Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.3.2020 o 15:08 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 15:08 - 15:10 hod.

Boris Susko
... na ústavnoprávnom výbore, že a neviem či aj nie s vašich úst, že ak si dobre spomínam, že možno by bolo lepšie túto časť zákona stiahnuť a vypracovať ju ako samostatnú časť a predložiť ju ako samostatný návrh zákona. Či už v skrátenom legislatívnom konaní alebo v riadnom legislatívnom konaní, pretože zase až taký chvat v tom nepotrebujeme, aby sme to museli schváliť dnes. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 15:08 - 15:10 hod.

Boris Susko
... na ústavnoprávnom výbore, že a neviem či aj nie s vašich úst, že ak si dobre spomínam, že možno by bolo lepšie túto časť zákona stiahnuť a vypracovať ju ako samostatnú časť a predložiť ju ako samostatný návrh zákona. Či už v skrátenom legislatívnom konaní alebo v riadnom legislatívnom konaní, pretože zase až taký chvat v tom nepotrebujeme, aby sme to museli schváliť dnes. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:05 - 14:07 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka. Ak ste si všimli, ja som vo svojom vystúpení nijakým spôsobom nepovedal, že máte zlý úmysel a tým čo ste teraz povedali, že čo vy chcete. Ja tiež nespochybňujem čo vy chcete, alebo že či máte dobrý, alebo zlý úmysel. To by som si nedovolil vôbec, vôbec v tomto, v tomto pochybovať. Ale. My tu zasahujeme ešte raz, do základných ľudských práv a slobôd. My ideme obmedziť tieto základné ľudské práva a slobody a tu nie je, nie je otázka toho, že čo chceme alebo čo nechceme, ale ako je tá právna norma nastavená a čo do budúcna umožňuje. Či už vašej vláde, alebo inej vláde čo to príde. Pretože táto situácia môže nastať aj, aj v inom období. A bude to určitým spôsobom precedens a tá právna úprava ktorá tu je, nespochybňujem že po predložení, alebo schválení pozmeňujúceho návrhu, ktorý je v záverečnej správe, bude ďaleko zjemnenejší ten rozsah, ale stále nevylučuje tú sledovanosť a analytiku toho kto, komu volal. Ja sa stále pýtam, prečo sa tomu tak bránite toto spresniť, a zacieliť to len naozaj na to, čo má byť cieľom tejto právnej úpravy, že to má byť lokalizácia potenciálne chorých a infikovaných ľudí. A toto je tá otázka, ktorú o ktorej, o ktorej stále ja hovorím a ktorú som aj sa snažil akcentovať v svojom príspevku, že tá právna úprava je veľmi široká a dáva veľmi široké možnosti zneužitia, bez ohľadu na to, že či si myslím že či to bolo cieľom alebo nie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 13:54 - 13:56 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja ďakujem všetkým diskutujúcim za, za faktické poznámky. Ja by som na záver chcel možno všetkým spoločne odpovedať len jedným vyjadrením a to, ktoré odznelo, odznelo dnes aj na ústavnoprávnom výbore. Totižto otázka je, že čo je cieľom tejto právnej úpravy čl. IV tohto navrhovaného zákona, teda zmeny zákona elektronických komunikáciách. Čo je cieľom a čo sa tým chce dosiahnuť. Chce sa tým dosiahnuť, že budeme vedieť lokalizovať ...
===== ... na ústavnoprávnom výbore. Totiž to, otázka je, že čo je cieľom tejto právnej úpravy čl.4 tohto navrhovaného zákona, teda zmeny zákona elektronických komunikáciách. Čo je cieľom a čo sa tým chce dosiahnuť. Chce sa tým dosiahnuť, že budeme vedieť lokalizovať infikovaných ľudí, alebo sa tým chce dosiahnuť niečo iné. Pani ministerka, na ústavnoprávnom výbore povedala, že vláda ešte nemá jasno v tom, akú aplikáciu na toto bude použivať, akú aplikáciu vôbec vyvinie, lebo z tých slov som pochopil, že ešte len vyvíjajú informaticky túto aplikáciu a nevie ešte ani presne čo bude jej cieľom, alebo aký by mal byť jej cieľ a už vôbec nie tú logistiku a prostriedky. Ale že potrebuje vytvoriť legislatívny rámec, alebo teda zákonnú licenciu na to, aby tu mohli použiť. A ja sa pýtam, ale prečo to máme robiť opačne. Prečo máme najprv vytvárať legislatívny rámec a určitú zákonnú licenciu tak široko, ako ju možno ani vôbec nebudeme potrebovať. Pretože, ak sa rozhodneme, že pôjdeme českým modelom, teda, že bude potrebný súhlas dotknutej osoby na to na to, aby si, aby sa mohla lokalizovať, tak nepotrebujeme žiadnu zákonnú úpravu. Teda zasahovať do základných ľudských práv. Že my ešte dnes nevieme, čo budeme potrebovať, ale už ideme zavádzať zásadný široký zásah do základných ľudských práv a slobôd. A toto je ten problém, na ktorý som chcel upozorniť. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 13:54 - 13:56 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja ďakujem všetkým diskutujúcim za, za faktické poznámky. Ja by som na záver chcel možno všetkým spoločne odpovedať len jedným vyjadrením a to, ktoré odznelo, odznelo dnes aj na ústavnoprávnom výbore. Totižto otázka je, že čo je cieľom tejto právnej úpravy čl. IV tohto navrhovaného zákona, teda zmeny zákona elektronických komunikáciách. Čo je cieľom a čo sa tým chce dosiahnuť. Chce sa tým dosiahnuť, že budeme vedieť lokalizovať ...
===== ... na ústavnoprávnom výbore. Totiž to, otázka je, že čo je cieľom tejto právnej úpravy čl.4 tohto navrhovaného zákona, teda zmeny zákona elektronických komunikáciách. Čo je cieľom a čo sa tým chce dosiahnuť. Chce sa tým dosiahnuť, že budeme vedieť lokalizovať infikovaných ľudí, alebo sa tým chce dosiahnuť niečo iné. Pani ministerka, na ústavnoprávnom výbore povedala, že vláda ešte nemá jasno v tom, akú aplikáciu na toto bude použivať, akú aplikáciu vôbec vyvinie, lebo z tých slov som pochopil, že ešte len vyvíjajú informaticky túto aplikáciu a nevie ešte ani presne čo bude jej cieľom, alebo aký by mal byť jej cieľ a už vôbec nie tú logistiku a prostriedky. Ale že potrebuje vytvoriť legislatívny rámec, alebo teda zákonnú licenciu na to, aby tu mohli použiť. A ja sa pýtam, ale prečo to máme robiť opačne. Prečo máme najprv vytvárať legislatívny rámec a určitú zákonnú licenciu tak široko, ako ju možno ani vôbec nebudeme potrebovať. Pretože, ak sa rozhodneme, že pôjdeme českým modelom, teda, že bude potrebný súhlas dotknutej osoby na to na to, aby si, aby sa mohla lokalizovať, tak nepotrebujeme žiadnu zákonnú úpravu. Teda zasahovať do základných ľudských práv. Že my ešte dnes nevieme, čo budeme potrebovať, ale už ideme zavádzať zásadný široký zásah do základných ľudských práv a slobôd. A toto je ten problém, na ktorý som chcel upozorniť. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.3.2020 13:24 - 13:37 hod.

Boris Susko
 

Vystúpenie v rozprave 25.3.2020 13:24 - 13:37 hod.

Boris Susko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 16:48 - 16:49 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, uvedomme si o čom sa tu bavíme. Bavíme o základných ľudských právach a slobodách, ktoré nám ústava garantuje. To je jedna vec. Druhá vec je, pokiaľ si preštudujete ten návrh naozaj podrobne, tak zistíme, že sa tu nebavíme o lokalizačných údajoch, to znamená kto sa kde pohyboval. Bavíme sa o súvisiacich údajoch komunikujúcich strán a bavíme sa tu o prevádzkových údajoch. To znamená, že tu sa ide spracúvať a idú sa uchovávať údaje o tom, kto komunikoval, s kým komunikoval, kedy komunikoval, ako dlho komunikoval a týka sa to tak komunikácie telefónnej, ako aj mailovej, ako aj internetovej. To znamená IP adresy, to znamená e-mail telefónov a ďalšie takéto údaje, ktoré sú výslovne vymenované v zákone. Ja naozaj nechápem, načo tieto údaje sú Úradu verejného zdravotníctva za účelom zabezpečenia ochrany voči koronavírusu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2020 15:42 - 15:43 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní, ktorého dôvody sú dané v § 89 zákona o rokovacom poriadku a kde pani predkladateľka uviedla, že tieto dôvody sú danou mimoriadnou situáciou vzhľadom na koronavírus. Keď si však pozriete tento návrh už z vecnej stránky tak v tom návrhu zákona je napríklad hneď v druhom článku zmena zákona o Súdnej rade kde sa rozširuje možnosť odvolania predsedu Súdnej rady. Naozaj nechápem ako táto skutočnosť súvisí s koronavírusom a sú súčasnou mimoriadnou situáciou a považujem to za absolútne zneužitie tejto situácie na vážny zásah do nezávislosti súdnej moci bez toho, aby tento návrh vôbec bol prerokovaný s odbornou verejnosťou, ktorá sa určite k tomuto má ako vyjadriť. Čiže z tohto pohľadu považujem tento návrh na skrátené legislatívne konanie za vážny za vážne zneužitie zásahu do nezávislosti súdnej moci. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>