Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 20:44 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:44 - 20:45 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Uhrík naozaj toto nechápem, čo má s týmto ministerka školstva Martina Lubyová s touto brožúrkou. Tak, ako Juro Soboňa povedal, bolo to vydané za finančnej pomoci ministerstva zahraničných vecí a keď sa váš pán kolega pýta, že ako sa to dostane na škôl, tak vám poviem teraz ja z praxe. Toto nie je prvá príručka, ktorá mne dvíha osobne tlak. Viete koľko príručiek takýchto nie len na stredné, lebo táto je distribuovaná na stredné školy, ale viete koľko podobných všelijakých príručiek pre učiteľov, pre žiakov bolo posielané aj na základné školy a dokonca aj na materské školy a viete, kto je tu najdôležitejší v tomto procese, ktorý tuto sa zhodneme. Tam je veľmi dôležitá osoba riaditeľa školy. Ako je riaditeľ školy nastavený a s tým neurobí žiadna strana vôbec nič, keď takéto niečo sa dostane, keď takéto niečo sa dostane na verejnosť, tak záleží len a len od riaditeľa školy, či to podá ďalej, či to pošle ďalej, či to bude distribuovať medzi učiteľov, či to pôjde medzi žiakov. To je jediná odpoveď. Čiže záleží na každom svedomí a vedomí a nastavení každého jedného riaditeľa školy, ale ministerka Lubyová s týmto neurobí absolútne nič.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:27 - 20:27 hod.

Eva Smolíková
Pani kolegyňa, ja vám asi teraz poďakujem, vy ste tu prerozprávali presne to čo hovorila pani ministerka svojimi slovami. Neboli ste tu celý deň, zo začiatku ste si plietli kritériá s eurofondov, so stimulmi, takže srdečná vďaka za to vaše vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:40 - 19:42 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, ja sa musím tuná trošku ohradiť a dosť dôrazne. Pretože spomínali ste Štátnu školskú inšpekciu, ako chodí na kontroly, ktoré sú nejakým spôsobom posielané z ministerstva školstva. Ale veď to je najzákladnejšia chyba, to je omyl. Predsa Štátna školská inšpekcia je štátny orgán, ktorý je zriadený zo zákona. A ministerstvo jej nemôže nariadiť, a už vôbec nie ministerka školstva, kam má ísť na kontrolu. A keď zistí nejaké pochybenia, to je v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie. Iba ono môže vydávať nejaké vyjadrenia, súdy a dávať opatrenia a kontrolovať, či tie opatrenia boli potom uskutočnené a v akej miere, a či to bolo správne alebo nesprávne z tej školy kde boli na kontrole.
Ďalšia vec, hovoríte tu o slabej inklúzii, že máme málo asistentov. Ale veď už tuná to bolo hovorené, nebudem sa opakovať, čo sa urobilo. Je to predsa nastavené v národnom programe. Tak isto problematika rómskych detí. Anka, veď tam je teraz presne dané, zo zákona to pôjde, že tie deti budú mať povinnú predškolskú dochádzku. Takže nie je to pravda, že Martina Lubyová neurobila odkedy prišla, neurobila vôbec nič. Toto sa mi zdá trošku povedané s veľkým pátosom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 17:59 - 18:01 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, chcela som o inom, ale nedá mi, pretože áno, oslovil si vo mne tú moju učiteľskú dušu, ale vrátim sa k tomu, čo tebe vŕta v hlave od samého začiatku. Už dvakrát si dal tú otázku, ako je to s tými firmami, dvomi, ktoré sa zaoberajú vŕtaním a jedna dostala a druhá nedostala a boli podobné.
No ja by som to asi nechala na naozaj tých odborných hodnotiteľov, ktorí vlastne zhodnotili, že firma, ktorú si spomínal, už dostala v minulosti 26 miliónov na tie svoje plazmové vŕtania a vlastne neprišli k ničomu. Neprišli k ničomu. A teraz si povedala komisia hodnotiteľov, odborných hodnotiteľov, že dajú možnosť inej firme, ktorá má iný spôsob vŕtania, alebo nazvime to nejako inak, bádania, to, čo bádajú a či prídu aj oni už k nejakým rukolapnejším výsledkom. Ja neviem, nie som odborník na vŕtanie, ale tu by som asi verila tým odborným hodnotiteľom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.2.2019 14:01 - 14:05 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, vážení členovia vlády, milí hostia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojim rozhodnutím číslo 1395 z 15. februára 2019 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Martine Lubyovej, poverenej riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky (okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu) s termínom prerokovania do určeného termínu konania schôdze. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň mu určil pripraviť na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali jednotlivé výbory v určenom termíne a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny o návrhu nerokovali, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1990 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov neboli uznášaniaschopní.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky rokovali o návrhu skupiny poslancov dňa 18. februára 2019 a neprijali k nemu platné uznesenia, pretože podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nezískal návrh potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov v týchto výboroch: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre zdravotníctvo, zahraničný výbor, no a výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor uznesením č. 199 z 18. februára 2019 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Martine Lubyovej, poverenej riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výboroch a zároveň ma poveril podať správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň poveruje predsedu výboru Ľubomíra Petráka mojim prípadným zastupovaním.
Pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 18:39 - 18:55 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Vašečka. Veľakrát sa stalo tuná v pléne, že keď ste vystúpili, tak nie vždy som s vašimi názormi a s tým, čo ste hovorili, bola úplne stotožnená. Ale dnes naozaj sa chcem poďakovať, pretože dúfam, že vy budete počúvať s porozumením a porozumiete ma dobre.
Pán poslanec, toto je pre mňa ako ženu, ktorá o dieťa prišla a ktorá horko-ťažko porodila dve deti, prišla o vnúča, toto je pre mňa ako pre hlboko veriacu ženu veľmi citlivá a veľmi vážna téma. Ja s tým nemám problém tu vyhlásiť verejne, že ja váš návrh podporím a veľmi budem rozmýšľať, čo urobím pri hlasovaní s Ľudovou stranou, ale jednoducho tam nie je rozdiel. Buď to máte v sebe, cítite to a sú to vaše hodnoty, a za tie sa ja nikdy nebudem hanbiť. O iných veciach sa môžeme rozprávať, ale sú isté mantinely v živote človeka a na tie máme každý jeden nárok.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.2.2019 17:39 - 17:55 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, no to, že je to neskutočne a nesmierne citlivá téma, tak svedčí o tom aj možno počet žien teraz, čo tu zostali v tejto snemovni. Ja rozumiem tomu, čo predkladáte, a je to, je to naozaj, je to dôležitý zákon. Na jednej strane počúvame, že o sebe by mali rozhodovať a o svojom tele by mali rozhodovať ženy, ale keďže predkladáte tento zákon vy, verte tomu, že tá skupina, ktorá začala pracovať, tá naozaj bude ďalej pracovať a uvidíme, s čím príde.
Ale záro; ale uvidíme; ale zároveň, zároveň vás poprosím, že vidím, ktorí ste sa prihlásili do rozpravy, že ste to viac-menej muži. Tak voľte naozaj citlivé, citlivé slová, pretože sami, keď hovoríte o takom dôležitom zákone a keď sa zaň tak veľmi zastávate, a ja vám to právo vôbec neberiem, mne je to veľmi sympatické, že to robíte, tak potom aj trošku rozmýšľajte, ako to budete prednášať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 9:52 - 9:52 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ďakujem, pretože váš príspevok naozaj hovoril, že ste čosi prežili v učiteľskej praxi. Za to vám veľmi pekne ďakujem, aj za zhodnotenie toho zákona, aj za váš pohľad.
Ale - dopredu sa ospravedlňujem - chcem odpoveď len na túto jednu otázku, lebo možno som to dobre nepochopila alebo nezapočula. Mysleli ste to naozaj vážne, že dať učiteľom takú mzdu, aby sa už nemuseli ďalej vzdelávať, alebo som to zle prepočula.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.1.2019 9:39 - 9:41 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja som veľmi rada, že si vystúpil, pretože v podstate celé tvoje vystúpenie bolo ani nie tak v skeptickom duchu, ale urobil si akúsi genézu toho, toho navrhovaného materiálu, ktorý predstavilo ministerstvo školstva, a ja som rada, že sme sa zhodli v mnohých veciach, pretože tam sú, sme v prvom čítaní, to si treba uvedomiť, takže bola to skôr taká filozofická úvaha nad tým všetkým. Do druhého čítania budeme už určite hovoriť viacej vecne a technicky.
Mňa zaujalo to, že hovoríš o tom, že na našich učiteľov dávame zodpovednosť pomaly už za všetko, čo sa, čo sa kedy stane s našimi deťmi. No áno, možno trošku by som pripomenula, že tá spolupráca školy s rodinou by možno bola namieste, keby sa trošku viacej spolupracovalo. Školy sa otvárajú rodičom, to je pravda, ale možno, možno ešte viac a spolupráca všetkých tých, ktorí majú moc rozhodnúť o týchto veciach, čiže s ministerstvom a so ZMOS-om a všetkými organizáciami, či už odborovým zväzom, alebo podobne, keď bude dobrá spolupráca, tak myslím si, že to pôjde.
A som o tom presvedčená, že áno, lebo naznačila to vo svojej reči aj pani ministerka, že počúva učiteľov zdola, že ich chce počúvať a chce rokovať s tými, kto ich má naozaj zastupovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.1.2019 9:13 - 9:14 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, ja, nedovolí mi nepovedať k včerajšej rozprave, v prvom rade chcem sa poďakovať za rozpravu. Aká bola, taká bola, ale aspoň bola v rámci nejakej tej ľudskej slušnosti. Ale na druhej strane, čo mi bolo veľmi ľúto, tak mnohí ste skĺzli do politickej sféry a hovorili ste viac emotívne a asi ste sa už pripravovali na úplne inú schôdzu než na tú, kde bol tento bod prerokovávaný.
Všetky tie technické veci vám vysvetlila teraz presne pani ministerka a ja by som zareagovala už len na jeden, na jednu pripomienku, a to pána poslanca Blanára, že ja na rozdiel od vás ostatných poviem, prečo, keď v regionálnom školstve dokážeme základné školy, stredné alebo materské školy, dať im nôž na krk, dokážeme ich postihovať, hovoríme o ich kvalite veľmi kriticky, všetci tomu rozumieme, tak prečo by sme to nemohli robiť aj čo sa týka akademickej pôdy a vysokých škôl? A ja budem naozaj prvá, ktorá sa bude za tento zákon zasadzovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis