, že urážajú a že sa vecne nevyjadrujú k programovému vyhláseniu vlády. Ja som tu na rozdiel od mnohých sedela, ja som totiž nová, tak tu tak poctivo sedím a počula som vecné, odborné príspevky, návrhy a dokonca aj ponuky opozičných poslancov, zvlášť nás nových, ktorí sme asi ešte naivní, ponuky pre pánov ministrov, že pomôžu v riešeniach problémov občanov, abo v prospech občanov.
Toto naozaj bolo iba šírenie nenávisti, od člena vlády Slovenskej republiky som ako poslankyňa, ale aj ako občianka očakávala úplne iné vystúpenie. Vy ste mali priestor a mali ste priestor obhájiť pred občanmi váš vládny program, neurobili ste to, iba ste šírili nenávisť a urážky. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 13:05 - 13:07 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja naozaj ďakujem za tento príspevok pani poslankyni Blahovej. My obidve pracujeme s ľuďmi, ona pracuje s deťmi, s ľuďmi, ktorými sú rôzne naozaj týrané ženy, deti, ktoré sú zneužívané, týrané, zanedbávané, ja osemnásť rokov pracujem s takýmito ženami a deťmi. Vo všetkom s ňou súhlasím okrem jedného jediného, že je treba trošku byť opatrnejší pri prijímaní medzinárodných zmlúv. Teraz myslím naozaj na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý už viacerí teda poznajú skôr pod názvom Istanbulský dohovor. Celé je to o tom, že naozaj dohovor obsahuje mnohé užitočné ustanovenia, ktoré môžu účinne pomôcť obetiam domáceho násilia, napríklad vznik nových krízových centier, zariadení núdzového bývania, právnu pomoc a podobne. Väčšinu ale týchto opatrení my máme v národnej legislatíve. Čo si vyžaduje pozornosť, je, aby sme sa pozreli v tom dohovore naozaj na zameranie a terminológiu, rozsah a monitorovací mechanizmus. O tomto prebehol v občianskej spoločnosti aj medzi akademikmi alebo odborníkmi naozaj nejaký diskurz a nie je v tom zhodnosť. Prvého júna 2014 viac ako 400 signatárov, a naozaj myslím na psychiatrov, pedagógov, upozornilo na tento dohovor, kde odmietajú akékoľvek sociálne experimentovanie s duševným zdravím dieťaťa.Takže určite, áno, pomoc, áno, ochrana. Ale poďme o tom debatovať a možnože s výhradami medzinárodné zmluvy môžeme prijať, ale nie takto, ako sú nám predložené.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2016 10:17 - 10:18 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne poslancovi Vašečkovi, že opäť tu zaznel apel na podporu rodiny, pretože rodina je vskutku pre spoločnosť nesmierne dôležitá. Opäť chcem zdôrazniť, veľkú podporu, že je potrebná podpora spoločnosti práve pre mladých rodičov, treba im ponúknuť veľa nástrojov pomoci, finančne i morálne ich oceniť, pretože skutočne starostlivosť a výchova detí je veľmi náročná.
Veľmi známa zakladateľka rodinnej terapie Virginia Satirová ho už sama poukazovala na to, že rodina a spoločnosť je malá a veľká verzia tej istej podstaty a hovorili o tom aj naši starí múdri rodičia, keď hovorili, že aká rodina, taká dedina a aká dedina, taká krajina. prosím naozaj aj v rámci predsedníctva , slovenského predsedníctva, aby sa tu konali v tomto čase aj mnohé podujatia práve k téme rodiny. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.4.2016 16:35 - 16:36 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vidieť aj tu v parlamente, akí sme veľmi rôznorodí, aké máme rôzne hodnotové postoje, a ja sa tomu v podstate teším, lebo tak je to v spoločnosti, tak je to aj v tomto parlamente. Ide už iba o rešpekt a úctu jeden k druhému a ja tiež, ja sa stále snažím veriť, že toto tak bude. Teším sa tomu, že tu zazneli aj hlasy alebo postoje kresťanov, konzervatívcov, lebo ja sama som zažila, že aj v občianskom živote verejnom a aj v tom politickom je skutočne ten nejaký kresťanský postoj alebo konzervatívny postoj skôr vytláčaný z verejného života, ale vidno teda, že aj v tom politickom svete, aj v tom občianskom stále je tu miesto, aby zaznieval práve aj tento hlas.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.4.2016 10:03 - 10:04 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ďakujem kolegovi Feckovi, ktorý svojím vystúpením ukázal svoju odbornosť. Teším sa, že patrím do klubu, ktorý je plný poslancov, takýchto expertov, odborníkov. Ďakujem ti za to, že si obhajoval záujmy občanov. Ďakujem aj tomu, že si sa dotkol geneticky modifikovaných potravín. Ja som totižto už predvčerom pripomenula, že očakávam od tejto vlády, že zabezpečí potravinovú bezpečnosť. Nielen zvýši potravinovú bezpečnosť, ako je to napísané teraz vo vládnom programe.
Tiež ďakujem, že si sa dotkol aj témy okolo ROEP, teda registra obnovenej evidencie pozemkov. Ja rozumiem jeho slovám, lebo ja som takým nejakým už teraz prapôvodným vzdelaním geodetka, aj som na geodézii pracovala, ale jeho slovám rozumel každý občan, lebo ako som povedala, hovoril naozaj v záujme občanov.
Pani ministerka, títo občania k vám opäť vzhliadajú s nádejou, že odstránite tieto skrivodlivosti, ktoré naozaj ľuďom spôsobil štát. Ja vám v tom držím palce.
Ďakujem.
Skryt prepis