Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2018 o 14:18 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 14:18 - 14:19 hod.

Eva Smolíková
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ste mladý človek, ale ja sa len čudujem, keď vždy vystúpite, tomu pátosu, ktorý do svojich plamenných rečí dávate. Vy si to tu mýlite s nejakým mítingom vašej strany. A rozmýšľam, kde sa stala chyba vo vašej výchove. Určite to bolo aj v rodine a je mi naozaj ľúto vašich učiteľov, lebo im robíte setsakramentské, zlé vysvedčenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 20:09 - 20:10 hod.

Eva Smolíková
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 19:08 - 19:09 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, chcem sa tak isto poďakovať za vaše vystúpenie, pretože môžem s ním naozaj stopercentne aj ja súhlasiť, bolo to naozaj bolo to odborné, bolo to vecné a bolo to veľmi konkrétne. A tak isto ako vy aj ja budem mať do toho druhého čítania nejaké, nejaké podnety pre predkladateľov. Ale skutočne aj ja vítam tento zákon pretože veci, ktoré sa nám dejú v školstve a ktoré si, pán poslanec, označil ako nenormálne, tak to musíme naozaj napraviť. Ale ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 18:48 - 18:48 hod.

Eva Smolíková
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Mizík, vy viete, že my sa občas aj vedľa rozprávame, ale teraz mi je neskutočne trápne a hanba, že ste pôvodným povolaním učiteľ. Toto bolo veľmi nízke, primitívne a skutočne to nepatrí sem do týchto priestorov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 11:11 - 11:12 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Kotleba, ja rozumiem tejto vašej rétorike, ktorú hovoríte, a dokonca môžem s vami súhlasiť, že rozumiem aj tomu problému, a veľmi dobre, pretože som z toho územia, som z okresu Nové Zámky, z Nitrianskeho kraja. A otázkami, ktoré ste vy teraz nastolili, verte, že nielen ja, ale celá Slovenská národná strana tomu venuje naozaj veľkú pozornosť. Ale nebudem tu teraz miešať do toho politiku, ale poviem jednu konkrétnu vec, ktorú ste vy možno opomenuli alebo o ktorej neviete.
My sme napriek tomu, že sú problémy, ktoré sú v tej obci, my sme sa snažili to vyriešiť komplexne. Tu zase sa musím pousmiať nad tým, čo povedala pani poslankyňa Zimenová predtým. My sme, nám sa podarilo zriadiť školu, ktorá bude mať, ktorá bude vlastne vzdelávať deti slovenskej národnosti, zároveň tam budú môcť sa vzdelávať aj deti maďarskej národnosti, je to stredná škola. A do budúcna plánujeme tam otvoriť práve základnú školu a poprípade aj materskú školu, aby sme problém rodičov z týchto obcí, ktoré sú v tom okrese, vyriešili.
Čiže nie je pravda, že strkáme hlavu do piesku, že neriešime problémy rodičov slovenských detí na južnom Slovensku. To vôbec nie je pravda. Toto je naozaj konkrétny krok, ktorý sa podaril a ktorý, myslím si, že bude mať naozaj v čo najkratšej dobe riešenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2018 17:49 - 17:50 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len úplne krátko. Tento zákon je naozaj, poslanecký návrh zákona je dôležitý, aby sme zabezpečili naozaj úspešne ten školský rok 2019/20 z hľadiska zákonných zástupcov našich detí, kvôli našim deťom a kvôli pedagógom, ktorí pracujú. Preto sa ešte raz prihováram ku konštruktívnej debate, ak teda náhodou niektorá ešte teraz sa vyskytne, podobne, tak ako to bolo na výbore. Pretože sme prišli naozaj celkom k vzácnej dohode. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.6.2018 17:44 - 17:46 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
123
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť vám v druhom čítaní poslanecký návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Štefana Zelníka, Tibora Bernaťáka, Jaroslava Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovaného poslaneckého návrhu je potreba riešiť otázky určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií a zamedziť neodôvodneným rozdielom v počtoch žiakov v rámci regiónov, ktorých jednotlivé gymnáziá majú možnosť prijať bez ohľadu na kvalitu poskytovanej výchovy a vzdelávania.
Pán predseda, zároveň sa hlásim ako prvá do rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 14:38 - 14:40 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, veľa z vás sa tu opozičných poslancov zaoberá a podotýka, hlavne vy, dáva najavo vyjadrenie pána generálneho prokurátora Čižnára. Tak treba povedať to, že problémy, ktoré môžu sa vyskytnúť nielen v argorezorte, ale v každom jednom, určite, keď sú, tak nerieši ich len sám rezort, ale tam je treba aj spolupráca polície, prokuratúry a súdov. No ak pán generálny prokurátor prijal týchto ľudí, ktorých teda prijal, tak na druhej strane túto jeho aktivitu určite svojím spôsobom aj vítame a určite ju víta aj pani ministerka, veď to aj dokázala tým, že sa s ním 15. mája stretla. A pokiaľ ja viem, z toho stretnutia, ktoré sa nieslo naozaj v konštruktívnom duchu, tak vzišli z toho závery s tým, že ministerstvo pôdohospodárstva bude naozaj súčinné v spolupráci, bude predkladať všetky podklady, ktoré si pán generálny prokurátor a orgány činné v trestnom konaní, ak to bude treba, vyžiadajú a nerobili s tým nijaký, žiadny problém.
A naozaj, len na základe individuálnych nejakých prípadov, prosím, nehovorme, že nič nefunguje, ale pozrime sa na to, čo funguje a čo je dobré.
A už keď hovoríme toľko o tej talianskej mafii, tak ja dám len takú jednu otázku. Pokiaľ ja viem, oni tu už podnikajú pätnásť rokov. Za tých pätnásť rokov nebola aj SaS vo vláde?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.5.2018 10:11 - 10:16 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto diskusie k tejto problematike. Oceňujem každé jedno vystúpenie.
Je mi trošku ľúto, že tu nie je pani poslankyňa Zimenová, pretože veľmi rada by som jej odpovedala, ale aspoň touto formou. Chcem to urobiť naozaj veľmi korektne. Ja neviem, aké rozhovory ona má s pánom generálnym riaditeľom na ministerstve školstva, ale moje vedomosti sú také, že áno, bola správna informácia, že na jeseň otvárame veľký školský zákon 245, ale tento problém s 8-ročnými gymnáziami nám bolo treba riešiť teraz, pretože ide o dočasné riešenie a nastavujeme ten ďalší, potom ďalší školský rok 19/20, kde účinnosť tohto zákona, ak bude schválený, by mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2018.
Takže ja zase viem aj túto informáciu, čo sa týka aj ďalších legislatívnych zámerov ministerstva školstva, že v tomto čase prebieha, predsa už v Národnej rade sme mali zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, a 61-ka, do 31. augusta 2018, viem, že už ide do vlády zákon o pedagogických zamestnancov, a na ten rok 2019 okrem spomenutého školského zákona, 245-ky, bude zákon o 596-ke, kde je už vecný zámer prekonzultovaný s externým prostredím. K tomu iba toľko.
Veľmi oceňujem prístup pána poslanca Sopku, pretože tam naozaj vidím nielen teóriu, ale vidím tam, za tým vidím tam dlhoročnú prax.
No a k pánu poslancovi Galekovi. Pán poslanec, pri všetkej úcte k vám, mne sa tieto vaše otázky už dostali od vašej kolegyne pani Repčíkovej, ja ich mám, a od pani Čorbovej, mám ich, pracujeme na nich, ale tak ako povedal pán Zelník, sme v prvom čítaní a skôr by sme sa mali naozaj zamýšľať nad filozofiou predloženého poslaneckého návrhu, ktorý teda predkladáme traja podpredsedovia Slovenskej národnej strany a predseda poslaneckého klubu. Záleží nám na tom, aby sme naozaj riešili problém 8-ročných gymnázií, keďže od roku 2008 sa ten, jeho účinnosť odkladala, tak pani ministerka Lubyová naozaj teraz pristúpila k tomu takto. A keď to urobila takouto formou, poprosila nás, ministerstvo nás požiadalo o pomoc, tak sme vyšli tomu v ústrety.
A tu k pánu poslancovi Gröhlingovi. Ja chápem, pán poslanec, čo hovoríš o kvalite základných škôl. A povedzme si teda rovno, osemročné gymnázia by nemali byť, nemali byť iba pokračovaním akéhosi druhého stupňa základnej školy, ale mali by byť, tak ako povedal pán Sopko, mali by byť istou značkou, ktorá bude tých rodičov zaujímať. Ty hovoríš o tých vzdelávacích oblastiach, ale vedľa teba sedí ten, ktorý toto už raz, čo sme už raz aplikovali v praxi a učitelia potom volali nie po, učenie po vzdelávacích oblastiach, ale po ročníkoch. Vieš, ja ti to hovorím z praxe, nehovorím to z poslaneckej lavice alebo z ministerského kabinetu. Takže k tomu len toľko.
A či budú osemročné gymnázia. Ja osobne som za reguláciu týchto škôl a prikláňam sa naozaj k stredným školám a stredným odborným školám a odbornému vzdelávaniu a príprave naozaj a k systému duálneho vzdelávania, to je fakt. A tak isto som za skvalitnenie druhého stupňa základných škôl, ale či chceme, alebo nechceme, v tejto spoločnosti vždy budeme mať deti, vždy budeme mať rodičov, ktorí, a hlavne deti, ktoré budú spĺňať predpoklady akademického vzdelávania na tomto type osemročných gymnázií. Čiže či sa nám to páči, ani mne sa to nemusí úplne páčiť, ale naozaj tento typ škôl jednoducho nemôžeme potrieť tým, že urobíme iba stredné školy, stredné odborné školy alebo budeme mať, ja už neviem, na akom princípe budeme vzdelávať deti v základnej škole. Je to systém ponuky a dopytu. Je to naozaj systém kvality vzdelávania a skôr by som sa obrátila potom na tie konkrétne veci, ktoré ste aj vy, pán poslanec, dali a naozaj oprávnene, na školskom výbore, kde budeme hovoriť. Na tie otázky, ktoré ste teraz položili úplne legitímne, a ja vás potom o ne potom ešte raz poprosím aj písomne, naozaj ja nie som zamestnanec ministerstva školstva, aby som si ja vytiahla tieto ich štatistiky. Takže to potom by sme si prešli na školskom výbore a v druhom čítaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.5.2018 18:18 - 18:21 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesla už spomenutý návrh poslancov Smolíkovej, Zelníka, Bernaťáka a Jaroslava Pašku, ktorý, ktorý vám teraz predložím.
Poslanecký návrh novely školského zákona počíta s tým, že podľa nových pravidiel bude možné určovať počty žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom už pre prijímacie konanie na školský rok 2019/2020. To znamená, že v prípade jeho schválenia by mohol nadobudnúť účinnosť 1. 9. 2018.
Návrh mení kompetencie okresného úradu v sídle kraja aj kompetencie ministerstva školstva. Okresný úrad z dôvodu znalosti miestnych pomerov a regionálnych požiadaviek analyzuje požiadavky zriaďovateľov na počty žiakov na každom gymnáziu podľa kritérií uvedených v návrhu zákona, pričom rovnako ako v súčasnosti prerokuje navrhované počty žiakov každého gymnázia s jeho zriaďovateľom. Kritériá, ktoré sú navrhnuté v novele, možno považovať za objektívne merateľné.
Úloha ministerstva školstva bude teda dvojaká. Určiť vopred limitný počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, ktorých výchova a vzdelávanie budú financované zo štátneho rozpočtu, každému kraju zvlášť, a schváliť konečný počet žiakov prvého ročníka každého gymnázia s osemročným vzdelávacím programom na Slovensku, ktorých vzdelávanie bude financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Druhá časť. Zároveň sa navrhuje zmena procesu experimentálneho overovania, ktorý sa navrhuje poňať ako odbornú úlohu. Experimentálne overovanie nemá poskytovať exkluzívne riešenie využiteľné len pre iniciátora experimentálneho overovania, ale jeho výsledky, ak preukazujú prínos pre výchovno-vzdelávací proces, môžu byť implementované všeobecne. V prípade experimentálneho overovania nových odborov vzdelávania pre odborné vzdelávanie a prípravu je potrebné, aby podnet dôvodu objektívneho hodnotenia trhu práce podala vecne príslušná stavovská alebo profesijná organizácia alebo príslušné ministerstvo.
Podrobnosti o uskutočnení experimentálneho overovania vrátane finančného zabezpečenia budú predmetom dohody medzi odborným garantom a príslušnou školou alebo školským zariadením podliehajúcej schváleniu ministerstvom. Zachovávajú sa výnimky pre školy v odvetvovej pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy a ustanovujú sa; ustanovuje sa transparentné zverejňovanie podmienok a výsledkov experimentálneho overovania.
Pani predsedajúca, skončila som, ďakujem.
Skryt prepis