Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2018 o 10:40 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2018 10:40 - 10:42 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo kolega Dostál, s ktorým samozrejme súhlasím, čo hovoril o tom, že čo vlastne odrádza mladých ľudí od toho, aby vstupovali do právnických povolaní vo všeobecnosti a advokácie špecificky. Čestní a nadaní ľudia nechcú pracovať v advokácii preto, lebo nevedia svoje ambície, svoj zmysel pre spravodlivosť zrealizovať v takto nastavenom systéme. Nevedia dosiahnuť to, že vďaka ich talentu, ich usilovnosti, že vedia vyhrať spor, ktorý vnútorne vedia, že ho majú vyhrať, nevedia sa pozerať na svojich klientov, ktorým nevedia vysvetliť, prečo ten spor nevyhrali. Nevedia im vysvetliť to, že žijeme v štáte, kde je lotériou ísť na súd. Lebo pozor ja nehovorím, že všetci sudcovia sú skorumpovaní, veď ani nemôžu byť. Nám úplne stačí, keď je skorumpovaná nejaká ich časť, ktorá zabezpečí to, že na súdoch na Slovensku je možné všetko a že nie je možné očakávať nič. O to tu ide a to odrádza mladých, slušných ľudí od toho, aby vstupovali do advokátskeho povolania na Slovensku. Tí šikovnejší, tí idú do Čiech, vyštudujú tam a robia advokáciu v Čechách, kde to má význam, kde človek, keď má talent a nadanie môže a usilovnosť, môže byť úspešný a mať pocit spravodlivosti zrealizovaný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2018 10:23 - 10:31 hod.

Alojz Baránik
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2018 10:21 - 10:21 hod.

Alojz Baránik
 

18.10.2018 10:34 - 10:35 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Opozičným poslancom. Chcem povedať, že mám veľké obavy, že to ustanovenie, ktoré umožní v podstate ozbrojenú návštevu v obydlí, v ktorom je okrem iného sa prevádzkuje napríklad podnikateľská činnosť, tak je protiústavné, že je v rozpore s listinou základných práv a slobôd a upozorňujem na to, že existuje obrovská množina advokátov napríklad ktorí vykonávajú svoju činnosť z domu a práve advokáti sú tí, ktorí majú zákonný dôvod neumožniť cudzím osobám vrátane akýmkoľvek orgánom štátu, aby mali prístup k predmetom advokátskeho tajomstva a už len takáto okolnosť mi naznačuje, že tento návrh je nedomyslený a to, že podobná oprava už niekde existuje, neznamená, že je potrebné alebo možné alebo správne prehlbovať takúto nesprávnu úpravu, pretože najmä v prípade tých advokátov považujem za isté, že toto bude napadnuté na ústavnom súde. Tiež ma bude zaujímať to, ako za takúto zákonnú úpravu budú hlasovať tí z našich kolegov, ktorí prípadne sa
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 10:34 - 10:35 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak napriek tomu, že mám obavu, že pán minister nebude toto počuť túto moju faktickú poznámku, pretože sa venuje svojim neviem klientom, ale ...alebo správne prehlbovať takúto nesprávnu úpravu, pretože najmä v prípade tých advokátov považujem za isté, že toto bude napadnuté na ústavnom súde. Tiež ma bude zaujímať to, ako za takúto zákonnú úpravu budú hlasovať tí z našich kolegov, ktorí prípadne sa hlásia na ústavný súd. Bude ma to veľmi zaujímať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 10:34 - 10:35 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Tak napriek tomu, že mám obavu, že pán minister nebude toto počuť túto moju faktickú poznámku, pretože sa venuje svojim neviem klientom, ale ...alebo správne prehlbovať takúto nesprávnu úpravu, pretože najmä v prípade tých advokátov považujem za isté, že toto bude napadnuté na ústavnom súde. Tiež ma bude zaujímať to, ako za takúto zákonnú úpravu budú hlasovať tí z našich kolegov, ktorí prípadne sa hlásia na ústavný súd. Bude ma to veľmi zaujímať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 16:28 - 16:30 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Tento spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 14:43 - 14:45 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Mizík, ale tiež aj vaši kolegovia, mňa by zaujímalo, že ako alebo do akej miery je spravodlivé, správne, keď hovoríte, že je treba dbať na nejakú úctu k Slovensku, keď vy aj týmito vystúpeniami, ale aj inde jedným prúdom a neustále hanobíte hlavu Slovenskej republiky. To je hlava štátu, to je človek, ktorý stelesňuje tento štát, Slovenskú republiku. Je samozrejmé, že môžu k nemu byť nejaké výhrady, ale hanobiť hlavu štátu, to naznačuje, že ste vlastne obrovskí farizeji, že hovoríte jednou stranou úst jednu vec, a keď sa vám to hodí, hovoríte niečo úplne opačné. Je to tak so všetkým, čo robíte. Ste obyčajní klamári, farizeji a nič si nezaslúžite, len to, aby ste odtiaľto vypadli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 12:02 - 12:03 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Len veľmi krátko, pretože nechcem ukrajovať čas obednej prestávky. Dúfal som, že to stihneme doobeda. Ale pán kolega Kotleba považoval za potrebné päťkrát zopakovať tú istú myšlienku, ktorá aj tak je vadná.
Tá myšlienka je vadná preto, pretože všetka moc orgánov štátu musí pochádzať z ľudu. A rozhodne advokáti a prokurátori a exekútori nemajú žiaden mandát ľudu. Takže preto je to úplný nezmysel a bolo by to ešte horšie, ako to je, pretože ľud by nemal možnosť v podstate dosiahnuť zmenu neblahého stavu, ktorý by priniesli nejakí angažovaní, skorumpovaní ľudia v právnických povolaniach tým, že by si zvolili niekoho.
Čiže je to, je to úplný nonsens, čo navrhujete, a naozaj je to niečo, čo, bohužiaľ, vychádza z toho, že nemáte žiadne poňatia o ničom, čo je mimo Slovenska, lebo vás zaujíma len Slovensko a navyše také Slovensko, aké vy si prestavujete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 11:50 - 11:51 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, myslím, že nás všetkých teší, že vaša strana má záujem o zlepšenie stavu fungovania prokuratúry a možnože aj zlepšenia procesu, ako sa prokurátor volí a prípadne odvoláva, avšak obávam sa, že ten spôsob, ktorý navrhujete, je nielenže nefunkčný, ale myslím si, že by viedol k ešte horšiemu stavu, aký máme dnes, čo, samozrejme, je ťažko predstaviteľné.
Ale myslím si, že ak by volili samotní prokurátori a dokonca advokáti, exekútori i notári generálneho prokurátora, tak je treba si uvedomiť, že toto sú všetko povolania, ktoré sú častokrát v antagonistickom vzťahu k prokurátorom a aj ku generálnemu prokurátorovi, ktorý si častokrát osobuje právo rozhodovať v konečnom dôsledku o všetkých veciach, ktoré prokurátori robia, a teda výsledok by mohol byť úplná anarchia.
Myslím si, že treba oceniť to, že sa snažíte zlepšiť súčasnú neblahú situáciu, avšak spôsob, akým sa o to pokúšate, je, by som povedal, celkom nevhodný.
Ďakujem.
Skryt prepis