Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

1.7.2021 o 15:00 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 23.7.2021 17:27 - 17:40 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, mám tu pripravených niekoľko bodov. Bude to trochu ťažšie, lebo vidím, že je tu ešte stále dosť veľký ruch v sále, tak sa pokúsim nejako sústrediť. Chcem sa vyjadriť k tomuto návrhu, ktorý podporujem, a pokúsim sa vysvetliť asi v troch-štyroch bodoch, prečo ho podporujem. (Ruch v sále.) Možno, pán predsedajúci, keby ste vedeli ešte urobiť trochu kľud v sále. (Zaznievanie gongu.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pán poslanec, už je kľud v sále, môžete pokračovať.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. V tých rozpravových príspevkoch sa veľmi často zaznievalo, že dvojaký meter, diskriminácia, rozdeľovanie ľudí na dve kategórie. Stále som nad tým tak veľmi rozmýšľal a najprv jedna poznámka. My v podstate od minulého roka, od niekedy jesene sme tu mali zavedené testovanie cez Ag testy. Takisto ich ľudia museli absolvovať, pokiaľ chceli sa zúčastňovať buď nejakých podujatí, alebo teda navštevovať prevádzky. Chcel by som sa spýtať kolegov z opozície, že teda či to bola tiež diskriminácia, či toto tiež tak veľmi významne kritizovali, pretože to bol nástroj, akým spôsobom identifikovať aspoň niektorých, nejakú časť ľudí, ktorí sú infikovaní.
V čase, kedy začínala, začínala celá pandemická vlna, tá prvá pandemická vlna, vtedy bola ešte vláda predsedu vlády Pellegriniho a tá si stanovila jasné podmienky, ktoré v podstate trvajú dodnes. Tie sa vôbec nijako nezmenili, pokračovala v nich aj táto vláda. Tie podmienky, keď to tak veľmi poviem stručne, zneli tak, že ľuďom, u ktorých hrozí nezanedbateľné riziko, že by mohli po infikovaní sa vírusom zomrieť alebo skončiť v nemocnici s nejakým ťažkým stavom, alebo mať dlhodobé následky, alebo šíriť toto ochorenie, treba znížiť mobilitu. Zaviedla to aj prvá vláda, teda predchádzajúca vláda predsedu vlády Pellegriniho, pokračovala v tom takisto aj táto vláda. Na týchto podmienkach sa vlastne vôbec nič dodnes nezmenilo. Všetky vyhlášky, ktoré boli od ÚVZ, Úradu verejného zdravotníctva, ktoré boli od vlády v núdzovom stave, sledovali tento jeden cieľ - znížiť mobilitu obyvateľstva.
To, čo sa zmenilo, je to, že v súčasnosti prišli na trh vakcíny, prišiel spôsob, akým by mohli občania znížiť, u občanov, ktorí túto vakcínu prijmú, by sa mohlo znížiť riziko infikovania, takisto by sa aj znížilo, znížila možnosť šírenia toho vírusu a predovšetkým teda sa znižuje to riziko tých ťažkých následkov zdravotných a to vysoké riziko úmrtia. Samozrejme, to riziko stále je, ale je podstatne, podstatne nižšie. Toto je to, čo sa zmenilo od toho spoločného postupu, ktorý mala predchádzajúca vláda a ktorý má aj táto súčasná, že už pod tieto podmienky, ktoré boli dané obidvomi vládami, už nespadajú občania, ktorí sú zaočkovaní, pretože tí už, tým už nehrozí do takej miery, že by to riziko, to riziko úmrtia, to riziko ťažkých zdravotných následkov a takisto, čo je podstatné, títo ľudia aj v menšej miere sú šíriteľmi tohto vírusu. To som sa informoval už aj u infekto... teda u imunológov, takisto u lekárov, tá pravdepodobnosť je vraj podstatne nižšia, že ľudia zaočkovaní šíria ďalej ten vírus ako ľudia nezaočkovaní. Toľko k tomu.
Ja by som sa chcel teda spýtať opozície, lebo pán Takáč mi tu neodpovedal, teda že sme teraz v tejto súčasnej situácii, že čo by sme mali robiť. Príde tá ďalšia pandemická vlna, príde, nemala by byť už taká veľká, taká významná, tá pravdepodobnosť už, tie dôvodné predpoklady sú, že by nemala byť taká významná, ale čo by sme mali robiť. Pravdepodobne, zrejme, asi znovu bude snahou vlády znižovať mobilitu občanov. Takže mali by sme opäť zatvárať obchody? Veď toto opozícia celý čas kritizovala, že boli zatvorené obchody. Čo, tak potom sa pýtam, čo by ste robili. Tak máme nechať opäť vlastne zaočkovaných a nezaočkovaných bez akéhokoľvek rozdielu, umožniť im vstup do prevádzok s tým rizikom, že práve títo nezaočkovaní budú opäť, naďalej v tej vysokej miere zomierať alebo budú mať veľmi ťažké stavy.
Je zaujímavé, že páni z opozície čím viac hovoria o tom, ako je všetko zlé, tak nepovedia vlastne návrh riešenia. Ani raz som ho nezaznel, nezačul, nepočul som, že čo treba robiť. Iba že toto je zlé, toto je strašne všetko zlé, komplet, čo sa robí, je komplet zlé. Toľko na margo teda toho, že sa ten cieľ vlády, ktorý bol už aj za prechádzajúcej vlády, ten platí aj teraz a vláda tieto, tento cieľ sa snaží naplniť.
Ja sám som bol veľkým kritikom niektorých tých opatrení vlády, už som to spomínal aj v predchádzajúcom príspevku. Zdalo sa mi, teda mal som dojem, že už pri takých veľmi dlhotrvajúcich, veľmi dlhotrvajúcom lockdowne už prevyšujú negatívne dôsledky, budúce, očakávané, nad tými pozitívnymi, ktoré sú v tých predčasných úmrtiach, ktoré boli vlastne cieľom týchto opatrení.
Chcem ešte druhý bod. Sloboda očkovania. No, to je, je to oveľa, oveľa zložitejší problém, ako sa tak veľmi jednoducho prezentuje. Aspoň takýto dojem mám. Celkom dobré ekonomické riešenie by bolo, keby si mohli ľudia sami platiť náklady za ošetrenie, keď budú chorí, keď ochorejú na... (Reakcia z pléna. Zaznievanie gongu.) Ďakujem. Prosím, nevyrušovať ma. (Zaznievanie gongu.) ... sami za ošetrenie. V tom momente, áno, toto by bol veľmi zaujímavý, veľmi dobrý model, lebo keby si mohli hradiť všetci alebo keby sa zaviedlo pravidlo, že budú si všetci hradiť náklady na ošetrenie, tak v tom momente máme vlastne zabezpečenú slobodu, v tom momente ľudia, ktorí sa zaočkujú, znížia si pravdepodobnosť toho, že by museli tieto náklady platiť. Ľudia, ktorí sa slobodne rozhodnú nezaočkovať, tak ich, tak to riziko si zvýšia. Takže v tomto momente to vyzerá ako veľmi zaujímavé riešenie, ale vieme, že toto riešenie sa nedá presadiť, nie je ani veľmi ako technicky realizovateľné. Pretože ako budeme vyhodnocovať, ako budeme vyhodnocovať, čo patrí pod tie náklady, akým spôsobom budeme vyhodnocovať prípady, kedy by nastali trvalé následky napríklad? A takisto ako budeme vyhodnocovať opäť tie negatívne externality vo forme šíriteľov toho ochorenia, ktorí sa nedali zaočkovať a šíria ho vo vyššej miere?
Čiže áno, sloboda očkovania, tento nápad, tento nápad mi pripadá ako principiálne veľmi zaujímavý a veľmi, možno by priniesol zaujímavé a dobré riešenie, kvalitné, ktoré by uspokojilo aj ľudí, ktorí chcú, ktorí volajú po slobodnom, slobodnej voľbe v očkovaní, ale má veľmi veľa nedostatkov. Za prvé sa nedá realizovať, za druhé stále tam zostáva táto negatívne externalita.
Tretí bod sa týka povinného očkovania. Hovorím, celkom otvorene sa priznávam k tomu a hovorím a presadzujem, aby v momente, kedy sa zistí, že zaočkovanosť obyvateľstva je veľmi nízka, že sa nedarí dosiahnuť vyššiu ako požadovanú mieru zaočkovania, tak som za to, aby sa zaviedlo aj povinné očkovanie pre niektoré skupiny obyvateľstva, predovšetkým pre starších a pre zdravotnícky personál. Ja v tomto naozaj nevidím vôbec žiadny problém pre dosiahnutie kolektívnej imunity, pre dosiahnutie toho, aby nenastávala vysoká úmrtnosť práve tých starších ľudí. Tak toto opatrenie vnímam ako síce krajné, keď sa nepodaria, nepodarí dosiahnuť tie ciele inými spôsobmi, ale ako absolútne legitímne.
Posledný bod. To, čo ma veľmi prekvapilo, je to, akým spôsobom sa mnohí poslanci vydali tou cestou populizmu. Tou cestou populizmu, že sa nesnažia ani nejakým spôsobom presviedčať ľudí o tej všeobecne rozšírenej, rozšírenej informácii, že sloboda voľby v očkovaní je absolútne najlepšie riešenie, ktoré nemá žiadne negatívne externality, ktoré vlastne nič nespôsobuje, že je to v podstate len slobodné rozhodnutie, ktorým nikto nikoho nepoškodzuje. Toto ma osobitne veľmi mrzí práve aj u poslancov koaličných zo SME RODINA. Ja pevne verím, že na túto vlnu populizmu nebudú naskakovať ďalej, že tak ako podporovali všetky opatrenia vlády, ktoré vláda robila doteraz, s tým cieľom, s tými cieľmi, ktoré som hovoril úplne na začiatku, tak vakcinácia a podpora ľudí a motivácia ľudí pre očkovanie je absolútne jasný, jasný, jasné pokračovanie tej istej politiky. Mrzí ma, že teda, mrzí ma, že na túto vlnu naskakuje čoraz viac poslancov. Je mi jasné, že poslanci opozície budú naďalej stále hovoriť iba to, čo sa páči ľuďom, a nie to, čo je pravda, že budú naďalej nenavrhovať žiadne opatrenie, ktoré by sme mali robiť, a pevne verím, že aspoň tá časť koalície našej podporí túto normu.
A pevne verím, že raz dosiahneme stav, kedy aj oveľa viac poslancov zboru bude ochotných presviedčať, presviedčať voličov, nebude ochotných len plniť akýkoľvek ich zámer, akýkoľvek ich, akúkoľvek ich žiadosť, ale pokúsia sa aj presviedčať svojich voličov o tom, že je dôležité v tomto prípade aj motivovať k vyššej miere očkovania.
Podporujem tento návrh a pevne verím, že sa ho dnes, respektíve zajtra podarí presadiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 16:51 - 16:53 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, vaše stanovisko strany o dobrovoľnom očkovaní tu už bolo povedané strašne veľakrát, všetci ho poznáme, bolo povedané veľmi veľakrát, čiastočne sa s ním stotožňuje asi aj veľká časť koalície. A ja mám teda jednu otázku, lebo čím viac hovoríte o tom, o tej slobode očkovania, slobode výberu očkovania a neočkovania, tým menej rozprávate, že teda čo robiť. Čo robiť v prípade, keď príde jeseň, príde ďalšia pandemická vlna, ktorá, máme dôvodné predpoklady, že naozaj aj príde, a dôvodné predpoklady, že už by nemala byť taká veľká, ale ona príde a začnú opäť zomierať, začnú opäť zomierať najmä nezaočkovaní ľudia, to je čistý vedecký fakt, čisté konštatovanie aj zistení na základe už prebiehajúcich, teda po očkovaní a teda v etape, kedy už sú ľudia zaočkovávaní, tak je to úplne jednoduchá otázka. A tá moja jednoduchá otázka znie, teda povedzte už aspoň raz, povedzte aj tým voličom, že teda čo budete robiť, čo navrhujete vy ako strana, že budete robiť, keď táto vlna nastane. Čo budete robiť? Budete zatvárať obchody, opäť obmedzíte podnikanie? To je to, čo ste vlastne kritizovali celý čas. Alebo pustíte podnikanie, dovolíte, aby zaočkovaní aj nezaočkovaní chodili spolu do obchodu, aby tí zaočkovaní, aby tí nezaočkovaní viac šírili ten vírus a viac podliehali riziku úmrtia? Povedzte, čo budete robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 12:57 - 12:59 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolega Ondrej, v podstate ďakujem.
Budem reagovať na pána Linharta. No, ja mám takú obavu z týchto reakcií, ktorú ste mali aj vy, že ste trochu mylne, mylne naskočili na rétoriku, rétoriku ľudí, ktorí si úplne opačne vysvetlili cieľ, ktorý je sledovaný touto úpravou. A to mi je zvláštne, pretože ten cieľ je naprosto jasný. Ak by nastala situácia opäť, že bude rásť pandemická vlna, tak vlády urobia to isté, čo robila aj vláda pána predsedu aj bývalého Pellegriniho, to, čo robila táto vláda, to, čo robili všetky vlády vo svete, bude sa snažiť znižovať mobilitu ľudí. Ale teraz nastala situácia, že u niektorých ľudí už nie je potrebné znižovať mobilitu, lebo sú zaočkovaní, to znamená, že nemajú také vysoké riziko úmrtia a nemajú také vysoké riziko následkov. Takže toto dobré opatrenie, ktoré umožní nezamknúť ekonomiku, ktoré umožní, aby títo ľudia mohli navštevovať tieto služby, a toto opatrenie, ktoré ho umožňuje aj tým ostatným ľuďom, keď sa dajú pretestovať, aby takisto mohli ich využívať, tak toto opatrenie, si myslím, že nie je možné ani nepodporiť, je to veľmi dobré opatrenie, po ktorom túžila aj celá opozícia, ktoré nám vyčítala celá opozícia. A nejakým záhadným spôsobom ste sa pridali práve na túto rétorickú vlnu, ktorú ste absolútne otočili, absolútne otočili v zmysle celého toho a namiesto toho, aby ste podporili tento návrh, tak v podstate opakujete tie isté lži, demagógie a prekrúcania, ktoré teraz tu produkuje opozícia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.7.2021 12:49 - 12:54 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pokúsim sa hovoriť teda, na rozdiel od mojich predrečníkov viacerých, k veci, teda k skrátenému legislatívnemu konaniu.
Podmienky, dôvody pre skrátené legislatívne konanie ustanovuje rokovací poriadok, určite ich poznáte, za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody Národná rada môže sa uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní. V tomto prípade si myslím, že návrh je naprosto jednoznačný. Týmto návrhom môžeme zabrániť obrovským hospodárskym škodám.
Skúsim to vysvetliť krátko. Mali sme dva lockdowny, tzv. lockdowny, teda veľmi striktné opatrenia, v dôsledku ktorých alebo, respektíve opatrenia, ktorými sme, došlo, teda ktorými došlo k zatvoreniu napríklad prevádzok, k zákazu hromadných podujatí, k zákazu aj zhromažďovaciemu, ale budem sa teda hlavne obracať na tieto prvé dve. Došlo k zásadnému, k zásadným hospodárskym škodám, pretože podnikatelia nemohli podnikať, kultúrna obec nemohla robiť svoju prácu, poskytovať svoju, svoje služby pre ľudí. Takisto trpelo veľmi veľa, tisíce ľudí, ktorí podnikajú povedzme v jarmočníctve alebo v takých nejakých úplne malých, drobných službách.
Ja som tento lockdown, hlavne ten druhý, ony boli dva. Ten prvý bol, myslím, že desaťtýždňový a druhý bol takmer až, ak sa nemýlim, až päťmesačný. Ja som tento lockdown veľmi zle znášal a ja som ho veľmi často aj verejne kritizoval. Kritizoval som tú mieru tých opatrení a najmä teda v tom, v tej druhej časti, teda v tom druhom veľkom, veľkom zamknutí ekonomiky alebo teda veľkej časti ekonomiky som mal dojem, že v istom momente už očakávané budúce negatívne dôsledky začínajú prevažovať nad očakávanými súčasnými prínosmi z tých, z týchto opatrení. A pod tými negatívnymi dôsledkami, samozrejme, myslím aj budúce predčasné úmrtia, odkladanie operácií, predčasné úmrtia v dôsledku psychickej ťažoby, predčasné úmrtia v dôsledku toho, že ľudia sa dostávajú na existencionálne dno v dôsledku týchto opatrení.
Keď hovorím o očakávaných, tak hovorím to preto, a veľmi to zdôrazňujem, že vláda, ktorá sa rozhodla robiť tieto opatrenia, takisto vychádzala len z očakávaných, vychádzala viac-menej z predpokladov, ktoré dostávali, ktoré dostávala na základe epidemiológov, infektológov a na základe ďalších odborníkov. Samozrejme, nedalo sa očistiť, nedal sa vytvoriť nejaký čistý model, kde by sme jedno opatrenie iba zaviedli a vyskúšali, že či naozaj zaberá na zníženie krivky, potom to druhé alebo paralelne obidve, preto sme stále tápali a všetky vlády na svete v podstate tápali v týchto, v týchto, v nastavení týchto opatrení. Preto keď hovorím, že som kritizoval budúce očakávané, tak je to, negatívne dôsledky, tak je to veľmi podobné. To boli proste, nevedeli sme to odhadnúť, len sme vedeli, že už to trvá veľmi, veľmi dlho a naozaj, že už dostávajú sa ľudia do veľmi ťažkých existencionálnych problémov, pretože prichádzali o svoj príjem, o svoje živobytie, o to, čomu sa venovali vo svojom živote, čo bolo pre nich prioritné. Čiže nie, nebola to len tá ekonomická stránka. Bolo to aj to, že tí ľudia naozaj prišli o to, čomu venovali svoj život na tento krátky časový úsek, respektíve už potom aj dosť dlhý.
Takže ja veľmi vítam tento návrh, že ide v skrátenom konaní. Ja by som dokonca ocenil, keby sa to podarilo už minulý mesiac presadiť. Tak ako už povedal aj Ondrej Dostál, strana SaS ho podporí, pretože tento návrh umožňuje, umožňuje nezamknúť ekonomiku. To je absolútne dôležité. Toto je jeho obrovský, obrovský profit.
Ja chcem oceniť pána ministra Lengvarského, že je v tomto postoji stály, pevný, že má odvahu povedať, hovoriť o tom, že nemôžeme už zamknúť ekonomiku takýmto spôsobom prísnym. A pevne verím, že teda poslanci podporia aj toto prvé čítanie, lebo naozaj hrozia tu hospodárske škody, a toto riešenie umožňuje minimálne nezamknúť ekonomiku a dovoliť podnikateľom, aby podnikali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 12:01 - 12:03 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, rozprávať 15 minút, z toho asi jednu vetu k návrhu zákona, tak to celkom mi nesedí k vašej vete, že trafíte kolík po hlavičke. 15 minút to bolo k predmetu toho, čo bude v prvom čítaní, jedna alebo dve vety sa týkali skráteného legislatívneho konania. No, žiaľ, zas vám to nevyšlo. Chcem iba pripomenúť, že hovoríte o tom, že chceme skomplikovať život. Táto vláda robí to isté, čo robila aj vaša vláda. Snažila sa obmedziť mobilitu ľuďom, u ktorých hrozí veľké riziko, že by mohli zomrieť alebo že by mali trvalé následky, alebo že by s ťažkým stavom skončili v nemocnici. V tejto línii ide aj tento návrh, ktorý oslobodzuje tých, ktorí už v tejto podmienke, túto podmienku nespĺňajú, resp. už im nehrozí takéto, takéto veľké ohrozenie. Je to stále tá istá línia, akú zaviedla aj vaša vláda ešte pod pánom Pellegrinim.
Pozrite sa na Izrael, ako to nefunguje. Ja som si pozrel teraz tie čísla, práveže to funguje. Samozrejme, že pandemická vlna rastie, je to úplne prirodzené. Počet úmrtí je naprosto minimálny, takže opäť nevyšlo.
A ešte k tomu, že vyjdite von, že mám vyjsť von, tak ja som vyšiel, ja som vyšiel dokonca aj predvčerom pred kubánskych protestujúcich a ja som sa s nimi aj rozprával, tak ako mi odporúčate. Vy ste sa pred nimi nerozprávali, vy ste sa tam postavili s nejakým heslom a potom ste zakrákali, že vraj sú to nejakí agenti nejakej americkej ambasády. No, samozrejme, nebola to pravda, ja som sa s nimi rozprával, boli to riadni, slušní občania, ktorí žijú na Slovensku a chcú slobodu na Kube.
Takisto som prechádzal aj teraz, chcel som prejsť, chcel som sa rozprávať. No tento dav začal do mňa drgať, jeden mi povedal, že som buzerant pojebaný, a tak som mal pocit, že asi sa so mnou nechcú rozprávať.
Skryt prepis
 

2.7.2021 15:25 - 15:27 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem rozprávať naozaj krátko. Chcel by som len naozaj oceniť tento, túto snahu. Vláda nemôže vplývať na celú komplet cenu elektriny, nevie vplývať na trhovú cenu, silovú, silovú, silovej elektriny, ktorá proste sa vyvíja na trhu a žiaľ, teraz veľmi výrazne rastie. Naozaj veľmi výrazne rastie, že cena elektriny pre domácnosti bude rásť, ale vláda vie zasiahnuť do niektorých mechanizmov ako a ktorými vie aspoň tú časť ceny elektriny, ktorú vie ovplyvniť, tak do nej vie nejakým spôsobom zasiahnuť, a to je práve tá tarifa za prevádzkovanie systému. Týmto, týmto návrhom sa snažíme predĺžiť tú podporu, ale zároveň aj má to priviesť k tomu, aby keď nie narastala, teda keď nie znížila sa, tak minimálne, aby nenarastala tá cena tým spôsobom akým sa teda očakávalo. Vieme to aj takýmto spôsobom nejakým, nejakým upraviť, a toto je primárny cieľ návrhu, aby sa dostala pod kontrolu tarifa za prevádzkovanie systému a zároveň teda, aby sa kryl historický dlh. Takže ja by som vás chcel poprosiť o podporu tohto zákona. Ďakujem.

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
A rovnako súhlasíte, aby sa hlasovalo o tomto bode dnes.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Áno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.7.2021 15:14 - 15:21 hod.

Radovan Kazda
 

Vystúpenie 2.7.2021 15:11 - 15:13 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 496) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 762 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor č. 284 z 10. júna 2021, Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 191 z 10. júna 2021.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval dňa 14. júna 2021. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (tlač 496) schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 194 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím , rozpravu a hlásim sa zároveň do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 11:36 - 11:38 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán Mičovský, ten, hovorili ste o tom konflikte, ktorý môže nastať o tom, o ktorom sme tu rozprávali veľmi dlho, o bezzásahovosti, o miere chránených území. Tento predpis, ktorý schválime, chceme schváliť, tento konflikt ani nevytvorí, ale ani ho nevyrieši. On ho len posunie do nejakej ďalšej roviny, do nejakej ďalšej, ďalších, vytvorí nejaké ďalšie možnosti. Nás čaká teraz naozaj veľmi veľká rozprava v budúcnosti o miere bezzásahovosti, ale aj rozprava. Ja by som bol veľmi rád, keby sme aj rozpravu o miere chránených území, Slovensko patrí medzi krajiny s gigantickým podielom chránených území na svete a niektoré sú naozaj, že až kontraproduktívne a mali by sme otvoriť tú otázku, že či, do akej miery vytvoriť systém, kde by boli naozaj že veľmi striktne chránené a naopak potom ďalšie lesy využívané normálnym, klasickým hospodárskym spôsobom.
Ja mám pri tomto predpise dosť veľké obavy, aby neeskalovali populistickú zelenú politiku. Žiaľ, posledné roky až desaťročia sa stretávame práve s eskaláciou, vnímam teda veľmi eskaláciu populistickej zelenej politiky. Obávam sa o to, aby sme nešli do extrémistických riešení, ktoré by poškodili riadne hospodárenie v lese, ktoré by poškodili ekonomiku Slovenska. Ja som za to, aby bola miera bezzásahovosti, ale aby sme o tomto viedli naozaj dlhú debatu so všetkými zúčastnenými stranami.
Tento návrh podporím a pevne verím, že táto debata prebehne veľmi rozsiahlo a korektne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 1.7.2021 15:00 - 15:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pýtal som sa preto na ten, nejaký ten presný obsah, lebo, tej, toho memoranda, lebo nebolo zatiaľ zverejnené nikdy, tak touto cestou by som možno chcel aj poprosiť ministerstvo, že či by ho mohlo zverejniť, lebo myslím, že tam neobsahuje nejaké že obchodné informácie (reakcia ministra: "Neobsahuje vôbec."), a položil by som teda ešte tú doplňujúcu otázku. Ďakujem aj za tú informáciu, že o tých motivačných nástrojoch, ako potom teda dosiahnuť ten cieľ. Ja som absolvoval minulý týždeň konferenciu, kde som sa rozprával aj s cementármi, mali tam aj prezentáciu a teda pre nich je dosť veľký problém v tom, že oni v súčasnosti prijímajú teda ten zahraničný odpad, ale ten je taký homogénnejší, je to hlavne priemyselný odpad. Tak možno by som sa chcel spýtať na takú doplňujúcu otázku, že ako vytvoriť tú transformáciu, aby oni dostali ten zmesový komunálny odpad, ktorý nemá takú tú vyhovujúcu kvalitu veľmi pre nich, ani teda ten upravený, ktorý síce berú, ale v súčasnosti majú naozaj že homogénny odpad, relatívne oveľa homogénnejší odpad z toho zahraničia.
Skryt prepis