Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.12.2018 o 12:10 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 12:10 - 12:12 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Grendel, ak by sme prišli s takou novelou návrhu zákona o Policajnom zbore, že by pán prezident Slovenskej republiky mohol menovať prezidenta Policajného zboru, tak vám garantujem, že tu dnes nesedíme. A pán prezident, chápem jeho pohnútky, ale podľa mňa toto je asi jeho najväčšia pohnútka, že nemôže zasahovať žiadnym spôsobom do menovania, do odvolávania prezidenta Policajného zboru.
A to, čo tu bolo aj pred chvíľkou spomínané, hovoril to aj pán poslanec Dostál, aj pán poslanec Hrnko, áno, nie je to len ulica, ktorá toto určitým spôsobom urýchlila, túto zmenu zákona o Policajnom zbore, ale je to aj v programovom vyhlásení vlády a myslím, že aj týmto, touto novelou zákona o Policajnom zbore práve napĺňame časť programového vyhlásenia, ktoré táto vláda v rokoch 2016 - 2020 má.
Ja si stojím za tým, že táto novela hovorí o tom alebo prináša transparentnejší výber voľby prezidenta Policajného zboru, či už je to komisiou, ktorá má viac členov, či je to cez verejné vypočutie branno-bezpečnostným výborom a aj odvolávanie prezidenta Policajného zboru.
Som rád, že táto novela rieši aj to, že inšpekcia je nezávislejšia a že šéf tejto inšpekcie bude podliehať vláde Slovenskej republiky.
Som rád, že tento zákon je tu a že ho budeme môcť opätovne teda po pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky aj potvrdiť a schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 17:07 - 17:07 hod.

Jaroslav Baška
Pán poslanec Grendel, ......si týmto za vládnym návrhom, ktorý bol predložený do parlamentu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2018 17:06 - 17:06 hod.

Jaroslav Baška
Ja len v krátkosti. Vážená pani ministerka, panie poslankyne, páni poslanci, navrhujem bod č. 4 spoločnej správy vyňať na osobitné hlasovanie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 12:25 - 12:27 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec Heger, tých ľudí nevyrobíte za deň ani za mesiac, ani tých občanov Slovenska nedokážete urobiť zo dňa na deň. A Slovenská republika nie je jediná krajina, ktorá má problémy s nedostatkom pracovnej sily. Pozrime sa len na okolité krajiny V4 – Poliaci, Maďari, Česi –, koľko ľudí dovážajú z Ukrajiny, zo Srbska, čiže nie sme jediná krajina, ktorá má takéto problémy s nedostatkom pracovnej, pracovnej sily. O kvalifikovanej sile som už rozprával, že to trvá určité roky, pokiaľ si pripravíme svoju vlastnú kvalifikovanú pracovnú, pracovnú silu. A bez dovozu týchto ľudí, ktorí tu chcú naozaj pracovať a robiť a podieľať sa na tvorbe hrubého domáceho produktu, tu na Slovensku, tak tí naozaj, tak tí sú naozaj potrební a musíme ich z týchto krajín doviezť.
Spomínali ste Hornú Nitru. Pripravuje sa akčný plán a chcem povedať, že nám naozaj na tých ľuďoch záleží a nie každá voľná pracovná pozícia je vhodná pre baníkov, treba ich najskôr rekvalifikovať a urobiť ďalšie veci a tí baníci predsa majú ešte prácu a budú mať minimálne do konca roku 2023 a ďalší z nich ešte budú tie bane postupne uzatvárať, takže tá potreba pracovnej sily je tu práve teraz v tomto období, v tomto čase, a nie je možné ju nahradiť v Trenčianskom kraji napríklad baníkmi z Hornonitrianskych baní.
Uvediem aj pekný príklad, keď sme na Hornej Nitre, spoločnosť Brose, tiež firma, ktorá robí v automobilovom priemysle, je to dodávateľ pre veľké automobilky, bol som tam niekoľkokrát pozrieť, vytvorili nové pracovné miesta, vracajú sa ľudia do Prievidze, ktorí pracovali niekde v zahraničí, prichádzajú tam ľudia normálne z východného Slovenska, ale aj inžinieri a vzdelaní ľudia, takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 12:01 - 12:03 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec, toto naozaj nie je žiadny kompakt, ktorý sme, ktorému sme uznesenie schvaľovali pred malou chvíľou. Nie je to o žiadnych ekonomických migrantoch. Je to o nedostatku pracovnej sily, ktorá chýba na Slovensku, chýba slovenským firmám, slovenským spoločnostiam. Aj to skrátené legislatívne konanie je odôvodnené tým, že naozaj vznikajú potom hospodárske straty, pretože to HDP nemôže rásť bez týchto ľudí, ktorí sem prídu na Slovensko naozaj pracovať na tieto voľné pracovné miesta. A ja som rád, že takýmto spôsobom nám minister v tejto novele zjednodušuje prísun takýchto ľudí, ktorí sem idú pracovať, ktorí sem idú za prácou na chýbajúce miesta. Nie sú to žiadni ekonomickí migranti.
Spomínal pán minister aj vo svojom slove, že; a spomínal Trenčín napríklad. Najnižšia nezamestnanosť na Slovensku je v okrese Trenčín, 1,9 percenta. Naozaj tie firmy na Považí nemajú už koho zamestnávať. Radi by sme zamestnávali Slovákov, radi by zamestnávali Slovákov, ale proste tých ľudí momentálne to Slovensko a tie firmy, ktoré sú na Slovensku, nemajú. Nie je ich dostatok a ja som veľmi rád, že minister prichádza teraz práve s takýmto zjednodušením celého toho procesu. Ešte raz hovorím, nie je to o žiadnych ekonomických migrantoch, o ľuďoch, ktorí by tu mali žiť z tohto nášho sociálneho systému, ale sú to ľudia, ktorí sem prichádzajú tvoriť HDP Slovenska.
A veľmi rád; aj môj predchodca pán poslanec Paška povedal, že napríklad aj v Trenčianskom kraji máme najviac žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ale stále je to málo. Proste tieto zmeny, ktoré sú v systéme duálneho vzdelávania, trvajú určité roky, obdobie. Len teraz vyšli prví žiaci zo škôl, ktorí sa učia pre konkrétne firmy. A to bude určité obdobie trvať. A ja som rád, že takýto zákon tu je teraz na stole v parlamente.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 12:20 - 12:21 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ja chcem zareagovať v krátkosti len na tú časť, ktorú spomínal pán poslanec Dostál, a to, že tento register by mohol byť teda elektronický a mohol by sa stať tiež súčasťou vlastne tých registrov a zákona proti byrokracii, ktorý, ktorý predstavuje podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, pretože aj u nás na Trenčianskej župe napríklad veľa týchto neziskových organizácií a rôznych občianskych združení žiada každoročne z nášho dotačného systému nemalé finančné prostriedky a aj pre nich je to, pre nich je to zdĺhavé, aby znova mohli vlastne vyžadovať od vás z ministerstva vnútra každý rok takéto, takéto tlačivá o registrácii týchto združení, takže my by sme to tiež určite, určite uvítali.
A to, čo sa asi aj pýta pán poslanec Klus, že prečo to bude asi aj dva roky trvať, tak asi je tam tá príprava aj ten informačný systém vybudovať a celé to urobiť, ale určite ja aj takúto vec podporím, aby tieto organizácie nemuseli každoročne dávať tie výpisy a žiadať to na ministerstve vnútra.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 11:49 - 11:51 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, spomínal si v rozprave, že dva pohľady sú, že niekedy by mal byť ten policajný prezident úplne nezávislý, že by ho mal pomaly voliť ľud, a na druhej strane zasa druhý pohľad, že by si ho mal teda čisto vyberať minister vnútra. A súhlasím s tebou, že tie oba pohľady sú nesprávne, a práve táto novela myslím si, že zaručuje väčšiu autonómnosť jednak prezidentovi Policajného zboru, jednak ten výber je transparentnejší, pretože sa bude odohrávať v dvoch kolách. To prvé kolo cez výberovú komisiu, kde sú určení ľudia, ktorí tomu jednak rozumejú, a ľudia, ktorí niečo v živote už urobili a niečo dokázali pre túto krajinu, a to druhé kolo je potom branno-bezpečnostný výbor. Čiže ľudia, ktorí sú zástupcami, volenými zástupcami občanov tejto krajiny.
A som veľmi rád, že v tomto zákone sa tiež stala inšpekcia nezávislejšou a tá inšpekcia bude teraz riešiť, tá otázka, ktorú si mal len teda príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Možno v budúcnosti sa to môže rozšíriť. Ja nemám osobne k tomu žiadne, žiadne výhrady. A preto vítam aj tento návrh ministerstva vnútra.
Keď sa vrátime len pár mesiacov dozadu, tak verejnosť niečo požadovala od nás a myslím si, že aj touto novelou zákona o Policajnom zbore reagujeme na požiadavky alebo na jednu z tých požiadaviek verejnosti, že prezident Policajného zboru by nemal byť až tak závislý na samotnom ministrovi, ministrovi vnútra. A som veľmi rád, že teraz je táto novela zákona, kde sa volí transparentnejšie prezident Policajného zboru, dávajú sa mu autonóm... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 11:10 - 11:23 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, keďže včera v rozprave nikto nevystúpil k tomuto bodu a ja som prečítal návrh uznesenia, ktoré je prílohou spoločnej správy, dajte hlasovať o návrhu tohto uznesenia.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 126, proti 9, 1 nehlasoval.

Návrh uznesenia Národná rada schválila.

Teraz budeme hlasovať o bode č. 19 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/92 Zb. o stavebnom sporení (tlač 993).
Spoločnou spravodajkyňou je pani poslankyňa Sárközy. Máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, tlač 993.)

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec, pán poslanec Heger, ktorý podal pozmeňujúci návrh.
Pán predsedajúci, keďže pozmeňujúci návrh bol podaný v rámci včerajšej rozpravy, dajte, prosím, hlasovať najprv o skrátení lehoty podľa § 83 rokovacieho poriadku.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 79, proti 42, 17 sa zdržali hlasovania.
Konštatujem, že lehoty sme skrátili, môžme pristúpiť k rokovaniam, hlasovaniam.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, nakoľko zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy, dajte, prosím, hlasovať o podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hegera.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 46, proti 37, zdržalo sa 56 poslancov.
Konštatujem, že návrh nebol schválený.
Nech sa páči.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Podľa mňa, pani poslankyňa, nemusíme o tom hlasovať, nakoľko v druhom čítaní nebol schválený žiadny návrh ani zo spoločnej správy, ani návrh pána poslanca, tým pádom sme v treťom čítaní.
Otváram rozpravu v rámci tohto čítania a pýtam sa, či sa náhodou nehlási niekto do rozpravy. Takže ani náhodou. Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Záverečné hlasovanie.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 77, proti 24, zdržalo sa 37 poslancov.

Konštatujem, že návrh sme schválili.

Teraz prosím pána poslanca Tomáša, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (tlač 1074).

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1074.)

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili 4 poslanci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za hlasovalo všetkých 138.
Nech sa páči, mali ste úspech, pán poslanec.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru Národnej rady pre sociálne veci, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za hlasovalo všetkých 139.
Konečne. Takže ďakujem a zároveň vyhlasujem, že

Národná rada tento návrh zákona postúpila do druhého čítania

a určila, samozrejme, aj výbory a lehoty.
Budeme pokračovať v druhom čítaní, teda hlasovaní o druhom čítaní o bode 22, o návrhu poslanca Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/91 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (tlač 1010).
Pani poslankyňa Vaľová, ako spravodajkyňa máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, tlač 1010.)

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené páni poslanci, v rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 104, zdržalo sa 34 poslancov, 1 nehlasoval.
Nech sa páči, tento bod zo spoločnej správy sme schválili.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch.
Pán predsedajúci, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď, dajte, prosím vás, o tom hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 110, 10 proti, 18 sa zdržali, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní, preto otváram rozpravu v rámci tohto čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči, záverečné hlasovanie.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 110, proti 7, zdržalo sa 21.

Konštatujem, že návrh sme schválili.

Prosím teraz pána poslanca Buriana, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k

návrhu na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálne poisťovne (tlač 1076).

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V rozprave vystúpila pani poslankyňa Gaborčáková, ktorá dala nový návrh uznesenia, ale keďže je to nad rámec tohto uznesenia, chcem sa jej opýtať, či uplatňuje námietku a chce. Neuplatňuje.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa neuplatňuje ani námietku.

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Takže budeme hlasovať.
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o odvolaní Branislava Masára z funkcie zástupcov reprezentatívneho združenia zamestnávateľov z Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 109, proti 17, zdržalo sa 12 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada odvolala Branislava Masára z funkcie člena dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Nech sa páči.

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o zvolení Ota Nevického za zástupcu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov do dozornej rady Sociálnej poisťovne na funkčné obdobie, ktoré začína plynúť odo dňa zvolenia na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 102, proti 17, zdržalo sa 19 poslancov, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že Národná rada zvolila Ota Nevického za zástupcu zamestnávateľov do dozornej rady Sociálnej poisťovne.

A budeme teraz hlasovať o poslednom prerokovanom návrhu v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z., tzv. Autorský zákon.
Pán poslanec Senko nech sa páči, máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, tlač 1064.)

Senko, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. V rozprave vystúpil jeden pán poslanec, nepredložil žiaden procedurálny návrh, vzhľadom k tomu prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 87, zdržalo sa 52 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči.

Senko, Ján, poslanec NR SR
Teraz, pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej pre kultúru a médiá, za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, zároveň odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 134, 3 sa zdržali hlasovania.
Konštatujem, že Národná rada toto uznesenie schválila.
Vyhlasujem prestávku do 11.25 hod.
Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o zákone o štátnych sviatkoch, kde je ešte pán poslanec Dostál písomne prihlásený, nedokončil svoje vystúpenie. Takže prestávka do 11:25 hod.
Ešte predtým, pán poslanec Kamenický, procedurálny? Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2018 18:24 - 18:28 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, ďalší kolegovia z vlády, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi prečítať správu, spoločnú správu z výboru pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, ktoré máte pod tlačou 1051a.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, tlač 1051, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1129 z 27. augusta 2018 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, tlač 1051, na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, tlač 1051, v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky:
a) zobrať na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky,
b) vysloviť súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ.
Prílohou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré si dovolím prečítať teraz, aby sme vedeli, o akom návrhu uznesenia sa bude hlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, tlač 1051. Národná rada Slovenskej republiky:
a) berie na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky,
b) vyslovuje súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ.
Pani podpredsedníčka, chcem vás požiadať, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.6.2018 13:44 - 13:45 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, tento zákon o azyle nie je o mimovládnych organizáciách, ako ste sa zmienili vy vo vašom vystúpení, nie je to gro teda toho zákona, je to zákon o azyle a exminister Kaliňák povedal naozaj to, čo som chcel povedať aj ja, SMER, ale aj vláda Slovenskej republiky bola vždy proti povinných kvótam, keď si to pozriete, aj v minulosti, proti povinným kvótam sme aj teraz a naozaj aj Brusel, aj Nemci prichádzajú na to, že naozaj povinné kvóty nevyriešia azylovú politiku v Európskej únii, a chcem potvrdiť naozaj tie slová, ktoré boli povedané, že Slovenská republika má dlhé roky, naozaj dlhé roky, je to už aj tradícia, dúfam, že sa táto tradícia nezmení, dlhoročnú tvrdú azylovú, azylovú politiku. Naozaj tie čísla hovoria, hovoria za seba. Slovenská republika je možno krajinou, ktorá má naozaj najmenej azylantov, ktorých, v rámci celej Európskej únie, Únie prijíma.
Takže tento zákon treba podporiť, treba ho, treba ho schváliť, nie je to o neziskových organizáciách.
A ešte raz opakujem, že strana SMER bola vždy aj bude proti povinným kvótam.
Skryt prepis