Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 17:27 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 17:27 - 17:29 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Stančík, všimol som si, že si vyšiel so zaujímavou súvislosťou zmeny klímy s migračnou krízou, teda klimatickej krízy s migračnou krízou. No, ja som sa kedysi tomu venoval dosť intenzívne a naozaj som prehľadal niekoľko, veľmi veľa takých štúdií a zaujímavých zahraničných analytických článkov, ktoré sa zaoberali práve tým, že či bude v budúcnosti alebo či teraz v súčasnosti je migračná kríza spôsobená klimatickou krízou alebo či to hrozí v budúcnosti. No, drvivá väčšina týchto vedeckých, nazvime ho štúdií, konštatovala, že áno, v istej miere, vo veľmi malej miere môže spôsobiť klimatická kríza aj migráciu, ale, ale tie príčiny migrácie naozaj sú v drvivej väčšine prípadov úplne iné. Tak by som sa chcel spýtať, že či teda máš nejaké iné, iné poznatky v tejto oblasti.
Čítam tu práve jeden článok zaujímavý a ten dáva aj odpoveď na to, že prečo by vlastne, prečo by klimatická kríza nemala spôsobovať migráciu. No je to naozaj dosť veľa o tom, do akej miery zbohatnú národy. V Tel Avive, v Izraeli, to je, Izrael je krajina, ktorá je naozaj veľkým, obrovským priekopníkom výroby pitnej vody zo, z morskej vody, teda odsoľovaním. Tu práve čítam, že pri Tel Avive zásobujú 1,5 mil. ľudí zo slanej vody. Ja to celkom jednoduché. Pokiaľ krajina je dostatočne bohatá, dostatočne má možnosť zbohatnúť a zbohatne, vie vyrábať aj touto náročnejšou technológiou pitnú vodu, ktorá je dostupná pre obrovské, obrovské počty ľudí.
Takže naozaj by som chcel upozorniť ľudí, aby sme si nepridávali ku klimatickej kríze nejaké ďalšie a ďalšie bubliny.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 17:16 - 17:18 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem, pani poslankyňa. Zaujalo ma najmä teda ten úvod vášho príspevku, teda oveľa viac ako ten encyklopedický zvyšok. Tam v tom úvode si hovorila o tom, že je dobré, že sa otvára takáto téma aj na pôde parlamentu a že treba otvoriť spoločenskú debatu a také povedomie verejnosti. No toto ma trošku prekvapilo, lebo naozaj Slovensko minulý rok napríklad schválilo nízkouhlíkovú stratégiu Slovenska. Slovensko má legislatívu, rad legislatívnych opatrení, rad zákonov, celý rad zákonov, ktoré už evidujú, ktoré sú pripravené a ktoré zadávajú regulácie v záujme boja proti zmene klímy. Tento proces tu beží už 30 rokov. Pribúdajú ďalšie povinnosti pre podnikateľov, ďalšie povinnosti pre ľudí, celá odpadová politika, všetky politiky, ktoré vlastne si vieme predstaviť, ktoré sa dotýkajú podnikateľov, či už ide o BAT technológie a tak ďalej, sú stavané na to, aby sa znižovala produkcia skleníkových plynov na Slovensku. Tak toto ma trošku, trošku prekvapilo, tých aj strategických dokumentov máme naozaj veľmi veľa.
A čo sa týka toho vzdelávania alebo povedomia, no naozaj Slovensko je, domnievam sa, že až, až prevzdelávané v oblasti ekológie, v oblasti životného prostredia. Stalo sa to akýmsi, akýmsi porevolučným prvkom po roku ’89, akousi náhradou nejakej ideológie, domnievam sa, a tohto sa trochu bojím, až že tá ochrana životného prostredia sa stala akýmsi, akousi ideologickou barličkou, ktorá má, ktorá má nahrádzať to, čo by sme naozaj vo vzdelávaní mali mať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 16:07 - 16:09 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Bolo to odozva. Ja to skúsim veľmi rýchlo a v skratke. Páni poslanci Suja a Kočiš, Ďurica, a myslím, že ešte niekto vystupoval, no ja som ekonomický pravičiar. Ja som z vášho tábora skôr videl neustále nejaké, nejaké presadzovanie nejakých opatrení ľavicových, socialistických, tak som trošku prekvapený. Takisto som prekvapený tým, že vnímate tieto veci trochu, trochu v tejto oblasti racionálnejšie. Očakával som úplne opačnú reakciu, ale ako som už povedal, populistické strany takéto bývajú. Takže neviem to ako inak okomentovať. Takisto si nemyslím, že Gréta Thunberg je blázon. Gréta Thunberg je, veľmi pomáha povzbudzovať mladých ľudí práve v boji proti veľmi dôležitej, teda v boji proti zmene klímy, čo je veľmi dôležitá téma.
Páni, pani poslankyňa Šuteková, ekonomika a ekológia sú spojité nádoby, jednoznačne sú to spojité nádoby. Keď chceme hovoriť o tom, akým spôsobom budeme bojovať proti zmene klímy, tak musíme hovoriť o reguláciách, o tom, ako budeme zaťažovať podnikateľský sektor a takisto aj o verejných výdavkoch. Netvrdím, že každá snaha je zbytočná, ako tu tvrdíte. Naopak som argumentoval tým, že naozaj robíme veľmi veľa. Sú to rádovo stovky mil. eur, ktoré ročne investujeme.
Pán, páni poslanci Valášek a Szőllős, áno, ja som to povedal trošku, trošku provokatívne. Samozrejme aj v konzervatívnych kruhoch, aj v kresťanských kruhoch sú rôzne odnože, sú aj tie pohľady, ktoré vnímajú trošku inak, trošku menej, trošku proste zásadnejšie túto problematiku, vnímajú ju trochu z iných pohľadov. Snažil som sa len poukazovať na, poukázať na tejto jednej deklarácii Európskeho parlamentu, že ako to bolo.
Samozrejme tie ekonomické opatrenia, kľudne si viem predstaviť aj ja, že ich podporím. Toľko aspoň.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 15:31 - 15:51 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Dobre, ideme, áno. (Reakcia z pléna.) Dobrý deň. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vypočul som si pozorne príspevky pána ministra ešte minulý týždeň, ktorý tú teraz dnes nie je, ale bol tu ešte dopoludnia, takisto pána spravodajcu, teda pani spravodajkyne, pána predkladateľa, pani poslankyne Marcinkovej, tiež som čítal aj status pána podpredsedu Šeligu, a tak, jak som to postupne čítal, tak som si tak začal klásť takú otázku, že sú tu v tomto parlamente nejakí pravičiari, sú tu nejakí konzervatívci. Myslel som hlavne na to, že pravičiari, samozrejme, pravičiarov vidím. Pravičiari sú v našom klube SaS. Klasický ekonomický pravičiar vníma náklady, výnosy, neschvaľuje vopred nejaké uznesenie, ktoré za prvé, nemá nejaký obsahový význam a za druhé, nevieme, že či vôbec, ak by sme začali uplatňovať a predstavovať si niečo pod tým významom, tak či by sme vôbec na to mali. Čiže klasický ekonomický pravičiar, samozrejme, najprv ráta peniaze, zisťuje, do akej miery vieme tie-ktoré opatrenia uplatniť.
Takisto som si kládol otázku, že či sú tu konzervatívci. Klasický konzervatívec, predpokladám, vychádza z takého antropocentrického prístupu. To znamená, že je, je výsledkom prírody, resp. príroda bola, príroda vznikla na to, aby jeho výsledkom bol človek, ktorý sa má o tú prírodu starať, má ju využívať a má s ňou rozumne a eticky nakladať. Nie klima..., nie klíma je naším pánom, ale... (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.) Nie klíma je naším pánom, ale my sme výsledkom istého evolučného vývoja a my máme sa o túto prírodu starať. A teda obávam sa, zatiaľ z týchto prvých príspevkov, že som tu nevidel konzervatívcov. Očakával som, že v klube OĽANO budú, že budú v klube možno SME RODINA, ale zatiaľ z tých príspevkov som to nejak, nejak zásadne nevybadal. Tak ale možno že sa ešte dočkáme.
Skúsim teda krátko, ale teda teraz aj vysvetliť nejako podrobnejšie. Ja si veľmi vážim angažovanosť mladých ľudí, ktorí sa starajú o globálne témy, ktorých zaujímajú globálne témy a chcú naozaj riešiť aj problém zmeny klímy. Chcel by som však zareagovať na niekoľko požiadaviek signatárov tejto petície za zmenu klímy. Tých požiadaviek, ktoré teda zazneli v tejto, v tejto výzve, v tejto petícii.
Za prvé signatári žiadajú Národnú radu Slovenskej republiky, aby vyhlásila stav klimatickej núdze. Ja som si kládol otázku, že čo to vlastne tá klimatická núdza je. No je to taký veľmi nejasný pojem, je to v podstate nedostatok čohosi, nedostatok klímy, neviem. Tento pojem sa do tzv. eurospeaku, resp. do slovníka v Európskom parlamente dostal v novembri 2019, kedy Európsky parlament schválil uznesenie o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia. Tento dokument sa volal Klimatická a environmentálna núdza. Vtedy ho podporilo 429 poslancov, 225 bolo proti, resp. 225 nepodporilo, tak. V schválenom texte Európsky parlament tvrdí, že vyhlasuje stav klimatickej a environmentálnej núdze. Ani tento dokument však nedefinoval, že čo je klimatická núdza. Nijakým spôsobom to tam neodôvodňuje.
Pozrel som si jeden z najznámejších cambridgských slovníkov, ktorý tam poskytuje nejaký výklad definície, čo je klimatická núdza, climate emergency, a rozumie pod tým vážne a naliehavé problémy, ktoré sú spôsobené alebo pravdepodobne budú spôsobené zmenami svetového počasia, najmä tým, že sa svet otepľuje v dôsledku ľudskej činnosti zvyšujúcej hladinu oxidu uhličitého v atmosfére. Takisto aj slovenský oficiálny preklad spojenia climate emergency znel v doterajších dokumentoch ako riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy. Až v tejto najnovšej deklarácii Európskeho parlamentu zaviedli nový pojem núdzový stav v oblasti klímy. Takže riadiac sa teda týmto slovníkom, ktorý považujem za veľmi prestížny, poslanci europarlamentu odhlasovali, že deklarujú vážne a naliehavé problémy spôsobené zvyšovaním CO2, teda oxidu uhličitého.
Tak som si tak položil otázku, že či my, alebo vy, my všetci či považujeme za zmysluplné deklarovať, že nám spôsobuje problémy niečo, proti čomu bojujeme už 30 rokov, už od Kjótskeho protokolu v ’92., už takmer 30 rokov o niečom, o čom má vedomie bezmála každý občan Slovenska, pretože naozaj to environmentálne vzdelávanie a to povedomie je tu naozaj veľmi vysoké, a o niečom, na čom už teraz míňame stovky mil. eur ročne, na tejto boj proti zmene klímy, takže naozaj nenašiel som odpoveď. Vyšiel som aj von, spýtal som klímy, že čo, čo si predstavuje, že aké má potreby, nedostal som žiadnu odpoveď. Vyšiel som tam pod ten transparent, ktorý tam ešte bol minulý týždeň, kde znelo, že Klíma ťa potrebuje. Tak som sa spýtal klímy, že čo potrebuje, a klíma mi zase neodpovedala. Chcel som tým naznačiť, že naozaj tento pojem je veľmi, veľmi nejasný. Mali by sme si dávať konkrétne opatrenia, konkrétne ciele a nevymýšľať si nejaké veľmi divné, divné nové slovníky, pod ktoré vlastne ani nevieme, že čo máme pod ne, pod ne vopchať.
Naozaj by som odporúčal, aby sme, aby sme vyhlasovali núdzový stav pre merateľné ná..., pre merateľné veličiny. Vieme si predstaviť, čo je napríklad núdza rozumu. Veľmi, veľmi často sa s tým, alebo aspoň občas, stretávam tu v parlamente v niektorých rozpravových príspevkoch. Viem si predstaviť núdzu, núdzu vyrovnaného rozpočtu. S tým budeme teraz po tom veľkom zadlžení spôsobenom aj - a nielen - pandémiou naozaj veľmi čeliť. Toto sú reálne merateľné veličiny.
Ďalej, ďalšou tou požiadavkou, ktorú, ktorú mali títo signatári petície, požadujú zaviazať vládu, aby podriadila prípravu a schvaľovanie legislatívy štátnych politík a štátnych projektov k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku dvetisíc..., v roku 2040. Súčasný stav je asi taký, že v podstate všetky členské krajiny Európskej únie sa prihlásili k uhlíkovej neutralite, ale do roku 2050. Posledné bolo, myslím, že najviac vzdorovalo, myslím, že uhoľné Poľsko najmä kvôli tomu, že teda majú naozaj takú štruktúru palivovú, energetickú.
Mám tu niekoľko bodov k tomu, prečo by sme nemali pristupovať. Ten prvý, hlavný bod je, že, opäť, nemáme to ničím podložené, nemáme žiadne, žiadne výpočty, nemáme žiadne analýzy, koľko by sme potrebovali opäť a čím zaťažiť nielen rozpočet verejných financií, ale aj, samozrejme, aj podnikateľský sektor. Pri stanovaní takýchto ambicióznych cieľov by sme nemali zabúdať na to, že, že zavádzanie opatrení pre uhlíkovú neutralitu výrazne poškodzuje našu ekonomiku na úkor konkurencie. Spomaľuje cieľ vlád vymaniť sa ľudí, vymaniť sa z chudoby, vymaniť ľudí z chudoby. Ak to poviem na príklade, tak čím viac zvyšujeme verejné výdavky a vnucujeme súkromné výdavky na boj proti klíme, tým viac smerujeme k tomu, že všetkým ľuďom vnútime, že sa síce budú voziť v luxusnom vozidle, ale nebudú si môcť kúpiť chlieb, lebo všetko minieme na prioritu toho jedného obrovského cieľa, ktorý je síce vážny a ktorý potrebujeme riešiť, ale musíme vidieť aj to, že priorít je veľmi veľa.
Za druhé európska je..., Európa je svetovým lídrom, na to nezabúdajme. Európa je svetovým lídrom boja proti emisiám skleníkových plynov. Zaťažuje priemysel obrovskými výdavkami na zakupovanie emisných kvót. Európa si už dlhodobo týmto, týmito opatreniami podkopáva svoju konkurencieschopnosť vo svete, ak sa k tejto snahe nepripoja ostatné veľké ekonomiky. V prípade napríklad obchodovania s kvótami, emisnými kvótami vieme, že naozaj v tomto je líder, takmer ojedinelý líder, aj keď niektoré krajiny už teda zvažujú tiež podobný systém. Cena emisných povoleniek už atakuje v súčasnosti nové rekordy a idú tam naozaj stámilióny až stámiliardy eur ročne práve na boj proti zmene klímy.
Takisto nezabúdajme na to, že podiel Európy na celkovom objeme skleníkových plynov vo svete je iba 9 %. Najväčšími znečisťovateľmi sú Čína, USA, Brazília, Rusko, India. Európa produkuje minimum emisií, no zároveň si kladie veľmi ambiciózne ciele. Nazdávam sa, že by sme mali v tom pokračovať, ale v tempe, ktoré bude reflektovať na to, že Čína, napr. Čína plánuje v najbližších piatich rokoch otvoriť toľko nových uhoľných elektrární, ako je v súčasnosti v prevádzke v Európe.
Tento náš príliš ambiciózny cieľ v podstate bude mať práve ten cieľ, že dosiahne práve aj to, že vyženie fabriky do týchto krajín, vzhľadom k tomu, že sa staneme naozaj nekonkurencieschopní a nedosiahne sa primárny cieľ znižovania produkcie skleníkových plynov. Dosiahne sa to, že tie fabriky sa presunú do iných krajín.
Nezabúdajme tiež na to, že Európa znižuje emisie skleníkových plynov. Robí to prakticky už posledných 30 rokov, robí to aj, takisto aj Slovensko. Znižuje od roku 1990 produkciu skleníkových plynov, čiže tieto ciele naozaj veľmi intenzívne, veľmi intenzívne pracuje na splnení, na splnení týchto cieľov v znižovaní produkcie skleníkových plynov.
Samotné Slovensko investuje stovky mil. eur ročne na boj proti zmene klímy, či už ide o výdavky na už zmieňované emisné kvóty skleníkových plynov, taktiež dotácie prostredníctvom štrukturálnych fondov, to sú desiatky mil. eur ročne, tarifa cez prevádzkovanie systému. Keď si zapnete svetlo, už platíte poplatok, ktorý ide na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, až po napríklad kvóty na podiel biopalív v pohonných hmotách. Toto sú už zavedené politiky. Tieto tu naozaj fungujú už veľa rokov, naozaj intenzívne, systematicky bojujeme proti, proti zvyšovaniu produkcie skleníkových plynov a bojujeme za to, aby sa znižovala produkcia skleníkových plynov.
No, chcem upozorniť na to, dámy a páni, že ak podľahneme tomuto vábeniu imaginárnym heslám, ak podľahneme vábeniu socialistov, prípadne nejakých populistov a schválime uhlíkovú neutralitu už v roku 2040, môže sa nám stať, že za rok príde požiadavka na rok 2038, potom na rok 2035, opäť bez žiadnej ekonomickej analýzy dopadov vplyvov.
Je tam ešte jeden, tretí cieľ, pokiaľ to stihnem. Chcel by som sa ešte dotknúť tretieho, tretieho záujmu signatárov. Požadujú, aby sme prijali ambicióznejší cieľ redukcie emisií do roku 2030 až na úrovni 65 %. Nepovažujem to za správne rozhodnutie. V strane Sloboda a Solidarita tvrdíme, že každému záväzku EÚ na zníženie emisie skleníkových plynov musí predchádzať dôkladná analýza všetkých dôsledkov tohto opatrenia, jeho dosah na národné hospodárstvo a tvorbu HDP.
Asi poznáte všetci Gretu Thunberg, známu svetovú ekologickú aktivistku práve v oblasti boja proti zmene klímy. Ona veľmi často vyčíta politikom, že namiesto toho, aby sme riešili zmenu klímy, tak jediné, o čom dokážeme hovoriť sú peniaze a rozprávky o nekonečnom ekonomickom raste. Som presne teraz citoval. No, ja sa domnievam, že Greta Thunberg sa mýli, pretože je to spojitá nádoba. My potrebujeme rozprávať o peniazoch a hospodárskom raste, ak chceme dosiahnuť ciele v oblasti znižovania produkcie skleníkových plynov. Je to jednoducho jedna spojitá nádoba.
Dovoľte mi, ešte vrátiť sa k hlasovaniu Európskeho parlamentu o klimatickej núdzi. Ako som už spomínal, vtedy ho podporilo 429 poslancov, 225 bolo proti. A vrátim sa aj teda k mojej otázke o konzervatívcoch, o pravičiaroch v poslaneckom zbore Národnej rady. Kto hlasoval za túto deklaráciu v Európskom parlamente? Hlasovalo za ni..., hlasovalo za túto deklaráciu zoskupenie, to boli Zelení/EFA, to je v podstate ľavicové socialistické zoskupenie, tam všetci hlasovali za. Hlasovali za: Európska zjednotená ľavica, Severská zelená ľavica, to sú prakticky čistí viac-menej socialisti, takmer by som to mohol nazvať asi až niektorí komunisti, takisto hlasovali za, Progresívna aliancia socialistov a demokratov, ide o taký ten sociálnodemokratický prúd v Európskom parlamente, drvivá väčšina hlasovala za, iba dvaja boli proti, myslím, že 147 bolo za, zoskupenie Renew, to sú progresívci, možno by som to, nie som až tak politologicky úplne presne zdatný, ale možno že by som to niekde prirovnal k Progresívnemu Slovensku na Slov.., v slovenských pomeroch, tam bolo za 82 z 98 poslancov, europoslancov.
Kto hlasoval proti alebo nebol za túto deklaráciu, tak samozrejme, neboli tam za populisti a nacionalisti. Tí sú vždy proti čomukoľvek, čo je v Európskej únii, takže tam nebudeme očakávať, kedy zahlasujú za čo, tak tí boli teraz proti. Ďalšia skupina, ktorá bola proti, bola skupina Európskej ľudovej strany. To sú viac-menej konzervatívci, niektorí trošku viacej ekonomicky doľava, niektorí doprava, ale myslím, že by sme mohli tak súhrnne povedať, že to sú konzervatívci, ktorí ho práve nepodporili, túto deklaráciu, tú deklaráciu, o ktorú sa opiera práve aj táto, táto petícia. A taktiež ju nepodporili európski konzervatívci a reformisti, to sú zjednodušene pravicoví konzervatívci a liberáli, členmi tohto zoskupenia je aj europoslanci za SaS.
Vážené dámy, vážení páni, zmena klímy je veľmi vážny a globálny problém, ktorému musíme čeliť. Mňa však dosť na tejto rozprave desí to, že to presvedčenie ľudí, že vláda dokáže vyriešiť každý problém, že vláda jednoducho je tu tá, ktorá ako keby spôsobila zmenu klímy, ako keby ju dokázala vyriešiť okamžite nejakými opatreniami. Trošku mi to pripomína aj vlastne celé toto obdobie posledného roka, kedy vládne nejaké presvedčenie u ľudí, že vláda dokáže zastaviť komplet celú pandémiu, čo, samozrejme, nie je pravda, lebo pandémiu jednak nespôsobila a pandémia jednoducho sa nedá úplne zastaviť. A ak sa dá zastaviť, tak len úplne hroznými, ťažkými ekonomickými opatreniami, ktoré zlikvidujú ekonomiku.
Snahu dosiahnuť extrémne prísne a ambiciózne ciele v znižovaní emisií skleníkových plynov vnímam v horizonte najbližších 20 rokov takmer ako nezrealizovateľnú. Samozrejme, pokračujeme v tých opatreniach, ktoré sú. Zvyšujeme ešte výdavky, ale nevnímame ju, že tento boj bude nejak veľmi významne úspešný. Naozaj toto nie je v moci vlády a vlád, aby dokázali zvrátiť takýto obrovský globálny problém. Vieme sa však na zmenu klímy adaptovať, urobiť účinné adaptačné opatrenia. Keď na to príde, tak robme aj opatrenia typu zvyšovanie hrádzí a ďalšie a ďalšie, zelené strechy, vieme urobiť zvyšovanie zádržnosti vody v krajine. V strednodobom opat..., v strednodobom horizonte vidím tiež veľmi malé šance, ale v takom tom dlhodobom horizonte, keď hovoríme rádovo o desiatkach rokov, tak to, čo by nám najviac pomohlo a čím by sme naozaj urýchlili, urýchlili boj proti zmene klímy, tak to je uvoľniť ekonomiku, umožniť naozaj tomu pravému poctivému globálnemu kapitalizmu, aby sa uplatnil, aby sa, aby podnikatelia mohli vyvíjať nové technológie, aby si mohli vymieňať tieto technológie, aby existovali voľná výmena nielen technológií, ale aj mozgov, práce a aby naozaj slobodná výmena trhu bola tým hybným impulzom, ktorý čo najskôr vytvorí podmienky na to, aby vznikli, vznikli predpoklady, že sa budeme vedieť technologicky popasovať s bojom proti zmene klímy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 11:01 - 11:02 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa Šuteková, Európska únia je svetovým lídrom boja proti zmene klímy v globálnom meradle. Súhlasím s vami, že naozaj dalo by sa rozprávať veľmi veľa hodín, veľmi..., stovky hodín stráviť tým výpočtom opatrení, nákladov na opatrenia v boji proti zmene klímy.
Máme vypočítané už a investujeme veľmi veľa financií na boj proti zmene klímy a na adaptačné opatrenia a práve preto, že mali by sme o tom rozprávať stovky hodín, než zavedieme nejakú, nejakú definíciu, tak práve preto ja by som navrhoval, aby sme najprv tie stovky hodín o tom rozprávali, tak ako to robíme v každom štandardnom procese, keď ideme schvaľovať nejaký, nejaký ďalší nový cieľ. Tak najprv si určíme, koľko to bude stáť, či na to máme prostriedky, akým spôsobom vnútime podnikateľom nejaké ďalšie náklady, a následne až na to si určíme nejaký ten cieľ, ktorý budeme vedieť potom presadiť aj na legislatívnej úrovni.
Ďakujem. (Neutíchajúci ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 10:52 - 10:54 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa Marcinková, zmena klímy je, je veľmi významný a vážny problém, proti, teda proti dopadom zmeny klímy a príčinám zmeny klímy bojujeme už 30 rokov. Mám také dve poznámky, ktoré ma zaujali vo vašom príspevku.
Tá prvá je, že nespájal by som to, nespájal by som tento problém s inými environmentálnymi problémami, akým je napríklad smog v Číne. Emisie tuhých znečisťujúcich látok sú iný environmentálny problém, ktorý veľmi máličko súvisí so zmenami klímy.
Moja druhá poznámka sa týka vášho pozmeňujúceho návrhu. Patrím k tým, ktorí majú problém s týmto pozmeňujúcim návrhom z toho dôvodu, že pojem klimatická núdza je podľa mňa bezobsažný, nemá, nemá nijakú náplň, je to len nejaký, nejaké deklaratívne pomenovanie čohosi, čo, čo nemá obsah.
V roku tisíc..., 2019, keď bol tento pojem nejakým spôsobom uvedený do Európskeho parlamentu v dokumente Klimatická a environmentálna núdza, taktiež nezaznela žiadna definícia klimatickej núdze. Ja by som naozaj nechcel hlasovať za niečo, o čom neviem, či to nie je nejaký bianko šek s peniazmi, ktoré ani nemáme, s nákladmi, ktoré ani nemáme a ktoré budeme musieť neskôr znášať. Tak prípadne keby ste vedeli zareagovať, že čo to naozaj, že čo si máme predstavovať pod tým pojmom že klimatická núdza, by som sa vás chcel spýtať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 14:00 - 14:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, ďakujem za váš zaujímavý príhovor aj s tým záverom, ktorý sa týka budúcnosti vládnej koalície. Ja verím, že koalícia vydrží. Rád by som zareagoval jednou poznámkou.
Signatári klimatickej petície požadujú vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Európsky parlament schválil v novembri 2019 dokument, kedy prvýkrát vlastne vznikol tento názov. Bol to dokument s názvom Klimatická a evironmentálna núdza. A podporilo ho 429 poslancov, 255 bolo proti. Ja pevne verím, že tých 255 poslancov nepovažujete za tých extrémistov, ktorí chcú zničiť životné prostredie, pretože sú to ľudia z normálnych, štandardných politických strán, ktorí poukazujú iba na to, že aj pri boji proti klíme musíme sledovať výdavky, musíme hľadať výdavky, teda hľadať peniaze a následne ich efektívne používať. Nie sú to žiadni extrémisti. Aj v klimatickej otázke existujú rôzne názory, akým spôsobom pristupovať k riešeniu boja proti klíme.
Pevne verím, či už na tomto mojom súčasnom poste, alebo na tom bývalom, ktoré bude najbližšie asi už budúce, sa budeme ďalej stretávať a budeme ďalej spolu diskutovať o týchto otázkach.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 11:03 - 11:04 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Suja, tak ja dúfam, že k tomuto sa nebudeme utiekať. Ja som sa hneď opravil, jak to bolo s tou náhodou. Ale tak vy si vyberete jednu časť.
Ale už keď teda sa bavíme o tom, tak musím povedať, že naozaj aj niektorí moji kolegovia, čo viem, tak veľmi málo sa vyskytujú v sále, keď debatujete vy. Ja si myslím, že vy a teda vaši kolegovia zvolení za ĽSNS, ja si myslím, že tú odpoveď si musíte dať asi, asi skôr vy. Pretože tá sála býva naozaj veľmi prázdna vtedy, keď, keď argumentuje, keď vystupuje niekto z vášho klubu alebo z vášho bývalého klubu. Takže toto, ja si myslím, že by bolo dobré, akože, naozaj akože nedávať do nejakej diskusie.
Čo sa týka teda toho samotného, tej samotnej vecnej podstaty, a teda ja si veľmi rád vypočujem napríklad, napríklad argumenty pána poslanca Suska z opozície. A teda on ma tiež upozornil na jednu nepresnosť, takže sa mu ospravedlňujem a veľmi pekne mu ďakujem za to upozornenie, že som si nevšimol niečo v tom uznesení.
Opravujem teda, lebo reagujem na vás, pani prezidentka pravidelne vystupuje aj na verejnosti a takisto pravidelne vystupoval aj minister zdravotníctva. Takže nemyslím si, že by nebol dostatočný kontakt výkonnej moci a takisto pani prezidentky s verejnosťou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 10:40 - 10:42 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Blaha, no, znovu, vždy sa mi to stane, keď tu náhodou som, keď teda náhodou vy vystupujete, lebo ja som tu pomerne často, skoro stále, ja sa nečudujem, že ste sa stáli komunistom, lebo tá vaša spôsobilosť argumentovať je fakt naozaj veľmi desivo slabá až nedôstojná.
Napríklad, len čo som zrýchla zachytil, po prvé vy tvrdíte, že denne zomrie 100 ľudí a my riešime niečo iné. To je falošný argument. To, že zomiera v dôsledku pandémie 100 ľudí, je síce veľmi smutné, ale neznamená to, že vláda nemá vykonávať aj iné aktivity. Neznamená to ani to, že nemá riešiť vládnu krízu. Nasúkali ste sem falošný argument, je to dokonca argument blížiaci sa argumentu vzbudzujúcemu pocit, súcit, pardon, súcit, tak sa to volá, myslím, presne.
Ďalej ste povedali, že všetci sú dohodnutí o riešení vládnej krízy. Falošný predpoklad, úplne nezmyselný, vôbec ho nemáte nejako zdôvodnený. Tie rokovania stále prebiehajú, my to vieme tu konkrétne všetci zdokumentovať, že prebiehajú rokovania.
Ďalej som zistil, že ste objavili kauzalitu medzi testovaním a počtom úmrtí, to by som naozaj chcel vedieť, odkiaľ ste ju objavili, vy ste ju prezentovali asi ako výsledok nejakej vedeckej štúdie. V skutočnosti naozaj veľa vlád využíva testovanie a nie je preukázané, že by táto kauzalita existovala. Samozrejme, nejaká štúdia to v budúcnosti môže dokázať, ale vy to prezentujete, ako keby to bol fakt, ale pritom je to falošný argument.
Ďalej vyčítate premiérovi spôsoby vládnutia. Presne tento spôsob vládnutia a vedenia vlády viedol ku kríze vlády. V ďalšom kroku však kritizujete, že riešime vládnu krízu. Tak to je zaujímavé, že vy hádžete jedno tvrdenie za druhým do zdôvodnenia jedného a toho istého argumentu, hoci tie tvrdenia sa navzájom vylučujú.
Takže ja vás chcem poprosiť, naozaj je to veľmi nedôstojné na tento poslanecký zbor neustále hádzať falošné argumenty.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2021 10:03 - 10:05 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, no ja mám trošku problém s týmto uznesením a poviem v čom. Vy tam teda požaduje, aby, aby vlastne prišli zodpovedať tie informácie, ktoré požadujete, aj pani prezidentka. Pani prezidentka pravidelne informuje v tých kompetenciách, ktoré má, a teda nemá veľmi veľké kompetencie v oblasti pandémie, teda v chránení občanov proti pandémii. Pána predsedu parlamentu sa môžete spýtať hocikedy, ten tu stále sedí, takže on vás môže informovať v akejkoľvek rozpravovej alebo v akejkoľvek inej, v inej procesnej oblasti. A čo sa týka kontroly vlády, samozrejme, opäť môžete využívať stále všetky mechanizmy a dokonca ja využívam pravidelne mechanizmus poslanca, že oslovujem ministerstvo životného prostredia, keď mi niečo nie je jasné, pravidelne sa pýtam a z pozície poslanca komunikujem, komunikujem s jednotlivými ministerstvami, keď potrebujem nejaké, nejaké informácie.
Škoda, že vaši kolegovia, resp. ani kolegovia z opozície nevyužívajú, viem to, nevyužívajú návštevu výborov, kde sa môžu priamo pýtať ministrov, ktorí predkladajú nejaké normy. Pána Žigu som tam nevidel už ani nepamätám, pán Puci chodí občas, pán Kondrót chodieva relatívne pomerne častejšie, ale niektorí nechodievajú vôbec, ani jeden poslanec zvolený za ĽSNS tam chodí veľmi málokedy. Takže nevyužívajú to, túto možnosť.
No to je asi tak zhruba všetko, čo som chcel povedať.
Takisto mám ešte jeden veľký problém s tým, že, že vy vlastne vychádzate z toho predpokladu, že vláda môže, teda že vláda vie prijať opatrenia, aby boli dôsledne občania chránení pred dôsledkami pandémie COVID-19. Ale to nevie žiadna vláda. To, žiaľ, nevie žiadna vláda, je to stále len snaha urobiť čo najviac opatrení, aby tieto, aby to zabralo.
Skryt prepis