Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.10.2017 o 9:55 hod.

Ing.

Augustín Hambálek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 9:55 - 9:56 hod.

Augustín Hambálek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského výboru uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetného zákona vráteného pánom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.
Vrátený zákon bol rozhodnutím predsedu Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba výbory prerokovali zákon v určenej lehote. Ako je to uvedené v časti III spoločnej správy, ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 290 odporúčal schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny svojím uznesením č. 65 taktiež odporúčal schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení.
Pripomienky pána prezidenta sú uvedené v druhej časti spoločnej správy.
Vychádzajúc z uvedených uznesení výborov, gestorský výbor odporúča hlasovať o prezidentových pripomienkach v bodoch 1 až 4 spoločne a tieto neschváliť. Gestorský výbor odporúča schváliť zákon ako celok v pôvodnom znení.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2017 10:44 - 10:45 hod.

Augustín Hambálek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, z poverenia gestorského výboru uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa v znení neskorších predpisov (tlač 598).
Uvedený návrh zákona bol uznesením Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Určené výbory návrh zákona prerokovali nasledovne. Ústavnoprávny výbor vyjadril súhlas s návrhom a odporúčal Národnej rade schváliť ho s pripomienkami. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny k zákonu neprijal uznesenie, nakoľko žiadny z predložených návrhov na uznesenie nezískal potrebnú podporu poslancov výboru.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesenia ústavnoprávneho výboru, sú uvedené v časti IV, časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o tých šiestich, o týchto šiestich návrhoch hlasovať spoločne a odporúča ich schváliť. Zároveň odporúča zákon ako celok schváliť v znení pripomienok uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 62 z 5. septembra 2017.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

14.6.2017 12:01 - 12:02 hod.

Augustín Hambálek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku predkladám v prvom čítaní informáciu k uvedenému poslaneckého návrhu zákona, tlač 598.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou uvedeného návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 616 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor. Odporúčam, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor do 31. augusta a gestorský výbor do 5. septembra 2017.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 14:05 - 14:07 hod.

Augustín Hambálek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, určite nechcem spochybňovať váš zámer, samozrejme, ten je dobrý, veľa ľudí je odkázaných na tie peniaze, ale môžeme sa baviť o výške pokuty, samozrejme, ale postaviť to na tom, že občan nestihol alebo opomenul, viete, to je dosť závažná povinnosť, technický stav, už vzhľadom aj na ten vek vozidiel, ktorý sme tu povedali, že ak behá po cestách veľa takýchto áut, ktoré ten technický stav nemajú dobrý a ešte aj opomenú povinnosť a opomenúť ju len tak jednoducho, ani by som to nepokladal, že to je normálne, lebo tú povinnosť nosíte dennodenne u seba medzi dokladmi, ktoré potrebujete na jazdu. Tam máte jasné termíny, dokedy vám platí STK, dokedy vám platí technická kontrola, takže túto povinnosť by som až tak nezjednodušoval, lebo je to vážna vec, nemať v poriadku technický stav svojho vozidla.
Ale opakujem, o výške pokuty je možné sa baviť, lebo zase 160 eur nie je tak málo, hej. Ale vzhľadom na tú povinnosť, za ktorú sa to ukladá, tak sa o tom môžeme baviť, lebo máme v rôznych oblastiach života celú škálu sadzobníkov pokút od - do a tiež by sme mohli povedať, že sú vysoké alebo nízke, ale práve v tomto, v tejto oblasti technického stavu je to dosť vážny problém.
Takže výška pokuty áno, je možné to riešiť, ale nedával by som to, že opomenul alebo nestihol dokonca. Päťkrát za život, ste sám povedal, že tá povinnosť existuje, tak päťkrát za život a mať to každý deň u seba, takže to by si mohol poznačiť každý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 12:07 - 12:09 hod.

Augustín Hambálek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No určite v niektorých rodinách si prilepšia tými príplatkami, ktoré dostanú za odpracované sviatky, ale myslím si, že na konci dňa v tom, v tom zúčtovaní určite pre tú rodinu bude ďaleko výhodnejšie, keď bude môcť ten sviatok stráviť spoločne a oželie aj možno tie peniaze, lebo ten efekt bude ďaleko lepší. Ale nie to som chcel povedať.
Chcel by som pri tomto zákone poukázať aj na iný problém, ktorý sa vyskytuje a nebol tu tak moc prejednávaný ani pri Zákonníku práce, a to je, že tieto sviatky alebo toto voľno, ktoré zamestnanci budú čerpať, bude patriť k jedným z mála dní, kedy skutočne budú môcť počítať, že to voľno dostanú a budú si ho môcť naplánovať, ako ho slobodne strávia so svojimi rodinami. Hovorím to preto, lebo ten problém je, že podľa Zákonníka práce môžu zamestnanci si naplánovať určitú časť dovolenky, ktorú strávia podľa svojich plánov, hej, ale toto sa v praxi takisto v reťazcoch nedodržuje. Dovolenkou disponuje zamestnávateľ veľakrát v celej miere a rozhoduje podľa svojich potrieb, ako ten zamestnanec tú dovolenku môže, môže čerpať a veľakrát zamestnanec dve tretiny svojej dovolenky strávi v tzv. hluchých mesiacoch a v zime alebo v lete, kedy by mohol s tou rodinou ísť na dovolenku a užiť si ju, tak zamestnávateľ mu ju nepodpíše, lebo ho pošle na dovolenku v marci, v januári a v tých hluchých obdobiach.
Takže aj pre tento fakt vítam tento návrh zákona, kde skutočne tí ľudia budú môcť podľa vlastných predstáv naplánovať aspoň to voľno, ktoré im tento zákon garantuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.10.2016 16:06 - 16:08 hod.

Augustín Hambálek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, pán poslanec, aby som reagoval na vás, ale možnože to bude podnet aj pre navrhovateľa, ja sa dopredu ospravedlňujem, ak sa to bude prelínať. Hovoril ste vo svojom príspevku, že národ dospieva, je to rozumný začiatok. No možnože je to súhlas, uvidíme, čo prinesie prax. A povedal ste aj to, že keď do niekoho vrazíme bicyklom, nie je to také fatálne, ako keď používame automobil, ktorý sa dá nazvať zbraňou. Ale ja sa teraz pýtam možno vás a možno aj pána predkladateľa, ako sa bude posudzovať teda tá kombinácia, keď sa ten bicykel zrazí s autom, ten vodič bude mať 0, ten cyklista bude mať 0,5 a vieme dobre, že na každý organizmus alkohol vplýva úplne inak. Niekto pri 0,5 proste vyvádza už dosť a niekto, kto má jedno promile, je vcelku normálny. Takže a, alebo žiadne promile. To znamená, že; nie, teraz vážne. Stane sa dopravná nehoda, možnože s fatálnym následkom, cyklista bude mať vypité, vodič 0, ako sa to bude... Možnože nerozumiem, nechám si to rád vysvetliť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>