Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2018 o 9:38 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2018 9:38 - 9:40 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Podrobná rozprava ako vždy, Anka Zemanová. Možno by som ešte podčiarkol jeden rozmer. Fond má hospodáriť s pôdou čo najefektívnejšie, my by sme to mali kontrolovať, a teda z tohto pohľadu mám poznámku, že z hľadiska štruktúry by mali byť podľa mňa dve veci inak. Tak, aby sme rozumeli z tej správy, aké sú hlavné prekážky efektívnejšieho hospodárenia s pôdou, čo, ako ich fond odstraňuje a aké pritom dosahuje výsledky. No. A teraz dve poznámky k štruktúre.
Po prvé, odporúčam, aby sa do správy dávali viac výsledky než procesy. Dám príklady. Tie procesy, citujem, sú takéto: "posilnenie kontrolného procesu pri vydávaní náhradných pozemkov" alebo "v roku 2017 Slovenský pozemkový fond predložil na rokovanie Rady 2 291 právnych aktov".
No z toho nevidím, aký bol výsledok, čo sa dosiahlo pre občana alebo pre spoločnosť. Čiže viac o výsledkoch než o procesoch.
A druhá poznámka je, že tie fakty by mali byť viac v tabuľkách a grafoch s časovými radmi, aby sme vedeli posúdiť, ako sa vyvíja povedzme vývoj cien prenajatej pôdy dlhodobo. V iných správach, povedzme bánk, sa takéto časové rady nachádzajú. Čiže odporúčam viac tých grafov s časovými radmi a možnože namiesto niektorých obrázkov, tie obrázky sú pekné, ale mne veľa nepovedia z hľadiska toho, ako efektívne sa stará fond o pozemky, obrázok s ovečkami.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 18:04 - 18:06 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi dobrý návrh, Milan Laurenčík, ako aj kolektív. Chcem na ňom zvýrazniť jednu vec, a síce, táto schôdza, ako aj iné schôdze, sú plné podľa mňa takého legislatívneho smogu návrhov, ktoré nie sú realistické. Robia strašnú dieru do verejných financií a my máme dlhodobo neudržateľné verejné financie. Dokonca vládne návrhy v druhom čítaní na tejto schôdzi urobia v roku 2019 kumulatívne dieru do verejných financií 72,5 milióna eur. A takýchto návrhov je množstvo, množstvo a nie je problém vymyslieť, že rozdám tej skupine alebo inej skupine desiatky miliónov a ešte sa tváriť, že som humánny, keď pritom zadlžujem ďalšiu generáciu tak, že to bude neudržateľné pre mladých ľudí a pre starých, tí sa dostanú do pásma chudoby, sú na to prognózy. A v takejto situácii mimoriadne oceňujem ďalší zo série návrhov strany SaS, ktoré pridávajú k bohatstvu krajiny. Neberú jedným, neberú, neznižujú to bohatstvo, neberú jedným a nepresúvajú. Normálne našli rezervu predkladatelia, kde by sa dalo zasiahnuť tak, aby bohatstvo krajiny kumulatívne narástlo. Veľmi významná črta týchto návrhov, upozorňujem. Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.6.2018 12:25 - 12:26 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod parlamentnou tlačou 1039. Predkladám informáciu k tomuto návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k návrhu tohto zákona.
Skryt prepis
 

20.6.2018 12:01 - 12:03 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod č. tlače 1036. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

20.6.2018 11:59 - 12:01 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s paragrafom č. 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 16:14 - 16:16 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem. Nula celá tri desatiny percenta nie je nula. Sú to napríklad v čistom platy sestričiek za celý rok. Ale toto nie je kľúčové. Kľúčové je niečo iné. Sú dva strategické prístupy k narábaniu s verejnými financiami. Jeden je, že sa míňajú peniaze a potom po mnohých rokoch sa konsoliduje strašne rýchlo. A pravica to občas zažíva po ľavici. Strašne to potom je bolestivé. Alternatíva k tomuto, a vy ju máte v rukách, je konsolidovať po kúsočkoch bez veľkej bolesti, ale každý rok. To musí byť každý rok. Poviem to na príklade, pri tých stropoch, o ktorých tu Jožo Mihál hovoril, Robert Fico povedal, že, a zrejme má na to nejaký prepočet, že niekedy v roku ´70 – ´80 kumulatívne by zastropovanie vo veku 65 rokov znamenalo 80 mld. eur náklady. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyrátala, že zastropovanie vo veku 65 rokov by znamenalo, že budúci rok musíme odložiť 0,3 desatinky HDP. Nie strašne veľa, nie strašne veľa, 0,3. Ale každý rok. V tom to je. Preto my sa tak ježíme, keď nedosiahneme o tri desatinky menej, pretože to vidíme ako dlhodobý projekt a pretože sme to, troška aj ja, zažili, ako to bolí a aký je plač potom, keď sa musí tvrdo konsolidovať. Aké to je naozaj neľudské. Ľudská cesta je každý rok troška, ľudská, zvládnuteľná, humánna, moderná.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2018 15:54 - 15:57 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Letecky pôjdem na to, pán minister odchádza o šestnástej. Škoda prerušiť rozpravu. Určite bude chcieť mať záverečné slovo, čiže, čiže veľmi skrátene poviem, že aj tak vlastne držíme pesničku s dvoma akordmi. Jeden je, že v dobrých časoch neodkladáme, vláda neodkladá toľko, koľko by mala, a druhý je, že nie sú v súlade materiály, oficiálne materiály vlády.
K tomu druhému akordu zopakujem, že na rok 2019 sľúbila vláda v programe stability v ´16. roku prebytok 0,16, v ´17. roku nulový deficit a teraz sľubuje 0,32 percenta. Sľubuje, hovorí, že bude, predikuje.
Problém dlhodobý je s tým ten, že ak nevieme dva-tri roky dopredu sa spoľahnúť na oficiálne materiály, ako potom máme rozhodovať o strategických veciach, ako sú napríklad tie stropy, ktoré sa sem dostali mimovládnou cestou, ako máme rozhodovať, keď sa nemôžeme spoľahnúť na kľúčové materiály?
Tiež chcem podčiarknuť to, čo hovoril Miro Beblavý, ekonomika sa pre-hrie-va a v takej situácii by sme naozaj mali dávať pozor na deficit a mali by sme byť v prebytku. Nebol by to veľký problém, mohli by sme sa dostať, keby sme mali autopilota, tak v roku ´21 sa dostaneme do prebytku a vzhľadom na to, že tie vládne materiály spolu nerýmujú, tak ja si už robím výpočet, aký vplyv na verejné financie majú jednotlivé schôdze, konkrétne druhé čítania, ale vidím, že budem musieť pozerať aj na mimovládne alebo poslanecké iniciatívy. Tie vládne v druhom čítaní majú dopady, zásadne sú vždy mínusové. V novembri ´17. to bolo mínus 110 mil., teraz je to mínus 72 mil. na tejto schôdzi.
Čiže tak, aby pán minister mal ešte možnosť toho záverečného slova. Tie dve kľúčové veci, o ktorých tu hovoríme viacerí, sú tie, že oficiálne vládne materiály musia byť v súlade, mali byť vo väčšom súlade, to je veľký problém. Väčší je, že v dobrých časoch neodkladáme na zlé časy, že dokonca v prehrievajúcej sa ekonomike máme deficit vo verejných financiách.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 15:53 - 15:53 hod.

Eugen Jurzyca
Ďakujem. Len krátko. Dobré vystúpenie, osobitne chcem dvakrát podčiarknuť ten deficit pri prehrievaní sa ekonomiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 14:45 - 14:47 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem. Edo, výhoda tvojich vystúpení je, že idú tak do detailu, že keby človek nečítal predkladateľovu správu, tak sa dozvie takmer všetko. Ja by som chcel ale vypichnúť jeden bodík, keď si hovoril o inflácii, a možno by sa dalo aj ministra opýtať, že ako, ako ministerstvo financií uvažuje s infláciou. Pozerám sa; nie s infláciou, ale s reakciou na infláciu, samozrejme; lebo nemáme vlastnú menovú politiku, ale rozpočtovo sa dá ovplyvniť aj nárast cien. Podľa štatistiky Európskej centrálnej banky máme infláciu medziročnú, máj, voči máju 2,7 % a to je teda viac, než je cieľovaná inflácia ECB-čkou, a je to viac, než má eurozóna momentálne, to je 1,9 percenta. V médiách som zachytil, že u nás rástli ceny v dôsledku nárastu cien leteniek. No dobre, ale pozerám tuná potraviny, 4,5 percenta. Tiež to má svoje dôvody a v potravinách teda určite letenky nie sú, ale zdravotníctvo vidím 2 %, eurozóna 0,8. Čiže, keďže nemáme my našu menovú politiku, tak by ma celkom zaujímalo, že či ministerstvo vníma tento trend; predpokladám, že vníma, určite; a či sa chystá niečo s tým robiť, či má niečo v pláne, nejako reagovať, povedzme aj výškou deficitu na tento trend.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 9:55 - 9:56 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja nie som špecialista na prokuratúru, ale vídavam, že keď vznikne nejaký problém a niečo nefunguje, tak často sa povie, že vytvorme nový inštitút alebo vyčleňme veľa peňazí, zalejeme ten problém a ono sa to vyrieši, teda bez toho, aby sa presne špecifikovalo, aké sú príčiny toho problému a čo teda treba robiť na to, aby, aby sa vyriešil. Čiže ak chceme mať lepší šport, tak nestačí vytvoriť ministerstvo športu, ale povedať napríklad, ako ho máme zle financovaný a tak ďalej a tak ďalej.
No a tu sa chcem teda opýtať, môžem sa opýtať iba teba, Alino Baránik, ale, ale možno aj iných, ak budú mať chuť aj po skončení tohto bodu mi povedať, že prečo nestačilo rozšíriť právomoci OLAF-u a dať tam teda tie právomoci, ktoré chýbajú, prečo musíme ísť touto cestou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis