Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 12. 2017 o 15:56 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 15:56 - 15:57 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne a ďakujem pani kolegyni Jurínovej za nielen tento návrh zákona, ktorý samozrejme podporujeme, ďakujeme jej za jej prácu a za jej kolegialitu. Myslím si, že aj za klub môžem vyjadriť vďaku za dobrú spoluprácu a k jej návrhu zákona, konkrétne by som povedal, že takisto ako u tých jednotlivcov, tu ide aj o ten efekt, ktorý by takýto zákon mal na našu spoločnosť ako celok, aby je to efekt, ktorý by sa dosiahol tým, že by si spoločnosť mala možnosť uvedomiť akú službu títo ľudia pre našu spoločnosť urobili a ako táto spoločnosť si ich životné postoje váži. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 15:37 - 15:37 hod.

Alojz Baránik
A veselé Vianoce aj vám, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 15:32 - 15:34 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som rád reagoval na zmienku, ktorá je viacej v mojej oblasti, a to je tá, že ministerstvo financií nemá zoznam súdnych žalôb proti štátu alebo ktoré štát vedie. Toto považujem za prejav jednak nekompetentnosti pána ministra, pretože to je jeho vecou, aby si toto zabezpečil podobne, ako aj jeho predchodcovia si vedeli zabezpečiť zásadné zmeny v tom, ako sa obstaráva napríklad. Tak pán minister najmä po tých strašných skúsenostiach, ktoré vyšli najavo v nedávnom období, by si toto mal vedieť zabezpečiť, ak už to jeho vláda neurobí systémovo, tak ako je to v iných krajinách, vyspelých demokraciách, kde všetky spory štátu vedie štátny orgán. To znamená, že potom nie je možné to, že si všelijakí Bžánovia a podobní vyjednávajú kšefty v štátnych organizáciách, na ministerstvách za podmienok, ktoré sú úplne neprijateľné. A navyše tu je dôležité si uvedomiť, že keby ministerstvo trvalo na tom, že z ekonomických dôvodov je potrebné, aby sme mali úrad, ktorý bude zastupovať záujmy štátu v súdnych sporoch, štát by získal určité know how o tom, ako sa vedú takéto spory a bolo by ušetrené dvakrát, pretože by sme mali nielen nižšie náklady na vedenie sporov, ale by sme získali aj kvalitných ľudí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 14:54 - 14:55 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem kolegyňa Zemanová za super pohľad na túto problematiku, ale zároveň by som sa chcel zastať pána ministra, pretože je pravda, že pán minister v jeho postavení jednoducho nemôže riešiť takéto dlhodobé pohľady na ekonomiku. On je súčasťou a možnože aj nerád tej skupiny ...
===== pohľad na túto problematiku ale zároveň by som sa chcel zastať pána ministra, pretože je pravda, že pán minister vie o postavení, jednoducho nemôže riešiť takéto dlhodobé pohľady na ekonomiku, on je súčasťou a možno, že aj nerád tej skupiny, ktorú zaujíma len krátkodobé výsledky, ktorého zaujímajú len krátkodobé výsledky riešenia ktoré sú z pohľadu dlhodobých výhľadov ekonomiky sú pre nich nezaujímavé, pretože oni podľa mňa vychádzajú z toho, že po nás potopa. je to jasné,je to jasné najmä z tých príkladov, ktoré si aj uviedla, ako je to alobalové uhlie a tak ďalej, to je jasné, že im je to proste jedno, že urobia škody, za stámilióny len preto,a by si niekto mohol ukradnúť tých pár desiatok miliónov. A myslím si, že pán minister pri najlepšej vôly s týmto prístupom jednoducho nič nie je schopný urobiť, pretože on je tam dosadený ako pripúšťam kvalifikovaný odborník, preto aby vedel udržať ten glanc toho celého systému ale nie na to, aby ten systém zmenil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 14:54 - 14:55 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem kolegyňa Zemanová za super pohľad na túto problematiku, ale zároveň by som sa chcel zastať pána ministra, pretože je pravda, že pán minister v jeho postavení jednoducho nemôže riešiť takéto dlhodobé pohľady na ekonomiku. On je súčasťou a možnože aj nerád tej skupiny ...
===== pohľad na túto problematiku ale zároveň by som sa chcel zastať pána ministra, pretože je pravda, že pán minister vie o postavení, jednoducho nemôže riešiť takéto dlhodobé pohľady na ekonomiku, on je súčasťou a možno, že aj nerád tej skupiny, ktorú zaujíma len krátkodobé výsledky, ktorého zaujímajú len krátkodobé výsledky riešenia ktoré sú z pohľadu dlhodobých výhľadov ekonomiky sú pre nich nezaujímavé, pretože oni podľa mňa vychádzajú z toho, že po nás potopa. je to jasné,je to jasné najmä z tých príkladov, ktoré si aj uviedla, ako je to alobalové uhlie a tak ďalej, to je jasné, že im je to proste jedno, že urobia škody, za stámilióny len preto,a by si niekto mohol ukradnúť tých pár desiatok miliónov. A myslím si, že pán minister pri najlepšej vôly s týmto prístupom jednoducho nič nie je schopný urobiť, pretože on je tam dosadený ako pripúšťam kvalifikovaný odborník, preto aby vedel udržať ten glanc toho celého systému ale nie na to, aby ten systém zmenil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 12. 2017 10:57 - 10:58 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som len chcel uviesť, že sa, som sa chcel poďakovať kolegom poslancom aj z koalície za to, že akceptovali môj pozmeňujúci návrh, ktorým sa zavedie zodpovednosť alebo teda vo výboroch podporili môj pozmeňovací návrh, ktorým sa zavedie zodpovednosť štatutárnych orgánov neziskových organizácií obdobne ako je tomu v prípade obchodných spoločností. Je to niečo, čo by sme si mali všetci zvykať, že takto by to malo fungovať a verím, že je to dobrá myšlienka a veľmi pekne ďakujem za podporu a prosím vás o tiež podporenie tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 12. 2017 11:20 - 11:21 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa s formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúča, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pani podpredsedníčka, prosím otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 12. 2017 9:05 - 9:06 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 29. januára 2018. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore, v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 12. 2017 10:54 - 10:56 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a kolegyni za dobré vystúpenie. Jedinú výhradu, ktorú by som k jej vystúpeniu mal je síce drobná, ale myslím si, že dôležitá. Asi z dôvodu toho, že sme vyrastali v nejakom inom režime, tak sa u nás dosť často stáva, že keď formulujeme nejakú výtku, tak ju formulujeme tak, že je to chyba štátu. No nie je to chyba štátu, je to chyba vlády a vieme ktorej vlády. Takže treba veci pomenovať
===== ... vyrastali v nejakom inom režime, tak sa u nás dosť často stáva, že keď formulujeme nejakú výtku, tak ju formulujeme tak, že je to chyba štátu. No nie je to chyba štátu. Je to chyba vlády a vieme, ktorej vlády. Takže treba veci pomenovať, štát za nič nemôže, za všetko môže vláda. My z opozície sme tu na to, aby sme kritizovali nie štát, ale aby sme kritizovali vládu a zaujímavá téma samozrejme k tomuto je aj tá, že či mobilita trpí alebo je akosi sťažovaná tým, že ako fungujú právne vzťahy. Ja už som to tu hovoril a poviem to znova, to, že ľudia nechcú bývať v prenajatých bytoch, je spôsobené tým, že len vo vlastnom byte sa cítia ako tak bezpečne, pokiaľ ide o to, že či tam budú bývať ešte aj zajtra alebo za týždeň alebo, alebo za rok. Pretože náš právny systém je tak slabý, že prostá nájomná zmluva nedáva dostatočnú istotu nájomcom v tom, že by sa mali usadiť a vytvoriť si domov v prenajatom byte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 12. 2017 10:54 - 10:56 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a kolegyni za dobré vystúpenie. Jedinú výhradu, ktorú by som k jej vystúpeniu mal je síce drobná, ale myslím si, že dôležitá. Asi z dôvodu toho, že sme vyrastali v nejakom inom režime, tak sa u nás dosť často stáva, že keď formulujeme nejakú výtku, tak ju formulujeme tak, že je to chyba štátu. No nie je to chyba štátu, je to chyba vlády a vieme ktorej vlády. Takže treba veci pomenovať
===== ... vyrastali v nejakom inom režime, tak sa u nás dosť často stáva, že keď formulujeme nejakú výtku, tak ju formulujeme tak, že je to chyba štátu. No nie je to chyba štátu. Je to chyba vlády a vieme, ktorej vlády. Takže treba veci pomenovať, štát za nič nemôže, za všetko môže vláda. My z opozície sme tu na to, aby sme kritizovali nie štát, ale aby sme kritizovali vládu a zaujímavá téma samozrejme k tomuto je aj tá, že či mobilita trpí alebo je akosi sťažovaná tým, že ako fungujú právne vzťahy. Ja už som to tu hovoril a poviem to znova, to, že ľudia nechcú bývať v prenajatých bytoch, je spôsobené tým, že len vo vlastnom byte sa cítia ako tak bezpečne, pokiaľ ide o to, že či tam budú bývať ešte aj zajtra alebo za týždeň alebo, alebo za rok. Pretože náš právny systém je tak slabý, že prostá nájomná zmluva nedáva dostatočnú istotu nájomcom v tom, že by sa mali usadiť a vytvoriť si domov v prenajatom byte.
Skryt prepis