Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2021 o 15:25 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 15:25 - 15:25 hod.

Alojz Baránik
... to, že niekto dostal vo voľbe v Národnej rade veľa hlasov nie je indikáciou ničoho a preto vám radím, aby ste opustili túto argumentáciu, pretože pán Žilinka určite bude súhlasiť s tým, že on svoju legitimitu chce odvíjať od počtu hlasov, ktoré dostal v Národnej rade, ale od toho ako kvalitne vykonával svoju funkciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 15:23 - 15:25 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Suja, odhliadnem od tých osobných útokov na taxikárov. Ja si myslím, že robiť taxikára je čestné povolanie, nič na tom nie je. Ja si myslím, že keď je niekto taxikár a je šikovný, inteligentný, tak môže kľudne môže byť aj v parlamente. Máme tu všelijakých ľudí. A to všetko hovorím s vedomím toho, že ja som taxikár nikdy nebol. Ale a to, že som bol taxikár povedal Štefan Harabin, ktorý samozrejme pre niektorých je modla, ale on s pravdou sa nezosobášil. Ale pokiaľ ide o vaše vyjadrenie toho, že akú dôležitosť pripisujete skutočnosti, že veľa poslancov volilo pána generálneho prokurátora vo voľbe v tomto parlamente chcem vám pripomenúť, že iný volený prokurátor, prokurátor volený v Národnej rade dostal opakovane ústavnú väčšinu hlasov a momentálne je v ťažkej situácii, pretože je súdený za ťažké trestné činy. Čiže nechcem sa tým dotknúť samozrejme pána Žilinku, že by tam bola nejaká paralela, ale chcem len tým povedať, že to, že niekto dostal vo voľbe v Národnej rade veľa hlasov nie je indikáciou ničoho. A preto vám radím, aby ste opustili túto argumentáciu, pretože pán Žilinka určite bude súhlasiť s tým, že on svoju legitimitu chce odvíjať nie od počtu...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 11:56 - 11:58 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán generálny prokurátor, ja by som len, ja potom vystúpim a budem reagovať aj širšie, ale len sa ma trochu dotklo to, čo ste hovorili dosť hanlivo o tom, že keď niekto reaguje na vás nejak inak, ako by ste to očakávali, že proste sa s tým nič nedá robiť. No, nie je to tak. A bohužiaľ, už bez ohľadu na to, že aký je váš osobný pocit o tom, že ako tá komunikácia prebieha. Realita je taká, že pohľadovo je to neprijateľné. A ja viem, že vy ste teraz zaujali takú pozíciu, že nezáleží na tom, že ako to je, pretože vy si ten pohľadový nejaký aspekt vytvárate sám. Chodíte na všelijaké politické akcie, na (pozn. prepis: nezrozumiteľne vyslovené) ZMOS-u, kde dostávate aplauzy. (Reakcie z pléna.) Zariaďujete, zariaďujete si (Zaznievanie gongu.) zariaďujete si, zariaďujete si podporu 600 prokurátorov, pretože, samozrejme,... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, kľud v sále.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
... šesťsto prokurátorov sa naraz nepodpíše, ale to stanovisko musel niekto vytvoriť, musel ho niekto spísať, musel niekto zorganizovať to, aby tá podpora vznikla. Čiže vy si vytvárate alternatívnu realitu a to potom nás tu kŕmite ako niečo, s čím by sme sa všetci mali akosi zmieriť (Zaznievanie gongu.) alebo zjednotiť. Avšak fakty nepustia. Fakty sú, že tá predstava o tom ako vy fungujete je objektívne neprijateľná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.9.2021 15:42 - 15:43 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážení... (ruch v sále, zaznievanie gongu), vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch.
Predseda Národnej rady pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch.
Ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť správu prerokovali a odporúčali ju vziať na vedomie. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny o uvedenej správe nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča správu generálneho prokurátora vziať na vedomie.
Spoločná správa výborov o prerokovaní správy generálneho prokurátora bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru 28. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2021 15:29 - 15:31 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som sa zase chcel v stručnosti vyjadriť, pán kolega, k vášmu názoru v tom zmysle, že vás zaráža, že sa snaží tento návrh zákona vyriešiť to, že disciplinárne konania v súvislosti s právnickými povolaniami doteraz za vašich vlád prakticky nefungovali. A teraz vy vytýkate tomuto návrhu to, že sa majú disciplinárne stíhania zrýchliť tak, aby spravodlivosť v našej krajine mala trošku lepšie zapustené korene ako doteraz.
Čiže je to z vašej strany, samozrejme, farizejstvo, lebo je jasné, že vy nechcete disciplinárne stíhať osoby s právnickým povolaním, pretože na tom je založená celá vaša politická filozofia, že nechcete právny štát, vy chcete gangsterský štát a v tom sme jednoducho nezmieriteľní nepriatelia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2021 15:11 - 15:12 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 16:16 - 16:18 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Pán kolega Šeliga, úplne súhlasím so všetkým, čo hovoríš. Čo však si myslím, že stojí za zmienku, je to, že mali by sme si povedať rovno, že vystúpenia Roberta Fica tu nie sú na to, aby hovoril k veci, aby kritizoval alebo dokonca súhlasil s nejakými návrhmi, ktoré sú tu predkladané. Jeho jediným účelom je tu, je vytvárať akúsi sebaobranu pre seba samého a jeho okolie do už teraz čím ďalej väčšej miery vo väzbe alebo dokonca aj vo výkone trestu. Čiže toto je jediný v podstate účel toho, prečo on vystupuje tu vprostred júla na takejto schôdzi k zákonu, ktorý by sa ho prakticky podľa jeho svetonázoru nemal ani vôbec týkať. To nie je nejaká jeho odbornosť alebo niečo, k čomu sa on predtým vyjadroval.
A z toho je potrebné robiť opakovane záver, že celá jeho politická kariéra v súčasnosti je zameraná na to, aby spochybnil všetko, čo my tu robíme, a aby dosiahol to, že keď sa ten kruh uzavrie okolo neho, že on bude môcť tvrdiť, že ja som vám to hovoril, vidíte, takto strašné je to, že dokonca sa to týkalo aj mňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:56 - 14:57 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
pravidlá. To, vy to vykladáte, ako keby to tak bolo. Nehovorte, že je to nedemokratické, pretože dodržiavanie pravidiel je demokratické. Nevymýšľajte si, neklamte. Klamstvo je hriech, vás upozorňujem, keby ste to potrebovali. (Reakcie z pléna.) Došiel, došiel, došiel, kandidát fašistickej kandidátky došiel. (Reakcie z pléna. Zaznievanie gongu.)
Páni, ja nemám s vami žiaden problém, len ten, že si silou presadzujete to, že môžte niečo, čo je proti pravidlám a naopak, obviňujete tých, ktorí... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kuffa, ukľudnite sa, lebo vás vykážem zo sály! (Reakcia z pléna.) Ukľudnite sa! Nasaďte si rúško a neporušujte rokovací poriadok!

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Využívate to (reakcie z pléna), ja si prosím naspäť čas.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Vráťte čas pánovi Baránikovi. (Reakcie z pléna.) Pán poslanec Kuffa, vykazujem vás zo sály. (Reakcie z pléna.)

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Chcem, odhliadnuc od toho, odhliadnuc od toho... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kuffa, ukľudnite sa.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Odhliadnuc od toho, že niektorí, niektorí členovia koalície sú pripravení sa spriahnuť s fašistami na tom, aby dosiahli svoju pravdu, pretože to považujú za niečo viac ako dodržiavane pravidiel, tak ja vám hovorím, že my dodržiavame pravidlá a trváme na tom, aby sa pravidlá dodržiavali na všetkých stranách. A tí, čo hovoria čokoľvek iné, jednoducho klamú. A pani Cigániková, pani Bittó Cigániková sa žiadneho porušenia pravidiel nedopustila a vy ju obviňujete z toho, čo mala právo urobiť. Čo mala právo urobiť, áno, silou, lebo sa to stalo veľakrát v minulosti, pretože takto parlament funguje. Nám sa tiež všeličo nepáči, čo sa tu v parlamente deje, ale musíme sa s tým zmieriť, pretože také sú pravidlá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:54 - 14:56 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Začnem rovno s pánom Kremským. Pán, pán Kremský, kde ste vy počuli v mojom vystúpení, že som akokoľvek znevažoval kresťanov. Vy ste tu neboli? Si vymýšľate? Ako viete, že či ja som kresťan alebo nie som kresťan? Zato, že o tom nehovorím, to znamená, že nie som kresťan? Čo tu trepete za somariny? Nič také som nepovedal.
Pán Šefčík, pani Janka Bittó Cigániková nijako neporušila pravidlá. To, vy to vykladáte, ako keby to tak bolo. Nehovorte, že je to nedemokratické, pretože dodržiavanie pravidiel je demokratické. Nevymýšľajte si, neklamte! Klamstvo je hriech, vás upozorňujem, keby ste to potrebovali.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 14:42 - 14:45 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Cítim potrebu sa vyjadriť k niektorým veciam, ktoré tu boli povedané. Predovšetkým k pozmeňujúcemu návrhu pána poslanca Beluského. V skutočnosti, obávam sa, sa jedná opäť o návrh pána poslanca Čepčeka, ktorého som včera videl v hlbokej debate s pánom Beluským a obávam sa, že návrh pána Beluského teda je v skutočnosti návrhom pána Čepčeka.
Pred pár dňami som mal debatu s kolegom Šefčíkom o tom, ako k tomu problému, to znamená problém Janka Bittó Cigániková, došlo. A prečo k nemu došlo? Povedal som mu, že nikdy za celý čas čo som pôsobil v Národnej rade, nedošlo k takejto situácii. Vždy, pokiaľ ja viem a konkrétne, určite je to tak, aj bolo to tak za predsedu ústavnoprávneho výboru Madeja, nikdy nebol problém s tým, koho predseda výboru určil za spravodajcu. Prečo tento problém nastal teraz je ten, že niektorí poslanci koalície si vymohli to, že budú hlasovať za návrhy opozície. To, že poslanec Čepček je členom opozície, je nesporné, je to nesporné z vyjadrení strany OĽaNO, je to nesporné z vyjadrení predsedu klubu a je to nesporné aj zo skutočnosti, že zdá sa, že poveril pána poslanca Beluského tým, aby jeho pozmeňujúci návrh teraz on predložil ako opozičný návrh a teraz sa členovia klubu OĽaNO dožadujú toho, aby mohli hlasovať za opozičný pozmeňujúci návrh. Čiže, to je skutočný dôvod toho, že tu vznikol tento problém, že sa stierajú rozdiely medzi koalíciou a opozíciou a že niektorí členovia koalície si myslia, že sú viac ako iní členovia koalície, pretože majú akýsi vyšší morálny štandard a ten im dovoľuje chovať sa nečestne v súvislosti s koaličnou zmluvou. To je ten dôvod tohto celého problému.
Ja sa nepotrebujem hrdiť tým, že či som nejaký kresťan katolík, aby som vedel s úplnou istotou, že žijem čestne. Niektorí ľudia potrebujú na to stále tvrdiť, že oni sú kresťanská únia a neviem čo, lebo s tým si podporujú to, že oni žijú čestne, že žijú čestný život. Tak to nefunguje, páni! To, že pán Beluský predložil tento pozmeňujúci návrh a to, že sa koalícia domáha, niektorí členovia koalície domáhajú toho, že ho budú podporovať, to považujem za nečestnosť. A týmto, je to podľa mňa, celé povedané. Ďakujem.
Skryt prepis