Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.5.2020 o 10:47 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 10:47 - 10:49 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Prepáčte, ale túto správu vyzdvihovať do nebies, jaká je super, jaká je delikatesná. Mnohí tu máte vysokoškolské vzdelanie, ona ani len tie základné bibliografické normy nespĺňa. Na mojej univerzite, alma mater, keby som ja išiel na obhajobu s takouto diplomovou prácou, tak letím dole schodmi, mi ju rozdrapú, to nie je že na prepracovanie, to je na roztrhanie. To je akoby vytvorený jeden bulvárny plátok.
A keď, pán kolega, hovoríte o čítaní každej tretej strany, možno ste ani nedošli tam na koniec, lebo sú tam, naozaj nie je ani zmienka, že 600-tisíc detí tuná bolo vyvraždených, že demografický vývoj na Slovensku je negatívny, že my zomierame, my vymierame ako krajina, menej detí sa rodí a viac ľudí zomiera. To neni vážna vec? A ochraňovať tých najbezbrannejších ani len slovo, ani len slovo o tom nie je.
A ja vám poviem, že čo je tam na tej každej tretej strane, a to človek ani k týmto veciam neni. Ale asi veľmi dôležité je uvádzať do správy, že či nejaký jazdný pruh sa staval, alebo sa nestaval. Však tu je minister dopravy, tak nech, tieto veci on dennodenne má na tom stole. A o tom písať do správy ako ombudsmana? No tam je kopec vecí takých, ktoré úplne sú absurdné.
A presne jak aj hneď tá prvá kapitola Právo na život a písať o strihaní väzňov, brady, vlasov a podobne. Prosím vás pekne, veď to nespĺňa, to sú základné veci, to ani len nejaká nieže bakalárska práca, ale ani len nejaká seminárna práca neobstojí.
Pani ko..., pani ombudsmanka, aj ja vás vyzývam k tomu, ak dnes Národná rada vám túto správu neschváli, to je výzva pre vás tejto snemovne, aby ste odstúpili. Tuná nemáte ani morálne právo, aby ste tu boli čo už len ďalší jeden deň navyše.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 10:35 - 10:37 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem tuná podotknúť a tá dehonestácia a možno tie negatívne postoje alebo také ľahkovážne k počatým, nenarodeným deťom. Dovolím si tuná možno pre tých kolegov, ktorí to nevedia, tak odporúčam do pozornosti Říčanovu knihu, ktorú napísal už roky dozadu, ale stále je aktuálna, Cesta životem, a tam si pozrite tú celú ontogenézu človeka, jak on ju popisuje od prirodzeného počatia po prirodzenú spr..., smrť. A tam pochopíte, že čo je človek. Je to, myslím, už asi na dôchodku dnes univerzitný profesor Karlovej univerzity, ale on hovorí, že počaté dieťa, to je, nie je nejaký kus nejakého mäsa, kde ty sa môžeš k nemu správať, ako ty chceš. To nie je tvoje telo. To je obrovský omyl, to je rozdiel. To dieťa má svoje vlastné srdce, dokonca inú krvnú skupinu, to sú, to sú dvaja jedineční ľudia, aj keď ešte pred narodením. A on to, na to upozorňuje. Ak sa matka správa ku svojmu budúcemu dieťaťu ako ku kusu mäsa, v tých prenatálnych výskumoch, ktoré ako robili, tie deti sa bránia tomu, oni reagujú aj na nadmerný hluk, svetlo, možno dym. Nie náhodou tým matkám sa odporúča, aby neužívali alkohol, aby nefajčili.
A tuná chcem tým všetkým kolegom odkázať, že nemyslite si zase takto, že keď aj tvoje telo ti patrí, že s ním môžeš narábať, ako chceš. No skús si odťať ruku, skús si odťať, ja neviem, nohu, odtrhnúť prst, lebo ty máš právo na svoje vlastné telo. Ale na telo alebo na dieťa ako také, to nie je tvoje právo, to nie je tvoje vlastníctvo, to nie je vec. Ja to poviem tak nejak inak, je to Boží dar, je to dar z nebies. Nie každý môže mať dieťa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 9:48 - 9:50 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem. Viete, pán kolega, vy tuná také láskyplné bludy ste tuná natárali, to sa nedá počúvať, to je úplne čosi absurdné, ale raz, ale vy ako poslanec Národnej rady budete niesť aj nesiete zodpovednosť za to, ako zle orientujete našu mládež a mýlite mnohých ľudí ako v tejto veci, to je úplne čosi absurdné, je zjavné, že vy ste tú správu ani poriadne nevideli, nečítali, lebo požiadavku na adopciu detí, pani ombudsmanka tam uvádza, že bolo tisíc žiadostí. Vyhovelo sa 400 rodičom, ktorí si mohli adoptovať deti. To znamená že 600 heterosexuálnych párov, manželstiev stále má záujem aktívny o adopciu detí a nie je im to umožnené. A vy tu budete takéto bludy ako, prepáčte, tárať.
Alebo ešte (povedané so smiechom) čo sa pridáva, ako môžete mať dvoch-štyroch, desiatich starých otcov, no nikdy nebudete mať. Dva homosexuálne páry nikdy nebude nesplodia dieťa, to je, to je, o jakých starých otcoch rozprávate. Kontext širšej rodiny nebudú ani strýkovia, ani tety, ani nič nebude z toho, nič a to je presne tá tradícia slovenskej rodina a to je aj tá rozšírená rodina. To nie je len otec, mama deti, ale to boli aj starí rodičia, strýkovia, tety, tí, ktorí sme starší, my sme zažili ten kontext širšej rodiny.
A vy takýmito vystúpeniami a postojmi rozbíjate tuná rodinu, to nie ste len proti rodine, ale ste aj proti štátu, lebo rodina je základným systémom, základnou bunkou štátu, každého spoločenského systému. Ak my rozbijeme rodinu, narušíme, naštrbíme rodinu a nebude tu existovať normálna rodina medzi, kde budú vzťahy medzi mužom a ženou, to je otec a mama a deti, rozbíjame a ničíme aj vlastný štát.
A to by som si nikdy nedovolil ako poslanec Národnej rady, takto postupovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 9:23 - 9:25 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V tejto ctenej snemovni, zazneli tu slová nejaký mesiac a pol, dva mesiace dozadu, právo na život je absolútnym právom. Viete, kto to povedal? A ono je to pravdivý výrok. Tuná keď pani ministerka spravodlivosti Kolníková (pozn. red.: správne „Kolíková“) predkladala návrh zákona, vyslovila takýto výrok. Plne sa tým stotožňujem.
Nadobúdať práva má človek už pred svojím narodením. To je staré rímske právo, viac než 2-tisíc rokov platné pravidlo. Teda človek, ktorý sa ešte nenarodil, má právo dediť. Ani táto vec sa tuná nezmenila. Aj Ústava Slovenskej republiky chráni život a v ústave napísaná veta, budem ju parafrázovať, ľudský život je hodný ochrany už pred svojím narodením. Prečo stále tuná takto špekulujeme?
A mňa sa mňa urazila alebo sa ma veľmi hlboko dotklo to, že v správe je konštatovanie a vlastne posudzovanie poslancov Národnej rady a snemovňu ako takú, že za predchádzajúce volebné obdobie bol tu predložený návrh zákona na ochranu života päťkrát, a ombudsmanka, ktorá má chrániť život a práva ako tých najslabších a najzraniteľnejších, lebo neviem si predstaviť zraniteľnejšie skupiny, tak ona vyslovuje poľutovanie, že päťkrát bol taký návrh zákona predložený.
Ja vám to takto poviem, pani ombudsmanka, my ho budeme predkladať dovtedy, kým nebude chránený tento život pred narodením, aby sme nevraždili tuná tie deti. Demografická krivka sa zhoršuje, my tuná sa zaoberáme migrantami, nám chýbajú títo ľudia a my úplne v pohode vraždíme naše vlastné deti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 9:16 - 9:18 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len chcem zvýrazniť tuná jedna vec, ktorá tuná bola možno veľmi rýchla ako prečítaná, ale zvýrazním ju znova. Vlastnícke právo a právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, to je zhruba nejaká štvrtá kapitola predkladanej správy.
Čo mi chýba tuná veľmi, je tu veľmi veľká skupina mladých začínajúcich poľnohospodárov, a nielen tých, ale malých poľnohospodárov, ktorí chcú podnikať na poľnohospodárskej pôde. Boli tu aféry také, kde už v krajnosti tí poľnohospodári štrajkovali, s traktormi tu prišli, hnoj tu dokonca vykydali pred Národnú radu a nikto nič s tým nerobí. Tu je nespravodlivý zákon, dovolím si povedať, že je protiústavný zákon o prenájme poľnohospodárskeho pozemku č. 504/2003 Z. z., a je to obrovská skupina ľudí, ktoré sú dlhodobo diskriminované tuná. Jednoducho vlastník pozemku je druhoradý, treťoradý alebo kdesi úplne na konci. Či už je to nový nadobúdateľ vlastníctva alebo, už aj starý vlastník, nemôžu sa títo malí poľnohospodári dostať k vlastnej pôde. To je úplne absurdné. Ten, ktorú si, ten, ktorý si prenajme tú pôdu, je zvýhodňovaný oproti vlastníkovi, a keď chcete, pani ombudsmanka, dostať naspäť svoju vlastnú pôdu, nechcú vám títo agrobaróni vydať ani meter štvorcový. To je čosi, čo je neprijateľné v tejto krajine.
Buďte taká láskavá, pozrite sa aj na, aj na túto skupinu ľudí, ktorá tu nie je malá, a iste si pamätáte aj tie protestné akcie, ktoré tuná boli. Nie je tu ani zmienka. ani čiarka.
1 584 eura, nechcem podceňovať, to, čo ste dali do tej správy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 19:23 - 19:25 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ja to tak dohovorím. Naša krajina, pán predsedajúci, už nepotrebuje nejaký parlament, nič. Poďme domov všetci. Pani ombudsmanka zatiahne to za celú krajinu úplne všetko. Všetko vyrieši, hej, lebo parlament je kdesi na chvoste. Nie raz, nie dva razy, žiaľ, sa to takto ako ukázalo, ale stále máme parlamentný systém v našej krajine, či sa to niekomu páči, alebo nepáči.
Ale k veci. Tak ako to zaznelo, a ja tak len zdôrazním znova, pohlavie nie je možné zmeniť. My keď takéto drísty tuná tárame v parlamente, prepáčte, že to tak hovorím, ale už sa to nedá ani inak ako povedať, my mnohých ľudí a mladých ľudí mýlime. A odstrániť si pohlavné orgány, to nie je, to jak si vytrhnete mliečny zub, keď vytrhnete, narastie vám nový. Ale trváci zub, keď si vytrhnete, tiež vám nenarastie. Rovnako je to aj pohlavnými orgánmi. A nemrzačme ani verbálne týchto ľudí a vôbec nie už mládež, aby sme k tomu nejak nabádali.
Ale presne tá strana 88, ktorú pán kolega spomínal, právo párov rovnakého pohlavia na uznanie ich vzťahu v právnom poriadku Slovenskej republiky nie je možné, tak ako si to povedal, lebo je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. A u nás je priamo v ústave zakotvené a to pani ombudsmanka by mohla vedieť, v čl. 41 sa rešpektuje manželstvo medzi mužom a ženou.
Jedna vec, ktorá je tu ešte spomenutá v tej správe, to sú vlastnícke práva. Nedotkli sme sa toho a tuná Slovenský pozemkový fond, ktorý nevyplatil 1 584 eura. Tu sú veľké kauzy, ktoré potláčajú práva súkromne hospodáriacich roľníkov, drobných roľníkov, ani len zmienka nie je tuná v tejto správe. Nič o súkromne hospodáriacich roľníkoch, ktorí sú ožobračovaní... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 18:41 - 18:43 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Áno, táto správa málo obsahuje to, že by sa zastala tradičnej rodiny, otca, mamy, detí, ktoré majú vyrastať v dôstojných podmienkach a naozaj milujúcich.
Ja by som sa tak opýtal, to som v rozprave možno aj zabudol, aj pani ombudsmanky sa opýtal by som sa a položím tú otázku, hypoteticky: Chceli by ste mať dvoch otcov? Chceli? Skúste si na to odpovedať. Ale my smelo budeme vnucovať našim deťom, nech majú dvoch otcov milujúcich, dve mamy milujúce. To je čo? To nie sú potlačené práva detí? A toto mi chýba ako v tej správe. Toto tu naozaj neni.
Ja dúfam, že táto snemovňa sa zhodne v tom a bude tu hlasovanie o tejto správe a že ju zamietne táto snemovňa celá, tak ako tuná sme. Možno niektorí jednotlivci, ktorí tuná sú, však, samozrejme, každý má tu právo vyjadriť hlasovaním aj možno v nejakom tom prejave.
Pán kolega, chcem tak aj poďakovať za tie vaše odvážne slová vo vzťahu k tej rómskej komunite, lebo presne tak, jak ste to naznačili tuná, toľko peňazí sa tu vyhodilo na riešenie rómskeho problému. To sa prejedlo, prepilo, ale je to neadresné. Títo ľudia ešte prepadli do oveľa väčšej chudoby, v jakej ako boli. Pár ľudí sa na tom nabalilo, zbohatlo, čerpali sme eurofondy, v úvodzovkách sme čerpali, ale kde sú tí ľudia? Žijú v biednych, hrozných podmienkach. Kto z majority zo Slovákov šiel by bývať do rómskej osady? Kto? A my im závidíme ešte aj tú chudobu. A to je práve aj to vyriešenie ich bývania aj tých základných podmienok, aby mohli ľudsky a dôstojne aj títo ľudia žiť.
Vysoko si to oceňujem, tak ako ste to aj spomenuli, vo vzťahu ako k tej škole, máte s tým skúsenosti aj.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 18:05 - 18:07 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Sa ospravedlňujem, pán predsedajúci, ale ďakujem, že ste mi udelili slovo.
K tomu vzdelávaniu aj na Slovensku dovolím si sa vyjadriť. Je to naozaj veľmi citlivá téma. Uvedomujem si aj to, čím vyššie vzdelanie dosiahnu naše deti, tým majú oveľa lepšie uplatnenie potom vo svojom budúcom, teda aj profesnom živote.
Čo sa týka tých materských škôl a materských škôlok. Viete, to bude, to je môj pohľad na škôlky, keď ja si myslím, že naozaj by to malo byť na dobrovoľnej báze, že kedy rodičia sa rozhodnú to dieťa dať do tej predškolskej výchovy alebo ho nedajú.
A to, čo tu aj zaznelo v pléne Národnej rady, ja si uvedomujem inú vec a iný rozmer, že naozaj tu chýba a absentuje výchova a možno aj to vzdelávanie, lebo výchova so vzdelávaním ide ruka v ruke a práve v rodinách. Nám tu zlyhávajú matky, nám tu zlyhávajú otcovia. Otcovia sú tí, ktorí sú celý deň od rána do večera, sú v práci, drú jak také kone v zahraničí, kde čo všetko, dnes aj matky takisto idú do zahraničia. Ale rodina, milujúca rodina, otec, mama, ktorá sa stará o svoje deti, tak len nevychováva a formuje toho budúceho jedinca a osobnosť človeka, ale zároveň vzdeláva. A do tohto vzdelávania veľmi vstupovali kedysi, a to boli viacgeneračné rodiny, ktoré nám tuná chýbajú, a to boli práve starí rodičia, ktorí vlastne mali, boli boháčmi alebo bohatí na čas a ten čas, ktorý mali, tak venovali svojim vnukom a vnúčatám. A takto spoločne naozaj, myslím si, že o nič sme neprišli generácia, ktorá sme išli od šiestich, od siedmich rokov do škôl a nemáme horšie to uplatnenie. Tie choroby a problémy, ktoré v tých škôlkach sú, tiež nie je jednoduché zvládnuť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 17:57 - 17:59 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Pani Cigánkovej (Cigánikovej, pozn. red.) chcem povedať, viete, vy ste to tak veľmi hrubo, cynicky, taká útlocitná žienka, tie vaše očká jak sa smejú milo a vy by ste tak ako dokázali zavraždiť dieťa, jedno, jedno dieťa by ste zavra... (Reakcia poslankyne.)
Pozrite sa, aký je rozdiel medzi, ja neviem, 30-tisíc, 15-tisíc, 7-tisíc? A vy ste šéfka zdravotníckeho výboru? Vy viete... (Reakcia poslankyne.) Však, viete čo, keď chcete, môžte mi potom rozprávať tuná od mikrofónu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyňa, prosím, dodržujte...

Kuffa, Štefan, poslanec NR SR
Nech sa páči, môžte sa postaviť od ambónu, vystúpte v rozprave a môžte rozprávať.
Taká útlocitná žienka. Pozrite sa, vy si myslíte a vaša predstava je úplne delikatesná, to je úchvatné. Vy máte predstavu takú, že ľudia v 18. storočí, iba nejakých dvesto rokov dozadu, žili v jaskyniach. Vaši prastarí rodičia žili v jaskyniach? To vy ste z rodu opíc alebo vaši predkovia, čo boli opice, z jaskyne povyliezali, zvieratká? V 18. storočí. Viete, ja som z mesta, ktoré bolo postavené pred osemsto rokmi. A my máme nádherné, krásne gotické domy, renesančné domy, príďte sa pozrieť do nášho mesta. Ja som z Kežmarku, príďte sa pozrieť do Levoče, na Spiš, ako ľudia žili pred 800 rokmi.
A vy máte asi takú predstavu, že ľudia možno pred 2-tisíc rokmi žili v týchto jaskyniach. To je obrovský omyl. A vy si takto trúfalo tuná poviete, že v 18. storočí, že kdekto v jakej jaskyni žil.
Ak som sa dotkol pani kolegyne, ja sa jej ospravedlním, ale ja som ju dehonestujúco neoznačil. Ja som ju označil za matku, ku ktorému sa materstvu priznala. Ona sa sama priznala, ja som si to nedovolil, ja som len na to nadviazal. A za nejakú komparzistku som ju neoznačil, vizuálnu, to by som si nedovolil takto označiť budúcu matku za nejakú komparzistku. Vysoko si cením každé... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2020 17:28 - 17:44 hod.

Štefan Kuffa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda, ste sa vystriedali, tak ďakujem.
No ďalej uvádzate v tej vašej správe jednu z kapitol alebo podkapitol, v ktorej je aj odmeňovanie odsúdených za prácu.
Celkom ma to zaujalo, ako táto téma, to musím vás ako pochváliť, že aj trebárs touto vecou sa takto ako zaoberajú. Ale možno ešte by som tak podčiarkol, že pre tých väzňov alebo väznených ľudí ešte oveľa väčšia dôležitosť alebo takú prioritu, ako dôraz klásť na to, aby tí väzni, bolo im predovšetkým umožnené pracovať. Veľakrát medzi tými väzňami sú ľudia, ktorí pracovať chcú a nie je im to umožnené. Tým, že väzni môžu pracovať, tak, pani ombudsmanka, dovolím si povedať, že ich ľudská dôstojnosť naozaj rastie, to nechcem, že by nejak tuná naznačovať k nejakej otrockej práci a teraz nedostanú žiadnu mzdu, pracovný pomer, pracovnoprávny vzťah tam nevzniká, nejaká tá odmena za tú vykonanú prácu aby bola, prípadne tie podlžnosti, ktoré majú v civile, a poplatky, tak aby časť týchto prostriedkov mohli ako odvádzať.
Ale táto vec ma naozaj zaujala ako pri týchto väzňoch, lebo musím sa priznať, že bol som vo väznici, a keď som videl, pýtal som sa cca nejakých 400 väzňov zavretých v malom priestore a videl som len dvoch pracovať, akurát zvárali tam čosi alebo čosi také. A tak som sa pýtal, že či tí väzni nemajú záujem ako o tú prácu. Oni povedali, naopak, že majú, ale častokrát je to problém aj im tú prácu prideliť. Samozrejme, sú rôzne stupne stráženia tých väzňov a tých delikventov, ale tým, tí, ktorí môžu pracovať, aby im to bolo umožnené.
Ďalšia taká, tak pôjdem tak rýchlejšie, tu máte, hej, zase taká citlivá téma, aby ste sa tak vyhli ako týmto citlivým témam, ale ten proces prijatia usmernenia týkajúceho sa prepisu rodu. No, na papieri by sme to mohli prepísať, ale pohlavie nie je možné zmeniť, neni možné zmeniť. To môžem aj uviesť príklad, ktorý sa skutočne stal. Štrnásťročné dievča, ktoré prišlo domov a povedalo, že ona chce byť chlapec. Rodičia plakali. Je to študentka, konkrétny prípad, autentický, ktorý bol sprostredkovaný. Nie je to u nás prípad. Rodičia sa proste sťažovali, policajti povedali nie, ona má právo, oni argumentovali tým, že má štrnásť rokov. Na jednej strane volebné právo nemá, ale o svojom pohlaví môže ako rozhodnúť. Nechala sa zmrzačiť, amputovali jej prsia. Mesiac bola hviezdou, lebo si ju chodili obzerať, aj chlapci, aj všetci. Po mesiaci prišla so slzami domov, plakala, mama, ja chcem byť zase naspäť dievča. A ona jej hovorí, nie je to možné.
Viete, ako to vyústilo? A to sú konkrétne tragédie ľudí, ktoré tuná sú. My takto mýlime mladých ľudí a naše deti, dostanem sa aj k tej prednáške, nerobme to, lebo to je čosi, za čo budeme niesť raz zodpovednosť. To dievča plakalo a mama jej to nevedela ani vysvetliť, skončilo to tragicky, obesila sa. Tak toto, ja myslím, že nie je cesta. To je jeden z konkrétnych príkladov.
Tuná máte podkapitolu Odškodnenie obetí nezákonných sterilizácií. To je, táto téma tiež ma nejak takto zaujala. Ona, tá téma, ona je staršia, pani ombudsmanka, ako tridsať rokov, hej. A je dobré, že sa tomu ako venujete, ja som za, aby tie všetky ženy, ktoré boli sterilizované, jednoducho neoprávnene, nevedeli o tom, boli prípady také, že rómske matky, ktoré boli na opakovanom pôrode, možno piaty, šiesty alebo aj siedmy, lebo sú to početnejšie rodiny, bolo to zaužívané, ale bolo to ešte aj pred ´89. rokom, kedy sa vlastne tej matky nepýtali, jednoducho ju sterilizovali, túto ženu, a naozaj zostala neplodná.
Ak my vieme, a neviem, tu chýba mi nejaká štatistika, ak to viete, tak poprosím, aby ste to doplnili, že koľko naozaj takýchto žien je postihnutých. Dovolím si povedať a nebojím sa to označiť, že boli zmrzačené, lebo plodnosť nie je chorobou. Nie je plodnosť choroba. Naopak, je zdravím, a keď takto boli ako zmrzačené, nech naozaj aj štát aj nájde prostriedky na to, aby sme tieto ženy odškodnili.
Vo svojej správe uvádzate, že väčšinou sa to týkalo rómskych žien. Aj ja mám túto skúsenosť, že boli to prevažne rómske ženy, lebo boli to jednoduché ženy, nevedeli sa možno brániť dostatočne a podobne, ale boli tam aj nerómske ženy, ktoré boli sterilizované a jednoducho nemohli mať viac detí. Toto je naozaj veľmi závažným zásahom do integrity človeka a potláča tú jeho dôstojnosť.
Reprodukčné zdravie žien. Prečítam tú vetu, s ktorou nesúhlasím, ale ja ju prečítam, lebo ju uvádzate tu vo svojej správe: "V roku 2019 bolo v Národnej rade Slovenskej republiky predložených celkom päť návrhov zákona, ktorých zámerom bolo obmedzenie prístupu k interrupciám. V mojich stanoviskách som uviedla, že Národná rada tieto návrhy neprijala."
A vy sa s tým stotožňujete a súhlasíte s tým. Áno, je to vaše právo, váš postoj. Ja ten postoj mám, naopak, iný. Kolega to tu spomínal, predstavte si, pani ombudsmanka, že chýbal jeden hlas a bol by už prijatý aspoň aký-taký zákon na ochranu života.
Tu sa pozriem takto ako do pléna, lebo kolegovia tuná všelijako tlieskajú, ja som zvedavý, ako budete hlasovať, nie ako teraz ako tlieskate, ale ako budete hlasovať, či budete hlasovať za túto správu, ja za ňu nemôžem hlasovať. Je to v rozpore s mojím svedomím a vedomím, aj to, čo som si prečítal a som preštudoval.
Naopak, je tu pán predseda, v rámci ešte tej diskusie alebo tej rozpravy, ako rozprávam, dovolím si dávať aj procedurálny návrh taký, aby správa bola vzatá späť na prepracovanie, aby ju zobrala pani ombudsmanka späť a prepracovala. To je môj procedurálny návrh. Poprosím, aby to bolo aj zadokumentované.
Ochrana, ochrana práv žien počas pôrodnej starostlivosti. Tuná takto podrobne nikto sa nevenoval možno tejto téme, je to skôr gynekologický problém a pohľad možno pri tom pôrode na ženy, kde tá hrádza je nastrihovaná, uvádzate to, že v slovenských učebniciach, teda študenti medicíny, v podstate tí budúci gynekológovia, ktorí mali byť, tak sa učili to, aby tej matke, možno aj tomu dieťatku pomohli na svet, tak sa nastrihovali, hej. Svetová zdravotnícka organizácia tuná má na to ako iný názor. Uvádzate to v tej svojej správe.
Viete, ono je to veľmi diskutabilné aj pri tých pôrodoch, ono ex post sa to dobre ako hodnotí, hej, aj veľakrát aj tie ženy, naozaj ten pôrod môže byť veľmi komplikovaný a veľmi ťažký a tam, keď je to rozhodovanie možno medzi tým, záchranou toho dieťaťa alebo zásahu do tej integrity tej matky a tak, je to naozaj veľmi ťažká dilema. Prirovnal by som to, ako keď je človek, ktorý potrebuje pomocnú ruku a topí sa, tak ja nebudem rozmýšľať nad tým, že aby som ho chytil za ruku a vytiahol z tej vody, ale ho chytím za nohu alebo za vlasy a z tej vody ho ťahám von, aby som ho zachránil. Tak veľakrát je to aj, práve aj pri týchto situáciách.
Sociálna ochrana detí, ktorú tu uvádzate, skôr by som tu tak, hej, vyzval k tomu, aby, aby naozaj tie manželstvá a rodiny sa nerozpadali, nerozpadávali, lebo to, čo uvádzate, a tie traumy, ktoré maloleté deti tuná zažívajú, je to veľký stres pre nich a naozaj tí rodičia, či otec, alebo matka chce získať to dieťa na svoju stranu, veľakrát je to obrovský problém a naozaj aj tá psychika toho dieťaťa je, môže byť aj narušená, resp. poškodená. Nevie, komu má patriť, či otcovi, či matke.
Materské školy. To len veľmi tak okrajovo sa dotknem. Tu máte to rozpísané ako skoro na dvoch stranách, kde upozorňujete na ten fakt, že tie kapacity materských škôl nepostačujú aj tým, že sa zaviedol zákon povinnej predškolskej dochádzky. Viete, ja už som generácia taká, ktorá prežila aj to obdobie pred ´89. aj po ´89. Dovtedy sa veľmi kritizovali tie škôlky. Najideálnejšie by bolo, keby dieťa bolo čo najdlhšie s matkou, vytvárali sa tie podmienky, aby na materských, predĺžených týchto dovolenkách ako mohli byť, ale s tým účelom, aby tie ženy-matky starali sa o tie deti. Boli aj pohľady rôzne ako aj pediatrov a tiež odporúčali, že dieťa čím najdlhšie je doma, tak je to najlepšie. My sme všetky tie škôlky zrušili, dali ich na komerčné účely a proste kdekade skončili tieto zariadenia. Dneska odrazu zisťujeme, že chýbajú.
Dovolím si pri tej príležitosti vysloviť vlastný názor, čo sa týka povinnej predškolskej dochádzky vo veku od tých piatich rokov, ja by som to dal, pani ombudsmanka, na báze dobrovoľnosti, aby sa rodičia dobrovoľne rozhodli. Tí, ktorí chcú to dieťa dať do tej škôlky, a tí, ktorí, tie matky, ktoré chcú to dieťa mať doma, nech ho majú doma. Stačí úplne, keď nastupujú tie deti od šiestich rokov. Deväť rokov sú v povinnej školskej dochádzke, nič nezmeškajú tieto deti. Nevidím tam problém.
Právo na sociálne zabezpečenie a sociálnu pomoc, práva seniorov, tiež tu, sa tu na nejakej strane a pol venujete tejto problematike, ale je to veľmi citlivá téma, aj mňa to tak oslovilo, keď som si v podstate pozrel a za to chcem aj poďakovať, že tento postreh máte. Ja to tak budem citovať a prečítam z tej vašej správy.
A napríklad: "Na základe vykonaného prieskumu som zistila, že v zariadeniach sa často vyskytujú negatívne znaky inštitucionálnej kultúry, ako je povinná večierka." Hej? To je, hej, však niekto chce ísť neskôr spať, prečo to nerešpektovať...
Pevné časy stravovania. Seniori veľakrát sú takí, že tie raňajky alebo aj obed, chcú si to odložiť, posunúť, dokonca vynechať, hej, aby sme nepáchali tam to násilie na tých ľuďoch. Uzamykanie priestorov, automatické odobratie osobných dokladov, viete, to je čosi nedôstojné, keď odoberiete tým seniorom tie doklady a zostávajú bez všetkého. Potom pri nástupe zariadenia, pri nástupe zariadenia alebo skorá ranná hygiena. Sú seniori, ktorí chcú si pospať, chcú byť dlhšie a teraz, hej, všetko dávať ako toto, spomínate tiež v tej správe, že sú niektoré sociálne zariadenia, ktoré to dokážu, ako naplniť a rešpektujú tú slobodu a tú variabilitu u tých, u tých seniorov, ale sú také, kde vlastne striktne to dodržiavajú.
No. Potom vstupovanie do izieb, hej, bez zaklopania. To nie je len do izieb alebo pri hygienických úkonoch a toalety bez tých zásten. Naozaj toto je znižovaná ľudská dôstojnosť. A najviac čo sa ľudia ako bojíme, tak bojíme sa bolesti a straty ľudskej dôstojnosti. To sú dva také rozmery. Bolesť odmietame, resp. sa jej veľmi bojíme, a straty ľudskej dôstojnosti, tieto dva rozmery, ktoré sú. A strata ľudskej dôstojnosti môže byť naozaj veľmi bolestivou a veľakrát títo seniori, ale to je aj v nemocniciach, sú pozraňovaní na dušiach a toto je čosi, čo je neprípustné. Veľakrát ten personál, sa stáva aj to, že toho surovo odkryjú, toho pacienta, hej, a proste nerešpektujú to, že on možno ešte spí a možno ani neni oblečený poriadne, ako by mal veľakrát, títo ľudia, myslíme si, že to nevnímajú, ale bolestne sa ich to dotýka.
Čo sa týka, ale máte na strane 63, kolega to spomínal, diskusia o dúhových rodinách. Hej? Právnici Kancelárie verejnej ochrankyne práv sa v novej Cvernovke tu v Bratislave zúčastnili diskusie o dúhových rodinách spolu s niekoľkými pármi rovnakého pohlavia. Myslím si, že, pani Patakyová, nie je to vhodné, aby sme takto tie deti konfrontovali s týmito ľuďmi. Ja som vyrástol bez toho a mne to nechýba. Nevedel som o tom nič. A to je teraz taká odrazu veľká téma a naše deti musia vedieť všetko, aj predčasný spôsob života, sexuálneho života, potom to riešime potratmi a všelijakými týmito vecami. Najprv proti plodnosti bojujeme sterilizáciami a antikoncepciou, potom dievčatá a ženy plačú, lebo ony chcú byť tehotné a nemôžu byť. No a keď ty si si poškodila svoje vlastné zdravie, teraz darmo nariekaš, že si stratila tú plodnosť.
Pozerám, že je záver. V závere by som chcel poďakovať pani prezidentke, ktorá tu prišla. Myslel som, že tu bude dlhšie, ale predovšetkým jej chcem poďakovať za to, že bol Istanbulský dohovor zamietnutý, vrátený späť, prosím, aby ste to brali na vedomie, aby sme tuná neplakali ako nad tým. Národná rada trikrát rozhodla v tejto veci a po treťom raze pani prezidentka sa rozhodla, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou krajinou pri Istanbulskom dohovore. Treba to rešpektovať a za to jej chcem srdečne a zo srdca poďakovať.
Ďakujem.
Skryt prepis