Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13. 12. 2017 o 17:33 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 12. 2017 17:33 - 17:34 hod.

Hrnko Anton
Ďakujem za slovo, ako d... tohto zboru najstaršie slúžiaci člen slovenského parlamentu síce s prerušením, chcel by som všetkým občanom Slovenskej republiky zaželať všetko najlepšie k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a do 26. roku veľa veľa úspechov pre všetkých nás, pretože Slovensko je naša vlasť a to by sme si mali chrániť. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 12. 2017 17:31 - 17:32 hod.

Bernaťák Tibor
Ďakujem ja teraz niečo po slovensky. Tiež v mene poslaneckého klubu Slovenskej národne strany vám všetkým milí kolegovia chcem popriať milostiplné a požehnané vianočné sviatky, všetko dobré v Novom roku a samozrejme aj kolegom, ktorí tu už v januári nebudú na januárovej schôdzi. Ďakujem a prajem všetko dobré. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 16:34 - 16:35 hod.

Farkašovský Karol Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Martin oceňujem vašu vecnosť vo vystúpeniach v parlamente, teda na tejto pôde, ale v tom terajšom mi trošku chýbala vyššia miera kreativity. Jedno alebo dvojkolové voľby to je dilema, o ktorej parlament už rozhodol tak ako rozhodol pred župnými voľbami. Samozrejme, dá sa o tom diskutovať, polemizovať a argumentovať a hľadať vhodnú formu, ktorá nemusí byť ani liberálna, ani konzervatívna, ale v prvom rade a najdôležitejšie je, že by mala byť konštruktívna. Oveľa zmysluplnejším by však bolo iniciovať širokú celospoločenskú diskusiu o ďalšej budúcnosti a funkčnosti vyšších územných celkov.
Som pevne presvedčený o tom, že je možné nájsť takú formu regionálneho usporiadania Slovenska, ktorá bude efektívnejšia a prinesie do štátneho rozpočtu bez ohľadu na počet kôl vo voľbách vyššiu úsporu. No, aby som skončil kreatívnejšie, čo som vám vyčítal v úvode, ja by som mal takú celkom revolučnú myšlienku na záver. Ja by som išiel normálne do povinných volieb povinnej volebnej účasti bez ohľadu na to, či ide o župné voľby, starostovské voľby alebo parlamentné, alebo eurovoľby. Tak ako je to napríklad v Dánsku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 15:34 - 15:34 hod.

Paška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, keďže ste spomenuli, že vaše vystúpenie bolo posledným vaším vystúpením v tomto roku v Národnej rade Slovenskej republiky, tak mi dovoľte, aby som vám poďakoval v mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany za konštruktívnu a vecnú spoluprácu a zaželať vám do nového roku veľa pokoja, pokojné sviatky a v novom roku aj väčšie príjmy do štátneho rozpočtu, ako ste si naplánovali a súčasne aby aj spokojnosť s hospodárením štátu v nasledujúcom roku bola väčšia u občanov ako doposiaľ. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 12. 2017 14:01 - 14:02 hod.

Kmec Stanislav Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena regulačnej rady, ktoré sa konalo 13. decembra 2017. Opakovaná voľba. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena regulačnej rady bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 124 hlasovacích lístkov. Teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 124 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. 124 odovzdaných lístkov, hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných a 114 platných. podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Lubomíra Blaško hlasovalo za 29, proti 52, zdržalo sa hlasovania 33. Milan Jarás, hlasovalo za 10, proti 63, zdržalo sa hlasovania 41. Jozef Mihalčín, hlasovalo za 16, proti 55, zdržalo sa hlasovania 43. Na voľbu kandidátov na člena regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže v opakovanej voľbe nebol zvolený požadovaný počet kandidátov vykoná sa nová voľba na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Overovatelia poverujú svojho člena, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

13. 12. 2017 10:58 - 10:59 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem poďakovať všetkým zúčastneným členom ústavnoprávneho výboru, ale aj členom zdravotného výboru za aktívnu účasť a za doplnenie a vylepšenie tohto nášho zákona, ale chcem len poprosiť k tomu, ktorý dáva pán kolega Dostál a pani Dubačová a jeho kolektív, len na vysvetlenie, je to naozaj, aj to, čo povedala pani kolegyňa Dubačová, stali sa aj také prípady, kedy neodovzdaním správy boli zaniknuté, ale podľa toho, čo nám povedali z ministerstva vnútra, a k 1400 organizácii je v stave likvidácie, ale nie všetky boli len kvôli tomu, že neodovzdali, mohli tam byť aj ekonomické problémy a množstvo iných vecí a kvôli tomu ministerstvo vnútro nesúhlasí s takouto retroaktivitou, pretože by mohlo nastať naozaj možno právny troška chaos, že organizácie, ktoré zanikli, alebo dali sa do likvidácie už pred 5 rokmi a budú sa obnovovať, čiže z tohoto dôvodu ministerstvo vnútra nesúhlasilo s týmto pozmeňovacím návrhom, ale je to samozrejme na vás a ja chcem podporiť, alebo chcem vás poprosiť o podporu tohto zákona napriek politickému spektru a ďakujem za súhlasné stanovisko, aby tento zákon mohol byť zapísaný do Zbierky zákonov. Veľmi pekne ďakujem všetkým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 10:36 - 10:37 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja verím, že mnohým kolegom poslancom tam budú chýbať ďalšie veci a povedia, že to tam mohlo byť. Áno, isteže, ten zákon neni absolútne dokonalý tak, že by ho nebolo ešte možné vylepšiť, ale znova sa vrátim k tomu, že zásadné bolo aby sme zmenili nakladanie prioritného majetku, aby sme uľahčili život neziskovým organizáciám, ktorý s týmto majetkom nakladajú. To bola, to bol ten prvotný a zásadný zámysel predkladateľov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 12. 2017 10:34 - 10:35 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Áno, ďakujem veľmi pekne. Len chcem vysvetliť. Predkladatelia, to čo bol pôvodný návrh, teda predtým sme stiahli, pretože vyjadrovala sa k tomu aj asociácia nemocníc a s niektorými vecami nesúhlasili. Preto sme otázku správnej rady a celého sme vypustili. Čiže náš zákon, ktorý je teraz sa vôbec netýka činnosti ani správnej rady, ani počtu, je to proste niečo, čo sme tam do toho vôbec nedali, práve preto, že aj Asociácia nemocníc žiadala, že nechať radšej status quo, ktorý je teraz. Čiže toto nie je predmetom rokovania tohoto zákona. Ja netvrdím, že v ďalšom, keď sa bude o tom rokovať, že to tam môže byť, ale my sme ako predkladatelia sme toto vôbec do toho nedávali. Práve na žiadosť asociácie nemocníc. Čo sa týka predaja nehnuteľného majetku, ja súhlasím s kolegom Suchánkom, ale pretože aj z opozície sa boli hlasy, že či nechceme reprivatizovať alebo ako nakladať. Preto sme od tohoto zámeru upustili a povedali sme dobre, začnime s prenájmom. Uvidíme aký to, aký to bude mať stav, aký to bude mať pokračovanie, ale išlo nám naozaj o to, aby sme vylepšili ekonomickú situáciu tých organizácií, ktoré sa zaoberajú práve s diagnostikou a liečbou a teda jedná sa o zdravotnícke zariadenia. Toľko teda k vysvetleniu. Teda predmetom predkladaného zákona vôbec neni ani náznak riešenia pomerov správnych alebo členov správnych rád. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 12. 2017 10:19 - 10:23 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, prajem príjemný dobrý deň. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci zámerom tohto zákona bolo pomôcť zdravotníckym organizáciám alebo respektíve neziskovým organizáciám, ktoré s starajú o zdravotnú alebo predmete činnosti majú zdravotnú starostlivosť, vieme dobre, že keď sa neziskové organizácie zakladali štát do toho vkladal majetok a to hnuteľný a nehnuteľný. Tento majetok sa stával prioritným majetkom alebo respektíve podľa súčasnej legislatívy je prioritným majetkom a nie je možné s tým nakladať. Pretože v tom roku 2004 keď sa vkladal majetok ako prioritný bola to aj prístrojová technika napríklad vo forme sonografických prístrojov boli tam napríklad sanitné vozidlá ale aj nábytok už vtedy tieto tento hnuteľný majetok mal 4, 5, 6 a možno aj viacej rokov dneska máme rok 2017 a napríklad sanitné vozidlá už majú dnes 18 rokov, 15 rokov, tak isto röntgenologická diagnostika alebo sonografické prístroje, ktoré sa nedajú už ani prevádzkovať, ale tieto organizácie keďže to je prioritný majetok ich musia mať v skladových priestoroch. Preto týmto zákonom sme sa snažili aby sa tento stav mohol vyčistiť, buď to odpredajú alebo to zlikvidujú, po ďalšie nehnuteľný majetok tak isto situácia sa vyvíjala a niekde sú celé budovy, ktoré sú prázdne, ktoré nevie nezisková organizácia využiť, majú voľné priestory odišiel lekár, je tam voľná ambulancia ale vzhľadom k tomu, že priority majetok podlieha veľmi prísnym legislatívnym pravidlám a nie je možné tento majetok prenajať, preto vychádzame v ústrety týmto zariadeniam aby za veľmi prísnych podmienok, to jest na maximálnu dobu 5 rokov mohli tento majetok prenajať zo súhlasom dvoch tretín správnej rady, so súhlasom zakladateľov ale aby naozaj ten, tá ochrana toho štátneho majetku bola zabezpečená, pretože takto nevyužitý aj nehnuteľný majetok zostáva ľadom v mnohých budovách napríklad prespávajú bezdomovci a neziskové organizácia nemôže s takýmto majetkom nakladať. Ďalšou významnou časťou je aby nezisková organizácia nezanikla hneď vtedy ak si nesplní tú povinnosť odovzdať účtovnú alebo výročnú správu. Ja dúfam, že tento návrh zákona prejde neprieč politickým spektrom, ja chcem aj poďakovať predsedovi výboru a členom ústavnoprávneho výboru za to,že trikrát sa zišli k tomuto návrhu zákona a vzišli mnohé podnetné pripomienky a ja im ďakujem za to, že ten návrh zákona bol prerokovaný a aj ešte v rámci legislatívnych pravidiel boli mnohé dobré zmeny, ktoré vnášajú do toho väčší poriadok, väčšiu transparentnosť, takže ďakujem veľmi pekne členom ústavnoprávneho výboru. Ďakujem pekne skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12. 12. 2017 17:14 - 17:14 hod.

Zelník Štefan
Ďakujem pekne za slovo, ja len chcem pripomenúť kolegom z výboru pre zdravotníctvo, že zajtra budeme mať gestorský výbor o 8.30. Ďakujem pekne.
=====
Skryt prepis