Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 16:20 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 16:20 - 16:22 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Juraj, ja som rád, že sme prišli s touto iniciatívou tohto uznesenia a hlasovali sme aj v roku 2011 za ten ústavný zákon o dlhovej brzde. Prešlo šesť rokov a musíme sa naozaj nejakým spôsobom zamerať na to, akým spôsobom tieto diaľnice a túto nadradenú cestnú infraštruktúru postaviť. Je nám jasné, že ministerstvo dopravy eurofondy má minuté a vyčerpané do roku 2020. Čo bude potom s eurofondami, nikto nevie. Preto je veľmi dôležité, aby sme, a preto sme zvolili tento postup, aby sme najskôr debatovali v Národnej rade Slovenskej republiky, či a akým spôsobom uvoľniť túto dlhovú brzdu. Som rád, že táto debata tu je a že sme neprišli hneď so zákonom alebo s novelou ústavného zákona o dlhovej brzde. To by malo nasledovať ako druhý krok niekedy na jeseň.
A keď sa tu hovorí stále o nejakej dôveryhodnosti alebo dôvere, že tie peniaze sa budú používať správne, veď je tu veľmi veľa kontrolných nástrojov, či je to samotné ministerstvo financií, ktoré má svoje oddelenie, svoj odbor hodnoty za peniaze. Máme tu rôzne štátne expertízy. Tu je rozpočtová rada, ktorá teraz hovorí teda, že neuvoľňovať túto dlhovú brzdu, ale ministerstvo financií zasa môže každým rokom určité finančné prostriedky z rozpočtu nad teda na tú dlhovú brzdu uvoľniť.
A čo sa týka ešte aj tej kontroly samotnej, tak kľudne, nech sú tam koaliční aj opoziční poslanci, ktorí budú rozhodovať o tom, aký ten objem sa môže nejakým spôsobom zvýšiť finančný a na aké projekty môžu tieto finančné prostriedky ísť. Veď predsa aj opozícia stále navrhuje tu rôzne zákony, ktoré majú dopad na štátny rozpočet. Už som dnes spomínal... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:55 - 12:57 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán poslanec, bola otázka na začiatku, že prečo s tým prišli aj poslanci, ktorí sú županmi. No preto, lebo v tých regiónoch žijeme a vidíme, aké sú tie cesty, jednak nedostavané diaľnice. U mňa konkrétne sa jedná v Trenčianskom kraji o dve rýchlostné cesty. Počúvam stále obyvateľov, občanov aj Hornej Nitry, ale aj cezhraničného regiónu Považsko, Púchovsko a Zlínskeho kraja, že tieto cesty sú naozaj veľmi potrebné. Ako tu aj dnes zaznelo z úst jedného poslanca, respektíve poslankyne, že my sme zodpovední za teda výstavbu ciest a v akom stave sú cesty I. triedy, cesty, diaľnice a rýchlostné cesty. No nie je to pravda. Župani nemôžu financovať z ich rozpočtov nadradenú cestnú infraštruktúru, rýchlostné cesty, diaľnice. Nemôžu financovať ani cesty I. triedy. A môžem povedať za seba, že Trenčiansky samosprávny kraj teraz rekordne tento rok dáva najviac finančných prostriedkov do rekonštrukcie ciest II. a III. triedy.
Pán poslanec, hovorili ste o tom, o príjmoch, o predikcii príjmov štátneho rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019, ale nehovorili ste o navyšovaní výdajov. Ja skúsim len povedať a pýtal sa to aj jeden pán poslanec. Kde išli napríklad peniaze, tých 700 mil. z ESO? Tak časť išla napríklad na vybudovanie a doplnenie výzbroje profesionálnych hasičov, dobrovoľných hasičov. A skúsim povedať dve veci, ktoré vy ako opozícia ste navrhli, že kde zvyšovať teda výdaje. Každý rok hovoríte, ako potrebujeme navýšiť percento HDP do školstva a navýšenie miezd. Stále hovoríte, že je to málo, málo. Mali ste to aj v predvolebnej kampani a boli ste aj, súhlasili ste s ústavným zákonom, hlasovali ste za dve percentá HDP na obranu, takže teraz skúsme si... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:00 - 12:02 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán poslanec, ja sa tiež chcem pridať k mojim kolegom, prečo sme vybrali práve investície do, uvoľniť dlhovú brzdu práve na investície do nadradenej cestnej infraštruktúry. Za tie posledné roky naozaj ten objem dopravy na cestách na celom Slovensku veľmi stúpol a to Slovensko si nedokáže samostatne zarobiť práve na investície do tejto nadradenej finančnej; do tejto nadradenej cestnej infraštruktúry a je veľmi dôležité, že sme sa teda rozhodli práve investovať alebo uvoľniť túto dlhovú brzdu pre túto nadradenú cestnú infraštruktúru, ako sú diaľnice a rýchlostné cesty.
Hovorili ste tiež a nejakým spôsobom ste spochybňovali vo vašom vystúpení to, že diaľnice sa niektoré nestavajú alebo rýchlostné cesty za dobré peniaze, že sú tam nejaké naviac peniaze v tom a že sa rozhajdákajú tieto peniaze na niektoré projekty. A myslím si, že to nie je tak, pretože vždy, keď ide nejaká cesta sa stavať, pripravovať, vždy je tam nejaká štúdia realizovateľnosti. A my sme aj do tohto uznesenia dali, aby sa tieto cesty vyberali podľa princípu hodnota za peniaze, je to, je to v tom návrhu uznesenia. A myslím si, že aj štát má dobré skúsenosti aj s JASPERS-om, ktorý dohliada práve na peniaze z eurofondov, ktoré smerujú do tejto cestnej infraštruktúry. Takže my chceme ponechať takýto dohľad nad tým. Je to v uznesení, aby aj tento princíp hodnota za peniaze bol dodržaný aj pri tejto nadradenej cestnej infraštruktúre.
Spomeniem len dva projekty, o ktorých sa stále hovorí, že sú zlé, PPP projekty, R1 a D4. R1 bola vyhodnotená Bruselom ako vynikajúci PPP projekt, to isté aj D4 bola ocenená prednedávnom vo Veľkej Británii ako vynikajúci projekt. Takže ja... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 5. 2017 9:27 - 9:29 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Veľmi krátko.
Vážený pán minister, naozaj ja oceňujem aj to, že ministerstvo obrany sa tiež zapája do ochrany Frontexu, čiže tej externej hranice Európskej únie. Prvý tento, túto ochranu alebo zapojenie sa do ochrany Frontexu, tejto vonkajšej hranice Európskej únie, sa zapojilo ministerstvo vnútra a som veľmi rád, že takýmto spôsobom, vyslaním teda do desať príslušníkov vojenskej polície sa zapája ďalšie ministerstvo, čiže rezort obrany.
Ja chcem povedať len jednu vec. To, čo tu spomínal pán poslanec Galko, že navrhol, kde by sme mali vojakov vyslať, kde by sme mali vojakov stiahnuť, spomínal Cyprus, že do päť rokov teda stiahnuť našich vojakov. No, ono to nie je úplne na ministerstve obrany a na samotnom ministrovi obrany, ale je to skôr s tým, akým spôsobom vedieme zahraničnú politiku. Čiže v prvom rade teda sa to konzultuje s ministerstvom zahraničných vecí, či je to v našom záujme, v záujme či už Organizácie Spojených národov, alebo Severoatlantickej aliancie, alebo Európskej únie a na to, ako si to vlastne situácia v tých daných častiach sveta nejakým spôsobom vyžaduje. Čiže to sa konzultuje a ministerstvo obrany potom povie, áno, sme schopní poslať takýchto, takýchto vojakov, v takýchto rotáciách, takýchto špecialistov na takéto obdobie.
Čiže to nie je svojvoľné rozhodnutie rezortu obrany a samotného ministra, ale ministerstvo obrany na čele s ministrom obrany zabezpečuje na základe vlastne tých vlastných možností, kapacít, ktoré má rezort obrany, plnenie zahraničnej politiky alebo požiadaviek ministerstva zahraničných vecí a vlády Slovenskej republiky. Čiže ministerstvo obrany je takým vykonávačom a zabezpečuje vlastne všetky tie veci potrebné na to, aby naplnilo tie záväzky alebo tie dohody, ktoré sa dohodnú či už v rámci Severoatlantickej aliancie, Organizácie Spojených národov, alebo Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 5. 2017 9:06 - 9:07 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť správu k tomuto prerokovanému bodu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia (tlač 497) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 517 z 12. apríla 2017 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia (tlač 497) na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 3. 2017 15:33 - 15:34 hod.

Jaroslav Baška
Pán poslanec Heger, len pre zápis tejto schôdze, nepovedal to, nepovedal som to ja, ale pán poslanec Paška. Dobre? Hovorili ste Baška. Dobre, ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27. 10. 2016 12:31 - 12:33 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec, kolega župný, spomínali ste aj Trenčiansky samosprávny kraj, že má takúto cenu vozidla. No treba povedať, že to auto bolo kupované ešte pred ôsmimi rokmi. Ja som toto auto nekupoval, nekupoval som žiadne nové autá. Akurát tento rok a aj by som vám poradil, ak chcete ešte viac šetriť. To, čo spomínala podpredsedníčka Nicholsonová, tak ja som len v máji najazdil z domu do práce 1 070 kilometrov na bicykli, môžete to aj vy skúsiť.
A druhá vec, ak chcete ešte viac šetriť, tak obstarajte napríklad elektromobily a budete jazdiť za 2 eura na 100 kilometrov. My sme takéto elektromobily obstarali tento rok, čiže ja vám tiež takýmto spôsobom chcem poradiť, čo môžete urobiť, akým spôsobom môžete ušetriť finančné prostriedky Banskobystrickému samosprávnemu kraju.
A hovoríte teraz, aj to vystúpenie bolo o tom, že hovoríte o nejakej trošku morálke, o tom, ako treba šetriť verejné financie a tak ďalej. Skôr by ste tiež mohli povedať niečo na margo toho, že akým spôsobom vy zamestnávate napríklad na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja vašu organizáciu a vašu rodinu, o tom by ste tiež mohli tiež trošku porozprávať a nielen o tom, že kto aké automobily za akú čiastku má mať.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 20. 10. 2016 15:11 - 15:18 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, mám dve interpelácie. Obidve sú na pána ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Tá prvá sa týka, podobne ako na hodine otázok som hovoril, riešenia, havarijného riešenia stavebnotechnického úseku komunikácie číslo I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota. Dovoľte mi, aby som túto interpeláciu teraz prečítal.
"Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
V mene širokej motoristickej verejnosti a občanov trenčianskeho regiónu jazdiacich po cestnej komunikácii č. I/9, po starom označení je to cesta I/50, vás chcem požiadať o odpoveď súvisiacu s riešením havarijného stavebnotechnického stavu tejto cestnej komunikácie medzinárodného významu cestnej siete E 572, úseku Chocholná - Mníchova Lehota. Trenčiansky samosprávny kraj už niekoľkokrát upozorňoval na havarijný stavebnotechnický stav cestnej komunikácie číslo I/9 Slovenskú správu ciest ako správcu tejto cesty. V roku 2014 bol zo strany Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, ako vlastníka cesty daný prísľub, že predmetný úsek bude zaradený do celkovej rekonštrukcie v rámci Operačného programu Doprava, čiže z toho starého programovacieho obdobia, a zo strany správcu komunikácie zabezpečíme..., a bude zabezpečené spracovanie projektovej dokumentácie.
Trenčiansky samosprávny kraj na základe osobných stretnutí so zástupcami Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba, IVSC Žilina, na vlastné náklady v roku 2014, teda už v roku 2014 vypracoval projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu križovatky ciest I/9, II/507 a III/1892 Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce, ktorú miestni obyvatelia nazývajú aj križovatkou smrti, nakoľko sa tu stalo niekoľko tragických dopravných nehôd, a podľa sčítania len v roku, z roku 2010 cez uvedený úsek cestnej komunikácie prešlo 12-tisíc vozidiel za 24 hodín a z toho až 5-tisíc nákladných.
Kompletná projektová dokumentácia na rekonštrukciu uvedenej križovatky bola aj s právoplatným stavebným povolením odovzdaná zástupcom Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina, v januári 2015, čiže viac ako pred rokom, aby mohla byť zapracovaná do projektovej dokumentácie rekonštrukcie predmetného úseku cestnej komunikácie I/9. V priebehu roku 2015 nebola zo strany Slovenskej správy ciest dopracovaná ani projektová dokumentácia na rekonštrukciu tejto cesty, hoci bol zo strany zástupcov SSC, IVSC Žilina, daný prísľub, že bude predmetná projektová dokumentácia dokončená. Predmetný úsek cesty podlieha mýtnemu spoplatnenie vyhradenej kategórie motorových vozidiel a je zákonnou povinnosťou vlastníka cesty, teda Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina, udržiavať pozemné komunikácie v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.
Nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj v poslednom období eviduje množstvo sťažností zo strany občanov Trenčianskeho kraja, ako aj zo strany širokej motoristickej verejnosti na nevyhovujúci stav uvedeného úseku cesty I/9, predkladám interpeláciu s cieľom urýchleného riešenia nevyhovujúceho stavu úseku cesty I/9, a to úseku Chocholná - Mníchova Lehota.
Ďakujem za odpoveď."
Moja druhá interpelácia sa týka zaradenia zastávky InterCity vlakov v krajskom meste Trenčín ako kľúčového dopravného centra Trenčianskeho samosprávneho kraja.
"Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
Trenčiansky samosprávny kraj je naklonený snahe vlády Slovenskej republiky zaradiť InterCity vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko do prevádzky na trati Bratislava - Košice. Z informácií v médiách som sa dozvedel, že po znovuzavedení vlakov kategórie IC od decembra 2016 by malo byť práve krajské mesto Trenčín ako kľúčové dopravné centrum Trenčianskeho kraja vylúčené z grafikonu vlakovej dopravy ako zastávka pre tieto IC vlaky.
Trenčín je ako krajské mesto významnou nástupnou a výstupnou stanicou pre mnohých cestujúcich, a to najmä študentov, keďže sa v ňom nachádzajú dve vysoké školy a niekoľko stredných škôl. Mesto Trenčín je ako dopravná tepna z geografického hľadiska významným bodom aj pre zamestnávateľov a zahraničných investorov, ktorí zamestnávajú ľudí aj s presahom Trenčianskeho kraja. Trenčín je aj mestom, ktoré má tradíciu v rôznych športoch a má mnoho kultúrno-historických pamiatok, ktoré počas roka navštívi niekoľko desiatok tisíc návštevníkov. V súčasnom období stále prebieha modernizácia železničnej trate, ktorej súčasťou je aj železničná stanica v krajskom meste Trenčín.
Železničná spoločnosť Slovensko tvrdí, že z analýzy, ktorú v minulosti pripravila, vyplynulo, že bol malý záujem cestujúcich o nástup, resp. výstup v Trenčíne na InterCity vlaky. Jedným z dôvodov, a to si myslím, mohla byť práve chýbajúca zmodernizovaná železnica na rýchlosť 160 km/h. Zmodernizovanú železničnú trať vnímam ako jeden z podstatných faktorov, ktoré podnietia verejnosť využívať vlakovú dopravu, či pri dochádzaní do zamestnania, za vzdelávaním, za turizmom, alebo z iných dôvodov. Vo všetkých týchto prípadoch zohráva práve krajské mesto Trenčín úlohu dopravného uzla.
Železničná spoločnosť Slovensko ďalej tvrdí, že chce konkurovať iným vlakovým spojom skrátením času prepravy z Bratislavy do Košíc, resp. naspäť. Myslím si, že jedno zastavenie navyše v krajskom meste Trenčín nespôsobí úbytok cestujúcich, ale skôr naopak, zastavením sa umožní využívať InterCity vlaky viacerými cestujúcimi, čo prinesie na konci dňa Železničnej spoločnosti Slovensko ďalšie príjmy. Z vyššie uvedených dôvodov si vás dovoľujem požiadať o prehodnotenie predbežného zámeru vylúčenia stanice v krajskom meste Trenčín pre zastavovanie IC vlakov z grafikonu tak, aby sa početná cestujúca verejnosť mohla bez problémov dostať do cieľa svojho záujmu, ktorým je náš kraj a krajské mesto Trenčín.
Ďakujem za odpoveď."
Vážený pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20. 10. 2016 14:37 - 14:38 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem. Taktiež predložím v bode interpelácie podrobnejšiu, podrobnejšiu otázku k tomuto a myslím si, že pokiaľ práve teraz nie je dobudovaná rýchlosť 160 km v hodine práve v okolí Trenčína, si myslím, že je rozumné, aby práve teraz, pretože na tom čase nič tie InterCity neušetria z Bratislavy do Bratisla..., z Bratislavy do Košíc, resp. naspäť, pokiaľ nebude tá železnica spustená, tak by som navrhoval, aby od decembra, kedy majú byť znova spustené tieto InterCity vlaky, tie vlaky naozaj stáli v Trenčíne, pretože aj z iných skúseností, kde teda vsádzajú na ten čas, či ten rýchlik príde InterCity o 5 minút alebo o 8 minút neskôr do Bratislavy, resp. do Košíc, sa nejakým spôsobom, napr. aj v Čechách, sa to neuplatnilo, a skôr teda zastavili tie vlaky, kde stáli tieto rýchlovlaky, tak umožnilo sa ľuďom a cestujúcim nastupovať a myslím si, že aj tieto vlaky potom mali alebo tí prevádzkovatelia týchto rýchlovlakov mali potom väčšie, väčšie príjmy.
Čiže ja by som bol veľmi rád, ak by začali tieto vlaky stáť so začiatkom, teda v tom decembri, keď sa to celé spustí, aby tieto vlaky mohli zastavovať v Trenčíne, nech sa to vyhodnotí po pol roku, či teda v tom Trenčíne majú záujem cestujúci využívať tieto InterCity vlaky, alebo nie.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20. 10. 2016 14:25 - 14:26 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Neviem, či doplňujúcu otázku, keďže tu je pán minister životného prostredia. Ja ďakujem za túto informáciu, ktorú ste dali, čiže môžeme rátať a môžem Trenčanom povedať, že teda tá realizácia bude až v roku 2018, ak som dobre, dobre rozumel z tejto odpovede. Ja som sa preto pýtal a chcem dať teda aj podrobnejšiu interpeláciu na to, pretože súčasťou tejto nevyhovujúcej cesty je križovatka ciest I., II. a III. triedy, čiže aj ciest, ktoré spravuje Trenčiansky samosprávny kraj, a na túto križovatku už bola urobená aj projektová dokumentácia, aj stavebné povolenie a bolo nám teda prisľúbené, že zo strany Slovenskej správy ciest bude toto aj nejakým spôsobom zafinancované.
Ja ďakujem a ja potom položím ešte podrobnejšiu interpeláciu v bode interpelácie.
Skryt prepis