Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.6.2021 o 9:42 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 23.6.2021 9:42 - 9:48 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Vetrák asi máme rovnakých odborníkov na teplo lebo prečítal ste od slova doslova presne ten pozmeňovací návrh, ktorý som aj ja mal a ktorými dodali ak ho dali vám, tak som rád, že sme sa zhodli až po bod 8 takže nedá mi nič len súhlasiť s vami. Ale chcel by som sa spýtať predkladateľa zákon 657/2014 Z. z. o tepelnej energetike, koncepcia rozvoja obce v oblasti energetiky § 31 odsek a a c. V § 12 bod 8. Možno uskutočniť výstavbu tepelných zariadení len v súlade s koncepciou mesta. Či sa tieto dva zákony nebudú byť. Lebo tu hovoríme, že môžme umožniť prístavbu nových tepelných týmto zákonom, ale podľa tohto zákona a paragrafu je len so súhlasom mesta. Takže či to rieši tá veľká novela toho zákona alebo nie lebo tu podľa mňa sa dostanú do konfliktu dva zákony, keby ste mi to vedeli vysvetliť lebo na toto som nenašiel odpoveď. A k niektorým veciam sa ešte vyjadrím, ktoré ste vy prešiel vo svojej správe a na začiatku ale potom ste sa k nim nevrátil k tomu reťazeniu dodávateľov tepla, ktoré ste hovoril. Áno, súhlasím s vami. Keď sa pozriem, že reťazovanie dodávateľov tepla zaviedol zaviedlo ÚRSO a to konkrétne Ing. Holjenčík, ktorý stanovil jednotnú cenu tepla pre každý regulovaný subjekt bez ohľadu na parametre dodávaného média. Zjednotil cenu tepla pre dodávateľov a tak na výstupe zo zdroja a na vstupe z rozvodu tepla aj na výstupe do odberného miesta. No a týmto zabil jednotlivé úrovne dodávky tepla bez ohľadu na parametre dodávaného média či sa jedná o teplo ja neviem z pary, z horúcej vody alebo z teplej vody a pod.
To je presne to čo ste vy hovoril to reťazenie áno súhlasím s vami, ale bolo to treba povedať, že presne kedy nastal tento problém a táto chyba. Takže tuto vlastne tu bola chyba, že ÚRSO to zaviedlo svojim opatrením. Teraz keď sa pozriem na tie jednotlivé články áno, to vlastne mi sedelo len ja som tam mal ešte jednu takú poznámku. Vyte hovoril ten paragraf v bode 9 § 20 odsek 2 tam bolo ešte navrhnuté, že doplniť písmeno d). Odberateľ preukázateľne zníži spotrebu tepala a tým environmentálneho zaťaženia životného prostredia. Všetci sa tu bijeme za životné prostredie, preto ja si myslím, že tento bod d) tam kľudne mohol byť. Možno to bude riešiť tá veľká novela dobre, nehám to tak, ale netreba nato zabudnúť lebo ak chceme ochraňovať životné prostredie tak ja si to myslím, že to nielen prázdnymi slovami a výrazmi, ale zákonmi, ktoré prijímame kde to vieme fakt ovplyvniť a tu týmto bodom d) by sme to dokázali. Ak by som to odôvodnil budem čítať stanovisko odborníkov nie moje lebo nie som odborník na teplo, priznám sa. Aj keď v tepelnom hospodárstve som určitý čas robil.
V aplikačnej praxe je častou skutočnosťou, že okolo miesta spotreby tepla objektu prichádza primárny rozvod do vzdialenej odovzdávacej stanice, z ktorej následne a teplo cez sekundárny rozvod vracia do miesta spotreby konečného odberateľa. Mnohokrát v tom istom podzemnom korektore, ktorý sám alebo inou na to určenou podnikateľskou organizáciou by sa mohol vybudovať v mieste spotreby vlastnú odovzdávaciu stanicu tepla a tým by sa zbytočne znížili cirkulačné strany na rozvode od jeho miesta. Takže tu vlastne vidíme kde sa dá ušetriť a kde sa dá vlastne pomôcť klíme. odber po odovzdávaciu stanicu tepla na primárnom rozvode a na sekundárnom rozvode od odovzdávacej stanice tepla po miesto odberu a spätne a zároveň znížiť navyšovanie cien. To znamená, že nielenže znížime zaťaženie na životné prostredie ale aj znížime cenu tepla a to si myslím, že to je základ pre každého zákazníka, aby mal tú cenu čo najnižšiu. A samozrejme zabezpečiť vyššiu mieru spoločenskej zodpovednosti podnikov, zlepšiť konkurenciu na trhu s energetikou a vlastne si vytvoriť trh s tepelnou energiou. V mnohých prípadoch práve mestské teplárenské organizácie, ktoré ako jediné z mála ziskových organizácií mesta lebo vieme, že mesto má viacero organizácií a táto jediná je aj zisková, hája a uprednostňuje svoje záujmy nad záujmami celospoločenskými.
Preto si myslím, že ak sa bude riešiť tá veľká koncepcia a vy budete mať pán Vetrák nato dosah, ja by som myslel, že toto d) ja vám to potom môžem dať ale ja si myslím, že to aj máte, žeby tam mohlo byť kľudne zapracované a vlastne dosiahneme dva efekty. Ochrana a zaťaženie životného prostredia sa zvýši a zníži sa celková cena tepla. Samozrejme, že niektorým dodávateľom hlavne tým mestám sa to nebude páčiť, ale ja si myslím, že spoločenský záujem tu prevyšuje nad záujmami jednotlivých miest a obcí lebo to je len jednorazové a ten dopad bude dlhodobý. Takže to je k tomu paragrafu 20 a chcel som sa ešte vyjadriť k odôvodneniu bodu 9 a 10, v súčasnosti je to 8 a 9 návrh zmeny zákona. Ale ja si myslím, že tam ste zdôvodnil na začiatku tak zbytočne nebudem zdržiavať. Ja tam len k tomu by som povedal, že áno veľakrát sa tam dodávatelia vyhovárajú, že majú zvýšené náklady s dodávkou elektrickej energie a účtuje tu koncovému nájomcovi čo si myslím, že v tomto prípade nie je správne ale myslím si, že týmto pozmeňovacím návrhom sa to zmení a odstráni sa tento nedostatok. Takže ešte raz, ďakujem predkladateľom zato, že predložili tento pozmeňujúci návrh. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 18:09 - 18:11 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Áno, pán poslanec, veľmi správne si povedal, že svoju neschopnosť zakrývajú neustálym sa vracaním do minulosti. Nevedia, čo ľuďom povedať, čo sa teraz deje, tak stále niečo vytiahnu a vraciate sa do minulosti, vážení kolegovia. Skúste s tým už prestať, komu to pomáha?
Viete, predkladať takýto zákon a tváriť sa, že eštébak Budaj je svätý a sedí tu vedľa vás, tak to je pokrytectvo...
===== povedal, že svoju neschopnosť zakrývajú neustálym sa vracaním do minulosti. Nevedia čo ľuďom povedať čo sa teraz deje, tak stále niečo vytiahnu a vraciate sa do minulosti. Vážení kolegovia, skúste s tým už prestať. Komu to pomáha? Viete, predkladať takýto zákon a tváriť sa, že eštebák Budaj je svätý a sedí tu vedľa vás, tak to je pokrytectvo. Toto je pokrytectvo. A ísť s ním do vlády je pokrytectvo, vážení kolegovia, kolegyne. Tváriť sa, že Budaj, kotolník neudával ľudí, ktorí potom neskončili na dlhé roky vo väzení, to je pokrytectvo. Vážení kolegovia, nie predkladať tento zákon. Viete, v takejto podobe ako je, nie je možné tento zákon podporiť. Ľudí trápia oveľa väčšie problémy, oveľa väčšie problémy, ako tu, že strácame čas takýmto návrhom zákona. Viete, niektorí z vás sa tu vyjadrili a pán poslanec predo mnou to veľmi dobre povedal, na koho reagujem, že kolektívna vina ako im ublížila. Ale vôbec vám nevadí znova použiť tú kolektívnu vinu, hlavné je, že ubližujete iným. Vy ste tu sami povedali, kolektívna vina mne ublížila, nemohol som študovať alebo nebola by som sa narodila, môj otec bol preč. Ale vy sami používate kolektívnu vinu a ešte si zatlieskate., kolegovia, kolegyne. Na tú kolektívnu vinu, ktorú v jednej vete odsudzujete a v druhej ju páchate. Spomenul ste tu generála Lučanského. Viete čo by vám malo vadiť? Že sa stratili tie záznamy z tej kamery a že je tam výpadok nejakého času a že to nebolo zlyhanie systému. A potom vy tu môžte hovoriť o samovražde, keď nájdete záznam tohto systému, že sa nájde, alebo obnovíte tento systém, že prečo nám chýba určitý čas., Tak potom môžte hovoriť, sa niekto zasamovraždil, kolegovia, kolegyne, ale dovtedy, kým vám bude chýbať tento kamerový záznam alebo táto časť, tak prosím vás, nespomínajte ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 18:09 - 18:11 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Áno, pán poslanec, veľmi správne si povedal, že svoju neschopnosť zakrývajú neustálym sa vracaním do minulosti. Nevedia, čo ľuďom povedať, čo sa teraz deje, tak stále niečo vytiahnu a vraciate sa do minulosti, vážení kolegovia. Skúste s tým už prestať, komu to pomáha?
Viete, predkladať takýto zákon a tváriť sa, že eštébak Budaj je svätý a sedí tu vedľa vás, tak to je pokrytectvo...
===== povedal, že svoju neschopnosť zakrývajú neustálym sa vracaním do minulosti. Nevedia čo ľuďom povedať čo sa teraz deje, tak stále niečo vytiahnu a vraciate sa do minulosti. Vážení kolegovia, skúste s tým už prestať. Komu to pomáha? Viete, predkladať takýto zákon a tváriť sa, že eštebák Budaj je svätý a sedí tu vedľa vás, tak to je pokrytectvo. Toto je pokrytectvo. A ísť s ním do vlády je pokrytectvo, vážení kolegovia, kolegyne. Tváriť sa, že Budaj, kotolník neudával ľudí, ktorí potom neskončili na dlhé roky vo väzení, to je pokrytectvo. Vážení kolegovia, nie predkladať tento zákon. Viete, v takejto podobe ako je, nie je možné tento zákon podporiť. Ľudí trápia oveľa väčšie problémy, oveľa väčšie problémy, ako tu, že strácame čas takýmto návrhom zákona. Viete, niektorí z vás sa tu vyjadrili a pán poslanec predo mnou to veľmi dobre povedal, na koho reagujem, že kolektívna vina ako im ublížila. Ale vôbec vám nevadí znova použiť tú kolektívnu vinu, hlavné je, že ubližujete iným. Vy ste tu sami povedali, kolektívna vina mne ublížila, nemohol som študovať alebo nebola by som sa narodila, môj otec bol preč. Ale vy sami používate kolektívnu vinu a ešte si zatlieskate., kolegovia, kolegyne. Na tú kolektívnu vinu, ktorú v jednej vete odsudzujete a v druhej ju páchate. Spomenul ste tu generála Lučanského. Viete čo by vám malo vadiť? Že sa stratili tie záznamy z tej kamery a že je tam výpadok nejakého času a že to nebolo zlyhanie systému. A potom vy tu môžte hovoriť o samovražde, keď nájdete záznam tohto systému, že sa nájde, alebo obnovíte tento systém, že prečo nám chýba určitý čas., Tak potom môžte hovoriť, sa niekto zasamovraždil, kolegovia, kolegyne, ale dovtedy, kým vám bude chýbať tento kamerový záznam alebo táto časť, tak prosím vás, nespomínajte ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:22 - 16:24 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, každý mu je niečo blízke a ja som rád, že ste si zobral túto agendu zrovna niekomu je blízke ochrana zvierat, u vás ako ochrana psov, ja na tom nevidím nič zlé. Škoda, že tu viacerí takto nebojujú aj v nejakej inej ochrane ako je ochrana ľudí za zdravotníctvo, za očkovanie tu vidím, že my máme veľa bojovníkov a týranie ľudí, ale to si myslím, že to je ten opačný príklad čoby sme sa trošku mali krotiť. Viete, keby sa každý venoval tak agende svojej ako vy sa venujete tejto, tak ja si myslím, že by to tu bolo oveľa lepšie, že aby tie vzťahy tu boli lepšie a nevyčítalo sa, že vy sa tejto venujete a tým nie. Lebo každý nemôže byť odborník na všetko, každý nemá ku všetkému blízko, ja napríklad nemám blízko k ekonomike alebo niečo tá agenda má nijako nezaujíma. Aj keď som možno vyznám do nej ale vôbec ma to nezaujíma, preto sa ani nečudujem, že ak je vám táto agenda blízka, že ste sa vy tohoto ujal. Som veľmi rád, preto sme mali kolegov keby si zobrali za svoju nejakú časť ak Paťo Linhart má napríklad potravinárstvo a podobne a začali by sme si toto presadzovať a nikto by potom nenapádal niekoho ale však je to len účelové lebo nejak populistické, lebo ako hovorím každý má nejakú oblasť, ktorá mu je blízka. Škoda, že váš premiér alebo bývalý premiér má blízko oblasť očkovania a týranie ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 16:15 - 16:16 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Ako súhlasím s predrečníkom pánom poslancom Krošlákom, že budú tieto psy môcť byť označené ako nebezpečné psy a neviem ešte presne ten systém či budú môcť nebezpečné psy byť označené až vtedy keď niekoho napadnú alebo pohryzú alebo už podľa toho, že majiteľ určí, že majú takú povahu, že toto by sa mohlo nejako upresniť. A tak isto súhlasím aj predtým čo páni predrečníci, že niekto na tých lazoch sa ani nedozvie, že takýto zákon je, že tam by aj je jedno či dávate štyri roky alebo päť rokov nedozvedia sa to. A ja si myslím, žeby tam mala byť aj nejaká osveta v rámci samospráv, že nejako vyzvať prípadne samosprávy majú nato možnosti, aby obišli cez všetky tie laznícke osídlenia a priamo s majiteľmi, aby ich nezaťažovali, že chodiť niekde na úrady a priamo na mieste označiť psa agresívny neagresívny a dať to potvrdenie. Lebo ak to naháme na tých ľudí, že majú niekde chodiť, vieme ako to je každý sa nato vykašle a ja si myslím, že tento zákon sa minie úplne účinku. Dúfam, že to aspoň pomôže v niektorých častiach alebo v niektorých tých akoby som to povedal osadách lebo vidíme sami, že tam je to, tento problém najpálčivejší, že tam dochádza k najväčšiemu tomu týraniu tých zvierat a ja si myslím, že ak to nezačneme riešiť z tejto strany alebo z tejto od konca dá sa povedať o týchto osád, tak tento zákon bude bezzubý a nedosiahneme absolútne nič. Ale aká tam bude vymožiteľnosť kto tam bude chodiť, ja si to vôbec neviem predstaviť. Preto stále sa bojím, že tento zákon bude bezzubý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:55 - 15:57 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Pán kolega, zareagujem na tvoje vystúpenie a prečítam ti niektoré maily alebo správy, ktoré som dostal. Neviem akoby som mal ani odpovedať, možno ty zareaguješ a odpovieš na ne za mňa. Si na vidieku, hlavne sa to týka toho, hlavne sa veľa pýtajú turisti a rodičia, ktorí chodia s deťmi na bicykloch, kde veľakrát, keď pes neuviazaný preskočí schátralý drevený plot, pohryzie dieťa, prípadne ho ledva ubránia, že akosi predstavujeme toto. Kto bude nahrádzať škody. Prípadne tí majitelia, čo mi píšu. Skúsim. Nemám peniaze na to, aby som opravil plot, radšej ho zabijem motykou. Toto bude lepšie pre toho psa? Môj pes neni na reťazi, má široký obojok, ale je agresívny a bojím sa, že niekoho pohryzie. To mi píše jeden z tých ľudí, čo im na toto odpovieme. Čo je krátkodobo a čo je dlhodobo. Kto mi dokáže, že neni uviazaný len 10 minút a že tam bude celý deň. Kto to bude striehnuť? Si myslíte, že tento zákon je vykonateľný. Ďalší. Môžem ho zabiť ak vidím, že mi ide napadnúť dcéru, s ktorou sa bicyklujem? Čo mám povedať tomuto, áno vytiahnite pištoľ, zastreľte ho alebo nie nechajte ho pohrýzť, lebo majiteľ toho zvieraťa je nezodpovedný a nespravil si plot ako má, alebo nemal na to peniaze ako má. Čo odpovedať týmto ľuďom. Aká má byť veľká voliéra, keď má byť na reťazi. Ja mám 1x1 meter. Porušujem týmto zákon. Bude mu lepšie vo voliére, ktorá má 1x1 meter alebo prijmete ďalší zákon. To sú spustu takýchto otázok. Pán kolega ja by som bol rád, keby ste mi aspoň zopár odpovedal, nech to tí ľudia počujú. Lebo ja fakt neviem, čo im mám na to odpovedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 11:47 - 11:48 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja lenže my sme tu, SaS-ka nie je. To len na začiatok, ale dobre. Pán kolega alebo pán poslanec Raši, ja by som sa chcel spýtať na váš názor, keby ste mi odpovedal. Chorvátsko je krajina, ktorá od nás nevyžaduje absolútne nič. A či je normálne, že uľahčíme našim ľuďom alebo Slovákom ísť do Chorvátska tým, že budeme žiadať od Chorvátska, aby kontrolovali či majú COVID pas občania Slovenskej republiky. Lebo podľa vystúpenia tu zaznelo, a preto by som chcel vedieť aj váš názor, že my vlastne uľahčujeme Slovákom pohyb do zahraničia. Čiže keď také Chorvátsko napríklad nevyžaduje absolútne nič a my tlačí naň, aby vyžadovalo od Slovákov COVID pasy, tak či toto je spôsob ako im uľahčujeme to cestovanie do zahraničia. Lebo ja si ináč nevysvetliť slová SaS-ky, že ako oni uľahčujú spôsob Slovákom, ktorí cestujú do zahraničia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 11:21 - 11:23 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže pani poslankyňa Cigániková. Na začiatok. Ja tu sedím od rána do večera na rozdiel od vás poslancov SaS-ky, kedy veľakrát ste tu nie celý klub, takže keď ste mi to nabudúce toto budete vyčítať, tak si skúste pozrieť, kto tu z vás sedí a či tu ja sedím od rána do večera. Ja na rozdiel od vás si dovolím tvrdiť, že tu trávim viac času ako celý váš poslanecký klub. A už keď ste tu, tak si sem nechodím pospať na rozdiel od niektorých vašich kolegov, že tu prespia tu alebo na výbore, ale sa tu aktívne zapájam a počúvam, čo sa tu hovorí. Takže si vyprosím od vás, aby ste mi mne vytýkali, čo tu sedím od rána do večera, že tu nie som. Pani kolegyňa, pozrite sa u vás, kto tu prespí celý čas alebo tu vôbec nie je.
A čo sa týka druhej veci. Klus váš tajomník behá po Európe a snaží sa zabrániť, aby mali voľný pohyb ľudí, čo nemajú COVID pas alebo čo neboli očkovaní. Tak nehovorte, že sa to nedotkne iných ľudí. Mne je úplne jedno, že set sa kde vy dali zaočkovať a váš syn, to je vaša slobodná vôľa, dajte sa očkovať koľko chcete, to vám nikto nebere, ani som to nikdy nepovedal, že chcem obmedziť práva ľudí, čo sa dajú očkovať na rozdiel od vás, ktorí tu často hovoríte, že by mali byť obmedzené práva ľudí, ktorí nie sú očkovaní a to je veľký rozdiel medzi nami, že ja tie práva ľuďom neobmedzujem na rozdiel od vás.
A čo sa týka rôznych obmedzení. Akože sa to nedotkne tých ľudí? Však, ak chcú cestovať, spýtajte sa 90 % ľudí, ktorí cestujú do zahraničia, kvôli čomu sa dali očkovať. Len kvôli tomu, aby mohli ísť do zahraničia. Kvôli ničomu inému. A keď sa dajú zaočkovať, tak ich ešte v Rakúsku skontrolujú a musia mať negatívny test. Tak načo sa dali očkovať? Prečo si ... (Nezrozumiteľne vyslovené.) tie maily a počúvam to od nich alebo mi volajú alebo píšu. Takže toto ich obmedzujeme, pani kolegyňa. Lebo to neni dôvod, že nie sú zaočkovaní, že sa nenakazia, lebo to neviete. Že nebudú prenášať, lebo to neviete. Vy neviete, ale robíte pokusy na miliardoch ľudí a očkujete ich a neviete, aký to bude mať dopad. To sú slová vašich kolegov. Takže toto je dopad na všetkých ostatných ľudí. Nie to, že či ste sa vy dali očkovať alebo nie. To nám je úplne ukradnuté, to je vaša slobodná vôľa, nikto vám ju ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 10:43 - 10:45 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Viete doklad o očkovaní mali viacerí občania Slovenskej republiky, ktorí odchádzali teraz do Talianska a Nemecka. V Rakúsku im to nebolo prd platné, alebo bolo im to prd platné. Darmo ho ukazovali vyžadovali test. Vyžadovali test a ak mi dovolia kľudne na budúce tu poviem aj ich mená, všetkých tých ľudí, ktorí mi volali. Potom na čo nám je doklad, že sme boli zaočkovaní, keď aj tak vyžadujú test. Keď potom niekde sa musela stať chyba kolegovia, kolegyne a čo sa týka toho Klusa. Však ten sám presviedčal všetky krajiny (Hlasy z pléna.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás pokoj, pán Suja pokračujte.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
... ale ja som nepovedal nič, ale čo mi skáče do reči, ja nerozumiem tomu

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Týka sa to samozrejme oboch.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Klus tu hovoril, predrečník hovoril, že Klus ovplyvňoval okolité krajiny. Ak nie ste tu a nesedíte alebo máte problém so sluchom, tak navštívte lekára kolegovia a neskáčte mi do reči. Áno Klus ovplyvňoval krajiny. Našťastie také ako Chorvátsko ho natvrdo odignorovali a nevyžadujú absolútne nič. Lebo krajiny, ktoré žijú z turistického ruchu, keby pristali na Klusovu hru, tak rovno môžu zavrieť, zamknúť a zahodiť kľúča a skrachovať. Takže takýto je postoj Slovenskej republiky. Som zvedavý, kedy konečne nejaký štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí alebo minister zahraničných vecí bude aspoň raz, aspoň raz v histórii alebo v živote hájiť záujmy Slovenskej republiky a nie ako to vidíme teraz Klus a podobne. Vážení kolegovia, kolegyne a poprosím vás buď sledujte, čo sa v sále deje a reagujte na to, čo sa tu deje a nie na to, čo vy máte v tej hlavičke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2021 10:46 - 10:48 hod.

Miroslav Suja Zobrazit prepis
Ja som rád, že predkladateľ vystúpil v rozprave, aby sa mohlo naňho zareagovať, aby sa mohli niektoré veci vysvetliť, ďakujem za to. Ja si myslím, že každý má právo na vzdelanie a nikto nemá právo nikomu upierať sa vzdelávať. Veľakrát, ja viem, tie sestry si zvyšujú to vzdelanie. A viete, prečo si ho zvyšujú? Lebo ony robia strašne veľa, ale aj tak sa na nich hľadí, že to je nevzdelaná sestra, ktorá nemá vysokú školu. Sú priebojné, snažia sa a chcú ísť. A ak ideme brániť či už, ja neviem, niektorým skupinám ľudí, aby sa vzdelávali, teraz zdravotným sestrám, toto si nikto nemôže dovoliť. Ak raz chce sa zdravotná sestra vzdelávať, keď hovoríme o tom, tak sa môže. Kto sme, že sa ideme rozhodovať, že sa nemôže? Kto sme? Kto sme? To je jedno. V tomto sa Štefan mýli. Ak ona vykoná svoju prácu, popritom sa vzdeláva, neni problém. Ak sa rozhodne po skončení strednej školy, zdravotné sestry sa vzdelávať, môže sa. Každý má na to právo, slobodnú vôľu. Tu nejdeme určovať, že toto povolanie môže mať vysokú školu a toto povolanie nemôže mať vysokú školu. Veď máme predavačky v Tescu, čo majú vysokú školu, kolegovia, kolegyne. A za to ich ideme odsudzovať? Nie. Predavačka v Tescu nemôže mať vysokú školu?
Kopu zdravotných sestier sa vzdeláva v strednom veku, že už popri zamestnaní. Aj to im obmedzme? Chcú niečo dokázať, chcú sa rozvíjať. Však to je prirodzené, že človek, ktorý je priebojný, ktorý niečo chce dosiahnuť, že má odchované deti, že má chvíľu voľného času, že sa dovzdeláva, že si robí ďalšiu vysokú školu. Ja obdivujem každého v akomkoľvek veku, ktorý si zvyšuje hocijakú kvalifikáciu alebo vzdelanie. Klobúk dole pred takýmito ľuďmi. A čím starší, tým je to ťažšie. Preto nepochopil som veľmi toto, možno mi to Štefan potom vysvetlí. Neviem.
Ďakujem.
Skryt prepis