Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.4.2024 o 9:23 hod.

Mgr.

Michal Stuška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.4.2024 9:23 - 9:24 hod.

Michal Stuška Zobrazit prepis
Pán predsedajúci ďakujem za slovo. Rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 264 z 5. apríla 2024 bola táto výročná správa pridelená na prerokovanie Výboru pre Európske záležitosti s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Výbor pre Európske záležitosti uznesením č. 25 zo 17. apríla 2024 odporučil Národnej rade vziať túto správu na vedomie a určil ma ako spravodajcu výboru pre uvedenú tlač.
Pán predsedajúci otvorte prosím rozpravu k tejto tlači č. 208.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2024 15:50 - 15:50 hod.

Michal Stuška Zobrazit prepis
A už to funguje. Ďakujem pekne technike. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán minister pridám sa k tomu, že je skvelé, že si stihol sa k nám pripojiť. Pretože si mohol pripomenúť po trištvrte roku tú vtedy asi štvrť ročnú komunikáciu so všetkými zúčastnenými aktérmi celej schémy pomoci. Pripájam sa aj preto, lebo som aj s kolegom Jánom Richterom spolupracoval alebo zodpovedal za tú koordináciu tej obsahovej agro stránky čiže pôdohospodárskej, kde je, ale kde nie som ja odborníkom, ale samozrejme tu sediaci pán minister a na druhej strane systémom sociálneho poistenia to znamená kompetencii Ministerstva práce práve preto je pán Tomáš predkladateľom Sociálnej poisťovne. Komunikoval som s Protimonopólnym úradom a ako bolo spomínané s riaditeľom útvaru Digi competition európskej komisie, pretože nie sme jediná krajina a to je možno jedna pointa, ktorá ešte dnes nezaznela. Ten systém notifikácie pomoci je napojený na celú schému celej európskej únie súvisiacej s krízou na Ukrajine práve preto, pretože tie dopady inflačné, či už v oblasti inflácie potravinovej, ale aj pohonných hmôt. Samozrejme energetickej sú tak veľké, že všetky ostatné krajiny žiadajú vo vo všetkých sférach schémy pomoci to znamená keby sme neprišli s týmto to je možno pohľad z opačnej strany tak ešte viac znížime konkurencie schopnosť tohto nášho už toľko rokov skúšaného a poddimenzovaného sektoru, poľnohospodárstva, chovateľstva, ale aj potravinárskej výroby. V porovnaní s inými krajinami, keďže ako vieme sme jednou zo susedných krajín konfliktu a tým pádom aj v tejto oblasti aj jednou z tých najpostihnuteľnej najviac postihnutých. Výborné bolo, že pán minister zareagoval na tie maximálne kumulatívne schémy pomoci vo pri všetkých tipoch podniku, pretože presne tak to je a a práve preto sa nám podarilo relatívne rýchlo presvedčiť európsku komisiu pri tomto predlžovaní, pretože to predlžovanie patrí, platí pre všetky členské krajiny nie pre Slovensko.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2024 15:49 - 15:57 hod.

Michal Stuška
predlžovaní, pretože to predlžovanie patrí, platí pre všetky členské krajiny, nie pre Slovensko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.2.2024 15:46 - 15:48 hod.

Michal Stuška
(Ticho.)

Žiga Peter, podpredseda NR SR
Ste prihlásený pán poslanec? (Ticho.)
Skryt prepis
 

13.2.2024 11:24 - 11:24 hod.

Michal Stuška Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský aby za gestorský výbor určila hlasovaním výbor národnej rady pre sociálne veci, a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skryt prepis
 

13.2.2024 11:23 - 11:24 hod.

Michal Stuška
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 písm., ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2024 15:31 - 15:31 hod.

Michal Stuška
Pardon, nemám to ešte zažité. Nie, ďakujem, pán predsedajúci, nemám čo doplniť. (Smiech v sále. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2024 14:46 - 14:47 hod.

Michal Stuška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci a ostatní prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 141.
Predkladám preto informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Napokon z jeho obsahu povedal všetko podstatné už samotný pán predkladateľ, minister práce Erik Tomáš.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 140 z 15. januára 2024 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.10.2023 10:10 - 10:25 hod.

Michal Stuška
Sľubujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>