Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.10.2020 o 18:04 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.10.2020 18:04 - 18:05 hod.

Jozef Lukáč
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zvolávam výbor ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2020 18:05 - 18:05 hod.

Jozef Lukáč
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že výbor zasadne zajtra 8.30.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.7.2020 11:28 - 11:29 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, veľmi v krátkosti predkladám novelu zákona č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a cene Alexandra Dubčeka. Ide o veľmi jednoduchú novelu, ktorá umožňuje predsedovi Národnej rady, aby ocenenie mohol udeliť aj ľuďom, ktorí boli v prvej línii. Vlastne táto novela rozširuje zákon, zákonné znenie o to, aby predseda Národnej rady udelil cenu aj za humanitárnu činnosť.
Návrh bol prerokovaný vo výboroch, bol tam podaný jeden pozmeňovací návrh, kedy plaketu okrem predsedu Národnej rady môže udeliť aj pán premiér Slovenskej republiky pri cene Alexandra Dubčeka. Prešlo to výborom, bolo to akceptované, verím, že tento návrh zákona podporíte v druhom čítaní aj ako celok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.6.2020 15:03 - 15:05 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka.
Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť oceniť aj mimoriadne významné aktivity osobností pôsobiacich v humanitárnej oblasti, teda ich výnimočnú a záslužnú činnosť.
Súčasne navrhujem, aby súčasťou štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana bola spolu s listinou o udelení tejto ceny aj pamätná plaketa vo forme medaily.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na zamestnanosť, informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy, pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými zákonmi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskej únie.
Chcem požiadať o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 18:13 - 18:13 hod.

Jozef Lukáč
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie bude zajtra o 8.30 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.4.2020 18:35 - 18:35 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujem. Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie výboru sa uskutoční zajtra o 8.45 hod. v rokovacej miestnosti výboru č. 147.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 17:21 - 17:21 hod.

Jozef Lukáč
Chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že rokovanie bude zajtra o 11.30.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.4.2020 12:28 - 12:29 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujeme za slovo. Len chcem oznámiť členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zvolávam výbor v miestnosti, v rokovacej miestnosti ihneď, teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2020 18:34 - 18:34 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujem. Chcem oznámiť členom výboru pre regionálnu, verejnú správu a regionálny rozvoj, že zasadnutie výboru je zajtra o 9.30 v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2020 15:59 - 16:00 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsob..., v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh, predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis