Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9. 2. 2018 o 17:47 hod.

Mgr. MEconSc.

Martin Fedor

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 17:47 - 17:48 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som chcel len doplniť, že, alebo zvýrazniť, že pokladám za mimoriadne dôležitú, aby bola dohoda na politike v politickej reprezentácii v tom, že kam má Slovensko patriť, aby nebola žiadna pochybnosť, že potrebujeme síce mať kvalitnú, dobrú slovenskú armádu, ale musíme sa spoliehať aj na zabezpečenie našimi spojencami. Takže na tom, kde má Slovensko patriť. A potom nám z toho vyjde aj to, že aké zdroje máme vyčleniť a čo obstarávať, prípadne za akú cenu.
Dôležité je, aby sme nenadhodnotili svoje sily a rozpočtové možnosti do budúcnosti. Myslím si tiež, že deľba práce so spojencami je nevyhnutnosťou. A pokúsme sa využiť šance a možnosti, ktoré nám doba prináša, a teda trendy vyzbrojovania, ktoré ja vidím predovšetkým v užšej spolupráci najmä v Európe. Bude to prínos nielen pre ministerstvo obrany, nielen pre slovenský zbrojársky priemysel, ale aj pre občanov tejto utešenej vlasti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9. 2. 2018 17:35 - 17:45 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, asi trošku urýchlim svoju reč, ktorú som mal pripravenú na trošku dlhšie, ale predsa mi dovoľte využiť túto príležitosť, aby som pár poznámkami prispel k tejto celkom peknej a vecnej diskusii a aby som povedal to, čo považujem za dôležité k tejto téme a možno aj z iného uhla pohľadu, ako sme si doposiaľ vypočuli.
To sa asi dohodneme, že na tom, že je strašne dôležitá dohoda na tom, čo sú potenciálne bezpečnostné hrozby v budúcnosti a tiež, kto sú naši spojenci. Preto chcem hneď na úvod oceniť vládu, že sa dohodla na dokumente, ktorý definuje hrozby pre našu bezpečnosť, a nebojím sa povedať aj samostatnosť, spolu s jasným popisom našich spojencov. Zároveň som rád, že ministerstvo obrany pod ministrom Gajdošom pripravilo rozpracovanie bezpečnostnej stratégie na úrovni plánov, podľa ktorých sa má ďalej postupovať.
Z dokumentov je jasné, že základný cieľ svojej obrannej politiky, teda bezpečnosť našich občanov a obranu štátu, Slovenská republika má rozvíjať vlastnými silami a možnosťami kolektívnej obrany. Prečo to hovorím? Dohoda na tom, čo je dobré a čo Slovensku škodí, kde sme a kam chceme patriť, je absolútne rozhodujúca. To, ako je garantovaná naša bezpečnosť, akú úroveň ohrozenia vnímame a tiež predikcia možných ohrození hrozieb totiž priamo diktuje, ako majú vyzerať naše ozbrojené sily, ako a čím majú byť vyzbrojené. Na aký typ prípadných konfliktov sa máme do budúcnosti pripravovať. Vidíme totiž, že svet sa mení neskutočne rýchlo. Istoty a paradigmy, na ktoré sme si za viac ako desaťročie zvykli, sú spochybňované. Okrem toho konflikty môžu vyzerať v budúcnosti úplne inak, ako si predstavujeme dnes, s využitím úplne iných technológií a výzbroje, ako očakávame. Kyberpriestor a umelá inteligencia sú technológie, ktoré môžu byť prostriedkami získavania nadvlády na bojisku, a nielen tradičné typy techniky a technológie. Bez konsenzu na otázky bezpečnostného zaradenia Slovenska sa iste nemôžme dohodnúť ani na otázkach vyzbrojovania, či modernizácie.
Je dôležité, že keď nájdeme už politickú vôľu a deklarujeme pripravenosť obetovať ďalšie finančné zdroje z verejných prostriedkov, aby tá istá politická reprezentácia hľadala dohodu aj na tom, ako a na čo budú tieto prostriedky použité. Preto nemám zásadný problém s tým, že táto schôdza bola vôbec zvolaná, aj keď by som túto diskusiu o konkrétnych opatreniach videl skôr na pôde príslušného parlamentného výboru.
Hovoríme o mimoriadne komplikovanej a komplexnej problematike. Pri obstarávaní vojenskej techniky a technológie môžu byť zvolené rôzne prístupy. Porovnávacie analýzy hovoria, že v krajinách NATO pri finančne náročnejších projektoch je priemer osem rokov, kedy od začiatku diskusie až po začiatok obstarávania a že často dokončenie celého oblúka, od začiatku diskusií až po samotnú realizáciu trvá často až dvojnásobok. To len na ilustráciu, ako náročná táto problematika je aj všade inde. Potom som aj kľudnejší, keď pozerám na plány z roku 2006, ktoré hovorili, že už v roku 2010 budú realizované obstarania obrnených vozidiel.
Súhlas s tým, že je dobré a nevyhnutné, keď sú známe plány vyzbrojovania tak, aby bolo jasné, čo, kedy a približne za akú cenu chce vláda, ministerstvo obstarávať. Preto ten dlhodobý plán. A tu oceňujem opätovne, že ministerstvo obrany tieto dokumenty pripravilo. Takže túto časť, ak tomu správne rozumiem, máme za sebou. Ostáva teda hovoriť o tom, akým spôsobom čo najefektívnejšie vyzbrojiť jednotlivé súčasti ozbrojených síl podľa schválených plánov.
Mimochodom, treba povedať, že nie je to slovenská výnimočnosť, je to minimálne celoeurópska téma, a ja sa chcem o niektorých trendoch aj zmieniť. Myslím, že sa zhodneme v tom, že obrana Slovenska je bez dobrých spojencov ilúziou. Zároveň platí, že musíme budovať svoje vlastné kapacity, spôsobilosti, keď chcete, schopné spolupodieľať sa obrane našej vlasti a tiež našich spojencov. Veľmi sa spoliehame na spojencov združených v NATO, ktorí nám poskytujú primárne bezpečnostné garancie. Stále viac v tejto oblasti je však aj aktívna Európska únia, ku ktorej sa ešte vrátim. Znamená to, že spolu s ďalšími spojencami sa snažíme aj o akúsi deľbu práce, o deľbu zodpovednosti, aby nám neostali na bedrách, niečo, čo by sme v budúcnosti nedokázali splniť a naplniť.
Hovorím to preto, aby bolo jasné, že systém kolektívnej obrany je pre všetkých výhodnejší. My prispejeme týmito záväzkami, naši spojenci zase inými, aby sme nemuseli rozprávať o zabezpečení svojej obrany výlučne vlastnými silami, budovaním vševojskového charakteru našej armády. Nedá sa predpokladať, že dokážeme v adekvátnej kvalite a v dostatočne odstrašujúcej sile vyzbrojiť, prevádzkovať logisticky a vycvičením personálne zabezpečovať desiatky moderných zbraňových systémov za miliardy eur. Na Slovensku ako keby ani ešte neprebehla široká debata na túto tému. Či skutočne nevyhnutne potrebujeme obstarávať, prevádzkovať a teda aj platiť všetky finančne tak nákladné komponenty, napríklad vzdušných síl, od prostriedkov protivzdušnej obrany, radarového pokrytia, cez transportné lietadla, teda aspoň dvoch kategórií, multifunkčné vrtuľníky, teda po ich dovybavení, podzvukové lietadlá alebo emblematické nadzvukové stroje. A to som mnohé nespomenul, ale na ilustráciu to stačí. Každý si vie nájsť približnú priamu obstarávaciu cenu rôznych typov techniky, ktorá však často býva iba zlomkom celého takzvaného životného cyklu so započítaním nákladov na logistiku, prevádzku, servis, výcvik personálu a podobne. Dnes sa mi zdá, že pomaly na všetko máme, ale o pár rokov to nemusí byť pravda.
Treba rešpektovať, že vláda si spôsob ako pokračovať vo výzbroji zvolila. Zvolila spôsob riešenia vyzbrojovania vo forme vláda – vláde, čo sa týka obrnených transportérov. Je to jeden z normálnych tradičných spôsobov obstarania vojenskej techniky. Myslím si však, že najlepšou cestou pre Slovensko je aj tu deľba práce, aj na tomto poli s našimi partnermi. Európa, aj vzhľadom na posuny v geopolitike, hľadá svoje miesto vo svete. Často sa hovorí, že Európa je ekonomický obor, ale bezpečnostný trpaslík. Tu sme všetci odkázaní na spoluprácu. V konečnom dôsledku je to totiž pre každého výhodné. Užšia spoluprácu v oblasti obrany je výslednicou úvah, že Únia sa v budúcnosti bude musieť starať a spoliehať na svoje sily oveľa viac ako v minulosti. Som preto rád, že vláda sa prihlásila k iniciatíve Európskej únie, ktorej výsledkom má byť práve úzka spolupráca v oblasti obrany, deľba práce, keď chcete, aj vo výskume a vývoji, aj v obstarávaní. Áno, existujú tradičné postupy vo vyzbrojovaní ešte stále uplatňované mnohými. Znamená to, že keď je jasné, čo treba obstarať, vláda do jednoducho nakúpi, a to buď priamo, prípadne vyhlási medzinárodný tender alebo urobí podobnú medzivládnu dohodu, o ktorej nás informoval dnes pán minister. Takýto tradičný prístup však je zhodnocovaný v Európe ako nie veľmi efektívny, že nevedie k efektivite. Už v minulých desaťročiach, keď ešte zďaleka nebola spolupráca, integrácia v Európe na takej vysokej úrovni, ako je dnes, mnohé štáty pochopili, že pri mimoriadne náročných vyzbrojovacích projektoch sa musia spojiť, pretože tak vedia dostať lepšiu základnú jednotkovú cenu. Kvôli úsporám z rozsahu, pretože vedia s dodávateľmi vyjednať oveľa lepšie logistické vzťahy či servisné zabezpečenie alebo výcvik. To je prípad napríklad amerických stíhačiek, keď už v 70-rokoch niekoľko malých štátov vtedajšej západnej Európy sa spojilo, aby spoločne vyzbrojili svoje vzdušné sily týmito strojmi. Samozrejme, že takto bola cena pre každú vládu oveľa prijateľnejšia, ako keby vyjednávali jednotlivo.
Viete ozaj, že v súčasnosti hneď niekoľko vlád v Európe medzi našimi priamymi spojencami v EÚ a NATO uvažujú nad nákupom nových stíhačiek, prípadne nad rozšírením svojho leteckého parku? Nevnímame toto ako príležitosť? Osobne to vnímam ako nutnosť, pretože práve tento segment ozbrojených síl je najdrahší a to nielen na obstaranie, ale s ohľadom najmä na prevádzku a celý životný cyklus, čo nám napríklad pripomína oveľa bohatšie Rakúsko, ktoré má veľké problémy s utiahnutím v prevádzke finančné náročných a nových strojov.
Spájanie síl pri vyzbrojovaní sa stáva trendom. Tak ako napríklad ukazuje príklad Poľska, Rumunska, ktoré idú spoločne postupovať pri vyzbrojovaní svojich armád novými systémami protivzdušnej armády. Opakujem, úspory z rozsahu sú len jednou z výhod pri spoločnom postupe, ktorá núti štáty, spojenecké štáty predovšetkým, spolupracovať.
Nebudem spomínať možnosti, ktoré poskytujú akvizičné programy agentúr NATO, pretože sa chcem viac venovať možnostiam, ktoré vznikajú, ktoré vznikajú v priamom prenose v rámci Európskej únie, samozrejme za predpokladu, že ich aj dobre využijeme. Výsledkom uvedomenia si obrovskej neefektivity, keď každý štát obstaráva samostatne, viedla práve k vzniku iniciatív... (Prerušenia vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Obávam sa, že váš čas vypršal, pán poslanec, podľa rokovacieho poriadku.

Fedor, Martin, poslanec NR SR
Ja som to mal normálne na 15 minút.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31. 1. 2018 15:42 - 15:44 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem. Mňa zaujal dôraz, ktorú, ktorý pán poslanec kládol práve na požadovanú kontrolu. Ja verím, že práve navrhovaný zákon nie je len povinnou jazdou, pretože Európska únia od nás niečo vyžaduje. Všetci počúvame, ako stále viac mizne drevo z našich lesov, aj zo štátnych, ale aj napríklad z miestnych urbárov. A nemáme veľa zdrojov na Slovensku a drevo je iste národnou strategickou surovinou. Verím, že pani ministerka je vedená úprimnou snahou vylepšiť súčasnú situáciu, a tá je podľa môjho názoru, poznačená neprehľadnosťou až netransparentnosťou pri nakladaní s touto vzácnou surovinou. A tak nie je prekvapujúce, že práve kontrola nakladania so surovinou alebo aj hotovými výrobkami je v centre pozornosti aj pána poslanca.
Mňa osobne zaujali skúsenosti zo zahraničia, kde sa často používajú, využívajú nové technológie schopné monitorovať celkový výrobný cyklus, proces. Od výrobu až následné spracovanie, až po dovoz ku konečnému zákazníkovi. Centralizované, transparentné aj finančné iste menej náročné riešenie ako tradičné na človeka sa spoliehajúce riešenia, ktoré je iste aj oveľa drahšie.
Ja preto verím, že pani ministerka iste bude preskúmavať aj tieto nové možnosti. Pretože kontrola áno, ale je dôležité aj to, či kontrola účinná a dostatočne efektívna.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 1. 2018 16:18 - 16:20 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No nie dokonale rozumiem pozmeňujúcemu návrhu predloženého pánom poslancom. Predpokladám, že na výbore ho študovali oveľa lepšie. Rozumiem tomu tak, že pán podpredseda vlády získava týmto pozmeňovacím návrhom nové kompetencie. Je to tak?
Samotný zákon je ale aj tak mimoriadne komplikovaný a technický. Ja chcem len zdôrazniť, že som rád a je najvyšší čas, aby aj Slovensko malo podobný zákon, sám po ňom volám minimálne od roku 2015, kedy okolité krajiny podobný zákon prijímali. A myslím si, že tento zákon je zároveň aj návodom pre štátne inštitúcie, ako sa brániť, brániť voči často podceňovaním v bezpečnostnej hrozbe, ktorá je spojená s celkovou, s celou škálou bezpečnostných incidentov, od výpadkov elektriny cez blokujúce výhradské softvéry, ale ovplyvňuje voľby, úniky tajných materiálov alebo priame bankové lúpeže. Náš svet aj naša spoločnosť je stále viac závislá na kyberpriestore, na internete, na prepojeniach a málokto si uvedomuje, že tieto škody spôsobené potenciálnymi útokmi sú, môžu byť rovnako veľké ako teroristické útoky, vrátane ohrozenia životov a zdravia občanov. Preto si myslím, že štát musí chrániť občanov a mal by vedieť aj zareagovať prípadnému kyberútoku.
A nemyslím si, že tento zákon je dokonalý. Očakávam, že prax prinesie ešte väčšiu potrebu ho upraviť a aktualizovať. Ale si myslím, že je dôležité, že štát, štátne inštitúcie, aby boli koordinované, posilnené a aby sa na tento prípadný útok v kyberpriestore zodpovedne pripravili. Ja preto som rád, že vôbec tento zákon do praxe uvedený bude. Aj keď hovorím, verím a som presvedčený o tom, že bude predmetom ešte mnohých úprav.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 12. 2017 18:01 - 18:10 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda vlády, dovoľte, aby som sa krátko vyjadril k predloženému návrhu štátneho rozpočtu a najmä špeciálne k jednej konkrétnej kapitole.
Vo všeobecnosti verím, že všetci na návrhu rozpočtu vítame, že sa blížime postupne k nulovému deficitu. Zároveň by sme azda všetci privítali lepšiu dynamiku znižovania dlhu a, samozrejme, očakávania sú aj na druhej strane, strane výdavkov. Každý si vieme predstaviť nárast jednotlivých kapitol rozpočtu. Práve otázka výdavkov býva často živnou pôdou pre populistov a čo občas aj táto rozprava ukazuje.
To silné volanie, že urobme už niečo konečne pre ľudí a ľudia sú prvoradí a k tomu majú tie všetky čísla v rozpočte ukazovať, to ako keby ignorovalo fakt, že vlastne to musí byť najskôr istý predpoklad. A tie predpoklady sú ekonomický rast, zdravé verejné financie, menší deficit, nižší dlh, ale aj efektívnosť hospodárenia verejnej správy.
A tu by som sa pristavil a rád upozornil na dôležitý aspekt, ktorý najmä v budúcnosti bude mať priamy dosah na rozpočet verejnej správy, na rozpočet štátu. Ministerstvo obrany totiž patrí po čase medzi premiantov tohto návrhu rozpočtu. Zároveň to nie je kapitola, ktorá zvyčajne vzbudzuje výraznú pozornosť. A som rád, že vláda evidentne vypočula veľkú väčšinu tohto parlamentu, ktorou táto väčšina odsúhlasila deklaráciu nevyhnutnosti podpory obrany tak, aby výdavky na obranu dosiahli výšku 1,6 % HDP do roku 2020. A vo výhľadovom rozpočte tento údaj je aj explicitne uvedený, teda je to aj zároveň aj silný a jasný signál tentokrát aj našej exekutívy.
Chcem však uviesť aj to, že nestačí ale len zvyšovať výdavky. Nik nespochybňuje, že musí dôjsť k zásadnej modernizácii našej armády, pretože mešká výrazne viac ako desať rokov.
Na druhej strane sme však v období, kedy pribudli možnosti, ako zefektívniť práve obranné výdavky, výdavky na obranu a bezpečnosť. Veľké očakávania sú spojené najmä s novou európskou iniciatívou stálej štruktúrovanej spolupráce, od ktorej si všetci zúčastnení okrem iného sľubujú aj to, že výrazne zefektívnime výdavky na obranu nielen v Európskej únii ako celku, ale aj jednotlivých členských štátov. A zároveň aj zväčšíme priestor a možnosti pre domáci zbrojný alebo obranný priemysel, keď chceme. Pre našu obranu môže naša účasť na tejto iniciatíve, ku ktorej sme sa už prihlásili, znamenať príležitosť skokovo sa dotiahnuť na tých najlepších v Európe kvalitatívne a zároveň zvýšiť efektívnosť obranných výdavkov. Samozrejme, za predpokladu, ak využijeme možnosti, ktoré nám nástroje tejto novej európskej iniciatívy, tejto novej európskej politiky poskytnú.
Podľa nedávno vládou schváleného materiálu účasť Slovenska na tejto štruktúrovanej spolupráci nás má zaviazať nielen k postupnému zvyšovaniu zdrojov na rozvoj a budovanie obranných vojenských spôsobilostí, vyššej operačnej pripravenosti ozbrojených síl alebo podieľať sa na možných operáciách krízového manažmentu, ale zároveň, a to je explicitne uvedené v tom vládnom materiáli, že má znamenať vyššiu a intenzívnejšiu spoluprácu s ozbrojenými silami ostatných účastníckych štátov. A ja dopĺňam, nielen ozbrojených síl, ale aj napríklad vojenského obranného priemyslu, zbrojného priemyslu.
Z viacerých mojich stretnutí so zahraničnými partnermi viem, že v prostredí európskej administratívy rastie presvedčenie, že zvyšovanie obranných výdavkov je zbytočné, ak nedokážeme účinne koordinovať svoje kroky s blízkymi spojencami. Teda táto efektivita znamená, že jednotlivé štáty budú mať reálnu ochotu a vôľu koordinovať svoje obstarávacie a výskumné politiky s inými štátmi. Logika spoločného postupu v tejto oblasti je, myslím si, absolútne zrejmá. Bezpečnostným hrozbám musíme čeliť spoločne, rovnako spoločne však musíme riešiť aj náklady na obranu a bezpečnosť. Vtedy úsilie a vtedy financie poukázané na tento účel budú a majú mať a budú mať svoj zmysel. Bezpečnostné hrozby sú jednoducho príliš veľké na to, aby sa akýkoľvek členský štát v rámci Únie dokázal k nim postaviť zoči-voči sám. Rovnako ale pri spoločnom postupe vzniká efekt obrovských úspor. Bezpečnosť Slovenska závisí od bezpečnostne silnej Európy a Európa bude silná, keď bude viac a užšie spolupracovať.
Neefektívny prístup vynakladania finančných prostriedkov v Európe bez spolupráce ukazujú aj analýzy, ktoré hovoria o tom, že približne 250 mld. eur každoročne stráca svoju efektivitu, keďže v jednotlivých štátoch sa používa napríklad 27 rôznych typov húfnic alebo prevádzkuje 20 rôznych typov lietadiel. A podľa analýzy Európskej komisie existuje v Európskej únii približne 180 rozdielnych zbraňových systémov v porovnaní napríklad s tridsiatimi, ktoré existujú v Spojených štátoch. V Európe je 17 rôznych typov bojových tankov, v Amerike iba jeden. Neefektivitu v tomto pohľade, myslím, že vidíme na prvý pohľad.
Alebo výskum a vývoj. Pri výskumných projektoch vyše 90 % si zabezpečujú jednotlivé štáty v súčasnosti samostatne. Mnoho z toho by sa dalo urobiť spoločne, ušetrilo by sa obrovské množstvo finančných prostriedkov, podľa odhadov Európskej komisie je to až 100 mld. eur z prostriedkov, ktoré sa venujú na obranu a bezpečnosť. Nemusím hovoriť, že v súčasnosti tá neefektivita je zrejmá v tom, že jeden členský štát vyvíja to isté, čo už buď vyvinuté už bolo, ďalší členský štát investuje do výskumu, vývoja niečoho, čo už dávno ďalší štát nakúpil, vyvinul, obstaral.
Hovorme teraz o slovenskom štátnom rozpočte, aká je výška jeho príjmov. Sa dočítame, že je to približne 14 mld. eur. Spoluprácou pri výskumných, ale i obstarávacích projektoch môže celá Európska únia ušetriť teda aj sedemnásobne viac, ako sú príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. To je na ilustráciu, o akých obrovských čiastkach sa bavíme, a verím, že tu nájdeme pochopenie v tom, že tu prirodzene nehovoríme o úsporách nejakej imaginárnej Európskej únie, ale o úsporách pre každú jednu členskú krajinu Európskej únie, teda včítane Slovenska.
Takže je jasné, že v dnešnom neistom svete treba vynakladať viac na obranu, a som rád, že vláda plánuje to aj tak robiť. Sme ju k tomu vyzývali, drvivá väčšina tohto pléna. Na druhej strane treba tieto prostriedky ale vynakladať efektívne. To znamená, v súčasnosti to znamená ešte viac a s väčším výkričníkom využívať všetky možnosti spolupráce, ktoré v rámci Európskej únie máme a o ktorých sa nám pred rokmi vôbec ani nesnívalo. Z tohto dôvodu si myslím a je to aj taký podnet pre pána ministra financií na zamyslenie, pretože súvisí s rozpočtom a verejnými financiami, pretože práve projekty, ktoré sú schvaľované v oblasti obrany a bezpečnosti, sú mimoriadne finančne nákladné.
A myslím si, že po spustení tejto úzkej štrukturálnej a permanentnej spolupráce, ktorú poznáme pod názvom PESCO, európskej iniciatíve, by každý takýto návrh projektu, ktorý by mal ťahať peniaze z rozpočtu Slovenskej republiky, by mal zároveň aj obsahovať doložku, ktorá bude vyhodnocovať preskúmanie všetkých možností spolupráce so spojencami ešte predtým, ako bude takýto materiál schvaľovaný vo vláde. A verím, že tu nájdeme aj spoločnú reč s pánom ministrom financií, pretože myslím si, že práve v čase, keď sa nám otvárajú také okná a príležitosti, by už na obranu nemal ísť ani cent bez toho, aby sme si overili, či spolupráca s našimi najbližšími alebo blízkymi spojencami bola možná. Nesmieme ostať bokom, už len preto nie, že sme malý štát a pre tie obzvlášť platí, že nie sme takí bohatí, aby sme finančne náročné vojenské či bezpečnostné projekty realizovali sami.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 18:12 - 18:14 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Mňa zaujal príhovor pána poslanca najmä v tej časti, kedy opakovane apeloval na bezpečnosť. Samozrejme, že ide o bezpečnosť v prvom rade, ale ja patrím medzi tých, ktorí sú presvedčení o tom, že štát má až priveľa kontrolných nástrojov a mechanizmov a úrady štátne, že ich často a radi voči občanom a podnikateľom využívajú, až príliš často využívajú a extenzívne používajú. Preto som privítal návrh ministerstva a zdalo sa mi, že tu musí byť jednoznačný súhlas s takýmto opatrením. Pretože ak správne rozumiem tomu, čo minister chcel týmto návrhom zákona povedať, tak som ho počúval, že to má opatrenie, ktoré má zlepšiť službu pre občanov, že je tu predpoklad zníženia cien tejto služby pre občanov, že budeme odstraňovať byrokratický postup a obmedzenie trhu so službami v tejto oblasti, že bojuje proti korupcii, pretože berie pečiatku od úradníka, od ktorého v konečnom dôsledku závisí prideľovanie licencie. A ja sa priznám, že vidím a cítim silný rukopis lobby skupiny, ktorá tento uzavretý trh v súčasnosti kontroluje, aj na vystúpeniach viacerých pánov poslancov.
Zároveň ak som správne porozumel zámer pána ministra, tak ten bol v tom, že štát si naďalej zanecháva, ponecháva kontrolné nástroje, mechanizmy na výber kritérií, ktoré záujemcovia musia splniť, že štát si naďalej drží kontrolu nad mechanizmami kontroly, ktoré majú prispievať k zabezpečeniu dobrých služieb pre občanov a bezpečnosti pre občanov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11. 10. 2017 11:34 - 11:34 hod.

Martin Fedor
Chcel by som poprosiť všetkých členov Skupiny slovensko-poľského priateľstva, stretávame sa o dvanástej v miestnosti č. 183. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 5. 2017 16:23 - 16:27 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem za svižnú a celkom dobrú rozpravu, podpornú rozpravu. Chcem všetkých ubezpečiť, že som posledný z tých, ktorý by niekedy niekomu niečo odkopíroval. Naopak, mám skúsenosti práve úplne opačné.
Veľmi pekne ďakujem pánom poslancom, ktorí poukázali ešte raz na kontext. Debatujeme o takejto, o návrhu deklarácie na podporu obrany, pretože naozaj kontext je o bezpečnostnom prostredí Slovenskej republiky, preto je mimoriadne dôležité, aby sme začali tie strategické dokumenty, ako je bezpečnostná stratégia, naozaj riešiť veľmi skoro a rýchlo. Rovnako si veľa sľubujem od dokumentov koncepčných, ktoré by mali prísť na rokovanie vlády, ale aj parlamentu veľmi skoro.
Pán poslanec Droba, myslím, to bol, ktorý hovoril o jadre EÚ. Ja sám zastávam názor, že práve otázky obrannej spolupráce by mali byť primárne zaradené aj z našej iniciatívy v našich rokovaniach o tom, ako by Únia mala ďalej vyzerať. Stále ste sa vracali k tomu, že kto má za kým prísť alebo, no niekto asi musí prísť s iniciatívou. A som rád, že tá iniciatíva bola na mne. Priznám sa, že pán podpredseda Glváč bol jeden z tých, za ktorým som teda išiel ako prvým, pretože, pretože sa mi to zdalo byť logická nadväznosť okrem toho aj zdokumentovateľná tým, že väčšinu svojej politickej kariéry som bol v ostrom, v ostrej opozícii voči nim a myslím si, že práve aj tento spoločný podpis pod takýmto návrhom ukazuje to, na čo chceme poukázať, a síce na politickú pripravenosť tohto parlamentu, jednotlivých poslancov, ktorí tu sedia, na to, aby sme adekvátnym spôsobom dokázali navýšiť finančné prostriedky pre obranu.
Áno, je tu aj téma povedzme nejakého lineárneho navyšovania obranného rozpočtu v blízkej budúcnosti až do toho roku 2020. Myslím ale, že problematická je trošku aj absorpčná kapacita samotného rezortu, pretože ako uvádzame, v blízkej dobe čakáme prezentáciu koncepčných a rozvojových materiálov, ktoré by mali prísť z vlády, z ministerstva obrany, a myslím, že to bude ten správny čas. Ale už teraz by bolo vhodné a povedal som tie dôvody už v úvodnom slove, ktoré sú mimoriadne dôležité a podstatné z hľadiska toho načasovania. Tvorí sa štátny rozpočet, podporme vládu v tom, aby napísali to číslo dvetisíc, do roku 2020, aby to bolo v súlade so záväzkami. Síce máme programové vyhlásenie vlády, ale neobsahuje špeciálne číslo, neobsahuje konkrétne číslo. Dajme tam to číslo už teraz, v príprave štátneho rozpočtu je, myslím, že veľmi dôležité.
Druhý bod, áno, NATO summit koncom práve tohto mesiaca, potrebujeme vyslať jednoznačný a jasný signál aj zo Slovenskej republiky, že je tu politická vôľa na adekvátne vynakladanie prostriedkov v štátnom rozpočte na obranu Slovenskej republiky.
Čo sa týka ústavného zákona, som pripravený na rozhovory, ale vrátim tú nahrávku. Rovnako môžem povedať aj ja, presne vykonávacie predpisy alebo povinnosť rezortu financií je obsiahnutá v zákone o štátnom rozpočte. Podporte štátny rozpočet na rok 2018 a plus a budeme mať jasne napísané tieto rozpočtové výdavky tam.
Ďakujem pekne aj za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 5. 2017 15:50 - 15:59 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Je to spoločný návrh viacerých poslancov a podpísaní sme spolu s pánom podpredsedom parlamentu Glváčom.
Pani kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teda uviesť návrh Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky, ktorú predkladáme, ako som už uviedol, s pánom podpredsedom Glváčom.
Slovenská republika, rovnako ako aj spojenci v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii sa nachádzajú v čoraz menej predvídateľnom bezpečnostnom prostredí, ktoré je charakterizované novými typmi hybridných hrozieb, nárastom terorizmu, ozbrojenými konfliktami rôznej intenzity blízko hraníc Európskej únie, ale aj neustávajúcim migračným tlakom. Bezpečnostné prostredie, v ktorom sa nachádzame, je jednoducho najmenej stabilné za posledné desaťročia a, samozrejme, to má vplyv aj na postavenie a pozíciu Slovenskej republiky.
Prvoradou úlohou štátu a jeho reprezentantov voči občanom je maximalizácia bezpečnosti. Pre jej zabezpečenie sú základným predpokladom stabilné a predvídateľné výdavky na obranu, tak aby ozbrojené sily Slovenskej republiky boli schopné adekvátne čeliť bezpečnostným hrozbám súčasného sveta a zároveň, aby sme boli platnou súčasťou Severoatlantickej aliancie, ktorá primárne túto bezpečnosť zaisťuje.
Netreba si ani zvlášť pripomínať, že naše ozbrojené sily nevyhnutne potrebujú investície na ich chod a ďalšiu modernizáciu. Nedostatočná záruka stability výdavkov na obranu môže vážne ohroziť plnenie plánov, ktoré súvisia s rozvojom slovenských ozbrojených síl. Treba spomenúť, že pre úspešné plánovanie je práve stabilný, predvídateľný výhľad dôležitý a pre vojenských plánovačov priam rozhodujúci.
Dôležitá je iste aj účelnosť a efektívnosť vynaloženia týchto prostriedkov. Očakávame, že v krátkom čase budú zverejnené jasné plány postupu pri modernizácii našich ozbrojených síl. Aké sily, aké prostriedky sú potrebné k tomu, aby naša obrana bola posilnená, dokázala byť dostatočne flexibilná a pripravená na adekvátnu odpoveď na bezpečnostné hrozby, ktoré dnešný neistý svet prináša a z ktorých niektoré som uviedol na začiatku.
Viac ako predtým sa zvyšuje tiež potreba kolektívnej súdržnosti spojencov. Spolu s ostatnými sme vyjadrili pripravenosť adekvátne navýšiť prostriedky na obranu. Teraz je čas, aby sme sa k takémuto záväzku v tomto volebnom období jasne prihlásili. Z týchto dôvodov predkladáme Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky. Považujeme za dôležité, aby najvyšší zákonodarný zbor Slovenskej republiky, ktorý rozhoduje okrem iného aj o štátnom rozpočte, deklaroval svoju pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu Slovenskej republiky, tak aby do konca VII. volebného obdobia, teda do roku 2020, dosiahli výšku 1,6 % hrubého domáceho produktu.
Rovnako považujeme za dôležité, aby Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila svoju podporu pripravovaným plánom na modernizáciu a rozvoj bezpečnostného systému Slovenskej republiky a ozbrojených síl a tiež, aby vyzvala vládu Slovenskej republiky, aby s Národnou radou pravidelne konzultovala tieto avizované plány rozvoja ozbrojených síl.
Toľko v krátkosti, toľko v krátkosti k obsahu deklarácie.
Chcel by som ďalej na tomto mieste zdôrazniť, aby som uviedol celkový kontext, v ktorom sa nachádzame a v ktorom deklaráciu prijímame, že medzinárodná situácia je v súčasnosti v mnohých ohľadoch priam alarmujúca, máme konflikt u nášho východného, vojenský konflikt u nášho východného suseda. Máme, a denne to vidíme na správach, prebúdzajúci sa Balkán, vnímame rozkladné tendencie v organizáciách, od ktorých odvíjame aj samotný základ našej existencie. A potom je tu aj neustávajúci migračný tlak, terorizmus a mnohé ďalšie hrozby, ktoré robia náš svet menej bezpečný, ako sa nám to ešte donedávna a povedzme aj v čase, keď sme vstupovali do Európskej únie alebo NATO, mohlo zdať.
Nedávno sme si pripomenuli výročie konca druhej svetovej vojny, znovu vidíme veľmi destabilizujúcu situáciu a vyzerá to, ako keby sme si nezobrali žiadne poučenie. Uspokojení pocitom relatívneho bezpečia dávali spojenci na európskom kontinente v posledných rokoch do obrany stále menej finančných prostriedkov. V čase nových ozbrojených konfliktov za hranicami NATO klesli výdavky európskych spojencov na obranu o takmer 5 % za ostatných desať rokov.
Parlament rozhoduje o štátnom rozpočte a teda aj o výdavkoch na obranu. Teraz je ten správny čas, aby sme ukázali pripravenosť garantovať zdroje na obranu v tomto volebnom období. Obrana musí byť v centre pozornosti, nemôžme len deklarovať, že bezpečnostné prostredie je nestabilné a s tendenciou zhoršovať sa alebo zhoršujúce sa.
Za seba chcem uviesť, že dôležitou súčasťou efektívneho vynakladania prostriedkov na obranu je tiež otázka, ako sa dokáže uplatniť medzinárodná spolupráca pri náročných a nákladných obranných projektoch. Medzinárodná spolupráca pri vyzbrojovaní je jednoducho trend, ktorý nesmieme opomínať. Naopak, musíme sa čo najviacej zapojiť do celého spektra možností a tak v konečnom dôsledku znížiť a zefektívniť výdaje na jednotlivé druhy techniky. Je to trend, s ktorým sa boríme všetky členské krajiny Európskej únie, a tu na Slovensku by sme mali si zobrať tiež poučenie. Veď napríklad analýzy európskych inštitúcií ukazujú, že v prípade zjednotenia obranného trhu v Únii by dochádzalo k šetreniu minimálne vo výške desiatok miliárd eur každoročne. Obrovské číslo, ktoré nesmie byť ignorované.
Úzka spolupráca v Európe v oblasti obrany je zároveň predpokladom formujúceho sa integračného jadra Európskej únie tam, kde podľa nás viacerých máme a chceme patriť. Verím, že toto bude mať aj vláda na pamäti. Som zároveň presvedčený, že medzinárodná spolupráca v oblasti modernizácie prináša benefity v efektívnejšom obstarávacom procese. Nástroje na spoločný postup už existujú, má ich tak Európska únia, má ich aj NATO a bola by veľká škoda a chyba tieto nástroje nevyužiť. Slovensko je odkázané aj v oblasti obrany byť dobrým a dôveryhodným spojencom. Tak ako je potrebné otázkam obrany a bezpečnosti venovať prioritné miesto vo všetkých štátoch Únie alebo NATO, rovnako je to dôležité aj na Slovensku. Musíme podporiť vlastnú obranu a to tak, aby sme boli nespochybniteľným článkom spolu s ostatnými spojencami.
Deklarácia je načasovaná tak, aby sme podporili vládu v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledovné roky, vyslali jasný signál, politický signál pred summitom NATO na konci mája a tiež dali jasný a stabilný výhľad, garanciu pre obranných plánovačov. Pre nich je stabilita zdrojov práve v čase zavádzania očakávaných nových projektov jednoducho nevyhnutnosť.
Preto by som vás chcel, vážené panie poslankyne, páni poslanci, požiadať o podporu tohto návrhu a to bez ohľadu na to, či sme práve v opozícii alebo podporujeme koalíciu. Je dôležité vedieť sa pozrieť za horizont politických šarvátok, pretože situácia, ktorej čelí, bude čeliť Slovensko aj celá Európa sa môže vyvinúť rôzne. Mali by sme prispieť, čo najviac prispieť pripravenosti nášho bezpečnostného sektora, našej obrany a našich ozbrojených síl. Som presvedčený, že v zásadných otázkach bezpečnosti a zahraničnopolitického ukotvenia by mala v politike na Slovensku panovať medzi nami zhoda, a verím, že to ukáže aj konečné hlasovanie o tomto návrhu deklarácie.
Ďakujem pekne, skončil som, pani predsedajúca.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 5. 2017 10:26 - 10:40 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, dámy, páni, dovoľte mi, aby som sa v stručnosti vyjadril k správe o plnení úloh zahraničnej európskej politiky, ale aj širšie k vnútropolitickému, zahraničnopolitickému kontextu, v ktorom je predkladaná. Za bežných okolností by tieto správy boli štandardným odpočtom hodnotenia práce ministerstva zahraničných vecí. Ale dnes by som práve rád pridal dôraz na kontext, na fakt, že prostredie, v ktorom fungujeme, žijeme, bezpečnostné prostredie sa vyznačuje veľkou nestabilitou a nepredvídateľnosťou. A táto nepredvídateľnosť je azda najväčšia za posledné desaťročia. Čas predkladania tejto správy alebo týchto správ nie je tak úplne štandardný. Preto aj mojich niekoľko poznámok bude nielen k samotnému hodnoteniu.
Stačí si pozrieť najvýznamnejšie udalosti z uplynulých mesiacov, ktorých výsledky čakal málokto. Voľby v USA, brexit, ktoré predznamenali nepredvídateľnosť politiky v nasledujúcom období. Voľby vo Francúzsku dopadli víťazstvom proeurópskeho kandidáta, ale výsledky populistov sú stále vysoké. V tomto kontexte prevádzka zahraničnej politiky narastá na význame viac ako kedykoľvek predtým, najmä pre štát našej veľkosti, našej polohy a našich geopolitických možností. Nie je to pekná predstava, ako asi by sme skončili bez pomoci kľúčových spojencov.
Často počúvame, že zahraničná politika je najmä o záujmoch. Najmä o záujmoch tých veľkých a mocných, pretože tých menších a nie tak silných nik vlastne nepočúva. Iní hovoria, že zahraničná politika musí byť primárne o hodnotách. Myslím, že oba prístupy sú správne. Ten prvý platí najmä pre svet bez pravidiel fungovania vzťahov, bez hodnôt a bez systému. Je jasné, že pre Slovensko ako krajinu s limitovanými možnosťami a obmedzenými zdrojmi je dôležité, aby zahraničná politika bola založená práve na dohodnutých pravidlách, na zdieľaných hodnotách a spojeneckých záväzkoch.
Dovolím si povedať, že hlas Slovenska nebol v zahraničnej a európskej politike nikdy silnejší, ako je tomu za posledných 15 rokov, za obdobie, odkedy sme sa stali členmi Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Tieto organizácie neprispeli k zmenšeniu, neprispeli k zmenšeniu významu Slovenska na zahraničnopolitickej scéne, ako sa to niektorí snažia falošne tvrdiť. Práve naopak, prispeli k historicky bezprecedentnému významu našej vlasti v európskej aj zahraničnej politike.
Ak som hovoril o nepredvídateľnosti, je tu ešte jeden závažný moment. Dodržiavanie pravidiel medzinárodného usporiadania platného po druhej svetovej vojne, medzi ktoré patrí aj neporušiteľnosť hraníc. Je pre nás dôležité, aby sme sa zasadzovali za fungovanie pravidiel. V súčasnosti však v priamom prenose sledujeme, ako pravidlá prestávajú byť rešpektované, čo je nebezpečné práve pre menšie štáty. V Európe sa také niečo ako na Ukrajine a Kryme od druhej svetovej vojny nestalo a nesmieme to v žiadnom prípade podceniť. Pretože ak prestanú platiť pravidlá, medzinárodný poriadok, ako ho poznáme dnes, sa veľmi rýchlo zrúti a malé štáty ako Slovensko sa stanú hračkou v rukách tých silnejších.
Spomeniem len tri základné okruhy otázok, na ktoré som presvedčený, že naša politika by mala vedieť už v krátkej budúcnosti odpovedať. Po prvé, je to otázka vnútroštátneho konsenzu o základných otázkach zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky. Po druhé, myslím, že ešte viac ako za posledných 15 rokov práve dnes budeme musieť rozvinúť diskusiu o kľúčových spojeneckých vzťahoch v rámci Európskej únie, v rámci NATO. A po tretie, je to oblasť vzťahov so susedmi, a najmä regionálneho zoskupenia známeho pod názvom V4.
K prvému bodu, teda k otázke vnútroštátneho konsenzu. Nezdieľam až taký optimizmus, ako pán kolega Droba pred chvíľou prezentoval, preto, pretože si pamätám, že v otázkach vzťahu k Európskej únii, Severoatlantickej aliancii dlhé roky panovala široká politická zhoda medzi koalíciou, opozíciou v širokom politickom spektre. Toto základné zameranie vlastne nik nespochybňoval. Po posledných voľbách sa ale situácia veľmi zmenila. Máme tu zrazu politikov, ktorí spochybňujú význam organizácií, ako je Európska únia, ako je NATO, pre náš národ. Myslel som, že diskusie, prečo je dôležité, aby sme patrili na západ aj ideovo, politicky, že to už máme vlastne za sebou. A tu niekde z minulosti prišli niektorí, ktorí tú diskusiu zaspali. Nie každý sa teší jednotnej Európe a sú sily, ktoré nás chcú v Európe znovu rozložiť na jednotlivé malé štátiky, na jednotlivé malé záujmy, ubrať jej politickú silu. Veď s menšími sa lepšie dohaduje. Nástroje tak účinne využívajúce voľné šírenie informácií a dezinformácií sú v mnohých štátoch kladené na úroveň mimoriadne vážnej bezpečnostnej hrozby. Preto chcem apelovať aj na našu vládu, aby sa týmito hrozbami zaoberala oveľa intenzívnejšie, ako tomu je doposiaľ.
V druhom okruhu otázok v rámci, vzťahy vo vnútri EÚ a NATO. Európska integrácia oslavuje desiatky rokov, 60 rokov svojej existencie a zároveň stojí aj pred zásadnou diskusiou o svojej budúcnosti. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Slovensko zatiaľ nemá na výber nič lepšie ako Európska únia. Len ťažko by sme hľadali asi krajinu tak vystavenú vonkajším vplyvom, ako je Slovensko. Tak otvorenú, ak chcete, a tak závislú od okolitého prostredia ekonomicky aj bezpečnostne. Sú chronicky známe údaje zo štatistiky, že celých 90 % nášho hrubého domáceho produktu produkuje vlastne export, že približne 70 % verejných investícií plynie z fondov EÚ, že 85 % nášho exportu ide do štátov Európskej únie a podobne. Nehovoriac o tom, že máme svoj hlas vo všetkých dôležitých európskych inštitúciách. Už sa o nás nerozhoduje v Berlíne a Moskve, ale spolupodieľame sa na budúcnosti Únie aj tým, aké postoje zaujmeme k najdôležitejším výzvam, ktoré nás tento rok budú čakať. Možno aj rozhodovanie o tom, či zostaneme v hlavnom integračnom jadre alebo opäť niekde na periférii.
Určite tiež treba podotknúť, že budúcnosť nemusí byť daná len tým, ako sa rozhodneme tu na Slovensku, aké scenáre si namaľujeme my. Bolo by však veľmi zlé, keby sme si túto situáciu komplikovali ešte viac vlastnými neuváženými krokmi. Chcem preto oceniť, že vláda sa pevne prihlásila k nášmu miestu v Európskej únii, že opakovane ústami ministra zahraničných vecí a v poslednom čase čoraz viac aj predsedu vlády ohlasuje náš záujem byť v centre diania, byť v integračnom jadre Únie. Samozrejme, že to nestačí. Samozrejme, že bude ešte veľa diskusií o jednotlivých politikách. Čo to v konečnom dôsledku bude znamenať, keď sa povie viacrýchlostná Európa? Je však dôležité, že na čele exekutívy stoja ľudia, ktorí vedia rozpoznať, že toto je náš skutočný národný záujem, že vedia, kde je sever. Napokon aj preto som sa; a napokon aj preto som podporil programové vyhlásenie tejto vlády.
So zahraničnou politikou je pevne spätá aj bezpečnostná politika. Zahraničná politika je doslova o všetkom, priamo súvisí s bezpečnostnou politikou a je osudovo zviazaná s existenciou štátu či národa. Napokon, v bezpečnostnej politike sa často uvádza, že takzvané mocenské vákuum neexistuje, pretože je okamžite vyplnené vplyvom alebo dosahom niektorého silnejšieho hráča. Som presvedčený, že každý, kto opätovne volá po takzvanej neutralite Slovenska, si je veľmi dobre vedomý, že takáto neexistuje. Že v skutočnosti volá po tom, aby sa Slovensko zaradilo pod vplyv niekoho silnejšieho, aby sme stratili vlastnú zahraničnú bezpečnostnú politiku.
Niet väčšieho garanta našich bezpečnostných záujmov v súčasnosti, ako je Severoatlantická aliancia. Podobne ako Európska únia po brexite, aj NATO po amerických voľbách stojí pred zásadnou diskusiou o svojom ďalšom osude. Je zrejmé, že Slovensko potrebuje viac investovať do vlastných ozbrojených síl a do ich vybavenia. Kvôli našej vlastnej bezpečnosti aj kvôli tomu, aby sme neoslabovali ostatných spojencov. Je preto potrebné venovať zvláštnu pozornosť práve rozvoju, modernizácii ozbrojených síl.
Domnievam sa, že je dôležité, aby zloženie parlamentu, ktoré má reálny dosah na to, ako budú vyzerať investície do našej obrany v najbližších rokoch, prejavilo svoju vôľu už teraz. Som preto rád, že už na tejto schôdzi prijmeme deklaráciu, ktorá bude znamenať záruky, že v Národnej rade nájde podporu navýšenie výdavkov do slovenských ozbrojených síl, do slovenskej obrany. Zároveň verím, že do budúcnosti bude slovenská vláda podporovať čo najväčšiu kooperáciu v oblasti obrany. Znamená to využiť všetky nástroje, ktoré sa ponúkajú či v Európskej únii, alebo NATO, aby tieto zvýšené výdavky boli zároveň čo najefektívnejšie využité. Európa môže byť silná, keď bude užšie a bližšie spolupracovať. A je to aj v našom silnom záujme. Veď expertné analýzy hovoria, že vytvorením spoločného obranného trhu v rámci Únie sa dokážu ušetriť desiatky miliárd eur kaž-do-roč-ne, aj našich, teda slovenských eur.
Napokon obrana a spolupráca je čoraz častejšie témou vrcholových stretnutí v európskej politike a je to oblasť, ktorá bude predurčovať osud ďalšej európskej integrácie a podľa môjho názoru by sme nemali ostať stranou. To ako spomínal pán kolega Šebej, že treba asi dobudovať Európsku úniu najmä na troch pilieroch: Ten jeden pilier predstavoval spoločný trh, druhý spoločná mena, tretí Schengen. Ja by som k tomu skromne poznamenal, že otázka spoločného obranného trhu je mimoriadne dôležitá, aktuálna a predpokladám, že bude čoskoro na stole, a verím, že aj na Slovensku.
V súvislosti s ďalšou budúcnosťou Európskej únie, NATO sú dôležité vzťahy s našimi najbližšími susedmi. Tu sa krátko pristavím, pretože nás čaká síce diskusia, tie veľké debaty o Európskej únii, o NATO, ale bude nás čakať, myslím, aj diskusia o budúcnosti regionálneho zoskupenia nazvaného V4. Iste to nie je prekonaný koncept. Susedské vzťahy sú mimoriadne dôležité. Stále je mimoriadne veľa otázok, ktoré má zmysel koordinovať a radiť sa a presadzovať, aké záujmy, a práve toto regionálne zoskupenie určite predstavuje užitočnú platformu. Domnievam sa však, že treba minimálne podotknúť, že istá opatrnosť je tu na mieste. Treba si totiž dávať pozor, aby sme uprednostnením nejakého typu regionálnej spolupráce nepoškodili svoje záujmy naviazané na integračné jadro Európy.
Ďalej by som v tomto momente asi nerád rozvádzal túto tému, ale chcel som na to upozorniť. Myslím, že je dôležité, že na tento moment práve teraz poukázať, a som rád, že aj v tejto oblasti môžme skôr vidieť trpezlivú nebombastickú prácu našej diplomacie. Jeden skúsený slovenský diplomat nedávno povedal vetu, ktorá ma veľmi zaujala a tou by som chcel aj ukončiť moje vystúpenie a zacitujem ju asi tak, že nemôžme si dovoliť diskusiu, kam chceme patriť, toto už nie je v záujme krajiny, nášho štátu. Koniec citátu. A v dobe nejasností, rozkývania všetkých naokolo je dobré mať pevné zástoje a presvedčenia a to platí tak pre nás aj pre našich susedov. Tak sa skúsme konečne zase aspoň na zásadných otázkach zhodnúť, držať líniu a presadiť národné záujmy, ktoré sú, verím, pre všetkých nás posvätné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis