Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.9.2021 o 19:11 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2021 19:11 - 19:12 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, porušujete hrubým spôsobom zákon o rokovacom poriadku. Zákon o rokovacom poriadku hovorí jasne, že pri rozprave musí byť prítomný navrhovateľ. Máme tu už precedensy napríklad pri zákona, ktorý navrhovala pani Bittó Cigániková alebo bola spravodajkyňa teraz si nepamätám, ale to je jedno to je ten istý prípad, sa nerokovalo pretože nebola prítomná v sále. Toto je presne ten istý prípad a porušujete hrubým spôsobom zákon o rokovacom poriadku. Nemôže sa rokovať tým pádom ani prepadávať poradie, či už vo faktických alebo v rozprave ak tu nesedí navrhovateľ alebo spravodajca. Opakujem, porušujete hrubo rokovací poriadok a namietam voči tomu. A žiadam, aby sa toto celé zrušilo a pokračovalo sa tam kde sa o 19.00 hodine skončilo, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2021 19:08 - 19:08 hod.

Boris Susko
 

Vystúpenie 23.9.2021 17:07 - 17:07 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ešte raz. Chápem, že koalícia nechala prepadnúť všetky svoje poslanecké návrhy zákonov, lebo nás chceli nachytať v tom, že nebudeme pripravení predložiť bod odvolávanie ministra vnútra, čo sa vám teda nepodarilo. A teda protestujem teda tomu, aby sa všeobecným súhlasom, keď tu nebola zjavne uznášaniaschopná Národná rada, odkladali a prekladali termínované vládne návrhy zákonov s odôvodnením, že nie sú pripravení na rokovanie, lebo nie sú dorokované. Tak načo ich predkladá minister do Národnej rady Slovenskej republiky, keď nie sú dorokované a ešte aj termínovanie na konkrétny termín, ktorý potom všeobecným súhlasom sa prekladá. Toto tu nikdy nebolo a považujem to za absolútne neprístojne Národnej rade Slovenskej republiky. Ale keď toto má byť nová politická kultúra, tak my sa jej vieme prispôsobiť. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2021 17:06 - 17:07 hod.

Boris Susko
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, ja chcem protestovať proti procedúre prerokovávania jednotlivých bodov programu Národnej rady Slovenskej republiky. Chápem, že koalícia si všetky svoje poslanecké návrhy zákonov nechala účelovo prepadnúť, lebo nás chceli nachytať v tom, že nebudeme pripravení otvoriť bod... Môžte mi vrátiť čas, prosím vás. Ja procedurálny návrh je k procedurálnym otázkam. Ja rozprávam k procedurálnym otázkam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2021 15:37 - 15:38 hod.

Boris Susko
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. V prvom rade sa chcem ospravedlniť a opraviť chybu, ktorú som viedol v spravodajskej informácii. Ústavnoprávny výbor návrh poslancov prerokoval na dnešnej schôdzi, teda 22. septembra, nie 21. ako som povedal a druhá vec, pán predsedajúci, chcel by som navrhnúť, aby sa o tomto uznesení k tomuto bodu hlasovalo zajtra o jedenástej hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2021 15:10 - 15:10 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore. Predseda Národnej rady pridelil návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a ústavnoprávny výbor návrh poslancov prerokoval na 88. schôdzi 21. septembra 2021...
===== ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore. Predseda Národnej rady pridelil návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a ústavnoprávny výbor návrh poslancov prerokoval na 88. schôdzi 21. septembra 2021 avšak neprijal uznesenie z dôvodu, že návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov. Predseda výboru ma poveril ako spravodajcu, aby som informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v gestorskom výbor. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2021 15:10 - 15:10 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore. Predseda Národnej rady pridelil návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a ústavnoprávny výbor návrh poslancov prerokoval na 88. schôdzi 21. septembra 2021...
===== ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore. Predseda Národnej rady pridelil návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a ústavnoprávny výbor návrh poslancov prerokoval na 88. schôdzi 21. septembra 2021 avšak neprijal uznesenie z dôvodu, že návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov. Predseda výboru ma poveril ako spravodajcu, aby som informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v gestorskom výbor. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 14:47 - 14:49 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Erik Tomáš, musí absolútne súhlasiť so všetkým čo si tu povedal. Treba povedať, že Ústava Slovenskej republiky v preambule už hovorí, že "My občania Slovenskej republiky uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto Ústave." Teda nie politici, ale občania sa uzniesli na Ústave a Ústava v článku 2 odsek 1 hovorí, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo, teda priamo prostredníctvom referenda. Hovorí to hneď článok 2 Ústavy Slovenskej republiky, čo je úplný základ celého demokratického systému Slovenskej republiky. Debata o tom, či zvolení poslanci majú právo byť vo funkcii celé volebné obdobie alebo nie je úplne bezpredmetná, pretože to jednoznačne vo svojom náleze povedal Ústavný súd, ktorý rozhodoval o otázke pani prezidentky, kedy povedal, že jedinou prekážkou toho, aby sa referendum konalo nie je to, či je to v súlade alebo nie je to v súlade s princípmi demokracie a Ústavou, ale pretože chýba ústavný text v Ústave, ktorý by zakotvil, že skrátiť volebné obdobie je možné buď ústavným zákonom alebo prostredníctvom referenda. Čiže jediná otázka na riešenie tohto je, aby sa doplnil takýto ústavný text do Ústavy. A to je, ako si sám dobre povedal, veľmi jednoduchá záležitosť, ktorá sa dá veľmi rýchlo napraviť. SMER-sociálna demokracia podával dva návrhy zákonov, ktorým sa snažil toto upraviť. V jednom riešil referendum a v druhom riešil dokonca aj to, aby sa to dalo ústavným zákonom urobiť, ale z hľadiska obštrukcie koalície ani jeden z týchto návrhov neprešiel, teda nebol zaradený do programu schôdze vôbec, pretože s vymyslením toho, že ide o návrh v totožnej veci, pričom to vôbec tak nebolo, ich koalícia odmietla zaradiť na rokovanie Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.9.2021 19:03 - 19:04 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní spravodajca k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2021 15:31 - 15:32 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Dostál, treba si povedal, že čo bolo účelom tej úpravy toho, aby sa nenovelizovali právne predpisy nesúvisiace s návrhom zákona a ten účel bol ten, aby bola určitá prehľadnosť právneho poriadku, aby keď sa novelizuje nejaký právny predpis, tak sa nemuseli adresáti tej právnej normy dohľadávať v úplne nesúvisiacich právnych predpisoch, že čo sa v tom danom predpise zmenilo. To znamená aj v tomto prípade ak sa novelizuje trestný poriadok v bode 2, ktorý súvisí s disciplinárnym poriadkom Najvyššieho správneho súdu, tak s tým samozrejme nemáme problém, aj keď k tomu máme vecné výhrady, ale nie vo vzťahu k tomu, že by to nemohlo byť. Ale ten bod jedna alebo jeden v tomto návrhu, ten vôbec nesúvisí s Najvyšším správnym súdom a s riešením v Trestnom poriadku a pre adresáta právnej normy z toho vzniká chaos, preto toto bol aj účel, prečo sa to zakázalo.
A pán poslanec Baránik, ja dám reakciu na vašu poznámku len jednou vetou, jednou otázkou. Podľa vás je spravodlivejší jednostupňový proces disciplinárny ako dvojstupňový, kde má ten disciplinárne stíhaný mať právo sa brániť a podať opravný prostriedok. No pokiaľ sa bavíme o spravodlivosti, tak podľa mňa je jednoznačne spravodlivejší dvojstupňový proces v každom prípade. Ďakujem.
Skryt prepis