Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.7.2021 o 17:21 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.7.2021 17:21 - 17:22 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujem za slovo. Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie výboru bude zajtra 8.45 ráno. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2021 17:18 - 17:18 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujem za slovo. Chcem pripomenúť členom výborov, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že výbor bude zasadať dnes, po skončení rokovacieho dňa. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2021 9:35 - 9:36 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujem za slovo. Ja len chcem poďakovať za korektnú rozpravu a zároveň chcem požiadať, kolegovia, o podporu tohto, tejto novely zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 9:06 - 9:07 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, zákon ktorý predkladám v druhom čítaní, reflektuje na situáciu, ktorá vznikla aj počas pandémie. Ide o zákon, ktorým výrazným, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje chod života v spoločnosti.
Akože spoločnosť je živý organizmus, ktorý sa musí prispôsobovať aktuálnym životným situáciám, tak aj právne normy je potrebné prispôsobovať životu tak, aby nám život zjednodušovali, a nie komplikovali, prípadne predchádzali možným komplikáciám. Tento zákon posilňuje kompetenciu objednávateľov dopravy vo verejnom záujme voči dopravcom a to tak, aby mohol, aby mohli, aby mali väčšie kompetencie a silu a vážnosť pri rokovaní s dopravcami.
Zákon bol riadne prerokovaný vo výboroch Národnej rady: v hospodárskom výbore, vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, vo finančnom a takisto aj v ústavnoprávnom.
Zatiaľ k tomu toľko. Mám avizovaný jeden pozmeňovací návrh, ktorý prednesie pán poslanec Hattas.
Zatiaľ ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2021 11:34 - 11:34 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujem. Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že výbor bude zasadať dnes o 12.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 9:12 - 9:14 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1881 zo dňa 1. júla 2015 bol schválený Štatút Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, zriadenej zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štatút štátnej komisie a jeho zmeny sa predkladajú na rokovania Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 12 tohto zákona.
Na základe legislatívnych zmien predložil predseda štátnej komisie Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh zmeny štatútu štátnej komisie. Od nadobudnutia platnosti štatútu štátnej komisie boli vykonané legislatívne zmeny v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zákone... a v zákone č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú činnosť štátnej komisie.
Vykonanými zmenami sa pripúšťa zánik členstva v štátnej komisii na základe rozhodnutia toho člena, ktorý, komisie, ktorý, ktorý, komisie delegoval, a zároveň pôsobnosť štátnej komisie súvisiaceho s evidenciou tretích strán vo volebnej kampani sa vypúšťa z dôvodu, že zo zákona o volebnej kampani sa inštitút tretích strán vypustil.
Zároveň však v súvislosti s reformou súdnictva došlo zákonom č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva k zmene osôb oprávnených delegovať člena štátnej komisie.
Článkom 10 tohto zákona bola schválená novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva tak, že namiesto predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je ďalej oprávnený delegovať člena štátnej komisie predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Platnosť zmien tohto štatútu sa navrhuje dňom schválenia Národnou radou Slovenskej republiky okrem bodu 2), ktorý nadobudne platnosť 1. augusta 2021 v súlade s platnosťou čl. 10 zákona 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva.
Vzhľadom na vyššie uvedené si vás dovoľujem požiadať o podporu tejto zmeny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 9:11 - 9:11 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujem, pán poslanec, za vaše pripomienky. Áno, v druhom čítaní vieme zapracovať aj pozmeňovací návrh, ktorý by sa týkal aj miest a obcí, a dokonca s tým rátame, že sadneme si spoločne a vyriešime tento problém, aby sme tento zákon riešili komplexne, nielen pre SK8, ale aj pre mestá a obce.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.3.2021 9:06 - 9:07 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, za skupinu poslancov predkladám návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Účelom návrhu zákona je s ohľadom na aplikačnú prax doplniť kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme, a to:
- možnosťou poveriť organizátorov verejnej dopravy ako koordinátorov integrovaných dopravných systémov ku kontrolným činnostiam,
- upravením právomoci objednávateľa (ruch v sále a zaznievanie gongu) a nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií a
- upravením výšky pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorým je Slovenská republiky viazaná.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nevyvoláva sociálne vplyvy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Nemá vplyv ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.1.2021 11:24 - 11:24 hod.

Jozef Lukáč
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie výboru bude 12.30 v rokovacej miestnosti č. 147. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.11.2020 11:31 - 11:31 hod.

Jozef Lukáč
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie bude o 12.30 hod.
Skryt prepis