Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 10. 2017 o 12:40 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 12:40 - 12:42 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som na vystúpenie kolegyne Remišovej chcel reagovať tak, že by som chcel upozorniť na to, že bohumilá činnosť tých predkladateľov týchto návrhov by nemala viesť k nejakým prehnaným očakávaniam. Mali by sme si otvorene povedať, že my už sme prekonali obdobie, kedy transparentnosť bola pre vládnu garnitúru problém. Ja si spomínam, že na začiatku tohto volebného obdobia ako jeden z hlavných aktérov týchto kriminálnych káuz, o ktorých sa tu často hovorí vybuchol od zúrivosti, keď sa mu vytklo niečo, čo následne sa zistilo, že proste to takto je. Transparentnosť je riešenie, ktoré bude mať výsledky v horizonte desiatok rokov. Bohužiaľ, tak to je. Vtip je v tom, že súčasná vládna garnitúra je v podstate zločinecká skupina, ktorá ovládla všetky nástroje na to, aby sa... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, to si vyprosím. 

Baráník, Alojz, poslanec NR SR
To si môžete vyprostiť, ale ja mám právo to povedať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Viete, čo. Ak budete takto ja vás nechám vypnúť.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Neberte mi čas. Teraz hovorím ja.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Čo si to dovoľujete. Ja nie som člen žiadnej zločineckej skupiny.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Každý člen zločineckej skupiny by hovoril presne to isté.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Čo si myslíte o sebe? 

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Každý člen zločineckej skupiny by hovoril presne to isté. Vy ste členom zločineckej skupiny.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR

Tak vy ste zločinec. Tak dobre vy ste tiež zločinec. To je dobré vám počúvať. 

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Ja nekradnem. Ja nevládnem tu. 

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
A ja kradnem?

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
To nevieme. To zistíme až keď sa dostaneme do vlády.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ja kradnem? To si vyprosím od vás. Čo si to dovoľujete ako právnik? Môžete zastupovať jedine sliepky.

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Ja som poslanec a ja môžem... (povedané súbežne s predsedajúcim), čo ja chcem a vy ma nemáte čo prerušovať.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 16:08 - 16:10 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chápem, čo bolo povedané, že by sa vyžadovala väčšia flexibilita v tom, ako je možné s majetkom nakladať, aj vidíme, že je to v zákone napísané, že nezisková organizácia je povinná s takým majetkom nakladať účelne a s maximálnou hospodárnosťou avšak čo v tom zákone nie je napísané a vaša dôveryhodnosť pri predkladaní tohto zákona by sa veľmi zvýšila, keby to tam bolo napísané, je to, že čo sa stane, keď to nakladanie s maximálnou hospodárnosťou takým nebude. Keď to my vlastne nevieme, že či tento zákon nie je predkladaný na to, vzhľadom na povesť, ktorú táto vláda a jej poslanci majú, že celé je to len o tom, že koľko sa ukradne, rozkradne a čo sa ukradne a rozkradne. My nevieme, že čo sa stane, ak tí, ktorí nakladajú s takýmto majetkom jednoducho tento príkaz v zákone neuposluchnú. Tento problém nie je vyriešený v prípade obchodných spoločností, kde podľa Obchodného zákonníka sú zodpovední tí, ktorí nakladajú s majetkom, to znamená štatutári a členovia dozorných rád sú zodpovední vlastným majetkom za to, že nespôsobia spoločnosti škodu a ak škodu spôsobia, tak ...
===== obchodných spoločností, kde podľa Obchodného zákonníka, sú zodpovední tí, ktorí nakladajú s majetkom, to znamená štatutári a členovia dozorných rád sú, zodpovední vlastným majetkom za to, že nespôsobia spoločnosti škodu. A ak škodu spôsobia, tak potom musia preukázať oni, že urobili všetko preto, aby sa vzniku takej škody vyhli. Ak tam do tohto zákon uvediete takéto ustanovenie, potom vám oveľa viacej budeme veriť, že to myslíte vážne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 16:08 - 16:10 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chápem, čo bolo povedané, že by sa vyžadovala väčšia flexibilita v tom, ako je možné s majetkom nakladať, aj vidíme, že je to v zákone napísané, že nezisková organizácia je povinná s takým majetkom nakladať účelne a s maximálnou hospodárnosťou avšak čo v tom zákone nie je napísané a vaša dôveryhodnosť pri predkladaní tohto zákona by sa veľmi zvýšila, keby to tam bolo napísané, je to, že čo sa stane, keď to nakladanie s maximálnou hospodárnosťou takým nebude. Keď to my vlastne nevieme, že či tento zákon nie je predkladaný na to, vzhľadom na povesť, ktorú táto vláda a jej poslanci majú, že celé je to len o tom, že koľko sa ukradne, rozkradne a čo sa ukradne a rozkradne. My nevieme, že čo sa stane, ak tí, ktorí nakladajú s takýmto majetkom jednoducho tento príkaz v zákone neuposluchnú. Tento problém nie je vyriešený v prípade obchodných spoločností, kde podľa Obchodného zákonníka sú zodpovední tí, ktorí nakladajú s majetkom, to znamená štatutári a členovia dozorných rád sú zodpovední vlastným majetkom za to, že nespôsobia spoločnosti škodu a ak škodu spôsobia, tak ...
===== obchodných spoločností, kde podľa Obchodného zákonníka, sú zodpovední tí, ktorí nakladajú s majetkom, to znamená štatutári a členovia dozorných rád sú, zodpovední vlastným majetkom za to, že nespôsobia spoločnosti škodu. A ak škodu spôsobia, tak potom musia preukázať oni, že urobili všetko preto, aby sa vzniku takej škody vyhli. Ak tam do tohto zákon uvediete takéto ustanovenie, potom vám oveľa viacej budeme veriť, že to myslíte vážne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 9. 2017 16:52 - 16:53 hod.

Alojz Baránik
Presne tak, ako si povedal, Ondro, toto je človek, ktorý nechápe podstatu toho, čo to znamená byť vo verejnej funkcii, čo to znamená slúžiť. Toto je človek, ktorý má mentalitu takú, že on bude teraz niečomu šéfovať, že je to kšeft, a kto sa opováži ho v tom nejako kritizovať, tak s tým si to vybaví.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 9. 2017 16:43 - 16:44 hod.

Alojz Baránik
Budem reagovať na pána podpredsedu Bugára. Myslím si, že je v rozpore so záujmami tohto parlamentu, aby podpredseda, jeho podpredseda dúfal, že člen parlamentu bude súdne alebo inak napadnutý za to, čo tu povedal. Je mi to jasné, že lojalita pána podpredsedu nie je v tomto parlamente, ale v tej bande, ktorá nás tu okráda. Ale nemal by to takto až veľmi dávať najavo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 9. 2017 16:39 - 16:42 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ja by som v krátkosti niečo povedal o tom vládnom kandidátovi na túto dôležitú funkciu.
Tento kandidát je presne taký, akého môžme od tejto vlády očakávať. Je to advokát, ktorý ako súčasť advokátskej kancelárie Soukeník - Štrpka pracuje najmä pre túto vládu. Táto vláda, samozrejme, pracuje primárne na korupčných aktivitách a táto advokátska kancelária v podstate poskytuje v týchto korupčných aktivitách právne poradenstvo. Je samozrejmé, že advokát, ktorý pomáha takým inštitúciám, ktoré nesú zodpovednosť za, za korupčnú akciu Kompa a rôzne iné, že bude vykonávať svoju funkciu tak, ako riadny advokát vždycky musí vykonávať, to znamená, bude plniť pokyny svojho klienta. Tým klientom, pochopiteľne, je tá korupčná banda, ktorá nám tu vládne. Takže nič neočakávajme nového od tohto navrhovaného kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, len to, čo sme tu mali doteraz, a horšie. Možnože to bude sofistikovanejšie ešte, ako to bolo doteraz, pretože ako advokát, ktorý údajne má veľké skúsenosti s rôznymi transakciami, tak to bude možno robiť trochu lepšie, ako tí, čo to robili doteraz, ale výsledok bude ten istý. Bude sa rozkrádať ešte viac a ešte sofistikovanejšie ako doteraz.
Je, považujem za vrcholne trápne, že pani ministerka musí takéhoto kandidáta sem predložiť. Mne je jedno, keď mi pani ministerka povie, že tento kandidát ako bol vybraný na základe nejakého výberového procesu. Všetci vieme, že ak má takto fungovať výberový proces, tak jednoducho je ten výberový proces vadný. Keď, keď tohto kandidáta schválila táto vláda, o ktorej všetci vieme, že je tu len na to, aby kradla, a prípadne sú k tomu pridružené aktivity na to, aby to nejako vyzeralo, čo ako v rámci toho, čo, čo sa tu deje, tak to hlavne zastrešuje pani ministerka, ktorá naozaj má aj dobré návrhy a snaží sa, aby táto vláda vyzerala, akože tu nie je hlavne na kradnutie, ale aj, aj že niečo robí, tak to je vlastne jej úloha v tejto vláde, tak vieme, že keď táto vláda vybrala takéhoto kandidáta, že čo to znamená. A on naozaj, to vás ubezpečujem, že ten kandidát aj taký je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 9. 2017 15:44 - 15:46 hod.

Alojz Baránik
 

Vystúpenie v rozprave 11. 9. 2017 14:00 - 14:06 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyňa, kolegovia, chcel som na túto tému uviesť pár slov, ktoré sa týkajú toho, ako vyšetrovacie výbory parlamentov rôznych pracujú v iných krajinách a akú vlastne majú funkciu. Z nášho pohľadu sa nám zdá ako samozrejmé, že v rôznych demokraciách polícia funguje relatívne samostatne a nie je striktne naviazaná na exekutívnu, na výkonnú vládnu moc, a preto musíme sa zamýšľať nad tým, že čím to je. A jedna z možností toho, že prečo toto takto funguje, je aj tá, že ak by polícia samostatne nefungovala, ak by nefungovala organizácia, ktorá u nás sa volá prokuratúra, ale inde sa volá štátne zastupiteľstvo, poprípade inak, tak potom je tu jeden vyššie stojací orgán, ktorý má v podstate neobmedzenú právomoc odvolať kohokoľvek, o kom si myslí, že, a kohokoľvek z výkonnej štátnej moci, o kom si myslí, že nevykonáva svoju funkciu riadne.
Tak typicky americký kongres a konkrétne senát má obrovské právomoci, pokiaľ ide o možnosť predvolať si do, na vyšetrovací výbor kohokoľvek, o kom si myslí, že je dôležité ho vyšetrovať preto, aby sa zistilo, že či si riadne vykonával svoju funkciu. A toto je prvým krokom k tomu, aby taký funkcionár mohol byť predmetom takzvaného impeachmentu alebo teda procesu odvolania z funkcie. Pritom tak v Amerike, tak ako aj v iných krajináchrozhodnutie Rady školy majú vyšetrovacie parlamentné výbory také právomoci, ktoré zodpovedajú vyšetrovacím orgánom. To znamená, že nielen že majú právo predvolať svedkov, ktorí majú povinnosť zo zákona vypovedať, ale aj títo svedkovia na druhej strane majú procesné práva také, ako zodpovedajú Trestnému poriadku. To znamená, že napríklad majú právo nevypovedať, ak by taká výpoveď mohla viesť k sebaobvineniu alebo obvineniu iných osôb, ktoré sú im blízke. Čiže ten proces je veľmi podobný tomu, ako prebieha, alebo v prípade Slovenskej republiky ako by mal prebiehať vyšetrovací proces v trestnom konaní.
Ale aby som sa vrátil k tomu, čo považujem na fungovaní parlamentných vyšetrovacích výborov za kľúčové, je nie to, že tieto výbory akosi suplujú funkciu orgánov činných v trestnom konaní, ale to, že takou možnosťou hrozia. Čiže ide o to, že orgány činné v trestnom konaní, alebo v ich reči, obchodného práva ich vrcholový manažment, teda povedzme u nás policajný prezident alebo minister vnútra, keby si boli vedomí toho, že ak oni nebudú riadne viesť vyšetrovanie, nezabezpečia to, aby vyšetrovanie sa riadne viedlo, lepšie povedané, tak potom je tu nad nimi nejaká sila, ktorá to urobí za nich aspoň v tom rozsahu, ktorý zabezpečí to, že oni budú zbavení funkcie a že na ich miesto príde niekto, kto tú úlohu zákonnú splní miesto nich. A nemusíme ísť až tak ďaleko, ako je Amerika, môžme sa pozrieť na to, že čo, pokiaľ ide o fungovanie polície, čo dosiahla takzvaná Kubiceho správa v Čechách, v Českej republike, kde táto vďaka tomu, že mohla byť predložená vyšetrovacej komisii parlamentu, tak navrhla tak obrovskú celospoločenskú intenzitu, že viedla v podstate k zmene vládnej garnitúry, viedla k zmene na ministerstve vnútra a zmenám v polícii.
Čiže, čiže vyšetrovacie parlamentné výbory sú nezastupiteľné a jeden z dôvodov, prečo u nás polícia, prokuratúra a do istej miery aj súdy nefungujú, je práve to, že takéto vyšetrovacie parlamentné výbory nemáme. Preto sa aj ja prihováram za to, aby sme takúto úpravu, tak či onak, možnože ak nie v tejto úplne podobe, tak v nejakej, ktorú tí, ktorí sú ochotní tú myšlienku podporiť, nejak navrhnú, aby sme túto úpravu uzákonili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11. 9. 2017 11:48 - 11:56 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja by som len pár poznámok k tomuto návrhu uviedol, o ktorých som si nebol istý, že by sa vošli do pár faktických.
Prvá z nich je to, o tom, ako sa rozhodovalo o tej žiadosti o poskytnutí informácií, tak ako o tom pán predkladateľ hovoril. Vtip je v tom, že všetky orgány, aj samosprávy, aj štátu, majú povinnosť pri pochybnosti o tom, ako sa interpretujú jednotlivé ustanovenia zákona, tieto interpretovať tak, ako je to v prospech väčšej miery slobody občanov. Čiže je podľa môjho názoru nepochybné, že tam, kde tá interpretácia, že sa musí uprednostniť nejaký súhlas alebo nejaká povinnosť rešpektovať tie nejaké, údajné obchodné tajomstvo alebo, alebo nejaké práva k duševnému vlastníctvu, to samozrejme za normálneho použitia práva by neprichádzalo v úvahu. A my všetci dobre vieme, že to bola len výhovorka.
V tej súvislosti ma napadá aj to, že nič o tom postupe neviem, len čo som vyrozumel z toho, čo pán predkladateľ uvádzal. Bolo by zaujímavé, ak by sa situácia vyvíjala keby pán predkladateľ súhlasil s tým, že nezverejní tú informáciu a nakoniec by ju zverejnil. Podľa môjho názoru by nebolo možné ho za takýto postup nejako prenasledovať, pretože urobil len to, čo je v súlade s právom každého a čo je v súlade so zákonom.
Ale chcel som trochu viacej hovoriť o tých dôvodoch, pre ktoré toto všetko takto funguje u nás, lebo my všetci vieme, že toto je protizákonný stav. Pri protizákonnom stave máme tu nejaké orgány, ktoré by mali podľa toho v tej súvislosti konať. Tak základnou takou inštitúciou takým orgánom je prokuratúra. A v tej súvislosti musím uviesť to, aké sú moje skúsenosti s tým, ako Generálna prokuratúra poskytuje informácie na základe infozákona, ktoré má povinnosť poskytnúť. Jednoducho ich neposkytuje, ak sa jedná o niečo, čo je nepríjemné. Tak ja napríklad som žiadal Generálnu prokuratúru, aby mi poskytla informácie z majetkového priznania istých prokurátorov Palovičovcov, otca a syna, v súvislosti so správami, že vlastnia majetok, ktorý nikdy nemohli nadobudnúť zo svojich legálnych príjmov. Predpokladám, že, predpokladajúc teda, že nie sú aktívni na americkej burze a že netrávia hodiny a hodiny denne analýzami trendov akcií, vývoja cien akcií na burzách, tak je logický záver, že verejnosť by mala mať možnosť sa dozvedieť o tom, ako nadobudli také majetky, ktoré im umožňujú nakupovať si extrémne drahé nehnuteľnosti v extrémne drahých lokalitách.
No a výsledok bol taký, že Generálna prokuratúra na základe najrôznejších právnických kľučiek sa snažila najprv vykoľajiť tú našu, tú našu žiadosť o poskytnutie informácií. Používala rôzne finty tak, aby sme sa nejako nachytali. Keď sa im to nepodarilo, tak nakoniec povedali, tak jednoducho my to neposkytneme, lebo to nemôžme poskytnúť, lebo, lebo sa také poskytnutie dotýka osobných dát určitých prokurátorov. Ale veď ten zákon nehovorí nič o osobných dátach, jednoducho, kto je prokurátor, tak ten musí byť pripravený na to tak isto ako iný verejný činiteľ, ktorý má povinnosť zverejniť, zverejňovať svoje majetkové pomery, že jednoducho do, do oveľa vyššej miery ako u bežných občanov bude musieť sa zmieriť s tým, že aj jeho inak súkromné informácie, dáta o jeho, o jeho živote budú zverejnené a každý sa bude môcť oboznámiť s tým, ako sa vyvíja jeho nielen príjmová, ale aj majetková situácia. A teda, aká je korelácia medzi týmito dvomi veličinami.
No ale myslím, že sme sa s pánom generálnym prokurátorom akosi v tichosti dohodli na tom, že, že každý vieme, ako to je, to znamená, že on to nemôže zverejniť, pretože by nejako kompromitoval niekoho, koho nechce kompromitovať. Možnože je to preto, lebo ten zase vie niečo na pána generálneho prokurátora, takže by tam bola nejaká krížová, krížová kompromitácia, to nevieme. Ale výsledok je ten, že ja teraz žalujem Generálnu prokuratúru, o zverejnenie, o sprístupnenie informácií.
Čiže aby sme sa vrátili k tomuto prípadu. Tu je dôvod toho, prečo pán Nesrovnal necíti žiadnu potrebu vám poskytovať informácie, ktoré sa mu nehodia, pretože on vie, že takto to tu funguje. Jednoducho, veď to nie je nič neobvyklé. Veď všetci vieme, že u nás zákony platia len, pokiaľ sa to nedotýka tých, ktorí sú pri moci. Predsa nikto nepochybuje o tom, a to sa mi stalo veľakrát, že orgány činné v trestnom konaní, alebo ktokoľvek iný jednoducho otvorene povie: ale predsa neočakávate, že my budeme nejako stíhať pána ministra alebo nejakého sudcu, to predsa neprichádza do úvahy, to nemyslíte vážne?!
Čiže je dobré si toto povedať, aby sme nemali nejaké neprimerané očakávania od toho, že čo zákony robia. Môžme to skúšať, ale lepšie, ako to skúšať, je hovoriť o tom, prečo to u nás funguje tak, ako to funguje, lepšie povedané, nefunguje vôbec.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 12:15 - 12:17 hod.

Alojz Baránik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som, Eugen, mal jednu takú drobnú vysvetlivku a možnože aj nejaký komentár ešte. Tá vysvetlivka je tá, že ARDAL neposkytuje financovanie pre Slovenskú republiku, ARDAL v podstate len organizuje financovanie a teda si musíme uvedomiť, že kto budú tí naši veritelia.
Tými našimi veriteľmi budú nejaké, možno nejaké investičné fondy alebo veľké banky a je treba si uvedomiť, že toto potom sú tí, ktorí, ktorým my budeme dĺžiť peniaze. To znamená, že tie peniaze neprichádzajú nejak z nejakej našej vlastnej organizácie, ale sú to peniaze v podstate z cudziny, čo by mohlo niektorých ľudí zaujímať viac ako iných. No a potom je tu aj taká poznámka, že pri tom výpočte toho dlhu, nášho, som presvedčený, že nie, hoci nie som odborník, ale zase som, sa trošku zaoberám inými vecami, som presvedčený, že v ňom nie sú zahrnuté rôzne položky skrytého dlhu, ktorý v konečnom dôsledku bude musieť riešiť Slovenská republika, a to je dlh, ktorý majú, ktorý predstavujú napríklad exekúcie, čo sú, čo sú už, ktoré sa počítajú v miliónoch a je podľa môjho názoru isté, že nakoniec ich bude musieť riešiť štát a nie som si istý, že do akej miery tento skrytý dlh je započítaný v dlhu Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis