Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 14:43 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 14:43 - 14:44 hod.

Peter Žiga
Ja som len chcel pánovi Pčolinskému, že ja som tu v tomto prípade ako prietokový ohrievač, lebo ten návrh zákona prichádza z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu. Keď potrebujete sprostredkovať stretnutie a vyrokovať si tie jednotlivé veci, ja som pripravený. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 14:38 - 14:40 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda vlády, kolegyne, kolegovia, potreba prijatia vládneho návrhu zákona vychádza z potreby precizovania a zosúladenia právnej úpravy v oblasti strelných zbraní a streliva na civilné použitie v Slovenskej republike s rozhodnutím Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní, ktoré je Slovenská republika povinná podľa Vyhlášky č. 70/1975 prevziať do právneho poriadku Slovenskej republiky. Cieľom vládneho návrhu zákona je zároveň zosúladenie jednotlivých ustanovení vo vzťahu k novému zákonu č. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaniu určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona bude súčasne zastrešovať právnu úpravu základných požiadaviek a postupov posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo na civilné použitie a ďalšie podrobnosti, ako sú označovanie strelných zbraní a streliva, dokumenty vydávané autorizovanou osobou, vyhlásenie o zhode a označovaní strelných zbraní a streliva. Vládny návrh zákona je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Z pôsobnosti vládneho návrhu zákona sú vylúčené strelné zbrane a strelivo určené na použitie Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a ďalšie strelné zbrane a strelivo podľa § 4 ods. 3 návrhu zákona.
Vládny návrh zákona bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, v rámci ktorého uplatnila Európska komisia pripomienky, ktoré predkladateľ, teda Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky akceptoval a do materiálu zapracoval. Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Prijatie vládneho návrhu zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občanov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.11.2018 17:50 - 17:56 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pár poznámok k vystúpeniu pána poslanca Galeka. A neviem, lebo bola to taká, tá vaša, to vaše vystúpenie v rozprave bolo také, na jednej strane malo tie logické zdôvodnenia, čo hovoríte. A potom ste do toho vniesol politikum, ktoré, ktorému nie celkom rozumiem, a ešte sa do toho zapojil aj pán poslanec Rajtár, ktorý nie celkom tomu rozumie, ale potreboval si kopnúť.
Tak dobre, tak počúvajte chvíľku, pán poslanec Rajtár, skúsim to nejakým spôsobom vysvetliť a možno sa vám to tak trošku rozsvieti v tej hlave.
Ja by som sa nevrátil do roku 2013, pán poslanec Galek, a ja by som sa vrátil do roku 2004. V roku 2004 sa stalo niečo, čo ja veľmi významne vyčítam vláde, ktorá vtedy vládla. A to bolo to, že bolo sprivatizované SPP ako také. A bolo sprivatizované spôsobom, o ktorom potom hovoril spis Gorila a ďalšie podobné veci, kedy sa do privatizácie prihlásila jedna firma, konzorcium Ruhrgaz a Gaz de France. Zaplatili za celé SPP, teraz nie som si presne istý, asi 2 mld. dolárov plus-mínus. To je nepodstatné. A potom sme ešte aj na kurzovej strate, pretože pán minister Mikloš vtedy nezabezpečil tieto peniaze proti pohybom kurzu a keďže dolár vtedy klesal, tak Slovenská republika prerobila asi 7 mld. korún.
A vtedy sa stalo to, čo ja považujem, že je dôsledkom aj tie ďalšie kroky, ktoré nastali v roku 2013, lebo v roku 2013 nie Ficova vláda privatizovala 49 %, ale Ruhrgaz s Gaz de France predávali svoj podiel. A vtedy sa stalo to, že ho kúpila súkromná spoločnosť J&T a neskôr aj EPH. To nie, nie Fico za to môže. To nie Fico za to môže. A v roku 2013 bola ambícia vlády kúpiť tento podiel naspäť. Ale keď si pozriete na rok 2013, dva roky po finančnej kríze, kedy už platil zákon o rozpočtovej zodpovednosti a nedalo sa zadlžiť štát viac, ako bolo možné, pretože sú tam stropy nejaké. A pán minister financií, ktorý by, ktorý tu sedí, by vám o tom vedel povedať, lebo vtedy bol už ministrom financií. Tak jednoducho mohli sme v tej situácii, ja som nebol vtedy minister hospodárstva, ja to poznám len z rozprávania kolegov, mohli sme vtedy využiť tú pozíciu, by som povedal 51-percentného hráča, ale nastaviť tie podmienky tak, že sme si zobrali SPP matku, to je to SPP, o ktorom dnes hovoríme, že je stopercentne v rukách štátu, ktoré vlastní kontrakt s Ruskou federáciou. To vlastní kontrakt s Ruskou federáciou, toto SPP matka. Do roku 2028 dokonca sa mi zdá, že je ešte aj predĺžený ten kontrakt na 2033 alebo ´34. A je zároveň dodávateľom poslednej inštancie a zároveň zabezpečuje cenové návrhy z hľadiska podielu cien pre domácnosti.
A tie Duckého zmenky, vy ste správne povedali, kolega absolútne netušil, o čom hovorí, sú z roku ´99. Vtedy nebola Ficova vláda; alebo z ´98, vtedy bola úplne iná vláda. A keď sa robia privatizácie a podobné predaje takýchto obchodov, teda takéto predaje takýchto podnikov, tak sú tam tzv. indemnity. To znamená, preberá; ten, ktorý predáva, preberá zodpovednosť za neznáme pohľadávky. Čiže, či to bol SPP, či by to bol štát, či by to bolo ministerstvo, ktokoľvek by vlastnil tú entitu, pod ktorou sú zavesené všetky tie spoločnosti SPP distribúcia, SPP Infrastructure, čokoľvek, Nafta a podobne, ten vždy bol, by to bol štát, ktorý by musel sa vysporiadať s tými zmenkami, ktoré vtedy vypísal štátny zamestnanec, riaditeľ SPP pán Ducký. Čiže tá vaša logika mi nesedí. Preto hovorím, že rozumiem tej argumentácii, o ktorej hovoríte, niekde je správna, ale ten problém vznikol v 2004., nie v 2013. Tam sa už len hasilo, čo sa dalo.
A ešte raz, s týmto by mal problém každý ďalší nastupujúci majiteľ, pretože, pretože Duckého zmenky boli ako neznáma pohľadávka vždy voči štátu. To je všetko, čo som k tomu chcel povedať. Ako k tomu sa nedá viac povedať, pretože vy ste vlastne uznali celý ten postup, ktorý teraz ministerstvo robí, pretože naozaj ideme ochrániť štátny majetok v rámci legislatívnych možností, ktoré máme, a naozaj sme neočakávali, že Najvyšší súd, keďže doteraz vždy v týchto kauzách rozhodol v prospech štátu, že rozhodne tak, ako rozhodol. A zároveň keď ste tam hovorili, že tá spoločnosť hovorí, že to sú iné tie zmenky, no ale zároveň omylom banka bola v akej kauze? Že to nie sú Duckého zmenky voči Zubíkovi, ale voči Union banke. No a toto bolo čo? Čiže ja nemám čo k tomu viac dodať. Snažil som sa to vám vysvetliť, aby ste pochopili, že o čo ide a akým spôsobom sa to dostalo teraz v tejto chvíli na stôl ku mne, keďže som akcionár 100-percentný v SPP. V zásade celý ten spor vedie SPP. A ja som tu len vlastne tlmočník a rečník a politicky zodpovedný človek za to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.11.2018 17:26 - 17:31 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Najvyšší súd Slovenskej republiky dňa 22. novembra 2018 vo veci tzv. Duckého zmeniek v súdnom spore so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel v prospech cyperskej schránkovej spoločnosti Stroden Management Limited rozhodol, že Slovenská republika tento spor; Slovenská republika ako stopercentný akcionár SPP tento spor prehrala a môže tak prísť o 30 mil. eur.
Ministerstvo hospodárstva považuje tzv. Duckého zmenky za... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím kľud v rokovacej sále, dobre?

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva považuje tzv. Duckého zmenky za podvodne vydané a ako také za neplatné. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech spoločnosti SPP a táto doteraz nebola povinná preplatiť hodnotu ani jednej zo zmeniek.
Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím rozhodnutím priznal pochybný nárok schránkovej spoločnosti zo sídlom na Cypre a navyše rozhodol v rozpore so svojimi predchádzajúcimi rozhodnutiami. Nerešpektoval ani výsledok trestného konania, ktoré sa viedlo v súvislosti s týmito zmenkami a ktoré konštatovalo ich nezákonné vystavenie.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci prišlo v čase, keď sa zistilo podozrenie z nezákonnej manipulácie so súdnym spisom a na základe čoho bolo podané aj trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.
Na základe uvedených skutočností predkladám vám vládny návrh zákona, ktorým sa; ktorý sa týka citlivej témy, ako je exekučná imunita. V predloženom vládnom návrhu zákona navrhujem kombináciu prístupu, ktorý štát v minulosti zvolil v prípade teplárenských spoločností a v prípade spoločnosti TIPOS.
V prípade teplárenských spoločností zákon upravoval absolútnu exekučnú imunitu na akýkoľvek majetok štátnych teplární potrebný na výrobu a rozvod tepla. Toto riešenie sa ukázalo ako sporné z pohľadu Ústavy Slovenskej republiky.
V prípade ochrany TIPOS-u došlo k zmene vtedy platného Občianskeho súdneho poriadku a k priznaniu možnosti generálnemu prokurátorovi podať na Najvyšší súd Slovenskej republiky mimoriadne dovolanie, ktoré malo odkladný účinok.
V predloženom vládnom návrhu zákona je navrhnutá iba čiastočná exekučná imunita; týmto odpovedám aj zároveň na otázku pána Galeka v rámci predchádzajúcej rozpravy; to znamená len na majetok, ktorý tvoria majetkové účasti štátneho dodávateľa plynu. Tento majetok je základom majetku SPP, pretože viac ako 51-percentnú majetkovú účasť spoločnosti SPP Infrastructure ovláda aj napríklad Eustream či SPP distribúciu, preto je ochrana majetkových účastí SPP taká dôležitá. Na ostatný majetok sa absolútna exekučná imunita vzťahovať nebude.
Súčasne navrhujem doplnenie Civilného sporového poriadku, aby dovolanie podané proti rozhodnutiu vydané v zmenkovom konaní malo odkladný účinok. Takýto zásah by mal byť v tomto momente pre ochranu iného majetku SPP postačujúci.
Čo sa týka subjektu, ktorému sa ochrana poskytuje, ide o dodávateľa plynu, ktorý je nielen v 100-percentnom vlastníctve štátu, ale ktorý je súčasne aj na základe rozhodnutia ÚR
SO tzv. dodávateľom poslednej inštancie. Jeho postavenie upravuje zákon o energetike v súlade s európskou smernicou o pravidlách vnútorného trhu s plynom. Hlavnou úlohou a povinnosťou dodávateľa poslednej inštancie je dodať plyn odberateľom, ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať svojim odberateľom plyn a títo nemajú zabezpečenú dodávku plynu inak. Jeho postavenie je z tohto pohľadu zásadné pre zabezpečenie nerušenej dodávky plynu všetkým odberateľom na Slovensku.
Predložený vládny návrh zákona je zacielený presne na tohto dodávateľa plynu, pretože má na základe energetickej legislatívy špecifické postavenie. Neznamená to však diskrimináciu ostatných dodávateľov plynu, pretože postavenie štátneho dodávateľa poslednej inštancie má aj dnes iba jeden subjekt. Tento subjekt má oproti ostatným dodávateľom plynu zvýšené povinnosti, úlohy, ako aj zodpovednosť, a preto sa mu navrhuje priznať aj zvýšená ochrana.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.11.2018 15:16 - 15:18 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dôvodom pre skrátené legislatívne konanie sú značné hospodárske škody, ktoré by nastali, ak by došlo k exekúcii majetku štátneho dodávateľa plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie.
Skrátené legislatívne konanie umožní dosiahnutie účinnosti zákona ešte v roku 2018, pred tým, ako by mohli nastať a mohli by vzniknúť škody v rámci Slovenského plynárenského podniku. Ja som už aj na výbore povedal, že k samotnej veci budem hovoriť asi až pri samotnom čítaní toho zákona, resp. odôvodňovaní zákona, ktoré, ktorý bude pojednávať o tých konkrétnych zmenách.
Chcem len povedať, že minulý týždeň došlo ku rozhodnutiu Najvyššieho súdu, ktorý rozhodol inak, ako rozhodli dovtedy existujúce súdne konania a súdy v podobných prípadoch Duckého zmeniek. Duckého zmenky štát a ministerstvo hospodárstva nikdy neuznávalo a považovalo ich za podvodne vydané a v súčasnosti SPP čelí tlaku a teraz už aj rozhodnutiu súdu v prospech cyperskej schránky. A v prípade, že dôjde k exekučnému konaniu, je dosť možné, že peniaze, ktoré odídu, a súdne spory budú ďalej pokračovať, Slovenská republika už nikdy neuvidí, preto sa snažíme tento návrh, legislatívny návrh na skrátené konanie aj zmenu zákona predložiť v skrátenom legislatívnom konaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 29.11.2018 15:03 - 15:03 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Pán poslanec, teraz vám budem odpovedať ako pán podpredseda vlády Richard Raši a k vašej otázke som sa ja už síce vyjadril, ale pán poslanec, pán podpredseda vlády Raši naformuloval, že k tejto téme a tejto téme sa venovala mimoriadna schôdza Národnej rady minulý týždeň a tam sa vyjadrili všetci, ktorí mali tú potrebu. Zároveň pán podpredseda Raši vo svojej odpovedi spomína informáciu, ktorá sa objavila včera a ktorá hovorí o tom, že Ekonomická univerzita zoskartovala diplomovú prácu predsedu SaS Richarda Sulíka.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 29.11.2018 14:42 - 14:44 hod.

Peter Žiga
Pán poslanec, plagiátorstvo je niečo podobné, čo robíte vy. Ešte raz, vy ste sa dostali na chrbte inej politickej strany ako predseda vlastnej politickej strany do parlamentu. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

29.11.2018 14:38 - 14:41 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán poslanec, ja si dovolím najprv tak zoširoka, pretože vašu otázku vnímam tak možno aj taký ako keby apel na morálno-vôľové vlastnosti jednotlivých členov koaličnej, koaličného zoskupenia. A možno sa odpichnem aj od poznámky pani poslankyne Zimenovej, ktorá konštatovala, že je to pravidelný čas, kedy sa stretávame tuná na hodine otázok. Tak chcem aj pozdraviť študentov z Ružomberka, aby vnímali, aké sú podmienky práce v rámci Národnej rady a ako si jednotliví tí, ktorí na facebookoch vypisujú o tom, že akí sú zodpovední, pracovití, chodia do práce, tak chcem povedať, že v 36. minúte hodine otázok opozičné strany vyrovnali počet poslancov smerom ku ministrom. Máte tu osem ministrov a doteraz vás tu bolo šesť, sedem. A vy chcete nám robiť nejaký rebríček hodnôt a nás posudzovať? (Potlesk.)
Chcem povedať, že... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Zimenová, rokovací poriadok, na ktorý ste apelovala, poprosím, aby ste dodržiavala. Ďakujem.

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
A keď sa tu dotýkame aj nejakých morálno-vôľových vlastností, pán poslanec, tak chcem povedať, že otázku, ktorú ste mi dali, jednak nespadá do kompetencie ministerstva hospodárstva a nevidím ani kontext, ani zrejmý vzťah medzi jadrom európskej integrácie a rezignáciou na verejnú funkciu z dôvodov uvádzaných vo vašej otázke. Verejný funkcionár môže odstúpiť zo svojej funkcie v akomkoľvek štáte nezávisle od toho, či štát je v jadre európskej integrácie alebo nie.
A ešte potom, tu budem taký osobný voči vám, pán poslanec Dostál, keď sa už tu bavíme o tých morálno-vôľových vlastnostiach a o tom, či má niekto právo alebo morálne právo sedieť v parlamente, alebo nesedieť. Ja mám pocit, pán poslanec, že vy ste predsedom strany, ktorá nekandidovala vo voľbách, a podvodom ste tuná už druhé volebné obdobie. (Potlesk.) Aké vy máte morálne právo tu hodnotiť niekoho iného? Podvodom ste... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Cigániková!

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
Podvodom ste sa dostali ako poslanec Národnej rady, ako predseda inej politickej strany na chrbte politickej strany, ktorá sa do parlamentu dostala, a vy tu niekoho kritizujete a moralizujete? Že vám nie je hanba!
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 20:00 - 20:02 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca, ja budem veľmi stručný a poviem len pár viet.
Toto je typická opozícia, ja som veľmi smutný, pán poslanec Galek, že ste potrebovali strhnúť na seba pozornosť a trištvrte hodinu alebo 50 minút ste sa tu v rámci rozpravy vyjadrovali len vy. Nesporne máte dostatočné vedomosti o tejto téme a možno jeden z najlepších v rámci tohto pléna. Ale asi ani vás nezaujíma môj názor na túto vec, a keďže som už minule vám sľúbil, že vystúpim v rozprave, nedali ste mi priestor, nebudem, nebudem sa tu už zajtra vracať k tejto téme a ja odporučím aj našim poslancom, aby nehlasovali za vaše pozmeňujúce návrhy, pretože sú scestné, nepodložené aj odborne nevysvetlené a nemajú základy, a sme sa viackrát na túto tému bavili aj na výboroch, aj pri rôznych iných rôznych iných príležitostiach.
Ja, asi nemáte záujem diskutovať, je tiež potom s vami nemám záujem diskutovať.
Pekný večer vám prajem. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2018 19:05 - 19:09 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vládnym návrhom zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby sa za súčasného zachovania podmienok pre existujúcich výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnou kombinovanom výrobou navrhuje zmena systému podpory na viac trhovo orientovaný typ podpory tak, aby na jednej strane boli zabezpečené ciele Slovenskej republiky vyplývajúce z legislatívy Európskej únie a zároveň aby bola zabezpečená nákladová efektívnosť systému podpory s minimalizáciou vplyvov na koncové ceny energie.
Základnou formou podpory pre všetky nové zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie s inštalovaným výkonom nad 500 kilowatt bude podpora prostredníctvom príplatku, ktorú bude poskytovať organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Výrobca bude sám zodpovedný za predaj elektriny obchodníkovi na trhu a bude tiež sám niesť zodpovednosť za odchýlku. Predpokladom poskytovania podpory formou príplatku bude úspech v aukcii. Tento systém je doplnený systémom podpory vopred stanovenými výkupnými cenami, ktorý sa bude vzťahovať na nových výrobcov s inštalovaným výkonom do 500 kW.
Navrhuje sa zachovať podporu formou doplatku aj pre rekonštruované zariadenia výrobcov elektriny s vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktoré sú v podstatnej miere určené pre dodávku tepla pre verejnosť prostredníctvom centralizovaného zásobovania tepla. Dôvodom zachovania podpory pre tento typ zariadení je ich unikátna úloha, ktorou je zásobovanie verejnosti teplom využitím technológie výroby elektriny vo vysoko účinnej kombinovanej výrobe. Takéto zdroje budú mať nárok na podporu iba v prípade rekonštrukcie. Pôjde teda len o existujúce zdroje, ktoré splnia prísne podmienky účinnosti určené zákonom.
Z dôvodu podpory výroby elektriny v mieste spotreby sa navrhuje zaviesť inštitút výrobcu elektriny v lokálnom zdroji. Takýto výrobca bude mať prednostné pripojenie do sústavy a v prípade, ak spotrebuje elektrinu v mieste výroby elektriny, nebude platiť za spotrebovanú elektrinu tarifu za prevádzkovanie systému.
Jedným z hlavných zámerov predkladaného návrhu je aj centralizácia správy systému podpory za účelom zníženia administratívnych nákladov a zvýšenia transparentnosti systému podpory. Úlohy troch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav vo vzťahu k vyplácaniu doplatkov preberie organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Povinnosť výkupu elektriny od podporovaných výrobcov a prevzatie zodpovednosti za ich odchýlku preberá od prevádzkovateľov distribučných sústav novovytvorený výkupca elektriny.
Zákonom sa ustanovuje základný právny rámec poskytovania štátnej pomoci podnikom vo forme kompenzácií, t. j. vrátením časti poplatkov súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Štátna pomoc sa poskytne priemyselným podnikom, ktoré spĺňajú podmienky podľa usmernenia Komisie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Pomoc je určená pre odvetvia, ktorých konkurenčné postavenie je ohrozené vzhľadom na výšku nákladov vyplývajúcich z financovania podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov. Návrh zákona je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Predložený návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana ani žiadne sociálne vplyvy.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis