Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 21:02 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 21:02 - 21:03 hod.

Grausová Natália
Ďakujem. K pánu Petríkovi len toľko, že vám to nejako veľmi dlho trvá, to riešenie tej otázky. Myslím, že ste dosť dlho vo vláde a v parlamente vo vládnucej strane, aby ste to už boli dávno vyriešili. To už malo byť, takže nevyhovárajte sa.
Pán Bugár, ja nezavádzam. Neobviňujte ma tu z klamania a zavádzania. Vy ako maďarón, globalista a sorosovec mi nemáte čo vstupovať do svedomia. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.2.2019 20:51 - 20:59 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, naše školstvo je naozaj v katastrofálnom stave, ale je to proces, ktorý trvá mnoho rokov, vyše, vyše 20 rokov, čiže nedá sa z toho obviňovať, toto by sa nemôžme obviňovať ministerku Lubyovú, že ona spôsobila tento stav. Tento stav je tu, možno je tu už začal pred 70 rokmi, potom sa nejako menil a po tých 20 rokov je školstvo deformované a deformuje sa stále viac, zhoršuje sa stále viac a viac situácia v školstve. Chcela by som jednu vec, chcela by som predostrieť jeden veľmi bolestivý a závažný problém, s ktorým sa na mňa obracia veľké množstvo rodičov, ktorí majú už deti žijúce na národnostne zmiešaných územiach, najmä v južnej oblasti Slovenska. Podľa čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je na území Slovenskej republiky jediným štátnym jazykom slovenský jazyk. Znalosť slovenského jazyka by preto prirodzene mala patriť k základnej intelektuálnej výbave každého občana Slovenskej republiky. Pričom povinnosťou štátu je zabezpečiť dostatočné podmienky na to, aby sa každý obyvateľ Slovenskej republiky mohol vzdelávať v štátnom slovenskom jazyku. Vzdelávanie obyvateľov v slovenskom jazyku má nie len praktický význam súvisiaci s úradným stykom, ale je dôležité najmä z pohľadu udržiavania a rozvíjania slovenského národa. Totiž slovenský jazyk patrí k jedným zo základných atribútov definujúcich slovenský národ a pokiaľ sa nebude udržiavať a rozvíjať, tak tento jazyk zanikne a zanikne s ním aj národ. Situácia je veľmi zložitá na národnostne zmiešaných ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Tittel poprosím kľud v sále.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
Územiach najmä v južných oblastiach Slovenska, kde tvoria Slováci národnostnú menšinu. V priebehu posledných rokov bolo evidovaných viacero prípadov, kedy sa slovenským rodičom na národne zmiešanom území nedarilo umiestniť svoje deti do slovenskej základnej školy. S takýmto problémom zápasí napríklad čoraz viac obyvateľov slovenskej národnosti žijúcich v okrese Dunajská Streda. V tomto okrese sa v poslednom období podstatne zvýšil počet obyvateľov slovenskej národnosti najmä na trase Bratislava - Šamorín - Báč - Horný Bar, kam sa prisťahovalo množstvo mladých slovenských rodín. Prirodzene, že tieto rodiny chcú svoje deti umiestniť do slovenských materských a základných škôl. Stretávajú sa však žiaľ s odporom miestnych samospráv tvorených prevažne predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktorí nechcú povoliť zriadenie nových slovenských základných škôl a ani vytváranie nových slovenských základných škôl a ani vytváranie slovenských tried v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Napríklad samospráva v obci Rohovce, kde by bolo najideálnejšie miesto pre školu, nechce zriadiť materskú školu a základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským, hoci v miestnej škole s vyučovacím jazykom maďarským by bol dostatok miesta aj pre slovenské triedy. Slovenskí rodičia tak musia umiestňovať svoje dieťa buď do školy s vyučovacím jazykom maďarským alebo musia hľadať komplikované, často až nedôstojné spôsoby ako dostať svoje dieťa do vzdialenejšej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Podobne sa zachovala aj samospráva v Šamoríne, ktorá nesúhlasila so zriadením aspoň ...
===== s vyučovacím jazykom maďarským, alebo musia hľadať komplikované, často až nedôstojné spôsoby, ako dostať svoje dieťa do vzdialenejšej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Podobne sa zachovala aj samospráva v Šamoríne, ktorá nesúhlasila so zriadením aspoň niekoľkých slovenských tried v národnostnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, hoci táto menšinová škola je nenaplnená a miestna slovenská základná škola už nemá dostatočné priestory.
S rovnakými problémami zápasia rodičia slovenskej národnosti aj v mnohých ďalších oblastiach južného Slovenska. Svoje deti nedokážu umiestniť do slovenských škôl, pretože tie sú čoraz viac preplnené a samosprávy pod kontrolou politikov maďarskej národnosti nechcú rozširovať ich kapacity. Naopak, menšinové školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré zívajú prázdnotou, často nezmyselne udržiavajú.
Miestne samosprávy zastúpené najmä predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktoré zamietli žiadosti rodičov slovenských detí o zriadenie slovenských škôl a tried, argumentujú najmä nedostatkom peňazí. Takáto argumentácia je však neprijateľná, pretože podľa údajov z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bolo ku koncu júna 2018 na území Slovenskej republiky zriadených až 27 menšinových základných škôl pre ročníky 1 až 4 s vyučovacím jazykom maďarským, na ktorých sa celkový počet žiakov v škole pohyboval v rozmedzí 3 až 12 žiakov. Na niektorých základných školách nebol v skúmanom období dokonca ani jeden žiak. Priemerný počet žiakov na týchto maďarských základných školách je 7,2.
Je absurdné, že Slovenská republika nedokáže vytvoriť pre deti Slovákov žijúcich na zmiešanom území rovnaké podmienky na vzdelávanie v materinskom jazyku, ako vytvára pre príslušníkov národných menšín. Je základnou povinnosťou a zodpovednosťou štátu zachovať a rozvíjať národnú identitu Slovákov v Slovenskej republike, najmä v oblastiach, kde hrozí ich asimilácia inými národnosťami.
Pri tejto príležitosti by som chcela pripomenúť aj podmienky Slovákov v Maďarsku. Ani zďaleka nemajú taký komfort.
Prepáčte, páni, neruším vás svojou rozpravou?! Prosím o vrátenie času.

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prosím vás o pokoj v rokovacej sále. Ďakujem.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
No. Viete si predstaviť, že by bol uplatňovaný systém reciprocity? Že by sa na Slovensku venovala taká pozornosť národnostným školám a menšinám, ako je to trebárs v susednom Maďarsku? Venovanie sa, aké majú podmienky slovenské deti na území Maďarska, Maďarska? No dobre.
Ja si myslím, že aby, aby štát, štát má byť zastúpený okresným úradom v sídle kraja a tento štát má byť povinný školopovinné deti, teda pre školopovinné deti zriadiť v obci s menšinovou časťou obyvateľstva slovenskej národnosti mal by byť povinný zriadiť základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským.
Takže ja by som sa chcela teraz na základe toho, že naozaj je to povinnosťou štátu v prvom rade starať sa o deti slovenských rodičov, aby neboli diskriminované, pretože v tomto čase sú deti, slovenské deti na slovenskom juhu v Slovenskej republike diskriminované voči deťom národnostných menšín. A preto ja sa chcem, pani ministerka, vás opýtať, čo ste v tejto veci urobili? Či ste sa snažili urobiť nejakú nápravu. Ako ste riešili a či ste vôbec riešili túto diskrimináciu slovenských detí, pretože vy, pani ministerka školstva, ste povinná sa v tejto veci starať a riešiť tieto problémy. Toto by mala byť jedna z priorít ministerstva školstva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.2.2019 20:51 - 20:59 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, naše školstvo je naozaj v katastrofálnom stave, ale je to proces, ktorý trvá mnoho rokov, vyše, vyše 20 rokov, čiže nedá sa z toho obviňovať, toto by sa nemôžme obviňovať ministerku Lubyovú, že ona spôsobila tento stav. Tento stav je tu, možno je tu už začal pred 70 rokmi, potom sa nejako menil a po tých 20 rokov je školstvo deformované a deformuje sa stále viac, zhoršuje sa stále viac a viac situácia v školstve. Chcela by som jednu vec, chcela by som predostrieť jeden veľmi bolestivý a závažný problém, s ktorým sa na mňa obracia veľké množstvo rodičov, ktorí majú už deti žijúce na národnostne zmiešaných územiach, najmä v južnej oblasti Slovenska. Podľa čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je na území Slovenskej republiky jediným štátnym jazykom slovenský jazyk. Znalosť slovenského jazyka by preto prirodzene mala patriť k základnej intelektuálnej výbave každého občana Slovenskej republiky. Pričom povinnosťou štátu je zabezpečiť dostatočné podmienky na to, aby sa každý obyvateľ Slovenskej republiky mohol vzdelávať v štátnom slovenskom jazyku. Vzdelávanie obyvateľov v slovenskom jazyku má nie len praktický význam súvisiaci s úradným stykom, ale je dôležité najmä z pohľadu udržiavania a rozvíjania slovenského národa. Totiž slovenský jazyk patrí k jedným zo základných atribútov definujúcich slovenský národ a pokiaľ sa nebude udržiavať a rozvíjať, tak tento jazyk zanikne a zanikne s ním aj národ. Situácia je veľmi zložitá na národnostne zmiešaných ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Tittel poprosím kľud v sále.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
Územiach najmä v južných oblastiach Slovenska, kde tvoria Slováci národnostnú menšinu. V priebehu posledných rokov bolo evidovaných viacero prípadov, kedy sa slovenským rodičom na národne zmiešanom území nedarilo umiestniť svoje deti do slovenskej základnej školy. S takýmto problémom zápasí napríklad čoraz viac obyvateľov slovenskej národnosti žijúcich v okrese Dunajská Streda. V tomto okrese sa v poslednom období podstatne zvýšil počet obyvateľov slovenskej národnosti najmä na trase Bratislava - Šamorín - Báč - Horný Bar, kam sa prisťahovalo množstvo mladých slovenských rodín. Prirodzene, že tieto rodiny chcú svoje deti umiestniť do slovenských materských a základných škôl. Stretávajú sa však žiaľ s odporom miestnych samospráv tvorených prevažne predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktorí nechcú povoliť zriadenie nových slovenských základných škôl a ani vytváranie nových slovenských základných škôl a ani vytváranie slovenských tried v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Napríklad samospráva v obci Rohovce, kde by bolo najideálnejšie miesto pre školu, nechce zriadiť materskú školu a základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským, hoci v miestnej škole s vyučovacím jazykom maďarským by bol dostatok miesta aj pre slovenské triedy. Slovenskí rodičia tak musia umiestňovať svoje dieťa buď do školy s vyučovacím jazykom maďarským alebo musia hľadať komplikované, často až nedôstojné spôsoby ako dostať svoje dieťa do vzdialenejšej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Podobne sa zachovala aj samospráva v Šamoríne, ktorá nesúhlasila so zriadením aspoň ...
===== s vyučovacím jazykom maďarským, alebo musia hľadať komplikované, často až nedôstojné spôsoby, ako dostať svoje dieťa do vzdialenejšej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Podobne sa zachovala aj samospráva v Šamoríne, ktorá nesúhlasila so zriadením aspoň niekoľkých slovenských tried v národnostnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, hoci táto menšinová škola je nenaplnená a miestna slovenská základná škola už nemá dostatočné priestory.
S rovnakými problémami zápasia rodičia slovenskej národnosti aj v mnohých ďalších oblastiach južného Slovenska. Svoje deti nedokážu umiestniť do slovenských škôl, pretože tie sú čoraz viac preplnené a samosprávy pod kontrolou politikov maďarskej národnosti nechcú rozširovať ich kapacity. Naopak, menšinové školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré zívajú prázdnotou, často nezmyselne udržiavajú.
Miestne samosprávy zastúpené najmä predstaviteľmi maďarskej národnosti, ktoré zamietli žiadosti rodičov slovenských detí o zriadenie slovenských škôl a tried, argumentujú najmä nedostatkom peňazí. Takáto argumentácia je však neprijateľná, pretože podľa údajov z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bolo ku koncu júna 2018 na území Slovenskej republiky zriadených až 27 menšinových základných škôl pre ročníky 1 až 4 s vyučovacím jazykom maďarským, na ktorých sa celkový počet žiakov v škole pohyboval v rozmedzí 3 až 12 žiakov. Na niektorých základných školách nebol v skúmanom období dokonca ani jeden žiak. Priemerný počet žiakov na týchto maďarských základných školách je 7,2.
Je absurdné, že Slovenská republika nedokáže vytvoriť pre deti Slovákov žijúcich na zmiešanom území rovnaké podmienky na vzdelávanie v materinskom jazyku, ako vytvára pre príslušníkov národných menšín. Je základnou povinnosťou a zodpovednosťou štátu zachovať a rozvíjať národnú identitu Slovákov v Slovenskej republike, najmä v oblastiach, kde hrozí ich asimilácia inými národnosťami.
Pri tejto príležitosti by som chcela pripomenúť aj podmienky Slovákov v Maďarsku. Ani zďaleka nemajú taký komfort.
Prepáčte, páni, neruším vás svojou rozpravou?! Prosím o vrátenie času.

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prosím vás o pokoj v rokovacej sále. Ďakujem.

Grausová, Natália, poslankyňa NR SR
No. Viete si predstaviť, že by bol uplatňovaný systém reciprocity? Že by sa na Slovensku venovala taká pozornosť národnostným školám a menšinám, ako je to trebárs v susednom Maďarsku? Venovanie sa, aké majú podmienky slovenské deti na území Maďarska, Maďarska? No dobre.
Ja si myslím, že aby, aby štát, štát má byť zastúpený okresným úradom v sídle kraja a tento štát má byť povinný školopovinné deti, teda pre školopovinné deti zriadiť v obci s menšinovou časťou obyvateľstva slovenskej národnosti mal by byť povinný zriadiť základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským.
Takže ja by som sa chcela teraz na základe toho, že naozaj je to povinnosťou štátu v prvom rade starať sa o deti slovenských rodičov, aby neboli diskriminované, pretože v tomto čase sú deti, slovenské deti na slovenskom juhu v Slovenskej republike diskriminované voči deťom národnostných menšín. A preto ja sa chcem, pani ministerka, vás opýtať, čo ste v tejto veci urobili? Či ste sa snažili urobiť nejakú nápravu. Ako ste riešili a či ste vôbec riešili túto diskrimináciu slovenských detí, pretože vy, pani ministerka školstva, ste povinná sa v tejto veci starať a riešiť tieto problémy. Toto by mala byť jedna z priorít ministerstva školstva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:49 - 20:51 hod.

Uhrík Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie pani Smolíková aj pán Soboňa ono aj všetci vlastne ostatní. Viete, je síce pekné, že Slovenská národná strana tú príručku neschvaľuje, ale ona je na školách a kto je tu minister školstva, ja som minister školstva, ja tomu mám zabrániť. Skrátka objavila na školách príručka podpredsedníčky liberálneho Slovenska a fiktívneho ministra, človeka, čo sa hrá teda na ministra pána, pána Nagya, kde oni opisujú nejaký extrémizmus a spôsoby, ako treba proti tomu bojovať ako treba na tých žiakov niektorých volať políciu za ich názory, za ich politické presvedčenie a za to, že si dovolia polemizovať o či už nejakých historických teda skutočnostiach alebo o, o nedostatkoch liberálnej demokracie alebo o niečom podobnom. Viete, vy hovoríte, že, že na to nemáte kompetenciu, ale teda naozaj potom kto iný na to má kompetenciu, ak nie vládna strana, vládna strana a kto, kto, kto tu definuje zákony. Zase Ľudová strana Naše Slovensko schvaľuje zákony alebo vláda, vládna koalícia schvaľuje zákony a tie zákony navrhuje ministerka školstva. Čiže naozaj nie je nikto kompetentnejší na koho tá kritika sa môže vzniesť ako práve na ministerku školstva. Ale, keď sa teda tak dištancujete, tak naozaj je tu to školenie, ja som to už nestihol povedať, ale je tu ešte jedna vec, ktorú pani Bihariová chodí prednášať po školách. Je to školenie zase podporené ministerstvom školstva, vedy, výskumu, športu, je to školenie s názvom "Aj vy ste to zaznamenali zvyšujúci sa extrémizmus, xenofóbia". Irenka Bihariová 28. novembra 2018, prihlásiť sa môžete bla bla bla. Podporilo ministerstvo školstva, Iuventa a nejaké občianske združenia, združenie Expression. Čiže zase kto to podporil? Chcete povedať, že pani Bihariová si vymyslela, že to podpo, ak áno, tak nech sa páči, nech pani ministerka podá trestné oznámenie na Bihariovú za to, že porušuje školský zákon, že vnáša politiku do škôl, že porušuje, že teda nelegálne zneužíva logá a privlastňuje si nejakú dotáciu, ktorú teda podľa vás nedostala. Ja neviem, ale niečo robte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:45 - 20:47 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Zareagujem teraz na tých riaditeľov školy, ale ja na príhovor, rozpravu pána Uhríka. Teraz, keď len mi to prišlo ako myšlienka. Riaditeľ, jeden riaditeľ gymnázia v Košiciach, ktorý ani nebol prítomný, prednášal tam renomovaný a naozaj veľmi kvalitný historik Martin Lacko a prednášal o malej vojne, čiže nič, teda nič extrémistického a ten riaditeľ dostal okamžite výpoveď. Jednoducho ten toho riaditeľa vyhodili. Takže za to, že povolil tomuto historikovi prednášať v škole. Takže potom ako je to, akú má potom to ministerstvo školstva kompetenciu a právomoci. Jednoducho toto by malo byť zakázané takéto niečo ako takéto brožúry a takto vymývať mozgy deťom v školách. To by nemala byť vec riaditeľa, ale to by malo byť celkove záujem ministerstva a ako je možné, že chodia po školách všelijaké kreatúry vymývať deťom mozgy, kreatúry typu Bána, Traubnera a podobných existencií. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:41 - 20:43 hod.

Mazurek Milan Zobrazit prepis
Presne, ako si spomínal Milan, ono je nepredstaviteľné, že v demokratickej spoločnosti ministerstvo školstva využíva peniaze získané z daní pracujúcich ľudí na to, aby vytvárala akési, aby vytváralo akési príručky pre politrukov, ako rozpoznať zlých extrémistických žiakov na základných a stredných školách. Extrémistických žiakov a čo je neuveriteľné a môžu sa páni z SNS-ky smiať, oni dávajú peniaze pracujúcich ľudí na Slovensku, členom hnutia OĽaNO a podpredsedníčke Progresívneho Slovenska na to, aby svoje extrémne ultraliberálne názory tlačili do detí. Ono to je neuveriteľné, ale ako je možné, že SNS-ka prostredníctvom svojej ministerky dáva peniaze Progresívnemu Slovensku na to, aby vymývali deťom mozgy. Druhá vec. Nie len toto. Oni robia ešte aj školenia pre učiteľov. Sám som videl takú pozvánku, že vzrastajúci extrémizmus aj vy ste ho zaznamenali, nebojte sa páni učitelia z dotácii ministerstva školstva máme pre vás pripravené špeciálne školenie, ako rozpoznať extrémistov a dali to učiteľom na základných školách. Konkrétne mám túto informáciu, môžem vám to všetkým ukázať a školiteľkou bude pani Bihariová. To znamená, vy SNS-áci využívate peniaze daňových poplatníkov na to, aby ste dávali peniaze podpredsedníčky progresívneho, podpredsedníčke Progresívneho Slovenska, to znamená liberálom, otvoreným liberálom, ktorí nenávidia Slovensko, ktorí s pojmom národ operujú ako s niečim zlým, stredovekým, odporným, vy to máte v názve strany a oni potom chodia a školia učiteľov, ako rozoznať extrémistov. Ono, keby sme žili v 1952, tak by som sa nedivil, ale vy to stále používate tie moderné argumenty, že je rok 2019, no ale pozrite sa, čo reálne robíte a ako toto obhájite, to by som veľmi chcel vidieť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.2.2019 20:31 - 20:41 hod.

Uhrík Milan Zobrazit prepis
Milé kolegyne, kolegovia, na dnešnej schôdzi sa venujeme odvolávaniu pani ministerky školstva. Ako to už bolo povedané, tie dôvody, aj ktoré boli uvedené v dôvodovej správe, sú najmä toho finančného charakteru, či už sa jedná o tých 600 mil. eur, ktoré mali byť, povedzme si rovno de facto rozkradnuté a v rámci, v rámci nejakých výskumných projektov, čo nie je samozrejme vina súčasnej pani ministerky, aby sme boli objektívni, je to vina predchádzajúceho ministra pána Plavčana, ktorý bol teda všeličo, ale rozhodne nie nejakým dominantným ministrom, ktorý by nejakým pevným spôsobom držal v rukách svoje ministerstvo. Potom je tu druhý uvádzaný dôvod, o ktorom už bolo diskutované, tých 100 mil. eur prepadnutých v rámci operačného programu výskum a inovácie a tretí dôvod, ktorým bolo zase to podozrivé prideľovanie dotácií, najmä teda schránkovým firmám a firmám blízkym SNS-ke, opäť sa jednalo o výskumné, vývojové projekty. Na jednej strane tu teda máme tieto finančné podozrenia, pochybenia, niekde doslova dokázané rozkrádačky, alebo teda šafárenie, na druhej strane tu máme kritiku najmä zo strany liberálnej opozície, to znamená OĽaNO a SaS, ktorí kritizujú tieto veci najmä preto, že sa im samozrejme neušlo a to, to ale pani ministerka nie sú všetky dôvody, ktoré, ktoré by mali viesť k vášmu odvolaniu. My už dlhodobo sa venujeme, venujeme aj problematike školstva v Slovenskej republike a bolo to na jeseň minulého roku, keď sme sa venovali problémom slovenských škôl, nedostatku slovenských tried na území južného Slovenska. Vzniklo to, my sme aj predkladali návrh zákona v tejto oblasti, aby štát povinne zriaďoval základné školy pre slovenských žiakov, ktorí jednoducho, alebo pre slovenských rodičov, ktorí nemali kde na južnom Slovensku umiestňovať svojich žiakov, pretože pre Slovákov nebolo dostatok základných škôl a tá maďarská samospráva na južnom Slovensku im nechcela vytvárať priestor. Potom tu bola kauza kapitána Danka, z ktorého, ktorého falošného kapitánskeho titulu sa smejú všetci normálni vojaci a z ktorého falošného JUDr. titulu sa zase smejú všetci normálni právnici, to nie je môj výmysel ale reakcia verejnosti a tieto problémy pokračujú. Ja by som sa chcel ale venovať jednej veci, v ktorej som, v ktorej som aj uvádzal interpeláciu na vás pani ministerka, stále som nedostal odpoveď, ale stále je teda v lehote, čiže čakám na tú odpoveď a budem na ňu zvedavý. Jedná sa o vec, ktorú z môjho pohľadu je absolútne netolerovateľné, aby sa na slovenských školách diala. Jedná sa o príručku s názvom "Učitelia proti dezinformáciám II." to znamená, že je to nejaké pokračovanie nejakej predchádzajúcej príručky, ktorý napísala nejaká Zuzana Vatrálová, Lukáš Zodát, ale teraz dôležitý Jaroslav Nagy, Irena Biháryová a Daniel Milo. Samozrejme táto príručka vyšla ako inak s podporou ministerstva zahraničných vecí, to znamená s podporou Lajčákoveho ministerstva, ktorý tak štedro dotuje, dotuje mimovládne organizácie na Slovensku. Ja tu mám vytlačené, pár strán z tej brožúrky, musím to prečítať, lebo aby aj ľudia, ale aj vy kolegovia poslanci ste videli, že čo sa plížilo na slovenské školy medzi učiteľov, medzi žiakov. Tak v tej príručke "Učitelia proti dezinformáciám" pani ministerka sa napríklad píše o tom, ako spozná takzvaného rizikového žiaka, citujem: "Dnes je skutočne, dnes skutočne nie je možné rozpoznať rizikových mládežníkov podľa oblečenia, účesov či tetovania. Nie je žiadnym prekvapením, že sú to na výzor úplne bežní mladíci či dievčatá.". Inými slovami, učitelia si majú dávať pozor na každého a šmírovať deti, šmírovať žiakov a hádzať ich do nejakého vreca, tam boli nejaké kritériá uvádzané, do nejakého, do nejakej zelenej zóny, žltej zóny a červenej zóny, na ktorú treba už volať, na ktorú už treba volať políciu na týchto žiakov. Ďalšia časť, čo môže byť prvým varovným signálom. Najlákavejším spojivom medzi extrémistickou scénou a mládežníkmi, ktorí ešte nie sú tak celkom jej členskou súčasťou sú témy, ktorými extrémna pravica operuje. Ak učiteľ začne u študenta pozorovať súlad postojov s extrémnou pravicou, je to prvý zjavný indikátor, ktorý možno v rámci vyučovania odhaliť. Ide najmä o postoj k Rómom, alebo že, a teraz počúvajte, že žiak naznačuje nedostatky demokracie. To znamená veci, ktoré nefungujú tak ako by mali. Tomuto naozaj nerozumiem, čo je extrémistické na tom, keď nejaký žiak poukazuje na nedostatky, na zlyhania systému v rámci nejakej konštruktívnej diskusie sa snaží hľadať vylepšenia, pretože aj demokracia, hoci sa to historicky ukázalo ako najlepší, najlepší spomedzi všetkých režimov riadenia spoločnosti, ale stále má svoje nedostatky, ktoré my ako spoločnosť, aj ako zákonodarci, musíme nejakým spôsobom odstraňovať. Označovať takéhoto žiaka, ktorý aktívne pristupuje k spoločenskému dianiu, sleduje situáciu a snaží sa hľadať riešenia, ako ešte ďalej zlepšiť tú spoločnosť za extrémistu a dávať ho zase do nejakej škatuľky a označovať to jeho správanie ako nejaký varovný signál mi príde naozaj ako, ako morbídne vyslovene.
Ďalej, extrémista, podozrivý žiak je takisto aj ten, ktorý spochybňuje verifikované javy a vedecké postupy, napríklad sa skepticky vyjadruje o medicínskych dôkazoch a nedôveruje historickým faktom. To znamená, že človek, ktorý, alebo žiak v tomto prípade, ktorý povie, že má podozrenie a má pocit, že farmaceutické firmy nevyrábajú lieky len ako charitu a aby pomohli ľuďom, ale že je to pre ne v prvom rade teda biznis a často tieto lieky vyrábajú buď menej účinné, alebo účelovo do nich možno vkladajú nejaké veci alebo nejaké vedľajšie látky, aby zase spôsobili nejaké iné choroby, skrátka má pochybnosti o tom, že či farmaceutické firmy naozaj robia svoje poslanie len ako nezištnú celospoločensky prospešnú činnosť, alebo to robia ako biznis, tak takýto žiak je označený za opäť extrémistu. A takisto samozrejme aj ten, ktorý pochybuje o historických faktoch, pretože kolegovia o historických faktoch sa čo? No predsa nepochybuje. Takisto je extrémista ten, a toto je dobré, ten žiak extrémistický má dojem, že sa niekto neustále pokúša manipulovať ním alebo verejnosťou, vykazuje určitú sociálnu paranoju, formuluje presvedčenie, že niekto sa cieľavedome usiluje manipulovať spoločnosťou, alebo sa snaží zamlčiavať pravdu. Tým niekým môžu byť napríklad štandardné médiá, v úvodzovkách slniečkári dotovaní Sorošom, homolóby Brusel, západní (poznámka prepisovateľky: rýchlo vyslovené slovo.) alebo len akýsi anonymný systém. To znamená že človek, žiak, ktorý povie, vysloví podozrenie, vysloví obavu, naozaj úprimnú obavu z toho, že niekto sa prostredníctvom médií snaží manipulovať spoločnosť, je podľa tejto, tohto paškvilu, tejto mimovládnej príručky pani Biháryovej extrémista, ktorého treba pozorne sledovať.
Takisto pani ministerka na školách sa hovorí o tom, že extrémista je ten, ktorý sa, ten žiak, ktorý sa pri písomných prácach odvoláva na pochybné zdroje a konšpiračné vedy. Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný podľa brožúrky na stránke konšpirátori.sk, lebo samozrejme stránka konšpirátori.sk hneď vie čo je pravda a čo nie je pravda a ako jediná si nárokuje. Podľa tej stránky konšpirátor.sk sú napríklad konšpiračné vedy Zem a vek, Magnifitát, Idem voliť sk, Infovojna sk, slobodný výber sk, hlavné správy sk a mnohé ďalšie. To znamená, že opäť príručka pani Biháryovej si nárokuje, nárokuje monopol na pravdu.
Takisto v brožúrke sa odporúča, aby učitelia vychovávali týchto žiakov, aby rozdali žiakom úlohu, v ktorej rizikový študent bude musieť pracovať s odporučenými zdrojmi, napríklad dostane za úlohu pripraviť politickú kampaň pre fiktívnu, ako inak liberálnu stranu, v ktorej má za cieľ predstaviť svojim voličom výhody členstva Európskej únie. To znamená, nemá hľadať objektívne nejaké pozitíva, nejaké nedostatky, nie, len hľadať pozitíva v prospech Európskej únie. Vyslovene politická časť, učiteľ sa má s takýmto extrémistom baviť empaticky, ak sa rozvinie debata o extrémizme. Príklad nevhodne zvolenej reakcie, si ešte príliš mladý na to, aby si rozumel politike. S Kotlebom môžu sympatizovať len hlupáci, ktorí nevidia čo je zač. Tebe sa ešte nedonieslo, že jeho strana je fašistická? Pani ministerka, školstvo by malo byť apolitické na všetkých úrovniach, ako je možné, že podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko a tieňový minister, teda človek, ktorý sa hrá na ministra za stranu OĽaNO pán Nagy, napísali príručku, ktorú distribuujú v školách a kde hovoria, ktorých politikov majú žiaci rešpektovať, ktorých majú voliť a ktorých nemajú voliť. Takisto pán Nagy sa v tej príručke rozpisuje o kauze (poznámka prepistovateľky: nezrozumiteľné slovo.) ako keby to niekoho zaujímalo, označuje to za propagandu, ktorá tam
===== ... ministerstve, teda človek, ktorý sa hrá na ministra za stranu OĽaNO pán Nagy, napísali príručku, ktorú, ktorú distribuujú v školách a kde hovoria, ktorých politikov majú žiaci ísť rešpekovať, ktorých majú voliť a ktorých nemajú voliť. Takisto pán Nagy sa v tej, tej príručke rozpisuje o kauze Skripaľ, ako keby to niekoho zaujímalo, označuje to tam za proruskú propagandu, skrátka tieto veci. No a na záver v príručke je uvedené, že túto príručku podporilo ministerstvo zahraničných vecí, Severoatlantická aliancia a teda bola spracovaná v decembri 2018, to znamená, v čase, keď pani Bihariová už bola aktívnou političkou, podpredsedníčkou Progresívneho Slovenska a pán Nagy sa teda hral na ministra za stranu, za stranu OĽaNO. Moja otázka je veľmi jednoduchá pani ministerka. Čo toto má znamenať. Kto toto do slovenských škôl pustil, či aj my ako politici z Ľudovej strany Naše Slovensko si môžem založiť nejakú mimovládku, nejaké občianske združenie, napísať brožúrku, vysvetľovať tam deťom naše názory a pod bojom proti, pod hlavičkou boja proti liberálnemu extrémizmu to distribuovať medzi školy, chodiť, vysvetľovať deťom a učiť ich. Pani ministerka buď pošlite týchto liberálov preč alebo odstúpte a nechajte voľnú ruku niekomu, kto to spraví za vás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.2.2019 20:31 - 20:41 hod.

Uhrík Milan Zobrazit prepis
Milé kolegyne, kolegovia, na dnešnej schôdzi sa venujeme odvolávaniu pani ministerky školstva. Ako to už bolo povedané, tie dôvody, aj ktoré boli uvedené v dôvodovej správe, sú najmä toho finančného charakteru, či už sa jedná o tých 600 mil. eur, ktoré mali byť, povedzme si rovno de facto rozkradnuté a v rámci, v rámci nejakých výskumných projektov, čo nie je samozrejme vina súčasnej pani ministerky, aby sme boli objektívni, je to vina predchádzajúceho ministra pána Plavčana, ktorý bol teda všeličo, ale rozhodne nie nejakým dominantným ministrom, ktorý by nejakým pevným spôsobom držal v rukách svoje ministerstvo. Potom je tu druhý uvádzaný dôvod, o ktorom už bolo diskutované, tých 100 mil. eur prepadnutých v rámci operačného programu výskum a inovácie a tretí dôvod, ktorým bolo zase to podozrivé prideľovanie dotácií, najmä teda schránkovým firmám a firmám blízkym SNS-ke, opäť sa jednalo o výskumné, vývojové projekty. Na jednej strane tu teda máme tieto finančné podozrenia, pochybenia, niekde doslova dokázané rozkrádačky, alebo teda šafárenie, na druhej strane tu máme kritiku najmä zo strany liberálnej opozície, to znamená OĽaNO a SaS, ktorí kritizujú tieto veci najmä preto, že sa im samozrejme neušlo a to, to ale pani ministerka nie sú všetky dôvody, ktoré, ktoré by mali viesť k vášmu odvolaniu. My už dlhodobo sa venujeme, venujeme aj problematike školstva v Slovenskej republike a bolo to na jeseň minulého roku, keď sme sa venovali problémom slovenských škôl, nedostatku slovenských tried na území južného Slovenska. Vzniklo to, my sme aj predkladali návrh zákona v tejto oblasti, aby štát povinne zriaďoval základné školy pre slovenských žiakov, ktorí jednoducho, alebo pre slovenských rodičov, ktorí nemali kde na južnom Slovensku umiestňovať svojich žiakov, pretože pre Slovákov nebolo dostatok základných škôl a tá maďarská samospráva na južnom Slovensku im nechcela vytvárať priestor. Potom tu bola kauza kapitána Danka, z ktorého, ktorého falošného kapitánskeho titulu sa smejú všetci normálni vojaci a z ktorého falošného JUDr. titulu sa zase smejú všetci normálni právnici, to nie je môj výmysel ale reakcia verejnosti a tieto problémy pokračujú. Ja by som sa chcel ale venovať jednej veci, v ktorej som, v ktorej som aj uvádzal interpeláciu na vás pani ministerka, stále som nedostal odpoveď, ale stále je teda v lehote, čiže čakám na tú odpoveď a budem na ňu zvedavý. Jedná sa o vec, ktorú z môjho pohľadu je absolútne netolerovateľné, aby sa na slovenských školách diala. Jedná sa o príručku s názvom "Učitelia proti dezinformáciám II." to znamená, že je to nejaké pokračovanie nejakej predchádzajúcej príručky, ktorý napísala nejaká Zuzana Vatrálová, Lukáš Zodát, ale teraz dôležitý Jaroslav Nagy, Irena Biháryová a Daniel Milo. Samozrejme táto príručka vyšla ako inak s podporou ministerstva zahraničných vecí, to znamená s podporou Lajčákoveho ministerstva, ktorý tak štedro dotuje, dotuje mimovládne organizácie na Slovensku. Ja tu mám vytlačené, pár strán z tej brožúrky, musím to prečítať, lebo aby aj ľudia, ale aj vy kolegovia poslanci ste videli, že čo sa plížilo na slovenské školy medzi učiteľov, medzi žiakov. Tak v tej príručke "Učitelia proti dezinformáciám" pani ministerka sa napríklad píše o tom, ako spozná takzvaného rizikového žiaka, citujem: "Dnes je skutočne, dnes skutočne nie je možné rozpoznať rizikových mládežníkov podľa oblečenia, účesov či tetovania. Nie je žiadnym prekvapením, že sú to na výzor úplne bežní mladíci či dievčatá.". Inými slovami, učitelia si majú dávať pozor na každého a šmírovať deti, šmírovať žiakov a hádzať ich do nejakého vreca, tam boli nejaké kritériá uvádzané, do nejakého, do nejakej zelenej zóny, žltej zóny a červenej zóny, na ktorú treba už volať, na ktorú už treba volať políciu na týchto žiakov. Ďalšia časť, čo môže byť prvým varovným signálom. Najlákavejším spojivom medzi extrémistickou scénou a mládežníkmi, ktorí ešte nie sú tak celkom jej členskou súčasťou sú témy, ktorými extrémna pravica operuje. Ak učiteľ začne u študenta pozorovať súlad postojov s extrémnou pravicou, je to prvý zjavný indikátor, ktorý možno v rámci vyučovania odhaliť. Ide najmä o postoj k Rómom, alebo že, a teraz počúvajte, že žiak naznačuje nedostatky demokracie. To znamená veci, ktoré nefungujú tak ako by mali. Tomuto naozaj nerozumiem, čo je extrémistické na tom, keď nejaký žiak poukazuje na nedostatky, na zlyhania systému v rámci nejakej konštruktívnej diskusie sa snaží hľadať vylepšenia, pretože aj demokracia, hoci sa to historicky ukázalo ako najlepší, najlepší spomedzi všetkých režimov riadenia spoločnosti, ale stále má svoje nedostatky, ktoré my ako spoločnosť, aj ako zákonodarci, musíme nejakým spôsobom odstraňovať. Označovať takéhoto žiaka, ktorý aktívne pristupuje k spoločenskému dianiu, sleduje situáciu a snaží sa hľadať riešenia, ako ešte ďalej zlepšiť tú spoločnosť za extrémistu a dávať ho zase do nejakej škatuľky a označovať to jeho správanie ako nejaký varovný signál mi príde naozaj ako, ako morbídne vyslovene.
Ďalej, extrémista, podozrivý žiak je takisto aj ten, ktorý spochybňuje verifikované javy a vedecké postupy, napríklad sa skepticky vyjadruje o medicínskych dôkazoch a nedôveruje historickým faktom. To znamená, že človek, ktorý, alebo žiak v tomto prípade, ktorý povie, že má podozrenie a má pocit, že farmaceutické firmy nevyrábajú lieky len ako charitu a aby pomohli ľuďom, ale že je to pre ne v prvom rade teda biznis a často tieto lieky vyrábajú buď menej účinné, alebo účelovo do nich možno vkladajú nejaké veci alebo nejaké vedľajšie látky, aby zase spôsobili nejaké iné choroby, skrátka má pochybnosti o tom, že či farmaceutické firmy naozaj robia svoje poslanie len ako nezištnú celospoločensky prospešnú činnosť, alebo to robia ako biznis, tak takýto žiak je označený za opäť extrémistu. A takisto samozrejme aj ten, ktorý pochybuje o historických faktoch, pretože kolegovia o historických faktoch sa čo? No predsa nepochybuje. Takisto je extrémista ten, a toto je dobré, ten žiak extrémistický má dojem, že sa niekto neustále pokúša manipulovať ním alebo verejnosťou, vykazuje určitú sociálnu paranoju, formuluje presvedčenie, že niekto sa cieľavedome usiluje manipulovať spoločnosťou, alebo sa snaží zamlčiavať pravdu. Tým niekým môžu byť napríklad štandardné médiá, v úvodzovkách slniečkári dotovaní Sorošom, homolóby Brusel, západní (poznámka prepisovateľky: rýchlo vyslovené slovo.) alebo len akýsi anonymný systém. To znamená že človek, žiak, ktorý povie, vysloví podozrenie, vysloví obavu, naozaj úprimnú obavu z toho, že niekto sa prostredníctvom médií snaží manipulovať spoločnosť, je podľa tejto, tohto paškvilu, tejto mimovládnej príručky pani Biháryovej extrémista, ktorého treba pozorne sledovať.
Takisto pani ministerka na školách sa hovorí o tom, že extrémista je ten, ktorý sa, ten žiak, ktorý sa pri písomných prácach odvoláva na pochybné zdroje a konšpiračné vedy. Ich zoznam je pravidelne aktualizovaný podľa brožúrky na stránke konšpirátori.sk, lebo samozrejme stránka konšpirátori.sk hneď vie čo je pravda a čo nie je pravda a ako jediná si nárokuje. Podľa tej stránky konšpirátor.sk sú napríklad konšpiračné vedy Zem a vek, Magnifitát, Idem voliť sk, Infovojna sk, slobodný výber sk, hlavné správy sk a mnohé ďalšie. To znamená, že opäť príručka pani Biháryovej si nárokuje, nárokuje monopol na pravdu.
Takisto v brožúrke sa odporúča, aby učitelia vychovávali týchto žiakov, aby rozdali žiakom úlohu, v ktorej rizikový študent bude musieť pracovať s odporučenými zdrojmi, napríklad dostane za úlohu pripraviť politickú kampaň pre fiktívnu, ako inak liberálnu stranu, v ktorej má za cieľ predstaviť svojim voličom výhody členstva Európskej únie. To znamená, nemá hľadať objektívne nejaké pozitíva, nejaké nedostatky, nie, len hľadať pozitíva v prospech Európskej únie. Vyslovene politická časť, učiteľ sa má s takýmto extrémistom baviť empaticky, ak sa rozvinie debata o extrémizme. Príklad nevhodne zvolenej reakcie, si ešte príliš mladý na to, aby si rozumel politike. S Kotlebom môžu sympatizovať len hlupáci, ktorí nevidia čo je zač. Tebe sa ešte nedonieslo, že jeho strana je fašistická? Pani ministerka, školstvo by malo byť apolitické na všetkých úrovniach, ako je možné, že podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko a tieňový minister, teda človek, ktorý sa hrá na ministra za stranu OĽaNO pán Nagy, napísali príručku, ktorú distribuujú v školách a kde hovoria, ktorých politikov majú žiaci rešpektovať, ktorých majú voliť a ktorých nemajú voliť. Takisto pán Nagy sa v tej príručke rozpisuje o kauze (poznámka prepistovateľky: nezrozumiteľné slovo.) ako keby to niekoho zaujímalo, označuje to za propagandu, ktorá tam
===== ... ministerstve, teda človek, ktorý sa hrá na ministra za stranu OĽaNO pán Nagy, napísali príručku, ktorú, ktorú distribuujú v školách a kde hovoria, ktorých politikov majú žiaci ísť rešpekovať, ktorých majú voliť a ktorých nemajú voliť. Takisto pán Nagy sa v tej, tej príručke rozpisuje o kauze Skripaľ, ako keby to niekoho zaujímalo, označuje to tam za proruskú propagandu, skrátka tieto veci. No a na záver v príručke je uvedené, že túto príručku podporilo ministerstvo zahraničných vecí, Severoatlantická aliancia a teda bola spracovaná v decembri 2018, to znamená, v čase, keď pani Bihariová už bola aktívnou političkou, podpredsedníčkou Progresívneho Slovenska a pán Nagy sa teda hral na ministra za stranu, za stranu OĽaNO. Moja otázka je veľmi jednoduchá pani ministerka. Čo toto má znamenať. Kto toto do slovenských škôl pustil, či aj my ako politici z Ľudovej strany Naše Slovensko si môžem založiť nejakú mimovládku, nejaké občianske združenie, napísať brožúrku, vysvetľovať tam deťom naše názory a pod bojom proti, pod hlavičkou boja proti liberálnemu extrémizmu to distribuovať medzi školy, chodiť, vysvetľovať deťom a učiť ich. Pani ministerka buď pošlite týchto liberálov preč alebo odstúpte a nechajte voľnú ruku niekomu, kto to spraví za vás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 15:33 - 15:34 hod.

Grausová Natália
Ďakujem. Pán Matovič, len Pán Boh vidí do vášho srdca a len on vie, či ste šialený maniak alebo, a ktorými oligarchami ste platený za to, za tie cirkusy, ktoré v tomto, ktoré ste v tomto parlamente stvárali. Vzhľadom na to, že ste konkrétne oslovili mňa, vzhľadom na to, že ste ma zbabelo osočili a dourážali, pán Matovič, všetky tie nehanebné klamstvá a urážky voči mojej osobe ja vám teraz verejne odpúšťam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2019 14:57 - 14:58 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1273. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1341 zo 14. januára 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis