Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2016 o 16:02 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 11.10.2016 16:02 - 16:04 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predložený návrh zákona ustanovuje presný postup vykonávania medzinárodných sankcií v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na zaistenie finančných a iných aktív sankcionovaných osôb, ako aj špecifikáciu právomocí a povinností kompetentných orgánov v oblasti vykonávania medzinárodných sankcií a úpravu postupu pri zaradení do zoznamov a vyradení zo zoznamov sankcionovaných osôb na úrovni Európskej únie alebo Bezpečnostnej rady OSN. Zároveň sa stanovujú právomoci štátnych orgánov v procese zaistenia finančných a iných aktív teroristov a sankcionovaných osôb.
Doterajšia platná práva úprava, konkrétne zákon č.126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, nezodpovedá prijatým záväzkom Slovenskej republiky a nie je v súlade s odporúčaním finančnej akčnej skupiny FATF v oblasti zmrazovania finančných a iných aktív teroristov a sankcionovaných osôb. MONEYVAL, ktorý je výborom Rady Európy zodpovedným za hodnotenie opatrení v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, vykonáva monitoring členských krajín Rady Európy v uplatňovaní základných pravidiel v oblasti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Jedným z najzávažnejších nedostatkov, pre ktorý je Slovenská republika kritizovaná, je neplnenie odporúčania vo vzťahu k vykonávaniu medzinárodných sankcií, špeciálne odporúčanie 3 Zmrazenie a zabavenie finančných prostriedkov a aktív teroristov. Z uvedeného vyplýva pre Slovenskú republiku prijať na národnej úrovni novú legislatívnu úpravu s efektívnejšími postupmi zaistenia finančných a iných aktív sankcionovaných osôb.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Dovolím si vás požiadať o podporu predloženého návrhu.
Vážená pani predsedajúca, skončil som.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2016 15:04 - 15:04 hod.

Peter Žiga
Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
46.
Neverili by ste, pán poslanec, doteraz som o to diskutoval s pánom poslancom Blahom.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 22.9.2016 15:00 - 15:04 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, som rád, že ste položili túto otázku, pretože aj v prizme aktuálnej situácie sa veľmi hodia, neviem, či ste vedeli o tom, že práve dnes sa začína neformálne rokovanie Európskej rady pre obchod a bude mi cťou predsedať túto radu dnes večer pri neformálnej večeri a zajtra počas celého dňa a som rád, že táto otázka je skôr odborná, alebo vnímam ju skôr ako odborne, ako politicky. Ale je tu presne miesto, o ktorom, teda vnímam parlament presne miestom, kde o takýchto otázkach treba diskutovať. A určite to príde ešte aj na diskusiu nie vo forme faktickej otázky, ale resp. v rámci hodiny otázok, ale určite aj ako téma, ktorá bude túto snemovňu zaujímať.
My o tejto veci vieme už od roku 2014, teda o tej sťažnosti Potravinárskej komory, a keďže sme ako vtedajšie vedenie ministerstva hospodárstva nechceli zablokovať tie rokovania s Kanadou od začiatku, tak sme dali mandát ako vláda vyjednávačom, že môžme rokovať za istých podmienok.
A v negociačnom mandáte Európskej komisie bolo jasne zadefinované, že TTIP bude podporovať vysokú úroveň ochrany životného prostredia, práce a spotrebiteľov v súlade s legislatívou EÚ a jej členských štátov. To znamená, že TTIP nebude obsahovať záväzky, ktoré by viedli k zmene legislatívy Európskej únie a jej členských štátov. Existujúce vysoké štandardy EÚ pri geneticky modifikovaných potravinách, sanitárnych či fytosanitárnych opatreniach, hygienických opatreniach zameraných na ochranu zdravia zostanú nezmenené. Mám tu toho ešte viac popísaného, ale asi aj práve preto, asi aj práve preto sa dodnes po 14 rokoch, á, po 14 kolách rokovaní, po troch rokoch rokovaní, nepodarilo z 30 kapitol vyjednávačom Európskej komisie a Spojených štátov amerických uzavrieť ani jednu z týchto kapitol.
Takže v zásade diskutujeme o niečom, kde sme nedospeli ani k záveru. A preto aj keď vnímate nejaké demonštrácie zo strany rôznych aktivistov, rozumiem, že niekto vyjadruje názor, že nesúhlasí, len neviem, s čím nesúhlasí, lebo nič nie je uzatvorené.
Takže ja osobne si myslím, že aj samotná podstata Európskej únie vznikla na vytvorení voľného pohybu tovaru a služieb a osôb, a myslím si, že keď je dobre vynegociovaná dohoda, tak pomáha ekonomikám. TTIP nie je vynegociovaný, keď bude dobre vynegociovaný, bude pomáhať Slovensku, lebo Slovensko je proexportná ekonomika a vyváža možno 75 až 80 % tovarov, ktoré sa tu vyrobia, do zahraničia.
Takže ja vnímam TTIP z politického hľadiska v tejto chvíli ako nepriechodný, určite sa nestihne uzavrieť žiadna negociácia do ukončenia mandátu prezidenta Obamu. V zásade neformálna rada bude diskutovať o tom, či budú rokovania pokračovať už, teda až za nového vedenia novej americkej administratívy, alebo sa ukončia a začnú sa nejaké nové. To je otázka na diskusiu na zajtrajšiu radu.
Skončil som.
Skryt prepis