Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12. 12. 2017 o 18:57 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 12. 2017 18:57 - 18:58 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani Zimenová, tento váš návrh zákona som konzultoval s mojimi bývalými žiačkami, ktoré sú už teraz zdravotné sestry. Krútili hlavami. Ako by sa dostali štyridsať kilometrov z nemocnice do školy, hej. Môj otec bol roky riaditeľ osobitných škôl. Mama učila dokonca na pomocnej skole. A príkladov pichnutia inzulínu či vybratie jazyka pri epileptickom záchvate bolo strašne veľa a bola to každodenná realita. Školské sestry sú možné len v blízkej dostupnosti školy a nemocníc. Pri väčších vzdialenostiach a pri akútnych stavoch je to pasé, naozaj pasé. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 12. 2017 18:41 - 18:42 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani Zimenová, nepochybujem, že máte dobré úmysly, ale idete na to nejak ináč. Tento návrh zákona, vášho návrhu zákona môže vytvoriť v školstve a jeho financovaní ešte väčší chaos ako je. Môže sa stať, že v určitých oblastiach, podotýkam, v špecifických oblastiach môže sa stať, že zriaďovateľ bude presadzovať do funkcií pomocných vychovávateľov, ľudí nevzdelaných a absolútne nekompetentných. Školstvo si vyžaduje ľudí aspoň minimálne pedagogicky vzdelaných. Kde ich chcete zobrať v takýchto oblastiach? Sú to oblasti, kde aj maturita je unikátny unikát. Už asistentov je ťažké pozháňať, aby mali aké také vzdelanie. Verte mi, viem o čom hovorím.
Pomocný asistent, čo bude ten robiť, aké má mať vzdelanie? Aké má mať morálne a vzdelanostné predpoklady? Prosím, o odpoveď. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 12. 2017 16:49 - 16:52 hod.

Uhrík Milan Zobrazit prepis
Milé kolegyne, vážení kolegovia, skutočne tento návrh zákona vychádza čisto z praktických skúseností, ktoré sme získali aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji pri verejných obstarávaniach. Z našich skúsenosti totiž vieme, že firmy veľmi často pri predbežnom prieskume trhu dávajú predražené ponuky z rôznych dôvodov. Jednak to môže byť ten dôvod, že dúfajú, že sa verejné obstarávanie vyhlási s vyššou cenou a prídu si na väčšiu ziskovú maržu, alebo ten dôvod, že sa verejné obstarávanie začne s vyššou cenou a potom môžu naokolo viac svoju ponuku znížiť a vyzerá to ako nejaká virtuálna úspora.
Druhým problémom, ktorý tu už aj bol spomenutý v debate v rozprave, je, sú tie kartelové dohody. Totižto firmy, najmä na ... trhoch, kde je obmedzený počet dodávateľov, resp. prevádzkovateľov alebo dodávateľov služby, firmy často uzatvárajú medzi sebou kartelové dohody, ktoré je veľmi ťažké pre verejného obstarávateľa odhaliť, alebo nejakým spôsobom zastaviť, prekaziť. Treba to veľmi rafinovanými spôsobmi dohodnú sa buď na tom, že niektoré firmy nepredložia cenovú ponuku, alebo sa dohodnúť na rotácii zákaziek, alebo sa dohodnúť na odstúpení od zákazky, že vyhrajú, ale potom odstúpia, alebo sa jednoducho dohodnú na nejakých subkontraktoch. Sú to veľmi rafinované techniky, ktoré nie je možné a už obzvlášť pri predbežnom prieskumu trhu odhaliť a verejný obstarávateľ potom musí podľa súčasnej dikcie zákona vyhlásiť verejné obstarávanie s umelo predraženou cenou.
Samozrejme cieľom tejto novely zákona nie je, aby sa verejné obstarávania vyhlasovali s umelo znižovanými cenami za neprimerané znížené ceny, práve naopak aby sa verejné obstarávania mohli spúšťať za adekvátne ceny, za ceny adekvátne, primerané, v požadovanej kvality služieb a dodávok. To riziko, že či si verejný obstarávateľ trúfne, alebo teda zníži predbežnú cenu zákazky o nejakú hodnotu, alebo nie, či sa mu do súťaže zapojí dostatok uchádzačov, alebo nie, alebo či sa vysúťaží tá zákazka v požadovanej kvalite alebo nie. To riziko nechávame na posúdenie verejnému obstarávateľovi. Pokiaľ má verejný obstarávateľ pocit, že tá cena z predbežného prieskumu trhu je evidentne predražená, tak túto možnosť by sme mu radi dopriali. Pokiaľ má pocit, že tá predbežná cena zákazky je primeraná a adekvátna, tak samozrejme predbežnú cenu zákazky vo verejnom obstarávaní by znižovať nemusel.
Považujeme za správne, aby verejní obstarávatelia mali možnosť ušetriť nejaké dodatočné peniaze. To znamená, vyhlásiť verejné obstarávania s nižšími cenami a považujeme za nesprávne, aby im zákon takúto možnosť upieral. Preto vás prosíme o podporu tohto nášho návrhu zákona, je to čisto praktická vec, ktorá by naozaj pomohla ušetriť nejaké ďalšie peniaze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 12. 2017 16:44 - 16:47 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Ja by som chcel len doplniť, najmä pre tých nových kolegov, alebo teda pre kolegov čo boli zvolení v jesenných voľbách za predsedov krajov a žiaľ ani jedného z nich tu nevidím, asi už majú problém s tými povinnosťami, ale chcel by som len doplniť, že skôr alebo neskôr sa každý v tej verejnej správe kto bude chcieť robiť čestne a chce využívať tie peniaze efektívne, hospodárne a účelne stretne s tým, že pri verejných obstarávaniach firmy, ktoré dajú ponuky, vytvoria kartel, kartelovú dohodu, ktorej cieľom bude umelo navýšiť ceny a jednoducho získať tak nelegálny zisk pre seba a na tých zákazkách z verejných zdrojov sa obohatiť viac ako je prirodzená miera zisku. Žiaľ tieto kartelové dohody veľmi účinne využívajú súčasné znenie zákona o verejnom obstarávaní, ktorý eliminuje v súčasnom znení tú možnosť prekuknúť a jednoducho neprijať tie umelo navýšené prieskumy trhu, kde tie firmy zapojené do kartelových dohôd už dopredu dávajú ceny zdvihnuté nahor rádovo niekedy o 30-40 %. Preto táto novela má za cieľ odstrániť túto nemohúcnosť zákona a dať viacej priestoru tým, ktorí chcú verejne obstarávať nie preto, že to prikazuje zákon, ale preto, aby tým dosiahli čo najefektívnejšie, najhospodárnejšie a najúčelnejšie využitie všetkých verejných zdrojov pri každom jednom nákupe.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 12. 2017 16:43 - 16:43 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ešte raz ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi v krátkosti pár vetami odôvodniť tento návrh nášho zákona.
Podľa súčasného znenia zákona o verejnom obstarávaní musí verejný obstarávateľ pred vyhlásením verejného obstarávania najprv zistiť predpokladanú hodnotu verejnej zákazky. Podľa toho sa potom určuje postup akým musí verejný obstarávateľ postupovať. Samotná predpokladaná hodnota zákazky sa určuje na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, teda na základe údajov z minulosti.
Druhou možnosťou, ak nemá verejný obstarávateľ tieto údaje k dispozícii, je určenie predpokladanej hodnoty zákazky na základe údajov získaných prieskumom trhu, alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. To znamená na základe údajov poskytnutých trhom.
Podľa takto naformulovaného znenia zákona sa musí verejný obstarávateľ držať takto určenej predpokladanej hodnoty zákazky a už nemá možnosť touto hodnotou ďalej nič robiť. Ostáva mu len buď opakovať prieskum trhu, kým subjekty nepredložia nižšie ponuky, alebo čakať aký bude výsledok samotného verejného obstarávania a aké ponuky predložia jednotlivé subjekty, ktoré sa do obstarávania prihlásia.
Preto cieľom tejto predkladanej novely zákona je umožniť verejným obstarávateľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky aj pod cenu určenú predbežným prieskumom trhu.
Aplikačná prax totiž ukázala, že v mnohých prípadoch je cena určená na základe priebežného prieskumu trhu z rôznych dôvodov umelo nadhodnotená a verejný obstarávateľ aj napriek evidentnému predraženiu nemal legislatívnu možnosť, ako vyhlásiť verejné obstarávanie s nižšou cenou.
Samozrejme predpokladaná novela zákona zavádza možnosť zníženie predpokladanej hodnoty zákazky len do takej miery, aby nedošlo k zmene spôsobu obstarávania zákazky. To by v praxi znamenalo, že ak verejný obstarávateľ určí prieskumom trhu hodnotu zákazky, ktorá bude napríklad podlimitná, nesmie ju následne znížiť tak, že sa bude kategorizovať ako zákazka s nízkou hodnotou.
Ak ale na druhej strane verejný obstarávateľ posunie hranicu predpokladanej hodnoty zákazky príliš nízko a nikto sa do obstarávania neprihlási, sám musí znášať túto zodpovednosť a riziko, že nesmie do určitého termínu obstarať potrebnú službu alebo tovar.
Je teda na samotnom obstarávateľovi, aby túto možnosť zníženia predpokladanej hodnoty využil, najmä v takých prípadoch, kedy prípadné opakovanie obstarávania nebude mať vplyv na chod a financie verejnej inštitúcie.
Zavedením možnosti znižovania predpokladanej hodnoty zákazky by sa prispelo k ďalším úsporám v rámci verejných obstarávaní. ... z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo prostredníctvom elektronického kontraktačného systému realizovaných už viac ako 58 tisíc ... obchodov v celkovej vstupnej cene viac ako 770 mil. eur. Úspora teda bola dosiahnutá vďaka EKS, predstavovala viac ako 182 mil. eur. Sme presvedčení, že táto úspora by mohla byť ešte vyššia, pokiaľ by mal verejný obstarávateľ možnosť znížiť vstupnú cenu zákazky. Vyššie úspory by sa mohli dosiahnuť, najmä v súťažiach s nízkym počtom dodávateľov na trhu, kde často ani napriek použitiu systému EKS neprichádza k reálnej trhovej súťaži medzi dodávateľmi. Predpokladaný návrh zákona nezavádza žiadnu dodatočnú reguláciu podnikateľského prostredia a bude mať jednoznačne pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 12. 2017 16:40 - 16:41 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, poslanci za stranu KOTLEBA- Ľudová strana
===== Ďakujem za slovo pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, poslanci za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Milan Uhrík a Martin Beluský predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovanej novely zákona je zaviesť nový spôsob do obstarávania, ktorý by priniesol ďalšie úspory verejných financií. Viac sa tejto téme budem venovať v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 12. 2017 16:40 - 16:41 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, poslanci za stranu KOTLEBA- Ľudová strana
===== Ďakujem za slovo pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, poslanci za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Milan Uhrík a Martin Beluský predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovanej novely zákona je zaviesť nový spôsob do obstarávania, ktorý by priniesol ďalšie úspory verejných financií. Viac sa tejto téme budem venovať v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 12. 2017 16:37 - 16:40 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, cieľom návrhu zákona je zlepšiť zabezpečenie ochrany sudcov pred zastrašovaním a násilím
zo strany osôb podieľajúcich sa na trestnej činnosti. V súčasnosti majú nárok na zabezpečenie ochrany sudcov na špeciálnom súde a v presne definovaných prípadoch sudcovia Najvyššieho súdu. Ostatní sudcovia môžu dostať ochranu len v prípade ak je požiadavka sudcu kladne posúdená niekým iným. Tu je na mieste otázka, či skutočne existuje nejaká autorita, ktorá by vedela ohrozenie sudcu lepšie posúdiť ako ten sudca samotný. Zločinci nepotrebujú sudcu poškodeného na živote, zdraví či majetku, potrebujú sudcu, ktorý z obavy o svoj život, zdravie či majetok alebo z obáv o svojich blízkych rozhodne v ich prospech. Vzhľadom na to, že organizovaný zločin zastrašovania a vyhrážanie používa ako bežnú pracovnú metódu, chceme týmto návrhom zákona umožniť všetkým sudcom získať v prípade priameho ohrozenia svojej osoby ochranu Policajného zboru Slovenskej republiky nakoľko z platného znenia zákona nie je jasné kto má sudcovi ochranu poskytnúť. Na tento problém počas posledných rokov upozorňovali sudcovia viacerých okresných súdov a vyjadrovali svoju nespokojnosť s úrovňou svojej ochrany. Zastrašovanie bezpečnostných a justičných orgánov je trendom v celej Európe. Súvisí to predovšetkým s nárastom aktivity členov organizovaného zločinu. Ako príklad uvediem zdroje uvádzajúce, že príslušné orgány v Nemecku začínajú boj o zákonnosť prehrávať pretože sú zastrašované kriminálnymi gangami a štandardní politici im neposkytujú potrebnú podporu. A tak nemecké orgány prenechávajú obyvateľov celých častí miest napospas činnosti týchto gangov. Vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v krajinách Európy predkladáme tento návrh zákona ako preventívne opatrenie na zvýšenie ochrany sudcov a následné posilnenie nezávislosti súdnictva a právneho štátu v jednotlivých rozhodnutiach. Ak aj na Slovensku prehráme boj o bezpečnosť občanov stratia jeho obyvatelia veľmi veľa. Tento návrh zákona je len malou časťou z toho čo ešte bude nutné v tejto veci spraviť. Preto dúfam, že každý komu v tomto pléne záleží na osude občanov Slovenska tento návrh zákona podporí. Tu ide o občanov Slovenska a nie o to kto zákon podáva. ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 12. 2017 16:36 - 16:37 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Pán kolega Pčolinský vy ste buď nepočúvali môj príspevok alebo ste ho nepochopili. Ja som spomínal paralelu medzi okresným a krajským súdom vo vzťahu medzi špecializovaným trestným súdom a odvolacím súdom, ktorý je v tomto prípade Najvyšší súd. Tak trošku ste to doplietli ale beriem to, že ste to spravili z vašej nevedomosti alebo z nejakého nepochopenia veci. A čo sa týka tej vašej pripomienky k tomu, že povedzme prokurátori alebo iné takéto osoby, že či ďalej nezahrnúť do toho programu, ja mám pre vás výborný taký lukratívny návrh, prejde náš návrh do druhého čítania dajte pozmeňovák a môžme sa o ňom potom baviť a samozrejme keď to bude oprávnené a opodstatnené tak budem rád ak to prejde na celospoločenský prospech. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 12. 2017 16:25 - 16:34 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja trošku z iného uhla pohľadu na túto našu novelu si dovolím pokúsiť sa zaujať teda vašu pozornosť. Dnes je na Slovensku v istých oblastiach stav, ktorý nás veľmi intenzívnym spôsobom pripodobňuje pripodobňuje k časom hitlerovského Nemecka. Máme špeciálnu políciu, máme špeciálnu prokuratúru, na tej špeciálnej polícii na tej špeciálnej prokuratúre máme špeciálne oddelenia na ideologické trestné činy a nad tým všetkým máme špecializovaný čiže špeciálny trestný súd, ktorý dáva do jednej skupiny do jednej skupiny zaraďuje najťažších kriminálnikov, vrahov, rôznych úchylákov a ľudí, ktorí majú pre vládu nepohodlné myšlienky a ktorí sa tieto myšlienky neboja povedať nahlas. Za tieto ich názory im celý tento špecializovaný aparát polície, prokuratúry a súdov ponúka samozrejme lukratívne odmeny. Na druhej strane sa ale v našej spoločnosti pri každej jednej príležitosti takmer každý jeden politik nezabudne pochváliť tým aká je tu obrovská snaha o demokraciu, o rovnosť pred zákonom a o to, aby boli všetci všetci občania, úradníci, politici posudzovaní podľa jednotného metra, podľa jednotného metra pri každej jednej možnej príležitosti. Či je to pri nejakej príležitosti pozitívnej nejakých odmenách alebo pri nejakej negatívnej pri nejakých represáliách alebo jednoducho z pohľadu rovnosti prd zákonom ohľadom práv a povinností všetkých občanov Slovenskej republiky. Z tohto titulu tej obrovskej celospoločenskej snahy o rovnosť, demokraciu a spravodlivosť je preto nepochopiteľné ak diferenciácia a rozdeľovanie na základe rôznych kritérií zasahuje aj takú citlivú citlivú časť spoločnosti, ktorá sa ale dotýka úplne všetkých obyvateľov štátu a tou je súdnictvo.
Dosť na to, dosť na to, že táto vláda umožnila spáchať najväčšiu tragédiu súdnictva za posledné roky keď za ministerku svojvôle vymenovala práve pani Žitňanskú. Sudcovia to veľmi ťažko vnímajú hlavne na jej teda najmä vzhľadom na jej odborné kapacity v niekoľkých v úvodzovkách z každej strany, ale rovnako zle vnímajú rovnako zle vnímajú aj tú ten dvojitý meter, tú posúvanie na tých lepších sudcov a na tých sudcov takých menejcenných. A to nie je podľa tak ako by to možno každého napadlo podľa zaradenia na jednotlivé stupne súdov na okresy, na kraje, na najvyšší súd, na ústavný, ale aj práve podľa takéhoto rozdeľovania sudcov podľa toho či majú právo alebo nemajú právo na automatickú ochranu svojej osoby a svojej rodiny v prípade ak to v odôvodnenom konkrétnom prípade ak o to teda políciu požiadajú. Je nanajvýš zaujímavé, že sudcovia špecializovaného trestného súdu majú automaticky podľa súčasnej legislatívy právo na pridelenie takejto ochrany ale sudcovia napríklad Najvyššieho súdu, ktorý je odvolacím druhostupňovým súdom vo veciach prejednávaných na špecializovanom trestnom súde na takúto ochranu už zo zákona automaticky nárok nemajú. Ja sa preto pýtam čo tým čo týmto rozdelením čo touto legislatívnou diskrimináciou zákonodarca ako poslanci Národnej rady, ktorí to schvaľovali vtedy mysleli. Či chceli tým zvýrazniť posilnenie postavenia sudcov špecializovaného trestného súdu ako vyslovene nedotknuteľných osôb, ktorí majú zo zákona právo na maximálnu ústretovosť zo strany povedzme aj polície alebo ministerstva vnútra a tým si ich napríklad zaviazať do budúcnosti v otázke vynášania tých správnych rozsudkov nad tými správnymi ľuďmi.
Inak mi to bez ohľadu na nejaké politické presvedčenie kolegyne a kolegovia, nedáva žiadny súvis, nedáva mi to žiadny súvis. Predstavte si, že sudca okresného súdu ja neviem v Lučenci bude mať nárok automaticky na získanie policajnej ochrany ale sudca odvolacieho druhostupňového súdu napríklad na Krajskom súde v Banskej Bystrici už takýto nárok automaticky mať nebude. V čom je logika? Pretože toto isté toto isté dnes žiaľ legislatíva robí vo veci špecializovaného trestného súdu v porovnaní napríklad s sudcami Najvyššieho súdu. Preto naša novela naša novela neprichádza s ničím iným len s tým, aby sa zrovnoprávnil prístup ku všetkým sudcom bez akéhokoľvek bez akéhokoľvek rozdielu. Každý z vás, čo ste tu musíte uznať, že ak sa ku všetkým ľuďom pristupuje bez akéhokoľvek rozdielu to znamená absolútne rovnako a spravodlivo vtedy môžme hovoriť o skutočnej demokracii, vtedy môžme hovoriť o tom, že naša spoločnosť niekoho neuprednostňuje alebo naopak nediskriminuje na základe akéhokoľvek kritériá. Takže ešte raz, na zdravie, ešte raz naša novela chce dať všetkých sudcov na rovnakú úroveň z pohľadu práva na ochranu svojho života a života a zdravia svojich blízkych v odôvodnených prípadoch. Nevieme si predstaviť totiž ani jednu obhájiteľnú oprávnenú prekážku, ktorá by mohla byť dôvodom, aby to tak nebolo. Ktorá by mohla byť tým dôvodom, ktorý by napríklad toto plénum mohlo obhájiť a povedať v tomto prípade rovnosť nemusí platiť pretože a už každá tá každý ten poslanec každá tá poslankyňa si tam môže dať svoje dôvody.
Ak rovnosť totiž neplatí na súdoch ako môžme žiadať ako môžu občania žiadať, aby rovnosť platila na ulici, aby rovnosť platila na úradoch, aby jednoducho rovnosť a rovnaký meter platil pre všetkých v bežnom občianskom živote. A preto schválením tohto nášho návrhu dáme nielen signál sudcom ale aj verejnosti, že naozaj máme záujem o rozvoj rozvoj demokratickej spoločnosti, v ktorej nebudú uprednostňovaní ale ani diskriminovaní žiadni ľudia bez a to bez ohľadu na ich vzdelanie, postavenie alebo funkciu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis