Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Uvádzajúci uvádza bod

16. 5. 2017 o 16:23 hod.

Mgr. MEconSc.

Martin Fedor

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 16. 5. 2017 16:23 - 16:27 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem za svižnú a celkom dobrú rozpravu, podpornú rozpravu. Chcem všetkých ubezpečiť, že som posledný z tých, ktorý by niekedy niekomu niečo odkopíroval. Naopak, mám skúsenosti práve úplne opačné.
Veľmi pekne ďakujem pánom poslancom, ktorí poukázali ešte raz na kontext. Debatujeme o takejto, o návrhu deklarácie na podporu obrany, pretože naozaj kontext je o bezpečnostnom prostredí Slovenskej republiky, preto je mimoriadne dôležité, aby sme začali tie strategické dokumenty, ako je bezpečnostná stratégia, naozaj riešiť veľmi skoro a rýchlo. Rovnako si veľa sľubujem od dokumentov koncepčných, ktoré by mali prísť na rokovanie vlády, ale aj parlamentu veľmi skoro.
Pán poslanec Droba, myslím, to bol, ktorý hovoril o jadre EÚ. Ja sám zastávam názor, že práve otázky obrannej spolupráce by mali byť primárne zaradené aj z našej iniciatívy v našich rokovaniach o tom, ako by Únia mala ďalej vyzerať. Stále ste sa vracali k tomu, že kto má za kým prísť alebo, no niekto asi musí prísť s iniciatívou. A som rád, že tá iniciatíva bola na mne. Priznám sa, že pán podpredseda Glváč bol jeden z tých, za ktorým som teda išiel ako prvým, pretože, pretože sa mi to zdalo byť logická nadväznosť okrem toho aj zdokumentovateľná tým, že väčšinu svojej politickej kariéry som bol v ostrom, v ostrej opozícii voči nim a myslím si, že práve aj tento spoločný podpis pod takýmto návrhom ukazuje to, na čo chceme poukázať, a síce na politickú pripravenosť tohto parlamentu, jednotlivých poslancov, ktorí tu sedia, na to, aby sme adekvátnym spôsobom dokázali navýšiť finančné prostriedky pre obranu.
Áno, je tu aj téma povedzme nejakého lineárneho navyšovania obranného rozpočtu v blízkej budúcnosti až do toho roku 2020. Myslím ale, že problematická je trošku aj absorpčná kapacita samotného rezortu, pretože ako uvádzame, v blízkej dobe čakáme prezentáciu koncepčných a rozvojových materiálov, ktoré by mali prísť z vlády, z ministerstva obrany, a myslím, že to bude ten správny čas. Ale už teraz by bolo vhodné a povedal som tie dôvody už v úvodnom slove, ktoré sú mimoriadne dôležité a podstatné z hľadiska toho načasovania. Tvorí sa štátny rozpočet, podporme vládu v tom, aby napísali to číslo dvetisíc, do roku 2020, aby to bolo v súlade so záväzkami. Síce máme programové vyhlásenie vlády, ale neobsahuje špeciálne číslo, neobsahuje konkrétne číslo. Dajme tam to číslo už teraz, v príprave štátneho rozpočtu je, myslím, že veľmi dôležité.
Druhý bod, áno, NATO summit koncom práve tohto mesiaca, potrebujeme vyslať jednoznačný a jasný signál aj zo Slovenskej republiky, že je tu politická vôľa na adekvátne vynakladanie prostriedkov v štátnom rozpočte na obranu Slovenskej republiky.
Čo sa týka ústavného zákona, som pripravený na rozhovory, ale vrátim tú nahrávku. Rovnako môžem povedať aj ja, presne vykonávacie predpisy alebo povinnosť rezortu financií je obsiahnutá v zákone o štátnom rozpočte. Podporte štátny rozpočet na rok 2018 a plus a budeme mať jasne napísané tieto rozpočtové výdavky tam.
Ďakujem pekne aj za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16. 5. 2017 15:50 - 15:59 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Je to spoločný návrh viacerých poslancov a podpísaní sme spolu s pánom podpredsedom parlamentu Glváčom.
Pani kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teda uviesť návrh Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky, ktorú predkladáme, ako som už uviedol, s pánom podpredsedom Glváčom.
Slovenská republika, rovnako ako aj spojenci v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii sa nachádzajú v čoraz menej predvídateľnom bezpečnostnom prostredí, ktoré je charakterizované novými typmi hybridných hrozieb, nárastom terorizmu, ozbrojenými konfliktami rôznej intenzity blízko hraníc Európskej únie, ale aj neustávajúcim migračným tlakom. Bezpečnostné prostredie, v ktorom sa nachádzame, je jednoducho najmenej stabilné za posledné desaťročia a, samozrejme, to má vplyv aj na postavenie a pozíciu Slovenskej republiky.
Prvoradou úlohou štátu a jeho reprezentantov voči občanom je maximalizácia bezpečnosti. Pre jej zabezpečenie sú základným predpokladom stabilné a predvídateľné výdavky na obranu, tak aby ozbrojené sily Slovenskej republiky boli schopné adekvátne čeliť bezpečnostným hrozbám súčasného sveta a zároveň, aby sme boli platnou súčasťou Severoatlantickej aliancie, ktorá primárne túto bezpečnosť zaisťuje.
Netreba si ani zvlášť pripomínať, že naše ozbrojené sily nevyhnutne potrebujú investície na ich chod a ďalšiu modernizáciu. Nedostatočná záruka stability výdavkov na obranu môže vážne ohroziť plnenie plánov, ktoré súvisia s rozvojom slovenských ozbrojených síl. Treba spomenúť, že pre úspešné plánovanie je práve stabilný, predvídateľný výhľad dôležitý a pre vojenských plánovačov priam rozhodujúci.
Dôležitá je iste aj účelnosť a efektívnosť vynaloženia týchto prostriedkov. Očakávame, že v krátkom čase budú zverejnené jasné plány postupu pri modernizácii našich ozbrojených síl. Aké sily, aké prostriedky sú potrebné k tomu, aby naša obrana bola posilnená, dokázala byť dostatočne flexibilná a pripravená na adekvátnu odpoveď na bezpečnostné hrozby, ktoré dnešný neistý svet prináša a z ktorých niektoré som uviedol na začiatku.
Viac ako predtým sa zvyšuje tiež potreba kolektívnej súdržnosti spojencov. Spolu s ostatnými sme vyjadrili pripravenosť adekvátne navýšiť prostriedky na obranu. Teraz je čas, aby sme sa k takémuto záväzku v tomto volebnom období jasne prihlásili. Z týchto dôvodov predkladáme Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o nevyhnutnosti podpory obrany Slovenskej republiky. Považujeme za dôležité, aby najvyšší zákonodarný zbor Slovenskej republiky, ktorý rozhoduje okrem iného aj o štátnom rozpočte, deklaroval svoju pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu Slovenskej republiky, tak aby do konca VII. volebného obdobia, teda do roku 2020, dosiahli výšku 1,6 % hrubého domáceho produktu.
Rovnako považujeme za dôležité, aby Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila svoju podporu pripravovaným plánom na modernizáciu a rozvoj bezpečnostného systému Slovenskej republiky a ozbrojených síl a tiež, aby vyzvala vládu Slovenskej republiky, aby s Národnou radou pravidelne konzultovala tieto avizované plány rozvoja ozbrojených síl.
Toľko v krátkosti, toľko v krátkosti k obsahu deklarácie.
Chcel by som ďalej na tomto mieste zdôrazniť, aby som uviedol celkový kontext, v ktorom sa nachádzame a v ktorom deklaráciu prijímame, že medzinárodná situácia je v súčasnosti v mnohých ohľadoch priam alarmujúca, máme konflikt u nášho východného, vojenský konflikt u nášho východného suseda. Máme, a denne to vidíme na správach, prebúdzajúci sa Balkán, vnímame rozkladné tendencie v organizáciách, od ktorých odvíjame aj samotný základ našej existencie. A potom je tu aj neustávajúci migračný tlak, terorizmus a mnohé ďalšie hrozby, ktoré robia náš svet menej bezpečný, ako sa nám to ešte donedávna a povedzme aj v čase, keď sme vstupovali do Európskej únie alebo NATO, mohlo zdať.
Nedávno sme si pripomenuli výročie konca druhej svetovej vojny, znovu vidíme veľmi destabilizujúcu situáciu a vyzerá to, ako keby sme si nezobrali žiadne poučenie. Uspokojení pocitom relatívneho bezpečia dávali spojenci na európskom kontinente v posledných rokoch do obrany stále menej finančných prostriedkov. V čase nových ozbrojených konfliktov za hranicami NATO klesli výdavky európskych spojencov na obranu o takmer 5 % za ostatných desať rokov.
Parlament rozhoduje o štátnom rozpočte a teda aj o výdavkoch na obranu. Teraz je ten správny čas, aby sme ukázali pripravenosť garantovať zdroje na obranu v tomto volebnom období. Obrana musí byť v centre pozornosti, nemôžme len deklarovať, že bezpečnostné prostredie je nestabilné a s tendenciou zhoršovať sa alebo zhoršujúce sa.
Za seba chcem uviesť, že dôležitou súčasťou efektívneho vynakladania prostriedkov na obranu je tiež otázka, ako sa dokáže uplatniť medzinárodná spolupráca pri náročných a nákladných obranných projektoch. Medzinárodná spolupráca pri vyzbrojovaní je jednoducho trend, ktorý nesmieme opomínať. Naopak, musíme sa čo najviacej zapojiť do celého spektra možností a tak v konečnom dôsledku znížiť a zefektívniť výdaje na jednotlivé druhy techniky. Je to trend, s ktorým sa boríme všetky členské krajiny Európskej únie, a tu na Slovensku by sme mali si zobrať tiež poučenie. Veď napríklad analýzy európskych inštitúcií ukazujú, že v prípade zjednotenia obranného trhu v Únii by dochádzalo k šetreniu minimálne vo výške desiatok miliárd eur každoročne. Obrovské číslo, ktoré nesmie byť ignorované.
Úzka spolupráca v Európe v oblasti obrany je zároveň predpokladom formujúceho sa integračného jadra Európskej únie tam, kde podľa nás viacerých máme a chceme patriť. Verím, že toto bude mať aj vláda na pamäti. Som zároveň presvedčený, že medzinárodná spolupráca v oblasti modernizácie prináša benefity v efektívnejšom obstarávacom procese. Nástroje na spoločný postup už existujú, má ich tak Európska únia, má ich aj NATO a bola by veľká škoda a chyba tieto nástroje nevyužiť. Slovensko je odkázané aj v oblasti obrany byť dobrým a dôveryhodným spojencom. Tak ako je potrebné otázkam obrany a bezpečnosti venovať prioritné miesto vo všetkých štátoch Únie alebo NATO, rovnako je to dôležité aj na Slovensku. Musíme podporiť vlastnú obranu a to tak, aby sme boli nespochybniteľným článkom spolu s ostatnými spojencami.
Deklarácia je načasovaná tak, aby sme podporili vládu v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledovné roky, vyslali jasný signál, politický signál pred summitom NATO na konci mája a tiež dali jasný a stabilný výhľad, garanciu pre obranných plánovačov. Pre nich je stabilita zdrojov práve v čase zavádzania očakávaných nových projektov jednoducho nevyhnutnosť.
Preto by som vás chcel, vážené panie poslankyne, páni poslanci, požiadať o podporu tohto návrhu a to bez ohľadu na to, či sme práve v opozícii alebo podporujeme koalíciu. Je dôležité vedieť sa pozrieť za horizont politických šarvátok, pretože situácia, ktorej čelí, bude čeliť Slovensko aj celá Európa sa môže vyvinúť rôzne. Mali by sme prispieť, čo najviac prispieť pripravenosti nášho bezpečnostného sektora, našej obrany a našich ozbrojených síl. Som presvedčený, že v zásadných otázkach bezpečnosti a zahraničnopolitického ukotvenia by mala v politike na Slovensku panovať medzi nami zhoda, a verím, že to ukáže aj konečné hlasovanie o tomto návrhu deklarácie.
Ďakujem pekne, skončil som, pani predsedajúca.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 5. 2017 10:26 - 10:40 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, dámy, páni, dovoľte mi, aby som sa v stručnosti vyjadril k správe o plnení úloh zahraničnej európskej politiky, ale aj širšie k vnútropolitickému, zahraničnopolitickému kontextu, v ktorom je predkladaná. Za bežných okolností by tieto správy boli štandardným odpočtom hodnotenia práce ministerstva zahraničných vecí. Ale dnes by som práve rád pridal dôraz na kontext, na fakt, že prostredie, v ktorom fungujeme, žijeme, bezpečnostné prostredie sa vyznačuje veľkou nestabilitou a nepredvídateľnosťou. A táto nepredvídateľnosť je azda najväčšia za posledné desaťročia. Čas predkladania tejto správy alebo týchto správ nie je tak úplne štandardný. Preto aj mojich niekoľko poznámok bude nielen k samotnému hodnoteniu.
Stačí si pozrieť najvýznamnejšie udalosti z uplynulých mesiacov, ktorých výsledky čakal málokto. Voľby v USA, brexit, ktoré predznamenali nepredvídateľnosť politiky v nasledujúcom období. Voľby vo Francúzsku dopadli víťazstvom proeurópskeho kandidáta, ale výsledky populistov sú stále vysoké. V tomto kontexte prevádzka zahraničnej politiky narastá na význame viac ako kedykoľvek predtým, najmä pre štát našej veľkosti, našej polohy a našich geopolitických možností. Nie je to pekná predstava, ako asi by sme skončili bez pomoci kľúčových spojencov.
Často počúvame, že zahraničná politika je najmä o záujmoch. Najmä o záujmoch tých veľkých a mocných, pretože tých menších a nie tak silných nik vlastne nepočúva. Iní hovoria, že zahraničná politika musí byť primárne o hodnotách. Myslím, že oba prístupy sú správne. Ten prvý platí najmä pre svet bez pravidiel fungovania vzťahov, bez hodnôt a bez systému. Je jasné, že pre Slovensko ako krajinu s limitovanými možnosťami a obmedzenými zdrojmi je dôležité, aby zahraničná politika bola založená práve na dohodnutých pravidlách, na zdieľaných hodnotách a spojeneckých záväzkoch.
Dovolím si povedať, že hlas Slovenska nebol v zahraničnej a európskej politike nikdy silnejší, ako je tomu za posledných 15 rokov, za obdobie, odkedy sme sa stali členmi Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Tieto organizácie neprispeli k zmenšeniu, neprispeli k zmenšeniu významu Slovenska na zahraničnopolitickej scéne, ako sa to niektorí snažia falošne tvrdiť. Práve naopak, prispeli k historicky bezprecedentnému významu našej vlasti v európskej aj zahraničnej politike.
Ak som hovoril o nepredvídateľnosti, je tu ešte jeden závažný moment. Dodržiavanie pravidiel medzinárodného usporiadania platného po druhej svetovej vojne, medzi ktoré patrí aj neporušiteľnosť hraníc. Je pre nás dôležité, aby sme sa zasadzovali za fungovanie pravidiel. V súčasnosti však v priamom prenose sledujeme, ako pravidlá prestávajú byť rešpektované, čo je nebezpečné práve pre menšie štáty. V Európe sa také niečo ako na Ukrajine a Kryme od druhej svetovej vojny nestalo a nesmieme to v žiadnom prípade podceniť. Pretože ak prestanú platiť pravidlá, medzinárodný poriadok, ako ho poznáme dnes, sa veľmi rýchlo zrúti a malé štáty ako Slovensko sa stanú hračkou v rukách tých silnejších.
Spomeniem len tri základné okruhy otázok, na ktoré som presvedčený, že naša politika by mala vedieť už v krátkej budúcnosti odpovedať. Po prvé, je to otázka vnútroštátneho konsenzu o základných otázkach zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky. Po druhé, myslím, že ešte viac ako za posledných 15 rokov práve dnes budeme musieť rozvinúť diskusiu o kľúčových spojeneckých vzťahoch v rámci Európskej únie, v rámci NATO. A po tretie, je to oblasť vzťahov so susedmi, a najmä regionálneho zoskupenia známeho pod názvom V4.
K prvému bodu, teda k otázke vnútroštátneho konsenzu. Nezdieľam až taký optimizmus, ako pán kolega Droba pred chvíľou prezentoval, preto, pretože si pamätám, že v otázkach vzťahu k Európskej únii, Severoatlantickej aliancii dlhé roky panovala široká politická zhoda medzi koalíciou, opozíciou v širokom politickom spektre. Toto základné zameranie vlastne nik nespochybňoval. Po posledných voľbách sa ale situácia veľmi zmenila. Máme tu zrazu politikov, ktorí spochybňujú význam organizácií, ako je Európska únia, ako je NATO, pre náš národ. Myslel som, že diskusie, prečo je dôležité, aby sme patrili na západ aj ideovo, politicky, že to už máme vlastne za sebou. A tu niekde z minulosti prišli niektorí, ktorí tú diskusiu zaspali. Nie každý sa teší jednotnej Európe a sú sily, ktoré nás chcú v Európe znovu rozložiť na jednotlivé malé štátiky, na jednotlivé malé záujmy, ubrať jej politickú silu. Veď s menšími sa lepšie dohaduje. Nástroje tak účinne využívajúce voľné šírenie informácií a dezinformácií sú v mnohých štátoch kladené na úroveň mimoriadne vážnej bezpečnostnej hrozby. Preto chcem apelovať aj na našu vládu, aby sa týmito hrozbami zaoberala oveľa intenzívnejšie, ako tomu je doposiaľ.
V druhom okruhu otázok v rámci, vzťahy vo vnútri EÚ a NATO. Európska integrácia oslavuje desiatky rokov, 60 rokov svojej existencie a zároveň stojí aj pred zásadnou diskusiou o svojej budúcnosti. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Slovensko zatiaľ nemá na výber nič lepšie ako Európska únia. Len ťažko by sme hľadali asi krajinu tak vystavenú vonkajším vplyvom, ako je Slovensko. Tak otvorenú, ak chcete, a tak závislú od okolitého prostredia ekonomicky aj bezpečnostne. Sú chronicky známe údaje zo štatistiky, že celých 90 % nášho hrubého domáceho produktu produkuje vlastne export, že približne 70 % verejných investícií plynie z fondov EÚ, že 85 % nášho exportu ide do štátov Európskej únie a podobne. Nehovoriac o tom, že máme svoj hlas vo všetkých dôležitých európskych inštitúciách. Už sa o nás nerozhoduje v Berlíne a Moskve, ale spolupodieľame sa na budúcnosti Únie aj tým, aké postoje zaujmeme k najdôležitejším výzvam, ktoré nás tento rok budú čakať. Možno aj rozhodovanie o tom, či zostaneme v hlavnom integračnom jadre alebo opäť niekde na periférii.
Určite tiež treba podotknúť, že budúcnosť nemusí byť daná len tým, ako sa rozhodneme tu na Slovensku, aké scenáre si namaľujeme my. Bolo by však veľmi zlé, keby sme si túto situáciu komplikovali ešte viac vlastnými neuváženými krokmi. Chcem preto oceniť, že vláda sa pevne prihlásila k nášmu miestu v Európskej únii, že opakovane ústami ministra zahraničných vecí a v poslednom čase čoraz viac aj predsedu vlády ohlasuje náš záujem byť v centre diania, byť v integračnom jadre Únie. Samozrejme, že to nestačí. Samozrejme, že bude ešte veľa diskusií o jednotlivých politikách. Čo to v konečnom dôsledku bude znamenať, keď sa povie viacrýchlostná Európa? Je však dôležité, že na čele exekutívy stoja ľudia, ktorí vedia rozpoznať, že toto je náš skutočný národný záujem, že vedia, kde je sever. Napokon aj preto som sa; a napokon aj preto som podporil programové vyhlásenie tejto vlády.
So zahraničnou politikou je pevne spätá aj bezpečnostná politika. Zahraničná politika je doslova o všetkom, priamo súvisí s bezpečnostnou politikou a je osudovo zviazaná s existenciou štátu či národa. Napokon, v bezpečnostnej politike sa často uvádza, že takzvané mocenské vákuum neexistuje, pretože je okamžite vyplnené vplyvom alebo dosahom niektorého silnejšieho hráča. Som presvedčený, že každý, kto opätovne volá po takzvanej neutralite Slovenska, si je veľmi dobre vedomý, že takáto neexistuje. Že v skutočnosti volá po tom, aby sa Slovensko zaradilo pod vplyv niekoho silnejšieho, aby sme stratili vlastnú zahraničnú bezpečnostnú politiku.
Niet väčšieho garanta našich bezpečnostných záujmov v súčasnosti, ako je Severoatlantická aliancia. Podobne ako Európska únia po brexite, aj NATO po amerických voľbách stojí pred zásadnou diskusiou o svojom ďalšom osude. Je zrejmé, že Slovensko potrebuje viac investovať do vlastných ozbrojených síl a do ich vybavenia. Kvôli našej vlastnej bezpečnosti aj kvôli tomu, aby sme neoslabovali ostatných spojencov. Je preto potrebné venovať zvláštnu pozornosť práve rozvoju, modernizácii ozbrojených síl.
Domnievam sa, že je dôležité, aby zloženie parlamentu, ktoré má reálny dosah na to, ako budú vyzerať investície do našej obrany v najbližších rokoch, prejavilo svoju vôľu už teraz. Som preto rád, že už na tejto schôdzi prijmeme deklaráciu, ktorá bude znamenať záruky, že v Národnej rade nájde podporu navýšenie výdavkov do slovenských ozbrojených síl, do slovenskej obrany. Zároveň verím, že do budúcnosti bude slovenská vláda podporovať čo najväčšiu kooperáciu v oblasti obrany. Znamená to využiť všetky nástroje, ktoré sa ponúkajú či v Európskej únii, alebo NATO, aby tieto zvýšené výdavky boli zároveň čo najefektívnejšie využité. Európa môže byť silná, keď bude užšie a bližšie spolupracovať. A je to aj v našom silnom záujme. Veď expertné analýzy hovoria, že vytvorením spoločného obranného trhu v rámci Únie sa dokážu ušetriť desiatky miliárd eur kaž-do-roč-ne, aj našich, teda slovenských eur.
Napokon obrana a spolupráca je čoraz častejšie témou vrcholových stretnutí v európskej politike a je to oblasť, ktorá bude predurčovať osud ďalšej európskej integrácie a podľa môjho názoru by sme nemali ostať stranou. To ako spomínal pán kolega Šebej, že treba asi dobudovať Európsku úniu najmä na troch pilieroch: Ten jeden pilier predstavoval spoločný trh, druhý spoločná mena, tretí Schengen. Ja by som k tomu skromne poznamenal, že otázka spoločného obranného trhu je mimoriadne dôležitá, aktuálna a predpokladám, že bude čoskoro na stole, a verím, že aj na Slovensku.
V súvislosti s ďalšou budúcnosťou Európskej únie, NATO sú dôležité vzťahy s našimi najbližšími susedmi. Tu sa krátko pristavím, pretože nás čaká síce diskusia, tie veľké debaty o Európskej únii, o NATO, ale bude nás čakať, myslím, aj diskusia o budúcnosti regionálneho zoskupenia nazvaného V4. Iste to nie je prekonaný koncept. Susedské vzťahy sú mimoriadne dôležité. Stále je mimoriadne veľa otázok, ktoré má zmysel koordinovať a radiť sa a presadzovať, aké záujmy, a práve toto regionálne zoskupenie určite predstavuje užitočnú platformu. Domnievam sa však, že treba minimálne podotknúť, že istá opatrnosť je tu na mieste. Treba si totiž dávať pozor, aby sme uprednostnením nejakého typu regionálnej spolupráce nepoškodili svoje záujmy naviazané na integračné jadro Európy.
Ďalej by som v tomto momente asi nerád rozvádzal túto tému, ale chcel som na to upozorniť. Myslím, že je dôležité, že na tento moment práve teraz poukázať, a som rád, že aj v tejto oblasti môžme skôr vidieť trpezlivú nebombastickú prácu našej diplomacie. Jeden skúsený slovenský diplomat nedávno povedal vetu, ktorá ma veľmi zaujala a tou by som chcel aj ukončiť moje vystúpenie a zacitujem ju asi tak, že nemôžme si dovoliť diskusiu, kam chceme patriť, toto už nie je v záujme krajiny, nášho štátu. Koniec citátu. A v dobe nejasností, rozkývania všetkých naokolo je dobré mať pevné zástoje a presvedčenia a to platí tak pre nás aj pre našich susedov. Tak sa skúsme konečne zase aspoň na zásadných otázkach zhodnúť, držať líniu a presadiť národné záujmy, ktoré sú, verím, pre všetkých nás posvätné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2. 2. 2017 10:00 - 10:02 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Aj ja ďakujem pánovi poslancovi za príspevok, ktorým sa podľa môjho názoru snaží hľadať takú stratenú zhodu v týchto otázkach, v tejto slovutnej Národnej rade. Áno, je to vždy citlivá otázka, keď tento parlament rozhoduje o vysielaní vojakov mimo nášho územia, mimo našej vlasti. Doteraz vždy panoval ale široký konsenzus, že je to dôležité, že je to potrebné, že je potrebné posilniť pocit aj u našich menších spojencov, že nie sú sami, keď sa cítia ohrození. Je to teraz možno skôr symbolika, ale mimoriadne dôležitá, a to nie pre nás, ale pre krajinu, do ktorej tento náš malý kontingent vojakov práve má odísť. Najmä pre malý štát typu Lotyšska je to obrovská symbolika, ktorá posilňuje vedomie, že nie sú sami, keď sa cítia ohrození. Práve od nás sa očakáva empatia a očakával by som ich takúto empatiu, takéto pochopenie a porozumenie od všetkých tých, ktorí si hovoria národovci, pre podobne malý národ alebo podobne veľký národ, ktorý sa cíti v ohrození, a to veľkým susedom.
Poznám mnohých či politikov, alebo ľudí, ktorí sa venujú verejnému životu v Lotyšsku a ktorí prosia, žiadajú, aby sme ich nenechali v tom samotných. Lebo sa cítia ohrození. A rovnako aj my očakávame, že súc v obrannej aliancii, nebudeme osamotení, ak by sme to niekedy potrebovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1. 12. 2016 9:34 - 9:36 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Áno, pán poslanec, ja patrím do tej kategórie ľudí, pre ktorých je tento návrh zákona jasný a zrozumiteľný, pretože podľa môjho názoru sa netreba do detailov vyznať v problematike fungovania vysokých škôl, aby sa odpovedalo na tie dve vaše zásadné otázky, a to prvé, že prečo sa to týka práve verejných vysokých škôl. No pretože sú to verejné prostriedky a si myslím, že tu je evidentný verejný záujem, aby sa tým zaoberalo aj na úrovni, na ktorej sa to zaoberať má, a teda aj na úrovni parlamentu.
No a po druhé, keby asi k takým prípadom nedochádzalo, teda ku kumulácii funkcii, tak by takáto novela zákona zrejme ani v parlamente nebola. Ja to považujem za príspevok k prehľadnejšiemu riadeniu vysokých škôl. A zároveň je evidentné, že ak niekto zastáva dve funkcie, pričom jedna z nich je podriadená tej druhej, to sa nedá nazvať inak ako konflikt záujmov. A ten snáď nebudeme nikto z nás obhajovať, pán kolega.
Ja si cením príspevok pani poslankyne ako príspevok k lepším vysokým školám, ako vysokým školám, kde sú prehľadnejšie väzby, ako príspevok k rozhýbaniu stojacích vôd našich vysokých škôl, ktoré najmä na funkcionárskej úrovni často slúžia ako odkladište pre zberateľov funkcií. Kde nepúšťajú do riadenia vedenia mladých, zanietených, ktorí prinesú novinky, modernizáciu a nielen na technologickej úrovni našich vysokých škôl, pretože to iste potrebné je.
Naše školy fungujú tak, že stagnujú v porovnaní s inými, v porovnaní so svetom, nehýbu sa vpred. Potrebujeme to zmeniť a toto považujem za dobrý príspevok správnym smerom. Nemusí to byť zásadná zmena, ale je to malý dobrý krok a správnym... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 6. 2016 15:08 - 15:10 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ja som čakal na vystúpenie opozičného politika, pretože aj keď nás všeličo môže názorovo rozdeľovať, slovenská politická scéna sa mohla donedávna hrdiť tým, že napriek rôznym rozporným otázkam boli dve oblasti, na ktorých sa dokázali slovenskí politici dohodnúť a zhodnúť. Prvá bola oblasť zahraničnej politiky a druhá oblasť bezpečnostnej politiky. Každý si totiž uvedomoval, že pre osud malého národa v strede Európy je nevyhnutná zhoda v týchto životných otázkach a že potrebujeme silných spojencov, že chiméra neutrality je cestou k neslobode a cestou k slabosti. V posledných rokoch však vidíme obrovskú snahu jednej akože veľmoci o prienik svojich záujmov do verejnej mienky a politiky. Podarilo sa. Diverzia funguje a, žiaľ, už aj u nás. Rozdeliť a pokúsiť sa panovať. Vstup do Aliancie aj pre nás znamenal stabilitu, výhľad na ako-takú perspektívu. Nechať krajinu napospas? Veď nech si robia, čo chcú a čo vedia, nech si bezpečnosť zaručujú sami? Aj to je riešenie. Len treba vedieť, že toto riešenie nebude v prospech krajiny, ktorá sama požiadala o takéto členstvo. Treba vedieť aj to, že vynechať krajiny na Balkáne, nedať im západnú perspektívu, by znamenalo ďalšiu destabilizáciu celého regiónu. A áno, západná perspektíva znamená víziu prosperity pre občanov, obyvateľov aj tejto krajiny, o ktorej diskutujeme dnes.
Rozvrat, vieme, že aj to je v záujme niekoho, len vieme aj toľko, že to iste nie je v záujme nás Slovákov a Slovenska ako takého.
A ďakujem, pán poslanec, za vaše vystúpenie, ktoré bolo takým exkurzom aj dejepisným, aby ste nám pripomenuli niekoľké, niektoré významné fakty.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26. 4. 2016 17:42 - 17:44 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, zaujala ma najmä tá časť vášho príhovoru, ktorá zdôrazňovala prienik programov koalície. Jasné, sám si viem predstaviť koherentnejšie zoskupenie v zmysle aj ideológie, aj programu. Ale predstavy každého jedného z nás musia ustúpiť realite. A realita je zjavná. Ľudia rozdali hlasy alebo karty tak, že zostavenie inej vlády, ktorá by bola stabilná, proeurópska, jednoducho nebola možná. Preto kľúčovým slovom sa stáva slovo kompromis. Áno, nemusí byť táto zostava ideálna, ani program nemusí byť stopercentný pre každého z nás. Vidno však, a to aj z vášho príhovoru, obrovskú ambíciu posunúť v mnohých oblastiach Slovensko dopredu. Pre mňa osobne aj vaša oblasť justície, spravodlivosti a rovnako aj jednoznačný odkaz v oblasti zahraničnej politiky je pre mňa istým benchmarkom tejto vlády s bonusom toho, že viaceré opatrenia v oblasti bezpečnosti, ktoré sme spolu roky presadzovali, dostali priestor už v tomto programovom vyhlásení tejto vlády.
Takže vedomý si toho, že neexistuje čarovný prútik k vyriešeniu všetkých problémov, ako to tu počúvame, hlásim sa aj ja k prístupu, ktorý je dnes jediný možný. Krok po kroku zlepšiť systém pre lepšie fungovanie tohto štátu a k tomu smeroval aj váš príhovor, za ktorý vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 4. 2016 16:59 - 17:01 hod.

Martin Fedor Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Mňa upútal práve ten obrovský rozdiel v predstavení toho názoru k programovému vyhláseniu vlády, ktoré sme počúvali v predchádzajúcich dňoch a ako sme to teraz počuli od pani poslankyne, pretože počúvali sme doteraz viac či menej príhovory na osobné témy a tento príhovor mňa osobne upútal práve tým, že bol vecný a bol odborný. Vieme, že je veľa nespravodlivosti práve v sociálnej sfére, na niektoré z nich pani poslankyňa dôsledne upozornila, ale ostáva aj dúfať, že práve pani poslankyňa sa nedá odradiť a s rovnakým zanietením sa bude venovať oblasti sociálnych vecí. A ako ju poznám, okrem popisu neuspokojivého stavu v tejto oblasti, tak bude sa venovať aj konkrétnym riešeniam, pretože viem, že okrem teoretického rozmeru má pani poslankyňa skúsenosti – a bohaté skúsenosti – z terénu, práve skúsenosti od ľudí, ktorí si sociálnu pomoc vyžadujú od štátu. A verím, že práve jej návrhy budú v tejto oblasti mimoriadnym prínosom.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>