Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

22.10.2018 o 15:44 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 22.10.2018 15:44 - 15:46 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, tlač 1163.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 15:40 - 15:41 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak čítam aj rozmýšľam s porozumením a už dosť dlho vás poznám vašu liberálnu časť politického spektra, že čo poviete, to je kamufláž. Vaša reč je kamufláž. Pod pláštikom dobrého robíte len kamuflážne ťahy.
Vy ste hovorili o šičke z Kysúc. Ja som hovoril o ženách z Gemera, ktoré žijú zo sociálky a muž drie za minimálku a deti študujú. A naozaj študujú. Poznám rodinu, kde osem detí úplne, deväť, pardon, deväť detí v pohode študuje a príjem tam je skoro nulový a dá sa to, zvládajú to, ale to som povedal jedno také príslovie. Kde je vôľa, tam je cesta. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2018 15:32 - 15:37 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, pani Nicholsonová a pani Zimenová, predkladáte návrh, ktorý používa dva metre pre deti v Slovenskej republike. Je to nespravodlivé a je načase s týmto zvýhodňovaním jednej skupiny na úkor druhej skupiny prestať. Vysvetlím vám to jasne a zrozumiteľne. Cieľom tohto návrhu je, aby dotáciu na školské potreby mohol získať aj prevádzkovateľ komunitného centra, čo umožní, aby deti tzv. ohrozené sociálnym vylúčením mali jednu sadu písacích potrieb v škole a jednu v komunitnom centre bez potreby prenášania a nosenia domov. Opäť sa potvrdzuje, že žijeme v inej galaxii, asi v inom vesmíre. Tento váš návrh, okrem duplicitnej podpory detí, ktoré sú podľa vás ohrozené sociálnym vylúčením, skrýva v sebe jeden aspekt. Neviem ako ho pomenovať, ale najbližšie je k tomu také slovné spojenie duplicitný rasizmus. Vysvetlím vám to. Prečo nemajú slovenské, maďarské a rusínske deti komunitné centrá dvojnásobné pomôcky, ktoré si ani nemusia nosiť domov. A teraz vlastne napádate, ako si dovolíte napádať rodinných príslušníkov, tzv. detí ohrozených sociálnym vylúčením, že vraj spaľujú zošite, knihy ako materiál na kúrenie. Preboha, to je čo za konštatovanie.
Viem si živo predstaviť, čo by sa spustilo, keby som ja osobne v nejakom nemenovanom rádiu povedal, že deti a ich rodičia v jednom nemenovanom etniku spaľujú tieto školské pomôcky ako materiál na kúrenie. Viem čo by sa stalo, no. Všetci vieme, na koho je tento váš návrh zákona šitý. Takto dehonestovať majoritnú ale aj minoritnú časť spoločnosti. Veď všetci sme si rovní, či nie. Lebo podľa vás sú niektorí rovnejší a niektorí nerovnejší. Odvolávate sa na ohlasy z praxe. No ale keď sa niekto iný odvoláva na ohlasy z praxe a ich aj presne pomenuje, nasadí sa naňho náhubkový zákon, vyšetrovatelia, prokurátori, špeciálny prokurátori a súdy. Aby som to zhrnul tak globálnejšie. Váš návrh zákona je cestou do pekla. Je to ďalší míľnik do pekla.
Už len navrhnite, aby každý z nich dostal tablet, oblečenie Nike, Adidas, sociálne bývanie a štedrú podporu ako migranti v západných krajinách. A vaši vnuci potom nech zhasnú svetlo ako poslední.
Platí tu príslovie, Kto nedokáže hospodáriť s málom, nedokáže ani vo veľkom. Isto mi
===== Už len navrhnite, aby každý z nich dostal tablet, oblečenie Nike, Adidas, sociálne bývanie a štedrú podporu ako migranti v západných krajinách. A vaši vnuci potom nech zhasnú svetlo ako poslední.
Platí tu príslovie. Kto nedokáže hospodáriť s málom, nedokáže ani vo veľkom. Isto mi dáte otázku, že prečo neponúknem východisko. Poviem. Poviete, že váš návrh rieši vzniknutú situáciu. Ja vám odpoviem, že sú potrebné hĺbkové zmeny v sociálnom aj právnom prostredí a tiež aj to, že váš návrh zákona je len hasenie požiaru lesa pohárom vody. Obyčajným pohárom vody. Výsledok bude celkový nula tak pri hlasovaní a tiež, aj keby prešiel tento váš návrh zákona.
A keďže váš zákon sa týka základných škôl aj stredných škôl, tak aj k tomu druhému aspektu vašeho zákona. Čo sa týka príliš drahého vzdelávania, to je váš výraz, tak vám môžem pripomenúť, že to vaše zrušenie prospechové kritériá pri poskytovaní stredoškolského štipendia, tak toto je už rôznymi úpravami, internými úpravami, úpravami interného charakteru dávnejšie realizované na mnohých stredných školách a internátoch. Študenti hravo vykryjú aj náklady na štúdium a jediné kritérium, ktoré existuje je pravidelná návšteva školy.
Dôvody, ktoré uvádzate pri študentoch stredných škôl a ich opustenie štúdia sú skreslené a prekrútené. Drvivá väčšina opustí školu a internát a ten luxus v ňom, ten luxus, ktorý doma v živote nezažili nie pre nedostatok pomôcok, nie pre nemožnosť hradiť stravu či internát, to je vykryté tými štipendiami, tiež ... ako to zariešiť. Dôvodom opustenia štúdia je inštinktívna túžba po rodnej komunite, či tehotenstvo. A verte mi, viem o čom hovorím. Hovorím aj o svojich bývalých žiakoch, o obrovskom množstve mojich bývalých žiakov. Väčšina mojich bývalých žiakov opustila strednú školu či internát už po prvom roku štúdia. A poznám tiež v mojom regióne niekoľko veľkých mnohodetných rodín v majoritnej spoločnosti, ktorých rodičia pracujú za minimálku, niektorí z nich ani nepracujú a predsa deti študovali, doštudovali a študujú. Tu platí, kde je vôľa, tam je aj cesta. Problém nie sú duplicitné pomôcky, problém sú problémoví asociálni rodičia a tých treba riešiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2018 15:32 - 15:37 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Vážené kolegyne a kolegovia, pani Nicholsonová a pani Zimenová, predkladáte návrh, ktorý používa dva metre pre deti v Slovenskej republike. Je to nespravodlivé a je načase s týmto zvýhodňovaním jednej skupiny na úkor druhej skupiny prestať. Vysvetlím vám to jasne a zrozumiteľne. Cieľom tohto návrhu je, aby dotáciu na školské potreby mohol získať aj prevádzkovateľ komunitného centra, čo umožní, aby deti tzv. ohrozené sociálnym vylúčením mali jednu sadu písacích potrieb v škole a jednu v komunitnom centre bez potreby prenášania a nosenia domov. Opäť sa potvrdzuje, že žijeme v inej galaxii, asi v inom vesmíre. Tento váš návrh, okrem duplicitnej podpory detí, ktoré sú podľa vás ohrozené sociálnym vylúčením, skrýva v sebe jeden aspekt. Neviem ako ho pomenovať, ale najbližšie je k tomu také slovné spojenie duplicitný rasizmus. Vysvetlím vám to. Prečo nemajú slovenské, maďarské a rusínske deti komunitné centrá dvojnásobné pomôcky, ktoré si ani nemusia nosiť domov. A teraz vlastne napádate, ako si dovolíte napádať rodinných príslušníkov, tzv. detí ohrozených sociálnym vylúčením, že vraj spaľujú zošite, knihy ako materiál na kúrenie. Preboha, to je čo za konštatovanie.
Viem si živo predstaviť, čo by sa spustilo, keby som ja osobne v nejakom nemenovanom rádiu povedal, že deti a ich rodičia v jednom nemenovanom etniku spaľujú tieto školské pomôcky ako materiál na kúrenie. Viem čo by sa stalo, no. Všetci vieme, na koho je tento váš návrh zákona šitý. Takto dehonestovať majoritnú ale aj minoritnú časť spoločnosti. Veď všetci sme si rovní, či nie. Lebo podľa vás sú niektorí rovnejší a niektorí nerovnejší. Odvolávate sa na ohlasy z praxe. No ale keď sa niekto iný odvoláva na ohlasy z praxe a ich aj presne pomenuje, nasadí sa naňho náhubkový zákon, vyšetrovatelia, prokurátori, špeciálny prokurátori a súdy. Aby som to zhrnul tak globálnejšie. Váš návrh zákona je cestou do pekla. Je to ďalší míľnik do pekla.
Už len navrhnite, aby každý z nich dostal tablet, oblečenie Nike, Adidas, sociálne bývanie a štedrú podporu ako migranti v západných krajinách. A vaši vnuci potom nech zhasnú svetlo ako poslední.
Platí tu príslovie, Kto nedokáže hospodáriť s málom, nedokáže ani vo veľkom. Isto mi
===== Už len navrhnite, aby každý z nich dostal tablet, oblečenie Nike, Adidas, sociálne bývanie a štedrú podporu ako migranti v západných krajinách. A vaši vnuci potom nech zhasnú svetlo ako poslední.
Platí tu príslovie. Kto nedokáže hospodáriť s málom, nedokáže ani vo veľkom. Isto mi dáte otázku, že prečo neponúknem východisko. Poviem. Poviete, že váš návrh rieši vzniknutú situáciu. Ja vám odpoviem, že sú potrebné hĺbkové zmeny v sociálnom aj právnom prostredí a tiež aj to, že váš návrh zákona je len hasenie požiaru lesa pohárom vody. Obyčajným pohárom vody. Výsledok bude celkový nula tak pri hlasovaní a tiež, aj keby prešiel tento váš návrh zákona.
A keďže váš zákon sa týka základných škôl aj stredných škôl, tak aj k tomu druhému aspektu vašeho zákona. Čo sa týka príliš drahého vzdelávania, to je váš výraz, tak vám môžem pripomenúť, že to vaše zrušenie prospechové kritériá pri poskytovaní stredoškolského štipendia, tak toto je už rôznymi úpravami, internými úpravami, úpravami interného charakteru dávnejšie realizované na mnohých stredných školách a internátoch. Študenti hravo vykryjú aj náklady na štúdium a jediné kritérium, ktoré existuje je pravidelná návšteva školy.
Dôvody, ktoré uvádzate pri študentoch stredných škôl a ich opustenie štúdia sú skreslené a prekrútené. Drvivá väčšina opustí školu a internát a ten luxus v ňom, ten luxus, ktorý doma v živote nezažili nie pre nedostatok pomôcok, nie pre nemožnosť hradiť stravu či internát, to je vykryté tými štipendiami, tiež ... ako to zariešiť. Dôvodom opustenia štúdia je inštinktívna túžba po rodnej komunite, či tehotenstvo. A verte mi, viem o čom hovorím. Hovorím aj o svojich bývalých žiakoch, o obrovskom množstve mojich bývalých žiakov. Väčšina mojich bývalých žiakov opustila strednú školu či internát už po prvom roku štúdia. A poznám tiež v mojom regióne niekoľko veľkých mnohodetných rodín v majoritnej spoločnosti, ktorých rodičia pracujú za minimálku, niektorí z nich ani nepracujú a predsa deti študovali, doštudovali a študujú. Tu platí, kde je vôľa, tam je aj cesta. Problém nie sú duplicitné pomôcky, problém sú problémoví asociálni rodičia a tých treba riešiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 11:05 - 11:06 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Žarnay, myslím si, že riaditeľ školy by na takýto predpísaný, veľmi dôležitý predpísaný dokument ako je majetkové priznanie nemal zabudnúť keď už to určuje zákon. Ale je veľká pravda, čo ste spomenuli, že je tu nespravodlivá disproporcia medzi bežným riaditeľom a riaditeľom v súkromnom zariadení či v škole, ktorý takúto povinnosť nemá. Toto je nespravodlivé a opäť sa len potvrdzuje, že u nás platí, že niektorí sú rovnejší od tých rovných. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 11:05 - 11:05 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem upozorniť ešte na jeden problém, o ktorom sa tu nehovorí. Na riaditeľa sú vyvíjané silné politické tlaky vládnucej ideológie. Je prísne sledovaná jeho politická korektnosť. Stal sa príklad napríklad v roku, konkrétny jeden príklad, poviem v roku 2016 sa stalo na jednom košickom gymnáziu, že renomovaný historik Martin Lacko mal prednášku o tzv. malej vojne na Slovensku, riaditeľ tohoto gymnázia bol za to prepustený. Ďakujem. Blížime sa, je to ako, pardon, ešte pokračujem, pripadá mi to ako päťdesiate roky. Ako keby to bol návrh päťdesiatych rokov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2018 10:56 - 10:57 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rade pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1142. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstvo financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 10:51 - 10:52 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem ti, pán kolega Drobný, za tvoj príspevok do rozpravy. Ja by som ešte chcela k tomu doložiť, že nielenže je tu veľa ľudí, ktorí nie sú kresťania, ale naopak, ja si myslím, že v tomto parlamente je veľmi, je veľa ľudí a väčšina možno, ktorí sú kresťanmi. Takže spokojne by mohli zahlasovať. A okrem toho ja ešte chcem doložiť jednu vec, že dnes, v dnešnej dobe každá rodina má chladničku, čiže vlastne naozaj si môže, je možné si kúpiť tie potraviny skôr. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2018 10:47 - 10:51 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, ak povýšime nedeľu na deň pracovného voľna, znamená to hlavne, že v nedeľu budú zatvorené obchody. Čo to prinesie občanom? Pán Sulík opäť zažije osobnú traumu. Nebude si mať kde kúpiť teplé rožky. Bolo to dostatočne medializované, myslím, že každý vie, prečo spomínam práve pána Sulíka. Tak sa pozrime na situáciu, keď pán Sulík kupuje v nedeľu rožky. Na jednej strane pultu spokojný pán Sulík s rožkami, na druhej strane pokladníčka, predavačka, ktorá je vo väčšine prípadov nespokojná s tým, že nedeľa nie je deň pracovného voľna. Voľná nedeľa by dala do jej života systém, v ktorom by jeden deň v týždni mohla venovať svojej rodine. Pán Sulík si rožky bude musieť kúpiť v sobotu, ale to snáď zvládne. Aj si tie rožky uskladniť tak, aby sa dali na druhý deň v nedeľu konzumovať.
Ak hovorím o tom, že predavačky by voľnú nedeľu privítali, mám to nielen z osobných stretnutí, ale deklaruje to aj odborový zväz. Máme tú skúsenosť so zákazom maloobchodného predaja vo sviatok a ohlas je kladný. Naposledy to bola nie predavačka maloobchodu ale pracovníčka veľkoskladu, ktorá mi povedala, že konečne pod toľkých rokoch môže rátať aspoň so sviatkami ako dňom pre rodinu. Veľkosklad, v ktorom pracuje tiež prestal pracovať vo sviatky, nakoľko nebolo komu tovar vyskladňovať. Nedeľu, ako deň pracovného voľna ako spoločnosť zvládneme, tak, ako sme ju zvládli pred rokmi rovnako, ako ju zvládajú dnes v Rakúsku a v Nemecku.
===== ako dňom pre rodinu. Veľkosklad, v ktorom pracuje, tiež prestal pracovať vo sviatky, nakoľko nebolo komu tovar vyskladňovať. Nedeľu ako deň pracovného voľna ako spoločnosť zvládneme. Tak ako sme ju zvládli pred rokmi, rovnako ako ju zvládajú dnes v Rakúsku a v Nemecku. Nedeľa ako deň pracovného voľna je zároveň napĺňaním cyrilo-metodskej tradície, ku ktorej sa Slovenská republika vo svojej ústave hlási. K naplneniu tradície neodmysliteľne platí i zachovanie nedele ako sviatočného dňa. Svätiť siedmy deň Boh žiada od človeka už v Starom zákone.
Viem, že v tomto parlamente je časť poslancov, ktorých kresťanský charakter štátu neteší a práve z toho dôvodu budú hlasovať proti zákonu. Keby sme predložili návrh na povinnosť zamestnávateľa strpieť modlitebné prestávky vyžadované koránom, vtedy by nadšene súhlasili.
Záverom ešte jedna praktická vec. V súčasnosti je pre majiteľa predajne problematické zavrieť predajňu v nedeľu na základe vlastného rozhodnutia, keď konkurent nechal, ju nechá otvorenú. Ak sa zákonom ustanoví povinnosť mať zavreté v nedeľu pre každého, nakoniec bude drvivá väčšina občanov spokojná. Ani majitelia predajní o nič neprídu, občanov Slovenska pri kúpe vecí limitujú nízke príjmy a nie to, že sa dostanú do obchodu iba v nedeľu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2018 10:47 - 10:51 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, ak povýšime nedeľu na deň pracovného voľna, znamená to hlavne, že v nedeľu budú zatvorené obchody. Čo to prinesie občanom? Pán Sulík opäť zažije osobnú traumu. Nebude si mať kde kúpiť teplé rožky. Bolo to dostatočne medializované, myslím, že každý vie, prečo spomínam práve pána Sulíka. Tak sa pozrime na situáciu, keď pán Sulík kupuje v nedeľu rožky. Na jednej strane pultu spokojný pán Sulík s rožkami, na druhej strane pokladníčka, predavačka, ktorá je vo väčšine prípadov nespokojná s tým, že nedeľa nie je deň pracovného voľna. Voľná nedeľa by dala do jej života systém, v ktorom by jeden deň v týždni mohla venovať svojej rodine. Pán Sulík si rožky bude musieť kúpiť v sobotu, ale to snáď zvládne. Aj si tie rožky uskladniť tak, aby sa dali na druhý deň v nedeľu konzumovať.
Ak hovorím o tom, že predavačky by voľnú nedeľu privítali, mám to nielen z osobných stretnutí, ale deklaruje to aj odborový zväz. Máme tú skúsenosť so zákazom maloobchodného predaja vo sviatok a ohlas je kladný. Naposledy to bola nie predavačka maloobchodu ale pracovníčka veľkoskladu, ktorá mi povedala, že konečne pod toľkých rokoch môže rátať aspoň so sviatkami ako dňom pre rodinu. Veľkosklad, v ktorom pracuje tiež prestal pracovať vo sviatky, nakoľko nebolo komu tovar vyskladňovať. Nedeľu, ako deň pracovného voľna ako spoločnosť zvládneme, tak, ako sme ju zvládli pred rokmi rovnako, ako ju zvládajú dnes v Rakúsku a v Nemecku.
===== ako dňom pre rodinu. Veľkosklad, v ktorom pracuje, tiež prestal pracovať vo sviatky, nakoľko nebolo komu tovar vyskladňovať. Nedeľu ako deň pracovného voľna ako spoločnosť zvládneme. Tak ako sme ju zvládli pred rokmi, rovnako ako ju zvládajú dnes v Rakúsku a v Nemecku. Nedeľa ako deň pracovného voľna je zároveň napĺňaním cyrilo-metodskej tradície, ku ktorej sa Slovenská republika vo svojej ústave hlási. K naplneniu tradície neodmysliteľne platí i zachovanie nedele ako sviatočného dňa. Svätiť siedmy deň Boh žiada od človeka už v Starom zákone.
Viem, že v tomto parlamente je časť poslancov, ktorých kresťanský charakter štátu neteší a práve z toho dôvodu budú hlasovať proti zákonu. Keby sme predložili návrh na povinnosť zamestnávateľa strpieť modlitebné prestávky vyžadované koránom, vtedy by nadšene súhlasili.
Záverom ešte jedna praktická vec. V súčasnosti je pre majiteľa predajne problematické zavrieť predajňu v nedeľu na základe vlastného rozhodnutia, keď konkurent nechal, ju nechá otvorenú. Ak sa zákonom ustanoví povinnosť mať zavreté v nedeľu pre každého, nakoniec bude drvivá väčšina občanov spokojná. Ani majitelia predajní o nič neprídu, občanov Slovenska pri kúpe vecí limitujú nízke príjmy a nie to, že sa dostanú do obchodu iba v nedeľu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis