Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.4.2024 o 15:14 hod.

Mgr.

Michal Sabo

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.4.2024 15:14 - 15:14 hod.

Michal Sabo Zobrazit prepis
Pani poslankyňa ďakujem za vašu faktickú pripomienku, no viete, akože čarovať sa dá, ale čarovať sa dá do výšky rozpočtu. A ten rozpočet je obmedzený a bez ohľadu na to, že o akom rozpočte ktorej ktorej ktorého roka sa budeme rozprávať, ja som bol mestským poslancom a naozaj kapacity sú veľmi obmedzené. Mrzí ma to, ale bohužiaľ mesto môže niekde investovať a niekde musí šetriť. A tá najväčšia čiastka na ktorej sa dá aj ušetriť a ktorá sa dá aj investovať je práve verejná doprava, samozrejme všetci chceme, aby tá verejná doprava fungovala dostupne, bezpečne, moderne, aby bola kvalitná, aby tam bola wifi, aby bola pomaly na každej ulici, ale keď nie sú peniaze, tak sa čarovať nedá. A bohužiaľ ten ten ten rozdiel medzi Budapešťou, že má radovo vyšší rozpočet.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.4.2024 15:10 - 15:14 hod.

Michal Sabo Zobrazit prepis

....ani anti-byrokratický a rozhodne nevytvára ani priaznivé, ani povzbudzujúce prostredie pre utlmovanie dopravy a rozvoj udržateľnej mobility… Práve naopak, dámy a páni, práve naopak. A chcem tiež pripomenúť ten odpor, ktorý voči tejto legislatíve od začiatku sledujeme, spomenúť to, že tento návrh prešiel teda ja si nepamätám, že by niektorý návrh som videl, že mal také rozsiahle rozporové konanie s desiatkami pripomienok od ZMOS-u, Únie miest, od OSVE, VÚC od SK8-čky ako takej, od verejnosti a pripomeňme si, že ten počet pripomienkujúcich bol extenzívny. No aj napriek tomu celému tu rokujeme o novele, ktorá nikomu nepomôže. A takmer nikto ju nechce. Teda s výnimkou jej ideových otcov, samozrejme.
Ja chcem, len na záver povedať, že právo šoférovať svoje auto naozaj v tejto republike, ani na tejto planéte nie je ľudské právo, hej? A ja sa pýtam na záver, to Donutilovské, komu tým prospejete? Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.4.2024 14:57 - 14:57 hod.

Michal Sabo Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, ctení kolegovia, samozrejme vážený pán minister, vážený spravodajca. Kým moja kolegyňa Dana Kleinert rozprávala o tomto návrhu z pohľadu samosprávy, samo o sebe je to vicestarostka Starého mesta Bratislavy, rozprávala o obsahu samotné návrhu, tak aby som sa v závese po nej neopakoval, vo svojom vystúpení som sa ...(nezrozumiteľne vyslovené)....zameriam na zdravotný a enviromentálny rozmer dopravy a na to nutne potrebujeme v sídlach, a to je utlmovať individuálnu automobilovú dopravu a podporovať rozvoj udržateľnej mobility a práve v týchto kategóriách mi pri tomto návrhu cestnou terminológiou - bliká kontrolka.
Isto to máte všetci pomerne v čerstvej pamäti, nebolo to až tak dávno, na predchádzajúcej schôdzi sme tu veľmi a intenzívne počúvali o masívnom porušovaní ľudských práv. A ak teda rešpektujeme Ústavu Slovenskej republiky, čo teda verím, že všetci rešpektujeme a ak rešpektujeme univerzálne ľudské práva, čo teda tiež verím, že všetci rešpektujeme, tak právo na čisté zdravot.., na zdravé a čisté životné prostredie je základné ľudské právo a toto právo je na Slovensku, teda terminológiou z minulej schôdze, masívne porušované. Preto si opakovane v tomto pléne dovoľujem tvrdiť, že ako verejné zdravie, tak životné prostredie, aj udržateľná mobilita by mali byť v modernej krajine Európskej únie premiérskou témou, respektíve premiérskymi témami. No nie sú, pretože kvalita, respektíve v našej realite nekvalita ovzdušia je mimoriadny problém, ktorý na Slovensku dlhodobo neriešime, systémovo už vôbec nie a politicky pred týmto problémom zatvárame oči a sme si toho vedomí aj vďaka, v úvodzovkách vďaka, žalobe európskej komisie. A áno, pôvodcom tohto enormného problému, ktorý pred sebou stále tlačíme je aj samozrejme množstvo dopravných emisií. Je to náš celonárodný problém, bez ohľadu na to, v ktorej aglomerácii sa človek nachádza, od západu na východ, od juhu na sever, ale ak dovolíte, keďže vznik tejto legislatívy a tohto návrhu legislatívne ho inšpirovalo hlavné mesto, tak na chvíľu ostaneme v Bratislave.
Nedávne meranie, mimoriadne meranie ukázalo, že vzduch v našom hlavnom meste Bratislave je mimoriadnym rizikom pre zdravie obyvateľov, obyvateliek, návštevníkov a návštevníčok. Toto meranie znečistenia ovzdušia v našom hlavnom meste realizovala skupina odborníkov a odborníčok z nemeckej organizácie Deutsche Umwelthilfe, ktorí a ktoré namerali mimoriadne vysoké hodnoty oxidu dusíka a ultrajemných častíc. A v prípade ultrajemných častíc platí, že čím je tá častiča, častica menšia, tak tým hlbšie sa do organizmu vie dostať a spôsobiť o to väčšie zdravotné komplikácie. A tu hovoríme o naozaj širokom spektre zdravotných problémov, vrátane problémov respiračných, napríklad astmy, cez poškodenie imunitného systému, cez poruchy neurologického vývoja, špeciálne pri deťoch. Ale vedecky dokázané je tiež, že znečistenie ovzdušia môže u ľudí spustiť série dušených chorôb od schizofrénie, cez bipolárnu poruchu, až po depresiu. Znečistenie ovzdušia je hrozba pre všetkých ľudí bez rozdielu, no najvýraznejšie vie znečistenie ovzdušia zaťažiť zdravie detí, ako som spomínal, tehotných, ale rovnako mimoriadne postihuje ľudí v seniorskom veku a ľudí s chronickými chorobami. A tu sa hádam všetci zhodneme, v tomto pléne, aj tí ktorí a ktoré tu nie sú, že nemôžeme tento problém viac ignorovať, pretože vyvíja ďalší zbytočný tlak na náš, aj tak už dosť výrazne vyčerpávaný zdravotnícky systém.
Aké je teda riešenie. Riešením rozhodne nie je nečinnosť a ignorácia faktov, ktorých sme si vedomí dlhé roky. Riešením určite nie je regulácia regulácie individuálnej automobilovej dopravy. Práve možnosť takejto štátnej regulácie prináša návrh zákona o ktorom v tomto momente v tomto pléne rokujeme. Naopak existujú kvanta dát a na vaše požiadanie rád dodám. Kvanta dát, že podpora a rozvoj udržateľnej dopravy sú príležitosťou, a to bude znieť tak vznešene, až billboardovo, sloganovo, ale naozaj, lepší, kvalitnejší, zdravší a udržateľnejší život pre všetkých ľudí, bez ohľadu na to, či žijú v mestách alebo v obciach. A zároveň je dokázané, a sú na to dobré príklady, že podpora udržateľnej mobility je zároveň impulzom pre lokálne podnikanie, na čo tiež existujú dôkazné dáta a dobré príklady, ktorými sa vieme inšpirovať. Nemusíme nič vymýšľať, stačí to len skopírovať. Všetky moderné a najmä zodpovedné vlády a samosprávy sa vydali na cestu priamej podpory udržateľnej mobility a podstupujú systematické politické kroky na to, aby rozvíjali verejnú dopravu a aby utlmovali a presmerovávali individuálnu automobilovú dopravu špeciálne z historických centier miest.
Zavše si dovolím na tomto mieste uviesť jeden jediný príklad, ktorý je z kategórie tak blízko a tak strašne ďaleko. Máme ho kúsok, keď sa spustíme po Dunaji, tak sa dostaneme do Budapešti, ktorá získala minulý rok európsku cenu mobility. A ak sa pýtate, prečo Budapešť, tak Budapešť preto, pretože dnes je európskym lídrom dostupnosti bezpečnejšej a udržateľnejšej dopravy. Okrem mnohého iného, čo toto mesto robí v udržateľnej doprave, podčiarkujem, že Budapešť aktuálne buduje novú zónu na nábreží Dunaja, ktorá bude kompletne bez áut, priateľská k peším, k cyklodoprave, k šporutujúcim, k rodinám, ku mladým ľuďom, k ľuďom v seniorskom veku, ktorí chcú aktívne tráviť svoj voľný čas vo svojom rodnom, alebo v meste v ktorom, ktoré navštevujú, alebo v ktorom žijú.
Áno, pochopiteľne, aj tam bol proti týmto zmenám na začiatku masívny odpor. Aj tam odporcovia veštili dopravný kolaps, armagedon, koniec všetkého, koniec zemegule kvôli zmenám v doprave a ako isto viete, Budapešť naďalej stojí. Mesto investovalo veľké úsilie do toho, aby začalo utlmovať dopravu, aby mesto rozpohybovalo, rozbicyklovalo, aby mesto presadilo do verejnej dopravy, aby znížilo dopravné emisie, pretože Budapešť je mesto v tomto odvážne a dnes z tohto všetkého Budapešť profituje, pretože urobilo to, čo je po prvé nevyhnutné a po druhé využilo príležitosť.
Dámy a páni, v tomto pléne sedia župani, sedia tu vicežupani, aj poslankyne, poslanci krajských, mestských, miestnych zastupiteľstiev a aj napriek tomu, že v mnohých veciach spolu nesúhlasíme, tak verím, že sa zhodneme na mále. A zhodneme sa na tom, že pre naše mestá, pre naše obce, pre našich obyvateľov a obyvateľky chceme iba a len to najlepšie. A verejné zdravie je podľa mňa jedna z kľúčových vecí, ktoré chceme pre ľudí na Slovensku. Hádam všetci chcem, aby sme námestia miest a ulice obcí vrátili ľuďom, deťom a komunitnému životu. Aby tieto verejné priestory ožili, aby tam ľudia sa vracali, aby tam radi trávili svoj voľný čas a hlavne, aby tam trávili čas bezpečne. Všetci do jedného a do jednej hádam chceme, aby sme kontinuálne zvyšovali bezpečnosť ľudí, atraktivitu našich verejných priestorov. Zároveň, aby sme zlepšovali úroveň verejného zdravia a tiež ruka v ruke s tým, aby sme podporovali aj adaptačné opatrenia na klimatickú zmenu, ktorej dopady sú čoraz akútnejšie a agresívnejšie. To je jednoducho holý fakt. A k tomuto odo mňa len taká malá poznámka pod čiarou. Bez adaptačných opatrení v sídlach, letné prívalové dažde, suchá, či horúčavy, jednoducho nezvládneme.
A preto chcem podčiarknúť, že práve centrá miest a špeciálne na Slovensku, kde máme vybetónované eurofondové námestíčka sú tie najcitlivejšie miesta pre dopady klimatickej zmeny. A zároveň sú extrémnym rizikom pre verejné zdravie a má na to samozrejme priamy vplyv aj doprava. Veď si len spomeňte, napríklad na minulé alebo predminulé leto. V letných horúčavách sa centrá miest mimoriadne prehrievajú a čím vzniká aj takzvaný efekt mestských tepelných ostrovov, kde sú spevnené plochy často životne nebezpečné. Hádam nikomu z vás nemusím pripomínať, ako v lete stúpa počet záchranárskych výjazdov, keby sme tu mali Ferka Majerského, tak nám to potvrdí. Tie počty vieme vykázať tu a teraz. Len aby ste vedeli o akých číslach rozprávame. Minulý rok záchranári iba za mesiac jún riešili 3364 kolapsov z tepla. A potom prišiel rovnako kritický júl a august.
No a keď sa vrátim ku znečisteniu ovzdušia, tak to na rozdiel od tých kolapsov z tepla je nie až tak ľahko vyčísliteľné, ale predsa máme na to mozgy a kapacity, ktoré to vedia vyčísliť. Toho tichého zabijaka. Podľa oficiálnych štatistík si znečistené ovzdušie na Slovensku ročne vyžiada až 5000 zbytočných predčasných úmrtí, špeciálne napríklad na kardiovaskulárne alebo respiračné ochorenia.
No a systémovou politickou odpoveďou na toto by malo byť aj riešenie priamo v teréne. Riešenia, ktoré utlmia dopravu v sídlach, vytvoria prostredie pre lepší pohyb peších, pre kvalitnejšiu, modernejšiu, dostupnejšiu, bezpečnejšiu hromadnú dopravu, napríklad.
Ale ani toto nie je našou realitou, dámy a páni. Včera sme tu rozprávali o tom, ako aj kolega Lackovič pred chvíľou hovoril, že v akom finančnom stave sú naše samosprávy. Tak si zoberme, napríklad, lebo včera tu odznelo, že my progresívci žijeme v bratislavskej bubline. To nie je pravda. Zoberme si, napríklad mesto Púchov. Mesto Púchov, ktoré je jedným z najzelenších miest na Slovensku, ktoré ide ukážkovým príkladom v mnohých eniviromentálnych aktivitách a robia to, musím povedať, až nad rámec toho, čo je štandardom na Slovensku a teda ten štandard je dosť nízky, hej. A Púchov buduje kvalitnú segregovanú cyklistickú infraštruktúru. Púchov ako jedno z mála miest u nás na Slovensku poskytuje svojim občanom a občiankam bezplatnú hromadnú dopravu. Púchov tiež aktívne utlmuje individuálnu automobilovú dopravu v meste. A toto všetko robí, lebo to pani primátorka so svojím tímom považuje za jednu zo svojich priorít. A toto všetko robí aj napriek tomu, že mesto je finančne poddimenzované, presne tak, ako iné samosprávy v tejto krajine. No a teraz si predstavte, že vďake, alebo kvôli tomuto návrhu zákona má mesto ešte tŕpnuť, či náhodou neurobilo nejakú dopravnú úpravu, ktorá sa niekomu na ministerstve dopravy, nejakej komisii, bude zdať ako nevhodná a mesto za to, nedajbože, bude v budúcnosti platiť pokutu. Veď to je absolútny non sense.
Na záver, aby som sa neopakoval, v skratke len pripomeniem, že tento návrh je v priamom rozpore s prijatým dokumentom strategického plánu rozvoja dopravy na Slovensku do roka 20 - 30. Konkrétne teda ide proti cieľom udržateľného rozvoja, konkurencieschopnosti dopravných módov a zvyšovania bezpečnosti. A tiež chcem pripomenúť to, čo hovorila kolegyňa Kleinert, k akej vízii sa prihlásila vláda Slovenskej republiky a napísala si to vo svojom programovom vyhlásení. A ja to chcem odcitovať, pretože tam, v tom programovom vyhlásení, v kľúčovom dokumente tejto vlády stojí, citujem: "že vláda Slovenskej republiky chce podporova
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.2.2024 11:01 - 11:17 hod.

Michal Sabo Zobrazit prepis
Ďakujem. Bea pri tvojom príspevku som si spomenul na tú diskusiu v tomto pléne, keď PS cez Tomáša Valáška v minulom období, veď si to ja spomínala, predkladalo návrh definície znásilnenia na základe súhlasu a bolo to naozaj vtedy hrozné počúvať, keď niektorí poslanci tu hovorili o povinnosti podpísania notárskeho overeného súhlasu či o tom, že budú falošné obvinenia. Tí poslanci, ktorí tu vtedy vykríkali tu našťastie už nie sú, ale bohužiaľ úroveň diskusie sa s novým zložením tohto pléna nijako nezmenila a ani nepostúpila na dôstojnejšiu úroveň, ktorá by bola hodná členskej krajiny Európskej únie, veď si nemusíme pripomínať tie hlúpe viktimizujúce a stigmatizujúce reči a aj tieto iba zbytočne prehlbujú problém, že obete a preživšie aj naďalej v tomto hostilnom prostredí sa boja ozvať, že incidenty nenahlasujú pretože ich prípady nespadajú do legislatívnej definície, neveria polícii, majú nedôveru voči inštitúciám, majú obavu zo stereotypov a to všetko má nedozerné následky aj na duševnom zdraví, okrem mnohých iných vecí, na ktoré vplývajú tie tie ich hrozné skúsenosti. A toto plénum v tomto novom zložení svojim jazykom ešte prihoršilo situácii. Namiesto toho, aby sme sa rozprávali o zvyšovaní osvety, o zvyšovaní prevencie, o vytváraní bezpečnejšieho prostredia, o spomínanej zmene definície násilia, tak nie, o tom tu vôbec nie je reč. Namiesto toho tu musíme brániť status quo a čo je ešte horšie tak za tie hlúpe mačistické reči, ktoré tu odzneli nikto nie je ani len schopný sa postaviť a ospravedlniť sa a povedať prepáčte, čo by bolo na mieste a to je naozaj poľutovania hodné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2024 15:44 - 15:46 hod.

Michal Sabo Zobrazit prepis
Aj odo mňa ďakujem , pán minister, že ste prišli a že ste vystúpili. Robil som si poznámky. Hovorili ste o potravinovej sebestačnosti, ale vy opakovane rozprávate a to nie je v zlom, že vy rozprávate o koncovke. O tom, že koľko produktov má byť na pultoch. Spomínali ste dnes aktuálne ta birdonku. Áno to je samozrejme to nikto nespochybňuje, že koľko produktov je na pultoch to je dôležité, ale my sa potrebujeme vrátiť špeciálne my ako minister pôdohospodárstva na absolútny úvod, keď to myslíte budem vás citovať "s hospodármi vážne", tak ja stále čakám na vašu iniciatívu predchádzania vzniku odpadu napríklad, hej? Spomínali ste Agromáčaj. Ja neviem, či ste boli niekedy u nich na farme, ale ak ste tam boli tak ste videli tú niekoľko metrovú na výšku aj na dĺžku aj na šírku kopu zeleniny, ktorá je tam vypestovaná, ale nemá šancu sa dostať na pulty ani opustiť tú farmu, pretože tá zelenina nie je príliš sexi, hej, že nespĺňa kritéria, ktoré nie sú písané, ale reťazce sú príliš tie mrkvy a petržleny príliš krivé, veľké, malé, čapaté, hocijaké, Čiže namiesto toho, aby táto zelenina bola užitočná tak ona tam v podstate víde na vnivoč. A predtým pochopiteľne vyčerpáva pôdu, hej? A ja sa vás opakovane pýtam, že ako chcete konkrétne podporovať to, aby sme využívali viacej biologicky rozložiteľný odpad. Ako chcete bio odpad meniť na organické hnojivo. Ja som od vás nepočul od vás a nemyslí teraz, že konkrétne od vás, ale od vašej vlády, že ako chcete podporovať bio plienky, bio metánky. Počúvam od pána Tarabu, stále o spaľovniach, ale toto to ...(nezrozumiteľné vyslovené) rádiové ticho, hej. A a ja by som sa naozaj, že s vami chcel o tom porozprávať. Chcel som na výbor nebol čas. Pri pevebe nebol čas. Posielal som interpeláciu prišla mi taká odpoveď, že ministerstvo robilo, ale to čo chcete robiť vy, neviem. Čiže naozaj, že bez kamier, bez všetkého stretnime sa tvárou v tvár ja sa s vami fakt chcem rozprávať o organických hnojivách a o pôde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.2.2024 15:24 - 15:24 hod.

Michal Sabo Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, Marek tebe za tvoju vlastnú starostovskú skúsenosť aj s budovaním základnej infraštruktúry. Kolegovia, kolegyne, doplním Mareka s jeho vlastnou skúsenosťou, skúste si tipnúť ako od roka 2005 narástla úroveň pripojenia na verejný vodovod na Slovensku. Táto úroveň narástla raketovo, z 85,4 % na 90,27 % v roku 2022. Čiže v úvodzovkách, irónia použitá, závratný nárast o 0,29 percentuálneho bodu ročne. Je to naozaj raketový nárast neuveriteľného charakteru. Ak by sme takýmto tempom ďalej pokračovali tak 100 % pripojenie na verejný vodovod na Slovensku by sme dosiahli v roku 2055. Ako Marek spomínal, ja ho doplním, na Slovensku aktuálne žije 528-tisíc ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode. V absolútnych číslach je to 447 obcí, ktoré nemajú dobudovaný verejný vodovod, preto som tú štatistiku datoval do roka 2005, aby som tam dal ešte trošku aj náskok, aby patrične vyznelo, že tento investičný dlh ide za predchádzajúcimi vládami Roberta Fica a ďakujem Marek aj za tú tvoju vlastnú skúsenosť s tým, čo to pre starostov a starostky, ktorí nemajú to správne stranícke číslo znamená v reálnom živote. Práve toto je zhodou okolností porušením základného ľudského práva, bezpečný prístup k pitnej vode je základné ľudské právo. Možno toto je ďalšia téme, ktorú by táto koalícia mala expresne riešiť, namiesto toho, aby riešila beztrestnosť pre svojich vlastných ľudí a iné expresné disciplíny. Marek ďakujem ešte raz za tvoje vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2024 15:53 - 15:55 hod.

Michal Sabo Zobrazit prepis
Pán minister, kde ste boli, keď... ste sa pýtali, tak my Progresívne Slovensko sme boli konkrétne v mimoparlamentnej opozícii. A mňa konkrétne ste sa pýtali na environmentálne politiky, tak budem hovoriť aj napriek tomu, že vôbec nepodporujem túto, tento jazyk, kde ste boli, keď... lebo je to argumentačný faul, ale budem sa snažiť odpovedať vám tak, aby ste mi rozumeli. Tak keď hovoríte o tom, že niekomu boli upierané ľudské práva, tak ja sa s tou istou otázkou, akou ste sa vy pýtali nás, budem pýtať, že kde ste boli, keď... nie niekoľko rokov, ale vyše desaťročia sú a boli porušované základné ľudské práva tým, že na Slovensku máme fatálne znečistené ovzdušie. Ak chcete dôkazy a fakty, tak 5-tisíc ľudí predčasne ročne umiera na následky katastrofálnej nekvality ovzdušia a toto je rest, ktorý ide za predchádzajúcimi tromi vládami Roberta Fica, čiže kde ste boli, keď ste mohli túto situáciu zlepšiť? Lebo znečistením ovzdušia nie sú porušované práva, ľudské práva ani zopár, nejakej VIP skupiny, ale státisícov ľudí na Slovensku, takmer celej populácie. Rovnako sú porušované základné ľudské práva na zdravé a vitálne životné prostredie tým, že sú kontinuálne na Slovensku znečisťované vodné zdroje a spodné vody, takmer celý Žitný ostrov, čo je náš najväčší vodný zdroj, je kvôli zdrojom znečistenia kompletne v zraniteľnom území a opäť to nie je situácia, ktorá vznikla z noci do rána, sú to investičné dlhy a problémy, ktoré idú za predchádzajúcimi tromi vládami Roberta Fica. Čiže kde ste boli, keď ste mohli túto situáciu zlepšiť? (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2024 14:37 - 14:39 hod.

Michal Sabo Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Jano, za tvoje porovnanie aj to, že si priniesol do svojho vystúpenia to, ono už je to vlastne zlá prax, tá najhoršia prax, ktorú používa táto koalícia, to neustále porovnávanie sa a prikrývanie sa, nejakému dorovnávaniu sa európskym štandardom a používanie príkladov Nemecko, Rakúsko, hento tamto, a pritom naozaj, veď to nie je raketová veda urobiť si rešerš na internete a zistiť si, aká je realita v týchto krajinách. Ono je to až symptomatické pre túto vládnu koalíciu, najčastejšie to vnímam napríklad pri podpredsedovi vlády pánovi Tarabovi, ktorý stále rozprával o nejakých environmentálnych štandardoch v Nemecku, v Rakúsku a pritom porovnáva neporovnateľné. A ja sa naozaj veľmi teším, keď sa budeme aj napríklad v kategórii porušovanie, respektíve ako to hovoria, masívne porušovanie ľudských práv, keď sa budeme rozprávať o dorovnávaní sa európskemu štandardu napríklad v kvalite environmentálnych politík, neviem, odpadového hospodárstva a klimatických politikách, pretože aj to sú základné ľudské práva. Právo na zdravé životné prostredie je základné ľudské právo. Keď sa budeme rozprávať o porušovaní práv pri pôrodoch, ktoré mu čelia pravidelne a masívne ženy v našich pôrodniciach. Kedy sa budeme rozprávať o dostupnosti a dôstojnosti zdravotnej starostlivosti ako celku. Kedy budeme vyrovnávať sa alebo dorovnávať sa európskym štandardom v kvalite vzdelávania, to sú všetko diskusie, na ktoré sa veľmi teším a teším sa aj na tie dôvodové správy, ako sa budeme teda vyrovnávať európskym štandardom.
Ďakujem ti za to, že si vo svojom vystupovaní, vo svojom vystúpení si spravil taký dôkladný faktčeking a je mi len ľúto, že my ako opoziční poslanci a opozičné poslankyne tu musíme okrem svojej základnej funkcie napĺňať aj funkciu faktčekerov, pretože je tu faktčekovať.
A ešte raz vďaka za tvoje vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2024 11:19 - 11:19 hod.

Michal Sabo Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo aj tebe, Bea, za tvoj príspevok.
Máš veľkú pravdu aj moji predrečníci ti poďakovali za to, ja ti chcem tiež poďakovať za to, že si priniesla do tohto pléna tému rodovo podmieneného násilia, čo je ďalší skutočný problém tejto spoločnosti a problematika, ktorú by sme mali prednostne riešiť, najmä sledujúc štatistiky po tom, ako sa situácia s touto, s týmto problémom zhoršila po pandémii. Naozaj rodovo podmienené násilie je skutočný problém tejto spoločnosti, o ktorom sa o nej rozprávame a pritom by sme mali riešiť to, ako zlepšiť situáciu, ako zvýšiť primárnu prevenciu, ako priniesť alebo zlepšiť rodovo kompetentnú pedagogiku, ktorá by významne prispela ku znižovaniu rodovo podmieneného násilia.
A problémom, žiaľ, je ale aj to, že tejto téme sa nevenujú politici a političky, to je veľká, veľká tragédia, samozrejme, s výnimkou Progresívneho Slovenska. Pretože toto všetko, keď sa namieša, tak potom vidíme tie výsledky, ako sa to prejavuje napríklad nedostatkom kvalitných kampaní a iniciatív, ktoré, ktoré by hovorili o presadzovaní nulovej tolerancie voči násiliu a voči rodovým stereotypom. Tu opäť, žiaľ, ako v mnohých ďalších témach, ako napríklad pri duševnom zdraví, pri environmentálnych kampaniach, štát suplujú mimovládne organizácie, ktoré aktuálne bojujú o každý jeden cent, a pritom robia naozaj mravenčiu prácu. A práve kvôli tomuto mixu je téma rodovo podmieneného násilia na Slovensku stále mimoriadne tabuizovaná a je stigmatizovaná až bagatelizovaná, aj preto pretrváva presvedčenie, že rodovo podmienené násilie nie je závažný celospoločenský problém, pritom je. Bavíme sa opäť o masívnom porušovaní ľudských práv.
No a, samozrejme, tak ako ty si to nasvietila, tak problematická je aj súčasná legislatíva. A ja verím, že čoskoro príde ten moment, kedy tú legislatívu začneme v tomto pléne naprávať.
Ďakujem, Bea, za tvoj príspevok. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2024 22:55 - 22:57 hod.

Michal Sabo Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Martin, máš pravdu, my sme tu určite príčetní, a keď je dobrý zákon, tak sa ho snažíme aj podporiť, tak ako si hovoril napríklad o zákone leteckom, kde sme takisto za tento zákon hlasovali, a určite budeme hlasovať aj za ďalšie zákony, ktoré budú dobré z dielne koalície alebo opozície, a vieme si aj oceniť, keď prejde aj nám nejaký zákon, alebo pozmeňujúci návrh zákona, tak ako prešiel ohľadom čističiek odpadových vôd tu kolegovi Jankovi Horeckému, za ktorý zahlasovala koalícia aj opozícia, síce PS-ko nezahlasovalo za tento návrh, ale my vám to odpustíme, ako my sme štedrí, a vidíte, spolupracujeme spolu s vami, ale dúfam, že sa to nebude opakovať ďalej.
No a ďalej musím ešte povedať, že nás čakajú tu dôležitejšie zákony, napríklad stavebný zákon. Tu potrebujeme posunúť zmenu účinnosti, lebo od apríla ’24 má platiť nový stavebný zákon, kde vôbec nie je pripravený. Ja som aj hovoril s ministro... ministrom dopravy, že bolo by dobré ho predradiť, ten zákon. Tento zákon, ktorý teraz riešime, trestný, by sa mal stiahnuť, dať ho do normálneho medzirezortného pripomienkového konania a poďme na zákon, ktorý pomôže ľuďom, lebo ľudia nebudú môcť stavať, starostovia, primátori sú doslova nešťastní, lebo nevedia, či do apríla majú nejakých ľudí prijať, či majú platiť nájmy za budovy, alebo majú dať výpovede, alebo ako to bude fungovať.
Takže mali by sme sa zamerať na takéto veci, ale nie, aby sme chránili nejakých ľudí.
Ďakujem.
Skryt prepis