Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:24 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:24 - 17:26 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy ste hovorili o tom, že vláda sa má zamyslieť nad plytvaním odpadov, je to vlastne ďalší príspevok zo série vašich kázní. Mňa by zaujímalo teda, že skúste nám povedať aj nejaký návrh, ž čo by mala vláda robiť, aby ľudia, ktorým ostávajú nejaké zostatky z jedla a nemajú hospodárske zvieratá, tak čo by mali robiť, či má vláda urobiť nejakú osvetovú kampaň alebo viesť nejakú veľkú nejakú kázeň v televízii. Chcel by som len upozorniť, hovorili ste o tom, že potraviny nazývame odpadmi. No odpad v zmysle zákona o odpadoch je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom....
===== alebo viesť nejakú, nejakú veľkú, nejakú kázeň v televízii. Chcel by som len upozorniť, hovorili ste o tom, že potraviny nazývame odpadmi. No, odpad v zmysle zákona o odpadoch je hnuteľná vec, alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade s týmto zákonom, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Je to úplne normálne, je to úplne v poriadku a v súlade, v súlade s logikou zákona o odpadoch, keď sa niečoho chceme zbaviť, tak sa to nazýva odpad.
A moja tretia poznámka sa smeruje k tomu, že neviem, či ste správne identifikovali o čom je tento zákon, teda táto novela zákona. táto novela zákona umožňuje získať príspevok z príjmov, z poplatkov tzv. skládkovacích poplatkov aj takým obciam, ktoré zavedú a zabezpečujú vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností. Ide o odpady z domácností napr. aj z komplexnej bytovej výstavby, kde naozaj nemajú hospodárske zvieratá, a predovšetkým ide o zhodnotenie. Toto triedenie sa robí za tým účelom, aby následne tento potravinový odpad bol zhodnotený. Samozrejme je veľmi správne, aby sme sa snažili minimalizovať tento odpad, ale to nie je predmetom tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:24 - 17:26 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy ste hovorili o tom, že vláda sa má zamyslieť nad plytvaním odpadov, je to vlastne ďalší príspevok zo série vašich kázní. Mňa by zaujímalo teda, že skúste nám povedať aj nejaký návrh, ž čo by mala vláda robiť, aby ľudia, ktorým ostávajú nejaké zostatky z jedla a nemajú hospodárske zvieratá, tak čo by mali robiť, či má vláda urobiť nejakú osvetovú kampaň alebo viesť nejakú veľkú nejakú kázeň v televízii. Chcel by som len upozorniť, hovorili ste o tom, že potraviny nazývame odpadmi. No odpad v zmysle zákona o odpadoch je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom....
===== alebo viesť nejakú, nejakú veľkú, nejakú kázeň v televízii. Chcel by som len upozorniť, hovorili ste o tom, že potraviny nazývame odpadmi. No, odpad v zmysle zákona o odpadoch je hnuteľná vec, alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade s týmto zákonom, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Je to úplne normálne, je to úplne v poriadku a v súlade, v súlade s logikou zákona o odpadoch, keď sa niečoho chceme zbaviť, tak sa to nazýva odpad.
A moja tretia poznámka sa smeruje k tomu, že neviem, či ste správne identifikovali o čom je tento zákon, teda táto novela zákona. táto novela zákona umožňuje získať príspevok z príjmov, z poplatkov tzv. skládkovacích poplatkov aj takým obciam, ktoré zavedú a zabezpečujú vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností. Ide o odpady z domácností napr. aj z komplexnej bytovej výstavby, kde naozaj nemajú hospodárske zvieratá, a predovšetkým ide o zhodnotenie. Toto triedenie sa robí za tým účelom, aby následne tento potravinový odpad bol zhodnotený. Samozrejme je veľmi správne, aby sme sa snažili minimalizovať tento odpad, ale to nie je predmetom tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:00 - 16:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem, ja som ešte chcel pánovi ministrovi poďakovať, jednak, že sa zúčastnil práve prerokovania tejto správy a tak isto chcem oceniť, že ministerstvo prejavilo respektíve zverejnilo záujem odtajniť register s takmer tisíckou pravdepodobných environmentálnych záťaží minulý týždeň, tak verím, že k tomu dôjde čo najskôr a tak isto ministerstvo prezentovalo zámer vyčleniť 580 miliónov eur na environmentálne záťaže zo štrukturálnych fondov. Ja by som bol veľmi rád, keďže nájdeme aj takú vzájomnú kooperáciu aj s hospodárskym výborom aj s výborom pre životné prostredie aby sme sa venovali aj tomu, práve tomu čo som hovoril tej identifikácií tých najdôležitejších environmentálnych záťaží a zároveň hľadať tie nákladovo najefektívnejšie riešenia. Niektoré environmentálne záťaže sa dajú vyriešiť úplne jednoducho spálením či už cementárni, alebo nejakej spaľovni, niektoré iba lepším pre skládkovaním čo takisto nie sú veľmi, veľmi drahé operácie, niektoré sa dajú zneutralizovať nejakou chemikáliou takže, existuje veľmi veľa dobrých, kvalitných, efektívnych riešení a tam by sme sa mali najviac sústrediť na to, aby sme tie peniaze, ktoré pridelíme, aby boli využité na čo najviac environmentálnych záťaží. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:47 - 15:49 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Šudík, bolo nám aj odporučené v čase práve pandémie COVID-19, aby sme sedeli v kanceláriách, pokiaľ nám to čas, teda pokiaľ nie je nevyhnutné, aby sme tu boli, ale samozrejme je to právo každého. Ja v kancelárii väčšinou sledujem program alebo si pripravujem práve takéto podklady na svoje vystúpenie, ktoré teraz prišlo trochu skôr, než malo.
Pán poslanec Kuffa, aké opatrenia sa idú prijať? Ministerstvo životného prostredia malo myslím, že aj minulý týždeň nejakú tlačovku práve, kde už naznačilo nejaké, nejaké prvé, prvé smerovanie kam s environmentálnymi záťažami. Ja, ja budem iniciovať aj na komisii, ktorú máme v hospodárskom výbore pre Komisia pre energetiku a obehové hospodárstvo, aby sme sa v jednej téme tomuto práve venovali niekedy v budúcnosti, keď nám to možnosti teda umožnia.
Pán Dostál, teda Ondrej, ďakujem za, za historický exkurz o transparentnosti, tak to už býva.
Pán Dobeš, vy ste mali veľmi presahový príspevok, o to by ste veľa v téme aj v odpadovom hospodárstve a teda môžem len súhlasiť. Áno, je veľmi veľa problémov, ktoré ešte treba, treba, treba riešiť.
Pán poslanec Potocký hovoril o tom, že, že neboli preinvestované peniaze. Ministerstvá, ministerstvá aj v predchádzajúcich vládach uvoľňovali cez štrukturálne fondy nejaké peniaze, neboli to nejaké veľmi horibilné sumy, ale boli to rádovo už milióny eur. Skôr pre mňa je dôležitá tá vec, že otvárajú dosť veľké riziká, teda dosť veľké otázky o transparentnosti tých použitia tých peňazí. Nechcem hovoriť o nejakých úplne konkrétnych prípadoch, ale, ale naozaj počul som aj v praxi, keď som sa stretával s ľuďmi, ktorí sa okolo toho motali, že, že napríklad aj v tej prípade, keď hovoríme o Vrakunskej skládke, čo bola gigantická investícia, takže sa dalo riešiť, že existovalo nejaké aj alternatívne riešenie podstatne lacnejšie, ale toto bude dôležité, aby sme sledovali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 15:29 - 15:38 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Už to bude lepšie. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážení prítomní, pán minister, chcel som zareagovať oveľa viac a oveľa podrobnejšie ale začnem trochu najprv s reakciou na pána Šudíka, že je to málo poslancov. Áno je tu málo poslancov ale, ale ten program sami vieme, že ten program je teraz tak veľmi chaotický, že zaskočil dokonca aj teda samozrejme aj mňa, že 54 bod programu je už teraz, tým pádom som si nestihol pripraviť úplne všetko čo som chcel si pripraviť. Ja som sa chcel venovať hlavne aj nejakým takým číslam, ja veľmi rád sa hrám s číslami. Chcel som vyčísliť koľko sa už preinvestovalo na environmentálne záťaže na Slovensku a chcel som sa trochu podebatovať aj o metodike, metodike identifikovania environmentálnych záťaží. No nič to, tak skúsim aspoň pár čísiel možno povedať. Chcem predovšetkým veľmi poďakovať pani verejnej ochrankyne práv, že sa venovala tejto problematike zjavne to vychádzalo z podnetov občanov, ktorých to, ktorých to trápi. Pani ombudsmanka identifikovala veľmi veľa problémov práve vo vzťahu k výkonu moci či už ide o pasivitu orgánov verejnej správy, nerešpektovanie zákonných lehôt, zastavenie konania z dôvodu, že povinnú osobu nemožno určiť čo je veľmi významný problém práve, práve z hľadiska aj teda identifikácie povinných osôb, prerušenie konania o určení povinnej osoby a stále prebiehajúce konania o určení povinnej osoby. Tak isto ste upozornili na možnú nedostatočnú komunikáciu medzi okresnými úradmi a ministerstvom životného prostredia. Aj pán minister nakoniec spomínal, že tu dochádza k veľkému prekryvu dvoch rezortov ministerstva vnútra, ktoré má v kompetencii okresné úrady a ministerstva životného prostredia, ktoré vytvára nejaký legislatívny rámec pre environmentálne záťaže.
Na Slovensku sa nachádza teraz v súčasnosti asi 1 200 environmentálnych záťaží. Dokonca minulý týždeň mal pán minister tlačovku a tam myslím bolo spomenuté číslo, že ide dokonca 1 817 environmentálnych záťaží. Vyzerá to ako veľmi hrozivé číslo ale to sú zatiaľ len také predbežné identifikácie, že by mohlo ísť o environmentálnu záťaž, v skutočnosti ich je potvrdených len 310 a 932 pravdepodobných myslím tak to je. Z celkového počtu 152 registrovaných záťaží s vysokou prioritou práve v tých 73 prípadov nebol ešte určený veď nebol vlastne určený pôvodca. Je to veľká záťaž práve z obdobia privatizácie a teda ešte najmä z obdobia pred rokom 1989 kedy vieme ako sa nakladalo s odpadmi. Našla sa vždy nejaká lokalita kde sa to bez nejakého utesnenia bez nejakej izolácie dôslednej sa ukladali proste stovky, tisíce ton nebezpečných látok čo je najextrémnejší prípad je práve teda v súčasnosti to PCB tam okolo Strážskeho a teda na Zemplíne tá situácia. Zaznela jedna informácia, že sanácia 32 environmentálnych záťaží si podľa ministerstva vyžiadala náklady vo výške takmer 80 miliónov eur. Keby sme to skúsili nejako prepočítať, že koľko peňazí by sme na to potrebovali na všetky tie environmentálne záťaže aspoň tie identifikované tak v priemere je to zhruba 2,5 milióna eur na jednu sanáciu. Ak je všetkých vysoko prioritných záťaží 152 potom odhadované priemerné náklady predstavujú 380 miliónov eur. Ak započítame všetky potvrdené environmentálne záťaže, potom odhadované náklady by boli až 770 miliónov eur.
Myslím, že sa už spomínalo aj číslo dokonca, že 2 miliardy eur, že sú nejaký taký rámcový odhad koľko by bolo. Faktom je, že ministerstvo nemá peniaze v samostatnej rozpočtovej položke ale faktom je aj to, že už sa preinvestovalo aj zo štrukturálnych fondov veľmi významné milióny a sú naplánované veľmi významné milióny eur na riešenie environmentálnych záťaží. Istotne sa nepodarí vyriešiť všetky environmentálne záťaže ani v dohľadnej dobe. Spomeniem príklad Rakúska. V Rakúsku to medzi rokmi 1989 až 2006 boli sanačné opatrenia na 144 kontaminovaných lokalitách hovoríme o období ´89 až 2006 a tieto boli podporované alebo s tak alebo buď podporované alebo úplne financované z verejných prostriedkov. Čiže išlo naozaj o verejné prostriedky aj v prípade Rakúska, ktoré má dlhoročný kapitalizmus a dlhoročný, dlhoročný kvalitne rozvinutú spoločnosť s dobre identifikovanými vlastníckymi vzťahmi. Celkové náklady na tieto opatrenia boli približne 1,1 miliardy eur z čoho 80 % nákladov bolo práve pokrytých z verejných prostriedkov. Takže, samozrejme je veľmi dôležité, aby sme identifikovali aj vlastníkov ale pravdepodobne sa nám nepodarí nikdy dosiahnuť situáciu, že budeme vedieť vyriešiť environmentálne zaťaženie len zo súkromných zdrojov.
Dobrou správou je, že existujú aj súkromné investície, myslím, že zo súkromnej investície bolo riešené aj SLOVALCO tam išlo myslím na investíciu myslím, že o 50 miliónov eur a tam išlo zväčša o súkromné peniaze. Takže toto je, je určite cesta veľkých spoločensky zodpovedných firme, aby, aby investovali aj do presne tých záťaží, ktoré im vznikli ešte v minulosti. Hovoril som o tom, že už aj v minulosti aj minulé volebné obdobia už sa venovalo veľmi veľa na investície na riešenie záťaží, čo si spomínam len z mojej praxe tak gudróny v Devínske Novej Vsi sa riešili napríklad. V roku 2007 rozhodol, rozhodol kabinet o tom, že zabezpečí sanáciu štyroch environmentálnych záťaží v Ružinove, v Kysuckom Novom Meste. Tam malo ísť 180 miliónov eur, priznám sa neviem aká je situácia momentálne, možno pán minister bude vedieť, ale to je už naozaj téma na, na inú, inú na inú časť nie časť práve tejto k tejto správe. Veľmi pozitívne hodnotím, že pani ministerka poukázala na niektoré tie, tie veci a spomínala aj teda tú, tú záležitosť ohľadom toho kedy odporúča ministerstvu životného prostredia a poslancom Národnej rady, aby prehodnotili zákaz sprístupňovania informácií o pravdepodobných environmentálnych záťažiach pre verejnosť a odstránili zo zákona o geologických prácach čiže geologického zákona práve taký konfliktný bod, ktorý toto, toto ustanovenie jednoducho tam určuje.
Ja budem veľmi rád a dúfam, že sa tomu budeme venovať, venovať čo najskôr. Tak toľko aspoň zhruba som chcel povedať, nevnímam, nevnímam problematiku environmentálnych záťaží až tak katastroficky ako tu zaznela napríklad v rozprave. Existujú niektoré lokality, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi nebezpečné, ktoré poškodzujú predovšetkým podzemné vody a to je hlavné riziko keď dochádza k nejakému dlhodobému, dlhodobému prieniku do podzemných vôd. Pretože tam už naozaj dochádza k ohrozeniu či už poľnohospodárskej výroby alebo aj priamo zdroju pitnej vody pre obyvateľstvo. V budúcnosti verím, že to som chcel ešte sa vrátim k tomu, že to ja nepovažujem, nepovažujem environmentálne zaťaženie všetky za veľmi, veľmi vážne, treba sa venovať naozaj tým, ktoré sú absolútne, absolútne prioritné, ktoré sú veľmi vážne a tiež sa domnievam, že by bolo dobre pozrieť sa na a znovu prehodnotiť a vytvoriť nejaký metodický rámec lepšie metodický rámec na hodnotenie čo, toho čo je environmentálna záťaž, čo teda spadá do toho. Nakoľko v európskej legislatíve prakticky na to nie je nejaké, nejaké usmernenia medzi krajinami vlastne neexistuje nejaká úplne jednotná metodika identifikácia, identifikácia environmentálnych záťaží. Takže toľko asi, toľko asi v skratke. K tej metodike som sa už nedostal už ani nemám čas, vlastne metodike som sa dostal takže tým by som to vlastne celé zakončil. Dobre, ďakujem veľmi pekne a ja budem veľmi rád keď pani ombudsmanka sa bude aj v budúcnosti venovať práve takýmto témam v oblastiach životného prostredia a environmentálneho práva hlavne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.11.2020 18:46 - 18:50 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem vás požiadať o jednu minútu prest..., teda takú, že prípravy na toto, pretože naozaj som netušil, že tak rýchlo pôjde program, tak ja si to tu len nahodím. Hneď to bude. (Reakcia z pléna.) Nevýhoda tých, ktorí ostali v sále a tým pádom sa im bod nepresúva. (Zaznievanie gongu.) No skúsim to aspoň takto stručne uviesť, aby som sa neopakoval tým, čo som už povedal pri prvom čítaní.
Táto úprava je celkom jednoduchá. V zásade upravujeme tam tzv. limity alebo referenčné rámce pre dodávateľov biopalív druhej generácie, ktoré boli nastavené na roky 2020 až, teda 2021 až 2022 v objeme, v minimálnom objeme 0,5 % a navrhujeme v ňom znížiť, znížiť na 0,3 %. Vzišlo to z aplikačnej praxe vzhľadom k tomu, že tie percentá biopalív druhej generácie neboli dodávané ani v roku 2019 a 2020 podľa zákona, takže museli sa, museli sa nejakými opatreniami ministerstva hospodárstva uvoľniť tieto pravidlá a teda priznať, priznať teda, že nie sú vybudované dostatočné kapacity a trh neponúka dostatok týchto biopalív druhej generácie na to, aby mohli byť dodané objednávateľom, resp. výrobcom už potom pohonných hmôt.
Takže na základe aj rokovaní zúčastnených strán došlo k tomu, že bude na tieto najbližšie dva roky znížený tento podiel na 0,3 %, čo je v súlade aj s európskou legislatívou a tie ďalšie roky zostávajú tak, ako boli aj v súčasnom znení zákona o obnoviteľných zdrojoch energie s tým, že budú pokračovať tie percentuálne podiely týchto limitov, týchto referenčných hodnôt v tých ďalších rokoch.
Takže znižuje sa na roky 2020, 2021, 2022 z 0,5 na 0,3, ale potom to následne pokračuje tým ďalším tempom. Úmyslom predkladateľov naozaj nie je nijakým spôsobom obmedzovať, obmedzovať alebo znižovať podiely biopalív druhej generácie, ich umiestnenia na trhu. Naopak práve vzišlo to naozaj len z požiadaviek teda v podstate súčasného stavu na trhu biopalív druhej generácie.
Takže budem veľmi rád a chcel by som vás požiadať o podporu tohto, tejto novely zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.11.2020 11:40 - 11:43 hod.

Radovan Kazda
V zastúpení pána predsedu výboru Kremského oznamujem, že výbor pre hospodárske záležitosti sa stretne dnes o 12.30, čiže o hodinu v zasadacej miestnosti č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.11.2020 11:31 - 11:31 hod.

Radovan Kazda
V zastúpení, pána predsedu výboru Kremského, oznamujem, že výbor pre hospodárske záležitosti sa stretne dnes o 13.00 hod. v miestnosti č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:13 - 18:15 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Blaha, bol by som rád, keby ste sa niekedy v živote aspoň opierali o fakty, namiesto o, namiesto tárania o ideách komunizmu a aké boli úžasné, a ako zlyhala iba, zlyhalo iba praktické prevedenie komunistických myšlienok. Komunistická myšlienka bola založená napr. na znárodňovaní, na družstevnom vlastníctve, na odsudzovaní majetku. Poviem vám pár faktov. V roku 1962 mali obyvatelia Slovenska očakávaný vek dožitia asi o rok vyšší, než obyvatelia Rakúska. Počas ďalších 30 rokov až po rok 89´ za komunistov sa zvýšil očakávaný vek o 6 mesiacov, zatiaľ čo Rakúšania o 6 rokov. Podobný trend bol na celom, v celom kapitalistickom v tom vašom hnusnom, podľa vás hnusnom, kapitalizme. O týchto 5 rokov života ste obrali všetkých dôchodcov počas tridsiatich rokov, o týchto 5 rok, 6, niekde až 8, obrali komunisti ľudí. To sú reálne roky života dôchodku, o toto ste ich obrali. Mohol by som hovoriť ďalšie a ďalšie fakty. Môžem hovoriť aké zanechali komunisti zhumplované životné prostredie. Pozerajte si konkrétne štatistiky v Správe o životnom prostredí, čo sa dialo po roku 1990 a ako sme začali postupne dobiehať v parametroch životného prostredia kapitalizmus. Môžme hovoriť o HDP, o dobiehaní v HDP, že za priemerný plat sme si v 89´mohli kúpiť 314 kilo ryže, dnes si môžme kúpiť 791 kilo ryže, že sme si mohli kúpiť v 89´ 68 kg bravčového karé a dnes 215 kilov bravčového karé. O čom pre Boha hovoríte? O akých výdobytkoch komunizmu. Pozrite si priemernú obytnú plochu, v akých krtincoch sme bývali v porovnaní so západom na priemerný počet na jedného obyvateľa. Prestaňte tárať o komunizme, lebo o ňom nič, nič neviete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 16:16 - 16:17 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcel by som oceniť príspevok pána poslanca Ferenčáka, ktorý vychádza naozaj aj z aplikačnej praxe. A som veľmi rád, že aj v opozícii sa venujú niektorí poslanci práve problematike odpadového hospodárstva. V postate som sa len chcel spýtať jednu otázku a tú už ste spomínali v závere, teda že existuje stanovisko ministerstva životného prostredia, ktoré nakoniec malo aj tlačovú konferenciu a malo ju aj s pánom prezidentom ÚMOS-u Rybníčkom, kde navrhli teda riešenie nejakého odkladu, ktoré budú riešiť v tej vyhláške o ktorej sa tu hovorilo. A teda mám, z toho som nejak mal dojem, že ÚMOS viac-menej súhlasí s týmto riešením, čiže to je moja prvá otázka, že či máte takú istú informáciu. A moja druhá otázka je, že či ste tento svoj návrh najprv prerokovávali nejakým spôsobom s ministerstvom životného prostredia na základe nejakej konzultácie a či ste z toho mali nejaký výsledok. Lebo si myslím, že by bolo celkom fajn, keby sme rozbehli takúto debatu v týchto vyslovene odborných otázkach, ktoré nie sú ani vpravo ani vľavo, ktoré sú praktické vykonávanie niektorých opatrení. Keby sme to rozvinuli tak širokospektrálne v rámci celej opozície aj koalície. Ďakujem.
Skryt prepis