Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.5.2017 o 13:07 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.5.2017 13:07 - 13:07 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Žiadam zaradiť do rokovania schôdze Národnej rady bod, aby minister obrany podal informáciu, akým spôsobom sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko dostal, disponoval a používal údaje zo zdravotnej dokumentácie tak mojej, ako aj Igora Matoviča.
Odôvodňujem toto zaradenie tým, že v paľbe porušenia ústavou garantovaných práv na súkromie je to porušením po listovom tajomstve, daňovom tajomstve aj porušenie práva na súkromie, aj čo sa týka zdravotného stavu.
Preto by som prosil ctené plénum, aby sme túto informáciu mohli prebrať v pléne Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 6.4.2017 15:08 - 15:33 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi využiť ustanovenie rokovacieho poriadku a v písomnej časti prihlásení podať dve interpelácie. Dve ústne interpelácie, ktoré mám ambíciu potom spracovať aj do písomnej polohy.
Prvá interpelácia bude smerovať na ministerstvo kultúry, aj tu prítomného ministra kultúry a týkať sa má médií verejnej služby.
Za ostatný čas sme mali možnosť sledovať snahu mediálneho výboru, ktorý chce a má za ambíciu otvoriť proces voľby generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky v čo najväčšej objektivizovanej polohe. A preto by ma zaujímal názor ministra kultúry, ktorý v ostatnom čase sa vyjadril tak, že sa nebude rozprávať o tejto voľbe s premiérom cez médiá.
Zároveň ale vnímam, že existujú aj iné fóra, ako sú priamo médiá. Naposledy to bola napríklad hodina otázok, kde z môjho pohľadu tak, ako som vyzval premiéra, aby umožnil čo najobjektívnejší spôsob voľby, aby dal od média verejnej služby ruky nateraz preč. Nedeje sa tak, tak preto budem adresovať otázku alebo zopár otázok na ministra kultúry, a to hlavne v duchu, čo si myslí o objektivite média verejnej služby, čo si myslí o troch základných faktoroch, ktoré médium verejnej služby dimenzujú, a to je udržateľnosť financií a financovania tohto médiá, jeho dôveryhodnosť, jeho objektivita.
Ďalšiu otázku, ktorú by som v tomto mal, ako teda vníma zasahovanie v tomto čase, v tomto veľmi senzitívnom čase do tohoto procesu od premiéra a ako to teda vlastne v strane SMER ohľadom voľby, resp. ostatného pôsobenia generálneho riaditeľa Miku je.
Tretia otázka v tomto: zabezpečí alebo bude sa ministerstvo kultúry snažiť, aby spolu s výborom pre médiá a kultúru umožnila vybrať najlepšieho z možných kandidátov, ktorí sa prihlásia alebo podľahne tlaku svojich straníckych špičiek a tento proces bude spolitizovaný omnoho viacej ako potrebuje?
Posledná otázka. Vníma ministerstvo kultúry ako zdvihnutý prst to, že premiér tejto krajiny alebo premiér Slovenska je v reálnom spore s mnohými redaktormi, s médiom verejnej služby? A nemyslím si, že napriek tomu, že mám viacero výhrad voči fungovaniu či už Slovenskej televízie alebo Slovenského rozhlasu, či si nemyslí, že tento osobný spor ovplyvní voľbu generálneho riaditeľa RTVS takým spôsobom, že príde k politickému ovládnutiu média verejnej služby.
Chcem iba konštatovať na záver tejto ústnej časti tejto interpelácie voči ministerstvu kultúry, že vychádzam z toho, že v RTVS sú problémy, sú problémy napríklad na základe toho, kde sa koalícia dostala do problémov takpovediac sama, schválila si nejaké programové vyhlásenie, kde konštatovali, že médium verejnej služby je finančne poddimenzované. Pred verejnosťou sa zaviazali nami kritizovaným faktom, že chcú zdvíhať koncesionársky poplatok a zabezpečiť tak financovanie RTVS. Na druhej strane na základe politického zápasu, kde myslím, že nie je to tajomstvo, lebo je to verejne dostupné, že jeden z koaličných partnerov tento záväzok z programového vyhlásenia vlády torpédoval a tým pádom médium verejnej služby zabezpečené financovanie z tohto pohľadu nemá. Čiže existujú mnohé deklarácie a možno aj mnohé dobré úmysly, ktoré ale v tomto prípade vedú do pekla. Osobne sa obávam ako člen výboru pre médiá a kultúru, ako jeden z tých ľudí, ktorí budú na verejných vypočutiach, že už v tejto fáze prichádza k neoprávnenému zásahu od silných a vplyvných ľudí tejto krajiny a myslím si, že televízia naozaj má patriť občanom. A toto by malo byť mementom či pre premiéra či pre ministra kultúry, alebo každého jedného z nás, ktorý sa na voľbe generálneho riaditeľa o nie tak dlhý čas zúčastníme. Toľko k prvej časti.
Druhá interpelácia, ktorá tiež bude následne spracovaná písomne, je ovplyvnená tým, že som mal tú možnosť sa zúčastniť rokovania hospodárskeho výboru s témou vysporiadania okradnutých zamestnancov SCP Mondi a s témou, že SCP alebo Slovenské celulózky a papierne podľa váhy dôkazov nepatria súčasnému privatizérovi alebo človeku, ktorý získal túto fabriku v privatizácii, ale štátu. Keďže som nebol spokojný a nie som spokojný s tým, ako minister Žiga argumentoval na výbore, využívam aj túto možnosť na to, aby som mu položil niekoľko otázok, ktoré v tomto prípade budem trvať na tom, aby sa ich, odpovede na tieto otázky nevyhol, tak ako to urobil na výbore. Otázky pre ministra hospodárstva Petra Žigu sú nasledovné a možno aj tak, ako ich tu prednesiem, osvetlia situáciu aj prítomným kolegom aj členom vlády.
V roku 1996 počas bezbrehej a z môjho pohľadu veľmi zlodejskej privatizácie Vladimíra Mečiara 29-ročný chalanisko z Detvy získal kontrolný balík v SCP Mondi. Človek, ktorý nemal s papierenským priemyslom nič spoločné. Prvýkrát v tejto fabrike bol až vtedy, keď mu toto bolo na Fonde národného majetku priklepnuté. A okradol 3 948 zamestnancov tým, že im nevyplatil zamestnanecké akcie a o tejto skutočnosti sa samotní zamestnanci, ako aj verejnosť dozvedela len v nedávnom čase. Ľudia sa združili v občianskom združení Ružomberský papier a žiadajú, aby 15 % zo 67-percentného balíka pre firmu ECO-INVEST, ktorá patrí pánovi Fiľovi, im bola vyplatená. Tento záväzok bola druhá kumulatívna podmienka pri privatizácii. Je nepremlčateľný, pretože sa jedná o majetkový záväzok a keďže táto podmienka nebola splnená, máme za to, že po prvé, privatizácia alebo privatizačná zmluva, ktorá je nemenná a nedá sa dodatkovať, zaväzuje podnikateľa Fiľa, aby tieto, tých 67 % jednoducho štátu vrátil, resp. štát si ich uplatnil. Keďže táto druhá podmienka nebola dodnes splnená, dovolili sme si spolu s kolegami zvolať aj hospodársky výbor, kde bol minister hospodárstva prítomný a na konkrétne otázky sa viacmenej vyhol. A vystaval svoju argumentáciu na tom, že ľudia, ktorí boli okradnutí, si dovoľujú od podnikateľa Fiľa žiadať svoj nárok, ktorý je nacenený v sume podľa údajov ministerstva hospodárstva v sume 107 mil. eur. To je veľmi podstatný fakt, žiadajú to od podnikateľa Fiľa. Zároveň žiadajú štát, aby im v tejto ich ambícii pomohol, a to tým, že štát bude trvať na tom, že majetok štátu, ktorý od 1. 1. 1999 z dôvodu neplatnosti privatizačnej zmluvy, keďže podmienka nebola splnená, sa vrátil štátu a títo ľudia mohli byť odškodnení.
Takže kladiem otázky pánovi ministrovi Žigovi:
1. Prečo považujete 3 948 zamestnancov, ktorým neboli odovzdané akcie, za nepriateľa štátu? Prečo sa tvárite, že 700 zamestnancov, ktorí sa združili v občianskom združení Ružomberský papier, sú tí, ktorí, alebo označuje ich za tých, ktorí stoja proti vám ako zástupcovi štátu? Nie je to náhodu tak, že by ste mali stáť na ich strane a zabezpečiť, aby ich nárok z privatizačnej zmluvy bol naplnený a aby dostali ad 1) odškodnenie a ad 2) aby ste zabezpečili, aby majetok štátu sa dostal naspäť do štátnych rúk.
2. Koho klamete, pán minister? Mňa alebo médiá, keď nekonzistentne raz uvádzate, že v tejto veci disponujete právnou analýzou a inokedy uvádzate, že nie. Hanbíte sa za túto právnu analýzu, ktorú na základe toho, čo ste prezentovali na výbore, vypracovala právna kancelária pána Kána, ktorý zastupuje, a vyzerá to tak, obe strany sporu. Na jednej strane ste si ho objednali vy ako štát a na druhej strane túto istú právnu kanceláriu používa protistrana pána Fiľa. Necítite sa v konflikte záujmov? A nie je náhodou lepšie požiadať o služby iné právne kancelárie, ktoré by vedeli zabezpečiť práva 3 948 zamestnancov a zároveň všetkých nás? Pretože máme za to, že máte dostatočné množstvo právnych argumentov na to, aby majetok štátu, ktorý pán podnikateľ Fiľo ukradol, sa do štátnych rúk dostal. A nesplnil teda pán Fiľo podmienky privatizačnej zmluvy.
3. Pán minister, trvám na zodpovedaní otázky, či máte k dispozícii právnu analýzu týkajúcu sa uplatňovania nárokov zamestnancov SCP na vydanie akcií, resp. náhrady škody od spoločnosti ECO-INVEST a zároveň uplatňovania nárokov štátu na vydanie akcií spoločnosti SCP Mondi v majetku ECO-INVEST, a to z titulu privatizačnej zmluvy. Je to otázka, ktorá viacmenej zhŕňa to, čo som hovoril úvodom.
4. Prečo nechcete poskytnúť právnu analýzu k uplatňovaniu nárokov štátu ani poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú stranou v súdnych sporoch? Podľa mňa by bolo veľmi významné, aby sme argumentáciu štátu a jej iniciatívu na to, aby sme dostali majetok štátu naspäť a aby sme zabezpečili odškodnenie zamestnancov, mohli vidieť, ako ste sa pripravili, ako vám kancelária pána Kána dáva právne argumenty a z čoho vychádzate.
5. Pán minister, prečo zhadzujete vlastný text privatizačnej zmluvy, ktorá bola vypracovaná Fondom národného majetku, čiže predchodcom MH Manažmentu, a. s. so 100-percentnou účasťou štátu, za ktorú dnes nesiete plnú zodpovednosť? Totižto pán minister využíva argumentáciu, že v privatizačnej zmluve, ktorá je nemenná, nedá sa dodatkovať, je ako keby druhá kumulatívna podmienka. Pre rýchle osvetlenie, prvá bola, že má zaplatiť nejakú kúpnu cenu, zhruba za 7-miliardový podnik má zaplatiť 1,1 mld., a to preto, lebo z majetku, ktorý dostane, má vydať 15 % zamestnancom. A tretia podmienka bola, aby preinvestoval v nejakom časovom horizonte 2,7 mld. vtedajších korún. Keďže tieto tri kumulatívne podmienky platia ako celok a druhú nikdy nesplnil a zamestnanci o nej ani nevedeli, máme za to, že privatizačná zmluva od 1. 1. 1999 je zrušená. A toto je najpodstatnejšia vec. A čudujete sa, kolegovia, že pán minister spochybňuje vlastnú zmluvu a tvári sa, že toto, tá druhá kumulatívna podmienka ako keby neexistovala.
Preto sa pýtam, prečo, pán minister, zhadzuje text vlastnej privatizačnej zmluvy? To je ako keby ktorýkoľvek z nás, ak by predával auto alebo byt a mal zmluvu a protistrana by ho nejakým spôsobom chcela okradnúť, tak v spore by zastupoval, by vyhlasoval niekto z nás, že niektoré ustanovenia tej zmluvy, napríklad vyplatenie kúpnej ceny alebo vysťahovanie sa k nejakému dátumu, by sám ten, ktorý tú zmluvu má, spochybňoval. Osobne sa domnievam, že to pán minister robí preto, že koná v súzvuku nie s poškodenými zamestnancami, nie v záujme štátu, ale koná na základe súčinnosti s pánom privatizérom Fiľom.
6. Prečo poučujete stranu v súdnom konaní, v tomto prípade protistranu, čiže privatizéra Fiľa alebo firmu ECO-INVEST, o možnosti uplatnenia námietky premlčania, keď túto možnosť nemáte ani v súdnom konaní? Ešte raz. Pán minister sa niekoľkokrát vyjadril pre médiá, že teda on sa cíti komfortne, veľmi sa tak uškŕňa a usmieva, že to nesúvisí s ním, že to sú nejaké, samozrejme, to zaklínadlo všetkých Ficových vlád, to Dzurinda, poťažmo nejaký iný predchodca, ale momentálne je ministrom hospodárstva on a preto je pre mňa záhada, prečo navádza protistranu, ako sa má v tomto spore brániť. My ako zástupcovia štátu, by sme mali do bodky trvať na tom, že majetok štátu sa má vrátiť a zamestnanci majú byť jednoducho z toho vráteného majetku vysporiadaní.
7. Aký bol sankčný postup pri nesplnení povinnosti vydať zamestnanecké akcie? Čiže čo robí ministerstvo hospodárstva, čo robí MH Manažment na to, a robilo v minulosti, aby sankcie, kde pán podnikateľ Fiľo nedodržal záväzok vyplatenia 15 % a aké, aký postup alebo aký sankčný postup ministerstvo zvolilo? Mám totiž za to, že takmer žiadne.
8. Pán minister, čo vám nie je zrejmé na rozväzovacej podmienke v zmysle čl. 8 ods. 6 privatizačnej zmluvy? V čl. 8 ods. 6 privatizačnej zmluvy sa doslovne uvádza: "V prípade, že kupujúci - čiže ECO-INVEST - poruší záväzky a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci - ministerstvo hospodárstva alebo Fond národného majetku - odstupuje od zmluvy." Zopakujem tú otázku, aby si mohli aj kolegovia, aj samotné ministerstvo vytvoriť názor. Totižto ministerstvo má ako keby názor, že tu je nejaký typ nejasnosti. To znamená, že keďže nebola dodržaná druhá podmienka odovzdania 15 % akcií zamestnancom, tak si ministerstvo hovorí, že existuje nejaký typ nejasnosti, ale odsek 6 znie: "V prípade, že kupujúci poruší záväzky a povinnosti", čiže poruší to, že nevydal 15 % z firmy, ktorú nadobudol, zamestnancom, "vyplývajúce z tejto zmluvy, berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci odstupuje od zmluvy". Nieže odstúpi, nieže začne nejaký, nejaké konanie, ktoré bude viesť k zrušeniu zmluvy, je to dvojstranný právny akt zakotvený priamo v privatizačnej zmluve a preto máme za to, že od 1. 1. ´99 je zmluva zrušená.
9. Viete preukázať zaplatenie odstupného 10 miliónov korún v zmysle dodatku č. 2 v roku 2006? Máme za to, že aj pokutu, ktorú mu Fond národného majetku, pánovi privatizérovi Fiľovi dal, jednoducho nikde v účtovníctve nie je a preto by som rád, aby zodpovedal aj túto parciálnu otázku.
10. Obsahuje právna analýza, ktorú máte k dispozícii, analýzu nepomeru výšky odstupného a výšky nárokov zamestnancov SCP, ktoré sa pohybujú v miliónoch eur? Čiže na vysvetlenie a budem sa to v písomnej časti snažiť vysvetliť hlbšie, existujú iba dohady na to, o aké peniaze vlastne štát svojím nekonaním zamestnancov pripravil.
11. Aký je váš právny názor, pán minister, na platnosť dodatku č. 2, keď v zmysle privatizačného zákona nie je možná zmena podmienok privatizácie po schválení rozhodnutia o privatizácii? Tento, túto parciálnu vec som opisoval v úvode, v zmysle kontextu toho, čo sa pýtam. Existuje dodatok k nedodatkovateľnej zmluve a protistrana sa na toto odvoláva. Osobne si myslím, že ministerstvo hospodárstva by malo tento dodatok jednoducho súdne spochybniť a dnes, si myslím, že pán minister vychádzal z veľmi pofiderných právnych názorov a neexistuje a nevieme sa dopátrať k tomu, čo vlastne na to, aby boli odškodnení zamestnanci a aby sme dostali majetok štátu naspäť do štátu, ministerstvo robí. Preto kladiem aj túto otázku.
12. Pán minister, keď ste uviedli, že sa nepoznáte s Milanom Fiľom, kto v SMER-e sa s ním pozná? Uveďte tieto osoby a ich väzby. Som zvedavý, ako pán minister na tento konkrétny dotaz odpovie.
13. Absolútne aktuálna, alebo asi najaktuálnejšia téma z tohoto, kde ma zaujímalo, vyvinul som aktivitu, aby som sa pýtal na základe zákona č. 211 a týka sa to témy, možno niektorí z vás viete, možno nie, že SCP Mondi je veľmi úspešná v tom, keď žiada o odpustenie daní alebo nejaký iný typ štátnej pomoci. Keďže sa toto stalo aj v ostatnom čase, tak mal som za to, že by som chcel vidieť podmienky a presne vedieť, na základe čoho bolo takmer 50-tisíc, miliónov eur SCP Mondi poskytnuté ako štátna pomoc. Čudovali by ste sa, vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, že ministerstvo v rozpore so zákonom 211 má názor, že to vedieť nemôžeme.
Čiže sa pýtam: prečo ste nesprístupnili informácie o štátnych dotáciách v zmysle žiadosti, ktorú som vám zaslal? Zo znenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám, konkrétne v § 10 je zrejmé, že štátna pomoc nepodlieha obchodnému tajomstvu, na ktorom sa, na ktoré sa vy v odpovedi odvolávate. Jednoducho ak tento štát dáva 50-miliónové investičné pomoci, máme my ako poslanci a poslankyne Národnej rady a zároveň celá verejnosť právo vedieť, na základe čoho sa to deje a na toto zákon č. 211 alebo informačný zákon pamätá. Čiže ak sa jedná o tento typ konania, čiže štátnej pomoci, nemôže mi ministerstvo odpovedať v liste, že mi to nesprístupní, lebo sa jedná o obchodné tajomstvo. Ak si teda pozriete § 9, myslím, že písm. c), je napísané, ak sa jedná o štátnu priamu alebo nepriamu pomoc, na túto informáciu máme nárok.
Táto interpelácia je výsledkom toho, že na hospodárskom výbore napriek snahe, napriek jeho prerušeniu, konalo sa dvakrát, sme nedostali relevantné odpovede a konštatujem, že ministerstvo hospodárstva nekoná v záujme ochrany 3 948 zamestnancov a ich reálnych nárokov a zároveň mám za to, že viac koná v prospech pána Fiľa a menej v prospech štátu. Minister z môjho pohľadu jednoducho klamal, pretože ako protistranu si v tomto spore vybral ľudí, ktorých zastupuje Občianske združenie Ružomberský papier a tvári sa, že to je ten ich nepriateľ, ktorému nemôže sprostredkovávať informácie. Na druhú stranu hovorí, že musí v tomto konať v súlade s pánom Fiľom, lebo hrozí, že ľudia, ktorí boli privatizačnou zmluvou okradnutí, by mohli dostať odškodné aj v sume, keďže je ich skoro 4-tisíc, v sume 107 miliónov eur. Myslím si, že ak by konal vo verejnom záujme a chránil by verejný záujem, inicioval by dostatočné množstvo krokov na to, aby zle sprivatizovaný majetok vrátil štátu a odškodnil okradnutých zamestnancov, ktorí nedostali ani percento, ani 15 % z privatizácie SCP Mondi.
Tieto odpovede, samozrejme, v zmysle, tieto otázky, samozrejme, v zmysle zákona spracujem aj do písomnej polohy a odovzdám ich ministrovi hospodárstva.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2017 11:35 - 11:37 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Dlho a poctivo rozmýšľam nad tým, ako sa dá na tento typ prejavu alternatívneho vesmíru reagovať, a niekedy mám pocit, že podľa starého slovenského hesla na hrubé vrece hrubá záplata je asi jediný možný spôsob. Ale neurobím tak dnes, pretože ctím si toto fórum natoľko, že nebudem a nechcem skĺzavať na úroveň, ktorú ste, pani poslankyňa Grausová, predviedli vy.
Jednoducho ja sa vás iba chcem opýtať, ak tu hovoríte o tom, že ľudia, ktorí vyvinuli enormnú snahu, takmer dve dekády trvajúcu, na to, aby v prvom rade boli zrušené Mečiarove amnestie, sú pre vás tí, ktorí búrajú ako keby nejaký pofidérny, vami vystavaný svet ústavného systému, a presne v súlade s konšpiráciou, strašením a nedostatkom akéhokoľvek sebareflexného momentu strašíte plénum a občanov. Uvedomujem si, že tento prejav nebol adresovaný ani poslankyniam, ani poslancom. Uvedomujem si, že vytrhnuté z kontextu budete šíriť nebezpečné reči po slovenských sociálnych sieťach a tam má smerovať váš odkaz, váš odkaz plný lží a plný toho, že ste za rok, čo tu sedíte, neurobili vôbec nič na to, aby boli Mečiarove amnestie zrušené, aby ste otvorili jednu privatizačnú kauzu, ktorú by ste svojou snahou, svojou, predložením návrhu zákona alebo aj tu zmenou uznesenia predložili. Totižto ten parlament funguje iba takto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 31.3.2017 11:44 - 11:44 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem poďakovať europoslankyniam a europoslancom, že si našli čas a prišli a zrealizovali dlhodobú snahu aj s pričinením súčasného vedenia, že sa môžme aj na tejto pôde rozprávať o európskych záležitostiach. A začnem inak ako moji predrečníci, pretože z celého klubu SMER dve otázky, pre mňa málo, a potom vybavovanie si osobných účtov s križiakmi a s pánom Sulíkom nepovažujem za dobré vedenie tejto debaty.
Čiže za klub. Pán Ján Budaj sa vám chce poďakovať všetkým europoslancom zvoleným na území Slovenskej republiky v europarlamente za ich podporu pre iniciatívy za zrušenie Mečiarových amnestií. Postoj europoslancov bol v tomto prípade prvým a jedinečným gestom, ktoré ukázalo, že hoci je ich pracovisko za hranicami Slovenska, cítia sa byť súčasťou demokratického života na Slovensku. Ukázali, že stoja s nami na strane spravodlivosti a práva, ktoré musí a aj sa má platiť u nás na Slovensku úplne rovnako.
A k otázkam, je ich asi 30, skúsim do tých piatich minút, tri a pol, do štyroch minút zmestiť. Kládli ich Erika Jurinová, Anka Verešová, pani Shahzad a ja, takže nebudem hovoriť, kto konkrétne, prečítam ich:
Veľmi ma zaujíma, Branislav Škripek, veľmi ma zaujíma problematika slobody prejavu v EP. Je pravdou, že tým, že obhajuješ kresťanské hodnoty, biblické hodnoty, hodnoty života, si označovaný za extrémistu?
Otázka ďalšia na Branislava Škripeka: Sledovala som tvoje vystúpenie v EP ohľadne vytvorenia medzinárodného fondu na propagáciu a vykonanie potratov, v ktorom si jasne ukázal svoj postoj k ochrane života od počiatku po prirodzenú smrť. Hovoril si, že EÚ vznikla na základe kresťanských hodnôt, ale dnes to tak nevyzerá. Aký máš názor na príčinu vzniku tohto javu?
Pánovi Miroslavovi Mikolášikovi: Ako vnímate snahy o genetické modifikácie embryí z dôvodu liečenia niektorých genetických chorôb, napríklad odstránenie takých genetických defektov, ako je Downov syndróm? Ďakujem.
Pán Mikolášik, ste lekár, ako sa pozeráte na to, že Slovensko má jednu z najnižších dožití v zdravotnom veku v EÚ? Bohužiaľ, bruselská demagógia či diktát vzniká často, pretože občania krajín sa musia prispôsobovať často EÚ aj v takých oblastiach, ktoré sú vo výsostných právomociach jednotlivých štátov. Aj vaša činnosť je dôkazom toho, že hlas ľudí, ktorým prekáža rozširovanie právomocí, je slabý a je takpovediac valcovaný. Preto mnoho ľudí nemá veľkú dôveru v najvyššiu inštitúciu. Ako tomu pomôcť?
Druhá otázka pánovi Mikolášikovi: Ako členovi výboru pre životné prostredie by sme vás chceli upozorniť, že aj na Orave, odkiaľ pochádzame, máme envirozáťaže, v ktorých existujú obavy, že spôsob sanácie nebude vykonaný tak, aby to nemalo ďalší negatívny vplyv na zdravie ľudí. Máte pocit, máte možnosti, ktoré by pomohli zabezpečiť dohľad, kontrolu nad spôsobmi sanácie skládok?
Pani poslankyňa Záborská: Téma rovnosti žien rezonuje v každej krajine. V každej krajine však na tému rovnosti žien nazerajú svojím spôsobom a často sa stáva, že rovnosť žien je často zamieňaná so zasahovaním EÚ do legislatívy týkajúcej sa sociálnych práv jednotlivých krajín. Je šanca, aby sa v tejto oblasti dbalo na to, aby nenastávali tlaky na členské krajiny v oblasti rodinnej legislatívy?
Ďalšia otázka pani Verešovej: Chcem sa vám poďakovať, pani poslankyňa, za vašu angažovanosť k téme ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Taktiež vyzývam význam rodiny pre spoločnosť. Aj dnes ste spomenuli hodnotu starostlivosti o deti a domácu prácu mužov a žien, ktorá sa nezapočítava do HDP. Vedeli by ste nám povedať, či existuje nejaký seriózny výpočet nákladov za túto prácu a starostlivosť o deti?
Pánovi poslancovi Štefancovi: Práve ste pomenovali potrebu orientovať náš vzdelávací systém k zmenám, ktoré moderná doba prináša najmä cez digitalizáciu ekonomiky. Ktoré kroky vo vzdelávaní sú podľa vás najdôležitejšie a ktoré treba urobiť čo najskôr? Spomínali ste, že nevyužívame, že dostatočne nevyužívame oprávnenia EÚ výboru NR SR predkladať odôvodnené stanoviská k EÚ legislatíve. Kde konkrétne ste za posledné obdobia odôvodnené stanoviská od EÚ výboru očakávali, resp. kde by mal výbor konať pri tomto type oprávnenia v najbližšom období?
Eduard Kukan: Ako vnímate fakt, že premiér Slovenskej republiky reční v OECD o korupcii a sám býva v dome postavenom z ukradnutých daní občanov Slovenska?
Pán Marosz sa pýta: Hovorili ste o líderskej kríze v EÚ. Súhlasím. Na ktorých predstaviteľov ste pri tom mysleli, či tento výrok platí podľa vás aj pre Slovensko? Na doplnenie, pomenovali ste viacero negatív EÚ projektu, medzi nimi aj krízu alebo nedostatok leadershipu. Ako si predstavujte tento nedostatok odstrániť, zlepšiť líderstvo v EÚ projekte aj v nadväznosti na bielu knihu? Keďže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2017 17:18 - 17:19 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som v duchu toho, čo si sa, keďže reagujem na pána Poliačika, pýtal, položil šesť otázok.
Prvá, kedy na tento scenár, ktorý nám tu, alebo toto, túto informáciu, pán minister vnútra na to prišiel?
Po druhé, aké opatrenia navrhoval prijať, aby sme takýmto scenárom predchádzali?
Po tretie, kedy navrhoval nejaké opatrenia vôbec prijať, aby sme sa tu nemuseli baviť ex post po troch rokoch, že tu máme nejaké množstvo súkromných letov?
Po štvrté ma zaujíma, čo teda tie tri roky robil a čo robil doteraz?
Po piate, či si uvedomuje, že aj on svojou nečinnosťou spôsobil škodu štátu.
A po šieste, akú pán minister vnútra chce vyvodiť zodpovednosť voči sebe?
Čiže mám konkrétnych šesť otázok. Ak nedostanem odpoveď počas tejto rozpravy, budem sa na to pýtať v rámci interpelácie, pretože myslím si, že rezortne zodpovedá za ochranu ústavných činiteľov, a ak je pravdou to, čo tu rozprával, by som veľmi rád vedel, prečo k takémuto stavu prišlo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2017 16:04 - 16:06 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ja si teda pamätám, že som bol prihlásený vo faktických poznámkach na vystúpenie pána Igora Matoviča, a myslím, že tam bolo ešte ďalších deväť kolegov, ale je veľmi ťažké sa teraz preniesť z témy rušenia Mečiarových amnestií do témy, ktorá bola do tohto pléna parlamentu iniciovaná pánom Nemkym.
A myslím, že jednu podstatnú myšlienku, ktorú som chcel po prejave Igora Matoviča povedať, je, že tak ako teraz vyzýval pán poslanec Kresák, aby sme nebúrali piliere ústavnosti, ako je Ústavný súd, ako je toto plénum parlamentu, tak aj týmto podľa mňa veľmi dehonestujúcim spôsobom pri tejto debate búrame jeden pilier ústavnosti, alebo búrate, a to je prezidentský úrad. Myslím si, že existujú iné možnosti a budem sa v ústnej rozprave veľmi podrobne pýtať toho, kto je za vládnu letku alebo za ochranu ústavných činiteľov zodpovedný, a to je minister vnútra, ako mohlo k tomu, čo sám rozprával v úvodnom slove, jednoducho prísť. Mám pripravených niekoľko otázok a dúfam, že sa v nejakom rozumnom horizonte dočkáme odpovedí od zodpovedného človeka, a to je minister vnútra, prečo, ak sú tie fakty naozaj také, ako ich predniesol, prečo to vlastne dopustil. Takže skúsime teda nadviazať na včerajšiu debatu a uvidíme, ako to bude pokračovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2017 15:42 - 15:44 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za faktické poznámky. Možno na záver odo mňa kolegovi Zsoltovi. Interpretácia alibizmu je pri tejto veľmi zložitej, takpovediac až dilematickej úvahe veľmi zložitá. Pretože ja nechcem byť alibista a odo mňa sa žiada tu a teraz nejaké rozhodnutie a to rozhodnutie za mňa je za, snažil som sa možno za sedem minút vysvetliť, prečo nechcem byť alibista, a to znamená, že umožniť priechod zložitej cesty k zrušeniu Mečiarových amnestií jedinému možnému nateraz, je veľmi dôležité pre mňa, a preto za budem.
A zároveň chcem povedať, že pri tých všetkých debatách som možno zabudol na jednu vec, je veľmi zložité hovoriť o tej politickej vôli a čakať na ňu možno ďalších dvadsať rokov, lebo tá politická vôľa na to, aby sme možno aj Ficom vymyslený scenár takpovediac posvätili, je tá cesta, ktorú teraz otvárame. Ale ak sa tu nenájde ústavná väčšina, to znamená, že môžme zavrieť akékoľvek cesty a neprídeme k cieľu. A preto som hovoril o politickej vôli. To, že tu teraz je, a ja budem za, nepovažujem za alibistické, že posúvam svoje rozhodovanie na Ústavný súd, som za iba preto, aby sme mohli hovoriť o tom, že síce zložitú a nie veľmi čistú cestu ideme podporiť a snažili sme sa aj s kolegami, ktorí predkladali pozmeňujúce návrhy, túto cestu jednoducho vylepšiť. Myslím si, že so svedomím a presvedčením si to budeme riešiť každý sám, ja nateraz chcem veriť, že táto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2017 15:32 - 15:39 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Vážený šepkajúci pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážená ministerka spravodlivosti, vážený pán spravodajca, naozaj sa blížime k záveru tejto debaty a ja som aj rozmýšľal pri prihlasovaní sa do ústnej rozpravy, či je ešte čosi, čo sa k tejto téme dá povedať, pretože parlamentná diskusia má takmer vždy v sebe obsiahnuté to, že neprichádza veľmi rýchlo, má v sebe obsiahnuté to, aby sme mohli prijímať riešenia v diskusii, čo niekedy nehovorí o tom, že by sme ich mali alebo často je to tak, že neprichádzajú rýchlo.
Chcem oceniť a úvodom aj chcem povedať to, že sic v druhom čítaní nepredložím konkrétny pozmeňujúci návrh, ale predsa len by som sa chcel vyjadriť k niektorým pozmeňujúcim návrhom a zároveň aj za seba ako človeka, ktorý zažíval 90. roky na, 90. roky, ktoré, kedy vládol Vladimír Mečiar, ako vysokoškolský študent a takpovediac vnímal možno cez niektorých pedagógov, ktorí aj sedeli v tomto pléne, a možno aj cez vnímanie verejného života ako čosi, čo vo mne v čase formujúceho sa či už intelektuálneho rozmaru, keď to mám tak povedať, alebo vzdelávania, ale aj čiastočne osobnosti na mňa dosť výrazne vplývali. Áno, moment, kedy štát zneužil svoje postavenie a zavliekol občana do cudziny, resp. keď tu vybuchovali autá, som vnímal veľmi citlivo, a preto opakované snahy pôvodne kolegov z KDH, následne kedy prebral Ján Budaj, som podporoval takpovediac od začiatku. Musím v tejto situácii povedať, že za prirodzeného spojenca v tejto téme som politikou či z SDKÚ, alebo z MOST-u - HÍD následne bral ako tých, ktorí sú naozaj konzistentne a dlhodobo za to, aby škvrna Mečiarových amnestií, čiže toho činu zastupujúceho prezidenta, ktorý či už únos, alebo vraždu amnestoval, jednoducho zmazal a snažil sa, aj keď nie som právnik a nikdy som sa do tohoto momentu nechcel veľmi vkladať, prispieť aspoň troškou na to, aby sa vytvoril reálny tlak, a v tejto chvíli nadviažem možno aj na kolegu Poliačika, vyriešil zásadný problém, ktorý sa tak vzletne volá politická vôľa.
Vnímam moment, že politická vôľa tohoto pléna na zrušenie Mečiarových amnestií je tu a teraz. Toto momentum a tento okamih je pre mňa veľmi dôležitý a všetky ostatné výhrady, možno právne názory vnímam veľmi citlivo a snažím sa v nich vyznať takisto ako verejnosť, ale moment politickej vôle na zrušenie Mečiarových amnestií je pre mňa ten podstatný, prečo po prijatí pozmeňujúceho návrhu vypodpisovaný, ktorý predložil Ján Budaj, a je vypodpisovaný cez politické spektrum, chcem povedať, že budem hlasovať za vládny návrh napriek tomu, že som nesúhlasil so spôsobom jeho prijatia, to je to skrátené legislatívne konanie, a vyjadril som zdržaním sa aj svoj názor pri prvom čítaní.
Čiže vnímam to, že v politike sa často nedá vyhrať 10 : 0, vnímam to, že politická vôľa je zásadný predpoklad na to, aby toto plénum čosi schválilo, a so všetkými možnými pochybnosťami a určitou mierou skepsy, ktorá môže nakoniec viesť k nezrušeniu Mečiarových amnestií, chcem veriť, že táto vôľa, táto politická vôľa v sebe obsahuje moment, že k Mečiarovým amnestiám naozaj alebo k zrušeniu Mečiarových amnestií naozaj príde. Tu sa teda odvolávam na, teraz vo funkcii spravodajcu, že budem veriť tomu, že pri automatickom spôsobe preskúmavania tohoto procesu pred Ústavným súdom urobia poverení právnici, ktorí budú obhajovať toto, všetko pre to, aby toto riešenie bolo ústavne komfortné, či už to bude pán spravodajca, pán poslanec Kresák, alebo pán právnik Kubina, myslím, že sa volá, je to jeden z tých bodov, ktoré ako keby opozícia sa snažila predložiť na rokovanie. Ďalší z tých bodov, ak prejde Budajov pozmeňujúci návrh, je ten, že nebudú činy premlčané a pre mňa je toto veľmi dôležité.
Preto, aby som nezdržoval, budem hlasovať za toto riešenie a chcem veriť, že na konci tohoto procesu bude to, aby sme umožnili orgánom činným v trestnom konaní došetriť zločiny a nakoniec príde vyrovnanie sa s touto škvrnou, jej zmazanie a potrestanie vinníkov, ktorí spôsobili to, že Kováč mladší bol zavlečený do cudziny a Anna Remiášová prišla o syna. Neviem nateraz, aká vôľa kolegov bude inde, ja som mal za to, aby som, majúc tú možnosť vystúpiť v pléne, deklaroval všetky svoje možné pochybnosti, ale zároveň mal na mysli to, že nejak sa rozhodnúť musíme, a ja som nateraz za toto riešenie zrušenia Mečiarových amnestií.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2017 15:29 - 15:30 hod.

Jozef Viskupič
Ďakujem. Skôr než si tvoje stanovisko prečítam na Facebooku, chcem sa uistiť, či som tomu dobre rozumel. Čiže keďže som čítal aj iné stanoviská v rámci opozície, že ak prejdú návrhy alebo návrh Budajov, tak si ochotný dať šancu tomuto vládnemu návrhu zákona a budeš hlasovať za. Tak tým pádom, keďže kývaš hlavou, tak predpokladám, že to je tak a to som sa vlastne chcel opýtať aj vo faktickej poznámke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2017 11:33 - 11:35 hod.

Jozef Viskupič Zobrazit prepis
Myslím, že v tom momente, kedy si hovoril o pánovi kapitánovi Dankovi, je jasné, že tento človek, ktorý každým svojím vystúpením v pléne Národnej rady, našťastie ich nie je veľa, máme skoro mlčiaceho predsedu Národnej rady, dokazuje, že na funkciu predsedu Národnej rady jednoducho nedorástol. Myslím si, že tam je omylom. A na to ostatné vystúpenie, ktoré bolo včera, posunul hranicu politického zápasu až na úroveň oznamovania toho, kto má aké zdravotné karty, kto má akého lekára, a myslím si, že toto jednoznačne kvalifikuje tohto pána na to, aby bolo celému národu jasné, že predseda Národnej rady je vo svojej funkcii omylom.
Myslím a ďalej budem teda skúmať a podrobne sa tým zaoberať, akým spôsobom tomuto človeku pomôcť, pretože jeho formálna autorita, kde sám sa musí hecovať, asi 5- alebo 6-krát musí povedať, že ja, predseda Národnej rady, to nerobí a neviem si spomenúť, ktorý minister, premiér ani prezident, a z tejto pozície v jednom kuse pripomína svoju formálnu autoritu, lebo tá prirodzená totižto v jeho prípade odišla absolútne mimo, keď začal v politickom boji zneužívať zdravotné údaje.
Chcem ubezpečiť kolegov, že nikto z nás to robiť nebude, nezaujíma ma, či má niekto chorú štítnu žľazu alebo šelest na srdci, a v politickom zápase toto zneužívať asi by sme nemali nikto. Je absolútnou hanbou, že to robí predseda Národnej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis