Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2020 o 18:54 hod.

PaedDr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 18:54 - 18:56 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Filip, ďakujem za skvelú analýzu. Videl som alebo nestihol si sa ekologickým témam povenovať, tak poviem, chýbalo mi to tam. Predpokladám, že by si sa vyjadril alebo nevyjadril, že ti chýbajú nejaké veci v programovom vyhlásení vlády.
Ďalej ma mrzí, že je tu s nami pán minister, ktorého sa to dotýka, ale ani pri mojom vystúpení, ani pri tvojom vôbec absolútne nereaguje, ja si myslím, že práve on by mal zareagovať na naše vystúpenia, a nie tu sedieť, ako keby bol úplne niekde inde a duchom neprítomný.
Pán minister, ma to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Skúsme, prosím, pán poslanec, veľmi dobre viete, že máte reagovať na pána poslanca.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Mrzí ma, že nezareagoval na pána poslanca, čiže to je podľa mňa k téme.
A čo sa týka k ekologickým témam, ktoré si nestihol, vieme, že v programovom vyhlásení vlády, ako sme spolu rozprávali, je Ipeľ, zrušenie vodných diel, Slatinka, Ipeľ s tým súhlasí, hej, Džubáková, vlastne tí ľudia tam sú proti tomu. Ale Slatinka, ktorá prešla naprieč celým politickým spektrom Banskobystrického samosprávneho kraja a je v platnom územnom pláne Banskobystrického samosprávneho kraja, zrazu sa nejde robiť. Neviem, či sa niečo zmenilo. Rád by som to potom vedel alebo odpoveď pána ministra.
Chcete rušiť gudrónové jamy, držím vám palce, ja som veľmi za. Je to tam dosah na pár tých obcí. Ale zákaz ťažby zlata, hoci ste to predtým hovorili, nevidím nikde v programovom vyhlásení vlády, ktorý má dopad bezprostredne na okresy Detva, Brezno, Zvolen, Banská Bystrica a Poltár, kde žijú desiatky tisíc ľudí a kde sa má ťažiť kyanidovou metódou. Nevidím žiadny záväzok vlády, že je proti takejto ťažbe. A zatiaľ každá vláda od Dzurindu až po vás sa tejto téme vyhýbala a nedeklarovala, že to nechce. Ľudia tam od 12 rokov žijú v neistote, minimálne v tomto okrese. Má to dopad zdravotný, na chránenú krajnú oblasť Poľana, máme zistené, že klesnú spodné vody 10 metrov. Nebudeme mať čo chrániť ani žiadne bezzásahové územia tam nebudú, keď toto povolíme. A toto mi tam chýba. Škoda, že to Filip nestihol povedať. Priamo soc... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:49 - 16:50 hod.

Miroslav Suja
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, súhlasím s vami a držím vám palce, len sa bojím jednej veci, či nenahradíme, ako vy hovoríte, jedne alebo jedny súdne klany druhými, keď počúvam niektorých vašich kolegov, ako vynášajú rozsudky už dopredu, ako keby vedeli, ako sudcovia v niektorých prípadoch rozhodnú.
Držím vám palce, aj keď to nevidím veľmi reálne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:36 - 16:37 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Pôjde asi po rade, dúfam, že som dodržal. Pán poslanec Gyimesi, ďakujem.
Pán poslanec Pčolinský, ten..., programové..., alebo dá sa povedať, program našej strany má niekoľko strán, ale zámerne, nie je tu, ale zámerne nebol zverejnený. Osobne som bol na jednej vedeckej konferencie s pánom ministrom, kde predsedal alebo viedol tú konferenciu pán Gogoľa, ktorý na niekoľkých stranách zverejnil náš plán. Takže toto bolo ako úmyslom poškodiť ĽSNS, ako ochrane životného prostredia, lesníctva, pôdohospodárstva sa viacerí členovia našej strany dlhodobo venujú, ja asi 12 rokov, ale aj tak myslím, že nie som odborník, na to sú oveľa lepší. A ďakujem, že ste ma pochválil, aj keď pred asi dvoma hodinami ste mi vykrikoval, že mám prázdnu hlavu, ale beriem to.
Pán poslanec Surček, asi, budem rád, keď sa dajú nejaké dobré návrhy, a že sa podporia a nebude sa hľadieť na to, z akej strany sú. Čo sa týka životného prostredia, myslím, že by sme mohli nájsť spoločnú reč.
Pán poslaný Gabánik, poslanec Habánik, ďakujem a súhlasím s vami.
No a, Filip, takisto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 16:20 - 16:30 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, páni ministri, dovoľte, aby som sa vyjadril aj ja k programovému vyhláseniu vlády. Z obsahu programového vyhlásenia vlády nie je často jasné, ako a kedy nastane naplnenie jednotlivých sľubov a či vôbec nastane. Je to také všeobecné. Programové vyhlásenie vlády je mätúce a zavádzajúce. Veľa z bodov programového vyhlásenia vlády je písaná veľmi všeobecne. Nie sú jasne definované kroky plnenia. Často si protirečia, sú neúplné a v niektorých prípadoch zámerne vynechávajú konkrétne dôležité subjekty.
Začal by som kapitolou zodpovedná ochrana životného prostredia. Máme tu obidvoch pánov ministrov, tak som rád.
Na strane 94 sa píše v programovom vyhlásení vlády: „Vláda Slovenskej republiky sa bude venovať identifikácii bilancií čistého bohatstva Slovenskej republiky, tak aby bolo započítané aj prírodné bohatstvo.“ Chcem sa opýtať pána ministra, prečo medzi uvedené prírodné bohatstvo, ako je voda, lesy, nerastné suroviny, nie je zaradená aj zver. Či zver nie je naša prírod..., nie je naším prírodným bohatstvom, pán minister? To mi tam ako poľovníkovi a ochrancovi životného prostredia chýba. (Reakcia z pléna.) Bohužiaľ, je to skombinované u mňa. Poľovník ešte neznamená, že je vrah alebo že sa o zver nestará, pani kolegyňa, môžme sa o tom potom porozprávať.
Ďalej sa tu píše na strane 97: „Voda je prírodným bohatstvom Slovenskej republiky a zároveň aj strategickou surovinou.“ No v programovom vyhlásení vlády nie je ani zmienka, že vláda bude v záujme ochrany pitnej vody ako prírodného bohatstva podporovať projekty, ktoré znižujú spotrebu pitnej vody a zavedú využívanie úžitkovej vody v domácnostiach a hlavne v podnikoch.
Na strane 98: „Štátne podniky v rezorte životného prostredia budú“ zreorganizovacie..., „zreorganizované za cieľom zvýšiť efektivitu.“ Opýtam sa, čoho efektivitu? V hospodárení, v nakladaní s verejnými zdrojmi, v riadení alebo v čom? Pod efektivitou si viem predstaviť aj iné veci ako ochrana životného prostredia. Preto by som rád vedel, čoho efektivitu.
V kapitole zvýšenie potravinovej sebestačnosti obyvateľov s dôrazom na zodpovedné hospodárenie s pôdou a s lesmi na strane 101 sa píše v programovom vyhlásení vlády, citujem: „Vyplácanie podpôr vláda Slovenskej republiky podmieni preukázaním právneho titulu k pôde, zavedie zastropovanie priamych platieb a redistribuje platbu tak, aby výrazne podporila malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov.“ Čo je veľmi správne a vítame to. To bol aj jeden z našich alebo jedna z našich priorít, podpora malých, stredných a začínajúcich poľnohospodárov. Ale programové vyhlásenie vlády deklaruje zvýšenie potravinovej sebestačnosti, potravinárskej výroby Slovenskej republiky, pričom zastropovanie stredných a veľkých podnikov sa môže dosiahnuť presne opačný efekt. Stredné a veľké slovenské poľnohospodárske podniky vyrábajú približne 90 % potravín a zamestnávajú niekoľko desiatok tisíc zamestnancov. Pýtam sa, nie je zastropovanie priamych platieb reštriktívne opatrenie, ktoré bude mať za následok zníženie potravinovej sebestačnosti a zvýšenie nezamestnanosti na vidieku? Hlavne keď teraz vieme v čase krízy a každý hovoríme, že mali by sme byť potravinovo sebestační.
Na strane 102 v tej istej kapitole sa píše: „zriadi systém riadenia rizík v poľnohospodárstve a rizikový fond pre ťažko poistiteľné riziká a to sú škody spôsobené klimatickými zmenami, ako aj škody spôsobené zverou.“ Takisto mi tu chýba ako ochrancovi aj škody na zveri. Škody na zveri sa nebudú uhrádzať? Ja si myslím, že aj zver si musíme chrániť.
Na strane 102 tej istej kapitoly: „Podporíme obnovu a zachovanie tradičných systémov hospodárenia na lazoch, kopaniciach, v štáloch, podporí sa rozvoj agroturistiky, rybárstva a zároveň podporíme zachovanie pôvodného slovenského genofondu v poľnohospodárskej výrobe.“ S tým sa nedá nesúhlasiť, ale nie je tu spomenutá podpora poľovníctva ako neodmysliteľnej súčasti života na vidieku, pričom poľovníctvo na Slovensku je v súčasnosti už viac ako 100 rokov. A je neodmysliteľnou súčasťou na vidieku poľovníctvo. Takže toto mi tu veľmi chýba.
Na strane 103, tá istá kapitola: „Vytvoríme manažérsku skupinu na transfer vedomostí a technológií v poľnohospodárskom, v potravinárskom priemysle, na podporu inovácií v poľnohospodárstve a v potravinárstve. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a národné lesnícke centrum zreformujeme a obnovíme.“ Pýtam sa, prečo nie manažérsku skupinu aj pre lesníkov a v lesníctve, keď sa chystáme zreformovať Národné lesnícke centrum. Chceme ho len zreformovať a tam už tá skupina expertná neni treba?
Na strane 104, tá istá kapitola: prebudovanie na PBHL, skratka: prírode blízke hospodárenie lesov. Účinne podporíme ekologické funkcie lesov. Moja poznámka k tomu odseku je, podiel kvalitných sortimentov sa riadi trhom, na jednej strane chcete zvyšovať podiel kvalitných sortimentov, ale pokiaľ subjekty, ktoré obhospodarujú les, vedia za vyššiu cenu predať menej kvalitné sortimenty ako kvalitné, tak ich predajú, samozrejme, tak ich predajú, samozrejme, z vyšším ziskom, aby splnili vaše navýšenie kvalitatívnych sortimentov v úvodzovkách. Tak to na papieri vykážu.
Kvalitné normy sortimentov zriaďujú drevo podľa kritérií, pričom tieto kritériá sú len odporúčajúce. Právne záväznými sa stanú až vtedy, ak sa na tom v zmluvné strany dohodnú, resp. si zmluvné strany dohodnú vlastné kritériá, ktoré požadujú. Dovtedy to má len odporúčací charakter.
Na tej istej strane ďalej: „Na podporu PBHL a ekologických funkcií ustanovíme štátny lesnícky ekofond a pripravíme rámec pre vznik pilotných trhov s vybranými ekosystémovými službami lesov.“ Chcel by som sa opýtať, akou metodikou majú byť ohodnotené jednotlivé ekosystémové služby lesov? Vyriešením tohto probum..., vyriešenie tohto problému, vyriešenie tohto problému nie je jednoduché nikde vo svete, ani nikde vo svete nie je dokonale vyriešené, pričom problémom nie sú služby, ako je funkcia lesov, ktoré sa dajú vypočítať, napr. viazaním uhlíka, ale problémom je oceniť mimoprodukčných funkcií, napr. kultúrnej. Ako chceme vypočítať toto? Ešte sa to vo svete nikomu poriadne nepodarilo.
Na tej istej strane, to budem citovať: „Dlhodobý spor lesníkov s ochranármi vyriešime v prospech lesa.“ To by bolo veľmi dobré. „Všetky sporné otázky sa budú posudzovať spoločnými expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov. Majitelia súkromných lesov budú“ z majet..., „za majetkovú ujmu riadne a včas odškodnení.“ Expertné skupiny zložené z lesníkov, ochranárov, krajinárov. Podľa mňa by mali byť rozšírené aj o poľovníkov a poľnohospodárov, prípadne o zástupcoch a majiteľov pozemkov, pretože zver migruje a spôsobuje škodu aj v iných častiach krajiny, ako je les. Alebo si myslíme, že zver ostane v lese a nepôjde na polia a nebude spôsobovať škodu tam? Toto mi tu chýba.
Na strane 105: „Zásadným spôsobom zmeníme užívanie poľovných revírov.“ Akým spôsobom? Chýba mi tu definovanie. „Zásadným spôsobom zmeníme užívanie poľovných revírov tak, aby bolo v súlade so schválenou koncepciou poľovníctva.“ To by dávalo význam, lebo máme súčasnú schválenú koncepciu poľovníctva.
Ešte by som upozornil, že lesná zver nerobí škody len na lesných porastoch, ale aj na poľnohospodárskych pozemkoch a vodných plochách. Ako sa plánuje znižovanie týchto škôd, prípade ich náhrada, sa tu vôbec nepíše.
Všetky opatrenia, čo sa týkajú lesníctva, ktoré sa navrhujú v programovom vyhlásení vlády, hrubým odhadom budú stáť okolo 100 mil. euro ročne.
Ja sa pýtam, z akých zdrojov ich chcete financovať, pán minister.
Až som skončil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 11:14 - 11:15 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo. Pán poslanec Pčolinský, okrem toho, že tu chodíte ako majster sveta, nafukujete sa, síce vy sa nafukovať ani nemusíte, keby ste v jednej vete neútočili a v druhej nepovedali, že nemáme útočiť, tak si myslím, že ste dostali rozum, ale asi nie.
My nie sme tí, čo sa dajú kúpiť za kávu alebo za večeru, ako ste nám núkali dole v jedálni, máme svoje vlastné názory a zákony, ktoré sú dobré sme na začiatku deklarovali, že podporíme. Ale ktoré sú zlé, nebudeme podporovať! A ak si myslíte, že každý zákon tu prešiel 140 až 144 hlasmi, no tak si to asi pozrite.
Hovoríte, že fašisti a skinheadi. Ani jeden z členov poslaneckého klubu ĽSNS ani raz predo mnou nevyslovil nejaké názory, s ktorými by sa ho dalo takto spájať, ani raz predo mnou. Neviem, možno to Šimko tají, Taraba tají, Kuffovci taja, pani Sulanová tají, ja neviem, kto tu je, Maťo Beluský, Mária, tak potom to dobre taja.
Tak buďte chlap, poďme niekde a vysvetlime si to ako chlapi, keď nechcete útočiť (ruch v sále), ale skúsme už niekde ísť dopredu a nechodiť tu ako majstri sveta. Je vám jasné, že keď vám niekto povie niečo, čo sa vám nepáči (reakcie z pléna), na niektorý zákon alebo na nejakú vašu osobu, tak začnete hneď spätne útočiť a vyťahovať veci z minulosti. (Reakcie z pléna.)
Iné od vás ani nečakám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 10:45 - 10:46 hod.

Miroslav Suja
Ďakujem, pán predsedajúci. Maťo, ďakujem za inteligentné a veľmi kultivované a rozumné vystúpenie. Ďakujem ti takisto za to, že si poukázal na to farizejstvo niektorých poslancov, ktorí napríklad aj u mňa vo výbore - asi jedenásť - deklarovali, že sú zástancami životného prostredia, ochrancami životného prostredia, ale keď sa jednalo o PET fľaše, akosi dáko na to pozabudli. Som veľmi rád, že si toto pripomenul.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 9:54 - 9:56 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Predseda, ďakujem za slovo. Milan, som rád, že si spomenul aj tieto karanténne centrá, lebo situácia, ktorá je v nich, si myslím, že je aj neúnosná, ako si podotkol, a pod ľudskú dôstojnosť je správanie niektorých tých vedúcich alebo zamestnancov voči tým ľuďom, ktorí sú tam umiestnení. Mali by sme sa na to rýchlo pozrieť, lebo myslím si, že títo ľudia si to nezaslúžia. Pani, ktorá odrobila 29 rokov, bola na hraniciach zobraná a na staré kolená teraz musí robiť v Rakúsku, bola na hraniciach zobraná s ďalšími troma, ktoré vôbec nepoznala, z úplne iných štátov západnej Európy, daná do jedného auta a zavezená do Inštitútu pre verejnú správu v Dúbravke. Boli umiestnení na jednej izbe bez toho, že by boli nejako kontrolovaní. Po čase zistili, že jedna z tých paní je pozitívna, dve negatívne. Muselo dôjsť ku konfliktu, k hádke, skoro k násiliu, až na základe toho potom tieto zdravé dámy dali mimo od tejto pani, ktorá bola pozitívna. Tak si myslím, že tu dochádza k nejakej logistickej chybe, ktorú treba rýchlo odstrániť. Tak som rád, Miňo, že si to spomenul.
Druhá vec, robíme tu cirkus a stále nevieme, či vlak Kittsee - Bratislava je konečne strážený a je zabránené, doteraz nám minister neodpovedal, či Ukrajinci a podobní turisti, ktorí sa chcú vyhnúť karanténe, chodia stále tam, že nastúpia na vlak a vystúpia v strede Bratislavy. Na toto sme stále nedostali odpoveď.
Tretia vec. Keď hovoríme o karanténnych centrách, hotel Diery Terchová. Robotníci natlačení v trojmiestnych izbách po traja, na trojmiestnych izbách piati. A majiteľ toho centra im povie, že ak sa im nepáči, zavolá na nich policajtov. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 11:51 - 11:52 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán podpredseda Šeliga, už keď budete prosiť ministerku spravodlivosti, tak mohli by ste ju poprosiť aj, aby sprísnila zákony, čo sa týka úžery, daňových a pozemkových podvodov. Len toto by sa vám asi nehodilo, že?
Niekto z vás hovoril, že nám padajú percentá, ale to ste si asi museli pozrieť svoje, pán podpredseda Šeliga, nie naše. (Zasmiatie sa v sále.)
A porovnávať bývalých členov alebo radových z vašej strany, keď vy máte v strane predsedu Kisku? Sa, prosím vás, zamyslite. Už väčšieho daňového podvodníka, ktorý sa sám verejne vo videách prizná, že je podvodník, zlodej a úžerník, už ani nehovorím, a vy idete vykrikovať niečo nám, keď váš predseda je takýto kvietok?! Mal dávno sedieť v base. A dúfam, že táto vláda to aj zariadi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 11:13 - 11:13 hod.

Miroslav Suja
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:35 - 9:37 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, myslím si, že je ešte skoro tvrdiť, že ste niečo dosiahli oproti predchádzajúcim, lebo myslím si, že v súčasnej dobe ste ešte nedosiahli nič, nebol na to čas. Držím vám palce a uvidíme po štyroch rokoch, či dosiahnete to, čo ste tu všetci tvrdili, že táto vláda vyrieši rómsku otázku. Držím vám palce, lebo to je hlavný problém, nie ostatné menšiny. Takže na to sa pozrieme. Takže teraz tvrdiť z vašej strany, že už ste to dosiahli, ešte, prepáčte, ešte nie, ale držím vám palce.
A ak chcete vy, aby vo svojom jazyku mohli hovoriť národnosti, kde je aspoň 20 %, tak ja si neviem predstaviť, keď napríklad v Detve by to aj mohlo byť, keď sa prihlásia všetci Rómovia k svojej národnosti a keby aj nie, neviem, či tam teraz sú poslanci a začali by hovoriť v rómskom jazyku, ako im bude rozumieť tých zvyšných 80 alebo 90 %? Ako neviem si to dosť dobre predstaviť, by som to chcel vysvetliť. Či budú musieť tie obce a mestá si zabezpečiť tlmočníkov, ktorí to potom budú tým ostatným poslancom prekladať, či to nebude veľká záťaž na také rozpočty obcí. Možno mestá by to zvládli. To by som chcel vedieť, že ako technicky to chcete zvládnuť.
A nemusíme sa pozerať na menšiny ako na riziká. Nemusíme. Ale keď nejaké riziko tam je alebo už sa niečo stalo, tak to potom musíme, musíme konať, nemôžme sa tváriť, že nič a ideme ukameňovať policajtov, keď zasiahnu. To znamená, nemali by sme sa pozrieť ako na riziká, ale už keď niečo sa vysrstirilo, povedané, tak potom nemôžme napádať tých policajtov, že si nekonali správne.
Ďakujem.
Skryt prepis