Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 18:11 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 18:11 - 18:13 hod.

Paška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca.
Vážený pán poslanec Budaj, keďže ste poďakovali pánovi predsedovi správnej rady za dobre spracovanú prácu a za úspechy, ktoré dosiahol, ja si myslím, že treba doplniť toto poďakovanie a rozšíriť toto poďakovanie aj na všetkých pracovníkov a zamestnancov tohto úradu. Rovnako treba poďakovať správnej rade a dozornej rade, že prispeli k tomu prijateľnému výsledku a dobrému výsledku.
Chcel by som v podstate iba povedať, že napriek tomu, že tak ako pani Jurinová povedala, že Ústav pamäti národa má vnútorné problémy, tak že nachádza isté kapacity a istú schopnosť fungovať navonok tak, ako to od neho vyžadujeme. Možno treba tiež povedať to, že od roku 2014, keď sme dostali prvé signály o tom, že sú tam isté názorové rozdiely vo vnútri inštitúcie, má pán riaditeľ dostatok času na to, aby sa tými vzťahmi zaoberal a možno aby to moderoval tak, aby k týmto napätiam nedochádzalo.
Takže ak dnes hovoríme o tom, že je na stole návrh, ktorý hovorí o tom, že viac kompetencií by mali dosť tí ľudia, ktorí dostali dôveru od Národnej rady, od prezidenta Slovenskej republiky a od vlády Slovenskej republiky, a že tí sami by si mali zo seba, svojho stredu zvoliť toho svojho reprezentanta, tak dávame tejto inštitúcii viac slobody, viac demokracie a ako verejnoprávnej inštitúcii jej dávame, povedal by som, to, čo jej v demokratickej spoločnosti patrí, viac liberálnej demokracie.
Preto nerozumiem výhradám voči zákonu, ktorý je na prerokovaní v Národnej rade a bol by som rád, keby sme ho vnímali tak, ako je predložený, a nepripisovali jeho autorom to, čo chcete, aby v tomto zákone možno bolo, ale ktoré tam... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21. 6. 2017 9:22 - 9:23 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedenej správy vo výboroch Národnej rady.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 577 z 25. mája 2017 pridelil predmetnú správu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil ústavnoprávny výbor za gestorský výbor.
Obidva výbory, ktorým bola správa pridelená, správu prerokovali a odporučili Národnej rade vziať ju na vedomie. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnej správe odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetnej správy špeciálneho prokurátora (tlač 557a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 236 z 13. júna 2017. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 17:48 - 17:50 hod.

Hrnko Anton Zobrazit prepis
Pán poslanec Krajniak, ďakujem vám, že ste túto otázku nastolili, pretože je to skutočne veľmi závažná vec. A teraz hovorím ako odborník, špecialista na dejiny Slovenského štátu, s ktorým som sa živil vyše desať rokov, kým som nevstúpil do politiky. A musím jednoznačne povedať, že výklad dejín, akýkoľvek, nemôže byť predmetom posudzovania prokuratúry, lebo každý má nárok na svoj výklad dejín. A sú víťazi a porazení. Aj vo Francúzsku stále hlavný prúd je ten, ktorý vysvetľuje Veľkú francúzsku revolúciu ako pozitívny, ale stále sú tam ľudia, ktorí Veľkú francúzsku revolúciu vysvetľujú ako niečo, čo nemalo Francúzsko postihnúť a čo bolo tragédia pre Francúzsko.
Takže výklad dejín nemôže byť považovaný alebo posudzovaný prokurátorom a súdom. To sa stalo v retribučných súdoch po druhej svetovej vojne, a to vôbec nemá nič spoločné s právom. To je politický proces a opäť by sa to stalo len politickým procesom, nie predmetom, ktorý by mohol byť postihovaný súdmi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20. 6. 2017 16:46 - 16:47 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národnej rade bolo doručená žiadosť Súdnej rady, na základe ktorej má Národná rada navrhnúť Súdnej rade dvoch kandidátov, osoby iné ako sudcov, a to na jedno miesto člena disciplinárneho senátu. Dôvodom je vyhlásenie voľby člena disciplinárneho senátu Súdnou radou.
Predseda Národnej rady vyzval oprávnené subjekty, aby v termíne do 31. mája 2017 predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V určenom termíne oprávnené subjekty predložili tri návrhy. Ústavnoprávny výbor na 48. schôdzi 6. júna 2017 návrhy prerokoval a uznesením č. 231 konštatoval, že navrhnutý Eugen Cimmermann, Tibor Sásfai a Dávid Štefanka spĺňajú zákonom ustanovené podmienky. Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 16:13 - 16:14 hod.

Hrnko Anton Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, nás na dejepise učili, že posledný polyhistor na našom území bol Matej Bel. Musím konštatovať, že táto učebnica bola mylná. Podľa všetkého ste to vy. Vy sa vyznáte do všetkého. Vy viete kvalifikovane hovoriť o prokuratúre, o životnom prostredí, o školstve, o všetkom a dokonca si dovolíte kritizovať pána predsedu za úpravu rokovacieho poriadku.
Musím konštatovať, že pán predseda tam predsa len urobil jednu chybu. Keby tam dal aj paragraf, že v Národnej rade je zakázané mlátiť prázdnu slamu, vy by ste sa nedostali k slovu. Škoda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16. 6. 2017 13:32 - 13:33 hod.

Tittel Dušan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 6. 2017 12:43 - 12:45 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja za Slovenskú národnú stranu môžem vyhlásiť, že my naozaj na ľudí nekašleme, práve naopak. Spomínali ste tu, že koalícia nepočúva rozumné návrhy opozičné, žiadne, že nič neprejde. Práve naopak, aj čo sa týkalo novely zákona o exekútoroch a exekúcii, my sme ho podporili, dokonca aj sám pán Pčolinský, už tu teraz momentálne nie je, ale on ho predkladal. Ja som sa pod tento návrh dokonca aj podpísal.
Takže opozícia dokáže presvedčiť koalíciu na rozumných návrhoch. Nie je pravda, že žiadny opozičný návrh neprešiel a neprejde, práve naopak, zopár ich už prešlo. Môžte si pozreť v parlamentných tlačiach pri hlasovaniach, koľké návrhy opozičných poslancov, pokiaľ boli rozumné, prešli.
Samozrejme, o každom opozičnom návrhu je potrebné diskutovať v koalícii. Máme koalíciu, vždycky diskutujeme spoločne o tom, či ten návrh je priechodný pre celú koalíciu, to znamená pre tri strany. Každý môže mať iný pohľad na konkrétny návrh, a pokiaľ sa nezhodneme v koalícii, samozrejme, držíme spolu. Takže takýto návrh s najväčšou pravdepodobnosťou neprejde, ale znova opakujem, prešli už viaceré opozičné návrhy.
A keď aj vlastne hnutie SME RODINA - Boris Kollár chce vlastne, aby tie návrhy prechádzali, samozrejme, bude musieť takisto byť v nejakej koalícii, vytvoriť nejakú spoločnú koaličnú vládu a robiť kompromisy, to znamená, nie všetko tiež, čo si oni predstavujú, im prejde v koalícii. Vládnutie je naozaj o dohode a o tom, na čom sa zhodnete s koaličnými partnermi. Pretože to by bol koniec, keby vlastne každý si robil, čo chcel.
A zopakujem teda ešte na záver, počet poslancov, spočítajte takisto, keby sme odmysleli počet poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko, koľko opozičných poslancov sedí v tejto chvíli v tejto sále.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 6. 2017 11:27 - 11:35 hod.

Kuciaňová Magdaléna
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Termín bude budúci týždeň v utorok o 11.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15. 6. 2017 11:24 - 11:24 hod.

Zelník Štefan
Ďakujem pekne za slovo. Ja len pripomínam, vážené kolegyne, kolegovia, že dole vo foyer je akcia, ktorú poriadia výbor pre zdravotníctvo v spolupráci s obezitologickou spoločnosťou, môžete si dať zmerať body mass index, krvný tlak, cholesterol, ste srdečne pozvaní. Ďakujem.

(Dvojminútová prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 10:39 - 10:41 hod.

Farkašovský Karol Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem zdôrazniť najskôr to, že nespochybňujme existenciu a zmysel existencie verejnoprávnych médií. Jednoducho boli, sú a patria do demokratickej spoločnosti a nemá význam o tom ďalej polemizovať.
Pán poslanec Viskupič, hovoríte, že sa netreba miešať do verejnoprávnych médií. Zároveň v tej istej vete ste povedali, že treba dupať na kvalitu. Tak ako to je vlastne? Čím a ako treba tú kvalitu kontrolovať? Asi pravidelnou kontrolnou činnosťou cez parlament a jeho výbor pre kultúru a médiá. RTVS slúži občanom, v tom sa zhodneme a takisto parlament slúži občanom.
Pokiaľ ide o výsledky súčasného manažmentu a súčasného riaditeľa, nikto nespochybňuje dobré výsledky jeho práce. Dokonca sme sa aj poďakovali a dokonca sme to aj pozitívne zhodnotili. To však ale neznamená, že existujú len pozitíva a nad negatívami si treba zavrieť oči. Často používa súčasné vedenie RTVS čísla o tom, ako stúpla sledovanosť, ale moja otázka je, nestúpla náhodou tak preto, že poklesla úroveň komerčného spravodajstva? A druhá otázka v tejto súvislosti. Aký zmysel má pre RTVS súperiť v číslach s komerciou, ktorá je úplne odlišná tak v poslaní, ako aj vo forme a tvorivých postupoch?
Takže radšej si myslím, že treba poslanie RTVS, to, čo od neho vlastne očakávame vrátane vyváženosti, objektivity a nestrannosti, veľmi precízne definovať a charakterizovať v legislatíve a potom sa nikto nemusí báť, že či to bude štátna televízia alebo neviem aká televízia, ale bude naozaj slúžiť divákom a poslucháčom.
Ďakujem.
Skryt prepis