Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.1.2021 o 18:59 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 18:59 - 19:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, neviem, či ste niekedy absolvovali aspoň nejaké tímové riadenie alebo nejakú tímovú poradu, lebo opäť to bolo naprosto, naprosto od veci, bolo to mimo prerokovaný návrh vlády. (Reakcia z pléna.) Podobne tak ako všetci poslanci (zaznenie gongu), s ktorými sa tu teraz musíme zdržiavať nejakých päť hodín, všetci poslanci ĽSNS, ktorí tárajú dve na tri mimo predmetného návrhu vlády. To je jedna vec.
Druhá vec je, ktorá ma veľmi zaujala na vašom vystúpení. Váš predchodca pán poslanec Kotleba povedal, že, že je zlé, keď niečo zakazujeme, je zlé, keď vláda teda niečo zakazuje, že ľudia s tým trpia. Vy, naopak, tvrdíte, že je zlé, keď sa niečo zatvára. Úplne v opačnom, opačnom zmysle, tak ako hovorí váš stranícky šéf, ktorý hovorí naopak, že, že je zlé, keď sa niečo zatvára, teda že ľudia trpia, a vy tvrdíte, že, vyčítate, že, že niečo nezavreli.
Prosím vás, dohodnite sa v rámci svojho klubu, čo je vaše, váš návrh, čo je vaše politické, váš politický program, lebo trávime tu veľmi veľa času táraninami a my tiež by sme veľmi radi pracovali a rokovali k predmetnému návrhu zákona. Tieto táraniny sa naozaj nedajú počúvať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 17:56 - 17:57 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, vy ste tu prejavili znepokojenie s tým, že páni poslanci, viacerí poslanci nechcú počuť vaše vystúpenie. Možno to bude tým, že ako je u vás veľmi pravidelné a u vašich kolegov, rozprávate úplne od veci k úplne inému, k úplne inej norme. Nerozprávate k prerokovanému bodu programu, pretože obmedzenie prevádzok nesúvisí s týmto prerokovaným núdzovým stavom. Nesúvisí s tým ani zatváranie škôl, týka sa to úplne iných noriem, týka sa to rozhodovania Úradu pre verejné zdravotníctvo podľa úplne iného zákona.
Keď hovoríte o tom, že niektorí živnostníci nemôžu chodiť do práce, no tak opäť to nie je pravda vzhľadom k tomu, že môžu chodiť do práve, práve majú výnimku zo zákona o núdzovom stave.
To znamená, že naozaj by som veľmi odporučil nabudúce neverklíkovať a nepokúšať sa našívať svoju vlastnú tému, vašu vlastnú tému na akýkoľvek prerokovávaný bod vzhľadom k tomu, že sa vám to ale absolútne, ale absolútne nedarí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2020 10:19 - 10:20 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Taraba, ja by som chcel tak ako doplniť. Bol to veľmi vecný príspevok. Chcel by som len doplniť, asi ste čítali aj správu NKÚ k návrhu štátneho rozpočtu. A NKÚ konštatuje, že v kontexte medzinárodného porovnania ohlásenej pomoci v súvislosti s odstraňovaním dopadov pandémie sa momentálne nachádza Slovensko na chvoste. To znamená, že tých fiškálnych opatrení nie je toľko ako v iných krajinách v pomere teda k percentám HDP. Je to k 11. septembru. Nevieme, aký bude ten konečný výsledok. Zrejme to asi ešte vzrastie. To neviem. Ale v každom prípade ten, tie výdavky nie sú až také obrovské ako v iných krajinách teda v pomere, v pomere k HDP. A, samozrejme, v tomto, v tomto súhlasím. Je dôležité, je dôležité šetriť a nie zadlžovať sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 9:24 - 9:27 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 342a, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 471 z 27. novembra pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 187 z 1. decembra, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 138 z 1. decembra a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 115 z 1. decembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, tlač 342, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 116 z 1. decembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 9:10 - 9:12 hod.

Radovan Kazda
Ďakujem. Navrhujem hlasovať dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2020 9:09 - 9:11 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 o regionálnej investičnej pomoci, tlač 268, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 373 z 3. novembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 149 zo 16. novembra, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 101 z 19. novembra a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 91 z 23. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča hlasovať o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci, tlač 268, schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 112 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 9:02 - 9:06 hod.

Radovan Kazda
Hlasovanie navrhujem dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2020 9:02 - 9:05 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, tlač 267, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 372 z 3. novembra pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 148 zo 16. novembra a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 90 z 23. novembra. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 a 3 hlasovať spoločne, teda hlasovať s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 321/2014, tlač 267, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 111 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2020 10:07 - 10:09 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 342.
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:24 - 17:26 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy ste hovorili o tom, že vláda sa má zamyslieť nad plytvaním odpadov, je to vlastne ďalší príspevok zo série vašich kázní. Mňa by zaujímalo teda, že skúste nám povedať aj nejaký návrh, že čo by mala vláda robiť, aby ľudia, ktorým ostávajú nejaké zostatky z jedla a nemajú hospodárske zvieratá, tak čo by mali robiť. Či má vláda urobiť nejakú osvetovú kampaň, alebo viesť nejakú veľkú nejakú kázeň v televízii.
Chcel by som len upozorniť, hovorili ste o tom, že potraviny nazývame odpadmi. No, odpad v zmysle zákona o odpadoch je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Je to úplne normálne, je to úplne v poriadku a v súlade, v súlade s logikou zákona o odpadoch, keď sa niečoho chceme zbaviť, tak sa to nazýva odpad.
A moja tretia poznámka sa smeruje k tomu, že neviem, či ste správne identifikovali, o čom je tento zákon, teda táto novela zákona. Táto novela zákona umožňuje získať príspevok z príjmov z poplatkov, tzv. skládkovacích poplatkov aj takým obciam, ktoré zavedú a zabezpečujú vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností. Ide o odpady z domácností napríklad aj z komplexnej bytovej výstavby, kde naozaj nemajú hospodárske zvieratá. A predovšetkým ide o zhodnotenie. Toto triedenie sa robí za tým účelom, aby následne tento potravinový odpad bol zhodnotený. Samozrejme, je veľmi správne, aby sme sa snažili minimalizovať tento odpad, ale to nie je predmetom tohto návrhu.
Skryt prepis