Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 18:33 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 18:33 - 18:34 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Tomáš, ja sa spýtam tú istú podotázku čo pána poslanca Blahu, lebo stále vychádzate s jedným predpokladom, že núdzový stav nezaberá, a že vlastne toto je len nejaký zakryvný, zakryvný manéver, aby sa ľudia nemohli zhromažďovať. Tak ja by som chcel naozaj, že keby ste mohli nejak podložiť nejakou štúdiou alebo nejakou indíciou, že môžeme naozaj vylúčiť to tvrdenie, že núdzový stav pomohol sploštiť tú vlnu pandemickú tak presne, ako to ukazujú tieto čísla. Lebo dovtedy, kým to budete tvrdiť len tak ako štátnicky nejaký tu prejav alebo pokus o štátnicky prejav, tak naozaj to nemá žiadny zmysel, skúste to, prosím, nejako podložiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 17:48 - 17:50 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Blaha, keby som sa stihol prihlásiť skôr, tak by som povedal, že hneď po vás sa prihlási veľa poslancov zvolených za ĽSNS, ktorí s vami aj budú súhlasiť, lebo podobne ako vy sa neunúvajú podložiť svoje tvrdenia faktami, alebo aspoň nejakými indíciami. No, stalo sa, nestihol som sa prihlásiť skôr. Napokon nie to nič prekvapujúce, lebo svedectvom toho, že máte s identifikovaním kauzality a s odlišovaním kauzality a korelácie naozaj dlhodobo problém, je aj fakt, že ste komunistom.
Tvrdili ste, že núdzový stav nepomáha. Tak sa pýtam teda naozaj, keď dôverujem naozaj tomu, že máte vedecký titul, na základe čoho ste na to prišli. Opatrenia v núdzovom stave predsa smerovali aj k zníženiu mobility, o ktorej ste hovorili aj vy. Smerovali aj k ďalším opatreniam, uloženie pracovnej mobility a ďalším a ďalším pracovnej povinnosti, pardon a ďalším opatreniam. Tak ja sa pýtam, kde vy čítate, že núdzový stav nepomáha.
Podobne tak ste povedali, že celoplošné testovanie vedie k vyššej úmrtnosti na Slovensku. No keby ste sa pokúsili naozaj vedecky argumentovať a mať naozaj zaslúžiť si ten svoj vedecký titul, no tak naozaj museli by ste povedať, že má testovanie plošné otázky pre a teda aj proti argumenty za a argumenty aj proti. Celoplošné testovanie napríklad zachytilo veľmi veľa rádovo až desaťtisíce infikovaných. Takže okrem toho, že zvýšilo na krátky čas mobilitu počas toho, kedy ľudia išli na test, tak zachytili aj infikovaných. Takže chcem vás poprosiť, aby ste naozaj pokúsili sa aspoň niekedy v parlamente, aj keď už tomu naozaj veľmi neverím, prinášať fakty a indície pre svoje ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.2.2021 15:08 - 15:09 hod.

Radovan Kazda
Ďakujem. Rokovanie výboru pre hospodárske záležitosti bude nasledovať po rokovaní ústavnoprávneho výboru v miestnosti č. 148.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 9:28 - 9:43 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
zo 4. februára. Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 132 z 5. februára. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 45/2011, tlač 423, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 133 z 5. februára 2021. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

5.2.2021 9:13 - 9:28 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 423) v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 583 zo 4. februára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre európske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol tento návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 220 z 5. februára 2021, výbor pre európske záležitosti uznesením č. 52 zo 4. februára, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 132 z 5. februára.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 16:07 - 16:07 hod.

Radovan Kazda
Ďakujem. Chcem poďakovať iba pánovi poslancovi Valáškovi, že priniesol tento objasňujúci prvok. Ja som sa vlastne na túto otázku chcel spýtať aj na výbore, pretože pri tom skrátenom konaní sme samozrejme o nej ešte nehovorili. A tým pádom, že vlastne obniesol aj tie, priniesol aj tento legislatívny aspekt z hľadiska Európskej únie, tak považujem to za veľmi dôležité takisto ako aj príspevok pani Pleštinskej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.2.2021 15:54 - 15:55 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, pre veľký úspech zopakujem začiatok spravodajskej správy, ktorú som včera prečítal omylom, tak sa ospravedlňujem. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 423. Návrh zákona prerokováme, prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím ...
===== Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby sa národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje druhé, o pardon, navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Hospodárky výbor a Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.2.2021 15:54 - 15:55 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, pre veľký úspech zopakujem začiatok spravodajskej správy, ktorú som včera prečítal omylom, tak sa ospravedlňujem. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 423. Návrh zákona prerokováme, prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím ...
===== Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby sa národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje druhé, o pardon, navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Hospodárky výbor a Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2021 17:17 - 17:17 hod.

Radovan Kazda
Opravujem. 377 tlač, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2021 17:17 - 17:17 hod.

Radovan Kazda
Ďakujem. Chcel by som uviesť, že pri tlači 378 mi hlasovacie zariadenie vykázalo "za", hlasoval som "proti".
Skryt prepis