Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18. 10. 2017 o 11:26 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 11:26 - 11:27 hod.

Eugen Jurzyca
Ďakujem pekne aj Anke Zemanovej za dobré vystúpenie. Chcem povedať, ale to, možno si ešte ty Anka to mohla tiež povedať, že nový minister školstva má strašne veľa roboty a jeho čas je vzácny a drahý a nemyslím si, že je dobré, keď minister školstva chodí otvárať rozpravu z iných oblastí. Vo vláde býva viacero ministrov, ktorých čas je lacnejší. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 18:26 - 18:28 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani predsedajúca. Podľa mňa veľmi dobré vystúpenie pani poslankyňa Jurinová. Páčila sa mi aj tá prvá vložka, ktorá sa týkala zdôvodnenia prečo sa zrejme obrátite alebo obrátime na ústavný súd a veľmi dobrá bola aj tá časť, ktorá hovorila o neudržateľnosti tohto spôsobu valorizácie z hľadiska verejných financií. Medzičasom, odkedy tento návrh vznikol, tak rada pre rozpočtovú zodpovednosť vydala svoje stanovisko. Zverejnila ho a vyplýva z neho okrem iného, že dôjde k zaťaženiu do roku 25, k zaťaženiu verejných financií asi o 1 miliardu eur. No teda ak rada a analytici ekonomickí rátajú s tým, že v 20-tom sa vymenia vlády a nejaká vláda bude schopná napraviť tieto kroky a povedzme šetriť na dôchodcoch, tak to si myslím, že sa nestane. Čiže rovno už po tomto zákone môže Rada pre rozpočtovú zodpovednosť prerátať udržateľnosť verejných financií dlhodobo a môžeme rovno začať tlačiť túto vládu, aby šetrila niekde inde 250 miliónov ročne a posledná poznámočka sa týka troška teraz odbočím úlohy ekonómov v spoločnosti väčšina ekonómov vníma svoju úlohu tak, že sa snaží ľuďom zabezpečiť to, čo ľudia chcú, za čo najnižšie náklady. Čiže celkom humánny cieľ ja myslím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2017 18:41 - 18:43 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Dobrý podvečer. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, rozumiem tomu účelu, súčasne mám pocit, že ten počet ľudí, ktorí budú mať podľa tejto novely by mali právo na bezplatný účet by teda razantne narástol, upozorňujem na to.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. 
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 24. novembra 2017 a gestorský výbor do 27. novembra 2017. 
Pani predsedajúca prosím otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 16:17 - 16:18 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, citujem vety s odpovedí ministerstva financií predkladateľom, začiatok citátu: "V nadväznosti na vašu žiadosť zo dňa 22. septembra 2017 o vypracovanie stanovisko vám oznamujeme, že sekcia rozpočtovej politiky sa nestotožňuje s konštatovaním že predkladaný návrh zákona nemá dopad na rozpočet verejnej správy. Podľa nášho názoru predmetný návrh zakladá vplyv na rozpočet verejnej správy". Koniec citátu. No v tejto súvislosti by som sa chcel opýtať, na niečo, čo neviem, či to patrí do čl. 1 alebo 2, a či teda správne reagujem na rpedrečníka, či tam niečo nechýba v tej dôvodovej správe alebo aj prekladacích rečiach o tom, aký bude ten dopad na verejné financie, lebo neodznelo to ani som to nenašiel v dôvodovej správe ale ministerstvo financií hovorí, že nejaký dopad bude, čiže ja osobne by som potreboval vysvetlenie k tomu, prečo si to myslí ministerstvo financií.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 15:31 - 15:32 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým trom poslancom a poslankyni a dvom poslancom za faktické pripomienky. Anka Zemanová environmentálna poznámka, priznám sa, že pre mňa z najťažších faktických poznámok aké som počul a budem musieť za tebou ísť osobne a pomalšie si to vypočuť čo si hovorila. Ale verím, že, že máš pravdu. ďakujem Edovi Hegerovi samozrejme a pán predseda Kamenický áno, potvrdzujem, že ani ja si nemyslím, že vláda to tlačí k 100 % ale použil som tie čísla len preto, aby sa ľahšie počítalo, takže a inak sú vlastne s tými ostatnými faktami, ktoré boli uvedené. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 15:24 - 15:27 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
... a teraz ten posledný príklad sa bude týkať témy, ktorá tu bola diskutovaná, ide o to, že nám klesá hrubý dlh aj Edo Heger a myslím aj Ondro Dostál hovorili o tom, že, že nám klesá v dôsledku jednorazových opatrení a k tomuto poviem príklad. Ono to je tak, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila graf, ktorý ukazuje, že nebyť tých jednorazových opatrení a vysvetlím ďalej čo to je, tak by nám v roku 2014 narástol dlh o 2,1 % , v 2015 o 0,7, v 2016 o 0,2 a v 2017 o 0,2 %. Čiže, nebyť tých jednorazových opatrení tak by nám hrubý dlh rástol. No a teraz ten príklad. Zjednodušene je to tak ako keď taxikár má dlh povedzme 100 tisíc eur a má problémy sa ho splácať, má problémy ho splácať. A teraz sa poradí s nejakým expertom a ten mu povie, že musí chodiť na lacnejšie večere a na tuzemské dovolenky iba a podobne a má si nájsť nejakú bonitnejšiu klientelu. No taxikár sa ale rozhodne, že, že to skúsi jednorazovými opatreniami, to znamená predá navigáciu, predá náhradné kolesá a zoberie peniaze z účtu kde ich mal odložené na penziu a možno na pohreb zoberiete peniaze a peniaze z tej predanej navigácie a zníži si dlh zo 100 tisíc na 90, ale na konci bude mať namiesto 90 tisíc dlh bude mať 92. To znamená, že on hospodáril deficitne, že iba jednorazovými opatreniami si znížil ten dlh a to nie je udržateľný spôsob, lebo raz predá celý taxík a nebude sa mať čím živiť. Takže, tie jednorazové opatrenia nemôžme považovať za niečo čo umožňuje znižovať dlh udržateľným spôsobom a to chceme práve dosiahnuť teda, aby bol znížený udržateľný spôsobom. Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 15:19 - 15:27 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ešte raz dobrý deň dámy a páni. Ďakujem osobitne tým, ktorí mali iný program a ostali tu vrátane pána predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť len v dôsledku toho, že som sa prihlásil do ústnej rozpravy. Verím, že nebudete až tak strašne ľutovať a že ste si teda ten program doteraz užili. Chcel by som jednak pripojiť sa k slovám Eda Hegera k úlohe Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Potom poviem takú jednu faktickú pripomienku, poznámku a potom ešte budem mať dve také poznámky alebo príklady, ktoré sa týkajú diskutovanej problematiky. Takže ja už som tu minulý rok hovoril, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zohrala významnú úlohu v našej spoločnosti a že sa jej podarilo a darí držať tie pozície nezávislosti, čo je niekedy naozaj veľmi ťažké. Osobitne ma teší aj Edo Heger, ktorý predsa len je môj kolega, ale o niečo mladší, že teda aj tá mladšia generácia to vníma takto, pretože nie každý zažil ešte tie časy, kedy vláda myslím, že to bola určite to bola Mečiarova vláda, ktorá zobrala záruky za štátne podniky, za súkromné podniky v obrovských miliardách a tie sa potom prejavili tak, že narástol verejný dlh. Odvtedy sme prešli veľký kus a veľkú cestu a bolo to vidno pri vzniku rôznych tých výborov pre daňové prognózy a podobne. Čiže menila sa situácia k lepšiemu. Mladší si možno tie hrozné časy nepamätajú, ale je dôležitý odkaz, že takéto inštitúcie majú veľký význam, aby bránili Slovensko pred nárastom dlhu, tak. Teraz tá faktická. Chvíľku sa hovorilo o tom, že kedy bol sľúbený prvý vyrovnaný rozpočet. Mne to vychádza tak, že v roku 2015 v rozpočte na rok 2016 a ďalšie dva roky bol sľúbený vyrovnaný rozpočet na rok 2018 a teraz tie dva príklady, ktoré boli diskutované aj tu a aj v médiách sa o nich hovorí, ale spomenul som si, že do toho poďakovania prepáčte, musím ešte povedať, že jedna z kľúčových vecí, o ktorých sa menej hovorí je to, že Rada pracuje s princípom čistého bohatstva. Teraz ste dva, tie dva príklady. Veľa sa hovorí o tom, že požičiavame si lacno peniaze dokonca za mínusoví úrok. No tak si požičajme viac, preboha, keď je to za 0 %, tak aký je problém? Tak tu treba povedať, že my až tak veľmi nevraciame peniaze. Ten úver sa evolvuje a dlhopisy tzv. maturujú. Ony raz skončia a nahradia sa ďalším úverom a povedzme, že to bude o pár rokov, že vtedy budeme mať hrubý domáci produkt 100 miliárd eur a povedzme, že necháme, keďže máme lacné nízke úroky, že necháme vyrásť ten dlh na 100 % HDP, čiže aj dlh bude 100 miliárd a potom sa stane, lebo snáď nikto neverí, že budeme žiť vo svete s mínusovými úrokmi. Snáď nikto tomuto neverí. Čiže potom sa stane, že ECB a ďalšie banky dosiahnú svoj cieľ a 2 % infláciu. Úroky narastú a potom budeme musieť ten lacný dlh nahradiť drahým dlhom a toto by sme nezvládli. Pretože ak v tom čase budeme mať 1 %, 1 % priemerný úrok na požičané peniaze, tak to bude miliarda a zrazu to budú možno v priebehu pár rokov možno by nám to naskočilo, keby sme teraz nechali rásť ten dlh. By nám to naskočilo trebárs na 3 alebo 4 miliardy. No a to už sú veľké rozdiely mať 2 - 3 miliardy alebo ich nemať. Čiže toto je jeden z dôvodov prečo nemôžeme zvyšovať dlhy aj napriek tomu, že alebo pretože sú nízke úroky. No a teraz ten posledný príklad sa bude týkať témy, ktorá tu bola diskutovaná. Ide o to, že nám klesá hrubý dlh, ale aj Edo Heger a myslím aj Ondro Dostál...

=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11. 10. 2017 9:18 - 9:26 hod.

Eugen Jurzyca
 

Vystúpenie v rozprave 11. 10. 2017 9:02 - 9:10 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Dobré ráno, dámy a páni, dovoľte, aby som krátko pohovoril a potom predložil jeden z dvojičky zákonov, ktorých cieľom je znížiť na Slovensku byrokraciu. Nebude to revolúcia, bude to prvý krok, ale zbytočná byrokracia, tú mám na mysli. Zbytočná administratíva je ako burina, zarastá nám ekonomiku a spoločnosť a vytvára náklady, ktoré by sme tu nemuseli byť. Krátko len poviem, že, samozrejme, nám to znižuje mzdy v ekonomike, znižuje to dôchodky. Máme menej peňazí na sociálnu sieť, musíme platiť vyššie dane a tak ďalej a tak ďalej.
Nejdem predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý spraví v tomto smere svet dokonalý, ale pozmeňujúci návrh, ktorý je prvým krokom. Ktorý, ak sa príjme, tak to bude precedens, ktorý ukáže, že – a teraz idem do konkrétnosti –, že z povinnosti predkladať na úradoch výpisy z obchodných registrov, zo živnostenských registrov sa dajú odstraňovať, resp. ľudia ich nebudú musieť nosiť a robiť tak poštárov medzi orgánmi verejnej správy a tými orgánmi, ktoré takýto výpis vyžadujú. Budú to teda dva pozmeňujúce návrhy. Jeden bude predložený teraz v tlači 657 pri zákone o finančnom sprostredkovaní a druhý pri zákone o bankách. Je to tak preto, že jedným pozmeňujúcim návrhom rušíme povinnosti v dvoch prípadoch predkladať ten výpis z obchodného registra, a to v prípade, oba prípady sa týkajú Národnej banky Slovenska. Mimochodom, týchto prípadov, ktoré máme vo verejnej správe, je asi 150 celkovo a nachádzajú sa približne v sedemdesiatich zákonoch. To všetko, ak sa podarí dnešný pozmeňujúci prijať, to všetko bude treba v budúcnosti urobiť.
Chcel by som ešte na úvod poďakovať, poďakovať k spolupráci pánovi ministrovi a členom finančného výboru, ktorí pomohli dopracovať spolu, samozrejme, s ľuďmi z ministerstva financií to finálne znenie oboch predkladaných pozmeňujúcich návrhov. Keby to tak bolo o niečo častejšie, mohli by sme sa posúvať, verím, že rýchlejšie dopredu.
Ešte chcem poznamenať, že tu nejde o to, aby sa odľahčil občan a zaťažil štát. Tu ide o to, prijať systém, ktorý je efektívnejší. Jednoducho komunikácia a, tak ako to navrhujeme, elektronická komunikácia medzi dvoma orgánmi verejnej správy musí byť lacnejšia než situácia, keď jeden orgán vyšle občana na aute alebo na bicykli navštíviť obchodný register a zavolá ho späť s tým výpisom z obchodného registra v taške. To je úplne jasné. Musí to byť efektívnejšie a je dobré, že sme našli takýto konsenzus na takejto zmene.
Prečítam teda ten pozmeňujúci návrh. Ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena Jurzycu, Jany Kiššovej, Ľubomíra Galka, Jozefa Rajtára, Ladislava Kamenického, Ľubomíra Petráka, Irén Sárközy a Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 657).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 657).
1. K čl. I bodu 30
V čl. I. bode 30 v § 14 ods. 9 sa slová "výpis z obchodného registra" nahrádzajú slovami "informáciu".
Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava ustanovenia § 14 ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve tak, aby samotní finanční agenti a finanční poradcovia na účely ich zápisu do registra a podregistrov finančných agentov a finančných poradcov už nemuseli Národnej banke Slovenska predkladať výpis z obchodného registra, pretože súbežným pozmeňovacím návrhom k parlamentnej tlači 647 sa navrhuje úprava § 3 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorou sa vytvárajú legislatívne predpoklady na využívanie oficiálnych údajov a iných informácií a podkladov Národnou bankou Slovenska na účely dohľadu prostredníctvom elektronických prostriedkov priamo z relevantných informačných systémov, predovšetkým priamo z obchodného registra, ktorý obsahuje celý rad relevantných informácií aj pre výkon dohľadu vo vzťahu k samostatným finančným agentom a finančným poradcom.
2. K čl. I bodu 54.
V čl. I bode 54 v § 22a ods. 7 písm. b) znie:
"b) označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania, vrátane uvedenia registračnej alebo evidenčnej značky alebo čísla, pod ktorým je poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania zapísaný do tohto registra alebo evidencie".
Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava znenia § 22 ods. 7 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve tak, aby poskytovatelia osobitného finančného vzdelávania predkladali Národnej banke Slovenska také údaje, ktoré sa musia štandardne uvádzať aj v ich dokumentácii podľa § 3a Obchodného zákonníka, a aby už nemuseli Národnej banke Slovenska predkladať výpis obchodného registra. Súbežným pozmeňovacím návrhom k parlamentnej tlači 647 sa totiž navrhuje úprava § 3 ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorou sa vytvárajú legislatívne predpoklady na využívanie oficiálnych údajov a iných informácií a podkladov Národnou bankou Slovenska na účely dohľadu prostredníctvom elektronických prostriedkov priamo z relevantných informačných systémov, predovšetkým priamo z obchodného registra, ktorý obsahuje celý rad relevantných informácií aj pre výkon dohľadu vo vzťahu k poskytovateľom osobitného finančného vzdelávania.
Takže ďakujem pekne za pozornosť. Verím, že tento pozmeňujúci návrh, tak ako aj ten druhý, ktorý príde v zákone o bankách, majú šancu na prijatie. Ešte raz ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 10. 2017 18:49 - 18:51 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Dobrý podvečer, dámy a páni, vystúpim len krátko. A síce k tomu, že podľa predkladaného návrhu zákona sa obmedzí vstup na trh malým distribútorom. Nehovorím, že obmedzenie vstupu na trh musí byť vždy zlé, môže byť niečím vyvážené. V tomto prípade je to pomerne razantné obmedzenie. Videli sme také v minulosti aj v Českej republike, kde musel zasahovať Ústavný súd. Na výbore sme o tom hovorili podrobne, nebudem to tu všetko pripomínať alebo otvárať. Každopádne hovorili sme aj o tom, ja som o tom určite hovoril, že v takýchto prípadoch by predkladateľ mal argumentovať v tom zmysle, že by priniesol dáta a ich analýzy, ktoré ukazujú, že treba takýto zásah urobiť. Čiže argumenty, ktoré vyvažujú negatívny vplyv obmedzenia vstupu na trh. A takéto argumenty a dáta neodzneli, neodzneli na výbore a podľa mňa neodzneli ani dnes v pléne.
To znamená, ak teda tí malí distribútori naozaj častejšie, oveľa častejšie porušujú predpisy a neplatia dane, tak ako poslanec Národnej rady by som potreboval, ak nie dôkaz, tak aspoň verejné vyhlásenie zodpovedných ľudí, že naozaj takýto jav existuje, pretože ak ho nemám, tak mi je ťažko hlasovať za takéto obmedzenie, razantné obmedzenie vstupu na trh. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis