Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.12.2020 o 9:24 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 9:24 - 9:27 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 342a, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 471 z 27. novembra pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 187 z 1. decembra, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 138 z 1. decembra a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 115 z 1. decembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, tlač 342, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 116 z 1. decembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 9:10 - 9:12 hod.

Radovan Kazda
Ďakujem. Navrhujem hlasovať dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2020 9:09 - 9:11 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 o regionálnej investičnej pomoci, tlač 268, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 373 z 3. novembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 149 zo 16. novembra, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 101 z 19. novembra a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 91 z 23. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča hlasovať o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci, tlač 268, schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 112 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 9:02 - 9:06 hod.

Radovan Kazda
Hlasovanie navrhujem dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.12.2020 9:02 - 9:05 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, tlač 267, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 372 z 3. novembra pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 148 zo 16. novembra a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 90 z 23. novembra. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 a 3 hlasovať spoločne, teda hlasovať s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 321/2014, tlač 267, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 111 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2020 10:07 - 10:09 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 342.
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:24 - 17:26 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy ste hovorili o tom, že vláda sa má zamyslieť nad plytvaním odpadov, je to vlastne ďalší príspevok zo série vašich kázní. Mňa by zaujímalo teda, že skúste nám povedať aj nejaký návrh, že čo by mala vláda robiť, aby ľudia, ktorým ostávajú nejaké zostatky z jedla a nemajú hospodárske zvieratá, tak čo by mali robiť. Či má vláda urobiť nejakú osvetovú kampaň, alebo viesť nejakú veľkú nejakú kázeň v televízii.
Chcel by som len upozorniť, hovorili ste o tom, že potraviny nazývame odpadmi. No, odpad v zmysle zákona o odpadoch je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Je to úplne normálne, je to úplne v poriadku a v súlade, v súlade s logikou zákona o odpadoch, keď sa niečoho chceme zbaviť, tak sa to nazýva odpad.
A moja tretia poznámka sa smeruje k tomu, že neviem, či ste správne identifikovali, o čom je tento zákon, teda táto novela zákona. Táto novela zákona umožňuje získať príspevok z príjmov z poplatkov, tzv. skládkovacích poplatkov aj takým obciam, ktoré zavedú a zabezpečujú vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností. Ide o odpady z domácností napríklad aj z komplexnej bytovej výstavby, kde naozaj nemajú hospodárske zvieratá. A predovšetkým ide o zhodnotenie. Toto triedenie sa robí za tým účelom, aby následne tento potravinový odpad bol zhodnotený. Samozrejme, je veľmi správne, aby sme sa snažili minimalizovať tento odpad, ale to nie je predmetom tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:00 - 16:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som ešte chcel pánovi ministrovi poďakovať, že sa zúčastnil práve prerokovania tejto správy a takisto chcem oceniť, že ministerstvo prejavilo, resp. zverejnilo záujem odtajniť register s takmer tisíckou pravdepodobných environmentálnych záťaží minulý týždeň, tak verím, že k tomu dôjde čo najskôr a takisto ministerstvo prezentovalo zámer vyčleniť 580 mil. eur na environmentálne záťaže zo štrukturálnych fondov.
Ja by som bol veľmi rád, keďže nájdeme aj takú vzájomnú kooperáciu aj s hospodárskym výborom, aj s výborom pre životné prostredie, aby sme sa venovali aj tomu, práve tomu, čo som hovoril, tej identifikácií tých najdôležitejších environmentálnych záťaží a zároveň hľadať tie nákladovo najefektívnejšie riešenia. Niektoré environmentálne záťaže sa dajú vyriešiť úplne jednoducho spálením, či už v cementárni, alebo nejakej spaľovni. Niektoré iba lepším preskládkovaním, čo takisto nie sú veľmi, veľmi drahé operácie, niektoré sa dajú zneutralizovať nejakou chemikáliou, takže existuje veľmi veľa dobrých, kvalitných, efektívnych riešení a tam by sme sa mali najviac sústrediť na to, aby sme tie peniaze, ktoré pridelíme, aby boli využité na čo najviac environmentálnych záťaží.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:47 - 15:49 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Šudík, bolo nám aj odporučené v čase práve pandémie COVID-19, aby sme sedeli v kanceláriách, pokiaľ nám to čas, teda pokiaľ nie je nevyhnutné, aby sme tu boli, ale, samozrejme, je to právo každého. Ja v kancelárii väčšinou sledujem program alebo si pripravujem práve takéto podklady na svoje vystúpenie, ktoré teraz prišlo trochu skôr než malo.
Pán poslanec Kuffa, aké opatrenia sa idú prijať? Ministerstvo životného prostredia malo myslím, že aj minulý týždeň nejakú tlačovku, kde už naznačilo nejaké, nejaké prvé, prvé smerovanie kam s environmentálnymi záťažami. Ja, ja budem iniciovať aj na komisii, ktorú máme v hospodárskom výbore, Komisia pre energetiku a obehové hospodárstvo, aby sme sa v jednej téme tomuto práve venovali niekedy v budúcnosti, keď nám to možnosti teda umožnia.
Pán Dostál, teda, Ondrej, ďakujem za, za historický exkurz o transparentnosti, tak to už býva.
Pán Dobeš, vy ste mali veľmi presahový príspevok, hovorili ste veľa v téme aj v odpadovom hospodárstve, a teda môžem len súhlasiť. Áno, je veľmi veľa problémov, ktoré ešte treba, treba, treba riešiť.
Pán poslanec Potocký hovoril o tom, že, že neboli preinvestované peniaze. Ministerstvá, ministerstvá aj v predchádzajúcich vládach uvoľňovali cez štrukturálne fondy nejaké peniaze, neboli to nejaké veľmi horibilné sumy, ale boli to rádovo už milióny eur. Skôr pre mňa je dôležitá tá vec, že otvárajú dosť veľké riziká, teda dosť veľké otázky o transparentnosti použitia tých peňazí. Nechcem hovoriť o nejakých úplne konkrétnych prípadoch, ale, ale naozaj počul som aj v praxi, keď som sa stretával s ľuďmi, ktorí sa okolo toho motali, že, že napríklad aj v tom prípade, keď hovoríme o Vrakunskej skládke, čo bola gigantická investícia, takže sa dalo riešiť, že existovalo nejaké aj alternatívne riešenie podstatne lacnejšie, ale toto bude dôležité, aby sme sledovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 15:29 - 15:38 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážení prítomní, pán minister, chcel som zareagovať oveľa viac a oveľa podrobnejšie, ale začnem trochu najprv s reakciou na pána Šudíka, že je tu málo poslancov. Áno, je tu málo poslancov, ale, ale ten program sami vieme, že ten program je teraz tak veľmi chaotický, že zaskočil dokonca aj teda, samozrejme, aj mňa, že 54. bod programu je už teraz, tým pádom som si nestihol pripraviť úplne všetko, čo som chcel si pripraviť.
Ja som sa chcel venovať hlavne aj nejakým takým číslam, ja veľmi rád sa hrám s číslami. Chcel som vyčísliť, koľko sa už preinvestovalo na environmentálne záťaže na Slovensku a chcel som trochu podebatovať aj o metodike, metodike identifikovania environmentálnych záťaží. No nič to, tak skúsim aspoň pár čísiel možno povedať.
Chcem predovšetkým veľmi poďakovať pani verejnej ochrankyne práv, že sa venovala tejto problematike. Zjavne to vychádzalo z podnetov občanov, ktorých to, ktorých to trápi. Pani ombudsmanka identifikovala veľmi veľa problémov práve vo vzťahu k výkonu moci, či už ide o pasivitu orgánov verejnej správy, nerešpektovanie zákonných lehôt, zastavenie konania z dôvodu, že povinnú osobu nemožno určiť, čo je veľmi významný problém práve, práve z hľadiska aj teda identifikácie povinných osôb, prerušenie konania o určení povinnej osoby a stále prebiehajúce konania o určení povinnej osoby. Takisto ste upozornili na možnú nedostatočnú komunikáciu medzi okresnými úradmi a ministerstvom životného prostredia. Aj pán minister nakoniec spomínal, že tu dochádza k veľkému prekryvu dvoch rezortov - ministerstva vnútra, ktoré má v kompetencii okresné úrady, a ministerstva životného prostredia, ktoré vytvára nejaký legislatívny rámec pre environmentálne záťaže.
Na Slovensku sa nachádza teraz v súčasnosti asi 1 200 environmentálnych záťaží. Dokonca minulý týždeň mal pán minister tlačovku a tam myslím bolo spomenuté číslo, že ide dokonca o 1 817 environmentálnych záťaží. Vyzerá to ako veľmi hrozivé číslo, ale to sú zatiaľ len také predbežné identifikácie, že by mohlo ísť o environmentálnu záťaž. V skutočnosti ich je potvrdených len 310 a 932 pravdepodobných, myslím, tak to je. Z celkového počtu 152 registrovaných záťaží s vysokou prioritou práve v tých 73 prípadoch nebol ešte určený, nebol vlastne určený pôvodca.
Je to veľká záťaž práve z obdobia privatizácie, a teda ešte najmä z obdobia pred rokom 1989, kedy vieme, ako sa nakladalo s odpadmi. Našla sa vždy nejaká lokalita, kde sa to bez nejakého utesnenia, bez nejakej izolácie dôslednej ukladali proste stovky, tisíce ton nebezpečných látok. Najextrémnejší prípad je práve teda v súčasnosti to PCB tam okolo Strážskeho, a teda na Zemplíne tá situácia.
Zaznela jedna informácia, že sanácia 32 environmentálnych záťaží si podľa ministerstva vyžiadala náklady vo výške takmer 80 mil. eur. Keby sme to skúsili nejako prepočítať, že koľko peňazí by sme potrebovali na všetky tie environmentálne záťaže aspoň tie identifikované, tak v priemere je to zhruba 2,5 mil. eur na jednu sanáciu. Ak je všetkých vysoko prioritných záťaží 152 potom odhadované priemerné náklady predstavujú 380 mil. eur. Ak započítame všetky potvrdené environmentálne záťaže, potom odhadované náklady by boli až 770 mil. eur.
Myslím, že sa už spomínalo aj číslo dokonca, že 2 mld. eur, že je nejaký taký rámcový odhad, koľko by bolo. Faktom je, že ministerstvo nemá peniaze v samostatnej rozpočtovej položke, ale faktom je aj to, že už sa preinvestovali aj zo štrukturálnych fondov veľmi významné milióny a sú naplánované veľmi významné milióny eur na riešenie environmentálnych záťaží. Istotne sa nepodarí vyriešiť všetky environmentálne záťaže ani v dohľadnej dobe.
Spomeniem príklad Rakúska. V Rakúsku to medzi rokmi 1989 - 2006 boli sanačné opatrenia na 144 kontaminovaných lokalitách, hovoríme o období 1989 - 2006 a tieto boli podporované alebo, tak, alebo, buď podporované, alebo úplne financované z verejných prostriedkov. Čiže išlo naozaj o verejné prostriedky aj v prípade Rakúska, ktoré má dlhoročný kapitalizmus a dlhoročný, dlhoročne kvalitne rozvinutú spoločnosť s dobre identifikovanými vlastníckymi vzťahmi. Celkové náklady na tieto opatrenia boli približne 1,1 mld. eur, z čoho 80 % nákladov bolo práve pokrytých z verejných prostriedkov. Takže, samozrejme, je veľmi dôležité, aby sme identifikovali aj vlastníkov, ale pravdepodobne sa nám nepodarí nikdy dosiahnuť situáciu, že budeme vedieť vyriešiť environmentálne zaťaženie len zo súkromných zdrojov.
Dobrou správou je, že existujú aj súkromné investície, myslím, že zo súkromnej investície bolo riešené aj Slovalco, tam išlo o investíciu, myslím, že 50 mil. eur a tam išlo zväčša o súkromné peniaze. Takže toto je, je určite cesta veľkých spoločensky zodpovedných firiem, aby, aby investovali aj do presne tých záťaží, ktoré im vznikli ešte v minulosti.
Hovoril som o tom, že už aj v minulosti, aj minulé volebné obdobia už sa venovalo veľmi veľa na investície na riešenie záťaží, čo si spomínam len z mojej praxe, tak gudróny v Devínske Novej Vsi sa riešili napríklad. V roku 2007 rozhodol, rozhodol kabinet o tom, že zabezpečí sanáciu štyroch environmentálnych záťaží v Ružinove, v Kysuckom Novom Meste. Tam malo ísť 180 mil. eur. Priznám sa, neviem, aká je situácia momentálne, možno pán minister bude vedieť, ale to je už naozaj téma na, na inú, inú, na inú časť a nie časť práve tejto, k tejto správe.
Veľmi pozitívne hodnotím, že pani ministerka poukázala na niektoré tie, tie veci a spomínala aj teda tú, tú záležitosť ohľadom toho, kedy odporúča ministerstvu životného prostredia a poslancom Národnej rady, aby prehodnotili zákaz sprístupňovania informácií o pravdepodobných environmentálnych záťažiach pre verejnosť a odstránili zo zákona o geologických prácach, čiže geologického zákona, práve taký konfliktný bod, ktorý toto, toto ustanovenie jednoducho tam určuje.
Ja budem veľmi rád a dúfam, že sa tomu budeme venovať, venovať čo najskôr. Tak toľko aspoň zhruba som chcel povedať. Nevnímam, nevnímam problematiku environmentálnych záťaží až tak katastroficky, ako tu zaznela napríklad v rozprave. Existujú niektoré lokality, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi nebezpečné, ktoré poškodzujú predovšetkým podzemné vody, a to je hlavné riziko, keď dochádza k nejakému dlhodobému, dlhodobému prieniku do podzemných vôd. Pretože tam už naozaj dochádza k ohrozeniu či už poľnohospodárskej výroby, alebo aj priamo zdroju pitnej vody pre obyvateľstvo.
V budúcnosti verím, že, to som chcel, ešte sa vrátim k tomu, že to ja nepovažujem, nepovažujem environmentálne zaťaženie všetky za veľmi, veľmi vážne, treba sa venovať naozaj tým, ktoré sú absolútne, absolútne prioritné, ktoré sú veľmi vážne a tiež sa domnievam, že by bolo dobré pozrieť sa a znovu prehodnotiť a vytvoriť nejaký metodický rámec. Lepší metodický rámec na hodnotenie toho, čo je environmentálna záťaž, čo teda spadá do toho, nakoľko v európskej legislatíve prakticky na to nie je nejaké, nejaké usmernenie medzi krajinami. Vlastne neexistuje nejaká úplne jednotná metodika identifikácia, identifikácia environmentálnych záťaží.
Takže toľko asi, toľko asi v skratke. K tej metodike som sa už nedostal, už ani nemám čas, vlastne metodike som sa dostal, takže tým by som to vlastne celé zakončil. Dobre, ďakujem veľmi pekne a ja budem veľmi rád keď pani ombudsmanka sa bude aj v budúcnosti venovať práve takýmto témam v oblastiach životného prostredia a environmentálneho práva hlavne.
Ďakujem.
Skryt prepis