Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.10.2021 o 15:43 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 15:43 - 15:45 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Áno, takto som aj ja rozumel vlastne tomu konceptu, tomu návrhu a jeho dôvodom toho návrhu, že áno na Slovensku, resp. minimálne na tom pracovisku dôjde k zníženiu radiačnej záťaže zamestnancov. To je naprosto bez pochyby fakt, keďže budú menej pracovať s týmto materiálom, tak je to úplne jednoznačné. To, čo som teda namietal je, že forma legislatívy, ktorá ide štýlom, že zakážeme obzvlášť teda v tomto prípade svojim spôsobom vlastne nerieši zaťaženie obyvateľstva v iných krajinách. On nezakazuje produkciu tohto rádioaktívneho odpadu. Ona je dokonca veľmi dôležitá tá produkcia rádioaktívneho odpadu, pretože mnohé prevádzky napríklad v nemocniciach, napríklad mnohé prevádzky, ktoré majú na starosti nejaké komplikované merania, tak využívajú, využívajú práve prístroje na tomto princípe a teda dochádza tam k istej miere na ožiarenia obyvateľstva. Tieto prístroje slúžia, slúžia na správny účel, sú naprosto dôležité. Takže k produkcii takéhoto odpadu, k níženiu produkcie takéhoto odpadu určite nedôjde. Dôjde len k zníženiu radiačnej záťaže zamestnancov tohto pracoviska a veľmi, veľmi málo nepriamo možno aj nejakého bližšieho okolia, ale ani to nie som si celkom istý. Ten odpad sa bude vracať po spálení, resp. sa vracia po spálení naspäť do krajiny svojho pôvodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 15:30 - 15:32 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Áno, s pánom kolegom občas sa, občas sa nezhodneme, ale chcem povedať, že naozaj poznám, aj v rámci výboru sme mali výjazd do tejto prevádzky. Veľmi intenzívne sledujeme aj čo sa deje v jadrovej elektrárni Mochovce. Tak isto sme navštívili teda prevádzku JAVIS-u. Pýtali sme sa na veľmi veľa otázok, nevznikli u mňa a nechcem hovoriť za ďalších kolegov z výboru, ale myslím si že, domnievam sa iba, že ani u nich nevznikli žiadne pochybnosti o tom, že táto prevádzka je ekologická, že pracuje presne v súlade s predpismi, že neporušuje žiadny predpis, že k zaťaženiu životného prostredia touto činnosťou prakticky ani nedochádza. Táto samotná spoločnosť je, len v Trnavskom kraji patrí až niekde do druhej desiatky znečisťovateľov. Nie som si istý, že či nie až niekde na konci druhej desiatky znečisťovateľov životného prostredia a preto si myslím, že naozaj ísť touto cestou straty, straty podnikateľských príležitostí v situácii kedy nemáme pochybnosti o tejto prevádzke a tá strata dosahuje, je odhadovaná na niekoľko miliónov eur ročne, tak sa domnievam, že cost benefit analýzou dochádzame niekde na hranu toho, že či naozaj toto je alebo nie je správna cesta.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.10.2021 15:17 - 15:29 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda, chcel by som krátko vyjadriť svoj postoj k tomuto návrhu. Chcel by som povedať o tom ako ja vnímam ochranu životného prostredia.
Tento návrh vzišiel z podnetu ministerstva životného prostredia, ktorý si osvojili poslanci Národnej rady, vrátane poslancov za náš klub. Tento návrh zákona podporíme a budem rád, ak ho podporíte aj vy. Nie je to zákon zákona, s ktorým by som bol na 100 % stotožnený. Mám isté výhrady voči nemu, ale rešpektujem dohody, rešpektujem koaličnú dohodu, rešpektujem dohody, ktoré máme medzi ako koaliční partneri a v rámci týchto dohôd sa vieme dohodnúť aj na niektorých návrhoch, ktoré si vzájomne podporíme, proti ktorým nemáme až veľmi zásadné výhrady, ale ktoré občas máme veľmi odlišné alebo trochu odlišné názory.
Ja sa vyjadrím teda k tejto novele. My sme počas, vlastne od prvého čítania do druhého ešte naďalej intenzívne rokovali o tomto zákone, o tejto novele zákona. Z ej vzíde aj pozmeňujúci návrh, ktorý tu bude prednesený. A principiálnou podstatou tohto návrhu je, že v zákone zakazujeme dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.
Mám k tomu tri poznámky. Tá prvá poznámka je, že tento návrh novely zákona nepoškodzuje životné prostredie, resp. takto, súčasný stav, ktorý teraz je nepoškodzuje životné prostredie. Súčasný stav môžme sa opierať o zákon č. 17/1992 životnom prostredí, ktorý aj teraz novelizujeme, ktorý v podstate definuje zásady ochrany životného prostredia. V § 11 je uvedené územie nesmie byť zaťažované ľudskou činnosťou nad mieru únosného zaťaženia.
Keď chceme hovoriť o ochrane životného prostredia a o tom čo je ekologické a čo nie je ekologické, musíme sa opierať o zákon. Samozrejme, ideologicky, čisto ideologicky všetci každou ľudskou činnosťou znečisťujeme životné prostredie nepretržite. Dokonca aj tým, že dýchame a produkujeme skleníkový plyn oxid uhličitý. Takisto keď páni poslanci idú, väčšina asi pôjde po rokovaní parlamentu do garáže a odvezie sa autom, takisto poškodzuje životné prostredie, ideologicky, lebo už zasahuje do životného prostredia nejakou produkciou emisií znečisťujúcich látok.
Ale my keď chceme povedať to, že čo je a čo nie je znečistenie životného prostredia, musíme urobiť nejakú diskrétnu funkciu, musíme urobiť nejakú hranicu medzitým čo budeme považovať, že, áno, toto je v poriadku a nie, toto už nie je v poriadku a tu stanoviť tú hranicu. V tomto momente tento súčasný návrh ide trochu nad hranicu toho čo je vlastne určené zákonom. Pretože stavby na spaľovne rádioaktívneho odpadu sú zariadenia, ktoré prechádzajú obrovským rozsiahlym povoľovacím konaním. Vyjadruje sa k nemu nespočetné množstvo odborníkov. Opierajú sa o právne predpisy, ktoré existujú a títo odborníci na základe toho dajú potom povolenie na výstavbu tohto zariadenia, ktoré je považované za zariadenie, ktoré nepoškodzuje životné prostredie nad úmernú mieru tak ako je uvedené v zákone.
Moja druhá poznámka k tomuto je, že v tomto návrhu zákona vlastne chceme zaistiť, aby zahraničný rádioaktívny odpad nebol spaľovaný na Slovensku. Ten zahraničný rádioaktívny odpad je následne exportovaný naspäť do krajiny svojho pôvodu. Lenže my sme, Európska únia je jeden veľký geopolitický celok. Je to veľký ekonomický celok a mne sa zdá, že tento návrh a veľmi intenzívne s ním polemizujem, je vo svojej podstate ekonomicky nacionalistický a je niekde na hranici s takým zeleným populizmom, poviem to takto priamo, otvorene. Pretože, čo vlastne týmto návrhom dosahujeme.
Dosahujeme to, že rádioaktívny odpad, ktorý tu vzniká, vzniká v celej Európskej únii, tak my vlastne že odmietame, aby tento rádioaktívny odpad bol zhodnocovaný z iných krajín Európskej únie napríklad, ako na Slovensku. Mne sa to zdá byť naozaj trochu, trochu nie správne. Myslím si, že je toto taká istá forma ekonomického nacionalizmu.
Tento náš ekonomický celok, geopolitický celok je predsa jedným celkom, kde zdieľame, zdieľame rovnaké hodnoty, rovnaké ekonomické väzby, rovnaké ekonomické regulácie a to, že rádioaktívny odpad nebude môcť byť zhodnotený v ekologickej prevádzke, riadne preverenej, riadne prejdenej procesom EIA, procesom IPKZ, ktorá má jasné povolenie, ktorá dnes poškodzuje životné prostredie nad únosnú mieru, tak toto si myslím, že nie je tá správna cesta, ktorou by sme sa mali uberať. Ja si to viem predstaviť, napokon toto nie je, nie je to zase riešenie, ktoré by bolo, že úplne ojedinelé. V Európskej únii aj všade vo svete určite nájdeme množstvo prípadov, kedy sa niekto snaží presadiť nejaké zlepšenie životného prostredia v tom ideologickom smere, teda zlepšenie životného prostredia práve takouto reguláciou, že jednoducho zakážeme, zakážeme produkovať, zakážeme podnikať s nejakou činnosťou.
Čo bude vlastne výsledkom, keď to takto zhrniem. Výsledkom tohto návrhu celkom určite nebude zvýšenie ochrany životného prostredia v zmysle súčasnej legislatívy, pretože zariadenie na spaľovanie ako som už uviedol viackrát, je riadne povolené, riadne dodržujúce environmentálne limity. Takisto nebude zvýšením ochrany životného prostredia na Slovensku, teda nebude na Slovensku, ale takisto ani nie v EÚ, samozrejme, pretože jednoducho ten odpad niekde sa produkuje
===== ... je riadne povolené, riadne dodržujúce environmentálne limity. Takisto nebude zvýšením ochrany životného prostredia na Slovensku, teda nebude na Slovensku, ale takisto ani nie v EÚ, samozrejme, pretože jednoducho ten odpad niekde sa produkuje a nezaťažuje územie Slovenskej republiky ľudskou činnosťou nad mieru únosného zaťaženia. Tak isto nebude jeho výsledkom, že by nastalo nad mieru únosného zaťaženia ohrozenie nejakým radiačným ožiarením, radiačného zaťaženia tých ľudí, ktorí tam pracujú. Toto sme komunikovali aj v pripomienkovom konaní, kde bolo jasne definované príslušnými odborníkmi, že ten súčasný stav kedy sa spaľuje rádioaktívny odpad na Slovensku aj zo zahraničia a prebiehajú nejaké kontrakty, plnia sa nejaké kontrakty neznamená, že by boli dotyční zamestnanci zaťažení nad únosnú mieru radiačnou, radiačným ožiarením.
Suma sumárum, tak ako prezentovala aj spoločnosť JAVIS, ktorá má teda toto zariadenie, v dôsledku tohto opatrenia bude, príde Slovensko o tržby, príde spoločnosť o tržby, samozrejme príde aj Slovensko o dividendy z tržieb tejto spoločnosti. Spoločenstvo odhaduje na niekoľko miliónov eur ročne a hovoria aj o tom, tvrdia, že pravdepodobne budú musieť prepustiť niekoľkých zamestnancov. Takže ja sa trochu obávam, aby sme nešli v budúcnosti takouto cestou. Samozrejme toto opatrenie tým, že sa bude spaľovať menej, tak čisto ideologicky, čisto technicky vzaté, jasné, že zníži mieru radiačného zaťaženia obyvateľov, ale nebude to zníženie, ktoré by, ktoré by zlepšilo situáciu, ktorá by pred tým bola nejaká zlá. Tá situácia doteraz bola úplne, úplne v poriadku. Obávam sa, že náklady, respektíve straty tržieb, ktoré spôsobíme týmto a to je môj súkromný názor, idú trochu nad rámec tých benefitov o ktorých som spomínal. Tie benefity sú, boli povedané, sú jasné, že čisto ideologicky vzaté a technicky vzaté každá ľudská činnosť spôsobuje znečistenie životného prostredia. Ak jej zabránime, tak samozrejme dôjde k takémuto zníženiu. Len sa obávam, že táto cesta zakazovania je síce veľmi populárna, pretože je to také riešenie, že jednoduché, keď niečo sa nám nepáči, tak to proste zakážeme. Je to veľmi populárne, veľmi dobre sa to predáva, ale nemyslím si, že by to malo byť správna cesta k nepopulistickej racionálnej zelenej poctivej zelenej politike. Záverom chcem zdôrazniť, že prebiehali rokovania s Ministerstvom životného prostredia, s dotknutými stranami. Do istej miery sme, do istej miery sme modifikovali tento návrh a ja sám ho v záujme rešpektovania dohôd tak isto podporím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.10.2021 15:17 - 15:29 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda, chcel by som krátko vyjadriť svoj postoj k tomuto návrhu. Chcel by som povedať o tom ako ja vnímam ochranu životného prostredia.
Tento návrh vzišiel z podnetu ministerstva životného prostredia, ktorý si osvojili poslanci Národnej rady, vrátane poslancov za náš klub. Tento návrh zákona podporíme a budem rád, ak ho podporíte aj vy. Nie je to zákon zákona, s ktorým by som bol na 100 % stotožnený. Mám isté výhrady voči nemu, ale rešpektujem dohody, rešpektujem koaličnú dohodu, rešpektujem dohody, ktoré máme medzi ako koaliční partneri a v rámci týchto dohôd sa vieme dohodnúť aj na niektorých návrhoch, ktoré si vzájomne podporíme, proti ktorým nemáme až veľmi zásadné výhrady, ale ktoré občas máme veľmi odlišné alebo trochu odlišné názory.
Ja sa vyjadrím teda k tejto novele. My sme počas, vlastne od prvého čítania do druhého ešte naďalej intenzívne rokovali o tomto zákone, o tejto novele zákona. Z ej vzíde aj pozmeňujúci návrh, ktorý tu bude prednesený. A principiálnou podstatou tohto návrhu je, že v zákone zakazujeme dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.
Mám k tomu tri poznámky. Tá prvá poznámka je, že tento návrh novely zákona nepoškodzuje životné prostredie, resp. takto, súčasný stav, ktorý teraz je nepoškodzuje životné prostredie. Súčasný stav môžme sa opierať o zákon č. 17/1992 životnom prostredí, ktorý aj teraz novelizujeme, ktorý v podstate definuje zásady ochrany životného prostredia. V § 11 je uvedené územie nesmie byť zaťažované ľudskou činnosťou nad mieru únosného zaťaženia.
Keď chceme hovoriť o ochrane životného prostredia a o tom čo je ekologické a čo nie je ekologické, musíme sa opierať o zákon. Samozrejme, ideologicky, čisto ideologicky všetci každou ľudskou činnosťou znečisťujeme životné prostredie nepretržite. Dokonca aj tým, že dýchame a produkujeme skleníkový plyn oxid uhličitý. Takisto keď páni poslanci idú, väčšina asi pôjde po rokovaní parlamentu do garáže a odvezie sa autom, takisto poškodzuje životné prostredie, ideologicky, lebo už zasahuje do životného prostredia nejakou produkciou emisií znečisťujúcich látok.
Ale my keď chceme povedať to, že čo je a čo nie je znečistenie životného prostredia, musíme urobiť nejakú diskrétnu funkciu, musíme urobiť nejakú hranicu medzitým čo budeme považovať, že, áno, toto je v poriadku a nie, toto už nie je v poriadku a tu stanoviť tú hranicu. V tomto momente tento súčasný návrh ide trochu nad hranicu toho čo je vlastne určené zákonom. Pretože stavby na spaľovne rádioaktívneho odpadu sú zariadenia, ktoré prechádzajú obrovským rozsiahlym povoľovacím konaním. Vyjadruje sa k nemu nespočetné množstvo odborníkov. Opierajú sa o právne predpisy, ktoré existujú a títo odborníci na základe toho dajú potom povolenie na výstavbu tohto zariadenia, ktoré je považované za zariadenie, ktoré nepoškodzuje životné prostredie nad úmernú mieru tak ako je uvedené v zákone.
Moja druhá poznámka k tomuto je, že v tomto návrhu zákona vlastne chceme zaistiť, aby zahraničný rádioaktívny odpad nebol spaľovaný na Slovensku. Ten zahraničný rádioaktívny odpad je následne exportovaný naspäť do krajiny svojho pôvodu. Lenže my sme, Európska únia je jeden veľký geopolitický celok. Je to veľký ekonomický celok a mne sa zdá, že tento návrh a veľmi intenzívne s ním polemizujem, je vo svojej podstate ekonomicky nacionalistický a je niekde na hranici s takým zeleným populizmom, poviem to takto priamo, otvorene. Pretože, čo vlastne týmto návrhom dosahujeme.
Dosahujeme to, že rádioaktívny odpad, ktorý tu vzniká, vzniká v celej Európskej únii, tak my vlastne že odmietame, aby tento rádioaktívny odpad bol zhodnocovaný z iných krajín Európskej únie napríklad, ako na Slovensku. Mne sa to zdá byť naozaj trochu, trochu nie správne. Myslím si, že je toto taká istá forma ekonomického nacionalizmu.
Tento náš ekonomický celok, geopolitický celok je predsa jedným celkom, kde zdieľame, zdieľame rovnaké hodnoty, rovnaké ekonomické väzby, rovnaké ekonomické regulácie a to, že rádioaktívny odpad nebude môcť byť zhodnotený v ekologickej prevádzke, riadne preverenej, riadne prejdenej procesom EIA, procesom IPKZ, ktorá má jasné povolenie, ktorá dnes poškodzuje životné prostredie nad únosnú mieru, tak toto si myslím, že nie je tá správna cesta, ktorou by sme sa mali uberať. Ja si to viem predstaviť, napokon toto nie je, nie je to zase riešenie, ktoré by bolo, že úplne ojedinelé. V Európskej únii aj všade vo svete určite nájdeme množstvo prípadov, kedy sa niekto snaží presadiť nejaké zlepšenie životného prostredia v tom ideologickom smere, teda zlepšenie životného prostredia práve takouto reguláciou, že jednoducho zakážeme, zakážeme produkovať, zakážeme podnikať s nejakou činnosťou.
Čo bude vlastne výsledkom, keď to takto zhrniem. Výsledkom tohto návrhu celkom určite nebude zvýšenie ochrany životného prostredia v zmysle súčasnej legislatívy, pretože zariadenie na spaľovanie ako som už uviedol viackrát, je riadne povolené, riadne dodržujúce environmentálne limity. Takisto nebude zvýšením ochrany životného prostredia na Slovensku, teda nebude na Slovensku, ale takisto ani nie v EÚ, samozrejme, pretože jednoducho ten odpad niekde sa produkuje
===== ... je riadne povolené, riadne dodržujúce environmentálne limity. Takisto nebude zvýšením ochrany životného prostredia na Slovensku, teda nebude na Slovensku, ale takisto ani nie v EÚ, samozrejme, pretože jednoducho ten odpad niekde sa produkuje a nezaťažuje územie Slovenskej republiky ľudskou činnosťou nad mieru únosného zaťaženia. Tak isto nebude jeho výsledkom, že by nastalo nad mieru únosného zaťaženia ohrozenie nejakým radiačným ožiarením, radiačného zaťaženia tých ľudí, ktorí tam pracujú. Toto sme komunikovali aj v pripomienkovom konaní, kde bolo jasne definované príslušnými odborníkmi, že ten súčasný stav kedy sa spaľuje rádioaktívny odpad na Slovensku aj zo zahraničia a prebiehajú nejaké kontrakty, plnia sa nejaké kontrakty neznamená, že by boli dotyční zamestnanci zaťažení nad únosnú mieru radiačnou, radiačným ožiarením.
Suma sumárum, tak ako prezentovala aj spoločnosť JAVIS, ktorá má teda toto zariadenie, v dôsledku tohto opatrenia bude, príde Slovensko o tržby, príde spoločnosť o tržby, samozrejme príde aj Slovensko o dividendy z tržieb tejto spoločnosti. Spoločenstvo odhaduje na niekoľko miliónov eur ročne a hovoria aj o tom, tvrdia, že pravdepodobne budú musieť prepustiť niekoľkých zamestnancov. Takže ja sa trochu obávam, aby sme nešli v budúcnosti takouto cestou. Samozrejme toto opatrenie tým, že sa bude spaľovať menej, tak čisto ideologicky, čisto technicky vzaté, jasné, že zníži mieru radiačného zaťaženia obyvateľov, ale nebude to zníženie, ktoré by, ktoré by zlepšilo situáciu, ktorá by pred tým bola nejaká zlá. Tá situácia doteraz bola úplne, úplne v poriadku. Obávam sa, že náklady, respektíve straty tržieb, ktoré spôsobíme týmto a to je môj súkromný názor, idú trochu nad rámec tých benefitov o ktorých som spomínal. Tie benefity sú, boli povedané, sú jasné, že čisto ideologicky vzaté a technicky vzaté každá ľudská činnosť spôsobuje znečistenie životného prostredia. Ak jej zabránime, tak samozrejme dôjde k takémuto zníženiu. Len sa obávam, že táto cesta zakazovania je síce veľmi populárna, pretože je to také riešenie, že jednoduché, keď niečo sa nám nepáči, tak to proste zakážeme. Je to veľmi populárne, veľmi dobre sa to predáva, ale nemyslím si, že by to malo byť správna cesta k nepopulistickej racionálnej zelenej poctivej zelenej politike. Záverom chcem zdôrazniť, že prebiehali rokovania s Ministerstvom životného prostredia, s dotknutými stranami. Do istej miery sme, do istej miery sme modifikovali tento návrh a ja sám ho v záujme rešpektovania dohôd tak isto podporím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 10:56 - 10:57 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec vy si vy ste povedali, že si komunity menšín vážite ale nezamestnali by ste za učiteľa človeka, ktorý je Moslim alebo homosexuál. Ďakujem za príspevok k rozvoju sociálnej demokracie a sociálnodemokratic k rozvoju názorov sociálnodemokratickej strany alebo resp. strany, ktorá sa hrdí názvom sociálna demokracia naozaj idete čím ďalej tým lepšie, ukazuje sa, že ste obyčajní populisti s názormi naprosto extrémistickými, ale ide vám to naozaj fajn. Poviem vám, že ja by som bol radšej, ja by som tiež radšej keby bolo čo najmenej učiteľov, ktorí sú sociálni demokrati. Bol by som radšej keby bolo čo najmenej učiteľov, ktorí sú vyznaním populisti presvedčením populisti obzvlášť zelení extrémistickí populisti. Ale ako poznamenal kolega Ondrej Dostál nebolo by to v súlade s ústavou zrejme ani s antidiskriminačným zákonom a to považujem za veľmi dobre a tento princíp budem naďalej presadzovať a zastávať si.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 10:30 - 10:31 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, zaujal ma váš pokus o vedeckú rozpravu a stanovanie práva na základe situácie, keď sú dvaja ľudia na pustom ostrove, že je to vraj proti bohu, že nemôžu mať deti, keď sú dvaja muži alebo dve ženy na ostrove. No keby boli dvaja muži na ostrove, tak samozrejme nemôžu mať deti ani heterosexuálni muži, ani heterosexuálne ženy. Tento príklad, teda spôsob akým sa snažíte stanovovať právo na základe situácie extrémnej, keď sa vyskytnú dvaja ľudia na jednom ostrove je naprosto scestný a veľmi dobre to viete. Nadviažem na pána poslanca Stančíka. Vy nazývate ľudí buzerantami a úchylákmi, dlhodobo nazývate rôzne etniká a rôzne menšiny dehonestujúcimi názvami. Je vám to vlastné a je to, ale je to neskutočne odporné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 9:58 - 10:00 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec dve veci. Vy ste mu položili otázku, že z vás by chcel rád vyrastať v rodine v ktorej by nás vychovávali dvaja ľudia rovnakého pohlavia, vy ste ich nazvali úchylmi. Ja ich za úchylov nepovažujem, považujem ich za úplne normálnych ľudí takých presne ako sme my, alebo ľudia, ktorí sú inej, inej sexuálnej orientácie sú úplne rovnakí ľudia a majú mať úplne rovnaké práva ako majú ľudia inej sexuálnej orientácie.
No to, je to veľmi špekulatívna otázka, kde dieťa nie právne spôsobilé rozhodovať sa. Dieťa sa buď narodí do takej domácnosti alebo je adoptované. Áno, sú prípady kedy sa dieťa narodí aspoň jednému rodičovi do takej domácnosti. Takže v tejto špekulatívnej otázke odpovedám na vašu otázku, že ja som rád, že som vyrastal v rodine v ktorej som vyrastal, ale keby takáto možnosť bola bol by som rád tiež, nemal by som s tými absolútne žiadny problém.
Druhá vec, za 80 rokov z úchylky stalo niečo normálne tvrdíte. No ono sa to stáva, že niektoré neprávosti alebo diskriminácie sa odstraňujú priebežne. A história, história práva, história ľudskej civilizácie je plná prípadov, ktoré aj v minulom storočí sa odstraňovali niektoré diskriminácie. Prekvapuje ma že o tom neviete, alebo že nejak zámerne toto opomínate.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 17:51 - 17:53 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, chcel by som oponovať k tomu vášmu použitému príkladu. Ja sa poznám s jedným manažérom obchodnej prevádzky a on minulý rok, keď boli zatvorené nedele počas lockdownu, tak vlastne konštatoval, že všetci zamestnanci, drvivá väčšina zamestnancov chce sa vrátiť do pôvodného rytmu. Aj z jednoduchého dôvodu, že zatiaľ čo v tom normálnom klasickom rytme mali dva víkendy v mesiaci voľné plnohodnotné v tomto režime sobotnom ho vlastne prakticky nemajú ani jeden takýto plnohodnotný víkend. Nemyslím si, že ide o sociálne opatrenie. Zaznelo tu číslo, že 90 % z nejakého prieskumu, že 90% zamestnancov chce túto nedeľu. Dôležité je položiť, ale otázku, keby sme tú otázku položili inak a položili by sme im otázku, že súhlasíte s tým, aby boli voľné nedele a zároveň jeden zo siedmych z vás bude prepustení. Tak si myslím, že ten výsledok by bol naprosto odlišný. Reálnym faktom je skráti sa to o 1/7. Jeden človek musí ísť von. Ten človek v súčasnosti berie nejaký plat, ktorý mu vyhovuje. Tú prácu si nebude môcť potom nájsť. Zrejme je dôvodný predpoklad, že si nájde prácu menej platenú. Pripomínal mi to jeden film, kde mali práve v tíme rozhodnúť, že koho vyhodia zo svojho tímu. Koho budú musieť prepustiť. Bola to taká zaujímavá psychologická analýza. Nevidím na tomto opatrení absolútne nič, absolútne nič sociálne, je to proti sociálne opatrenie, ktoré spôsobí, že veľa ľudí dostane sa na dlažbu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2021 17:34 - 17:36 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec. Myslím, že to najdôležitejšie tam je, že naozaj upierame, takýmto návrhom by sme upierali slobodu, slobodu ľudí, ktorí chcú pracovať a to je dosť dôležité. Ja som prekvapený, že sa vraciame opäť k tomu po vlastne roku k tejto téme a ja by som to možno, preto som vtedy aj vystúpil v rozprave, ale jeden prieskum by som zacitoval. Britská štúdia z roku 2018 reagovala na prebiehajúcu debatu ohľadom zákona, ktorý by chcel zakázať v nedeľu obchody a tá prišla s dvomi zaujímavými číslami, 64 % zákazníkov považuje nedeľné nákupy za rodinnú aktivitu, za rodinnú aktivitu tieto nákupy. Približne tretina ľudí v čase, keď sú obchody v nedeľu zatvorené, trávi voľný čas prácou, 86 % zákazníkov si myslí, že otvorené obchody v nedeľu žiadnym spôsobom negatívne neovplyvňujú ich rodinný život a 96 % si myslí, že by otvorenie obchodov v nedeľu nemalo žiaden negatívny vplyv na náboženský život. Naozaj tento návrh sa opakovane tu vracia. Ja myslím, že a dúfam teda, že zbytočne a že už sa prestane vracať, lebo mnohé ďalšie štúdie potvrdzujú, že autori, ktorí, teda predkladatelia toho zákona vychádzajú s úplne mylných predpokladov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 10:02 - 10:04 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie. Asi nestihnem zareagovať na všetko. Pán Blcháč, výška komunálneho poplatku. My musíme odkláňať odpad od skládkovania. V prípade, že nebudú z kapacity na energetické zhodnocovanie, tento bude musieť chodiť po celom svete, a tá výška komunálneho poplatku pôjde ďaleko, ďaleko vyššia, bude musieť byť ďaleko vyššia ako, ako keby sme mali tu stávajúce kapacity. Takisto keby sme chceli naozaj vytrieďovať aj z komunálneho odpadu, aj z triedeného odpadu, všetky plasty, a ti plasty, ktoré nikto nechce na trhu, tak takisto bude veľmi významne rásť poplatok za komunálny odpad, alebo spotrebiteľský poplatok v cenách, len preto, že triedený zber má na starosti OZV-čka. Toto sú obrovské riziká. To, že cena bude rásť je samozrejmé, je to úplne logické, lebo musíme plniť ciele, ciele Európskej únie.
Pán poslanec Šefčík, podniky sú tlačené k neekologickejším plastom, no ja pevne verím, že práve zavedenie nejakej ekomodulácie by toto malo asi, asi s týmto trošku pohnúť. Toto považujem za trend, ktorý je síce svojím spôsobom daňový, ale malo by sa s týmto spôsobom pohnúť. O tej štatistike som hovoril. Tam hovoril som aj upozornil na to, že ide o vykazovanie, vykazovanie čísiel, ale zase musím povedať, že ja som veľmi vášnivý turista, mám naozaj prechodené celé, takmer celé Slovensko po horách. Jasné, že na frekventovaných miestach sa nachádzajú aj v kritických lokalitách sa nachádzajú pohodené plasty, ale tie lesy vyzerajú už ako veľmi výdatne, solídne čisté.
Pán poslanec Karahuta, rozoberať skládky, áno je to jeden z tých logických trendov, o ktorom sa dlho hovorí a pán poslanec Mizík, zálohovanie neodpadov nevyrieši problém Ružína. Problém Ružína je špecifický a žiaľ nevyrieši ho, nevyrieši ho ani zálohovanie.
Skryt prepis