Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.5.2021 o 9:18 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.5.2021 9:18 - 9:21 hod.

Radovan Kazda
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 15:55 - 15:57 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Čepček, ja sa nevyjadrujem k pandemickému zákonu, toto predkladáme teraz túto normu k hospodárskej, možno na pána Dostála ale ten už v tomto momente nemôže reagovať. Že ste čakali vyššou mierou transparentnosti snažil som sa vysvetliť, že tá miera transparentnosti tam bola veľká, boli naozaj obrovské boli proste významné rokovania, prebiehalo to cez celú koalíciu rokovania s ministerstvami atď. Takže, myslím si, že tá miera transparentnosti tam bola naozaj veľmi veľká. Pán poslanec Suja, že som prečo som nehlasoval skôr. No tak ja vám poviem prečo som nehlasoval skôr, predstavte si, že niektoré voľby nie sú také jednoznačné, že prečo, že áno alebo nie. Neviem asi vy máte veľmi jednoduché rozhodovanie jednoduché riešenia. Zložité rozhodovanie vám predstavujem také aké bolo práve v tom poslednom, v poslednom hlasovaní o núdzovom stave, kedy som aj vystúpil pardon a povedal som, povedal som, že súhlasím s tými časťami ustanovení v núdzovom stave, ktoré považujem za dôležité, aby boli zachované ale nesúhlasím s tým obmedzovaním slobody pohybu. To som povedal aj tam v rozprave alebo vo faktickej. Napísal som aj jeden blog s veľkým článkom, ktorý sa volá "Podporil som núdzový stav" a tu píšem prečo. Je to veľký článok zdôvodnil som svoje rozhodnutie prečo som sa vtedy v tom v tej ťažkej voľbe či dať áno alebo nie rozhodol áno. Jednoducho povedané, to čo nazývate farizejstvom je rozhodnutie, že som zvážil potrebu zachovať núdzový stav tie dôležité kompetencie vlády, ktoré som v tej voľbe vnímal ako dôležitejšie ako to, že tam bude naďalej to ustanovenie o tých, ktoré ani nebolo priamo v tom núdzovom zákone ale teda očakávalo sa, že vláda naďalej bude pokračovať v týchto, v týchto obmedzeniach. Takže (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2021 15:49 - 15:52 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcel som krátko reagovať ešte na pána poslanca Čepčeka ohľadom teda tých dôvodov prečo ideme do skráteného konania. Ja myslím, že Ondrej to vysvetlil úplne jasne. Spĺňa to predpoklady, ktoré sú na to, aby bolo skrátené konanie v prípade, že by pokračoval núdzový stav vzniknú značné hospodárskej škody, ale bola tu snaha zachovať tie kompetencie vlády, ktoré považujeme v rámci koaličnej aj spoločenskej myslím že širšej zhody za dôležité zachovať. V tomto zmysle vnímam ako veľmi užitočné, že sa tento zákon takto pripravil. Bol pripravovaný expresne, ale bol pripravovaný naozaj dôsledne. Chcem poďakovať Ondrejovi Dostálovi aj Slavomíre Nemčekovej, ktorí stáli pri zrode. Následne prebiehali rokovania, takže s ministerstvami prebiehali rokovania v rámci koalície. Takže tento návrh bol naozaj komplexne oponovaný, pripravovaný a je podľa môjho názoru pripravený veľmi kvalitne. Ak si spomínate, keď sme hovorili o, keď sme posledný krát, keď sme sa vyjadrovali k predĺženiu núdzového stavu, tak už nebola jasná, úplne jednoznačná zhoda v koalícii, či pokračovať. Ten hlavný dôvod a vtedy som ho vzniesol aj ja, hoci som teda súhlasil s predĺžením núdzového stavu. Ten hlavný dôvod som som ja videl práve v tom obmedzení vychádzania a zhromažďovania v obmedzení práva. Vychádzanie a zhromažďovanie v určitom čase a tak som veľmi rád, že sa toto podarilo dosiahnuť a ja tom tak isto rád, že sa podarilo dostať aj núdzový stav, teda zákon o núdzovom stave a vyhlásenie núdzového stavu do parlamentu vzhľadom k tomu, že vláda má istý názor na dôvody, pre ktoré má pokračovať núdzový stav, ale je to naozaj tak výnimočná situácia, že je dobré, že sme dostali možnosť sa vyjadrovať aj v parlamente k tomu a dať tam istú bezpečnostnú poistku, nejakú kontrolnú poistku nad tým, že naozaj nebude zbytočne využívaný, zbytočne zneužívaný tento inštitút. Takže v súčasnosti máme tu dobrý inštrument, ktorým môže následne vláda vypnúť núdzový stav a zostanú tam zachované tie kompetencie vlády, ktoré naďalej považujeme za dôležité, aby zostali zachované v tomto stave a ja teda veľmi pevne verím, že už inštitút núdzového stavu nebudeme musieť využívať, že pandémia sa dostane pod takú kontrolu, aby nebolo potrebné využívať tento inštitút a že tak isto ani v budúcnosti nenastane nejaká ďalšia pandémia. Tak to si verím, že všetci želáme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2021 15:18 - 15:20 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva, tlač 533.
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoju a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 9:04 - 9:06 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 546 z 12. mája 2021 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupinou, skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 o civilnej ochrane. Ide o tlač 538 s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej schôdzi dnes 13. mája 2021 na 57. schôdzi. Uznesením 173 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 28. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2021 17:14 - 17:14 hod.

Radovan Kazda
Ďakujem. V mene štyroch poslaneckých klubov OĽANO. SME RODINA, SaS a ZA ĽUDÍ navrhujem hlasovať o bode 496, ide o novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie zajtra o 11.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 15:35 - 15:36 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, mňa veľmi zaujal ten váš koncept potravinovej sebestačnosti. Samozrejme treba rozlišovať to, či sú naši podnikatelia znevýhodnení oproti iným podnikateľom v iných krajinách, napríklad nejakými daňovými sadzbami. Ale ten koncept potravinovej sebestačnosti je naozaj úplne zázračný. Ja by som chcel vedieť teda, že či to máte nejak špecifikované na niektoré konkrétne potraviny, resp. konkrétne poľnohospodárske produkty, ktoré by sme mali mať, v ktorých by sme mali byť potravinovo sebestačný, že či tam ide obilie, alebo... Myslím, že ste spomenuli droždie, napríklad. Ale mala by tam byť, napríklad ryža alebo ja neviem citrusové ovocie by sme mali začať pestovať vo vlastnej produkcii, lebo, ako vravíte, že zavrú sa hranice, tak asi by sme pravdepodobne mali začať pestovať aj toto.
Neviem ako si to predstavujete, že čo ja viem, že uhlie alebo ropu, alebo zemný plyn, či by sme mali tiež v rámci nejakej potravinovej bezpečnosti, sebestačnosti, keďže potrebujeme energiu na pečenie chleba, tak či by sme aj mali mať vlastné zásoby ropy. A mimochodom, keď už hovoríte o tých nejakých zavretých hraniciach, no svet takto nefunguje. Dokonca aj krajiny, ktoré sú v hlbokej studenej vojne sú schopné medzi sebou obchodovať a dokonca aj s potravinami a dokonca aj s poľnohospodárskymi produktami. Napríklad Sovietsky zväz v čase najväčšej, najhlbšej studenej vojny kupoval zo Spojených štátov amerických milióny ton obilia. Zjavne Sovietsky zväz nebol potravinovo sebestačný, ale vedel si pomôcť tým, že si odkúpil obilie od svojho úhlavného nepriateľa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2021 15:07 - 15:09 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore a obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 496). V súlade s § 7 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia zákona, návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecne rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021. Pán predsedajúci, otvorte, prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 11:49 - 11:50 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec Ferenčák, no keď si predstavujem ekonomicky populistický návrh ako má vyzerať, no tak vyzeral by presne takto. V podstate už aj pán kolega Šefčík povedal, aj viacerí ďalší poslanci, no on trošku je tá jednorázová paušálna platba s ňou je taký dosť veľký problém v tom, že, že pre niektorých občanov, to znamená povedzme 50 % mesačného rodinného príjmu, alebo 30 a pre iných 3. Tak ja naozaj neviem, čo je na tom sociálnodemokratické, rozdeľujúce. To je ten jeden aspekt, že proste naozaj, že pre niektorých je to 30 %, pre niektorých 3. A tá druhá vec, ktorá tam tiež chýba je to, že, že naozaj niektorí ľudia neutrpeli počas pandémie výpadkom príjmov, ľudia v štátnej správe naďalej dostávali svoj plat. Veľmi veľa ľudí pracovalo naďalej v priemysle s nejakými síce obmedzeniami, tam už nejaké výpadky boli, ale naozaj veľmi veľa ľudí malo stabilnú, stabilnú príjmovú položku, stabilný príjem a naozaj nevidím dôvod, prečo potom ísť touto cestou, že rozdávať nejakú jednu paušálnu platbu, je to, je to čistý populizmus.
(Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 10:37 - 10:39 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Mám dve veci, pán podpredseda parlamentu. Vy ste hovorili, že, dneska ste spomenuli, že dotovali sme, že vy ste dotovali. No to nie je celkom presné, to nie sú vaše peniaze, neboli to vaše peniaze a žiadna vláda, ktorá dotuje, nedotuje z vlastných peňazí. To sú peniaze daňových poplatníkov a tie následne rozdeľuje nejakým kľúčom na nejaké položky. Takže keď sa rozprávame o tom, že či dotovať niečo alebo nedotovať niečo, tak hovorme presnejšie, hovorme, že rozhodli sme sa pre túto položku z daňových peňazí, z príjmov štátneho rozpočtu a z príjmu verejných financií.
Potom druhá vec, vy ste tu spomínali práveže, že SaS urobila nejaký korupčný skoro systém, nie, nepovedali ste to priamo, ale tam tie dotácie, ktoré boli na nájmy, a že nejaký penzión dostal nejaké peniaze, no po tých medializovaných informáciách sme vo výbore mali, sme zavolali pána Sulíka, teda prišiel, bol tam chvíľku aj pán Sulík, pán minister Sulík, ale potom následne tam vysvetľovali ľudia od, z ministerstva hospodárstva celý ten dotačný mechanizmus. Ten dotačný mechanizmus bol, myslím, že Najvyšším kontrolným úradom pochválený, ako naozaj jeden z najefektívnejších, najtrasparentnejších. Samozrejme, stáva sa niekedy, že v tom site prepadne niečo, čo sa v tej rýchlosti nedá jednoducho zachytiť. Tam sa potom ešte aj osobne dohľadávali nejaké ďalšie, tie ďalšie položky a v momente, kedy sa prišlo na to, že tento penzión je presne ten, ktorý si to nezachytilo, a on tam zrazu prepadol a dostal sa do toho, tak tie platby boli pozastavené.
Ja myslím, že na tom výbore bolo jednoznačne preukázané, že v tomto smere konalo ministerstvo hospodárstva naprosto transparentne a tak, ako sa malo.
Skryt prepis