Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.12.2018 o 12:56 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2018 12:56 - 12:57 hod.

Bernaťák Tibor
Ďakujem veľmi pekne. Ja napriek všetkému, čo tu bolo dnes povedané, aj teraz povedané, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi, aby som vám v mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany poprial všetko dobré, požehnané vianočné sviatky a v novom roku naozaj len, len to dobré. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 12:07 - 12:08 hod.

Hrnko Anton Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Grendel, ďakujem vám, že ste umožnili pani poslankyni Remišovej opäť sa ukázať, že jej etalón je už nielen v kompách, v poľnohospodárstve, v reťazcoch, ale aj v otázkach Policajného zboru. Skutočne je to etalón, treba si to vážiť.
Ale poďme teraz k veci. Pán Grendel, ako keby ste prišli včera z Marsu. Vy neviete, čo sa tu udialo od marca aj pod vaším, aj pod vedením pani Remišovej a ďalších členov opozície? Že ste si vynútili zmenu existujúceho policajného zákonu a že vládna koalícia išla vám v ústrety? A teraz, keď to prišlo na lámanie, keď sme to podľa tých návodov, ktoré ste spolu z ulice diktovali, urobili, zrazu sa vám to nepáči. Tak povedzte, čo chcete?! A nie raz hore, druhý raz dole, raz na kompu, potom zas do reťazcov a teraz znovu do Policajného zboru. Takto sa nedajú riešiť veci.
Jednoducho povedali ste, že chcete meniť, zmenili sme a teraz sa vám to nepáči, prečo? Ja viem, že by ste radi ten svoj chaos, ktorý máte vo svojej strane, preniesli do celej spoločnosti, ale, žiaľbohu, ešte sú tu stále normálni ľudia, ktorí vám ten chaos nepripustia urobiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 11:40 - 11:42 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som teda niektoré pasáže počúval pozorne, ako bolo aj pred chvíľkou spomínané, ak sa niečo zvyšuje, je potrebné to niekde premietnuť.
Ja sa pýtam, aký dôvod bol zvyšovania cien potravín v priebehu tohto roka o 5,4 %, ktorý z peňaženiek vytiahol každej rodine zhruba 180 eur? Kde tie peniaze odišli? Kam išli? Bolo potrebné zvyšovať ceny potravín? Zvýšila ich Slovenská národná strana alebo táto vláda?! Nie! To bolo rozhodnutie obchodníkov. Z akého dôvodu? Nik nevie, nik to nechce povedať.
Zvyšovali sa ceny energií? Nezvyšovali. Sú nejaké analýzy, ktoré by mali títo obchodníci podložené niečím, že bolo potrebné túto cenu potravín zdvihnúť? Neexistuje nič také.
Hovoríte, že sme, teda že nejak zopár odborníkov hovorí, že to nebude mať vplyv na ceny. Ja znova zacitujem pána Katriaka, ktorý je prezident Zväzu obchodu, ktorý hovoril vyslovene, že "tento návrh zákona vrátane pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol prijatý, nebude mať vplyv na zvyšovanie cien", nevidia dôvod na zvyšovanie cien, Zväz obchodu, a, samozrejme, "nebudú sa rušiť ani žiadne obchody v malých dedinách, prípadne v nejakých iných menej rozvinutých oblastiach". Čiže nie je pravda, že automaticky by to malo zvyšovať ceny.
A, samozrejme, sme v konkurenčnom trhu, v konkurenčnom prostredí. To znamená, že v prípade, ak nejaký reťazec zase len tak z brucha vymyslí, že zdvihne cenu, ja neviem, 5 %, tak, prepáčte, ten spotrebiteľ alebo ten normálny jednoduchý človek má možnosť výberu, či ide nakúpiť do obchodu, do reťazca, ktorý ceny nezdvihol a nevidí dôvod na zvyšovanie cien, alebo ide, s prepáčením, k nejakému nenažranému obchodníkovi. Toto si treba v prvom rade uvedomiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 10:48 - 10:50 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Dostál, ako fakt neviem, kde začať pri tom vašom vystúpení, ktoré ste mali. Škoda, že nás trošku nepočúvate viacej a stále si idete to svoje, ktoré ste si pripravili, a nemáte tú akcieschopnosť reagovať na zmenu situácie.
Existujú dve stavovské organizácie, tak ako tu už bolo spomenuté: Zväz obchodu Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu. To stanovisko Zväzu obchodu Slovenska bolo jasne zadefinované už minulý týždeň a bolo v ňom deklarované, že takto nastavený zákon a prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý bol minulý týždeň predložený, nebude mať za následok zvyšovanie cien potravín a nebude mať za následok zatváranie predajní.
To, čo stále tu spomínate, že hrozí zvyšovanie cien, zástupcovia zväzu obchodníkov vám to vyvrátili.
Taktiež ste asi opomenuli, dokonca bol aj zverejnený článok s jedným obchodným analytikom, ktorý priamo na otázku, či dôjde k zvyšovaniu cien, odpovedal, teraz budem citovať: "Nie, reťaze nebudú mať drahšie potraviny. Tie spoločnosti počkajú a ceny potravín nezvýšia. Budú sledovať konkurenciu na trhu."
A to práve sme chceli dosiahnuť týmto zákonom, aby trh určoval tú cenu. A aj obchodný analytik povedal, že zvyšovanie cien ne-bu-de. Takže, pán Dostál, tak.
Potom ste sa sťažovali na to, že zákon má stanovené nejaké arbitrážne hranice. Každý zákon má stanovenú nejakú limitu, do ktorého platí a od ktorého neplatí. Čiže neviem si dosť dobre predstaviť v praxi, akým spôsobom by fungoval právny prevod na Slovensku, keby neboli stanovené arbitrážne hranice.
A posledná vec. Skúste mi vysvetliť, kde v tom zákone sa píše, že my diskriminujeme niekoho podľa sídla spoločnosti v štáte? Povedzte mi konkrétne, kde to v tom zákone je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 10:19 - 10:20 hod.

Antošová Eva Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Pani kolegyňa Remišová, ja som sa na začiatku rozhodla, keď som počula vášho predchodcu pána Krajniaka, a som si tu sľubovala, že nebudem reagovať, nebudem reagovať, ale prepáčte, musím reagovať.
Ceny potravín sa zvýšili o 5,4 % bez toho, že by sa zvýšila energia, zatiaľ, a ani tento zákon o osobitnom odvode ešte nie je v platnosti. To chcem upozorniť.
Chcem veľmi pekne poprosiť, aby ste zvýšili pozornosť a vnímali konečne vyhlásenie slovenského zväzu obchodníkov, a to nie je vyhlásenie ani Andreja Danka, ani Slovenskej národnej strany, ani predkladateľa tohto návrhu o osobitnom odvode, je to vyhlásenie slovenského zväzu obchodníkov, ktorý hovorí, že zákon, ktorý sme prijal, nemá vplyv na ceny potravín.
Prosím vás, neviem, prečo stále zavádzate a akoby naschvál toto vyhlásenie nikto z opozície nechcete počuť.
A posledná vec. Ste málo pozorná, pretože zákon o nekalých praktikách už prešiel prvým čítaním, tak prosím, pani Remišová, dávajte pozor a nehovorte, že takýto zákon nie je. Už prešiel prvým čítaním.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 19:23 - 19:27 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, aj pán spravodajca, aby som predniesol môj pozmeňujúci návrh. V krátkosti by som ho odôvodnil. Navrhovaná ustanovenia v prvej vete definuje anonymné podanie. Anonymným podaním sa v zmysle navrhovaného rozumie také podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa, na základe ktorých je možné túto osobu identifikovať a kontaktovať. Anonymným podaním je tiež také podanie, ktoré síce obsahuje údaje o totožnosti odosielateľa, ale tieto údaje sú nepravdivé, t. j. osobu, ktorá je uvedená ako odosielateľ, tiež nie je možné identifikovať a kontaktovať. Zároveň sa z dôvodu vylúčenia pochybností upresňuje, že aj trestné oznámenie sa posudzuje podľa tohto ustanovenia, keďže aj trestné oznámenie je podaním.
V navrhovanej druhej vete sa umožňuje orgánom činným v trestnom konaní anonymné podanie nevybavovať; avšak vzhľadom na zásadu oficiality sa určuje limit oslobodenia od povinnosti nevybavovať anonymné podanie iba v tom prípade, ak neobsahuje dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Z uvedeného vyplýva, že orgán činný v trestnom konaní sa vždy bude musieť zaoberať obsahom anonymného podania, podľa ktorého určí či na základe anonymného podania začne v zmysle zásady oficiality vlastné šetrenie alebo anonymné podanie nebude vybavovať, ak z jeho obsahu nevyplynie dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.
Zároveň sa orgánom činným v trestnom konaní ustanovuje povinnosť odstúpenia anonymného podania, z ktorého obsahu nevyplynie dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, ale z jeho obsahu vyplýva, že ide o vec, ktorá patrí do pôsobnosti iného orgánu.
Tiež sa navrhuje, aby orgány činné v trestnom konaní mali povinnosť vyhotoviť záznam o vykonanom postupe s anonymným podaním. Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom navrhovanej právnej úpravy je zefektívnenie činnosti orgánov činných v trestnom konaní, v trestnom konaní sa má zato, že povinnosť vyhotoviť záznam bude orgánom činným v trestnom konaní splnená akýmkoľvek spôsobom, z ktorého bude zrejmé, ako bolo s anonymným podaním postupované.
Postup súdov vo vzťahu k podaniam a ich vybavovaniu upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 54312005 Z. z. Vzhľadom na túto skutočnosť sa navrhované ustanovenie Trestného poriadku týka len orgánov činných v trestnom konaní.
Teraz prednesiem samotné paragrafové znenie.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30112005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1099).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30112005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, sa mení takto:
1. V čl. I bod 1 znie: "1. V § 62 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa alebo obsahuje nepravdivé údaje o totožnosti odosielateľa sa považuje za anonymné podanie; to platí aj pre trestné oznámenie. Ak z obsahu anonymného podania nevyplýva dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, orgán činný v trestnom konaní nie je povinný anonymné podanie vybavovať; orgán činný v trestnom konaní odstúpi takéto anonymné podanie na prešetrenie jeho obsahu inému orgánu, ak z jeho obsahu vyplýva, že ide o vec, ktorá patrí do pôsobnosti iného orgánu. O postupe s anonymným podaním sa vyhotoví záznam.".
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.".
2. V čl. I sa vypúšťajú body 2 a 3.
3. V čl. II sa slová "1. januára 2019" nahrádzajú slovami "1. februára 2019".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 19:20 - 19:21 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v krátkosti odôvodniť náš návrh zákona. Účelom tejto novely Trestného poriadku je posilniť rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri rozhodovaní o anonymných podaniach. Zrušením doterajšej povinnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovať aj anonymné podania a podania, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa, prispieť na jednej strane k zefektívneniu orgánov činných v trestnom konaní a súdov a na strane druhej k ochrane práv a zákonným, zákonom chráneným záujmom dotknutých osôb. Uvedené sa týka aj anonymných trestných oznámení.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, ani sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
To je všetko, pán predsedajúci, skončil som, ale hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2018 18:51 - 18:58 hod.

Kmec Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa konalo 6. decembra 2018, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Pri vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu jeden poslanec neodovzdal hlasovací lístok, zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných a 130 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– František Haník, hlasovalo za 28, proti 72, zdržalo sa 30,
– Miroslav Masarik, za, hlasovalo za 77, proti 36, zdržalo sa hlasovania 17,
– Róbert Pilarčík, hlasovalo 10, hlasovalo proti 80, zdržalo sa 40,
– Dagmar Požgajová, hlasovalo za 4, proti 87, zdržalo sa 39,
– Milan Roman, hlasovalo za 73, proti 44, zdržalo sa 13,
– Jana Ujová, hlasovalo za 73, proti 42, zdržalo sa 15,
– Marcel Vrchota, hlasovalo za 35, proti 64, zdržalo sa hlasovania 31.
Na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolení: Miroslav Masarik, Milan Roman, Jana Ujová. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 6. decembra 2018, opakovaná voľba. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 130 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– Branislav Borocký, hlasovalo za 6, proti 83, zdržalo sa 41,
– Peter Juščák, hlasovalo za 24, proti 68, zdržalo sa 38,
– Matej Medvecký, hlasovalo za 88, proti 29, zdržalo sa 13.
Na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe bol za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolený Matej Medvecký.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 6. decembra 2018. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 134 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– Peter Alakša, hlasovalo za 4, proti 84, zdržalo sa 46,
– Marta Danielová, hlasovalo za 98, proti 27, zdržalo sa 9,
– Ján Dianiška, hlasovalo za 0, proti 89, zdržalo sa 45,
– Anikó Dušíková, hlasovalo za 74, proti 42, zdržalo sa 18,
– Pavel Izrael, hlasovalo za 15, proti 82, zdržalo sa 37,
– Dominik Kianička, hlasovalo za 0, proti 92, zdržalo sa 42,,
– Peter Kubica, hlasovalo za 83, proti 36, zdržalo sa 15.
Na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolení: Marta Danielová, Peter Kubica, Anikó Dušíková.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konajú 6. decembra 2018. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 132 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– Martin Baločko, hlasovalo za 76, proti 40, zdržalo sa 16,
– Martina Gajdošová, hlasovalo za 114, proti 12, zdržalo sa 6,
– Juraj Klimen, hlasovalo za 78, proti 38, zdržalo sa 16,
– Ivan Kochanský,, hlasovalo za 77, proti 39, zdržalo sa 16,
– Marcela Malatká, hlasovalo za 108, proti 17, zdržalo sa 7,
– František Mozner, hlasovalo za 76, proti 39, zdržalo sa 17,
– Tibor Sásfai, hlasovalo za 76, proti 41, zdržalo sa 15,
– Ivan Syrový, hlasovalo za 76, proti 39, zdržalo sa 17,
– Dávid Štefanka, hlasovalo za 109, proti 15, zdržalo sa 8.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov zvolení: Martina Gajdošová, David Štefanka, Marcela Malatká, Juraj Kliment, Ivan Kochanský, Martin Baločko, František Mozner, Tibor Sásfai, Ivan Syrový.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

6.12.2018 17:01 - 17:04 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národnej rade Slovenskej republiky bola doručená žiadosť predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky č. SR 275/2018, na základe ktorej má Národná rada Slovenskej republiky navrhnúť Súdnej rade Slovenskej republiky deväť kandidátov na členov disciplinárnych senátov, a to štyroch sudcov a piatich, iné osoby ako sudcovia.
Dôvodom je vyhlásenie volieb členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky. Za člena disciplinárneho senátu môžu byť podľa ustanovenia § 119b ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zvolený sudca, ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej päť rokov, proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie, ktoré mu nebolo uložené, disciplinárne opatrenie a ktorý nie je členom Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedom súdu alebo podpredsedom súdu.
Podľa § 119b ods. 3 citovaného zákona sudca môže byť zvolený za predsedu a člena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Za člena disciplinárneho senátu môže byť podľa ustanovenia § 119b ods. 2 citovaného zákona zvolená aj iná osoba ako sudca, ktorá spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) a f) citovaného zákona, vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov a nie je členom Súdnej rady Slovenskej republiky. Podľa § 119b ods. 3 citovaného zákona môže byť iná osoba ako sudca zvolená na člena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Predseda Národnej rady vyzval oprávnených navrhovateľov, aby v termíne do 30. novembra 2018 predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V určenom termíne oprávnení navrhovatelia predložili deväť návrhov. Ústavnoprávny výbor na 80. schôdzi 4. decembra 2018 návrhy prerokoval a uznesením č. 500 konštatoval, že pán Dr. Baločko, sudca, budem čítať teda bez titulov, pán Baločko ako sudca, pani Gajdošová iná osoba ako sudca, pán Kliment sudca, pán Ivan Kochanský iná osoba ako sudca, pani Malatká sudkyňa, pán Mozner sudca, Tibor Sásfai iná osoba ako sudca, pán Syrový iná osoba ako sudca a pán Štefanka iná osoba ako sudca spĺňajú podmienky zákonom stanovené.
Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo dňa 17. júna 2011.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 15:53 - 15:54 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja zareagujem len na jednu poznámku, ktorá tu bola spomenutá. Myslím, že dobre celkom povedal pán kolega Heger, že v dedinách teda nevidí žiadny dôvod na zvyšovanie cien, pretože to je v pozmeňováku teda vyňaté, nemalo by sa to preniesť teda do cien. A že sa na to vyzbierajú ľudia z miest. Ja som si schválne pozrel ešte, aby som sa nepomýlil, včera tá relácia, to nebol len taký nejaký obchodníček, ktorý hovoril, že sa to neprenesie do cien a nemalo by sa to teda preniesť do cien. To bol Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu Slovenskej republiky. Čiže to nebol nejaký obchodníček. Ten povedal, že nevidia v prípade, ak prejde tento návrh zákona, dôvod, aby sa zvyšovali ceny potravín a aby sa rušili ich predajne, prevádzky. Takže a predpokladám, že tento zväz obchodu, ktorý zastupuje tento pán, má zrejme asi aj obchody v mestách. Takže keď nemá jeden reťazec nejaký dôvod na zmenu cien a druhý to zvýši, tak logicky ľudia z tohto drahšieho, do tohto drahšie nebudú chodiť, ale budú chodiť do toho, kde sa ceny nezvýšili. Logika. A ja naozaj predpokladám, že tieto reťazce, ktoré oni zastupujú, že majú aj obchody v mestách. Takže táto logika tu neplatí.
Ďakujem.
Skryt prepis