Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2020 o 11:04 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2020 11:04 - 11:04 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby Národná rada sa hlasovaním uzniesla na tom, aby 18. schôdza Národnej rady bola ukončená zajtra 2. 12. 2020 nakoľko už tretíkrát bola schôdza prerušená z dôvodu, že nebolo o čom rokovať. Je tomu aj dnes 1. 12. kedy predsedajúci o 9.30 vyhlásil do jedenástej prestávku a rovnako bolo tomu aj v piatok 27. 11. 2020 kedy schôdza bola prerušená a na o niekoľko hodín skôr ako mala skončiť. Na politickom generálnom prokurátorovi sa koalícia nevie dohodnúť a dnes voľba generálneho prokurátora nebude a nebude tomu tak ani vo štvrtok. Schôdza spokojne môže pokračovať aj po Vianociach respektíve po Novom roku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

26.11.2020 14:59 - 15:01 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Pán Šeliga, musím vám na úvod povedať, že minule ste ma preskočili a už tá otázka neprišla moja na rad, takže to len chcem poďakovať, že sa mi tak revanšujete, áno meškal som tých, sú sekundu, ale vidíte, že neni to hneď na odvolávanie, že by som dával návrh na vaše odvolávanie, nemusíte mať obavy, ale k pánu ministrovi.
Chcem ti, pán minister, poďakovať za tvoju odpoveď, ale ty ako lesník, skús si predstaviť takúto vec a ťažko sa ti to bude predstavovať. Mladý farmár a špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo špeciálnu živočíšnu výrobu. Príď sa pozrieť na východné Slovensko ja ťa pozývam. Vieš aká je to ťažká drina, títo mladí farmári a začínajúci farmári hynú. Dobre ma počuješ, hynú. Majú obrovské problémy. A odpusťte mi to, Janko, aj ti mi to odpusť, keď to takto poviem takto, ale ja nemôžem už ani počúvať ani tie rozprávky o tých roepoch a o tom sceľovaní, a tak, lebo je to len úroveň, na úrovni nejakých rozprávok. U nás reálne prebehli tie, to sceľovanie parciel aj tie roepy, katastrálne cesty síce máme vytvorené, ale sú len v digitálnej forme na katastri, ale reálne nie sú. My nepotrebujeme vymýšľať a vyrábať ďalšie remízky, alebo pod. tieto veci. Jednoducho, keď my zachováme katastrálne cesty, tie všetky prístupové cesty, ktoré majú viesť ku každému pozemku, lebo aby to bolo platné vôbec to sceľovanie, a ten roep, tak zásada je taká, že každá parcela musí mať prístupovú cestu. Prirodzeným spôsobom sa vytvárajú tieto remízky. Prirodzeným spôsobom sa vytvárajú aj zachytávanie tej vlahy aj tej dažďovej vody, ale keď je všetko rozorané aj tie katastrálne cesty, všetko sa to splavuje, to je jedna obrovská katastrofa a mladí farmári hynú, nie sú jednoducho ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 11:37 - 11:39 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Myslím si, že toto rozhodnutie vlády nie je správne lebo rozhodnúť sa a práve šetriť na tých najchudobnejších a práve na deťoch v školách nemyslím si, že je to dobré riešenie. Aj keď na druhej strane si viem predstaviť aj takúto skutočnosť ale to nebolo len teraz keď sa schválili tie obedy zadarmo ale aj predtým, že aj v tých školských jedálňach sa na druhej strane plytvalo potravinami. Mnohé deti naozaj nedojedia ten obed ale tie deti zo sociálne znevýhodnených rodín v podstate oni majú úplne iné sociálne návyky, oni nie sú ani naučené na to, aby ten obed raz denne mali. Preto chce to trpezlivosť a a by aj tieto deti mali možnosť si zvyknúť na tie stravovacie návyky. Zvyknem povedať takúto vec a nedá mi, aby som to nepovedal ani teraz v podstate v živote a vo všeobecnosti ako tak zadarmo nie je nikdy nič. Aj tieto obedy aj keď ich nazývame zadarmo tak kto si musí zaplatiť v tomto prípade platí zato štát. Ale, aby sme naozaj neplytvali potravinami, pred chvíľou sme tu schvaľovali zákon o a nazvali sme potraviny odpadom tak ja som zásadne proti tomu, aby sme my potraviny nazývali odpadom. A rovnako je to v týchto školách. Nedá mi, aby som nespomenul takú vec, že dnes naše deti do škôl nechodia, nemajú nijaké obedy, otvorme predovšetkým školy, aby, aby tie naše deti sa vôbec k nejakým tým obedom dostali. Namiesto obedov vláda pripravuje zase tri kolá celoplošného testovania a namiesto obeda zase budú naše deti kdesi trápiť alebo trýzniť pred bránami školy a budeme ich testovať namiesto toho, aby sme naozaj sociálne podporili sociálne znevýhodnené deti z marginalizovaných skupín.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:32 - 17:32 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Na kolegov liberálov nebudem nejak extra reagovať, lebo to čokoľvek poviem, tak vždycky budú len útoky proti, ale skúste sa, kolegovia, pozrieť do svojich vlastných radov. Predpoludním sme museli skončiť 11.45, lebo nemal kto vystúpiť. Keď tuná niekto nevystúpi, tu sa tvárite, že kto jak zdržuje a ak zdržujem v rámci rozpravy, no tak sa neprihlás tou faktickou poznámkou, aby si ďalej nezdržiaval.
Pani Zite Pleštinskej chcem toľko len povedať, že si dievča z vidieka, z chmeľnice, z dediny, ty vieš veľmi dobre, že potraviny nie sú odpadom a nebudeš mať problém tieto veci tam riešiť a že by si tam nejaké ďalšie kontajnery, alebo konvy tam zhromažďovala.
odmietam túto veci, aby sme my potraviny nazývali odpadom. Jaro Karahuta správne to povedal, áno tieto potraviny sú božím darom a pochádzajú zo zeme a mohli by sme ich zapracovať do zeme. Keď ste dávali pozor, ja som povedal, že vo veľkých mestách a mesto ako je Bratislava považujem za takú väčšiu európsku dedinu, tak sú tuná naozaj problémy s tým prebytočným odpadom, kde si viem predstaviť, aby sa to separovalo a možno tie potraviny, že by sa zhromažďovali a kompostovali, a takto zužitkovali. Ale vo väčšine malých miest a obcí na Slovensku, dovolím si povedať, že to je úplne totálne zbytočné a my, aby sme nedávali signál budúcim generáciám a nenazývali potraviny odpadom. Neplytvajme týmito potravinami, to si myslím, že je naozaj veľmi ťažkým previnením. Tak ako to pápež František povedal, "kto vyhadzuje potraviny, kto plytvá potravinami, okráda chudobných". Môj brat to mal pri okienku, kde vydávali potraviny v Žakovciach, kde sa stará o 350 bezdomovcov. Nevyhadzujú potraviny.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 17:16 - 17:23 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi niekoľko slov k navrhovanému zákonu. Pán minister, prepáčte, keď tu budem taký osobný a poviem vám takto, že v tomto návrhu zákona máte chybu. A chyba zásadná je tá, ktorú ja vnímam, že potraviny nazývate odpadom. Nedá sa s tým súhlasiť. A navyše v dôvodovej správe máte uvedené, že tento návrh zákona, prijatím tohto zákona nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Dovolím si povedať, že má negatívny vplyv na prostredie. Viete, ja viem, že je to veľmi zložité a možno komplikované, najjednoduchšie je ten odpad separovať a tváriť sa, že akí sme my vzorní podľa možno nariadení Európskej únie, lebo my separujeme odpad. Ja vám to poviem, pán minister, prepáčte, ale aj som stále tohto razenia, aby jednoducho najekologickejšie, pán minister, odpad nijaký neprodukovať alebo ho minimalizovať. A nielen všetko že separovať. A keď my aj separujeme tie odpady koľkokrát, tak viete, to druhotné spracovanie tých odpadov v konečnom dôsledku tu ani nefunguje. Tu ste hovorili, že tie prebytočné potraviny budú kompostované a následne zapracované do pôdy. Ja viem, že je to zložitý proces, ale aj vláda ako taká a aby sa zamyslela nad tým a možno pripravili ste dlhodobejší program. A tak ako ste to správne aj v tom úvode ako povedali, že plytváme ako potravinami. Neplytvať nimi. Nevyhadzovať tie potraviny. Ja som poslancom z východného Slovenska. Dovolím si povedať, že tento návrh zákona či bude prijatý alebo nebude prijatý, ľudia sa budú stále správať rovnako pri prebytočných potravinách alebo zvyškoch potravín z domácnosti.
Tak ako ste tu v predchádzajúcej rozprave spomínali, tu pani, ktorá chová sliepky alebo zajace, alebo podobne, tak východ Slovenska, ale nielen východ Slovenska, ale aj stred Slovenska a sú to menšie mestá a hlavne obce, kde je drobnochov. Tam nie je problém s prebytočnými potravinami, lebo tie prebytočné potravín, teda ak sa čosi v tej domácnosti zvýši, tak sa to nevyhadzuje do kontajnerov a do košov. Iný prípad je možno tá Bratislava. Viete, ale je to aj veľmi zlý signál aj pre našu mládež, aj pre vôbec celkovo ako pre spoločnosť, keď mi potraviny, aj keď tie prebytočné a nazývame ich odpadom. Pre mňa potraviny odpadom nie sú. Ani tie prebytočné potraviny nie sú odpadom. Pán minister, ja vám poviem, že potraviny sú predovšetkým božím darom. Božím darom takým, kde vložená aj ťažká veľakrát tvrdá práca mnohých roľníkov a poľnohospodárov, kde veľmi ťažko v pote tváre dorábajú sa tieto potraviny a my sa takto ľahkovážne staviame k takémuto problému a jednoducho potraviny nazveme odpadom. Nedá sa s tým súhlasiť. Viem, že nie je to predmetom návrhu alebo v tomto zákone, ale tak isto je tu jedna taká a nedá mi, aby som to nespomenul, bolestivá stránka a týka sa to prebytočných potravín a nie je to len v domácnostiach, ale je to aj v zdravotníckych zariadeniach a sociálnych zariadeniach. Kedysi to bolo tak, že sa mohli tie prebytočné potraviny zužitkovať u poľnohospodárskych zvierat, neskôr to bolo sprísnené, že to mohli byť len kožušinové zvieratá a dnes je to tak, že jednoducho tieto prebytočné potraviny sa nazývajú odpadom. Likvidujú sa buď kompostovaním, teda musíte mať kompostér alebo potom drtičku, kde priamo musíte tieto prebytočné potraviny drtiť, dávať do odpadu za špeciálneho režimu, kde sa zaťažuje životné prostredie aj tým, že v podstate tie čističky odpadových vôd sú zbytočne zaťažené. Viem, že nie je to jednoduché, ale vláda ako taká má predsa len väčší rozsah a to nie je len ministerstvo životného prostredia, ale aj ministerstvo životného prostredia, kde by prebiehal proces edukácie a treba pôsobiť aj na mladých ľudí, na deti v školách, na študentov, aby sme sa správali úctivo k potravinám. Na záver si dovolím povedať jeden výrok, ktorý povedal pápež, súčasný pápež František, je to niekoľko rokov dozadu a s týmto výrokom sa plne stotožňujem. Ten, kto plytvá potraviny, plytvá potravinami, respektíve ten, kto vyhadzuje potraviny, okráda chudobných. Nerobme to, pán minister. My priznáme tuná proces taký, kde v podstate budeme navádzať alebo možno aby si ľudia teda zvykali na to, no však a čo, veď v hypermarkete, v obchode si kúpim ako tie potraviny, no je to čosi neuveriteľné, čo dnes v tom odpade skončí. Videl som naozaj. Stalo sa mi tak, že som šiel po námestí v Košiciach, je to síce pár rokov dozadu, kde čerstvo natretý rožok nejakou nátierkou to bolo alebo neviem, netuším, že čo to bolo a hodený uprostred námestia. Krásny nádherný čerstvý rožok a naozaj sa tam povaľoval ako odpad. Zodvihol som ho zo zeme. Zodvihol som ho zo zeme, aj keď možno boli ľudia takí, ktorí s prekvapením na mňa pozerali, že sa právam možno ako bezdomovec, ktorý zbiera tieto potraviny ako zo zeme. Ale vo svete je kopec ľudí, ktorí naozaj zomierajú od hladu, veď to počúvame, za ten hladomor, ktorý tuná hrozí a my sa správame takto veľmi neúctivo k týmto potravinám. Chce to proces dlhodobý, ale aby sme k tomu viedli aj spoločnosť, hlavne začínali, aby sme začínali od mladých ľudí. Nás starí rodičia učili a vychovávali stále, aby sme mali potraviny, zvlášť chlieb vo veľkej úcte. Do dnes mi to zostalo. Ja si dovolím povedať, nepamätám si, že by som niekedy chlieb hodil do koša alebo do kontajnera, už ako ako žiak alebo študent a v dospelosti už ani toľko si to nedovolím. Treba na to upozorňovať a vychovávať, formovať túto spoločnosť, aby jednoducho nemuseli sme nazývať prebytočné potraviny aj v našich domácnostiach, že sú nejakým odpadom. V mnohých častiach Slovenska mali v malých obciach nie je potrebné zavádzať túto separáciu týchto prebytočných potravín, lebo takmer v každej domácnosti sú nejaké zvieratá, či už je to pes, mačka alebo nejaké úžitkové poľnohospodárske zvieratá, kde tento prebytok z kuchyne dá sa zmysluplne zužitkovať. Skôr týmto smerom by som videl, aby sme viedli našu spoločnosť a potraviny nenazývali odpadom. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 10:08 - 10:10 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ja na rozdiel od kolegu myslím si, že pán Blaha vyjadril sa naozaj veľmi solidárne a úprimne. Beriem tie jeho slová veľmi úprimne, úprimné že boli, pretože aj ako ateista môžem mať pohľad aj na to kresťanstvo a na tieto hodnoty, tak ako ich vyjadril a nechcem mu to ani upierať a verím, že tie jeho slová zazneli tu úprimne. Čo chcem ako povedať k tomuto problému. Kde padajú delostrelecké granáty, rinčia zbrane a vraždia sa ľudia ťažko sa tam hľadá tá mierová cesta. Ani jedna, ani jedna strana nechce ustúpiť a faktom je to a v každej vojne, ktorá začne a ktorá aj pokračuje a ktorá existuje, tak zomierajú nevinní ľudia a v prevažnej miere je to aj civilné obyvateľstvo. Tu sme boli svedkami toho, ako na Hornom Karabachu boli odstreľované systematicky tie mestá tie obce, tie dediny. S tým sa nedá súhlasiť. To nie je možné a to ako bolo to kresťanstvo tam vyzdvihnuté nikto tu nespochybňuje, že Arméni patria k národu, ktorí prijali medzi prvými národmi kresťanstvo. Nie je to náhodou, lebo na tom z toho blízkeho východu však je to blízka krajina, ktorá bola susediaca s Palestínou, takže to kresťanstvo...
===== kresťanstvo tam vyzdvihnuté nikto tu nespochybňuje, že Arméni patria k národu, ktorý prijali medzi prvými národmi kresťanstvo. Nie je to náhodou lebo na tom z toho blízkeho východu však je to blízka krajina, ktorá bola susediaca s Palestínou, takže to kresťanstvo veľmi ochotne prijali. Ale chcem tu podotknúť aj takúto vec a mám takú poznámku napísanú, že v tej vojne tie delostrelecké granáty si nevyberajú medzi kresťanmi a moslimami a žijú tam aj takí aj takí ľudia. Ja osobne odsudzujem ten konflikt a vyzývam teda k tomu mieru a nastoleniu toho mieru, aby tam bol pokoj pretože či si moslim či si kresťan ak si úprimne veriaci moslim alebo kresťan vážim si aj jedného aj druhého. Ale jednoducho nedá sa tu súhlasiť s tým násilím, ktoré sa tu napácha na nevinných ľuďoch.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 10:08 - 10:10 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ja na rozdiel od kolegu myslím si, že pán Blaha vyjadril sa naozaj veľmi solidárne a úprimne. Beriem tie jeho slová veľmi úprimne, úprimné že boli, pretože aj ako ateista môžem mať pohľad aj na to kresťanstvo a na tieto hodnoty, tak ako ich vyjadril a nechcem mu to ani upierať a verím, že tie jeho slová zazneli tu úprimne. Čo chcem ako povedať k tomuto problému. Kde padajú delostrelecké granáty, rinčia zbrane a vraždia sa ľudia ťažko sa tam hľadá tá mierová cesta. Ani jedna, ani jedna strana nechce ustúpiť a faktom je to a v každej vojne, ktorá začne a ktorá aj pokračuje a ktorá existuje, tak zomierajú nevinní ľudia a v prevažnej miere je to aj civilné obyvateľstvo. Tu sme boli svedkami toho, ako na Hornom Karabachu boli odstreľované systematicky tie mestá tie obce, tie dediny. S tým sa nedá súhlasiť. To nie je možné a to ako bolo to kresťanstvo tam vyzdvihnuté nikto tu nespochybňuje, že Arméni patria k národu, ktorí prijali medzi prvými národmi kresťanstvo. Nie je to náhodou, lebo na tom z toho blízkeho východu však je to blízka krajina, ktorá bola susediaca s Palestínou, takže to kresťanstvo...
===== kresťanstvo tam vyzdvihnuté nikto tu nespochybňuje, že Arméni patria k národu, ktorý prijali medzi prvými národmi kresťanstvo. Nie je to náhodou lebo na tom z toho blízkeho východu však je to blízka krajina, ktorá bola susediaca s Palestínou, takže to kresťanstvo veľmi ochotne prijali. Ale chcem tu podotknúť aj takúto vec a mám takú poznámku napísanú, že v tej vojne tie delostrelecké granáty si nevyberajú medzi kresťanmi a moslimami a žijú tam aj takí aj takí ľudia. Ja osobne odsudzujem ten konflikt a vyzývam teda k tomu mieru a nastoleniu toho mieru, aby tam bol pokoj pretože či si moslim či si kresťan ak si úprimne veriaci moslim alebo kresťan vážim si aj jedného aj druhého. Ale jednoducho nedá sa tu súhlasiť s tým násilím, ktoré sa tu napácha na nevinných ľuďoch.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 9:40 - 9:42 hod.

Štefan Kuffa
Rovnako chcem aj ja upozorniť ako člen zahraničného výboru, keď kolegovia predložili tento návrh ako uznesenie, tak spoločne s Marošom Kérym sme sa vyjadrili k tomu uzneseniu
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 9:40 - 9:42 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Rovnako chcem aj ja upozorniť ako člen Zahraničného výboru, keď kolegovia predložili tento návrh ako uznesenia, tak spoločne s Marošom Kérym sme sa vyjadrili k tomu uzneseniu s výhradou, pretože sa nedalo súhlasiť s tým znením v bode B, kde sa uvádza odsudzuje, Národná rada odsudzuje ozbrojené akcie a násilie v regióne Náhorného Karabachu a iných častiach Azerbajdžanu. Teraz tá zmena, ktorá mení podstatne ako túto vetu, namiesto Azerbajdžanu tak v iných častiach Náhorného Karabachu. Teraz to sedí. Dá sa to uznesenie naozaj podporiť.
Mňa osobne tiež veľmi mrzel ten konflikt, keď po rokoch zase to vybuchlo a je to ohnisko napätia, kde zomierajú ľudia. A v tom Náhornom Karabachu jednoducho tí ľudia sú uprostred bojov, delostreleckých granátov a problémov rovnako zo strany civilného obyvateľstva. Mňa v tejto chvíli, ale už aj minule akonáhle to začalo, tak chýbalo mi to a postoj Slovenskej republiky ako sme ochotní pomôcť týmto obyvateľom žijúcim v Náhornom Karabachu. Keď nastali tuná nejaké nepokoje a poviem nejaká revolúcia v Bielorusku, Slovenská republika vyčlenila 750 tisíc eur pre bieloruský ľud. Tak to aspoň hovoril pán minister Korčok a tuná pre Náhorný Karabach, kde žijú aj vo väčšine ako kresťania sme nedali doposiaľ nič.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2020 9:33 - 9:34 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som chcel tak poprosiť a možno aj vyzvať vzhľadom k tomu, k čomu vyzýval tuná pán premiér, on navrhol, aby sa zvolalo poslanecké grémium. Dovoľte mi, aby ja som navrhoval, aby sa otvorila diskusia tuná, a myslím si, že množstvo podnetov, ktoré by tuná zazneli aj v priamo v pléne Národnej rady od nás od poslancov, mohlo by pomôcť celej tejto našej krajine.
Ja som sa, pán premiér, oslovím ťa, Igor, tak familiárne, Igor, zamyslel som sa nad tým, že urobí sa celoplošné testovanie a budeme vedieť výsledok, ja neviem, v pondelok alebo v nedeľu, aké opatrenia prijmeme ako ďalej. Jedna vec je dosiahnuť ako ten výsledok, kto je pozitívny, kto negatívny, ale aké konkrétne opatrenia sa potom prijmú, aby sa ďalej ten COVID nešíril, je to vážna téma.
Skryt prepis