Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 17:48 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 15:31 - 15:51 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Dobre, ideme, áno. Dobrý deň. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vypočul som si pozorne príspevky pána ministra ešte minulý týždeň, ktorý tú teraz dnes nie je, ale bol tu ešte dopoludnia. Tak isto pána spravodajcu, teda pani spravodajkyne, pána predkladateľa, pani poslankyne Marcinkovej, tiež som čítal aj status pána podpredsedu Šeligu. A tak jak som to postupne čítal, tak som si tak začal klásť takú otázku, že sú tu v tomto parlamente nejakí pravičiari, sú tu nejakí konzervatívci. Myslel som hlavne na to, že pravičiari, samozrejme pravičiarov vidím. Pravičiari sú v našom klube SaS. Pre klasický ekonomický pravičiar vníma náklady, výnosy, neschvaľuje vopred nejaké uznesenie, ktoré za prvé, nemá nejaký obsahový význam a za druhé, nevieme že či vôbec ak by sme začali uplatňovať a predstavovať si niečo pod tým významom, tak či by sme vôbec na to mali. Čiže klasický ekonomický pravičiar samozrejme najprv ráta peniaze, zisťuje do akej miery vieme tie ktoré opatrenia uplatniť. Tak isto som si kládol otázku, že či sú tu konzervatívci. Klasický konzervatívec predpokladám vychádza z takého antropocentrického prístupu. To znamená, že je, je výsledkom prírody resp. príroda bola, príroda vznikla na to, aby jeho výsledkom bol človek, ktorý sa má o tú prírodu starať, má ju využívať a má s ňou rozumne a eticky nakladať. Nie klíma je našim pánom, ale, prosím, nie klíma je našim pánom, ale my sme výsledkom istého evolučného vývoja a my máme sa o túto prírodu starať. A teda obávam sa zatiaľ z týchto prvých príspevkov, že som tu nevidel konzervatívcov. Očakával som, že v klube OĽANO budú, že budú v klube možno SME RODINA, ale zatiaľ z tých príspevkov som to nejak, nejak zásadne nevybadal. Tak ale možno že sa ešte dočkáme.
Skúsim teda krátko, ale teda teraz aj vysvetliť nejako podrobnejšie. Ja si veľmi vážim angažovanosť mladých ľudí, ktorí sa starajú o globálne témy, ktorých zaujímajú globálne témy a chcú naozaj riešiť aj problém zmeny klímy. Chcel by som však zareagovať na niekoľko požiadaviek signatárov tejto petície za zmenu klímy. Tých požiadaviek ktoré teda zazneli v tejto, v tejto výzve, v tejto petícii. Za prvé, signatári žiadajú Národnú radu Slovenskej republiky aby vyhlásila stav klimatickej núdze. Ja som si kládol otázku, že čo to vlastne tá klimatická núdza je. No je to taký veľmi nejasný pojem, je to v podstate nedostatok čohosi, nedostatok klímy, neviem. Tento pojem sa do takzvaného eurospíku, respektíve do slovníka v Európskom parlamente dostal v novembri 2019 kedy Európsky parlament schválil uznesenie o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia. Tento dokument sa volal Klimatická a environmentálna núdza. Vtedy ho podporilo 429 poslancov, 225 bolo proti, resp. 225 nepodporilo, tak. V schválenom texte Európsky parlament tvrdí, že vyhlasuje stav klimatickej a environmentálnej núdze. Ani tento dokument však nedefinoval, že čo je klimatická núdza. Nijakým spôsobom to tam neodôvodňuje. Pozrel som si jeden z najznámejších cambridge slovníkov, ktorý tam poskytuje nejaký výklad definície čo je klimatická núdza climatic emergency. A rozumie pod tým vážne a naliehavé problémy, ktoré sú spôsobené alebo pravdepodobne budú spôsobené zmenami svetového počasia, najmä tým že sa svet otepľuje v dôsledku ľudskej činnosti zvyšujúcej hladinu oxidu uhličitého v atmosfére. Tak isto aj slovenský oficiálny preklad spojenia climatic emergency znel v doterajších dokumentoch ako riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy. Až v tejto najnovšej deklarácie Európskeho parlamentu zaviedli nový pojem núdzový stav v oblasti klímy. Takže riadiac sa teda týmto slovníkom, ktorý považujem za veľmi prestížny poslanci Europarlamentu odhlasovali, že deklarujú vážne a naliehavé problémy spôsobené zvyšovaním CO2, teda oxidu uhličitého.
Tak som si tak položil otázku, že či my alebo vy, my všetci či považujeme za zmysluplné deklarovať, že nám spôsobuje problémy niečo proti čomu bojujeme už tridsať rokov, už od Kjótskeho protokolu v 92-hom už takmer tridsať rokov o niečom o čom má vedomie bezmála každý občan Slovenska, pretože naozaj to environmentálne vzdelávanie a to povedomie je tu naozaj veľmi vysoké, a o niečom na čom už teraz míňame stovky miliónov euro ročne na tejto boj proti zmene klímy. Takže naozaj nenašiel som odpoveď, vyšiel som aj von spýtal som klímy, že čo, čo si predstavuje, že aké má potreby. Nedostal som žiadnu odpoveď. Vyšiel som tam pod ten transparent, ktorý tam ešte bol minulý týždeň, kde znelo, že "Klíma ťa potrebuje". Tak som sa spýtal klímy že čo potrebuje a klíma mi zase neodpovedala.
Chcel som tým naznačiť, že naozaj tento pojem je veľmi, veľmi nejasný. Mali by sme si dávať konkrétne opatrenia, konkrétne ciele a nevymýšľať si nejaké veľmi divné, divné nové slovníky pod ktoré vlastne ani nevieme, že čo máme pod ne vopchať.
Naozaj by som odporúčal, aby sme, aby sme vyhlasovali núdzový stav pre merateľné veličiny. Vieme si predstaviť čo je napríklad núdza rozumu. Veľmi často sa s tým, alebo aspoň občas stretávam tu v parlamente v niektorých rozpravových príspevkoch. Viem si predstaviť núdzu vyrovnaného rozpočtu. S tým budeme teraz po tom veľkom zadlžení spôsobenom aj a nielen pandémiou naozaj veľmi čeliť. Toto sú reálne merateľné veličiny.
Ďalej, ďalšou tou požiadavkou ktorú, ktorú mali títo signatári petície, požadujú zaviazať vládu aby podriadila prípravu a schvaľovanie legislatívy štátnych politík a štátnych projektov k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2000 v roku 2040. Súčasný stav je asi taký, že v podstate všetky členské krajine Európskej únie sa prihlásili k uhlíkovej neutralite ale do roku 2050. Posledné bolo myslím že, najviac vzdorovalo myslím že uhoľné Poľsko najmä kvôli tomu, že teda majú naozaj takú štruktúru palivovú energetickú.
Mám tu niekoľko bodov k tomu, prečo by sme nemali pristupovať. Ten prvý hlavný bod je, že opäť nemáme to ničím podložené, nemáme žiadne, žiadne výpočty, nemáme žiadne analýzy koľko by sme potrebovali opäť a čím zaťažiť nielen rozpočet verejných financií, ale aj samozrejme aj podnikateľský sektov. Pri stanovaní takýchto ambicióznych cieľov by sme nemali zabúdať na to, že zavádzanie opatrení pre uhlíkovú neutralitu výrazne poškodzuje našu ekonomiku na úkor konkurencie. Spomaľuje cieľ vlád vymaniť sa ľudí, vymaniť sa z chudoby, vymaniť ľudí z chudoby. Ak to poviem na príklade, tak čím viac zvyšujeme verejné výdavky a vnucujeme súkromné výdavky na boj proti klíme, tým viac smerujeme k tomu, že všetkým ľuďom nútime
===== smerujeme k tomu, že všetkým ľuďom nútime, že sa síce budú voziť v luxusnom vozidle, ale nebudú si môcť kúpiť chlieb, lebo všetko minieme na prioritu toho jedného obrovského cieľa, ktorý je síce vážny a ktorý potrebujeme riešiť, ale musíme vidieť aj to, že priorít je veľmi veľa.
Za druhé, Európa je svetovým lídrom, na to nezabúdajme. Európa je svetovým lídrom boja proti emisiám skleníkových plynov. Zaťažuje priemysel obrovskými výdavkami na zakupovanie emisných kvót. Európa si už dlhodobo týmto, týmito opatreniami podkopáva svoju konkurencieschopnosť vo svete, ak sa k tejto snahe nepripoja ostatné veľké ekonomiky. V prípade napríklad obchodovania s kvótami, emisnými kvótami vieme, že naozaj v tomto je líder, takmer ojedinelý líder, aj keď niektoré krajiny už teda zvažujú už teda tiež podobný systém. Cena emisných povoleniek už atakuje v súčasnosti nové rekordy a idú tam naozaj stá milióny až stá miliardy eur ročne práve na boj proti zmene klímy.
Takisto nezabúdajme na to, že podiel Európy na celkovom objeme skleníkových plynov vo svete je iba 9 %. Najväčšími znečisťovateľmi sú Čína, USA, Brazília, Rusko, India. Európa produkuje minimum emisií, no zároveň si kladie veľmi ambiciózne ciele. Nazdávam sa, že by sme mali v tom pokračovať, ale v tempe, ktoré bude reflektovať NATO, že Čína, napríklad Čína plánuje v najbližších piatich rokoch otvoriť toľko nových uhoľných elektrární ako je v súčasnosti v prevádzke v Európe. Tento náš príliš ambiciózny cieľ v podstate bude mať práve ten cieľ, že dosiahne práve aj to, že vyženie fabriky do týchto krajín, vzhľadom k tomu, že sa staneme naozaj nekonkurencieschopní a nedosiahne sa primárny cieľ znižovania produkcie skleníkových plynov. Dosiahne sa to, že tie fabriky sa presunú do iných krajín.
Nezabúdajme tiež na to, že Európa znižuje emisie skleníkových plynov. Robí to prakticky už posledných tridsať rokov, robí to aj takisto aj Slovensko. Znižuje od roku 1990 produkciu skleníkových plynov, čiže tieto ciele naozaj veľmi intenzívne, veľmi intenzívne pracuje na splnení týchto cieľov v znižovaní produkcie skleníkových plynov.
Samotné Slovensko investuje stovky miliónov eur ročne na boj proti zmene klímy, či už ide o výdavky na už zmieňované emisné kvóty skleníkových plynov, taktiež dotácie prostredníctvom štrukturálnych fondov, to sú desiatky miliónov eur ročne, tarifa cez prevádzkovanie systému. Keď si zapnete svetlo už platíte poplatok, ktorý ide na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie až po napríklad kvóty na podiel biopalív v pohonných hmotách. Toto sú už zavedené politiky. Tieto tu naozaj fungujú už veľa rokov, naozaj intenzívne, systematicky bojujeme proti, proti zvyšovaniu produkcie skleníkových plynov a bojujem za to, aby sa znižovala produkcia skleníkových plynov.
No, chcem upozorniť na to, dámy a páni, že ak podľahneme tomuto vábeniu imaginárnym heslám, ak podľahneme vábeniu socialistov, prípadne nejakých populistov a schválime uhlíkovú neutralitu už v roku 2040, môže sa nám stať, že za rok príde požiadavka na rok 2038, potom na rok 2035, opäť bez žiadnej ekonomickej analýzy dopadov vplyvov.
Je tam ešte jeden tretí cieľ, pokiaľ to stihnem. Chcel by som sa ešte dotknúť tretieho, tretieho záujmu signatárov. Požadujú, aby sme prijali ambicióznejší cieľ redukcie emisií do roku 2030 až na úrovni 65 %. Nepovažujem to za správne rozhodnutie. V strane Sloboda a Solidarita tvrdíme, že každému záväzku EÚ na zníženie emisie skleníkových plynov musí predchádzať dôkladná analýza všetkých dôsledkov tohto opatrenia, jeho dosah na národné hospodárstvo a tvorbu HDP.
Asi poznáte všetci Gretu Thunberg, známu svetovú ekologickú aktivistku práve v oblasti boja proti zmene klímy. Ona veľmi často vyčíta politikom, že namiesto toho, aby sme riešili zmenu klímy, tak jedine o čom dokážeme hovoriť sú peniaze a rozprávky o nekonečnom ekonomickom raste. Som presne teraz citoval. No, ja sa domnievam, že Greta Thunberg sa mýli, pretože je to spojitá nádoba. My potrebujeme rozprávať o peniazoch a hospodárskom raste, ak chceme dosiahnuť ciele v oblasti znižovania produkcie skleníkových plynov. Je to jednoducho jedna spojitá nádoba.
Dovoľte mi, ešte vrátiť sa k hlasovaniu Európskeho parlamentu o klimatickej núdzi. Ako som už spomínal, vtedy ho podporilo 429 poslancov, 225 bolo proti. A vrátim sa aj teda k mojej otázke o konzervatívcoch, o pravičiaroch v poslaneckom zbore Národnej rady. Kto hlasoval za túto deklaráciu v Európskom parlamente. Hlasovalo za túto deklaráciu zoskupenie, to boli Zelení/EFA, to je v podstate ľavicové socialistické zoskupenie, tam všetci hlasovali "za". Hlasovali "za" Európska zjednotená ľavica, Severská zelená ľavica, to sú prakticky čistí viac-menej socialisti. Takmer by som to mohol nazvať asi až niektorí komunisti, takisto hlasovali "za". Progresívna aliancia socialistov a demokratov, ide o taký ten sociálnodemokratický prúd v Európskom parlamente. Drvivá väčšina hlasovala "za", iba dvaja boli "proti". Myslím, že 147 bolo "za". Zoskupenie Renew, to sú progresívci, možno by som to, nie som až tak politologicky úplne presne zdatný, ale možno že by som to niekde prirovnal k Progresívnemu Slovensku v slovenských pomeroch. Tam bolo "za" 82 z 98 poslancov, europoslancov.
Kto hlasoval "proti" alebo nebol "za" túto deklaráciu, tak samozrejme, neboli tam "za" populisti a nacionalisti. Tí sú vždy proti čomukoľvek čo je v Európskej únii, takže tam nebudeme očakávať, kedy zahlasujú za čo. Tak tí boli teraz "proti". Ďalšia skupina, ktorá bola proti bola skupina Európskej ľudovej strany. To sú viac-menej konzervatívci, niektorí trošku viacej ekonomicky doľava, niektorí doprava, ale myslím, že by sme mohli tak súhrnne povedať, že to sú konzervatívci, ktorí ho práve nepodporili túto deklaráciu. Tú deklaráciu, o ktorú sa opiera práve aj táto, táto petícia. A taktiež ju nepodporili európski konzervatívci a reformisti. To sú zjednodušene pravicoví konzervatívci a liberáli, lebo členmi tohto zoskupenia je aj europoslanci za SaS.
Vážené dámy, vážení páni, zmena klímy je veľmi vážny a globálny problém, ktorému musíme čeliť. Mňa však dosť na tejto rozprave desí to, že to presvedčenie ľudí, že vláda dokáže vyriešiť každý problém, že vláda jednoducho je tu tá, ktorá ako keby spôsobila zmenu klímy, ako keby ju dokázala vyriešiť okamžite nejakými opatreniami. Trošku mi to pripomína aj vlastne celé toto obdobie posledného roka, kedy vládne nejaké presvedčenie u ľudí, že vláda dokáže zastaviť komplet celú pandémiu, čo samozrejme, nie je pravda, lebo pandémiu jednak nespôsobila a pandémia jednoducho sa nedá úplne zastaviť. A ak sa dá zastaviť, tak len úplne hroznými ťažkými ekonomickými opatreniami, ktoré zlikvidujú ekonomiku.
Snahu dosiahnuť extrémne prísne a ambiciózne ciele v znižovaní emisií skleníkových plynov vnímam v horizonte najbližších 20 rokov takmer ako nezrealizovateľnú. Samozrejme, pokračujeme v tých opatreniach, ktoré sú. Zvyšujeme ešte výdavky, ale nevnímame ju, že tento boj bude nejak veľmi významne úspešný. Naozaj toto nie je v moci vlády a vlád, aby dokázali zvrátiť takýto obrovský globálny problém. Vieme sa však na zmenu klímy adaptovať, urobiť účinné adaptačné opatrenia. Keď na to príde, tak robme aj opatrenia typu zvyšovanie hrádzí a ďalšie a ďalšie, zelené strechy. Vieme urobiť zvyšovanie zádržnosti vody v krajine. V strednodobom horizonte vidím tiež veľmi malé šance, ale v takom tom dlhodobom horizonte, keď hovoríme rádovo o desiatkach rokov, tak to čo by nám najviac pomohlo a čím by sme naozaj urýchlili, urýchlili boj proti zmene klímy, tak to je uvoľniť ekonomiku, umožniť naozaj tomu právnemu poctivému globálnemu kapitalizmu, aby sa uplatnil, aby podnikatelia mohli vyvíjať nové technológie, aby si mohli vymieňať tieto technológie, aby existovala voľná výmena nielen technológií, ale aj mozgov, práce a aby naozaj slobodná výmena trhu bola tým hybným impulzom, ktorý čo najskôr vytvorí podmienky na to, aby vznikli, vznikli predpoklady, že sa budeme vedieť technologicky popasovať s bojom proti zmene klímy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 11:01 - 11:02 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa Šuteková, Európska únia je svetovým lídrom boja proti zmene klímy v globálnom meradle. Súhlasím s vami, že naozaj dalo by sa rozprávať veľmi veľa hodín, stovky hodín, stráviť tým výpočtom opatrení, nákladov na opatrenia v boji proti zmene klímy. Máme vypočítané a investujeme veľmi veľa financií na boj proti zmene klímy a na adaptačné opatrenia a práve preto, že mali by sme o tom rozprávať stovky hodín, než zavedieme nejakú, nejakú definíciu. Tak práve preto ja by som navrhoval, aby sme najprv tie stovky hodín o tom rozprávali. Tak ako to robíme v každom štandardnom procese, keď ideme schvaľovať nejaký, nejaký ďalší nový cieľ. Tak najprv si určíme koľko to bude stáť, či na to máme prostriedky, akým spôsobom vnútime podnikateľom nejaké ďalšie náklady a následne až na to si určíme nejaký ten cieľ, ktorý budeme vedieť potom presadiť aj na legislatívnej úrovni. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 10:52 - 10:54 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa Marcinková, zmena klímy je veľmi významný a vážny problém proti, teda proti dopadom zmeny klímy a príčina zmeny klímy bojujeme už tridsať rokov. Mám také dve poznámky, ktoré ma zaujali vo vašom príspevku. Tá prvá je, že nespájal by som to, nespájal by som tento problém s inými environmentálnymi problémami akým je napríklad smog v Číne. Emisie tuhých znečisťujúcich látok sú iný environmentálny problém, ktorý veľmi máličko súvisí so zmenami klímy.
Moja druhá poznámka sa týka vášho pozmeňujúceho návrhu. Patrím k tým, ktorí majú problém s týmto pozmeňujúcim návrhom z toho dôvodu, že pojem klimatická núdza je podľa mňa bezobsažný, nemá, nemá nijakú náplň, je to len nejaké deklaratívne pomenovanie čohosi čo nemá obsah. V roku 2019 keď bol tento pojem nejakým spôsobom uvedený do Európskeho parlamentu v dokumente Klimatická a environmentálna núdza, taktiež nezaznela žiadna definícia klimatickej núdze. Ja by som naozaj nechcel hlasovať za niečo o čom neviem či to nie je nejaký bianko šek s peniazmi, ktoré ani nemáme, s nákladmi, ktoré ani nemáme a ktoré budeme musieť neskôr znášať. Tak prípadne keby ste vedeli zareagovať, že čo to naozaj, že čo si máme predstavovať pod tým pojmom že klimatická núdza by som sa vás chcel spýtať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 14:00 - 14:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, ďakujem za váš zaujímavý príhovor aj s tým záverom, ktorý sa týka budúcnosti vládnej koalície. Ja verím, že koalícia vydrží. Rád by som zareagoval jednou poznámkou. Signatári klimatickej petície požadujú vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Európsky parlament schválil v novembri 2019 dokument, kedy prvýkrát vlastne vznikol tento názov. Bol to dokument s názvom Klimatická a evironmentálna núdza. A podporilo ho 429 poslancov, 255 bolo proti. Ja pevne verím, že tých 255 poslancov nepovažujete za tých extrémistov, ktorí chcú zničiť životné prostredie, pretože sú to ľudia s normálnych štandardných politických strán, ktorí poukazujú iba na to, že aj pri boji proti klíme musíme sledovať výdavky, musíme hľadať výdavky, teda hľadať peniaze a následne ich efektívne používať. Nie sú to žiadni extrémisti. Aj v klimatickej otázke existujú rôzne názory, akým spôsobom pristupovať k riešeniu boja proti klíme. Pevne verím, či už na tomto mojom súčasnom poste alebo na tom bývalom, ktoré bude najbližšie asi už budúce, sa budeme ďalej stretávať a budeme ďalej spolu diskutovať o týchto otázkach. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 11:03 - 11:04 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
P8n poslanec Suja, tak ja dúfam, že k tomuto sa nebudeme utiekať. Ja som sa hneď opravil ako to bolo s tou náhodou. Ale tak vy si vyberiete jednu časť. Ale už keď teda sa bavíme o tom, tak musím povedať, že naozaj aj niektorí moji kolegovia, čo viem, tak veľmi málo sa vyskytujú v sále, keď debatujete vy. Ja si myslím, že vy a teda vašich kolegovia zvolení za ĽS NS, ja si myslím, že tu odpoveď si musíte asi, asi skôr vy. Pretože tá sála býva naozaj veľmi prázdna vtedy, keď, keď argumentuje, keď vystupuje niekto z vášho klubu alebo z vášho bývalého klubu. Takže toto, ja si myslím, že by bolo dobré, akože naozaj akože nedávať do nejakej diskusie.
Čo sa týka teda toho samotného, tej samotnej vecnej podstaty a teda, ja si veľmi rád vypočujem napríklad argumenty pána poslanca Suska z opozície. A teda on ma tiež upozornil na jednu nepresnosť, takže sa mu ospravedlňujem a veľmi pekne mu ďakujem za to upozornenie, že som si nevšimol niečo v tom uznesení.
Opravujem teda, lebo reagujem na vás, pani prezidentka pravidelne vystupuje aj na verejnosti a takisto pravidelne vystupoval aj minister zdravotníctva. Takže nemyslím si, že by nebol dostatočný kontakt výkonnej moci a takisto pani prezidentky s verejnosťou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 10:40 - 10:42 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem Pán poslanec Blaha. No znovu vždy sa mi to stane, keď tu náhodou som, keď teda náhodou vy vystupujete lebo ja som tu pomerne často, skoro stále ja sa nečudujem, že ste sa stáli komunistom lebo tá vaša spôsobilosť argumentovať je fakt naozaj veľmi desivo slabá až nedôstojná. Napríklad len čo som z rýchla zachytil po prvé, vy tvrdíte, že denne zomrie sto ľudí a my riešime niečo iné. To je falošný argument. To že zomiera v dôsledku pandémie sto ľudí je síce veľmi smutné ale neznamená to, že vláda nemá vykonávať aj iní aktivity. Neznamená to ani to, že nemal riešiť vládnu krízu. Nasúkali ste sem falošný argument. je to dokonca argument blížiaci sa argumentu vzbudzujúcemu pocit, súcit pardon, súcit tak sa to volá myslím presne. Ďalej ste povedali, že všetci sú dohodnutý o riešení vládnej krízy. Falošný predpoklad, úplne nezmyselný, vôbec ho nemáte nejako zdôvodnený, tie rokovania stále prebiehajú, my to vieme tu konkrétne všetci zdokumentovať, že prebiehajú rokovania. Ďalej som zistil, že ste objavili kauzalitu medzi testovaním a počtom úmrtí, to by som naozaj chcel vedieť odkiaľ ste ju objavili , vy ste ju prezentovali asi ako výsledok nejakej vedeckej štúdie. V skutočnosti naozaj veľa vlád využíva testovanie a nie je preukázané, že by táto kauzalita existovala. Samozrejme nejaká štúdia tu v budúcnosti môže dokázať, ale vy to prezentujete ako keby to bol fakt ale pri tomto je to falošný argument. Ďalej vyčítate premiérovi spôsoby vládnutia. Presne tento spôsob vládnutia a vedenia vlády viedlo ku kríze vlády. V ďalšom kroku však kritizujete že riešime vládnu krízu. Tak to je zaujímavé, že vy hádžete jedno tvrdenie za druhým do zdôvodnenia jedného a toho istého argumentu. Hoci tie tvrdenia sa navzájom vylučujú. Takže ja vás chcem poprosiť, naozaj je to veľmi nedôstojné, na tento poslanecký zbor, neustále hádzať falošné argumenty. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 10:03 - 10:05 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, no ja mám trošku problém s týmto uznesením a poviem v čom. Vy tam teda požaduje, aby, aby vlastne prišli zodpovedať tie informácie, ktoré požadujete aj pani prezidentka. Pani prezidentka pravidelne informuje v tých kompetenciách, ktoré má a teda nemá veľmi veľké kompetencie v oblasti pandémie, v chránení občanov proti pandémii. Pána predsedu parlamentu sa môžete spýtať hoci kedy, ten tu stále sedí, takže on vás môže informovať v akejkoľvek rozpravovej alebo v akejkoľvek inej procesnej oblasti a čo sa týka kontroly vlády samozrejme opäť môžete využívať stále všetky mechanizmy a dokonca javil, že vám pravidelne mechanizmus poslanca, že oslovuje ministerstvo životného prostredia, keď mi nie je niečo jasné a z pozície poslanca komunikujem, komunikujem s jednotlivými ministerstvami, keď potrebujem nejaké, nejaké informácie. Škoda, že vaši kolegovia, resp. ani kolegovia z opozície nevyužívajú návštevu výborov, kde sa môžu priamo pýtať ministrov, ktorí predkladajú nejaké normy. Pána Žigu som tam nevidel ani nepamätám, pán Puci chodí občas, pán Kodrót chodieva relatívne pomerne častejšie, ale niektorí nechodievajú vôbec, ani jeden poslanec zvolený za ĽSNS, tam chodí veľmi málo kedy. Takže nevyužívajú to, túto možnosť. No to je asi tak zhruba všetko, čo som chcel povedať. Tak isto mám ešte jeden veľký problém s tým, že, že vy vlastne vychádzate z toho predpokladu, že vláda môže teda, že vláda vie prijať opatrenia, aby boli dôsledne občania chránení pred dôsledkami pandémie COVID-19. Ale to nevie žiadna vláda. To žiaľ nevie žiadna vláda, je to stále len snaha urobiť, čo najviac opatrení, aby to zabralo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2021 18:37 - 18:45 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, táto novela je veľmi krátka, týka sa len jedného ustanovenia. Skúsim veľmi v krátkosti uviesť, že o čo v tomto návrhu ide.
V novembri 2019 predchádzajúci parlament schválil... (reakcia z pléna), schválil novelu zákona o odpadoch, bolo to ešte teda za vlády, za predchádzajúcej vlády, ministrom bol László Solymos. Poslanci koalície odobrili v tejto novele aj povinnosť pre, na zavedenie, na vybavenie zvozového vozidla vážiacim systémom. To znamená, že ten, kto vykonáva zber, teraz už citujem priamo teda z ustanovenia, toho konkrétneho, ktoré sa teraz chceme zmeniť, išlo o ustanovenie § 16 ods. 10. Ten paragraf znel takto: Ten, kto vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, tzv. neobalov, v obci, je povinný zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo.
To znamená, že de facto každá zberová spoločnosť musela v termíne do 1. januára 2023 vybaviť zberové vozidlá takýmto vážiacim systémom. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje novelu zákona o odpadoch, my sme sa rozhodli, že nebudeme čakať teda na túto novelu, keďže zostáva tam už len nejakých 22 mesiacov a táto novela zákona by mohla prísť možno na prerokovanie až niekedy na jeseň, čo už by bolo naozaj veľmi málo času na zariadenie sa tých zberových spoločností týmito zberovými zvozovými vozidlami. Ministerstvo životného prostredia argumentovalo práve snahou vtedy, vtedajšie ministerstvo snahou zaviesť množstvový zber komunálneho odpadu. Toto, tento zámer, je úplne relevantný korektný, rešpektujeme ho, teda ako navrhovatelia. Chcem len povedať to, že k čomu on vedie, k akým negatívnym dôsledkom.
Skúsim vymenovať niektoré. No, predovšetkým táto povinnosť neznamená, keď zrušíme túto povinnosť, neznamená to, že to nebudú môcť ďalej, ďalej si dávať na tie vozidlá tieto, tieto vážiace systémy.
On je však veľmi nevýhodný napríklad pre mestá. V mestách žije skoro polovica obyvateľstva Slovenska. Mestá zvážajú, približne polovica obyvateľov žije v komplexnej bytovej výstavbe, a mestá zvážajú tým istým vozidlom tú istú obec na tú isto miesto. Oni toto vážiace zariadenie vôbec nepotrebujú. Pre nich je to absolútne zbytočná, stratová investícia, pretože tam zberá sa to väčšinou teda zo stojísk, existuje tam nejaký paušálny systém alebo paušálny, teda poplatkový, alebo paušálny kombinovaný s množstvovým systémom. Oni to teda vôbec, vôbec nijakým spôsobom nepotrebujú a teraz by boli vlastne zaťažení tou povinnosťou zakúpiť tieto vážiace systémy, ktoré vážia, teda ktoré stoja približne, v rozsahu od nejakých 5-tisíc do 30-tisíc eur. Samozrejme, to by sa premietlo potom aj do poplatkov za komunálny odpad, lebo tá zberová spoločnosť by ich musela následne teda nainštalovať na to zariadenie, na tú, na ten smetiarsky voz, keď to takto povieme.
A treba povedať ďalšiu vec teda, že každý odpad, ktorý je teda smetiarskym vozidlom vyzdvihnutý, ten je následne potom odvážený ešte aj na skládke. To znamená, že ide o dvoj.. v podstate o dvojnásobné váženie tej istej hmotnosti. Nedáva to zmysel naozaj pre veľmi veľkú väčšinu miest a obcí na Slovensku. Pre tých, ktorým to dáva zmysel, tí naďalej môžu požiadať zberovú spoločnosť, dohodnúť sa so zberovou spoločnosťou, ktorá to vozí, aby tento vážiaci systém, tieto váhy si tam nainštalovala.
Podobne tak je to riešené v podstate vo všetkých krajinách, ktoré poznám na okolí. Nepoznám jednu jedinú krajinu, kde by takáto povinnosť bola zavedená. To je dosť dôležité povedať, že naozaj ide o takú veľmi zvláštnu reguláciu, ktorú, ktorú, neviem, z akých dôvodov bola takto prísne stanovená.
Treba povedať aj to, že tie vážiace systémy, to teda mám informácie priamo od zberových spoločností, nie sú veľmi výhodné napríklad do sklonitého terénu, lebo tam nie sú veľmi použiteľné, keďže tam sú proste, v nejakých tých horských dedinách to nie je veľmi použiteľné. A má to aj ďalšie negatíva, napríklad v tom, že to spomaľuje, spomaľuje to nakladanie toho, toho smetného koša, keď to tak nazveme, tej kukanádoby. A takisto to aj spomaľuje tú premávku, samozrejme, tým pádom. A takisto to aj znižuje operatívnu hmotnosť toho vozidla. To znamená, že následne to má aj dokonca negatívny environmentálny efekt v tom zmysle, že to vozidlo sa musí otočiť viackrát, pretože povedzme, no, ja neviem o 5 % menej môže tú operatívnu hmotnosť toho vozidla naložiť tým odpadom. To znamená, že má to ešte aj takýto ten negatívny efekt.
Nespochybňujeme, nespochybňujeme, samozrejme to, že tam, kde sa obec rozhodne, tam to môže v pokoji, kľudne, v komunikácii so zberovou spoločnosťou zaviesť, tak ako to bolo doteraz a tak, ako aj v iných obciach na Slovensku je už takýto systém zavedený a podľa mojich informácií už aj sú teda zberové vozidlá vybavené týmto zariadením.
Takže toľko asi tak v skratke. Je veľmi dôležité povedať, že keď niečo neprikážeme, tak to neznamená, že niečo zakazujeme. A toto je myslím, že taký hlavný message, ktorý chceme dať v tejto úprave.
A chcel som spomenúť ešte jednu vec. Túto úpravu, resp. pri tvorbe tohto zákona v roku 2019 my sme, teda nie my, ale tuto kolegyňa a kolegovia niektorí, ktorí sú aj dnes v parlamente, aj zo SaS, aj z OĽANO, aj z ďalších klubov, sme práve namietali túto pripomienku. Teda mali sme túto pripomienku. Namietali sme teda toto znenie tohto paragrafu a podpísalo sa pod neho viacero poslancov vrátane poslancov OĽANO aj pána ministra Budaja. To znamená, toto znenie prakticky preberáme v tej podobe, ako bolo vtedy, vtedy navrhnuté, a teda súhlasili s nim aj v súčasnosti už koaliční poslanci, ktorí sú aj tu v parlamente alebo teda v prípade pána ministra Budaja už teraz priamo v exekutíve. A my sme to, samozrejme, konzultovali aj s ministerstvom životného prostredia, ktoré odobrilo tento návrh.
Toľko asi v stručnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 18:33 - 18:34 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Tomáš, ja sa spýtam tú istú podotázku čo pána poslanca Blahu, lebo stále vychádzate s jedným predpokladom, že núdzový stav nezaberá, a že vlastne toto je len nejaký zakryvný, zakryvný manéver, aby sa ľudia nemohli zhromažďovať. Tak ja by som chcel naozaj, že keby ste mohli nejak podložiť nejakou štúdiou alebo nejakou indíciou, že môžeme naozaj vylúčiť to tvrdenie, že núdzový stav pomohol sploštiť tú vlnu pandemickú tak presne, ako to ukazujú tieto čísla. Lebo dovtedy, kým to budete tvrdiť len tak ako štátnicky nejaký tu prejav alebo pokus o štátnicky prejav, tak naozaj to nemá žiadny zmysel, skúste to, prosím, nejako podložiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 17:48 - 17:50 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Blaha, keby som sa stihol prihlásiť skôr, tak by som povedal, že hneď po vás sa prihlási veľa poslancov zvolených za ĽSNS, ktorí s vami aj budú súhlasiť, lebo podobne ako vy sa neunúvajú podložiť svoje tvrdenia faktami, alebo aspoň nejakými indíciami. No, stalo sa, nestihol som sa prihlásiť skôr. Napokon nie to nič prekvapujúce, lebo svedectvom toho, že máte s identifikovaním kauzality a s odlišovaním kauzality a korelácie naozaj dlhodobo problém, je aj fakt, že ste komunistom.
Tvrdili ste, že núdzový stav nepomáha. Tak sa pýtam teda naozaj, keď dôverujem naozaj tomu, že máte vedecký titul, na základe čoho ste na to prišli. Opatrenia v núdzovom stave predsa smerovali aj k zníženiu mobility, o ktorej ste hovorili aj vy. Smerovali aj k ďalším opatreniam, uloženie pracovnej mobility a ďalším a ďalším pracovnej povinnosti, pardon a ďalším opatreniam. Tak ja sa pýtam, kde vy čítate, že núdzový stav nepomáha.
Podobne tak ste povedali, že celoplošné testovanie vedie k vyššej úmrtnosti na Slovensku. No keby ste sa pokúsili naozaj vedecky argumentovať a mať naozaj zaslúžiť si ten svoj vedecký titul, no tak naozaj museli by ste povedať, že má testovanie plošné otázky pre a teda aj proti argumenty za a argumenty aj proti. Celoplošné testovanie napríklad zachytilo veľmi veľa rádovo až desaťtisíce infikovaných. Takže okrem toho, že zvýšilo na krátky čas mobilitu počas toho, kedy ľudia išli na test, tak zachytili aj infikovaných. Takže chcem vás poprosiť, aby ste naozaj pokúsili sa aspoň niekedy v parlamente, aj keď už tomu naozaj veľmi neverím, prinášať fakty a indície pre svoje ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis