Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2018 o 10:22 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 10:22 - 10:24 hod.

Soboňa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Martin, chcel by som reagovať na návrh zákona, lazníckeho tzv. zákona, ktorý predkladáš do Národnej rady aj so skupinou kolegov, tvojich poslancov. Ide je to dobrá. Ako kto z nás, ktorý tu sedí v parlamente by nemal záujem o rozvoj vidieka, o rozvoj lazov a udržanie tých tradícii. Samozrejme je to aj jedinečné tá naša príroda, tie naše obce, ktoré sa nachádzajú na tých lazov. A je to aj možnosť prilákania ďalších ľudí, turistiky, rozvoja agroturistiky. Ja trošku ako od 1. 1. 2020 ste dali účinnosť, som si všimol, a vlastne následne. Trošku to aj duplicitne je s programom rozvoja vidieka, ktorý už čerpajú obce cez ministerstvo pôdohospodárstva, ale aj väčšie obce cez IROP, ale aj možnosť čerpania finančných prostriedkov cez miestne akčné skupiny, kde vlastne trošku to vidím ako duplicitne. Pretože prvé kolo bolo na obnovu, tam uvádzate aj možnosti miestnych komunikácií, chodníkov, infraštruktúry, osvetlenia, zlepšenia kvality života na tých lazoch. Je to trošku duplicitne to, čo je možnosť čerpať finančné prostriedky z ministerstva pôdohospodárstva z programu rozvoja vidieka. Samozrejme sú aj ďalšie programy ako je obnova dediny, o súťaž o najkrajšiu obec. Trošku mi v tom zozname, ktorý nakoniec uviedol, chýbajú niektoré obce, pretože napríklad, ja som bol v Žilinskom kraji taká obec Lutiša má toľko lazov, na východe v Medzilaboreckom okrese by som mohol menovať dve - tri obce, ktoré mi chýbajú v tomto zozname. Takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 14:05 - 14:07 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Heger, s väčšinou vecí, ktoré si spomenul možno len súhlasiť. Naozaj je potrebné dobudovať cyklocesty. Aj tento zákon trošku nastavuje tie počiatočné mechanizmy, akým spôsobom by sa to dalo spraviť. Len je tam ďaleko viacej problémov ako je vyvlastňovanie pozemkov, dohoda jednotlivých samospráv, Je tam x-vecí, do ktorých treba vstúpiť, aby to bolo úspešné, aby sme mali ucelené cyklocesty.
Súhlasím s tebou, že aj reklama Slovenska v zahraničí je slabá. Čiže určite treba vyvíjať maximálne úsilie aj z našej strany k tomu, aby Slovensko malo jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí a možno zriadiť, tak ako vravíme, ministerstvo, ktoré by malo pod gesciou aj cestovný ruch. Aby tá prezentácia Slovenska v zahraničí bola úspešná a efektívna.
Spomínal si, a to vlastne aj pánovi Dostálovi odpoviem jednou vetou, že zavádzame dve kategórie ľudí, že prečo tie firmy áno, tie nie. Áno, v pôvodnom návrhu bolo, že tá povinnosť bude pre všetky spoločnosti, ale po diskusiách s malými zamestnávateľmi bola veľká obava, či by to vedeli oni finančne utiahnuť, či by to nebolo pre nich veľmi či administratívne náročné a aj finančne. Ale v ďalšej fáze pôjdeme aj na tie menšie firmy. Necháme tieto veľké spoločnosti akým spôsobom to bude fungovať a máme ambíciu ísť aj na tie menšie spoločnosti. A odmietam to, že nútime zamestnancov stráviť dovolenku na Slovensku. Nenútime, je to jeho slobodná vôľa, či využije alebo nevyužije tento benefit. Či požiada zamestnanca alebo nepožiada zamestnanca. A zdôrazňujem, že aj tí zamestnávatelia, ktorí majú 50 zamestnancov a menej môžu tento benefit po dohode so zamestnancom využiť.
Spomínal si tam aj, že živnostníci nebudú môcť využívať tento benefit. No môžu. Oni si to môžu dať ako samostatne zárobkovo činné osoby do svojho daňového základu a môžu si svoj benefit, ktorý využijú oni na dovolenku na Slovensku použiť takým istým spôsobom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 14:03 - 14:05 hod.

Hrnko Anton Zobrazit prepis
Pán poslanec, mnoho vecí, ktoré ste hovorili sú pravdivé avšak keby sme postupovali podľa návrhu,ktorý ste predložili tak to by sme tu boli do roku 2034, alebo 2134 nečinní a tým pádom by sme nejakým spôsobom nič nevyriešili, len by sme čakali kým sa vyriešia veci, ktoré ste navrhovali. Áno Slovensko je krásna krajina, Slovensko má veľa historických, kultúrnych aj iných atrakcií, ktoré stoja za to, aby sa Slovensko navštívilo, aby sa tie atrakcie využili ale keby ste si len dali takú trošku námahu a pozreli si, aké obrovské peniaze treba na to, ak dlh nám tu zanechalo posledných 40 rokov, kedy sa a ďalšie roky, kedy sa nakladalo s historickými pamiatkami, tak by ste takéto veci nemohli žiadať, pretože to sú jednoducho nenapraviteľné, teda neuskutočniteľné veci, jednorazovo, tu musíme pristupovať k veciam komplexne. Za posledných 20 rokov sa urobilo pri obnove historických pamiatok toľko koľko sa neurobilo 40 rokov pred tým a skutočne je to aj vidieť. Takisto infraštruktúra toľko napríklad kúpalísk, rôznych tých spa akvaparkov a podobne tu nikdy nebolo. A potom keď sa niekto sťažuje, že nie je kapitál, no niekedy napríklad aby bol v reštaurácii čistý stôl netreba kapitál, stačí na to mokrá handra. Takže to sú veci, ktoré sa nedajú vyriešiť takým spôsobom, že by sa nepodporoval cestovný ruch?
===== kúpalísk, rôznych tých SPA, aquaparkov a podobne, to tu nikdy nebolo. Potom keď sa niekto sťažuje, že nie je kapitál.No niekedy, napríklad aby bol v reštaurácii čistý stôl netreba kapitál, stačí na to mokrá handra. Takže to sú veci, ktoré sa nedajú vyriešiť takým spôsobom, že by sa nepodporoval cestovný ruch. Pretože peniaze, ktoré idú do cestovného ruchu kapitalizujú tento cestovný ruch a spätne teda môžu byť užitočné aj pre cestovný ruch.
A čo sa týka zahraničnej, keby váš predseda vystupoval menej možno by bolo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 14:03 - 14:05 hod.

Hrnko Anton Zobrazit prepis
Pán poslanec, mnoho vecí, ktoré ste hovorili sú pravdivé avšak keby sme postupovali podľa návrhu,ktorý ste predložili tak to by sme tu boli do roku 2034, alebo 2134 nečinní a tým pádom by sme nejakým spôsobom nič nevyriešili, len by sme čakali kým sa vyriešia veci, ktoré ste navrhovali. Áno Slovensko je krásna krajina, Slovensko má veľa historických, kultúrnych aj iných atrakcií, ktoré stoja za to, aby sa Slovensko navštívilo, aby sa tie atrakcie využili ale keby ste si len dali takú trošku námahu a pozreli si, aké obrovské peniaze treba na to, ak dlh nám tu zanechalo posledných 40 rokov, kedy sa a ďalšie roky, kedy sa nakladalo s historickými pamiatkami, tak by ste takéto veci nemohli žiadať, pretože to sú jednoducho nenapraviteľné, teda neuskutočniteľné veci, jednorazovo, tu musíme pristupovať k veciam komplexne. Za posledných 20 rokov sa urobilo pri obnove historických pamiatok toľko koľko sa neurobilo 40 rokov pred tým a skutočne je to aj vidieť. Takisto infraštruktúra toľko napríklad kúpalísk, rôznych tých spa akvaparkov a podobne tu nikdy nebolo. A potom keď sa niekto sťažuje, že nie je kapitál, no niekedy napríklad aby bol v reštaurácii čistý stôl netreba kapitál, stačí na to mokrá handra. Takže to sú veci, ktoré sa nedajú vyriešiť takým spôsobom, že by sa nepodporoval cestovný ruch?
===== kúpalísk, rôznych tých SPA, aquaparkov a podobne, to tu nikdy nebolo. Potom keď sa niekto sťažuje, že nie je kapitál.No niekedy, napríklad aby bol v reštaurácii čistý stôl netreba kapitál, stačí na to mokrá handra. Takže to sú veci, ktoré sa nedajú vyriešiť takým spôsobom, že by sa nepodporoval cestovný ruch. Pretože peniaze, ktoré idú do cestovného ruchu kapitalizujú tento cestovný ruch a spätne teda môžu byť užitočné aj pre cestovný ruch.
A čo sa týka zahraničnej, keby váš predseda vystupoval menej možno by bolo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 14:02 - 14:03 hod.

Hrnko Anton
Prosím nový, čas.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 12:33 - 12:39 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi vážené kolegyne, kolegovia, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Andreja Danka, Radovana Baláža a Tibora Bernaťáka. V krátkosti odôvodnenie tohto nášho pozmeňujúceho návrhu. V prvom bode nášho pozmeňujúceho návrhu upravujeme povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu a táto povinnosť sa bude týkať iba podnikov, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov. Pre podniky s menej ako 50 zamestnancami bude poskytnutie tohto príspevku dobrovoľné. Taktiež zároveň sa pre získanie nároku na príspevok na rekreáciu na strane zamestnanca predlžujeme podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru z 12 na 24 mesiacov. V ďalšom bode navrhujeme na spresnenie tohto ustanovenia tak, aby z neho vyplývalo, že zamestnávateľ nemôže znevýhodniť zamestnanca, ktorý príspevok dostane, pretože o neho požiadal v porovnaní so zamestnancom, ktorý o príspevok nepožiadal. V ďalšom bode navrhujeme v tomto pozmeňujúcom návrhom, aby súčasťou pobytového balíka mohol byť aj celý rad služieb, ale nie je nevyhnutné, aby súčasťou balíka boli aj stravovacie služby alebo iné služby. V ďalšom bode pozmeňujúceho návrhu navrhujeme upraviť okruh osôb, pri ktorých si zamestnanec môže uplatniť oprávnené výdavky. A v nasledujúcich bodoch nášho pozmeňujúceho návrhu tie sú v súvislosti s navrhovanými zmenami v čl. I, ktoré sa týkajú rekreačných poukazoch v elektronickej forme a navrhuje sa upraviť ustanovenie § 152a...
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 12:33 - 12:39 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi vážené kolegyne, kolegovia, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Andreja Danka, Radovana Baláža a Tibora Bernaťáka. V krátkosti odôvodnenie tohto nášho pozmeňujúceho návrhu. V prvom bode nášho pozmeňujúceho návrhu upravujeme povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu a táto povinnosť sa bude týkať iba podnikov, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov. Pre podniky s menej ako 50 zamestnancami bude poskytnutie tohto príspevku dobrovoľné. Taktiež zároveň sa pre získanie nároku na príspevok na rekreáciu na strane zamestnanca predlžujeme podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru z 12 na 24 mesiacov. V ďalšom bode navrhujeme na spresnenie tohto ustanovenia tak, aby z neho vyplývalo, že zamestnávateľ nemôže znevýhodniť zamestnanca, ktorý príspevok dostane, pretože o neho požiadal v porovnaní so zamestnancom, ktorý o príspevok nepožiadal. V ďalšom bode navrhujeme v tomto pozmeňujúcom návrhom, aby súčasťou pobytového balíka mohol byť aj celý rad služieb, ale nie je nevyhnutné, aby súčasťou balíka boli aj stravovacie služby alebo iné služby. V ďalšom bode pozmeňujúceho návrhu navrhujeme upraviť okruh osôb, pri ktorých si zamestnanec môže uplatniť oprávnené výdavky. A v nasledujúcich bodoch nášho pozmeňujúceho návrhu tie sú v súvislosti s navrhovanými zmenami v čl. I, ktoré sa týkajú rekreačných poukazoch v elektronickej forme a navrhuje sa upraviť ustanovenie § 152a...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.10.2018 12:28 - 12:30 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia dovoľte mi v krátkosti za skupinu poslancov za Slovenskú národnú stranu predstaviť návrh nášho zákona o podpore cestovného ruchu. Cieľom tohto návrhu zákona je podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom zavedenia nových nástrojov financovania. Medzi navrhované nástroje financovania patria rekreačné poukazy, podpora rozvoja cykloturistiky a poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. Rekreačný poukaz v spojitosti so zavedením nového inštitútu do Zákonníka práce vytvorí možnosť a zvýši motiváciu pre ekonomicky aktívnych obyvateľov stráviť dovolenku na Slovensku za finančne zvýhodnených podmienok. Podpora rozvoja cykloturistiky reflektuje na výrazne stúpajúci záujem o tento druh cestovného ruchu na Slovensku a skutočnosť, že turisti sa neraz stretávajú s chýbajúcim zázemím alebo nedostatočným či dokonca neexistujúcim značením cyklotrás. Predložený návrh zákona zavádza do Zákonníka práce nový inštitút tzv. príspevok na rekreáciu zamestnancov, keďže momentálne na Slovensku neexistuje žiaden cielený systémový nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu. O tomto návrhu už bolo veľa povedané. V krátkosti poviem, že maximálny príspevok zamestnávateľa je vo výške, teda maximálny príspevok na rekreáciu vo výške 500 euro, pričom navrhuje sa pre zamestnanca povinnosť preplatiť zamestnancovi vo výške 55 % zvyšok dopláca samotný zamestnanec. Príspevok na rekreáciu sa má vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Taktiež súčasťou tohto návrhu je aj doplnenie návrhu zákona o sociálnom fonde, kde bude umožnené použiť príspevok zo sociálneho fondu aj na rekreácie zamestnancov nad rozsah stanovený Zákonníkom práce. Ďalším z opatrení pre zvýšenie atraktivity tohto príspevku je doplnenie zákona o dani z príjmov a zaradenie príspevku na rekreáciu zamestnancov do kategórie príjmov, ktoré nie sú predmetom dane v rámci príjmov zo závislej činnosti. To je všetko a hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2018 10:42 - 10:44 hod.

Farkašovský Karol Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja fandím mladým ľuďom v každej profesii, to znamená aj v právnickej. Chcem len poukázať na jeden rozpor, ktorý som si všimol vo vašom tvrdení a v tom, čo tu už odznelo na túto tému a síce, že úroveň právnických fakúlt, respektíve toho právnického vzdelania na Slovensku je veľmi zlá, bola tu dokonca porovnaná tá úroveň k bieloruskej úrovni, neviem síce, aká to je, ale v poriadku. Na jednej strane kritizujete úroveň právnického vzdelania a poukazujete na to, že právnikov je zrejme asi prebytok, že asi toľko ani nepotrebujeme, ale čo je dôležité povedať a uviesť v tejto súvislosti je to, že ak je tá úroveň vzdelania taká zlá, že je na úrovni bieloruského vzdelania, tak potom ako je to možné, že tvrdíte, že právnickú teda koncipientskú prax treba skrátiť z 5 rokov na 3. Ak je to vzdelanie také zlé, ta potom treba tým koncipientom umožniť, aby v tejto právnickej profesii dozreli profesionálne a potom ju začali vykonávať. Čiže na jednej strane tvrdíte jedno a odporujete si v zmysle toho návrhu zákona, ktorý ste tu predložili. Čiže na jednej strane zlé vzdelanie a na druhej skracujete možnosť absolventom právnických fakúlt, aby si svoju profesionalitu zvyšovali počas koncipientskej praxe.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 18:26 - 18:28 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ja chcem poďakovať naozaj za konštruktívny príspevok bez nejakého zbytočného politizovania. Bolo tu povedané viacero vecí, ktoré, aj pomenovaných viacero vecí, ktoré naozaj v segmente obchodných reťazcov sú veľmi problematické. Takisto vlastne bolo pomenované aj niečo, čo vlastne u nás bez problémov funguje a to sú nekalé obchodné praktiky, pričom návrh zákona vlastne už myslím, je pripravený na ministerstve pôdohospodárstva, takže to je odpoveď na jedného pána, ktorý sa na to pýtal, že či náhodou by to nemalo obsahovať aj tento návrh zákona, nie je to úplne osobitná norma. My citlivo vnímame samozrejme aj nejaké, nejaké hlasy slovenských predajcov. Rokujeme, diskutujeme o tom. Samozrejme, ako hovoril pred chvíľkou kolega Rado Baláž, je to naozaj veľmi citlivé z hľadiska toho, aby sme neboli napadnutý na pôde Európskej únie, ale samozrejme snahu máme. Podľa nášho názoru je potrebné naozaj, aby sa obchodné reťazce trošku naučili správať k našim poľnohospodárom a potravinárom, pretože ako bolo povedané za posledného pol roka vzrástli ceny potravín o 5,4 %. Pričom naši poľnohospodári a potravinári nezvyšovali predajné ceny, ale niekde tých 5,4 % zrazu nejakým záhadným spôsobom zmizli. Otázka je, kde zmizli a prečo zmizli? Prečo potraviny boli navýšené? Prečo ich cena bola navýšená? Nad týmto by sme sa mali zamyslieť my tu všetci poslanci v Národnej rade a nie len bezhlavo kritizovali niečo, ale takisto sa pozreli tomu na zúbok, prečo tomu tak je a z akého dôvodu takéto niečo vôbec vzniká. Ďakujem.
Skryt prepis