Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2021 o 13:42 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 13:42 - 13:43 hod.

Radovan Kazda
Pán poslanec, aby bude hádzaním hrachu na stenu, ale predsa len sa pokúsim, vy tam predkladatelia, respektíve pán predkladateľ, ale tak isto aj vy spomínate neustále a nepretržite, že LGBTI ideológia. No slovník slovenského jazyka ideológia a sústava filozofických, politických, náboženských, právnych a podobných názorov prispôsobených záujmom iných skupín. =====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2021 13:11 - 13:14 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, chcem sa iba vyjadriť k jednej, k jednej časti, teda tohto, tohto návrhu a ten vlastne mení § 141 ods. 2, kedy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť pracovné voľno a tam tie dôvody v Zákonníku práce sú celkom jasné, vyšetrenie, ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení, narodenie dieťaťa, sprevádzanie príslušníka, úmrtie rodinného príslušníka, no a ja rozumiem a tak ďalej, je tam svadba, znemožnenie cesty a tak ďalej, ja tomu rozumiem, ale a rozumiem aj tomu, áno, toto je tragická udalosť, kde nejaký, nejaká, nejaké zotavenie logicky vytvára takýto dopyt, že by mala vzniknúť nejaké voľno, ale predsa len akože ten samotný úkon, spontánny potrat a narodenie mŕtveho plodu, tak je predsa len citlivá zdravotná záležitosť, veľmi citlivá. Ja sa chcem spýtať, že či pán predkladateľ, že či ste komunikovali ako predkladatelia , teda keď hovorím za Progresívne Slovensko, či ste komunikovali povedzme so ženami toto, že či vlastne, či ste sa ich pýtali, že či s týmto súhlasia a moja teda otázka je, že či očakávate, že bude mať vôbec nejaký efekt takéto ustanovenie, keďže naozaj tá žena je v tom čase, v tom stav, kedy sa jej žiaľ stane takáto veľmi smutná, tragická udalosť, tak či ona bude chcieť zamestnávateľovi oznamovať, že si žiada pracovné voľno z tohto dôvodu. Neviem si to celkom reálne predstaviť, že by na pracovisku žena chcela takúto veľmi citlivú informáciu zveriť niekomu, napríklad zamestnávateľovi a riskovať tak, že táto súkromná citlivá záležitosť sa potom následne rozšíri v celom kolektíve, napriek tomu, že tá žena vlastne to vôbec nechce. Takže principiálne tomuto rozumiem, ale naozaj by som chcel vedieť, že či ste vôbec toto nejako zvažovali túto záležitosť, že na rozdiel ja neviem od sprevádzania príslušníka alebo svadby, alebo keď ide o nejaké radostné udalosti, významné, alebo iba o nejaké povedzme že technické veci, kedy, ten človek by mal mať nárok dotyčný na voľno, tak toto je naozaj trošku, trošku dosť iná liga a domnievam sa, že tam toto riziko je veľmi vysoké. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.10.2021 13:03 - 13:04 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Áno, akože to protirečenie by tam bolo, ale ja som reagoval v podstate len na tú dôvodovú správu, ktorú ste vy uvádzali, alebo kolega uvádzal, že v ktorej teda uvádza, že tento výpadok je možné aspoň čiastočne kompenzovať zvýšením čistého príjmu pracujúcich a to, to bol ten jeden motív, že vlastne kompenzácia navždy nie je kompenzáciou. To je proste úplne iné systémové riešenie. A takisto teda to si nemyslím, že je v rozpore s tým, že čo som hovoril, že ak to má byť a proste vy uvádzali, že ak to má byť motiváciou na, že veľa, veľa subjektov, veľa zamestnávateľov prestane obchádzať zákon, tak si myslím, že áno, že akože principiálne áno, ale že ten počet bude ako úplne, že až zanedbateľný v tejto, v tejto sume a teraz si myslím, že to nebude fungovať. Ale ako myslím, že v zásade si celkom rozumieme, o čom sme hovorili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2021 12:56 - 13:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán predkladateľ, chcem sa venovať trošku aspoň v skratkách tomuto návrhu, ktorý, ktorého v podstate, v dôsledku ktorého by došlo k zvýšeniu deficitu rozpočtu verejnej správy, odvody sa tam vlastne znižujú, čo, samozrejme, ja ako liberál, aj my ako liberáli veľmi podporujeme aký, tak snahu o znižovanie daní a odvodov v situácii, ale v situácii, kedy je vyrovnaný štátny rozpočet, kedy si môžeme dovoliť takýto, takýmto spôsobom znižovať tieto, tieto položky. To v súčasnosti, ako dobre vieme, nie je. Tá, napokon aj ministerstvo financií pripomienkovalo, že v návrhu chýba, vlastne v dôvodovej správe nejaký výpočet dopadu na rozpočet, čo teda rozumiem tomu, že opoziční poslanci nemajú taký, taký, takú veľkú, veľký aparát, aby vedel nejakým spôsobom presne to zdôvodňovať, ale v prípade, že teda ide naozaj asi pomerne nie bezvýznamnú sumu výpadku na odvodoch, tak si myslím, že by to bolo dobré, aby sa, aby tam bolo zapracované.
Druhá vec, ktorú som chcel povedať, pán poslanec Valášek, vy ste povedali, že to bude impulzom na zníženie nelegálneho príjmu. No ja si myslím, že takým veľký impulz to zase nebude. Tam ten, sa mi tam uvádza tiež, že vlastne zvýši sa príjem takto pracujúcej osoby o 27,33 eura. Nemyslím si, že toto by mal byť nejaký významný impulz na to, aby tí, ktorí doteraz túto, to nejakým spôsobom obchádzali cez nejakú nelegálnu prácu, že sa rozhodnú to legalizovať. Jasné, že môže byť nejaký infinitezimálne malý počet alebo minimálny počet ľudí, ktorí sa takto, alebo zamestnávateľov, ktorí sa takto rozhodnú, ale nemyslím si, že toto by mal byť ako hlavný argument, že to bude obrovský impulz.
A tretia vec, ktorú som chcel povedať, je, že vy tam v dôvodovej správe uvádzate, že až 62 % pracujúcich študentov a študentiek pocítilo vplyvom pandémie znížený výpadok, teda znížený príjem a že teda tento výpadok je možné aspoň čiastočne kompenzovať zvýšením čistého príjmu pracujúcich formou dohody o brigádnickej práci študenta. No ale tu vyplýva teraz taká otázka, že ono to v podstate má byť nejaká, nejaké, tak ako to predkladáte, že to má byť nejaké sanovanie výpadkov predchádzajúcich, ktoré boli počas pandémie. Tie tam samozrejme boli. Strašne veľa ľudí, aj ja mám syna už mlado-dospelého, tie výpadky tam hlásili všetci, že naozaj tí študenti nemali kde pracovať, lenže to bolo vtedy, hej? A teraz to nie je presne ten istý počet, ani ten, ani tí istí ľudia, ktorí budú teraz zamestnávaní alebo ktorí budú teraz pracovať. To znamená, že nemyslím si, že táto väzba tam presne platí, že ideme sanovať vlastne, teraz budeme sanovať tie výpadky príjmov, ktoré mali, ktoré teda nemali vtedy. Takže táto rovnica tam podľa mňa neplatí a tak si myslím, že toto nie je ako správny dôvod, že budeme sanovať minulé príjmy, pretože vlastne ani nevieme, nevieme, kto bude teraz pracovať. To už sú zase iní mladí ľudia. Niektorí medzitým dosiahli šestnásty rok života alebo osemnásty rok života, po škole chcú si takto privyrábať a nie je to ten istý počet. Zrazu budú z toho zvýhodnení iní, iní ľudia.
No a mám ešte potom také podotázky teda, že je to nejaké zvýhodnenie, rozumiem tomu, že naposledy to bolo do roku 2015, ale že toto zvýhodnenie bude potom navždy, že kedy ho zrušíme? Čiže keď ho nebudeme zrušovať, tak vlastne to bude zvýhodnenie navždy, hoci teda argumentujete tým, že to má byť iba nejaká sanácia toho počas pandémie. Takže toto tam tiež mi nie je celkom, celkom jasné.
Takže v stručnosti asi toľkoto, tie moje tri-štyri výhrady. Ja rozumiem tomuto, tomuto návrhu. V dobrých časoch dobrého vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu verejných financií bezpochyby by sme ho podporili, ale v tomto momente ja nevidím, nevidím dobrú, dobré dôvody na podporenie tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 16:45 - 16:46 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, vy v dôvodovej správe priznávate celkom správne, že to bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Ministerstvo financií reagovalo takisto veľmi správne. Poukázalo na to, že vlastne vôbec ste neuviedli čím budete vykrývať potom ten deficit v rozpočte verejnej správy, ktorý vznikne práve tou zníženou sadzbou. Tak ja som sa chcel spýtať, že či máte takú predstavu, že akým spôsobom to vykryť, lebo vaša strana stále vyčíta, že prehlbujeme deficit a tento návrh vlastne prehlbuje deficit. Takže možno máte nejakú predstavu, že čím potom teda vykryť ten deficit, ktorý vznikne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 16:20 - 16:22 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec som polichotený, že ste sa venovali mne, mali ste sa venovať uzneseniu, k návrhu uznesenia, ale teda vlastne skoro celé, celé vaše vystúpenie bolo reakciou na mňa. Prešli tu štátny rozpočet, rozpočet verejných financií, riešili vlastníctvo pôdy, ale naozaj nerozumie, že čo to má spoločné s rastúcou cenou energií, proste vôbec nič. A spomínali ste tu nejaký environmentálny fond, že ten má podporovať iné projekty, no možno neviete, možno nie ste tak zorientovaný. Ja keď som hovoril o envirofonde tak, som hovoril o tom, že envirofond je v súčasnosti prijímateľom tržieb z predaja emisných kvót, na tom účte, na samostatnom účte environmentálneho fondu sú v podstate peniaze od priemyslu, je tam údajne teraz už viac ako miliarda, miliarda, 1,2 miliardy eur a tieto prostriedky je možné vráti nejakým spôsobom priemyslu, samozrejme nie nejakou formou priamej dotácie, proste hľadajú sa nejaké riešenia, rokovania medzi ministerstvom životné prostredia a financií., prebiehajú, hľadať nejaký mechanizmus kde by sa nejaká časť týchto prostriedkov nie celá vrátila nejakou formou priemyslu. To znamená, že nie celá časť ale taká časť aká je v niektorých krajinách Európskej únii, kde sa tam z týchto prostriedkov vybratých dostala väčšia časť do práve priemyslu v nejakej forme a to je, toto je napríklad jedna z možných kompenzácií, ktoré by mohol priemysel dostať. Takže to asi tak na upresnenie. Inak pán minister nie je v Dubaji ja som ho videl aj dnes a bol tu aj včera dokonca, takže neviem, asi ste si ho nevšimli, bol tu asi aj pred hodinou
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:59 - 16:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Kondrót, vy ste hovorili niečo o tom, že Európska únia už niečo rieši, že dokonca sa hovorí o nejakej podpore príjmu. Áno o tom sa rieši aj u nás. Napríklad o tom, či sa dá uvoľniť priemyslu peniaze z environmentálneho fondu a o tom budeme hovoriť práve teraz v stredu na komisii, ktorú som zvolal, takže budem veľmi rád, keď sa pridáte, napokon ste takisto členom hospodárskeho výboru.
Pán poslanec Blcháč, priznal som, že sú verejné financie v rozvrate a vy ste mali deficit blížiaci sa k nule. No prosím vás, ale toto už je trochu taký dosť aj na môj vkus, na môj vkus teda veľmi veľký populizmus. Veď veľmi dobre viete, že tu bol veľký výpadok príjmov počas pandémií a bol tu veľmi vysoký, vysoká, vysoká potreba výdavkov. Čiže toto obdobie, ktoré bolo za minulý rok, musíme brať, že bolo naozaj veľmi krízové. Koniec koncov tie výdavky začali už za éry pána predsedu vlády Pellegriniho a tie škrty, škrty čo sa týka obmedzenia nejakej ekonomiky.
Pán poslanec Faič, no nie ja som nechcel povedať, že, že vraj v Národnej rade má stačiť to, že čo som tu porozprával ja, teda že nemá stačiť. No veď ja som to ani nechcel tu povedať nejaké konkrétne riešenia to na to naozaj bude príležitosť hocikedy, môžme ísť, môžme sa rozprávať o tom aj na výbore, aj hocikde inde a takisto určite na to bude príležitosť budúci týždeň v utorok pri bode odvolania pána Sulíka.
Pán poslanec Raši, nehovoril som tentoraz trištvrtiny vystúpenia o minulosti, hovoril som iba niektoré príklady, ale naozaj našlo by sa ich veľmi veľa. Ja vôbec nespochybňujem, že tu obrovský problém je, že prináša naozaj obrovské problémy občanom, ale navrhol som iba to, aby sme to viedli v odbornej rovine ako napríklad na výbor ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 15:42 - 15:51 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, no bude sa mi reagovať dosť ťažko. Ja som očakával teda od pána predkladateľa, že to bude nejaký rozsiahlejší úvod do problematiky takže sa ani nedá veľmi nejako reagovať iba to, iba nato čo bolo v tej dôvodovej správe. No prekvapuje ma, že vlastne sa opäť, opäť sa vlastne predkladá táto istá otázka resp. veľmi podobná otázka tej, ktorú sme riešili na mimoriadnej schôdzi k cenám energií a ktorá koniec koncov, o ktorej sa budeme rozprávať aj pri návrhu opozície na odvolávanie pána ministra Sulíka. Takže vracia sa to tu opäť akože už druhý, tretíkrát, ťažko sa bude o tom znovu, znovu hovoriť a znovu vysvetľovať tak ja už možno len by som rád niektoré veci ešte, ešte zdôraznil. Tá prvá vec je, že myslím si, že naozaj toto nepatrí na rokovanie, že ako parlamentu, cena energií. Všetci veľmi dobre vieme, že rastie predovšetkým a v podstate, v podstate výhradne z dôvodu rastu silovej elektriny to znamená rastu ceny elektriny a plynu na trhu. A s tým vláda nemá vôbec čo urobiť, s tým sa proste nedá nič urobiť, to je cena, ktorá, ktorú generuje trh, ktorú proste nakupuje, nakupujú dodávatelia a nedá sa s ňou vôbec nič robiť. Žiaľ tu sa vytvára, vytvára sa tu nejaký taký naratív týmto opakovaním stále tej istej témy sa tu vytvára nejaký taký naratív, ktorým pokračuje pokračujú kolegovia z pozície už aj z predchádzajúcich rokov, že, že vláda vie nejako, že zásadným spôsobom zmení cenu elektriny.
Vláda vie zmeniť cenu elektriny, vie zmeniť niektoré zložky ceny elektriny, vie, vie zasiahnuť ale len veľmi malým spôsobom. Vie zasiahnuť do tarify za prevádzkovanie systému veľmi dobre viete, že to sme tu už riešili, schválili sme prolongáciu TPS, ktorá, v ktorej dôsledku síce sa bude splácať dlhšie tá dotácia na fotovoltické a iné a obnoviteľné zdroje energie ale bude teda teraz o niečo nižšia. To znamená, že toto opatrenie sa ž urobilo, teraz sa hovorí o nejakom ďalšom opatrení o odložení platieb do jadrového fondu, to sú asi také dve možné, možné spôsoby, ktoré vláda vie urobiť a vie zasiahnuť ale to sú nie veľmi významné zložky ceny. To sú proste, že naozaj, že rádovo veľmi nízke časti z tej koncovej celkovej zložky ceny. A tá ďalšia vec je, tie ďalšie zložky ceny tie predsa reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ten, to je nezávislý úrad, ktorý nemôže nejakým spôsobom vláda manažovať, nemôže zasahovať do jeho rozhodovania, pokiaľ to samozrejme nie je vláda Roberta Fica, ktorá to robila veľmi pravidelne a veľmi bežne a ktorá urobila z pána Holjenčíka v podstate fackovacieho panáka. Ale vidíte, toto teraz týmto spôsobom sa nekoná. Takže, ja si myslím, že bolo veľmi veľa príležitostí a stále je veľmi veľa príležitostí ako túto tému otvárať. Môžme sa o nej baviť na výboroch, ja dokonca sám iniciujem teraz budúci týždeň v stredu ako predseda komisie pre energetiku a obehové hospodárstvo pri hospodárskom výbore iniciujem vlastne ďalšie zasadnutie komisie, ktoré sa má venovať dopadom rastúcich cien energií na priemysel. Iniciujem to ja člen koalície dokonca člen klubu SaS a iniciujem to z tohto dôvodu, že naozaj akože reálne vnímam, že je to obrovský problém a že chceme hľadať riešenia, ktoré by nejakým spôsobom mohli, mohli ak už nie teda ovplyvniť cenu elektriny tak môžme nájsť aspoň nejaký kompenzačný mechanizmus pre priemysel, ktorý teraz s tým naozaj, naozaj veľmi trpí.
Čo sa týka cien elektriny pre domácnosti, tá by pokiaľ som správne, správne si to pamätám by nemala budúci rok veľmi výrazne vzrásť, mala by vzrásť možno o 10 až 20 percent, je to z toho dôvodu, že sa nakupovala ešte v prvom polroka tohto rok, kontrahovala sa na ďalšie obdobie. Takže, áno toto bude tiež problém ten rast tam bude ale otvárať tu neustále, neustále tú istú tému, že, že vláda je všemocná v cene v hýbaní cenou elektriny alebo plynu je proste blaf. To je blaf na občanov a naozaj tomu nerozumiem, ja si myslím, že by sme nemali znižovať k takýmto k takýmto dezinformáciám šíreným verejnosti. Ja vie, že kolegovia zo SMER-u to veľmi radi robili, oni dokonca pred pár rokmi sa pokúsili verejnosť presvedčiť, že dostane vratky za plyn za ušetrený plyn, v skutočnosti to bola len nejaká dotácia v podstate z verejných zdrojov. Nebola to žiadna vratka za plyn. Ale naozaj považujem za veľmi nešťastné, že vytvárate takýto dojem, vtláčate takýto dojem verejnosti, že, že vláda môže tak ako za socializmu keď boli maloobchodné ceny a nejaký regulátor povedal, že rožky budú stáť toľkoto, maslo bude stáť toľkoto, takže by vláda teraz mohla povedať, že toľkoto bude stáť cena elektriny. No to je proste naprostý, naprostý nezmysel.
Takže, ja pevne verím, že toto uznesenie v súčasnosti, ktoré je navrhnuté, že ho neschválime lebo, lebo táto téma je skôr a viac odborná a nemá, nemá zasahovať do nejakej veľkej politickej veľkej politickej témy. Cena elektriny veľmi dobre vieme že rastie z viacerých dôvodov, rastie dovolím si povedať, že možno aj z nepripravenosti Európskej únie ako celku na politiku, ktorú zaviedla a ktorá je principiálne správna politika vlastne zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie. Dôsledkom teda jednou z ďalších príčin je samozrejme rast dopytu od priemyslu po pandémii, ďalšími príčinami sú rast elektromobility napríklad, ale napríklad aj rast dopytu po elektrine v domácnostiach. Domácnosti prechádzajú na hospodárne budovy teda na hospodárne domy, prechádzajú na elektrické vykurovanie, prechádzajú na vykurovanie tepelnými čerpadlami čo sú opäť elektrospotrebiče to znamená, že dostávame sa v súčasnosti do nejakej elektrickej éry, ktorú na ktorú zjavne ešte Európska únia nie je nejakým spôsobom prispôsobená a je možné, že teda nastanú ešte, ešte horšie časy. Takže riešenie, ktoré sa ponúka a ktoré ja ponúkam je hovoriť ľuďom pravdu hovoriť im pravdu, že vláda sa snaží robiť, robí konkrétne opatrenia tak ako som spomínal v tej TPS ale, že prichádza naozaj veľmi zlá doba a ona môže byť ešte horšia. Dostávame sa do, do zlej ekonomickej situácii, časy kedy sme mali veľký rozpočet s dobrými tržbami sme prešustrovali nešetrili sme, boli to časy za minulej vlády. Teraz prišli veľmi ťažké časy spôsobené pandémiou, prišli časy rastúceho dopytu po elektrine, prišla éra prišli časy kedy ponuka plynu je nižšia než je jej dopyt a to čo nám zostáva čo musíme robiť asi hlavne je začať sami od seba sami od seba tak ako to bolo v ´90 rokoch keď prišli zlé časy a keď ešte vtedajší predseda vlády Klaus hovoril "musíme si uťahovať opasky". Tak áno pripravujeme sa nato, že potrebujeme si začať uťahovať opasky, že éra veľkej prosperity pomerne veľkej prosperity v našom v našej spoločnosti aj v Európskej únii, že pravdepodobne, pravdepodobne končí. Sú na to veľmi veľké signály a to s čím musíme začať a čo budeme musieť robiť všetci je začať uťahovať si opasky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 21.10.2021 14:58 - 14:59 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď. Naozaj ide o systém, ktoré meškanie nie je z dôvodu z viny teda ministerstva životného prostredia, to sa nesie ešte teda z predchádzajúcej vlád, z predchádzajúceho vedenia. Trápi to naozaj desaťtisíce podnikateľov, ktorí v podstate majú teraz tú administratívnu záťaž a tento systém im môže umožniť, teda zjednoduší, zjednoduší, urýchli toto nahlasovanie a samozrejme zároveň to aj spresní materiálový tok. Dostaneme jednoznačné informácie čo sa s tými odpadmi deje. Takže ja chcem vyjadriť presvedčenie, že ten 1. januára 2023 sa podarí stihnúť a budem chcieť, požiadam aj pána predsedu hospodárskeho výboru Kremského, že by sme možno v rámci výboru urobili nejaké pracovné stretnutie s príslušnými odborníkmi na ministerstve, že by sme sa poinformovali možno aj o tých takých detailnejších procesoch, ktoré ako sa nastavujú vlastne.
Skryt prepis
 

21.10.2021 14:52 - 14:53 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem, len upresňujúca, lebo práve ten, tá novela je pokiaľ viem, v zákone o zálohovaní, a ten bol teda presunutý kvôli tomu, že ten posun ISOH-u má byť v novele zákona o zálohovaní, a to bolo presunuté na nejakú ďalšiu schôdzu, preto som sa pýtal.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Nie, iba na koniec tejto schôdze.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Hovoríme o tlači, vy hovoríte o novele zákona o odpadoch, ja hovorím o novele zákona o zálohovaní, v ktorej to bolo uvedené, a tá má vlastne, tá je teraz na vnútornom komunitárnom pripomienkovom konaní, a teraz nebude na predmete tejto schôdze.

Budaj, Ján, minister životného prostredia SR
Tam je problém toto, no budeme, stojíme naozaj pred otázkou, máte pravdu, tam vzniesli legislatívci požiadavku toho vnútrokomunitárneho pripomienkovania, musíme sa s tým nejak vyrovnať. Toto bola nečakaná požiadavka, a to máte pravdu, že to tam hrozí, že sa to nestihne. Ďakujem za upozornenie, sme si vedomí tejto ťažkosti a musíme sa ňou vysporiadať.
Skryt prepis