Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

1.7.2021 o 15:00 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 1.7.2021 15:00 - 15:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pýtal som sa preto na ten, nejaký ten presný obsah, lebo, tej, toho memoranda, lebo nebolo zatiaľ zverejnené nikdy, tak touto cestou by som možno chcel aj poprosiť ministerstvo, že či by ho mohlo zverejniť, lebo myslím, že tam neobsahuje nejaké že obchodné informácie (reakcia ministra: "Neobsahuje vôbec."), a položil by som teda ešte tú doplňujúcu otázku. Ďakujem aj za tú informáciu, že o tých motivačných nástrojoch, ako potom teda dosiahnuť ten cieľ. Ja som absolvoval minulý týždeň konferenciu, kde som sa rozprával aj s cementármi, mali tam aj prezentáciu a teda pre nich je dosť veľký problém v tom, že oni v súčasnosti prijímajú teda ten zahraničný odpad, ale ten je taký homogénnejší, je to hlavne priemyselný odpad. Tak možno by som sa chcel spýtať na takú doplňujúcu otázku, že ako vytvoriť tú transformáciu, aby oni dostali ten zmesový komunálny odpad, ktorý nemá takú tú vyhovujúcu kvalitu veľmi pre nich, ani teda ten upravený, ktorý síce berú, ale v súčasnosti majú naozaj že homogénny odpad, relatívne oveľa homogénnejší odpad z toho zahraničia.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 1.7.2021 14:41 - 14:42 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Mnohé tie informácie, ktoré hovoríte, sú vlastne dostupné aj v správa, alebo jak sa to volá dokument o environmentálnych záťažiach, ale predsa len by som sa vrátil k tej otázke, ktorá tam myslím, že nebola zodpovedaná, že aké nové projekty už sú súčasného vedenia ministerstva, sú pripravené na spustenie. Čiže konkrétne povedzme, že nejaké názvy tých projektov alebo, že či už sú v nejakom štádiu, že už sú pripravené nové, lebo tam hrozí tá nevyčerpanosť naozaj dosť výrazne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 14:34 - 14:35 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ešte nie? Už áno?...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Môžete.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem pán minister, je to pozitívna informácia pre mňa, že by mohlo dôjsť teda k nejakému rozšíreniu informácií. Ja si myslím, že tie správy boli dôležité. Chápem aj to teda, že je to, je to finančná záťaž pre rezort objednávať si takúto službu, ale minimálne to dá tie, tá tieto správy dávali ako veľkú, veľkú, mali veľkú informačnú hodnotu a sú aj dobrým podkladovým materiálom pre nielen napríklad pre študentov, ale aj proste aj pre účastníkov trhu.
Napríklad vo vodnom hospodárstve aj pre nejaké ďalšie strategické plánovania jednoducho, aby tam tá báza bola naozaj dosť veľká.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.7.2021 11:57 - 11:59 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Dňa 10. júna 2021 uplynulo funkčné obdobie Mgr. Miroslavovi Dudlákov, MBA, ktorý bol kandidátom navrhnutým Národnou radou Slovenskej republiky a vymenovaným prezidentkou Slovenskej republiky na zvyšok funkčného obdobia po smrti jedného z členov Regulačnej rady. Podľa § 7 ods. 4 zákona o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena Rady, ktorého členstvo zaniklo. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady. Podľa čl. 2 ods. 1 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov podávajú návrhy kandidátov na voľbu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky alebo výbory Národnej rady Slovenskej republiky. Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky. Na základe listu predsedu Výboru pre hospodárske záležitosti Petra Kremského, adresovaného všetkým poslancom Národnej rady, boli predložené dve nominácie: Dudlák Miroslav – návrh poslanca Tomáša Lehotského, Selc Ľubomír tiež návrh poslanca Tomáša Lehotského. Výbor na 59. schôdzi dňa 14. júna 2021 posúdil predložené návrhy za účasti navrhnutých uchádzačov na kandidátov a konštatoval, že obaja kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona. Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to:1. zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním; 2. ak nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 Volebného poriadku opakovanú voľbu. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti; 3. ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, vykonať novú voľbu podľa čl. 16 Volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 11:18 - 11:19 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Suja, tak vám sa tu podarilo zdemolovať ušné bubienky naše celodenným kričaním k tejto téme. Myslím, že už ste vystúpili asi 5 krát vo faktickej a teraz ste sa dúfam, že dostatočne vykričali už k tejto téme aj v rozpravnom príspevku. Mňa to len tak veľmi zaujalo, že ste vystupovali k tomuto návrhu z ministerstva financií, pretože minulý týždeň ste povedali, tuto v jednej faktickej, že vy vlastne nemáte blízko k ekonomike a že vás vlastne tá téma vôbec nezaujíma a teraz ste sa tu pokúšali nejaké čísla hovoriť. Hoci tá téma vás vôbec nezaujíma a nemáte k nej blízko. Takže chcem vás poprosiť, že na budúce skúste sa vyjadrovať k niečomu, čo vás zaujíma alebo čomu aspoň rozumiete. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:58 - 11:00 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Karakuta, súhlasím v podstate s tým čo ste hovorili o obvyklej výške nájmu, zdá sa, aj preto som reagoval na pani riaditeľku, teda respektíve položil takú otázku, že sa to zatiaľ nakoniec nejakým spôsobom neprejavilo na zvýšení príjmov fondu, čo sa týka bépeječiek, no, opakujem bépeječky boli systém, ktorý mal sanovať nejakým spôsobom cenu pôdy, mal teda byť vstupným faktorom v tých časoch. Ale keď dnes si farmár kupuje pôdu alebo respektíve chce si prenajať tak on vie predsa aj bez BPEJ, vie si tú trhovú cenu nejakým spôsobom vygenerovať na základe dopytu a ponuky. Čiže on vie kedy bude mať za akých okolností nejaký výnos z tej pôdy a koľko si môže dovoliť peňazí na nájom alebo na zakúpenie. Čiže bepeječka áno, akože ona môže zostať nejakou súčasťou tej ceny, ale ten trh si to vie sám vygenerovať na základe dopytu a ponuky, ten farmár sám si vie zistiť predsa akú má tú pôdu, respektíve akú pôdu chce kupovať alebo si prenajímať.
Pán poslanec Takáč, no, ten váš ekonomický nacionalizmus, že cudzie nechceme, svoje si nedáme, tak ten ma vôbec neprekvapuje, tak ste socialistická strana a ekonomicky nacionalistická, ja naozaj nevidím problém v tom, aby sa časť štátnej pôdy sprivatizovala, pre vás je súkromné vlastníctvo asi nejaký prejav, nejakého zločineckého správania, ja si to vôbec nemyslím a ešte by som vás rád opravil, ja som veľmi zdôraznil, že nie všetku štátnu pôdu, takže to, čo ste mi vložili do úst, že chcem predať, že celú štátnu pôdu, tak to nie je pravda. Tak isto ako som povedal, že prezentujem teraz svoj názor, že ja by som ešte v tej problematike išiel ďalej a otvoril tú tému možnej ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.6.2021 10:50 - 10:52 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani predkladateľka, ďakujem, ja to skúsim skrátiť, lebo o jedenástej už sa blíži hlasovanie. Takže v podstate už len jedna krátka poznámka. Hovorili sme o tých bonitovaných poľno-ekologických jednotkách. Bola to tu veľmi zaujímavá rozprava a ja som aj potešený, že toľko ľudí sa, toľko poslancov sa a poslankýň sa venuje tejto problematike.
Tento systém vznikol ešte za socializmu. Bol to v podstate plánovací systém. Vtedy vlastne komunisti a resp. socialistická vláda netušila nič o tom, že čo je to trhová cena, pretože pôdy boli zobraté súkromným vlastníkom a boli spravované družstvami a štátnymi podnikmi, takže vytvorili nejaký systém, ktorý mal akýmsi spôsobom sanovať nejakú cenotvorbu, a samozrejme, že dopadlo to tak, ako to dopadlo, prišla po revolúcii, je to veľmi nefunkčný nástroj, tie ceny sa odvíjali od DPH-čiek a boli podstatne nižšie, než sú trhové ceny. Takže hovorilo sa tu aj o tom, že vznikla obvyklá výška nájmu a ktorá má teda nejakým spôsobom približovať pri - momentík, niečo mi tu zvoní -, ktorá má nejakým spôsobom približovať tú cenu k predstave o trhovej cene pozemkovej v tej konkrétnej lokalite.
Moja otázka je a možno by som poprosil na ňu krátku reakciu pani riaditeľku pani predkladateľku, no zdá sa, že teda tá obvyklá výška nájmu zatiaľ sa nejako veľmi neprejavila na tržbách fondu. Ja som, teda správa fondu hovorí, že v roku 2019 boli príjmy z podnikania a vlastníctva, v ktorých súčasťou je teda aj nájomné, nájom, boli 16 mil. eur, na 2020 boli dokonca projektované na 14,5, čiže na pokles a vzrástli na 19,27 tie tržby Slovenského pozemkového fondu. Tak sa mi to zdá, že teda je to asi pravdepodobne aj signál toho, že teda tá obvyklá cena nájmu, obvyklá výška nájmu nejakým spôsobom zatiaľ nezafungovala, tak možno len kratučkú reakciu, že čím si to vlastne vysvetľuje alebo čím je to spôsobené, že ten nárast tam nebol. Samozrejme, tých faktorov tam môže byť oveľa viac, že prečo nenarástli tie tržby fondu v tejto položke.
Toľko aspoň stručne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:22 - 10:24 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Len chcem poďakovať za príspevok kolegyne poslankyne Halgašovej a iba také dva body.
Tie pozemkové úpravy sú naozaj obrovský problém. Je naozaj málo ich uskutočnených. Podľa informácií, ktoré mám ja od ľudí, ktorí robia pozemkové úpravy, tak oni boli v podstate dosť zarezané tie projekty posledné roky, vôbec sa nejaké ďalšie nespúšťali, čo je obrovská škoda nielen práve pre vysporiadanie vlastne celistvosti a, a aj vlastníckych vzťahov prípadne, ale aj z toho dôvodu, že tento, táto činnosť si vyžaduje veľmi špecifické odborné kapacity. Tieto kapacity tu máme a tieto kapacity prakticky zamrzli. Oni nemôžu vykonávať tú prácu na ktorú, ktorú vedia robiť a mnoho firiem v podstate skrachovalo. Firiem, ktoré robili pozemkové úpravy a to je obrovská podľa mňa škola. Lebo štát potrebuje tie pozemkové úpravy, štát má kapacity odborné a nezadáva im tieto zákazky.
Takže domnievam sa, že toto treba a veľmi urgentne a rýchlo riešiť.
Čo sa týka ešte možno tých štátnych pôd, tak v tejto otázke ja som ešte by som povedal trochu, trochu ďalej, a ja by som naozaj bol rád, keby sme štátne pôdy ktoré štát nepotrebuje pre vo verejnom záujme, a ktoré nepotrebuje mať ako rezervu pre prípadnú napríklad výmenu, tak aby sme tieto štátne pôdy čo najskôr sprivatizovali. Pretože súkromný vlastník je najlepší vlastník a tento proces si myslím, že by bol fajn. Hovorím, ale o tom, že istý podiel štátnych pôd potrebujeme jednoznačne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 9:45 - 9:47 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy ste hovorili, že kritizovali ste súčasnú vládu, že nemala zvyšovať cenu nájmu na trhovú cenu. Aleže naopak mala ju zvýšiť podľa BPEJ, bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. No predstavte si, že sú dvaja podnikatelia, ktorí podnikajú v úplne rovnakom regióne na približne rovnakých pôdach a jeden podniká na štátnej pôde a druhý na súkromnej. Ten na súkromnej musí platiť nájom niekoľkonásobne vyššie ako ten na tej štátnej. Je to obrovská nespravodlivosť a zároveň je to, je to obrovská ujma aj voči štátu, ktorý mohol mať, keby účtoval na základe trhových cien, tak mohol mať príjmy, teda Slovenský pozemkový fond. Takže táto nespravodlivosť sa diala desiatky rokov. Podieľali ste sa na nej práve aj vaše vlády, ale nehovorím len vaše, aj tie predchádzajúce vlády. To, že mali ho zvyšovať podľa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. No to sa práve dialo, veď to sa práve dialo tie desaťročia, že sa to podľa BPEJ ohodnocovalo. Ten samotný systém bol ešte myslím, že v 70. rokoch vybudovaný. On bol v poriadku z hľadiska toho, že sme získali predstavu o nejakých produkčných vlastnostiach pôdy, ale tie nehovoria vôbec nič, vôbec nič o trhovej cene pôdy. Práve naopak, tie BPEJ by mali z oceňovania zmiznúť, resp. marginalizovať sa len, marginalizovať ich len ako na jeden z určitých orientačných údajov, ktoré by mohli vystupovať do tej cenotvorby štátnej. Takže tá výčitka voči tomu, že sa snaží v súčasnosti sa snaží teda Slovenský pozemkový fond zvyšovať tú cenu je naprosto nemiestna. Navyše tento proces a deje už od 1. 1. 2020, čiže za predchádzajúcej.
Skryt prepis
 

24.6.2021 15:27 - 15:34 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladáme tento návrh z niekoľkých dôvodov, ale ten v podstate hlavný dôvod sa týka istého a dosiahnutia procesného postupu, ktorý by v budúcnosti až o niekoľko veľa rokov mohol vytvoriť predpoklady pre výstavbu nového jadrového zdroja. Vieme, že sa plánuje odstávka jedného jadrového zdroja v v Jasovských Bohuniciach a cieľom tejto predloženej novely je vlastne vytvoriť to prostredie, že pre budúcu investíciu.

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Pardon, ospravedlňujem sa.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Predkladaný návrh novely jej zo zákona pokrýva tri oblasti v procese povoľovania jadrového zariadenia s reaktorom sa dopĺňa do legislatívy nová povinnosť. Nové konanie o povolení o umiestnení jadrového zariadenia, čiže novelou atómového zákona sa pridá do povoľovacieho procesu jeden správny úkon naviac oproti súčasnému stavu. Konanie o povolení na umiestnenie jadrového zariadenia bude možné začať v tomto procese aj bez predloženia dokumentácie preukazujúcej stavebnotechnické a konštrukčné riešenie stavby s tým, že toto bude doplnené potom do toho ďalšieho procesu, v následnom povoľovacom procese za dodržanie najvyššej úrovne bezpečnosti nového zariadenia podľa vedeckých dôkazov v danom čase. Po novom bude úrad jadrového dozoru priamo vydávať povolenie na umiestnenie stavby jadrového zariadenia, v súčasnosti vydáva len súhlas na umiestnenie, ktorým sa prikladá k územnému konaniu bez účasti verejnosti. Verejnosť bude mať možnosť vyjadriť sa v tomto konaní o umiestnení a relevantné požiadavky budú uvedené v povolení na umiestnenie a prenesené ako požiadavky na budúceho dodávateľa projektu.
V tomto kroku sa, ako som už spomínal, sa teda, v tomto kroku sa ešte nerozhoduje o umiestnení konkrétnych objektov jadrového zariadenia, rozhodnutie o umiestnení jadrového zdroja stanoví aký zdroj, teda s akými obalkovými parametrami, teda napr. výkon, bezpečnosť sa bude môcť realizovať v ďalšom povoľovacom postupe. Dôvodom predkladania tejto novely je aj teda priblíženie slovenskej legislatívy týkajúcej sa povoľovacieho procesu jadrového zariadenia s reaktorom v štandardnej EÚ legislatíve o povoľovacom procese umiestnenia nových jadrových zdrojov.
Podľa dnešného znenia zákona o EIA má subjekt žiadajúci o povolenie umiestnenia jadrového zariadenia len časovo ohraničené obdobie siedmich rokov na začatie procesu územného konania. Požadovaná doba tých siedmich rokov nie je dostatočná, ona by mala končiť niekedy v roku 2023, v prípade teda tohto, tohto projektu, lebo ide o veľmi zložitý, náročný a exponovaný projekt, kde neexistuje reálna šanca na vykonanie všetkých potrebných úkonov, teda od okamihu vydania platnosti záverečného stanoviska EIA. Čiže v tomto sedemročnom období je potrebné zrealizovať niekoľko veľa krokov napr. schvaľovací proces EÚ, príprava kompletnej dokumentácie, posilnenia schválenia kompletnej dokumentácie zo strany úradu jadrového dozoru, zabezpečenie finančných zdrojov a garancií pre realizáciu projektu, podpísanie zmluvy s dodávateľom, medzinárodný tender samozrejme predtým ešte na dodatok technológie, vypracovanie kompletnej dokumentácie na začiatku stavebného konania. Takže toto je taký základný koncept toho tohto návrhu, je tu snaha o, o sprocesovanie budúcej stavby, to sa netýka rozhodovania tejto súčasnej vlády. Ja som rád teda, že jadrová energetika je stabilnou súčasťou, stabilnou súčasťou nášho energetického mixu a naozaj v otázke jadrovej energetiky potrebujeme mať kontinuitu vlád bez ohľadu na to, ktorá, ktorá práve politická reprezentácia pokračuje, ktorá politická reprezentácia práve vládne. Tento jadrový mix je pre nás veľmi dôležitý, lebo je to trvalo udržateľná, kvázi teda, trvalo udržateľná je to ekologická energia v porovnaní napr. s fosilnými palivami a na Slovensku predstavuje absolútne dominantnú časť výroby elektrickej energie a v súčasnosti ako viete, sa už finalizujú dva nové jadrové zdroje je to v Mochovciach. Jeden by už mal byť koncom roka už v nejakej rozbehovej, v rozbehovom štádiu, lebo už je prakticky dokončený. Ten druhý sa predpokladá asi o rok, či dva, približne ešte tam je to na úrovni asi 80 % dostavby, čiže už tiež sa blíži k tej poslednej, k tým posledným krokom.
My sme navštívili s hospodárskym výborom aj práve aj Jadrovú elektráreň Mochovce, takže sme si to mohli aj teda pozrieť, takže chcel by som vás poprosiť o podporu tejto normy a ktorá zároveň teda nám umožní pokračovať v politike, ktorú Slovenská republika má, v energetickej politike, ktorú Slovenská republika má už dlhodobo. Ďakujem.
Skryt prepis