Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.3.2021 o 11:51 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.3.2021 11:51 - 11:51 hod.

Boris Susko
Ďakujem pekne za slovo. No keď nechce teda vystúpiť pán minister k tej výzve, tak ja by som ako poverený spravodajca Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky požiadal, aby sa o tomto návrhu hlasovalo dnes bezprostredne po hlasovaní o skrátených legislatívnych konaniach. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.3.2021 10:49 - 10:51 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ja len veľmi krátko by som chcel zareagovať na to, čo bolo povedané doteraz v rozprave. A vzhľadom na to, že na moje vystúpenie, ktoré som tu mal, aj na tie reakcie, ktoré tu boli, a vzhľadom na to, že pre kontrolu ústavnosti postupu v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu je potrebné poznať dôvody konania vlády, ktorými predĺžila núdzový stav, ešte raz opakujem, v dôsledku, alebo teda z dôvodu možnosti ústavnej kontroly takéhoto postupu.
A keďže my nikto nevieme, akým spôsobom na vláde prebiehala, prebiehala diskusia, resp. aké bolo zdôvodnenie návrhu, ktorý vláda uznesením schválila o predĺžení núdzového stavu, pretože uznesenie samotné je zverejnené, je to v zásade skoro totožné uznesenie, aké platí dodnes, ale nepoznáme ani jedno slovo z odôvodnenia prijatia tohto predĺženia núdzového stavu, tak by som si dovolil vyzvať, ak je v Národnej rade prítomný člen vlády, jeden tu pred chvíľkou sedel, ale už tu nie je, ale teda ak je akýkoľvek člen vlády prítomný na rokovaní Národnej rady, tak ho vyzývam, aby prišiel do pléna Národnej rady a prišiel vysvetliť, akým spôsobom prebiehalo rokovanie na rokovaní vlády 17. marca o predĺžení núdzového stavu.
Ako bolo odôvodnené či už v tomto bode schôdze dnešného rokovania Národnej rady, čo by bolo najlepšie, pretože sa to týka tohto uznesenia, ale preto som vystúpil aj teraz pred ešte ústnou rozpravou, aby mal príslušný člen vlády, ktorý je prítomný na rokovaní Národnej rady, priestor a čas prísť sem do pléna, ale ak by to náhodou aj nestihol, tak ako sme ochotní to tolerovať pri akomkoľvek inom bode rokovania Národnej rady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 10:05 - 10:07 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem všetkým za faktické pripomienky. Budem reagovať len na dve z nich.
Jedna je od pána poslanca Saloňa, ktorý tu jednoznačne poukázal na to, že vláda nemá pripravené zdôvodnenie ani odôvodnenie predĺženia núdzového stavu, a práve preto tento návrh do parlamentu zatiaľ neprišiel. Napriek tomu, že prišli všetky ostatné skrátené legislatívne konania aj súvisiace návrhy zákonov, ktoré boli na tom istom rokovaní vlády prijaté.
Keď sme schvaľovali predĺženie, zákon, ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase núdzového stavu, tak som v rozprave vystúpil a práve som kritizoval to, že takýto návrh má byť predložený do parlamentu až po 20 dňoch od vyhlásenia takéhoto núdzového stavu. Bol som ubezpečovaný jednotlivými poslancami vládnej koalície, že to je maximálna lehota a že nevidia dôvod, prečo by to vláda neurobila na druhý deň. No máme tu dnes práve túto istú situáciu, kedy máme predĺžený núdzový stav, v stredu, schválený na rokovaní vlády v stredu 17. marca a dodnes tu ten návrh nemáme, pričom parlament zasadá, ak by to uznesenie bolo riadne odôvodnené, tak nevidím žiaden dôvod, prečo by dnes nemohlo byť na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky. Zjavne to ukazuje len na to, že vláda nemá pripravené žiadne odôvodnenie predĺženia núdzového stavu.
A pokiaľ ide o pána poslanca Kazdu. Pán poslanec, keď si prečítate ten návrh uznesenia, tam sa jednoznačne píše, že najvyšší ústavní, najvyšší traja ústavní činitelia majú predstúpiť pred občanov Slovenskej republiky a vysvetliť im, ako chcú pokračovať. Nie pred parlament. Čiže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.3.2021 9:44 - 9:53 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, milé kolegyne, kolegovia, chcel by som podporiť návrh tohto uznesenia, a keď si ho prečítate, zistíte, že v tom návrhu uznesenia nie je nič také, o čom tu kolegovia vo faktických poznámkach z koalície rozprávajú. V tom návrhu uznesenia je napísané jednoznačne, že najvyšší traja ústavní činitelia sa majú vyjadriť a predstúpiť pred ľudí a vyjadriť sa o tom, ako chcú ďalej pokračovať v riadení tohto štátu a najmä v riadení pandémie, resp. epidémie, ktorú tu máme.
Chcel by som podporiť tento návrh uznesenia aj preto, že si myslím, že táto vláda v súčasnosti vládne absolútne chaoticky a ad hoc prijíma rozhodnutia bez akejkoľvek koncepcie, odôvodnenia, resp. perspektívy ďalších krokov a ďalšieho vývoja.
A prečo to hovorím, by som chcel dokázať a preukázať na nasledovnej skutočnosti.
Predvčerom 17. marca 2021 vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie o predĺžení núdzového stavu na ďalších 40 dní. Keď si pozriete materiál z rokovania vlády Slovenskej republiky, tak sa dočítate v tomto materiáli, že tento materiál bol predložený na rokovaní vlády ako ústny návrh uznesenia.
Na internetovej stránke vlády Slovenskej republiky, kde sú všetky materiály z rokovaní vlády Slovenskej republiky, kde bývalo zvykom vždy, že všetky materiály boli zverejnené ešte pred rokovaním vlády Slovenskej republiky a len výnimočne sa pripúšťalo predkladať materiály priamo na vláde, ale aj vtedy, keď sa predkladali priamo na vláde, tak sa ten materiál okamžite zaradil na internetovú stránku a sa zverejnil.
V súčasnosti pri predĺžení núdzového stavu, ktorý má platiť od 21., myslím, 20., ktorý bol schválený 17. 3., na stránke vlády Slovenskej republiky nenájdete okrem samotného uznesenia nič. S poznámkou, že bol predložený ústny návrh uznesenia bez akéhokoľvek zdôvodnenia, bez akejkoľvek predkladacej správy, bez akéhokoľvek vyhodnotenia doterajšieho priebehu núdzového stavu a podmienok, ktoré by odôvodňovali predĺženie núdzového stavu.
Kolegovia, odcitujem vám ustanovenie ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase výnimočného a núdzového stavu a mimoriadnej situácie, ktorý v čl. 5 ods. 2, ktorý ste sami, sami nedávno pred pár mesiacmi schválili pri tom celom cirkuse s igelitmi a s poslancami, ktorí boli, ktorí boli pozitívni v tom čase z hľadiska ochorenia COVID-19, tak ste sami schválili znenie, že „núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas predĺžiť najviac o ďalších 40 dní, a to aj opakovane“.
A ja sa pýtam, kde je napísané, že v súčasnosti vyhlásený núdzový stav 17. 3. 2021 je vyhlásený v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, že tých 40 ďalších dní je nevyhnutný čas? Kde je to napísané?
V samotnom uznesení sa to nedočítame. V samotnom uznesení sú definované obmedzenia základných ľudských práv fyzických a právnických osôb, ale dôvody, prečo je tento núdzový stav opätovne o 40 dní predĺžený a prečo práve na 40 dní, sa nedočítame nikde. Opakujem, nikde.
Bol predložený tento návrh ústne na rokovaní vlády Slovenskej republiky 17. 3. a nie sú zverejnené žiadne závery, resp. analýzy, prečo sa tak má stať, či doterajší núdzový stav plnil úlohy, ktoré plniť mal, a prečo sa má predĺžiť ďalej a prečo sa má predĺžiť práve na 40 dní.
Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky dáva možnosť tam definovaným štátnym orgánom podať preskúmanie vyhláseného alebo predĺženého núdzového stavu Ústavným súdom Slovenskej republiky. No len aj to preskúmanie Ústavným súdom musí byť odôvodnené. Musí byť odôvodnené práve tými dôvodmi, pre ktoré takýto núdzový stav predĺžený bol. Ale tie dôvody nikto nepozná, pretože boli predložené ústne na uzavretom rokovaní vlády, a nikto o nich nevie, nikto ich nezdôvodnil, nikto nevystúpil ani v médiách, ani nikde inde, kde by zdôvodnil potrebu predĺženia núdzového stavu, analýzu doterajšieho núdzového stavu, či splnila úlohy alebo nie a prečo sa má tento núdzový stav predĺžiť a prečo práve o 40 dní.
Čiže to jasne poukazuje na to, v akej kríze sa tento štát a táto vláda nachádza, že nemajú pripravené žiadne kroky na riešenie pandemickej situácie do budúcna, že prijímajú riešenia, že vláda prijímania riešenia absolútne chaoticky ad hoc podľa toho, ako im to vyhovuje. A v súčasnej vládnej kríze sa zaoberajú viac sami sebou ako riešením pandemickej situácie na Slovensku.
Táto kríza sa prenáša aj do parlamentu. Ako správne poznamenal pán poslanec Takáč, chaos v prijímaní jednotlivých zákonov sa pretavil aj tu do parlamentu, kedy poslanci vládnej koalície si robia z tohto parlamentu absolútnu srandu. Absolútne nedodržiavajú program rokovania schôdze, napriek tomu, že sú všetci prítomní tu v parlamente, úmyselne sa nezúčastňujú prerokovania bodov, ktoré sami navrhujú, pretože, práve vyplývajúc z tejto vládnej krízy, nie sú dohodnutí na tom, ako majú tieto zákony znieť, napriek tomu, že sú to všetko návrhy zákonov, ktoré sú v druhom čítaní a bol dostatočný čas medzi prvým a druhým čítaním na to, aby sa pripravili pozmeňujúce návrhy, ak by teda nejaké potrebné boli. Ale zjavne je tu vidno, že v rámci koalície nie sú dohodnutí na riešení týchto právnych vzťahov, a preto radšej neprídu na rokovanie, napriek tomu, že sú sami predkladateľmi týchto zákonov, opakovane niekoľkokrát. Niektoré zákony už tri- až štyrikrát prepadli v poradí, čo teda vytvára absolútny chaos v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky. Je to neúctou voči Národnej rade Slovenskej republiky a je to preukázaním toho, že táto vládna koalícia je v absolútnej kríze a že vlastne ignoruje parlamentné rokovanie.
A preto si myslím, že návrh tohto uznesenia je namieste a mali by najvyšší ústavní predstavitelia sa vyjadriť, ako z tejto krízy von a najmä ako chcú riešiť v súčasnosti krízovú situáciu s pandémiou na Slovensku.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.3.2021 9:07 - 9:07 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore.
Predseda Národnej rady pridelil návrh poslanca Národnej rady Juraja Blanára na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Ústavnoprávny výbor návrh poslanca Juraja Blanára prerokoval na 67. schôdzi 19. marca 2021, avšak neprijal uznesenie z dôvodu, že návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny.
Zároveň, pán predsedajúci, navrhujem, aby sa o tomto návrhu uznesenia hlasovalo dnes po hlasovaní o skrátených legislatívnych konaniach.
Zároveň sa hlásim do rozpravy ako druhý po pánovi predkladateľovi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 17:06 - 17:06 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, žiadame v mene troch poslaneckých klubov SMER - SD, ĽSNS a SME RODINA v zmysle prísľubu pána predsedu a v zmysle § 24 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vypustiť z programu 25. schôdze nasledujúce tlače: tlač 392, tlač 389, tlač 394 a tlač 396. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že predkladatelia týchto poslaneckých návrhov zákonov opakovane neboli v sále, keď boli v poradí, a teda nemohla o týchto bodoch rokovať, navrhujeme ich vypustiť z programu tejto schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 10:04 - 10:05 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja len chcem upozorniť na skutočnosť, že toto sú zákony. A teraz idú zákony vrátane tohto, ktorý už druhýkrát prepadáva v poradí. A chcem len upozorniť na to, že takto sa naozaj nedá robiť poslanecká práca, keď sa chcete zúčastniť rozpravy k uvedenému návrhu zákona a ten už druhýkrát z programu bez ospravedlnenia, bez akéhokoľvek dôvodu prepadne v poradí.
Tak s týmto by sa asi malo niečo robiť. Zamyslieť sa nad tým, že či by nemali vypadnúť z programu úplne. Že sú to poslanecké návrhy zákonov a poslanci sú povinní ich predložiť v termíne, v ktorom idú v poradí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.3.2021 10:49 - 10:49 hod.

Boris Susko
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len technicky, keďže sme v prvom čítaní navrhujem hlasovanie o 11.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.3.2021 9:53 - 9:54 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 3. mája 2021. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.2.2021 9:57 - 9:58 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Fico, veľmi dobre ste povedali o tom, že vláda sem mala prísť a mala povedať, ak sa odchyľuje od tohto stanoviska a nielen, že to mali urobiť, ale boli povinní to urobiť. Keď si pozrieme čl. 2 ods. 5 tohto ústavného zákona, tak ten vyslovene hovorí, že člen vlády sa môže od stanoviska Slovenskej republiky alebo návrhu stanoviska podľa ods. 4 odchýliť len v nevyhnutnom prípade a so zreteľom na záujmy Slovenskej republiky a v takom prípade je povinný o tom bezodkladne informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
To znamená, že nielenže sem mali prísť, ale oni boli povinní sem prísť a informovať o tom bezodkladne Národnú radu, inak porušujú ústavný zákon. To znamená, porušujú ústavu. A štátne orgány sú predsa povinné dbať na riadny chod štátnych orgánov a v prvom rade dodržiavať ústavu a ústavné zákony a ostatné zákony Slovenskej republiky. Čiže tu nejde o to, že by si nesplnili nejaký záväzok, ale oni si nesplnili povinnosť vyplývajúcu z ústavného zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis