Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 18:02 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 18:02 - 18:02 hod.

Dominik Drdul
Pán Osuský, ja by som sa vám len chcel poďakovať. Vy ste v úvode svojho vystúpenia uviedli jeden veľmi dôležitý fakt a síce, že mierumilovný Zväz sovietskych socialistických republík, reprezentovaný, áno, hlavne Ruskom, bol v prvej tretine druhej svetovej vojny najväčší obchodný partner a vojenský spojenec Tretej ríše.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 9:09 - 9:09 hod.

Dominik Drdul
Kolegovia, ďakujem veľmi pekne. Tomáš, my už sme sa rozprávali, teším sa na spoluprácu. Aj tebe, Martin, ďakujem veľmi pekne a rovnako teším sa na spoluprácu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.5.2020 9:03 - 9:03 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milá pani komisárka, z tohto miesta by som sa vám a vašim spolupracovníkom chcel veľmi pekne poďakovať za vašu viacročnú veľmi svedomitú prácu. Nie je – vzhľadom na vaše kompetencie a vzhľadom na postavenie osôb so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti a tým, ako ju naša spoločnosť vníma – vôbec jednoduchá. Vaša správa odzrkadľuje svojím obsahom aj rozsahom skutočnosť, že si svoju prácu vykonávate veľmi dobre a naša spoločnosť má, naopak, čo doháňať. Veľmi pekne vám za ňu ďakujeme.
Vo vašej správe poukazujete na mnohé praktické problémy, s ktorými sa musia osoby so zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci stretávať v celom spektre životných situácií, či už ide o vzdelávanie, zamestnávanie, prístup ku zdravotnej starostlivosti, prístupnosť okolitého prostredia, sociálne zabezpečenie a mnoho iných oblastí, o prístupe ku kultúrnemu a spoločenskému životu už ani nehovoriac.
Dennodenne som sa ako dobrovoľník v neziskovom sektore zaoberal riešením problémov konkrétnych ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí trpeli rôznymi ťažkosťami. Netrpeli však svojím postihnutím, no neflexibilitou či formalizmom, ktorý sprevádza celý náš systém podpory osôb so zdravotným postihnutím, prípadne evidentnými nezmyslami či len obyčajným ľudským diletantizmom v aplikačnej praxi orgánov verejnej správy, ktoré namiesto toho, aby týmto osobám pomáhali, im v celej škále prípadov robili a stále robia rôzne prekážky a sťažovali im už aj tak dosť ťažkú životnú situáciu.
Osobitne smutným faktorom je skutočnosť, že vyššie zmienené javy sa nachádzajú dokonca aj v rozhodovacej činnosti tých, ktorí by mali byť najkompetentnejší pri aplikácii práva našich súdov. Príkladom tejto praxe je už notoricky známe obmedzovanie spôsobilosti na právne úkony, ktoré sa nezriedka deje v takom rozsahu, že znamená faktické zbavenie tejto spôsobilosti. Výsledkom takýchto konaní je nezriedka zbavenie možnosti rozhodovať na základe vlastnej vôle ako základného predpokladu právnej subjektivity o vlastnom živote. Následkom tejto patologickej praxe je ešte väčšie vyčlenenie týchto ľudí z našej spoločnosti a ich ešte viac bezvýchodisková situácia a neschopnosť dovolať sa pomoci na ceste ku veciam a právam, ktoré väčšina považuje za úplnú samozrejmosť.
Za veľký nedostatok považujem bariérovosť fyzického prostredia či mieru dostupnosti sociálnych a odľahčovacích služieb osobám so zdravotným postihnutím, ktorá, ako ste správne poukázali, má často fatálny dopad na celé rodiny týchto osôb a bráni ešte aj členom, ich členom v uplatnení si svojich práv, a to všetko akoby za odmenu, že štátu takouto nezištnou a náročnou starostlivosťou šetria kapacity a nemalé finančné prostriedky.
Vaša správa jednoznačne poukazuje na fakt, že sa naša spoločnosť zaoberá týmito osobami a zlepšovaním úrovne ich začlenenia do spoločnosti veľmi, ale naozaj veľmi nedostatočne. Mrzí ma, že Slovensko sa za tridsať rokov svojej existencie a desať rokov od ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím nebolo schopné stať naozaj právnym štátom pre každého. Štátom, kde o úspešnosti vašej snahy o uplatnenie vašich práv rozhoduje nie vaše zdravotné postihnutie, no vaša iniciatíva.
Osobne ma veľmi znepokojuje spôsob, akým Slovenská republika prostredníctvom svojich zákonodarcov a vládnych predstaviteľov pristupovala ku napĺňaniu svojich záväzkov, ktoré jej vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohovorov, z ktorých mnohé majú podľa čl. 7 ods. 5 ústavy prednosť pred našimi zákonmi. Už len pri zbežnom čítaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím dokáže i neprávnik znalý situácie nájsť mnoho porušení, ktorých sa ako spoločnosť k týmto osobám dopúšťame.
Chcel by som vám dať pred celým plénom prísľub, že sa zo všetkých síl budem snažiť, aby sa zámery, návrhy a podnety z tejto správy pretavovali čo najviac do života. Stav dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím a ich začleňovanie do spoločnosti musíme jednoznačne zlepšiť. Máme čo doháňať. Dúfam, že po zmene, ktorá prišla v parlamentných voľbách, sa nám podarí našu spoločnosť posunúť dopredu i v tejto oblasti a tak urobiť zo Slovenska krajinu, kde sa bude všetkým – bez ohľadu na ich zdravotný stav – žiť lepšie a spravodlivejšie.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 13:52 - 13:53 hod.

Dominik Drdul
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani Žitňanská, ja som chcel pôvodne ísť až do rozpravy, ale teraz vám aspoň tak pekne poďakujem za príspevok, tak ako vždy veľmi kultivovaný a dobrý. Súhlasím s každým jedným slovom a dúfam, že do budúcna sa budeme my dvaja spoločne podieľať na tom, aby sa táto situácia posunula k lepšiemu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 10:47 - 10:47 hod.

Dominik Drdul
Juraj, ja ti chcem len poďakovať za konečne rozumné zhrnutie všetkých tých nezmyslov, hlúpostí a invektív, ktoré tu odzneli a odznievali niekoľko hodín, a za nejakú tú sumarizáciu a konečné zvecnenie celej diskusie ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 10:10 - 10:11 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Pán Kočiš, na konci vašeho vystúpenia ste spomínali asi podľa vás oprávnenú diagnostiku rómskych detí ako mentálne postihnutých.
Nuž, tých prípadov účelovej diagnostiky nie je pár. Máme podľa štatistík oficiálnych trojnásobok rómskych detí zarade..., alebo celkovo detí zaradených do špeciálnych škôl oproti európskemu priemeru. Veľakrát sa tam neocitajú len tak nejakou, nejakým omylom, nejakou chybou. Problém spočíva v tom, že, bohužiaľ, aj diagnostické centrá majú svoje normatívy finančné, a tým pádom by, to je podľa mňa dostatočný, dostatočne podloženie toho, že prečo tých prípadov je zrazu tak strašne veľa.
Jednoducho, samozrejme, problém je aj v našom neinkluzívnom školstve, kde máme obrovskú robotu ešte pred sebou. Toto, čo tu my momentálne predvádzame, sa inkluzívom nazvať nedá. Na druhej strane to nie je chybou tých detí. Ako to už bolo spomenuté aj predrečníkmi, sú prípady a nie je ich tiež málo, kde, ak to dieťa zmenilo či už školský systém, alebo v inej krajine bolo diagnostikované, mentálne postihnutie záhadne zmizlo.
Len to som chcel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 15:44 - 15:44 hod.

Dominik Drdul
Pán poslanec, no ja by som aj reagoval fakticky, len tu akosi moc nie je na čo, takže vlastne len jedna vec. Že čo by ste vy vlastne robili, keby nemáte Sorosa, mimovládky, homosexuálov, Rómov, tzv. asociálov? Veď vy máte obrovské šťastie, veď inak akože by ste tu umreli na krásu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 11:12 - 11:12 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani Leščáková, ďakujem veľmi pekne za váš veľmi odborný, pekný a vecný príspevok, kde ste znovu zvýraznila a vykreslila problematiku, či už asistentov učiteľa alebo špecializovaných inkluzívnych tímov, ktorých naozaj na škole potrebujeme a ktoré sú základnou premisou alebo predpokladom k tomu, aby sme naše školstvo zmenili. Veľmi rád sa budem podieľať na naplnení týchto konkrétnych krokov a týmto vám ponúkam svoju spoluprácu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 17:44 - 17:44 hod.

Dominik Drdul
Peter, veľmi pekne ďakujem. Pripomenul si veľmi dôležitú tému, na ktorú som ja v svojom vystúpení, priznám sa, zabudol, a síce nedostatok špeciálneho takého odborného personálu nepedagogického na základných, stredných školách, ktorý je naozaj veľmi dôležitou témou. A treba ju riešiť, veľmi rád poskytnem súčinnosť.
Skryt prepis
 

28.4.2020 15:26 - 15:36 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, dovoľte mi v krátkosti sa vyjadriť na tému, ktorá ja môjmu srdcu blízka, a teda tému práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorej sa v priebehu svojho života pomerne krátkeho venujem pomerne dlhý čas, je tomu niečo viac ako päť rokov. A ako so zdravotným postihnutím mám navyše, dovolím si tvrdiť, celkom slušný prehľad o tom, k čomu sa idem vyjadriť. Ako som už vo svojich faktických poznámkach predtým uviedol, týchto osôb je 450-tisíc a veľmi veľká časť z nich sa nachádza vo veľmi zlej ekonomickej, spoločenskej či možno sociálnej situácii, uvedené v beznádejnom začarovanom kruhu chudoby, nezamestnanosti, neflexibilného vzdelávacieho systému a zlého zdravotného stavu bez možnosti, aby sa o ich problémoch vôbec niekto dozvedel alebo aby niekoho zaujímali. Mnohým sa vďaka slabej úrovni inkluzivity a prístupnosti informačných platforiem nedostávajú relevantné informácie, čo len zväčšuje ich hendikep a zároveň úroveň ich vyčlenenia.
Vládna moc reprezentované za 30 rokov našej existencie mnohými politickými stranami trpela veľmi často bohorovnosťou a pocitom vlastne výlučnej kompetentnosti bez potreby počúvať a prizývať k rozhodovaniu tých, ktorých sa rozhodnutia týkali. Rozhodovacia činnosť súdov či orgánov verejnej správy veľakrát nerešpektovala nielen práva účastníkov konaní, no dokonca v početných prípadoch ani len elementárnu požiadavku zákonnosti svojich rozhodnutí. Právo na vzdelanie, ktoré je vstupnou bránou do života a predpokladom pre úspešné uplatnenie ostatných práv, bolo a, bohužiaľ, stále je veľmi hrubo porušované a nerešpektované, a už vôbec nie každému rovnako, tak ako to od náš vyžadujú naše medzinárodnoprávne záväzky.
Teším sa, že si súčasná vládna koalícia predsavzala aj prostredníctvom tohto programového vyhlásenia vlády tieto krivdy napraviť a zindividualizovať vzdelávanie ako celok, a tak ho prispôsobiť tým, pre ktorých by vzdelávanie malo slúžiť, pre študentov a pre deti, ktorí sú naša budúcnosť.
Dovolím si podotknúť, že základným a veľmi dôležitým faktorom každej zmeny sú ľudia, ktorí v systéme pracujú. Našim učiteľom sme toho veľmi veľa dlžní a snáď sa nám v tomto nasledujúcom volebnom období to podarí aspoň čiastočne tento dlh splniť. Vo všetkých týchto oblastiach máme naozaj veľké rezervy a veľmi veľa práce. O to viac sa teším, tak ako som povedal vo svojich predchádzajúcich vystúpeniach, že táto vláda chce byť vládou zmeny a chce tu byť aj vládou pre ľudí, ktorí boli doteraz na absolútnom okraji väčšinového záujmu. Som rád, že, ako to aj z programového vyhlásenia vlády vyplýva, táto vláda chce počas nasledujúceho obdobia priniesť pozitívnu zmenu pre osoby so zdravotným postihnutím.
Programové vyhlásenie, o ktorom sa tu už tak dlho bavíme, myslí na tieto osoby nielen kvantitatívne, keďže tieto zmeny sa nachádzajú naprieč celým jej obsahom, ale napriek kva..., ale najmä kvalitatívne, pardon. Som rád, že vláda reflektovala aj moje pripomienky a nevyradila počas rokovaní z finálneho znenia skvelé a dlho potrebné kroky, ako efektívna podpora zamestnávania, vzdelávania, zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu práce či zavedenie inštitútu asistenta pracovného začlenenia.
Vítam, že si vláda predsavzala zrušenie nezmyslov, ako napr. naviazanie výkonu činnosti chránenej dielne na konkrétne priestory. Veď si to len predstavte pri upratovacej firme.
Dôležitým krokom, v ktorom vláde Slovenskej republiky osobitne držím palce a veľmi rád pomôžem svojimi skúsenosťami a poznatkami, sú všetky tieto vyššie zmienené zmeny. Schvaľujem, že vláda rozšírila prostredníctvom tohto veľmi ambiciózneho dokumentu okruh svojho záujmu o témy, ktoré predtým trápili málokoho, a začlenilo do svojho programu reformu duševného zdravia či pomoc obetiam domáceho násilia. Z tohto miesta chcem vyzdvihnúť prácu mnohých organizácií, ktoré v tejto oblasti dlhé roky dobrovoľnícky suplovali pasivitu štátu a jeho neochotu sa touto témou zaoberať. A často na úkor svojho rodinného, osobného, súkromného života či spánku. Dúfam, že sa nám podarí na základe tohto vládneho programu tieto organizácie účinne odbremeniť alebo im aspoň v ich dobrej práci pomôcť.
Na záver len ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli ku vytvoreniu tohto dokumentu plnému veľmi dobrých a veľmi konkrétnych riešení. Moju dôveru táto vláda má a táto koalícia ju určite dostane aj mojím hlasovaním.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis