Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18. 10. 2017 o 16:42 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 16:42 - 16:43 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Pán minister, spomínali ste tu dve skupiny poslancov. Jedna skupina, prvá skupina, ktorá nechcela vôbec, aby vodné dielo Gabčíkovo vzniklo, ktorá proti tomu bojovala všetkými možnými prostriedkami. Druhá skupina, ktorá nechcela, aby patrilo Slovenskej republike, ale radšej komukoľvek, len nie Slovenskej republike a ja pripomenúť vám chcem, že je tu ešte aj tretia skupina a to je tá skupina, ktorá odjakživa hneď chcela, aby bolo vodné dielo Gabčíkovo, aby bolo, aby bolo uvedené do prevádzky a ktorá chcela a aj chce, aby toto vodné dielo patrilo Slovenskej republike. A dokonca nielen to, ale že bola táto skupina poslancov, že sú tu aj takí poslanci, ktorí boli proti akejkoľvek privatizácii strategických podnikov, pretože privatizácia strategických podnikov Slovenskej republiky bola zločinom proti Slovenskej republike a proti občanom Slovenskej republiky. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18. 10. 2017 14:31 - 14:32 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády, podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k ďalšiemu postupu vlády Slovenskej republiky a vyvodeniu zodpovednosti vo veci predražených právnych služieb, ktoré má štátna akciová spoločnosť MH Manažment, a. s., vyplatiť advokátskej kancelárii Radomíra Bžána ako odmenu za spor so spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (tlač 735) vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 759 zo 16. októbra 2017 pridelil predmetný návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor. K návrhu bola zvolaná 46. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 18. októbra 2017. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 10:56 - 10:58 hod.

Uhrík Milan Zobrazit prepis
Milí kolegovia, kolegyne, dovoľte mi pár slov k tomu návrhu o domobrane. Moji kolegovia z Ľudovej strany Naše Slovensko porozprávali o tom ako domobrana funguje v zahraničí, že sa nejedná o nejaké polovojenské ilegálne organizácie, ale o niečo úplne legitímne, čo dopĺňa policajný zbor najmä v miestach, kde polícia nestíha alebo nechce alebo z nejakých príčin nedokáže ochrániť slušné obyvateľstvo. Kolegovia zo SMER-u, môžem vás poprosiť a z SNS-ky, keby ste sa stále nerozprávali. Veď to sa takto nedá. Dve minútky a ideme hlasovať. Problém s asociálmi, s kriminalitou asociálov je na mnohých miestach Slovenska. V mnohých prípadoch sa tieto kriminálne činy neriešia buď preto, že sa obete boja ozvať, lebo sa im tí výtržníci vyhrážajú alebo jednoducho preto, že v tom nevidia zmysel, že nevidia význam dávať nejaké trestné oznámenia, pretože aj tak vedia, že tým asociálom sa nič nestane, pretože sú chránení ako biblia. Podobná situácia, takéto problémy sú aj v Nitrianskom kraji, konkrétne Orechov dvor, Demandice, Telgártska ulica svetoznáma v Nitre, kde tiež je problém s asociálmi. Na to, aby sme trošku pomohli tej bezpečnostnej situácii, aby sme to zlepšili, sme zriadili naše hliadky, hliadky zložené z dobrovoľníkov, ktoré mnohí kritizujú, že ale nie sú systematickým riešením. A majú pravdu, majú pravdu, skutočne naše hliadky nie sú systematickým riešením, pretože takto sa to donekonečna robiť nedá a v prvom rade by mal bezpečnosť občanov, slušných občanov garantovať štát a nie nejakí dobrovoľníci, ktorí to robia na úkor všetkého svojho voľného času neorganizovane a nesystematicky. Domobrana je práve tým riešením, ktoré aby pomohla, ktoré by pomohlo najmä obciam, chudobným obciam, malým obciam, ktoré nemajú dostatok peňazí na to, aby si zriadili obecnú políciu, ktoré nemajú s tým skúsenosti alebo ktorých obecní policajti sú natoľko neschopní, leniví, že namiesto riešenia kriminality sa venujú tomu, či má niekto vysypaný pred domom nejaký štrk, či má vypílený strom alebo či páli nejaké smeti alebo dávajú mestskí policajti papuče ľuďom na parkoviskách. Práve domobrana by v takýchto situáciách pomohla situáciu zlepšiť. Ja viem, že nie je tu dnes politická nálada na to, aby sa takýto návrh zákona schválil. Pravdepodobne všetci budú proti, možno okrem nás. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Napriek tomu vás prosím o podporu. V budúcnosti skôr či neskôr takéto riešenie bude nutné, pretože inak sa problém, najmä s asociálnymi kriminálnikmi, vyriešiť dať nebude. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 10:52 - 10:55 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, žijeme v dobe, v ktorej nevieme dňa ani hodiny, kedy môžeme byť ako štát vystavený takým skúškam osudu, ktoré si dnes nevieme ani predstaviť. Práve preto je pri tomto návrhu zákona potrebné sa povzniesť nad stranícky pohľad a prekonať animozity medzi politickými stranami. Domobrany vo svete sú prípad od prípadu rôzne. Kým vo Švajčiarsku je systém Domobrany súčasťou obrany krajiny, inde sú to policajné oddiely zabezpečujúce zákonnosť v krajine predovšetkým počas mimoriadnych situácií.
Na Slovensku sa nám už dnes v mnohých lokalitách zákonnosť rozpadá a pri tzv. drobnej kriminality akoby právo ani neplatilo. V mnohých lokalitách Policajný zbor situáciu nezvláda, pretože tam nemá dostatok síl, čo je spôsobené aj tým, že prioritne sa investuje do rôznych útvarov v štýle politickej polície, avšak nie tam, kde to občania potrebujú. Táto záležitosť sa musí napraviť nezávisle od akéhokoľvek návrhu zákona.
Hlavnou úlohou Domobrany by bolo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte, pán poslanec, ... vás prerušujem, by som chcela požiadať o kľud v rokovacej sále, kolegyne, kolegovia. Ďakujem.

Drobný, Stanislav, poslanec NR SR
Hlavnou úlohou Domobrany by bolo preventívnou hliadkovou činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany občanov. Domobrana nemá nahradiť žiadnu z ozbrojených zložiek, ale v zmysle predkladaného návrhu zákona by podporovala a dopĺňala Policajný zbor a obecné polície všade tam, kde ich výkon služby je nepostačujúci na zaistenie dostatočnej úrovne ochrany občanov a verejného poriadku.
Pôsobnosť príslušníkov Domobrany je navrhovaná na celom území samosprávneho kraja. V tom je rozdiel oproti príslušníkom mestských a obecných polícií, ktorí zo zákona môžu pôsobiť v katastri vlastnej obce alebo len v obci, s ktorou majú zmluvný vzťah. Náklady na Domobranu by boli nižšie ako na iné zložky rovnakého zamerania. Dôstojnícky zbor by tvorili profesionáli platení samosprávnym krajom, ostatní radoví príslušníci Domobrany by boli dobrovoľníci, ktorí by požívali
===== v katastri vlastnej obce alebo len v obci s ktorou majú zmluvný vzťah. Náklady na domobranu by boli nižšie ako na iné zložky rovnakého zamerania. Dôstojnícky zbor by tvorili profesionáli platení samosprávnym krajom, ostatní radoví príslušníci domobrany by boli dobrovoľníci, ktorí by požívali v zákone definované občianske výhody. Výcvik by zabezpečoval samosprávny kraj vo svojich zariadeniach. Dĺžka trvania prípravy dobrovoľných príslušníkov domobrany je v zákone definovaná minimálne na dvesto hodín. Bolo by na jednotlivých krajoch definovať či bude výcvik uskutočňovať v štýle výcviku mestských a obecných polícií alebo by to boli viac taliansky karabinieri u ktorých sa policajný výcvik prelína s vojenským. Vybudovať slovenskú verziu karabinierov je úloha na viac ako jedno volebné obdobie. Hlasovanie za tento návrh zákona je položenie základného kameňa tejto úlohy. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 10:52 - 10:55 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, žijeme v dobe, v ktorej nevieme dňa ani hodiny, kedy môžeme byť ako štát vystavený takým skúškam osudu, ktoré si dnes nevieme ani predstaviť. Práve preto je pri tomto návrhu zákona potrebné sa povzniesť nad stranícky pohľad a prekonať animozity medzi politickými stranami. Domobrany vo svete sú prípad od prípadu rôzne. Kým vo Švajčiarsku je systém Domobrany súčasťou obrany krajiny, inde sú to policajné oddiely zabezpečujúce zákonnosť v krajine predovšetkým počas mimoriadnych situácií.
Na Slovensku sa nám už dnes v mnohých lokalitách zákonnosť rozpadá a pri tzv. drobnej kriminality akoby právo ani neplatilo. V mnohých lokalitách Policajný zbor situáciu nezvláda, pretože tam nemá dostatok síl, čo je spôsobené aj tým, že prioritne sa investuje do rôznych útvarov v štýle politickej polície, avšak nie tam, kde to občania potrebujú. Táto záležitosť sa musí napraviť nezávisle od akéhokoľvek návrhu zákona.
Hlavnou úlohou Domobrany by bolo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte, pán poslanec, ... vás prerušujem, by som chcela požiadať o kľud v rokovacej sále, kolegyne, kolegovia. Ďakujem.

Drobný, Stanislav, poslanec NR SR
Hlavnou úlohou Domobrany by bolo preventívnou hliadkovou činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany občanov. Domobrana nemá nahradiť žiadnu z ozbrojených zložiek, ale v zmysle predkladaného návrhu zákona by podporovala a dopĺňala Policajný zbor a obecné polície všade tam, kde ich výkon služby je nepostačujúci na zaistenie dostatočnej úrovne ochrany občanov a verejného poriadku.
Pôsobnosť príslušníkov Domobrany je navrhovaná na celom území samosprávneho kraja. V tom je rozdiel oproti príslušníkom mestských a obecných polícií, ktorí zo zákona môžu pôsobiť v katastri vlastnej obce alebo len v obci, s ktorou majú zmluvný vzťah. Náklady na Domobranu by boli nižšie ako na iné zložky rovnakého zamerania. Dôstojnícky zbor by tvorili profesionáli platení samosprávnym krajom, ostatní radoví príslušníci Domobrany by boli dobrovoľníci, ktorí by požívali
===== v katastri vlastnej obce alebo len v obci s ktorou majú zmluvný vzťah. Náklady na domobranu by boli nižšie ako na iné zložky rovnakého zamerania. Dôstojnícky zbor by tvorili profesionáli platení samosprávnym krajom, ostatní radoví príslušníci domobrany by boli dobrovoľníci, ktorí by požívali v zákone definované občianske výhody. Výcvik by zabezpečoval samosprávny kraj vo svojich zariadeniach. Dĺžka trvania prípravy dobrovoľných príslušníkov domobrany je v zákone definovaná minimálne na dvesto hodín. Bolo by na jednotlivých krajoch definovať či bude výcvik uskutočňovať v štýle výcviku mestských a obecných polícií alebo by to boli viac taliansky karabinieri u ktorých sa policajný výcvik prelína s vojenským. Vybudovať slovenskú verziu karabinierov je úloha na viac ako jedno volebné obdobie. Hlasovanie za tento návrh zákona je položenie základného kameňa tejto úlohy. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18. 10. 2017 10:38 - 10:50 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predstavil zákon o Domobrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predkladajú poslanci za Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Kecskés, Stanislav Drobný a Martin Beluský.
Cieľ nášho návrhu je jednoduchý, vytvoriť legislatívny priestor na zabezpečenie vyššej úrovne ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov Slovenskej republiky a tiež ochrany verejného poriadku, a to práve prostredníctvom vytvorenia Domobrany ako čiastočne dobrovoľníckeho poriadkového útvaru v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, čiže samosprávnych krajov.
Tieto úlohy, predovšetkým však bezpečnosť obyvateľov Slovenskej republiky by mal podľa súčasnej platnej legislatívy zabezpečovať Policajný zbor Slovenskej republiky a v obciach a mestách aj obecná, resp. mestská polícia, ako poriadkové útvary. Prax však ukazuje, že tieto zložky častokrát zlyhávajú najmä pri plnení úloh na úseku prevencie a to najčastejšie z dôvodov obmedzených personálnych kapacít a finančných zdrojov. 
Dôkazom toho je vysoká kriminalita a to najmä v oblastiach s veľkou koncentráciou dlhodobo nezamestnaných a asociálov. Výsledkom toho je, že slušní ľudia v mnohých regiónoch Slovenska sú týmito asociálmi obťažovaní, okrádaní, napádaní, ale aj znásilňovaní a vraždení. Život v týchto oblastiach sa preto stáva doslova neznesiteľný, občania strácajú dôveru v štát a jeho orgány a mnohí občania sa snažia z týchto oblastí 
===== a asociálov. Výsledkom toho je, že slušní ľudia v mnohých regiónoch Slovenska sú týmito asociálmi obťažovaní, okrádaní, napádaní, ale aj znásilňovaní a vraždení. Život v týchto oblastiach sa preto stáva doslova neznesiteľný, občania strácajú dôveru v štát a jeho orgány a mnohí občania sa snažia z týchto oblastí Slovenska doslova utiecť.
Uvediem len tri príklady za všetkých, ktoré dokonale vystihujú to, čomu musia dnes mnohí slušní ľudia na Slovensku čeliť. 1. august 2009 Šarišské Michaľany. Dvaja mladiství asociáli z neďalekej cigánskej osady v Ostrovanoch ukradnú na miestnom štadióne televízor. Zastaviť sa ich snaží 65 ročný dôchodca, ktorého však títo asociáli dobijú tak, že mu zlomia lebku a vybijú pravé oko. Reakciou na tento útok je zhromaždenie občanov, vrátane miestnych obyvateľov, ktorí chcú protestovať nielen proti tomu zločinu, ale predovšetkým proti zlyhávaniu polície pri ochrane slušných ľudí.
A aká bola vtedy reakcia vlády? Namiesto toho, aby posilnila prítomnosť Policajného zboru v tejto obci, nasadil minister vnútra Kaliňák na protestujúcich ľudí vodné delo a dal ich zmlátiť obuškami. Druhý príklad. Píše sa 19. august 2015. V Polomke na Horehroní sa 50 ročná Slovenka vracia vo večerných hodinách domov svojim trom deťom a manželovi. Len pár metrov od jej domu ju prepadne cigánsky extrémista, asociál, okradne ju, znásilní a nakoniec brutálne zavraždí tak, že tejto bezbrannej žene takmer odreže hlavu a nechá ju vykrvácať na prahu jej vlastného domu. 
A napokon posledný z mnohých príkladov, ktoré by som mohol uvádzať. Prípad, ktorý sa stal len celkom nedávno 30. septembra na východe Slovenska v obci Huncovce. Počas dní tejto obce veľká skupina opitých cigánskych asociálov s palicami zaútočila na miestnych ľudí. Títo asociáli mlátili všetkých do radu bez akéhokoľvek zľutovania. Ich besneniu neunikol dokonca ani postihnutý chlapec, ktorého udierali palicami. Tieto zločiny, ktoré sú len jednými z mnohých zločinov, ktorých sa dopúšťajú cigánski, ale nielen cigánski asociáli dennodenne sa pritom vôbec nemuseli stať, keby ministerstvo vnútro dlhodobo neodmietalo zriadiť, resp. obnoviť v minulosti zrušené obvodné oddelenia Policajného zboru vo viacerých takýchto problémových lokalitách, a to aj napriek petičným akciám občanov a žiadostiam zo strany starostu obcí väčšinou takých, ktorí si nemôžu dovoliť zriadiť a prevádzkovať obecnú políciu.
Tieto zločiny by sa možno nikdy nestali, keby vláda plnila svoje povinnosti, keď vláda namiesto riešenia bezpečnostnej situácie v Iraku, či Afganistane prostredníctvom vysielania našich vojakov do týchto vzdialených krajín, keby namiesto toho riešila bezpečnostnú situáciu slovenských obyvateľov u nás na Slovensku. Keby sa viac starala o našich vlastných ľudí a nie o to čo chcú a čo jej povedia páni z Európskej únie, či Bruselu.
Kolegyne a kolegovia, jedným zo spôsobov riešenia tejto alarmujúcej situácie na miestnej úrovni je práve vytvorenie alternatívneho bezpečnostného orgánu, ktorý bude podporovať a dopĺňať verejné služby štátnej a obecnej polície všade tam, kde tieto služby z akýchkoľvek dôvodov absentujú alebo nepostačujú na zaistenie dostatočnej úrovne ochrany občanov a verejného poriadku.
Takýmto alternatívnym bezpečnostným orgánom je nepochybne aj Domobrana, ktorá je založená na verejno-súkromnom partnerstve. Ak sa však niekto domnieva, že Domobrana je organizáciou, ktorá funguje len v nejakých totalitných režimoch, že ide o nejakú politickú políciu, či o polovojenské stranícke jednotky je na veľkom omyle. Domobrana v súčasnosti v rôznych formách úspešne funguje v mnohých demokratických štátoch, resp. v štátoch, ktoré sa k demokracii hlásia. Ako príklad možno uviesť Švajčiarsko, Spojené štáty americké, či dokonca Izrael. 
Vráťme sa však k tomu čo bude hlavnou úlohou Domobrany tak ako to navrhuje Ľudová strana Naše Slovensko. Hlavnou úlohou Domobrany by bolo preventívnou hliadkovou činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany životov, zdravia a majetku občanov, ako aj verejného poriadku na území samosprávneho kraja. Pri tejto svojej úlohe by Domobrana nebola osamotená, ale naopak, by úzko spolupracovala s príslušnými útvarmi Policajného zboru, ako aj obecnej polície.
Špecifikom Domobrany ako poriadkového útvaru zriadeného podľa predkladaného zákona by bolo intenzívne zapojenie dobrovoľníkov. Tento na slovenské pomery inovatívny prístup by so sebou priniesol minimálne dve primárne a jednu sekundárnu výhodu.
Primárnymi výhodami by boli nižšie ekonomické náklady v porovnaní napríklad s obecnou políciou, ale najmä vyššia úroveň motivácie dobrovoľných príslušníkov Domobrany aktívne sa podieľať na ochrane svojej rodiny, priateľov, susedov a známych z konkrétneho regiónu. Za sekundárnu výhodu je možné pokladať vyššiu úroveň právneho vedomia, ktoré by získali všetci absolventi odbornej prípravy nevyhnutnej pre získanie odbornej spôsobilosti pre službu v Domobrane.
Poďme sa teraz pozrieť na to, akým spôsobom by bola Domobrana organizovaná. Najvyšším riadiacim orgánom Domobrany by bolo krajské veliteľstvo na čele s krajským veliteľom menovaným a odvolávaným zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Krajské veliteľstvo by ďalej zriaďovalo okresné veliteľstvá, pričom najnižším článkom organizačnej štruktúry boli miestne jednotky pôsobiace na území jednej alebo viacerých obcí. Miestne jednotky by boli zriaďované okresnými veliteľstvami na základe bezpečnostnej situácie a záujmu občanov o službu v Domobrane.
Príslušníkmi Domobrany by mohli byť len občania Slovenskej republiky, ktorí sú bezúhonnými osobami, dovŕšili zákonom stanovený vek a ktorí sú telesne, duševne a odborne spôsobilí na plnenie úloh Domobrany a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území príslušného samosprávneho kraja. Príslušníci Domobrany by sa delili na dve skupiny. Profesionálnych príslušníkov, ktorí by boli zamestnancami samosprávneho kraja a ktorí by pôsobili v riadiacich a administratívnych funkciách a za ich výkon by poberali mzdu alebo odmenu v závislosti od konkrétneho druhu pracovno-právneho vzťahu. A na dobrovoľníkov, ktorí by vytvárali hlavnú časť personálnych kapacít určených na výkon hliadkovej činnosti priamo v teréne. Svoje úlohy by Domobrana v praxi napĺňala formou hliadkovej činnosti, pričom jednu hliadku by tvorili najmenej traja príslušníci Domobrany, veliteľ z radov profesionálnych príslušníkov Domobrany a najmenej dvaja členovia z radov dobrovoľníkov.
Príslušní Domobrany by mali pri výkone svojich úloh oprávnenia podobné oprávneniam príslušníkov obecnej polície, mali by postavenie verejných činiteľov, avšak na rozdiel od obecnej polície by príslušníci Domobrany nevykonávali ani predvedenie na útvar Domobrany, ale každú zadržanú osobu by bezodkladne odovzdali príslušníkom Policajného zboru. Príslušníci Domobrany by taktiež na rozdiel od obecnej polície neprejednávali žiadne priestupky a takisto by neudeľovali pokuty za ich spáchanie. V prípade, že by pri výkone služby zistili spáchanie priestupku, oznámili by to ihneď Policajnému zboru.
Z uvedeného je zrejmé, že Domobrana by svojou hliadkovou činnosťou plnila predovšetkým preventívnu funkciu. Zákonom presne vymedzené donucovacie prostriedky by použila len v najnutnejších prípadoch, predovšetkým vtedy, keď by bol bezprostredne ohrozený život, zdravie, či majetok.

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pokračujte, pán poslanec, nech sa páči.

Schlosár, Rastislav, poslanec NR SR
Cieľom zamedziť akýmkoľvek excesom či prekročeniam právomocí by príslušníci Domobrany mali viaceré povinnosti ako napríklad povinnosť dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanov v súvislosti s činnosťou Domobrany vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákonom, alebo povinnosť dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právny predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi nadriadených. 
S rovnakým cieľom predkladaný zákon výrazne limituje možnosť používania strelných zbraní príslušníkmi Domobrany. Príslušníci Domobrany budú môcť po splnení zákonom daných požiadaviek pri výkone služby Domobrany nosiť a používať okrem krátkych strelných zbraní, ktoré sú dostupné všetkým držiteľom zbrojných preukazov skupiny A, B aj C, aj dlhé zbrane. Tieto však budú prísne obmedzené len a len na strelivo kalibru 22 VR a 22 VMR, ako aj povolenou kapacitou zásobníka maximálne na päť nábojov. Týmito opatreniami sa dosiahne dostatočná miera eliminácie rizika prípadného zneužitia dlhej zbrane príslušníkom Domobrany. 
Príslušníci Domobrany by navyše mohli službu vykonávať len po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy zavŕšenej odbornou skúškou. Vzhľadom na to, že výkon služby v Domobrane by bol pre samotnú povahu práce nielen odborne náročný, ale aj rizikový a vzhľadom na význam Domobrany pri zabezpečovaní ochrany obyvateľov Slovenskej republiky by príslušníci Domobrany požívali niekoľko občianskych výhod. Tie by predstavovali nielen istú formu spoločenského ocenenia, ale aj motivačný faktor nevyhnutný na zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov a dobrovoľníkov Domobrany.
Panie poslankyne, páni poslanci, je pochybné, že Domobrana v tejto podobe by bola účinným nástrojom v boji proti zločinnosti a významným, najmä preventívnym faktorom pri ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov Slovenskej republiky. Na záver chcem zdôrazniť, že by nenahrádzala políciu, ani iné ozbrojené zbory, ale aby ich vhodne dopĺňala všade tam, kde to vyžaduje bezpečnostná situácia. Súčasne by posilnila občiansku angažovanosť s tým, že by umožnila občanom Slovenskej republiky z radov dobrovoľníkov participovať na ochrane svojich spoluobčanov a územiach, kde so svojimi rodinami žijú a pracujú. Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18. 10. 2017 10:38 - 10:50 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predstavil zákon o Domobrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predkladajú poslanci za Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Kecskés, Stanislav Drobný a Martin Beluský.
Cieľ nášho návrhu je jednoduchý, vytvoriť legislatívny priestor na zabezpečenie vyššej úrovne ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov Slovenskej republiky a tiež ochrany verejného poriadku, a to práve prostredníctvom vytvorenia Domobrany ako čiastočne dobrovoľníckeho poriadkového útvaru v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov, čiže samosprávnych krajov.
Tieto úlohy, predovšetkým však bezpečnosť obyvateľov Slovenskej republiky by mal podľa súčasnej platnej legislatívy zabezpečovať Policajný zbor Slovenskej republiky a v obciach a mestách aj obecná, resp. mestská polícia, ako poriadkové útvary. Prax však ukazuje, že tieto zložky častokrát zlyhávajú najmä pri plnení úloh na úseku prevencie a to najčastejšie z dôvodov obmedzených personálnych kapacít a finančných zdrojov. 
Dôkazom toho je vysoká kriminalita a to najmä v oblastiach s veľkou koncentráciou dlhodobo nezamestnaných a asociálov. Výsledkom toho je, že slušní ľudia v mnohých regiónoch Slovenska sú týmito asociálmi obťažovaní, okrádaní, napádaní, ale aj znásilňovaní a vraždení. Život v týchto oblastiach sa preto stáva doslova neznesiteľný, občania strácajú dôveru v štát a jeho orgány a mnohí občania sa snažia z týchto oblastí 
===== a asociálov. Výsledkom toho je, že slušní ľudia v mnohých regiónoch Slovenska sú týmito asociálmi obťažovaní, okrádaní, napádaní, ale aj znásilňovaní a vraždení. Život v týchto oblastiach sa preto stáva doslova neznesiteľný, občania strácajú dôveru v štát a jeho orgány a mnohí občania sa snažia z týchto oblastí Slovenska doslova utiecť.
Uvediem len tri príklady za všetkých, ktoré dokonale vystihujú to, čomu musia dnes mnohí slušní ľudia na Slovensku čeliť. 1. august 2009 Šarišské Michaľany. Dvaja mladiství asociáli z neďalekej cigánskej osady v Ostrovanoch ukradnú na miestnom štadióne televízor. Zastaviť sa ich snaží 65 ročný dôchodca, ktorého však títo asociáli dobijú tak, že mu zlomia lebku a vybijú pravé oko. Reakciou na tento útok je zhromaždenie občanov, vrátane miestnych obyvateľov, ktorí chcú protestovať nielen proti tomu zločinu, ale predovšetkým proti zlyhávaniu polície pri ochrane slušných ľudí.
A aká bola vtedy reakcia vlády? Namiesto toho, aby posilnila prítomnosť Policajného zboru v tejto obci, nasadil minister vnútra Kaliňák na protestujúcich ľudí vodné delo a dal ich zmlátiť obuškami. Druhý príklad. Píše sa 19. august 2015. V Polomke na Horehroní sa 50 ročná Slovenka vracia vo večerných hodinách domov svojim trom deťom a manželovi. Len pár metrov od jej domu ju prepadne cigánsky extrémista, asociál, okradne ju, znásilní a nakoniec brutálne zavraždí tak, že tejto bezbrannej žene takmer odreže hlavu a nechá ju vykrvácať na prahu jej vlastného domu. 
A napokon posledný z mnohých príkladov, ktoré by som mohol uvádzať. Prípad, ktorý sa stal len celkom nedávno 30. septembra na východe Slovenska v obci Huncovce. Počas dní tejto obce veľká skupina opitých cigánskych asociálov s palicami zaútočila na miestnych ľudí. Títo asociáli mlátili všetkých do radu bez akéhokoľvek zľutovania. Ich besneniu neunikol dokonca ani postihnutý chlapec, ktorého udierali palicami. Tieto zločiny, ktoré sú len jednými z mnohých zločinov, ktorých sa dopúšťajú cigánski, ale nielen cigánski asociáli dennodenne sa pritom vôbec nemuseli stať, keby ministerstvo vnútro dlhodobo neodmietalo zriadiť, resp. obnoviť v minulosti zrušené obvodné oddelenia Policajného zboru vo viacerých takýchto problémových lokalitách, a to aj napriek petičným akciám občanov a žiadostiam zo strany starostu obcí väčšinou takých, ktorí si nemôžu dovoliť zriadiť a prevádzkovať obecnú políciu.
Tieto zločiny by sa možno nikdy nestali, keby vláda plnila svoje povinnosti, keď vláda namiesto riešenia bezpečnostnej situácie v Iraku, či Afganistane prostredníctvom vysielania našich vojakov do týchto vzdialených krajín, keby namiesto toho riešila bezpečnostnú situáciu slovenských obyvateľov u nás na Slovensku. Keby sa viac starala o našich vlastných ľudí a nie o to čo chcú a čo jej povedia páni z Európskej únie, či Bruselu.
Kolegyne a kolegovia, jedným zo spôsobov riešenia tejto alarmujúcej situácie na miestnej úrovni je práve vytvorenie alternatívneho bezpečnostného orgánu, ktorý bude podporovať a dopĺňať verejné služby štátnej a obecnej polície všade tam, kde tieto služby z akýchkoľvek dôvodov absentujú alebo nepostačujú na zaistenie dostatočnej úrovne ochrany občanov a verejného poriadku.
Takýmto alternatívnym bezpečnostným orgánom je nepochybne aj Domobrana, ktorá je založená na verejno-súkromnom partnerstve. Ak sa však niekto domnieva, že Domobrana je organizáciou, ktorá funguje len v nejakých totalitných režimoch, že ide o nejakú politickú políciu, či o polovojenské stranícke jednotky je na veľkom omyle. Domobrana v súčasnosti v rôznych formách úspešne funguje v mnohých demokratických štátoch, resp. v štátoch, ktoré sa k demokracii hlásia. Ako príklad možno uviesť Švajčiarsko, Spojené štáty americké, či dokonca Izrael. 
Vráťme sa však k tomu čo bude hlavnou úlohou Domobrany tak ako to navrhuje Ľudová strana Naše Slovensko. Hlavnou úlohou Domobrany by bolo preventívnou hliadkovou činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany životov, zdravia a majetku občanov, ako aj verejného poriadku na území samosprávneho kraja. Pri tejto svojej úlohe by Domobrana nebola osamotená, ale naopak, by úzko spolupracovala s príslušnými útvarmi Policajného zboru, ako aj obecnej polície.
Špecifikom Domobrany ako poriadkového útvaru zriadeného podľa predkladaného zákona by bolo intenzívne zapojenie dobrovoľníkov. Tento na slovenské pomery inovatívny prístup by so sebou priniesol minimálne dve primárne a jednu sekundárnu výhodu.
Primárnymi výhodami by boli nižšie ekonomické náklady v porovnaní napríklad s obecnou políciou, ale najmä vyššia úroveň motivácie dobrovoľných príslušníkov Domobrany aktívne sa podieľať na ochrane svojej rodiny, priateľov, susedov a známych z konkrétneho regiónu. Za sekundárnu výhodu je možné pokladať vyššiu úroveň právneho vedomia, ktoré by získali všetci absolventi odbornej prípravy nevyhnutnej pre získanie odbornej spôsobilosti pre službu v Domobrane.
Poďme sa teraz pozrieť na to, akým spôsobom by bola Domobrana organizovaná. Najvyšším riadiacim orgánom Domobrany by bolo krajské veliteľstvo na čele s krajským veliteľom menovaným a odvolávaným zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Krajské veliteľstvo by ďalej zriaďovalo okresné veliteľstvá, pričom najnižším článkom organizačnej štruktúry boli miestne jednotky pôsobiace na území jednej alebo viacerých obcí. Miestne jednotky by boli zriaďované okresnými veliteľstvami na základe bezpečnostnej situácie a záujmu občanov o službu v Domobrane.
Príslušníkmi Domobrany by mohli byť len občania Slovenskej republiky, ktorí sú bezúhonnými osobami, dovŕšili zákonom stanovený vek a ktorí sú telesne, duševne a odborne spôsobilí na plnenie úloh Domobrany a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území príslušného samosprávneho kraja. Príslušníci Domobrany by sa delili na dve skupiny. Profesionálnych príslušníkov, ktorí by boli zamestnancami samosprávneho kraja a ktorí by pôsobili v riadiacich a administratívnych funkciách a za ich výkon by poberali mzdu alebo odmenu v závislosti od konkrétneho druhu pracovno-právneho vzťahu. A na dobrovoľníkov, ktorí by vytvárali hlavnú časť personálnych kapacít určených na výkon hliadkovej činnosti priamo v teréne. Svoje úlohy by Domobrana v praxi napĺňala formou hliadkovej činnosti, pričom jednu hliadku by tvorili najmenej traja príslušníci Domobrany, veliteľ z radov profesionálnych príslušníkov Domobrany a najmenej dvaja členovia z radov dobrovoľníkov.
Príslušní Domobrany by mali pri výkone svojich úloh oprávnenia podobné oprávneniam príslušníkov obecnej polície, mali by postavenie verejných činiteľov, avšak na rozdiel od obecnej polície by príslušníci Domobrany nevykonávali ani predvedenie na útvar Domobrany, ale každú zadržanú osobu by bezodkladne odovzdali príslušníkom Policajného zboru. Príslušníci Domobrany by taktiež na rozdiel od obecnej polície neprejednávali žiadne priestupky a takisto by neudeľovali pokuty za ich spáchanie. V prípade, že by pri výkone služby zistili spáchanie priestupku, oznámili by to ihneď Policajnému zboru.
Z uvedeného je zrejmé, že Domobrana by svojou hliadkovou činnosťou plnila predovšetkým preventívnu funkciu. Zákonom presne vymedzené donucovacie prostriedky by použila len v najnutnejších prípadoch, predovšetkým vtedy, keď by bol bezprostredne ohrozený život, zdravie, či majetok.

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pokračujte, pán poslanec, nech sa páči.

Schlosár, Rastislav, poslanec NR SR
Cieľom zamedziť akýmkoľvek excesom či prekročeniam právomocí by príslušníci Domobrany mali viaceré povinnosti ako napríklad povinnosť dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanov v súvislosti s činnosťou Domobrany vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákonom, alebo povinnosť dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právny predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi nadriadených. 
S rovnakým cieľom predkladaný zákon výrazne limituje možnosť používania strelných zbraní príslušníkmi Domobrany. Príslušníci Domobrany budú môcť po splnení zákonom daných požiadaviek pri výkone služby Domobrany nosiť a používať okrem krátkych strelných zbraní, ktoré sú dostupné všetkým držiteľom zbrojných preukazov skupiny A, B aj C, aj dlhé zbrane. Tieto však budú prísne obmedzené len a len na strelivo kalibru 22 VR a 22 VMR, ako aj povolenou kapacitou zásobníka maximálne na päť nábojov. Týmito opatreniami sa dosiahne dostatočná miera eliminácie rizika prípadného zneužitia dlhej zbrane príslušníkom Domobrany. 
Príslušníci Domobrany by navyše mohli službu vykonávať len po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy zavŕšenej odbornou skúškou. Vzhľadom na to, že výkon služby v Domobrane by bol pre samotnú povahu práce nielen odborne náročný, ale aj rizikový a vzhľadom na význam Domobrany pri zabezpečovaní ochrany obyvateľov Slovenskej republiky by príslušníci Domobrany požívali niekoľko občianskych výhod. Tie by predstavovali nielen istú formu spoločenského ocenenia, ale aj motivačný faktor nevyhnutný na zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov a dobrovoľníkov Domobrany.
Panie poslankyne, páni poslanci, je pochybné, že Domobrana v tejto podobe by bola účinným nástrojom v boji proti zločinnosti a významným, najmä preventívnym faktorom pri ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov Slovenskej republiky. Na záver chcem zdôrazniť, že by nenahrádzala políciu, ani iné ozbrojené zbory, ale aby ich vhodne dopĺňala všade tam, kde to vyžaduje bezpečnostná situácia. Súčasne by posilnila občiansku angažovanosť s tým, že by umožnila občanom Slovenskej republiky z radov dobrovoľníkov participovať na ochrane svojich spoluobčanov a územiach, kde so svojimi rodinami žijú a pracujú. Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 10:31 - 10:31 hod.

Uhrík Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec Viskupič, chcem sa spýtať, či v tom návrhu zákona, ohľadne tých výborov, nemám to naštudované, či tam máte zahrnuté aj to, aby sa zverejňoval menný zoznam ľudí, ako hlasovali na výboroch. Lebo aj my máme s tým politické skúsenosti negatívne, bohužiaľ, že v zápisnici je len koľkí hlasovali za, koľkí proti, koľkí sa zdržali. A potom sa môžme hádať, škriepiť, že kto bol ten čo bol proti, kto bol ten čo bol za. Bolo by dobré, nemáme sa za čo hanbiť, bolo by dobré, aby sa to zverejňovalo, aby to to tam bolo. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 10:20 - 10:21 hod.

Mizík Stanislav
Ďakujem za slovo. Pán Sopko, učil som deti, také aj také. Ku všetkým som pristupoval rovnako, dokonca ma mali radi, veľmi radi, ale na rozdiel od vás si myslím a na základe mojich vlastných skúseností, že návrh pani poslankyne Zimenovej, tento problém nevyrieši. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 10:06 - 10:07 hod.

Grausová Natália
Občianka Nicholsonová, kde beriete to oprávnenie deliť ľudí v tomto parlamente na nejakých slušných a neslušných a označovať niekoho za slušného. V prvom rade k tej slušnosti by ste sa mali učiť vy, pretože vám naozaj chýba. Je to vrchol arogancie a neslušnosti od vás.
Skryt prepis